open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2011 № 737


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2012 р.
за № 24/20337

Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 91 від 12.02.2013}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081 “Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями” та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність з чинним законодавством НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, що додається.

2. Вважати такими, що втратили чинність:

наказ Міністра оборони України від 06.10.2006 № 577 “Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей житлових приміщень”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.10.2006 за № 1171/13045 (із змінами);

наказ Міністра оборони України від 24.03.2008 № 113 “Про затвердження Інструкції щодо організації надання житлової площі у гуртожитках Збройних Сил України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2008 за № 305/14996 (із змінами);

наказ Міністра оборони України від 24.09.2001 № 349 “Про затвердження Положення про порядок оренди і оплати орендованого житла у Збройних Силах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.10.2001 за № 872/6063.

3. Скасувати наказ Міністра оборони України від 11.09.2007 № 517 “Про затвердження Положення про житлові комісії в Збройних Силах України”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра оборони України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України

М.Б. Єжель

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України


Д.Т. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
30.11.2011 № 737


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2012 р.
за № 24/20337

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає організацію:

обліку військовослужбовців Збройних Сил України (далі - ЗС України) та осіб, звільнених у запас або відставку, що залишилися на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у ЗС України (далі - особи, звільнені з військової служби) (далі - облік);

забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців ЗС України (крім військовослужбовців строкової військової служби), а також осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, включаючи членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби, які перебувають на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов (далі - члени сімей військовослужбовців);

порядку надання жилої площі в гуртожитках;

порядку оренди і оплати орендованого житла у ЗС України;

порядку надання місць у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини;

порядку створення та роботи житлових комісій;

контролю за розподілом жилих приміщень у гарнізонах ЗС України, перевірки правильності оформлення облікових справ військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які потребують поліпшення житлових умов.

1.2. Організація забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, і членів їх сімей жилими приміщеннями полягає у визначенні повноважень посадових осіб МО України і ЗС України, прав і обов’язків військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей під час вирішення житлових питань.

1.3. Забезпечення жилими приміщеннями здійснюється шляхом:

надання службових жилих приміщень військовослужбовцям;

надання для постійного проживання один раз протягом усього часу проходження військової служби житла новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, які перебувають на квартирному обліку за останнім місцем проходження військової служби;

{Абзац третій пункту 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

надання за згодою військовослужбовця кредиту для спорудження (купівлі) житла або надання грошової компенсації за належне йому для отримання жиле приміщення;

{Пункт 1.3 розділу I доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

надання жилої площі у гуртожитках курсантам і військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі, працівникам ЗС України;

надання місць у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі;

оренди житла військовослужбовцям офіцерського складу.

Житло, зазначене в абзацах другому, п’ятому та шостому цього пункту, становить фонд службового житла гарнізону.

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

1.4. Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності Законом України від 24.06.2004 № 1865-IV “Про внесення змін до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання відповідно до раніше встановленого законодавством порядку.

1.5. Військовослужбовці та члени їх сімей визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства.

1.6. З метою дотримання вимог чинного законодавства під час ведення обліку військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, розподілу жилої площі, призначеної для постійного проживання, участі в розподілі службового житла та контролю за використанням житла в органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях (далі - військові частини), гарнізонах створюються житлові комісії.

1.7. Перелік житлових об’єктів, які передбачається фінансувати в поточному році за рахунок коштів Державного бюджету України, готується Департаментом капітального будівництва Міністерства оборони України (далі - ДКБ МО України) та погоджується Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України (далі - ГКЕУ ЗС України), після чого затверджується наказом Міністра оборони України (далі - Перелік).

{Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

1.8. Перелік доводиться до відома територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь (далі - ТКЕУ) ГКЕУ ЗС України в десятиденний строк з дня його затвердження Міністром оборони України. ТКЕУ доводять Перелік до відома підпорядкованих квартирно-експлуатаційних управлінь, квартирно-експлуатаційних відділів чи квартирно-експлуатаційних частин (районів) (далі - КЕВ (КЕЧ) районів) у семиденний строк з дня його отримання.

КЕВ (КЕЧ) районів доводять Перелік до відома начальників гарнізонів, які перебувають у зоні їх відповідальності, в триденний строк з дня його отримання.

На підставі отриманого Переліку КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальником гарнізону та головою гарнізонної житлової комісії готують пропозиції до ГКЕУ ЗС України про кількість службових жилих приміщень, яка визначається рішенням Міністра оборони України по кожному будинку, який планується до введення в експлуатацію в гарнізоні. Зазначені пропозиції подаються до ГКЕУ ЗС України не пізніше ніж за місяць до введення будинків в експлуатацію. Після проведення аналізу наданих пропозицій ГКЕУ ЗС України подає їх на затвердження Міністру оборони України.

{Абзац третій пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

ГКЕУ ЗС України проводить аналіз отриманих пропозицій та подає доповідь Міністру оборони України про визначення кількості службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання в кожному з будинків даного гарнізону.

Після затвердження пропозицій Міністром оборони України ГКЕУ ЗС України доводить їх у семиденний строк до відома начальника ТКЕУ, який у свою чергу доводить їх до відома начальників підпорядкованих КЕВ (КЕЧ) районів у дводенний строк з дня їх отримання.

У десятиденний строк з дня отримання рішення Міністра оборони України видається наказ начальника гарнізону, погоджений з начальником КЕВ (КЕЧ) району, у якому вказується кількість службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання, а також визначається відсоткове відношення постійного житла, що планується до розподілу поза чергою, у першу чергу і в порядку загальної черги, виходячи з кількості осіб, що перебувають на квартирному обліку, та кількості осіб, що потребують отримання службового житла.

Проект зазначеного наказу готує КЕВ (КЕЧ) району за погодженням з житловою комісією гарнізону та помічником начальника гарнізону з правової роботи.

Зазначені обсяги коригуються таким самим чином у разі внесення змін до Переліку.

1.9. Жилі приміщення, які звільняються військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби, у зв’язку з наданням їм інших жилих приміщень за рахунок фондів МО України незалежно від належності будинків розподіляються між військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби, які перебувають на квартирному обліку в даному гарнізоні. Питання щодо статусу зазначених жилих приміщень в МО України визначає Міністр оборони України (службове чи постійне).

Пропозиції щодо розподілу цих приміщень подаються начальниками КЕВ КЕЧ (району) спільно з начальниками гарнізонів на розгляд Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України разом із списками військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які потребують отримання житла, та їх обліковими справами.

1.10. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, і члени їх сімей за відсутності в них у даному населеному пункті житла в приватній власності мають право до одержання жилого приміщення зареєструватися у військовій частині за її місцезнаходженням, а в разі звільнення військовослужбовця з військової служби та розформування військової частини - за місцезнаходженням військового комісаріату.

Військовослужбовці відокремлених підрозділів військової частини і військовослужбовці військових комісаріатів за відсутності в них у даному населеному пункті житла в приватній власності мають право до одержання жилого приміщення зареєструватися за місцезнаходженням військової частини, визначеної начальником гарнізону як місцеперебування їх на квартирному обліку, а в разі звільнення військовослужбовця з військової служби та розформування військової частини - за місцезнаходженням військового комісаріату.

1.11. Усі питання, пов’язані з перебуванням військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, на квартирному обліку, із забезпеченням їх жилою площею та розміром жилого приміщення, вирішуються за місцем проходження ними служби, перебування на обліку або в судовому порядку.

ІІ. Облік військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов

2.1. Облік військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, ведеться у військових частинах, гарнізонах та квартирно-експлуатаційних органах. Узагальнені списки осіб, що перебувають на обліку, за всі військові частини знаходяться у ГКЕУ ЗС України.

2.2. У разі якщо військова частина постійно дислокується в одному гарнізоні, а відокремлені підрозділи цієї військової частини розташовані в межах відповідальності іншого гарнізону, військовослужбовці цих відокремлених підрозділів зараховуються на квартирний облік житловою комісією однієї із військових частин у межах відповідальності гарнізону, де розміщений відокремлений підрозділ.

Військова частина, у якій військовослужбовці відокремлених підрозділів мають право перебувати на квартирному обліку, визначається начальником гарнізону один раз на два роки за погодженням з КЕВ (КЕЧ) району.

2.3. За ведення обліку у військовій частині відповідають секретарі житлових комісій, у гарнізоні (або в гарнізонах) - начальник КЕВ (КЕЧ) району, який за територіальним принципом відповідає за військові підрозділи.

2.4. Облікові документи повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою військової частини та підписані секретарем житлової комісії.

Облікові документи реєструються в нетаємному діловодстві і як документи суворої звітності зберігаються в секретаря житлової комісії.

Перелік документів житлової комісії військової частини щорічно включається до номенклатури справ на поточний рік, які ведуться у військовій частині.

Під час розформування житлової комісії військової частини або житлової комісії гарнізону облікові документи передаються їх правонаступнику або до квартирно-експлуатаційного органу, який буде здійснювати подальший квартирний облік військовослужбовців чи осіб, звільнених з військової служби.

Під час розформування КЕВ (КЕЧ) району облікові документи передаються правонаступнику, який буде здійснювати подальший квартирний облік військовослужбовців чи осіб, звільнених з військової служби, а облікові справи осіб, що отримали житло для постійного проживання, - до архіву.

2.5. На облік приймаються військовослужбовці, які потребують поліпшення житлових умов і зареєстровані в даному населеному пункті, з дня прийняття рішення житловою комісією військової частини, затвердженого командиром цієї військової частини.

Військовослужбовці, які отримали за рахунок житлових фондів МО України житло для постійного проживання, кредит для спорудження (купівлі) житла або грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення у межах встановлених норм жилої площі, знімаються з квартирного обліку у ЗС України як такі, що поліпшили житлові умови.

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

2.6. Для зарахування на облік військовослужбовець подає через нетаємне діловодство військової частини рапорт, зразок якого наведений у додатку 1 до цієї Інструкції, на ім’я командира військової частини про зарахування на облік, який підписується повнолітніми членами сім’ї, що проживають разом з військовослужбовцем, мають самостійне право на отримання житла та бажають разом з ним перебувати на квартирному обліку.

Рапорт (додаток 1 до цієї Інструкції) реєструється секретарем житлової комісії військової частини в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2 до цієї Інструкції), яка ведеться в житловій комісії військової частини.

До рапорту (додаток 1 до цієї Інструкції) військовослужбовцем додаються такі документи:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї (Ф-3) (далі - Ф-3);

витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;

довідка про проходження військової служби з військової частини (Ф-5) (далі - Ф-5);

{Абзац шостий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

довідка про склад сім’ї з військової частини (Ф-7) (далі - Ф-7);

{Абзац сьомий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

довідка (додаток 3 до цієї Інструкції) з попереднього місця служби про перебування на квартирному обліку;

довідки (додаток 4 до цієї Інструкції) з попередніх місць служби про здачу житла у КЕВ (КЕЧ) району на території України (або їх ксерокопії, завірені в установленому порядку);

довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку (у виконавчих органах сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад);

ксерокопії паспортів повнолітніх членів сім’ї, ксерокопії свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім’ї, свідоцтво про шлюб військовослужбовця;

документи, що підтверджують право на першочергове чи позачергове одержання житла військовослужбовцем або членами його сім’ї, інші пільги;

копію свідоцтва про право власності на житло за його наявності (військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов).

{Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через командира (начальника) військової частини у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян.

У двотижневий строк з дня реєстрації рапорту військовослужбовця в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2 до цієї Інструкції) представниками житлової комісії проводиться перевірка житлових умов військовослужбовця та складається довідка про перевірку житлових умов (додаток 5 до цієї Інструкції).

Військовослужбовці зараховуються на квартирний облік згідно з рішенням житлової комісії військової частини, яке оформлюється у формі протоколу засідання житлової комісії, який затверджується командиром військової частини. Підпис командира завіряється гербовою печаткою військової частини.

На засіданні житлової комісії військової частини мають право бути присутніми військовослужбовець, стосовно якого вирішуються питання зарахування на квартирний облік, та повнолітні члени його сім’ї.

Дані про військовослужбовців, які зараховані на квартирний облік, заносяться до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 6 до цієї Інструкції), яка ведеться в житлових комісіях військових частин. Дані зазначених книг повинні щорічно звірятися (уточнюватися) під час проведення щорічної перереєстрації облікових справ.

У разі зарахування на облік декількох військовослужбовців та членів їх сімей однією датою при першому зарахуванні на облік першими зараховуються військовослужбовці, рапорти яких були раніше зареєстровані в книзі обліку рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2 до цієї Інструкції). Надалі в разі зарахування декількох військовослужбовців на квартирний облік однією датою за новим місцем служби першими зараховуються військовослужбовці, які мають більший термін проходження військової служби. За наявності однакового строку військової служби першими зараховуються ті, які мають більший склад сім’ї.

2.7. У місячний строк після зарахування військовослужбовця на облік секретарем житлової комісії військової частини на нього оформлюються облікова справа (додаток 7 до цієї Інструкції) у двох примірниках, у якій містяться документи, перелічені в пункті 2.9 цього розділу, та витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на квартирний облік.

Порядок зберігання документів житлової комісії встановлює командир військової частини.

2.8. На військовослужбовців, які вперше зараховуються на облік після набрання чинності цією Інструкцією, одночасно з зарахуванням на облік заводиться картка обліку жилих приміщень, наданих військовослужбовцю за час проходження військової служби (додаток 8 до цієї Інструкції) (далі - Картка обліку). Картка обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) заводиться в двох примірниках.

Перший примірник Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий примірник знаходиться в другому примірнику облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

Всі зміни до першого примірника Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) повинні вноситись командиром військової частини або начальником штабу військової частини, до другого примірника - керівником КЕВ КЕЧ (району), у якому знаходиться на зберіганні другий примірник облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

Військовослужбовці, які прибули до нового місця проходження військової служби, здають Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) командиру військової частини для внесення необхідних даних до першого примірника та передачі другого примірника для зберігання до квартирно-експлуатаційних органів.

2.9. У місячний строк з дня зарахування військовослужбовця на облік другий примірник облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції), кожен аркуш у якій завірений печаткою військової частини, разом з другим примірником Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) та витягом із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на квартирний облік у місячний строк направляються для перевірки, обліку і зберігання до КЕВ (КЕЧ) району.

Ще один витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на квартирний облік секретар житлової комісії військової частини в місячний строк направляє до житлової комісії гарнізону.

Облікові справи (додаток 7 до цієї Інструкції) зберігаються протягом п’яти років після одержання військовослужбовцями жилих приміщень для постійного проживання чи зняття їх з квартирного обліку. Після закінчення цього терміну справи знищуються у встановленому законодавством порядку.

2.10. У квартирно-експлуатаційному органі та житловій комісії гарнізону на підставі отриманих облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції), Карток обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) та витягів із протоколів засідання житлової комісії військової частини складаються:

узагальнений список військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 9 до цієї Інструкції);

список осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10 до цієї Інструкції);

список осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11 до цієї Інструкції).

Вказані списки складаються в межах гарнізону за датою зарахування на облік, а також за часом включення до списків осіб, які користуються правом першочергового і позачергового одержання житлових приміщень.

2.11. У разі якщо членами сім’ї військовослужбовця, який потребує поліпшення житлових умов, є син (дочка), який (яка) також є військовослужбовцем (крім військовослужбовців строкової військової служби), право бути зарахованим на квартирний облік має кожен з них як окремо, так і в складі сім’ї батьків. Датою зарахування на квартирний облік сина (дочки) військовослужбовця, який (яка) виявив (ла) бажання здійснювати квартирний облік самостійно, вважається дата, коли житловою комісією військової частини було прийнято рішення про зарахування його (її) на квартирний облік, але не раніше дня, коли син (дочка) вступив (ла) на військову службу. При цьому не враховується час навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Якщо подружжя військовослужбовців, які разом перебувають на обліку, розділяють облікову справу для окремого перебування кожного з них на обліку, датою зарахування кожного з них на облік вважається день, коли житловою комісією військової частини було прийнято рішення про зарахування їх на облік складом сім’ї.

У разі розірвання шлюбу на обліку разом із військовослужбовцем залишаються тільки члени його сім’ї, які згідно з рішенням суду залишилися з ним, а в разі, коли ці члени сім’ї повнолітні, - за їх письмовою заявою.

Інший з подружжя у разі, якщо він не є військовослужбовцем, з квартирного обліку у ЗС України знімається.

У разі якщо подружжя військовослужбовців проходить службу в різних гарнізонах, кожен із них має право на зарахування на квартирний облік за місцем проходження служби. Члени сім’ї військовослужбовця зараховуються на квартирний облік у гарнізоні за місцем служби одного з подружжя після реєстрації їх у даному населеному пункті.

2.12. За наявності змін у складі сім’ї військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, він подає рапорт (заяву), зразок якої наведено у додатку 12 до цієї Інструкції, через нетаємне діловодство військової частини голові (секретарю) житлової комісії військової частини про внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

До рапорту (заяви) (додаток 12 до цієї Інструкції) військовослужбовцем додаються:

Ф-3;

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

копії документів про зміни у складі сім’ї, завірені підписом командира (начальника штабу) військової частини та печаткою військової частини або засвідчені в нотаріальному порядку або органом, що видав документи (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть тощо).

У разі внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) у двотижневий строк з дня реєстрації рапорту (заяви) (додаток 12 до цієї Інструкції) секретарем житлової комісії військової частини в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2 до цієї Інструкції), яка ведеться в житловій комісії військової частини, представниками житлової комісії здійснюється обстеження житлових умов військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, та складається довідка про перевірку житлових умов (додаток 5 до цієї Інструкції).

Після внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) секретар житлової комісії військової частини у двотижневий строк направляє витяг із протоколу разом із вказаними в цьому пункті копіями документів, завірених у встановленому порядку у військовій частині, до КЕВ (КЕЧ) району для внесення відповідних змін до облікової справи військовослужбовця, яка зберігається у КЕВ (КЕЧ) району, та витяг з протоколу до житлової комісії гарнізону.

На підставі отриманих документів у КЕВ (КЕЧ) району та в житловій комісії гарнізону вносяться зміни до узагальненого списку військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 9 до цієї Інструкції), списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10 до цієї Інструкції), та списків осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11 до цієї Інструкції).

2.13. Під час набуття військовослужбовцем, особою, звільненою з військової служби, або членом його сім’ї права на пільги позачергового чи першочергового отримання житла він подає рапорт (заяву) (додаток 12 до цієї Інструкції) через нетаємне діловодство військової частини голові (секретарю) житлової комісії військової частини про внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

До рапорту (заяви) (додаток 12 до цієї Інструкції) військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, додаються такі документи:

Ф-3;

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

копії документів про отримані пільги, завірені підписом командира (начальника штабу) військової частини та печаткою військової частини або засвідчені в нотаріальному порядку або органом, що видав документи.

У разі внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) у двотижневий строк з дня реєстрації рапорту (заяви) (додаток 12 до цієї Інструкції) секретарем житлової комісії військової частини в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 2 до цієї Інструкції), яка ведеться в житловій комісії військової частини, представниками житлової комісії здійснюється обстеження житлових умов військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, та складається довідка про перевірку житлових умов (додаток 5 до цієї Інструкції).

Після внесення змін до облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) секретар житлової комісії військової частини у двотижневий строк направляє витяг із протоколу разом із вказаними в цьому пункті копіями документів, завірених у встановленому порядку у військовій частині, до КЕВ (КЕЧ) району для внесення відповідних змін до примірника облікової справи, який зберігається у КЕВ (КЕЧ) району, та витяг з протоколу до житлової комісії гарнізону.

На підставі отриманих документів у КЕВ (КЕЧ) району та житловій комісії гарнізону вносяться зміни до узагальненого списку військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання) (додаток 9 до цієї Інструкції), списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10 до цієї Інструкції), та списків осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11 до цієї Інструкції).

2.14. Квартирно-експлуатаційний орган має право протягом 10 днів повернути облікову справу (додаток 7 до цієї Інструкції) до житлової комісії військової частини з обґрунтуванням встановлених порушень у разі:

якщо рішення про зарахування на облік прийнято з порушенням житлового законодавства, для повторного розгляду житловою комісією військової частини;

якщо документ містить помилки, які не впливають на рішення житлової комісії, для виправлення помилок, дооформлення облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції).

Про всі виявлені під час перевірки порушення КЕВ (КЕЧ) району повідомляє житлову комісію письмово.

2.15. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, у разі переміщення по військовій службі, пов’язаного з переїздом до іншого гарнізону (в іншу місцевість), зараховуються на облік за новим місцем проходження служби разом з членами їх сімей із збереженням попереднього часу перебування на обліку, а також у списках осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житла.

У разі якщо військовослужбовець не перебував на обліку за одним із місць проходження військової служби, попередній час перебування його на обліку зберігається, якщо період проходження військової служби в цьому населеному пункті не перевищував шести місяців.

При цьому перший примірник облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) разом з першим примірником Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) направляються командиром військової частини до нового місця служби військовослужбовця разом з особовою справою, а в разі звільнення військовослужбовця з військової служби та розформування військової частини - до військового комісаріату.

Другий примірник облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) разом з другим примірником Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) видаються військовослужбовцю під час отримання ним довідки (додаток 3 до цієї Інструкції) про перебування на квартирному обліку за попереднім (останнім) місцем проходження служби та зняття з обліку, виданої командиром військової частини та відповідної КЕВ (КЕЧ) району, яка скріплюється печаткою КЕВ (КЕЧ) району, та довідки (додаток 4 до цієї Інструкції) про здачу житла у КЕВ (КЕЧ) району.

У разі переведення військовослужбовця, який перебуває на обліку, до нового місця проходження військової служби або звільнення його з військової служби командир військової частини зобов’язаний надати до КЕВ (КЕЧ) району витяг із наказу про переміщення або звільнення військовослужбовця протягом 10 днів з дня видачі цього наказу.

2.16. Військовослужбовці, направлені до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням із списків військових частин, залишаються на обліку за попереднім місцем служби.

Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, на весь період навчання залишаються на обліку за попереднім місцем служби.

{Пункт 2.16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

2.17. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, під час звільнення з військової служби в запас або відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, за неможливості використання на військовій службі, а також після закінчення строку контракту при досягненні 20 років вислуги на військовій службі в календарному обчисленні, залишаються (за їх бажанням) на обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду за останнім місцем проходження служби, а в разі розформування військової частини - у військовому комісаріаті і КЕВ (КЕЧ) району, на території обслуговування яких знаходилася розформована військова частина, та користуються правом позачергового одержання житла.

Якщо військовослужбовець, який звільняється в запас або у відставку за віком, перебуває на обліку та обирає для проживання після звільнення з військової служби з урахуванням існуючого порядку реєстрації інший населений пункт (якщо військовослужбовець обирає для проживання після звільнення з військової служби гарнізон міста Києва, рішення про можливість постановки його на квартирний облік у гарнізоні міста Києва приймає Міністр оборони України), відповідний командир військової частини за проханням військовослужбовця за 6 місяців до звільнення в запас або відставку за віком подає до військового комісаріату і КЕВ (КЕЧ) району, що знаходяться за обраним місцем проживання, необхідні документи для зарахування військовослужбовця на квартирний облік, на якому він перебуває до одержання житла. На підставі повідомлення квартирно-експлуатаційного органу про зарахування такого військовослужбовця до черги на отримання житла у військовому комісаріаті, він знімається з обліку за останнім місцем служби.

Якщо військовослужбовці, звільнені з військової служби з інших підстав, виявляють бажання отримати жилі приміщення не за місцем перебування на обліку, такі військовослужбовці забезпечуються жилими приміщеннями за обраним місцем постійного проживання виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районних державних адміністрацій на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства.

2.18. Військовослужбовці, які зараховані на квартирний облік після набрання чинності Законом України від 24.06.2004 № 1865-IV “Про внесення змін до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та мають вислугу на військовій службі менше ніж 20 років, у разі звільнення з військової служби за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі, залишаються на цьому обліку до отримання житла для постійного проживання.

2.19. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, знімаються з обліку за місцем служби (за місцем звільнення з військової служби) у разі:

поліпшення житлових умов, унаслідок чого зникла потреба в наданні житла;

переміщення військовослужбовця до нового місця служби в інший населений пункт;

звільнення з військової служби за підставами, які не зазначені в абзаці першому пункту 2.17 цього розділу;

подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на облік;

звільнення в запас або відставку до досягнення 20 років вислуги на військовій службі особами, які зараховані на облік після 01.01.2005 (крім випадків, вказаних у пункті 2.18 цього розділу);

обрання для місця проживання іншого населеного пункту особами, які звільнені у запас або у відставку;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, виключаються зі списків осіб, що мають право першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, у разі якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили право на отримання житла в пільговому порядку.

Рішення про зняття з обліку та виключення зі списків осіб, що мають право першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, приймається житловою комісією військової частини, яка зарахувала військовослужбовця на облік, або її правонаступником. Рішення письмово доводиться до відома військовослужбовця у п’ятнадцятиденний строк із зазначенням причин зняття з обліку.

2.20. КЕВ (КЕЧ) району має право клопотати перед командуванням військової частини та житловою комісією військової частини про зняття з обліку військовослужбовця чи особи, звільненої з військової служби, облікові справи яких не пройшли щорічну перереєстрацію, у разі, коли ними не надано:

Ф-3;

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом).

Житлова комісія військової частини повинна в місячний строк провести засідання, на якому в присутності особи, щодо якої надійшло клопотання КЕВ (КЕЧ) району (або уповноваженої ним іншої особи) розглянути зазначене клопотання та прийняти відповідне рішення. Копія витягу з протоколу видається (надсилається) військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби, питання щодо якого розглядалося на засіданні, та надсилається до КЕВ (КЕЧ) району і житлової комісії гарнізону в п’ятнадцятиденний строк з дня проведення засідання.

У разі надання військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, довідок, які підтверджують неможливість проходження ним щорічної перереєстрації облікових справ у встановлений строк, та наявності довідок, вказаних в абзаці першому цього пункту, житлова комісія військової частини зобов’язана на черговому засіданні розглянути питання про перереєстрацію облікової справи цього військовослужбовця, про що скласти відповідний протокол.

Копія витягу з протоколу надсилається військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби, питання якого розглядалося на засіданні, до КЕВ (КЕЧ) району та житлової комісії гарнізону в п’ятнадцятиденний строк з дня проведення засідання.

2.21. У разі отримання службового чи постійного житла військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, у п’ятнадцятиденний строк разом із завіреною у встановленому порядку копією ордера надають до житлових комісій військових частин довідки за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7. Після надходження зазначених документів житлові комісії військових частин у місячний строк здійснюють перевірку житлових умов цих осіб, уточнюють, а за потреби коригують облікові списки.

Щороку з 1 жовтня по 30 грудня з метою перереєстрації облікових справ військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, повинні надавати до житлових комісій довідки за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7. Житлові комісії військових частин у цей самий строк здійснюють перевірку житлових умов осіб, які перебувають на обліку, уточнюють, а за потреби коригують облікові списки.

Щорічно протягом січня КЕВ (КЕЧ) районів спільно з секретарями житлових комісій військових частин та гарнізону проводять перереєстрацію військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають на обліку, про що складається відповідний акт, який підписується головами житлових комісій військової частини, гарнізону, а також начальником КЕВ (КЕЧ) району.

Інформацію про результати проведеної перереєстрації КЕВ (КЕЧ) району подають до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України довідку про результати щорічної інвентаризації облікових справ військовослужбовців (додаток 13 до цієї Інструкції).

2.22. Списки військовослужбовців, яких прийнято на облік, списки осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, та списки осіб, які не підтвердили своє право перебувати на квартирному обліку, вивішуються для загального ознайомлення в військових частинах та квартирно-експлуатаційних органах, а також розміщуються на веб-сайтах органів військового управління та на веб-сайті МО України в мережі Інтернет.

ІІІ. Забезпечення службовими жилими приміщеннями

3.1. Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом із ними, за відсутності в них за місцем проходження служби житла мають право на отримання службових жилих приміщень.

Надання службових жилих приміщень військовослужбовцям та членам їх сімей провадиться після здачі ними жилої площі, яку вони займали за попереднім місцем служби (навчання).

{Абзац другий пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

Службове жиле приміщення надається під час виконання військовослужбовцями обов’язків військової служби.

Службове жиле приміщення надається військовослужбовцю на підставі рапорту на отримання службового житла (додаток 14 до цієї Інструкції), облікованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень (додаток 15 до цієї Інструкції).

До рапорту на отримання службового житла (додаток 14 до цієї Інструкції) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та дорослих членів сім’ї;

Ф-3;

Ф-5;

Ф-7.

У разі отримання секретарем житлової комісії військової частини рапорту на отримання службового житла (додаток 14 до цієї Інструкції) ним оформлюється на цього військовослужбовця облікова справа (додаток 7 до цієї Інструкції) відповідно до вимог цієї Інструкції (у разі якщо військовослужбовець не перебуває на обліку).

У десятиденний строк з дня надходження рапорту на отримання службового житла (додаток 14 до цієї Інструкції) секретар житлової комісії військової частини надсилає його копію, завірену у встановленому порядку, з резолюцією командира військової частини, до житлової комісії гарнізону та КЕВ (КЕЧ) району.

Після їх надходження військовослужбовці, що мають право на отримання службового житла, обліковуються у списку військовослужбовців, що потребують надання службового житла (додаток 16 до цієї Інструкції), який ведеться у житловій комісії військової частини, гарнізонній житловій комісії та КЕВ (КЕЧ) району.

Під час надання службового жилого приміщення військовослужбовці та члени їх сімей з обліку осіб, які мають право на отримання постійного житла, не знімаються.

Право на отримання службового житла мають також військовослужбовці, які отримали від МО України постійне житло в іншому населеному пункті, а після переміщення до нового місця служби вважаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, та виконали вимоги, передбачені пунктом 9.8 розділу IX цієї Інструкції.

3.2. Службові жилі приміщення надаються військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби за рішенням начальника гарнізону, а у гарнізоні міста Києва - Міністра оборони України.

Список розподілу службової житлової площі у гарнізоні (додаток 17 до цієї Інструкції) (далі - Список розподілу службової житлової площі) розробляється КЕВ (КЕЧ) району на підставі пропозицій командирів військових частин.

Командири військових частин надають пропозиції щодо розподілу службового житла до КЕВ (КЕЧ) району з врахуванням рішень загальних зборів військовослужбовців військової частини, що перебувають на квартирному обліку, на яких розглядаються кандидатури військовослужбовців, що подали рапорти на отримання службового житла.

У гарнізоні міста Києва Список розподілу службової житлової площі розробляється Київським квартирно-експлуатаційним управлінням на підставі пропозицій керівництва Генерального штабу Збройних Сил України (далі - ГШ ЗС України) та МО України, які погоджуються житловою комісією гарнізону міста Києва.

Після погодження головою гарнізонної житлової комісії та проведення правової експертизи помічником начальника гарнізону з правової роботи Список розподілу службової житлової площі затверджується начальником гарнізону. У гарнізоні міста Києва Список розподілу службової житлової площі погоджується начальником гарнізону.

Після затвердження (погодження) Список розподілу службової житлової площі разом з першими примірниками облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) подається керівником КЕВ (КЕЧ) району на перевірку до ГКЕУ ЗС України.

У разі непогодження ГКЕУ ЗС України пропозицій про надання військовослужбовцю службового житла начальник гарнізону після отримання письмового повідомлення про відмову від ГКЕУ ЗС України повинен переглянути пропозиції та надати іншу кандидатуру для затвердження її у встановленому порядку або письмове обґрунтування попереднього рішення.

Після перевірки у ГКЕУ ЗС України Списки розподілу службової житлової площі розглядаються Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України. Список розподілу службової житлової площі в гарнізоні міста Києва перед розглядом Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України проходить правову експертизу в юридичній службі МО України.

Рішення (пропозиції) Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України є остаточними і обов’язковими для розгляду начальником гарнізону, керівником квартирно-експлуатаційного органу, головою гарнізонної житлової комісії та командиром військової частини, установи, організації.

Список розподілу службової житлової площі (додаток 17 до цієї Інструкції), погоджений Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України, повертається ГКЕУ ЗС України разом із завіреною копією протоколу засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України до гарнізону, а у гарнізоні міста Києва - подається головою Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України на затвердження Міністру оборони України.

{Пункт 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

3.3. Перерозподіл службових жилих приміщень здійснюється протягом 15 днів з дати надходження рішення (пропозицій) Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України з урахуванням вимог, визначених у пункті 4.2 розділу IV цієї Інструкції.

3.4. Жиле приміщення включається до числа службового на підставі рішення Міністра оборони України виконавчим органом сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районною державною адміністрацією за клопотанням:

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

у місті Києві - начальника гарнізону міста Києва, погодженим з начальником ГКЕУ ЗС України, або начальника ГКЕУ ЗС України, погодженим з головою житлової комісії гарнізону;

в інших населених пунктах - начальника гарнізону, погодженим з начальниками КЕВ (КЕЧ) районів та головою житлової комісії гарнізону.

{Абзац третій пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

3.5. До числа службового може бути включене тільки вільне жиле приміщення. Під службові жилі приміщення виділяються, як правило, окремі квартири.

Службові жилі приміщення повинні використовуватися тільки за призначенням.

Службові жилі приміщення не підлягають обміну, розділу, бронюванню і здачі в оренду, найм (піднайм), виключенню з числа службових, крім випадків, коли його виключено з числа житлових приміщень.

{Абзац третій пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

3.6. Про виключення жилого приміщення з числа службових у книзі обліку службових жилих приміщень (додаток 18 до цієї Інструкції), що ведеться у КЕВ (КЕЧ) району, робиться відповідна відмітка.

3.7. На підставі рішення про надання службового жилого приміщення, погодженого Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України, КЕВ (КЕЧ) району подає затверджений начальником гарнізону витяг із списку розподілу службової жилої площі у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України (додаток 19 до цієї Інструкції), разом з документами, що знаходяться в облікових справах (додаток 7 до цієї Інструкції), до виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районної державної адміністрації для оформлення спеціального ордера, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

3.8. Спеціальний ордер на службові квартири в закритих військових містечках оформляється та видається відповідним КЕВ (КЕЧ) району за підписом його начальника.

Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів.

Спеціальний ордер вручається військовослужбовцю, на ім’я якого він виданий. Під час одержання цього ордера пред’являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх повнолітніх осіб, включених до спеціального ордера.

Під час вселення в надане службове жиле приміщення військовослужбовець здає спеціальний ордер житлово-експлуатаційній організації, а за її відсутності - відповідному підприємству, установі, організації, що здійснює обслуговування цього жилого приміщення, або в КЕВ (КЕЧ) району.

Спеціальний ордер зберігається як документ суворої звітності.

Спеціальний ордер на службове жиле приміщення може бути визнаний недійсним у порядку, встановленому законодавством.

3.9. Службове жиле приміщення надається військовослужбовцю на всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від військовослужбовця в цьому або іншому населеному пункті, але перебувають разом з ним на квартирному обліку).

Під час надання службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами сім’ї згідно з переліком хронічних захворювань, що затверджується у встановленому законодавством порядку.

Службові жилі приміщення надаються в межах не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в цьому населеному пункті, визначеного в установленому порядку, але не більше 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу.

Службове жиле приміщення може бути надане з перевищенням зазначеного вище максимального розміру у випадках, передбачених законодавством.

Службове житло менше встановлених норм забезпечення може надаватися виключно за наявності письмового згоди військовослужбовця та повнолітніх членів його сім’ї.

3.10. Службове жиле приміщення надається незалежно від перебування військовослужбовця на квартирному обліку без урахування пільг, передбачених під час забезпечення громадян житлом.

Рішення про надання службового жилого приміщення командира військової частини може бути переглянуто до видачі спеціального ордера, якщо виявляться обставини, які не були раніше відомі й могли вплинути на вказане рішення.

У разі нестачі у військовій частині (гарнізоні) службових жилих приміщень для забезпечення всіх військовослужбовців зазначені жилі приміщення надаються, виходячи з інтересів підтримання бойової готовності та якісного навчання особового складу, організації повсякденного життя і діяльності військових частин.

На підставі пропозицій загальних зборів військовослужбовців військової частини, які перебувають на квартирному обліку, командир військової частини приймає рішення про розподіл службових жилих приміщень з врахуванням потреби в отриманні службового житла всіма категоріями військовослужбовців.

{Абзац четвертий пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

Пріоритетами у наданні військовослужбовцям службового житла є:

перебування військовослужбовця на квартирному обліку в гарнізоні;

незабезпечення військовослужбовця житлом (постійним або службовим) в інших населених пунктах за рахунок житлового фонду МО України, а в разі забезпечення - здача житла до КЕВ (КЕЧ) району;

військовослужбовці, вислуга на військовій службі яких становить 25 і більше років у календарному обчисленні;

військовослужбовці, які мають на своєму утриманні інвалідів або членів сім’ї, що страждають тяжкими формами деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони мають право на першочергове отримання житла згідно з переліком хронічних захворювань, що затверджується у встановленому законодавством порядку;

військовослужбовці, що не відчужували (не залишали) жилі приміщення, отримані за рахунок житлового фонду МО України;

військовослужбовці, які безпосередньо несуть бойове чергування, льотно-підйомний склад та плавсклад.

{Пункт 3.10 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

3.11. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів до інших гарнізонів з виключенням із списків військових частин, разом з членами сім’ї звільняють займане службове жиле приміщення за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням (у тому числі в гуртожитку, спеціально пристосованій казармі або в орендованому жилому приміщенні) військовим навчальним закладом.

3.12. За військовослужбовцями, направленими до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням із списків військових частин, залишається службове жиле приміщення за місцем попередньої служби за умови проживання в ньому членів його сім’ї.

За відсутності будь-якого житла за місцем проходження служби, сім’ї зазначених військовослужбовців також мають право на забезпечення службовим житлом.

3.13. Про забезпеченість службовим жилим приміщенням зазначається у наказі про виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини.

3.14. У разі переміщення військовослужбовця по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, службове жиле приміщення, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає звільненню у двомісячний строк з дня видання наказу про виключення зі списків особового складу військової частини, крім випадків, передбачених пунктом 3.12 цього розділу.

Командири військових частин зобов’язані в місячний строк надавати копії наказів про переміщення відповідних військовослужбовців до нового місця служби та враховувати інформацію про передачу службового жилого приміщення військовослужбовцями до КЕВ (КЕЧ) району.

Військовослужбовець, особа, звільнена з військової служби, та члени його сім’ї зобов’язані у двомісячний строк звільнити займане ними службове жиле приміщення в разі одержання житла для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов’язків за кордон разом із членами сім’ї.

КЕВ (КЕЧ) району зобов’язаний прийняти службове жиле приміщення за актом приймання-передачі, до якого додаються дефектний акт квартири та довідка про сплату квартирної плати та комунальних послуг за останніх три місяці. Після цього військовослужбовцю видається довідка (додаток 4 до цієї Інструкції) про здачу жилого приміщення та вносяться відповідні записи до обох примірників Карток обліку (додаток 8 до цієї Інструкції).

3.15. Особа, звільнена з військової служби і має вислугу менше ніж 10 років, підлягає виселенню зі службового жилого приміщення з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Підлягають виселенню зі службового жилого приміщення без надання іншого житла колишні члени сім’ї військовослужбовця, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу.

3.16. Підлягають виселенню зі службового жилого приміщення без надання іншого житла особи, які систематично руйнують, або пошкоджують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням (у тому числі шляхом передачі в оренду іншим громадянам або юридичним особам), або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в одній квартирі або будинку.

3.17. Виселення провадиться в судовому порядку за позовом командування військової частини та КЕВ (КЕЧ) району, на обліку в яких перебуває службове жиле приміщення.

ІV. Забезпечення жилими приміщеннями для постійного проживання

4.1. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, які перебувають на квартирному обліку у ЗС України, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання в населеному пункті за місцем перебування їх на квартирному обліку згідно з чергою, яка визначається часом зарахування на квартирний облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (додаток 10 до цієї Інструкції), або списків осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (додаток 11 до цієї Інструкції)).

4.2. Правом першочергового одержання жилих приміщень, крім осіб, зазначених у статті 45 Житлового кодексу Української РСР, користуються військовослужбовці - ветерани війни, військовослужбовці, які прослужили 25 і більше календарних років, військовослужбовці, які безпосередньо несуть бойове чергування, льотно-підйомний склад та плавсклад, які перебували на обліку та потребують поліпшення житлових умов.

4.3. Житло, яке надається військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, для постійного проживання, повинно бути благоустроєним відповідно до вимог даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

У разі надходження до МО України житла, яке не благоустроєне відповідно до вимог населеного пункту (крім житла, збудованого (придбаного) МО України за рахунок коштів Державного бюджету України), за письмовою згодою військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, та повнолітніх членів його сім’ї, рішенням Міністра оборони України цьому військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби, може бути надано це жиле приміщення, яке не благоустроєне відповідно до вимог населеного пункту.

Під час надання жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими 9 років, крім подружжя, а також особами, що страждають тяжкими формами деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті разом з членами своєї сім’ї згідно з переліком хронічних захворювань, що затверджується у встановленому законодавством порядку.

Жиле приміщення надається військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею у даному населеному пункті, але не більше 13,65 квадратних метрів жилої площі на одну особу.

Жиле приміщення може бути надано з перевищенням вказаного вище розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру) або у випадку, передбаченому абзацом третім цього пункту.

У разі надходження двох і більше однокімнатних квартир пріоритетом під час розподілу однокімнатних квартир з розміром жилої площі понад 13,65 квадратних метрів на одну особу є надання такого житла на сім’ю, а не на одну особу.

За заявою військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, та повнолітніх членів його сім’ї про згоду на зняття з квартирного обліку у ЗС України, підписи яких завіряються нотаріально, їм може бути надано жиле приміщення з меншою кількістю кімнат, якщо воно відповідає вимогам абзаців третього та четвертого цього пункту, без права повторного поліпшення житлових умов за рахунок житлового фонду МО України.

Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається додаткова жила площа у вигляді кімнати або в розмірі 10 квадратних метрів. Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюються законодавством України.

4.4. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання за рішенням КЕВ (КЕЧ) району, погодженим з гарнізонною житловою комісією.

Список розподілу жилої площі для постійного проживання (додаток 20 до цієї Інструкції) (далі - Список розподілу постійного житла) розробляється КЕВ (КЕЧ) району відповідно до загальної та пільгових черг гарнізону. У гарнізоні міста Києва Список розподілу постійного житла розробляється Київським квартирно-експлуатаційним управлінням.

Після погодження головою гарнізонної житлової комісії та проведення правової експертизи помічником начальника гарнізону з правової роботи Список розподілу постійного житла затверджується начальником гарнізону. У гарнізоні міста Києва Список розподілу постійного житла погоджується начальником гарнізону.

Після затвердження (погодження) Список розподілу постійного житла разом з першими примірниками облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) подається керівником КЕВ (КЕЧ) району на перевірку до ГКЕУ ЗС України.

У разі непогодження ГКЕУ ЗС України пропозицій про надання військовослужбовцю постійного житла начальник КЕВ (КЕЧ) району після отримання письмового повідомлення про відмову від ГКЕУ ЗС України повинен переглянути пропозиції та надати іншу кандидатуру для затвердження її у встановленому порядку або письмове обґрунтування попереднього рішення.

Після перевірки у ГКЕУ ЗС України Список розподілу постійного житла розглядається Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України. Список розподілу постійного житла в гарнізоні міста Києва перед розглядом Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України проходить правову експертизу в юридичній службі МО України.

Рішення (пропозиції) Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України є остаточними і обов’язковими для розгляду керівником квартирно-експлуатаційного органу, головою гарнізонної житлової комісії та начальником гарнізону.

Список розподілу постійного житла (додаток 20 до цієї Інструкції), погоджений Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України, повертається ГКЕУ ЗС України разом із завіреною копією протоколу засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України до гарнізону, а у гарнізоні міста Києва - подається головою Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України на затвердження Міністру оборони України.

{Пункт 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

4.5. На підставі рішення про надання жилого приміщення КЕВ (КЕЧ) району подає затверджений начальником гарнізону витяг із списку розподілу жилої площі для постійного проживання у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України (додаток 21 до цієї Інструкції), разом з документами, що знаходяться в облікових справах (додаток 7 до цієї Інструкції), до виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районної державної адміністрації для видачі ордера, а в закритому військовому містечку - КЕВ (КЕЧ) району видає ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

Ордер вручається безпосередньо військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби, на ім’я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі.

4.6. Для оформлення документів на видачу ордера секретар житлової комісії військової частини подає до КЕВ (КЕЧ) району перший примірник облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції), у якій повинні знаходитися такі документи:

витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини про зарахування військовослужбовця на облік;

довідка про перевірку житлових умов військовослужбовця житловою комісією військової частини (додаток 5 до цієї Інструкції), яка повинна бути видана не раніше ніж за один місяць до дати передачі першого примірника облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) до КЕВ (КЕЧ) району;

витяг із протоколу засідання житлової комісії військової частини (гарнізону) щодо погодження надання жилої площі військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби;

ксерокопії паспортів повнолітніх членів сім’ї військовослужбовця чи особи, звільненої з військової служби, які включаються в ордер;

Ф-3;

Ф-5 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

Ф-7 (у разі звільнення з військової служби довідка надається військовим комісаріатом);

витяг з послужного списку особової справи військовослужбовця;

довідка (додаток 3 до цієї Інструкції), видана відповідною КЕВ (КЕЧ) району з останнього місця проходження служби про перебування на квартирному обліку;

довідки (додаток 4 до цієї Інструкції), видані відповідними КЕВ (КЕЧ) району про здачу жилого приміщення з усіх місць попереднього проходження служби на території України військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби.

Усі зазначені вище документи секретарем житлової комісії також надаються в копіях, завірених печаткою військової частини, для долучення їх до другого примірника облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції), який зберігається у КЕВ (КЕЧ) району.

4.7. Оформлення документів на видачу ордера призупиняється начальником КЕВ (КЕЧ) району, якщо:

фактичний склад сім’ї не відповідає даним, зазначеним у списках розподілу;

виявлені відомості, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на квартирний облік чи оформлення документів на видачу ордера.

Про всі порушення начальники КЕВ (КЕЧ) району письмово доповідають до ГКЕУ ЗС України та начальнику гарнізону.

4.8. Після видачі військовослужбовцю чи особі, звільненій з військової служби, ордера на отримання житла для постійного проживання до Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) вносяться відповідні записи секретарем житлової комісії військової частини - до першого примірника, начальником КЕВ (КЕЧ) району - до другого примірника.

4.9. Жилими приміщеннями для постійного проживання забезпечуються тільки військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, які перебувають на обліку, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.10. Військовослужбовці, за якими заброньовано житло для постійного проживання менше норми жилої площі, встановленої для даного населеного пункту, отримати інше жиле приміщення для постійного проживання можуть лише після здачі заброньованого жилого приміщення до КЕВ (КЕЧ) району та зняття з реєстрації в ньому всіх членів сім’ї.

4.11. Право на повторне заселення жилих приміщень, які звільнені військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби, у результаті поліпшення їх житлових умов, має лише орган, який здійснював поліпшення житлових умов цим військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, незалежно від того, у чиєму віданні (на балансі) перебуває це жиле приміщення.

4.12. Військовослужбовці (особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку, чи члени сім’ї померлої такої особи), які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, за їх бажанням мають право отримати грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

У разі використання військовослужбовцем (особою, звільненою з військової служби в запас або у відставку, чи членом сім’ї померлої такої особи) та/або членами його сім’ї права на приватизацію раніше наданого жилого приміщення у неповному обсязі загальна площа жилого приміщення, яка підлягає компенсації, зменшується на площу, яка була безоплатно передана з державного житлового фонду у приватну власність військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та/або членів його сім’ї.

У разі отримання жилого приміщення з державного житлового фонду, яке не приватизовано військовослужбовцем (особою, звільненою з військової служби в запас або у відставку, чи членом сім’ї померлої такої особи) та/або членами його сім’ї, і перебування таких осіб на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, загальна площа житла, яка підлягає грошовій компенсації, зменшується на загальну площу житла, що перебуває у користуванні військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

4.13. На підставі аналізу черги квартирного обліку військовослужбовців ГКЕУ ЗС України під час планування видатків на наступний бюджетний період визначає щорічну потребу в коштах на виплату грошової компенсації та надає її до ДКБ МО України.

У десятиденний строк після затвердження кошторису Міністерства оборони України ДКБ МО України доводить до ГКЕУ ЗС України обсяги асигнувань, які передбачені на виплату грошової компенсації в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

У десятиденний строк після отримання обсягів асигнувань, які передбачені на виплату грошової компенсації в межах бюджетних призначень на відповідний рік, ГКЕУ ЗС України проводить їх розподіл між підпорядкованими КЕВ (КЕЧ) районів з урахуванням часу взяття військовослужбовців на квартирний облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на позачергове отримання жилих приміщень, та кількості військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку у відповідному гарнізоні.

У десятиденний строк після отримання обсягів виділених лімітів на виплату грошової компенсації на відповідний рік начальник квартирно-експлуатаційного органу спільно з начальниками гарнізонів, які знаходяться у сфері його відповідальності, розподіляють виділені ліміти між житловими комісіями, з урахуванням часу взяття військовослужбовців на квартирний облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на позачергове отримання жилих приміщень, та кількості військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку у відповідному гарнізоні.

Цей розподіл затверджується спільним рішенням начальника КЕВ (КЕЧ) району та начальників гарнізонів.

Гарнізонні житлові комісії не пізніше 2 місяців з дати оформлення такого спільного рішення складають списки бажаючих та подають їх до КЕВ (КЕЧ) району.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

4.14. Житлові комісії військових частин, військових комісаріатів та КЕВ (КЕЧ) району інформують листом з повідомленням про отримання військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку, чи членів сімей померлих таких осіб), у яких настала черга на отримання жилих приміщень у поточному році, про їх право на отримання компенсації та про її орієнтовний розмір.

Військовослужбовці (особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку, чи члени сімей померлих таких осіб), яким житлова комісія надіслала повідомлення про настання їх черги на отримання компенсації, у місячний строк повинні письмово повідомити житлову комісію про згоду або відмову від отримання компенсації. У разі якщо житлова комісія не отримала у встановлений строк письмового повідомлення про згоду чи відмову від отримання компенсації, вважається, що військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, чи член сім’ї померлої такої особи) відмовляється від компенсації за належне йому для отримання жиле приміщення.

Житлова комісія військової частини має право відмовити військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби в запас або у відставку, чи члену сім’ї померлої такої особи) у виплаті грошової компенсації у випадку зняття його з обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або виключення із списку громадян, що мають право на позачергове одержання жилих приміщень.

Рішення про надання або відмову в наданні компенсації оформлюється у вигляді протоколу засідання житлової комісії.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

4.15. Черговість надання компенсації визначається за часом взяття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та/або включення до списків осіб, які мають право на позачергове одержання жилих приміщень.

Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, чи член сім’ї померлої такої особи) за місцем перебування його на квартирному обліку подає такі документи житловій комісії відповідної військової частини, військового комісаріату чи квартирно-експлуатаційної установи (організації):

рапорт військовослужбовця (заява особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та нотаріально посвідчену згоду членів його сім’ї на отримання компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;

довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування);

копії паспортів військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності);

копію облікової картки фізичної особи - платника податків (військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

копію свідоцтва про право власності на житло за його наявності (військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

довідку про отримання (неотримання) житла військовослужбовцем (особою, звільненою з військової служби в запас або у відставку, чи членом сім’ї померлої такої особи) з колишнього місця перебування його на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби в запас або у відставку, чи члену сім’ї померлої такої особи) та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

дозвіл органу опіки і піклування на отримання неповнолітнім членом сім’ї компенсації у випадках, визначених законодавством.

Житлові комісії та/або квартирно-експлуатаційні організації одночасно перевіряють документи, зазначені у пункті 4.6 цього розділу.

Житлові комісії розглядають рапорти військовослужбовців (заяви осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку, чи членів сімей померлих таких осіб) щодо надання компенсації та приймають рішення про надання або відмову в наданні компенсації.

Про прийняте рішення житлова комісія інформує військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби у запас або відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та надає Список громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 37) до КЕВ (КЕЧ) району.

На підставі отриманого рішення житлової комісії та документів, передбачених у цьому пункті, начальники КЕВ (КЕЧ) районів спільно з начальниками гарнізонів надають до ГКЕУ ЗС України Список громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 38), разом із Розрахунком виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення громадянину (додаток 39) на кожного військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) окремо, з їх обліковими справами для подальшого розгляду Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України.

ГКЕУ ЗС України здійснює перевірку наданих документів відповідно до дати зарахування на квартирний облік та правомірність визначеного розміру грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

4.16. Списки громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), погоджені Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України, подаються встановленим порядком на затвердження Міністру оборони України в межах кошторисних призначень, виділених на зазначені цілі на відповідний рік.

Затверджені Міністром оборони України Списки громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), та Розрахунки виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення громадянину (додаток 39) є підставою для оформлення ГКЕУ ЗС України документів на перерахування коштів військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби в запас або у відставку, чи члену сім’ї померлої такої особи) на його поточний рахунок у банку.

Після затвердження Міністром оборони України Списку громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), та Розрахунку виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення громадянину (додаток 39) ГКЕУ ЗС України через КЕВ (КЕЧ) району інформує військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) стосовно прийняття рішення про виплату йому грошової компенсації та її розмір.

На підставі отриманого повідомлення військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, чи член сім’ї померлої такої особи) відкриває поточний рахунок у банку та повідомляє про це через КЕВ (КЕЧ) району до ГКЕУ ЗС України.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

4.17. Перерахування грошової компенсації на поточний рахунок військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи), відкритий в банку, здійснюється Департаментом фінансів Міністерства оборони України (далі - ДФ МО України) з рахунків, відкритих у Державній казначейській службі України (далі - ДКС України).

Для підтвердження факту перерахування коштів ДФ МО України надає ГКЕУ ЗС України завірену копію платіжного доручення (у двох примірниках) з відміткою ДКС України про здійснення оплати.

Після отримання копій платіжного доручення ГКЕУ ЗС України надсилає один примірник до КЕВ (КЕЧ) району та повідомляє про необхідність зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї з квартирного обліку.

Не пізніше ніж у місячний строк від дня отримання копії платіжного доручення КЕВ (КЕЧ) району надсилає до ГКЕУ ЗС України завірену копію витягу з протоколу житлової комісії про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї з квартирного обліку.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

4.18. За наявності у військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) права на отримання однокімнатної квартири компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв. метрів.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

4.19. Розрахунок виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення громадянину (додаток 39) здійснюється КЕВ (КЕЧ) району, у зоні відповідальності якого перебуває військова частина, де знаходиться на обліку військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, чи член сім’ї померлої такої особи), який виявив бажання отримати грошову компенсацію.

Усі документи, пов’язані із виплатою грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби в запас або у відставку, чи членам сімей померлих таких осіб), зберігаються у КЕВ (КЕЧ) району протягом п’яти років.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

4.20. За організацію та порядок оформлення документів на виплату грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби в запас або у відставку, чи членам сімей померлих таких осіб) за належне для отримання жиле приміщення відповідає начальник ГКЕУ ЗС України.

У ГКЕУ ЗС України та КЕВ (КЕЧ) району заводиться окрема справа, до якої підшиваються Розрахунок виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення громадянину (додаток 39), завірена копія платіжного доручення з відміткою ДКС України про здійснення оплати та завірена копія витягу з протоколу житлової комісії про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї з квартирного обліку, яка зберігається протягом п’яти років.

Також у ГКЕУ ЗС України та КЕВ (КЕЧ) району ведеться Журнал обліку громадян, які отримали грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення (додаток 41).

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

V. Організація надання жилої площі в гуртожитках військових частин, установ, організацій ЗС України та МО України

5.1. Гуртожитки призначені для тимчасового проживання курсантів (слухачів) і військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі, під час навчання у військових навчальних закладах МО України або проходження ними військової служби.

Під гуртожитки надаються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети житлові будинки, казарми та інші будівлі, які мають бути зареєстровані у виконавчому комітеті сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районній державній адміністрації.

У гуртожитках можуть розміщуватися працівники ЗС України на період роботи за умови відсутності в них місця проживання та інші особи, які прибули у військову частину на визначений термін для виконання службових завдань.

Розміщення таких осіб у кімнатах разом з особами, які проживають в гуртожитках на підставі спеціальних ордерів, забороняється.

5.2. Жила площа в гуртожитках надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини. Список розподілу жилої площі в гуртожитку затверджується начальником гарнізону (у гарнізоні міста Києва - начальником ГКЕУ ЗС України).

{Абзац перший пункту 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

Жила площа в гуртожитках навчальних закладів надається військовослужбовцям - курсантам (слухачам), які перебувають у шлюбі, за рішенням керівника навчального закладу.

Надання жилої площі в гуртожитках працівникам ЗС України, які знаходяться на квартирному обліку за місцем проживання, працюють у військових частинах, здійснюється на період роботи за умови відсутності в них житла рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини, погодженим із профспілковим комітетом та житловою комісією військової частини.

Для прийняття рішення про надання жилої площі в гуртожитку командиром (начальником) військової частини подається клопотання начальнику КЕВ (КЕЧ) району на підставі рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22 до цієї Інструкції), зареєстрованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23 до цієї Інструкції), який ведеться у військовій частині.

До рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22 до цієї Інструкції) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї;

Ф-3;

Ф-5;

Ф-7.

Працівник подає заяву про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24 до цієї Інструкції) разом з такими документами:

копії паспортів працівника та дорослих членів сім’ї;

Ф-3.

Заява про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24 до цієї Інструкції) реєструється в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23 до цієї Інструкції), який ведеться у військовій частині.

У десятиденний строк з дня надходження рапорту про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 22 до цієї Інструкції) або заяви про надання жилої площі в гуртожитку (додаток 24 до цієї Інструкції) секретар житлової комісії військової частини надсилає його копію, завірену у встановленому порядку, з резолюцією командира військової частини до КЕВ (КЕЧ) району.

Після їх надходження військовослужбовці та працівники ЗС України обліковуються у списку рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 25 до цієї Інструкції), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району.

5.3. На підставі рішення про надання жилого приміщення КЕВ (КЕЧ) району видає спеціальний ордер на жилу площу в гуртожитку (додаток 26 до цієї Інструкції) (далі - спеціальний ордер), який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення. У разі якщо гуртожиток перебуває у

віданні (на балансі) навчального закладу, спеціальний ордер видається керівником цього навчального закладу.

Спеціальний ордер видається не пізніше ніж протягом одного місяця з часу прийняття рішення про надання житлового приміщення.

Спеціальний ордер (додаток 26 до цієї Інструкції) вручається військовослужбовцю (працівнику), на ім’я якого він виданий. Під час одержання цього спеціального ордера пред’являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, включених до спеціального ордера (додаток 26 до цієї Інструкції), з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрацією за місцем служби (роботи).

Під час вселення в надане жиле приміщення військовослужбовець (працівник) здає спеціальний ордер (додаток 26 до цієї Інструкції) у КЕВ (КЕЧ) району або навчального закладу, у віданні (на балансі) якого перебуває цей гуртожиток. Спеціальний ордер (додаток 26 до цієї Інструкції) зберігається як документ суворої звітності.

Спеціальний ордер (додаток 26 до цієї Інструкції) дійсний протягом 30 днів.

Спеціальний ордер (додаток 26 до цієї Інструкції) може бути визнаний недійсним відповідно до статті 59 Житлового кодексу Української РСР.

5.4. Жила площа в гуртожитках надається в розмірах не менше, ніж розмір, що встановлений Примірним положенням про гуртожитки, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 03.06.86 № 208.

Жила площа в гуртожитку не підлягає обміну, розділу, бронюванню і здачі в оренду, найм (піднайм).

Займана військовослужбовцем жила площа в гуртожитку в разі переведення його до іншого місця служби (звільнення з військової служби), у складі сім’ї якого є інший військовослужбовець, який перебуває на квартирному обліку в цьому самому гарнізоні (населеному пункті), залишається за цим членом сім’ї.

5.5. Начальник КЕВ (КЕЧ) району або керівник навчального закладу зобов’язаний забезпечити:

вселення на законних підставах військовослужбовців (працівників), яким надано житлову площу в жилих приміщеннях, за наявності в них спеціальних ордерів (додаток 26 до цієї Інструкції);

облік і реєстрацію осіб, які проживають у гуртожитку;

укладання договору про надання комунальних послуг з військовослужбовцями (працівниками), які проживають у гуртожитку, у встановленому законодавством порядку.

5.6. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, разом з членами сім’ї звільняють займане жиле приміщення в гуртожитку за місцем служби за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням у гуртожитку військового навчального закладу (службовим житлом, приміщенням у спеціально пристосованій казармі) відповідно до складу сім’ї.

5.7. За військовослужбовцями, направленими до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі списків військових частин, на період виконання службових обов’язків залишається жиле приміщення в гуртожитку за місцем попередньої служби за умови проживання в ньому членів його сім’ї.

5.8. У разі переміщення військовослужбовця по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, жиле приміщення в гуртожитку, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає звільненню ним та членами його сім’ї в місячний строк з дня отримання житла (службового житла, жилого приміщення в гуртожитку, спеціально пристосованій казармі) або орендованого житла за новим місцем служби.

Військовослужбовець або особа, звільнена з військової служби, та члени його сім’ї зобов’язані у двотижневий строк звільнити займане ними жиле приміщення в гуртожитку в разі надання службового житла, отримання житла для постійного проживання, придбання в межах гарнізону житла для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов’язків за кордон разом із членами сім’ї.

Працівник та члени його сім’ї зобов’язані у двотижневий строк звільнити займане ними жиле приміщення в гуртожитку в разі отримання іншого житла, житла для постійного проживання, придбання в межах гарнізону житла для постійного проживання або звільнення з роботи (крім звільнення на пенсію за віком та у разі, якщо працівник пропрацював на підприємстві більше 10 років).

5.9. Начальник КЕВ (КЕЧ) району або керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти жиле приміщення в гуртожитку за актом приймання-передачі, до якого додаються дефектний акт (за потреби) та довідка про оплату комунальних послуг.

Особи, які вибувають з гуртожитку, зобов’язані здати все майно, що надавалося їм у користування.

У разі нездачі зазначеного майна, його псування, пошкодження жилих та інших приміщень, меблів, обладнання, інвентарю той, хто вибуває з гуртожитку, відшкодовує заподіяну шкоду у встановленому законодавством порядку.

Після цього військовослужбовцю видається довідка (додаток 4 до цієї Інструкції) про здачу житла у КЕВ (КЕЧ) району та робляться відповідні записи в обох примірниках Карток обліку (додаток 8 до цієї Інструкції).

5.10. Особа, яка звільнена з військової служби і має вислугу менше ніж 10 років у календарному обчисленні, підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

У разі якщо особа, звільнена з військової служби, не перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у ЗС України, вона підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством, незалежно від кількості вислуги років у календарному обчисленні.

Працівник, який звільнений з роботи і має стаж роботи менше ніж 10 років, підлягає виселенню з гуртожитку з усіма членами сім’ї, які з ним проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Підлягають виселенню з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення особи, які самоправно зайняли жилу площу, і колишні члени сім’ї військовослужбовця чи працівника, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу, а також особи, які підпадають під підстави, передбачені статтею 116 Житлового кодексу Української РСР.

5.11. Військовослужбовці, які навчались у військових навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню разом з членами сім’ї з гуртожитку, який їм було надано у зв’язку з навчанням, без надання іншого жилого приміщення у двотижневий строк з дня виключення зі списків перемінного особового складу навчального закладу.

5.12. Не можуть бути виселені з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення особи, зазначені у статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

Військовослужбовці та працівники, які проживають у гуртожитку, підлягають виселенню в разі знесення чи переобладнання будинку (жилого приміщення) у нежитловий, а також, якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом. При цьому особам, які підлягають виселенню, надається інша жила площа або інше жиле приміщення не гірше займаного, яке повинно відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР.

5.13. Усі спори щодо виселення вирішуються в судовому порядку. Здійснення представництва в судових органах покладається на орган, на балансі якого перебуває гуртожиток.

5.14. Відомості про надання (здачу) військовослужбовцям та членам їх сімей жилого приміщення в гуртожитку вносяться до Картки обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) секретарем житлової комісії військової частини - до першого примірника, начальником КЕВ (КЕЧ) району чи керівником навчального закладу - до другого примірника.

VI. Надання місць для проживання у спеціально пристосованих казармах

6.1. За відсутності службового жилого приміщення військовослужбовцірядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі (у тому числі одинокі матері (батьки)), розміщуються безкоштовно в спеціально пристосованих казармах (далі - казарма) у розташуванні військової частини. Житлово-побутові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам, які висуваються до гуртожитків, призначених для проживання одиноких громадян.

6.2. За відсутності потреби в наданні житлових приміщень у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, зазначені приміщення за рішенням командира військової частини надаються особам офіцерського складу за їх письмовою згодою.

Оплата за отримані комунальні послуги особами офіцерського складу, розміщеними у спеціально пристосованих казармах, здійснюється ними за фактичними витратами.

6.3. Місце для проживання в казармах надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини, список розподілу місць для проживання в казармі затверджується начальником гарнізону.

Для прийняття рішення про надання місця для проживання в казармі командиром (начальником) військової частини подається клопотання начальнику КЕВ (КЕЧ) району на підставі рапорту про надання місця для проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 27 до цієї Інструкції), зареєстрованого в журналі реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 23 до цієї Інструкції), який ведеться у військовій частині.

До рапорту про надання місця для проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 27 до цієї Інструкції) військовослужбовцем додаються такі документи:

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї;

Ф-3;

Ф-5;

Ф-7.

У десятиденний строк з дня надходження рапорту про надання місця для проживання у спеціально пристосованій казармі (додаток 27 до цієї Інструкції) секретар житлової комісії військової частини надсилає його копію, завірену у встановленому порядку, з резолюцією командира військової частини до КЕВ (КЕЧ) району.

У КЕВ (КЕЧ) району на підставі отриманих документів військовослужбовці обліковуються у список рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках (додаток 25 до цієї Інструкції), який ведеться у КЕВ (КЕЧ) району.

6.4. На підставі рішення про надання місця для проживання в казармі квартирно-експлуатаційний орган видає спеціальний дозвіл на проживання в спеціально пристосованій казармі (додаток 28 до цієї Інструкції) (далі - спеціальний дозвіл), який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

Спеціальний дозвіл (додаток 28 до цієї Інструкції) вручається військовослужбовцю, на ім’я якого він виданий. Під час одержання спеціального дозволу (додаток 28 до цієї Інструкції) пред’являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх осіб, включених до спеціального дозволу, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрацією за місцем служби. Під час видачі спеціального дозволу (додаток 28 до цієї Інструкції) вносяться відповідні відмітки до обох примірників Карток обліку (додаток 8 до цієї Інструкції).

Під час вселення в надане приміщення військовослужбовець здає спеціальний дозвіл у КЕВ (КЕЧ) району або навчальний заклад, на балансі якого перебуває ця спеціально пристосована казарма. Цей спеціальний дозвіл зберігається як документ суворої звітності. Спеціальний дозвіл (додаток 28 до цієї Інструкції) дійсний на час навчання або проходження військової служби військовослужбовцем у ЗС України в даному населеному пункті.

6.5. Місця для проживання в казармах надаються в розмірі не менше ніж розмір, що встановлений Примірним положенням про гуртожитки, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 03.06.86 № 208.

Приміщення в казармі не підлягають обміну, розділу, бронюванню і здачі в оренду, найм (піднайм).

6.6. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, разом з членами сім’ї звільняють займане приміщення в казармі за місцем служби за умови забезпечення на час навчання жилим приміщенням у гуртожитку військового навчального закладу (службовим житлом, приміщенням у спеціально пристосованій казармі) відповідно до складу сім’ї.

6.7. За військовослужбовцями, направленими до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, багатонаціональних органів військового управління, а також закордонних дипломатичних установ України з виключенням зі списків військових частин, на період виконання службових обов’язків залишається місце для проживання в казармі за місцем попередньої служби.

6.8. У разі переміщення військовослужбовця по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, місце для проживання в казармі, яке він займав за попереднім місцем служби, підлягає звільненню ним та членами його сім’ї в місячний строк з дня отримання житла за новим місцем служби.

Військовослужбовець та члени його сім’ї зобов’язані у двотижневий строк звільнити займане ними місце для проживання в казармі в разі надання службового житла, отримання житла для постійного проживання, придбання в межах гарнізону житла для постійного проживання або вибуття для виконання службових обов’язків за кордон разом з членами сім’ї.

6.9. Начальник КЕВ (КЕЧ) району зобов’язаний прийняти місце для проживання в казармі за актом приймання-передачі, до якого додаються дефектний акт (за потреби) та довідка про оплату користування комунальними послугами (для осіб офіцерського складу).

Особи, які вибувають з казарми, зобов’язані здати все майно, що надавалося їм у користування.

У разі нездачі зазначеного майна, його псування, пошкодження жилих та інших приміщень, меблів, обладнання, інвентарю військовослужбовець, який вибуває з казарми, відшкодовує заподіяну шкоду відповідно до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23.06.95 № 243/95-ВР.

Після цього військовослужбовцю видається довідка (додаток 4 до цієї Інструкції) про здачу житла у КЕВ (КЕЧ) району та вносяться відповідні відмітки до обох примірників Карток обліку (додаток 8 до цієї Інструкції).

6.10. Особа, яка звільнена з військової служби і має вислугу менше ніж 10 років, підлягає виселенню із казарми з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

6.11. Підлягають виселенню із казарми без надання іншого житла особи в разі, якщо вони систематично руйнують, або пошкоджують приміщення в казармі, або використовують його не за призначенням, або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в цій казармі.

У разі якщо особа, звільнена з військової служби, не перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов у ЗС України, вона підлягає виселенню з казарми з усіма членами сім’ї, які з нею проживають, крім випадків, передбачених чинним законодавством, незалежно від вислуги років у календарному обчисленні.

Підлягають виселенню з казарми без надання іншого жилого приміщення особи, які самоправно зайняли жилу площу, і колишні члени сім’ї військовослужбовця, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу, а також особи, які підпадають під підстави, передбачені статтею 116 Житлового кодексу Української РСР.

6.12. Військовослужбовці, які проживають у казармі, підлягають виселенню в разі знесення чи переобладнання казарми в нежилу, а також, якщо будівля загрожує обвалом. При цьому особам, які підлягають виселенню, надається інша жила площа або інше жиле приміщення не гірше займаного, яке повинне відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР.

6.13. Усі спори щодо виселення вирішуються в судовому порядку. Здійснення представництва в судових органах покладається на орган, на балансі якого перебуває казарма.

VII. Порядок оренди і оплати орендованого житла у Збройних Силах України

7.1. Військові частини (в особі командира військової частини) зобов’язані орендувати житло (ліжко-місця, кімнати у гуртожитках, квартири) для військовослужбовців ЗС України, якщо в них відсутнє житло за місцем проходження служби (крім військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу), жилі приміщення підприємств, організацій та установ інших міністерств (крім МО України) та інших центральних органів виконавчої влади, а також приміщення в жилих будинках (квартирах), що перебувають у приватній або в інших формах власності (далі - жилі приміщення).

Таким правом користуються курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі.

Для ведення обліку осіб, які орендують житло, командирами військових частин призначаються посадові особи (як правило із числа особового складу фінансових органів), до функціональних обов’язків (посадових інструкцій) яких включаються зазначені завдання.

7.2. Оренда жилих приміщень здійснюється на підставі рапорту на оренду житла (додаток 29 до цієї Інструкції) військовослужбовця, облікованого в журналі обліку осіб, які орендують житло (додаток 30 до цієї Інструкції), із зазначенням суми фактичних витрат на оренду жилого приміщення (без вартості житлово-комунальних послуг), до якого військовослужбовцем додаються:

договір оренди житла, який укладається між орендодавцем та командиром військової частини, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства, попередньо погоджений з КЕВ (КЕЧ) району;

копія паспорта, що засвідчує особу, для якої орендується житло, та повнолітніх членів її сім’ї з відмітками про реєстрацію в населеному пункті за місцем проходження служби;

довідка КЕВ (КЕЧ) району про перебування на квартирному обліку військовослужбовця, який орендуватиме житло;

Ф-3;

копії довідок КЕВ (КЕЧ) району, видані військовослужбовцю, який орендує житло, про здачу ним службових жилих приміщень, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

Підготовлений для підписання проект договору про оренду житла командир військової частини узгоджує з КЕВ (КЕЧ) району. Після підписання сторонами договір про оренду житла разом з копіями документів, вказаних у цьому пункті, завіреними у встановленому законодавством порядку, передаються в КЕВ (КЕЧ) району для реєстрації. Договір оренди житла між орендодавцем та командиром військової частини реєструється в журналі обліку договорів оренди жилих приміщень (додаток 31 до цієї Інструкції), який ведеться в КЕВ (КЕЧ) району.

Щороку під час проведення перереєстрації облікових справ проводяться підсумкові річні звірки даних обліку військовослужбовців, що орендують житло, між військовою частиною та КЕВ (КЕЧ) району, про що складається відповідний акт.

Зареєстрований у КЕВ (КЕЧ) району договір про оренду житла повертається військовій частині і є підставою для виплати коштів.

Оплата оренди жилих приміщень здійснюється у безготівковій формі у межах кошторисних призначень, затверджених для цих потреб, бюджетних асигнувань за відповідною бюджетною програмою, військовою частиною за місцеперебуванням військовослужбовця на квартирному обліку, а курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які перебувають у шлюбі, - за місцем навчання.

7.3. Військовослужбовці, які не здали службове житло за попереднім місцем служби, за новим місцем служби не мають права на оплату оренди житлових приміщень за рахунок кошторису МО України.

У разі якщо члени сім’ї військовослужбовця залишилися проживати за попереднім місцем служби, такий військовослужбовець може орендували жилу площу лише на одну особу.

7.4. Розмір орендної плати визначається в договорі на підставі розрахунків.

Під час розрахунку вартості орендної плати беруться до уваги витрати на користування житлом, вартість комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів, але не може перевищувати розміри, визначені в таблиці:

Найменування населеного пункту

Розмір орендної плати (у грн) на місяць залежно від кількості членів сім’ї

1 особа

2 особи

3 особи

4 особи і більше

місто Київ

2000

2000

3000

3500

місто Севастополь

1400

1500

2000

2500

місто Сімферополь

1400

1500

2000

2500

Обласні центри

1400

1500

2000

2500

Інші населені пункти

600

1000

1200

1500

ГКЕУ ЗС України щороку до 1 лютого коригується максимальний розмір орендної плати. У разі непроведення таких коригувань розмір орендної плати автоматично збільшується на встановлений індекс інфляції за минулий рік.

7.5. Оплата комунальних послуг здійснюється за рахунок власних коштів військовослужбовців без відшкодування їх вартості за рахунок кошторису МО України.

7.6. Оплата оренди жилих приміщень розпочинається не раніше дня укладання договору оренди жилого приміщення і припиняється:

з наступного дня після закінчення строку дії договору оренди жилого приміщення;

за умов, визначених у договорі оренди жилого приміщення.

7.7. Військовослужбовець та члени його сім’ї негайно звільняють займане ними орендоване жиле приміщення у разі одержання службового житла, житлового приміщення для постійного проживання або іншого жилого приміщення, а також у разі придбання житла для постійного проживання.

У разі невиконання військовослужбовцем або членами його сім’ї вимог абзацу першого цього пункту командир військової частини вирішує в установленому законодавством порядку питання щодо стягнення з цього військовослужбовця вартості оренди жилих приміщень за строк, який пройшов з дати одержання відповідного ордера на заселення в службове житло, житлове приміщення для постійного проживання або іншого жилого приміщення, чи придбання житла для постійного проживання до дати звільнення орендованого житла.

7.8. Контроль за використанням орендованої жилої площі та своєчасністю виплати орендної плати покладається на командира військової частини.

VIII. Порядок створення та організація роботи житлових комісій в ЗС України

8.1. Житлові комісії у ЗС України створюються з метою зарахування (зняття) військовослужбовців на облік (з обліку), осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі звільнених у запас або у відставку, що залишаються перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та членів їх сімей, включаючи членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби; ведення обліку зазначених осіб; контролю за розподілом жилих приміщень та надходженням житла, його обліком i погодженням розподілу відповідно до вимог чинного законодавства України.

Крім документів, зазначених раніше у цій Інструкції, у житлових комісіях ведеться така документація:

книга (Справа) протоколів засідань житлової комісії;

справа для зберігання вхідної документації (рапорти, заяви, листи, запити тощо);

книга (журнал) обліку вхідної документації житлової комісії;

книга (журнал) обліку вихідної документації житлової комісії;

справа для зберігання вихідної документації.

8.2. У своїй роботі житлові комісії керуються Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, законами України, цією Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами.

8.3. У ЗС України утворюються:

гарнізонні житлові комісії чисельністю не більше 25 осіб;

житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України або об’єднані житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України чисельністю до 7 осіб.

У МО України утворюється житлова комісія апарату Міністерства оборони України чисельністю до 15 осіб.

{Пункт 8.3 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

8.4. Перелік органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України, при яких утворюються житлові комісії, затверджується один раз на два роки наказом начальника гарнізону, погодженим із КЕВ (КЕЧ) району.

8.5. На гарнізонну житлову комісію покладаються такі завдання:

погодження рішення про розподіл жилої площі між органами військового управління ЗС України, військовими частинами, закладами, установами та організаціями;

погодження рішення КЕВ (КЕЧ) району щодо визначення процентного співвідношення жилої площі, яка надається на загальну чергу, та жилої площі для її позачергового і першочергового отримання;

погодження проекту наказу начальника гарнізону щодо розподілу житлової площі, що підлягає заселенню в поточному році;

розгляд заяв, скарг та пропозицій, прийняття рішень зі спірних питань, що виникли під час роботи житлових комісій органів військового управління військових частин, закладів, установ та організацій, і прийом відвідувачів з житлових питань;

надання звіту про виконану роботу не менше одного разу на рік військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, через голів житлових комісії військових частин, які входять до складу житлової комісії гарнізону.

8.6. На житлові комісії (об’єднані житлові комісії) органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України покладаються такі завдання:

розгляд рапортів військовослужбовців та заяв осіб, звільнених з військової служби, які потребують поліпшення житлових умов;

перевірка житлових умов;

погодження списків розподілу жилої площі, яка надається для постійного проживання;

розгляд заяв, скарг та пропозицій, прийняття рішень зі спірних питань, які виникли під час роботи житлових комісій військових частин, закладів, установ та організацій, і прийом відвідувачів з житлових питань;

надання звіту про виконану роботу не менше двох разів на рік загальним зборам військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, та Радам офіцерів органів військового управління.

8.7. Житлові комісії у ЗС України підзвітні загальним зборам військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, гарнізонів, органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.

8.8. Порядок створення житлових комісій у ЗС України:

склад житлової комісії обирається на загальних зборах військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, гарнізону, органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій;

на загальних зборах військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, гарнізону повинні бути присутні представники органів військового управління, військових частин, закладів, установ та організацій ЗС України, що дислокуються в гарнізоні. Кількісний склад цих представників для участі в зборах визначається начальником гарнізону за поданням житлової комісії гарнізону;

кількісний склад житлової комісії визначається рішенням присутніх на зборах військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, залежно від кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, але не більше ніж 7 осіб у військових частинах, установах та організаціях та не більше 15 осіб у гарнізонних житлових комісіях, житловій комісії апарату МО України і житловій комісії Генерального штабу ЗС України. Кількість членів житлових комісій повинна бути непарною;

склад житлової комісії вважається обраним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби;

у роботі житлової комісії має право брати участь заступник начальника гарнізону (командира військової частини) з тилу. У роботі житлової комісії повинен брати участь голова Ради офіцерів органу військового управління, військової частини, закладу, установи або організації ЗС України. У роботі житлової комісії мають право брати участь представники громадських організацій, які обираються на загальних зборах представників військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби;

склад житлової комісії оголошується наказом командира (начальника) органу військового управління, військової частини, закладу, установи або організації ЗС України, а гарнізонної житлової комісії - наказом начальника гарнізону;

голова житлової комісії гарнізону обирається на зборах представників військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, відкритим голосуванням, а голова житлової комісії органу військового управління, військової частини, закладу, установи або організації ЗС України - на загальних зборах військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, цієї військової частини. Головою житлової комісії обирається військовослужбовець чи інша особа, за якого проголосувала найбільша кількість присутніх на зборах. Заступник голови та секретар житлової комісії обираються членами новоствореної комісії методом голосування на першому засіданні;

житлова комісія обирається терміном на 2 роки. Загальні збори військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, можуть переобирати житлову комісію, голову житлової комісії та будь-якого члена житлової комісії до досягнення граничного строку повноважень;

питання про переобрання житлової комісії, голови житлової комісії та членів житлової комісії може виноситись на розгляд загальних зборів за клопотанням відповідних командирів та начальників органу військового управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та організації;

командир (начальник) органу військового управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та організації забезпечує створення належних умов для роботи відповідної житлової комісії (надання приміщень, засобів зв’язку, оргтехніки та витратних матеріалів).

8.9. Робота житлової комісії проводиться на засадах гласності, демократичності та прозорості.

На засіданні житлової комісії можуть бути присутні військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби, та члени їх сімей, особи, питання стосовно яких розглядаються на засіданні житлової комісії, та інші особи.

Рішення приймається житловою комісією відкритим голосуванням. Голосування проводиться за наявності на засіданні житлової комісії не менше двох третин членів затвердженого складу житлової комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх членів житлової комісії.

Рішення житлової комісії оформлюється у вигляді протоколу, який підписується головою та членами комісії, які були присутні на засіданні житлової комісії, який затверджується командиром військової частини не пізніше ніж через 10 днів з дня проведення засідання житлової комісії. Підпис командира військової частини завіряється гербовою печаткою військової частини.

Засідання житлових комісій проводяться не рідше одного разу на місяць.

8.10. Гарнізонна житлова комісія наділена повноваженнями здійснювати:

контроль за надходженням i правильністю обліку, розподілу жилої площі між військовими частинами гарнізону;

перевірку законності перебування на квартирному обліку військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх ciмей в органах військового управління, військових частинах, закладах, установах та організаціях гарнізону;

перевірку правильності оформлення облікової справи (додаток 7 до цієї Інструкції) та наявності в ній усіх визначених у цій Інструкції документів;

виступати з ініціативою про скликання позачергових загальних зборів осіб, що перебувають на квартирному обліку, у зв’язку з:

прийняттям рішення житлової комісії гарнізону про саморозпуск;

оголошенням недовіри та виключенням члена (членів) комісії зі складу житлової комісії;

ініціюванням проведення довиборів члена (членів) житлової комісії.

8.11. Житлова комісія військової частини наділена повноваженнями приймати рішення щодо:

зарахування військовослужбовців на облік, зняття військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

внесення змін до облікових даних військовослужбовців чи осіб, звільнених з військової служби, які перебувають на квартирному обліку у зв’язку зі зміною їх сімейного стану, набуття ними права на пільги для отримання житла;

погодження розподілу жилої площі, яка надається для постійного проживання;

перенесення черговості надання жилого приміщення на рік, якщо військовослужбовець чи особа, звільнена з військової служби, відмовиться від виділеного жилого приміщення, що відповідає встановленим вимогам та poзмipy;

скликання позачергових загальних зборів військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, у зв’язку з:

саморозпуском житлової комісії, оголошенням недовіри та виключенням члена (членів) комісії зі складу житлової комісії;

ініціюванням проведення довиборів члена (членів) житлової комісії.

8.12. Обов’язки і права голови житлової комісії:

голова житлової комісії повинен:

виконувати вимоги нормативно-правових актів під час виконання обов’язків голови житлової комісії;

організовувати роботу житлової комісії;

розробляти плани роботи житлової комісії, затверджувати їх у начальника гарнізону (командира (начальника) військової частини) та доводити їх до відома всіх членів комісії, до заінтересованих осіб та осіб, які беруть участь у роботі комісії;

визначати порядок денний житлової комісії, погоджувати його з командиром (начальником) військової частини (начальником гарнізону) та доводити його до відома всіх військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби;

організовувати підготовку і проведення засідань житлової комісії;

організовувати ведення протоколів засідань житлової комісії;

приймати з особистих питань військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

організовувати взаємодію з начальником гарнізону, командиром (начальником) військової частини, Радою офіцерів, КЕВ (КЕЧ) району та Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України;

постійно вивчати зміни до чинного законодавства з питань забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей житловими приміщеннями;

брати участь у формуванні облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) та передачі їх до КЕВ (КЕЧ) районів;

забезпечувати своєчасний розгляд рапортів та звернень військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей та інших громадян;

своєчасно оформляти та підписувати службові документи з житлових питань;

представляти для перевірки уповноваженим посадовим особам службові документи житлової комісії, а також облікові справи військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби;

перевіряти облікові справи (додаток 7 до цієї Інструкції) осіб, які перебувають на квартирному обліку;

забезпечувати якісне ведення обліку та звітної документації житлової комісії;

розробляти та доводити до відома заступника, секретаря і членів комісії їх обов’язки та забезпечувати їх неухильне виконання;

коригувати плани роботи житлової комісії;

заслуховувати на засіданнях звіти членів житлової комісії про проведену роботу.

Голова житлової комісії має право:

визначати в межах компетенції завдання членам комісії;

заслуховувати доповіді членів комісії про виконання завдань;

підписувати від імені житлової комісії службові документи та подавати їх у встановленому порядку на погодження, затвердження;

ініціювати перед житловою комісією розгляд питань, пов’язаних із роботою житлової комісії, включаючи питання про виключення члена (членів) житлової комісії зі складу комісії.

8.13. Обов’язки і права члена житлової комісії:

член житлової комісії повинен:

знати та неухильно виконувати вимоги нормативно-правих актів під час виконання обов’язків члена житлової комісії;

брати участь у засіданнях житлової комісії;

постійно вивчати зміни до чинного законодавства з питань забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей житловими приміщеннями;

виконувати доручення голови житлової комісії, а за його відсутності - заступника голови житлової комісії.

Член житлової комісії має право:

висловлювати свою думку на засіданнях житлової комісії;

звертатися до голови житлової комісії з заявами, скаргами та пропозиціями;

апелювати до житлової комісії з приводу неправомірних рішень (дій, бездіяльності) голови або членів житлової комісії;

голосувати на власний розсуд;

під час підписання протоколу в письмовому вигляді викладати свої заперечення;

ознайомлюватися із службовою документацією житлової комісії та вивчати облікові справи (додаток 7 до цієї Інструкції) військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби.

8.14. Голова, секретар та члени житлових комісій відповідають за прийняті на засіданні житлових комісій рішення, а також за розголошення інформації, яка належить до компетенції житлових комісій.

8.15. Організація та здійснення контролю за законністю перебування військовослужбовців на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, за законністю розподілу жилої площі військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей, за правильністю оформлення облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) покладаються на гарнізонні житлові комісії, житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України, а також на Комісію з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України.

Командири (начальники) органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України, які затверджують рішення житлових комісій, зобов’язані в межах компетенції перевіряти законність прийнятих житловою комісією рішень.

Рішення житлових комісій може бути: переглянуто житловою комісією, яка прийняла це рішення, або її правонаступником з підстав, передбачених цією Інструкцією; оскаржено до суду.

IX. Облік жилої площі

9.1. КЕВ (КЕЧ) районів організовують та здійснюють належний облік жилої площі, яка надійшла від власного будівництва; одержана від районної, міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади; надійшла від перебудови нежилих приміщень; належить військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей у будинках, які раніше належали МО України та були передані у встановленому законодавством порядку на баланс житлово-експлуатаційних організацій виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад; побудована (придбана) за кошти інвесторів, та інших джерел надходження житла до МО України;

жилих приміщень, у тому числі тимчасових жилих приміщень, які надходять від переобладнаних нежилих приміщень МО України (спеціально пристосовані казарми), на які оформлена відповідна проектна документація;

броньованих жилих приміщень, наданих для постійного проживання, залишених військовослужбовцями за попереднім місцем проходження служби (незалежно від дати його отримання).

Повний облік жилої площі за гарнізони ЗС України здійснює ГКЕУ ЗС України.

9.2. Уся жила площа, зазначена в пункті 3.1 розділу ІІІ цієї Інструкції, обліковується у КЕВ (КЕЧ) району в книзі обліку жилої площі, яка підлягає заселенню (додаток 32 до цієї Інструкції).

9.3. Жила площа в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, районних державних адміністрацій та центральних органів виконавчої влади обліковується також у картках обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції).

Картки обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції), нумеруються та реєструються в книзі реєстрації карток обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном (додаток 34 до цієї Інструкції).

У разі зняття з обліку закріпленої жилої площі, приватизації її військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, або надходження рішення суду про втрату права військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, на користування цією жилою площею у картці обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції), робиться відповідна відмітка. Картки обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції), зберігаються постійно в КЕВ (КЕЧ) району, а в разі її розформування передаються правонаступнику або до архіву.

9.4. У разі якщо військовослужбовець, який звільняється в запас або відставку, залишається проживати на закріпленій за МО України жилій площі в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, районних державних адміністрацій та центральних органів виконавчої влади, така жила площа знімається з обліку у військових частинах, залишаючись при цьому на обліку у відповідній КЕВ (КЕЧ) району (крім випадків, коли такий військовослужбовець залишається перебувати на квартирному обліку у військовій частині).

9.5. Облік службових жилих приміщень здійснюється в книгах обліку службових жилих приміщень (додаток 18 до цієї Інструкції), які ведуться у військових частинах та в КЕВ (КЕЧ) району.

Щороку до 1 грудня поточного року військові частини та КЕВ (КЕЧ) району проводять звірку даних обліку наявного (закріпленого) службового житлового фонду з військовими частинами гарнізону та органами місцевого самоврядування, окремо по переобладнаних для тимчасового проживання приміщеннях, гуртожитках, службових жилих приміщеннях.

За результатами звірки КЕВ (КЕЧ) району подають інформацію до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України довідку про результати щорічної перевірки обліку службового житла (додаток 35 до цієї Інструкції), окремо по переобладнаних для тимчасового проживання приміщеннях, гуртожитках, службових жилих приміщеннях.

Загальний облік службового жилого фонду ведеться в ГКЕУ ЗС України на підставі поданих даних.

9.6. Після підписання акта приймання-передачі житла начальник КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальником гарнізону і головою житлової комісії гарнізону в десятиденний строк організовує розподіл жилих приміщень та подає його на розгляд Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України.

9.7. Звітність про квартири, які надійшли для розподілу протягом року, КЕВ (КЕЧ) району подають до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України звіт про квартири, які надійшли для розподілу протягом року (додаток 36 до цієї Інструкції).

9.8. У разі якщо військовослужбовець отримав житло для постійного проживання та переведений до нового місця служби в інший населений пункт, це житло бронюється за ним на весь час проходження військової служби незалежно від дати отримання цього житла (крім випадків, коли військовослужбовець здав житло для постійного проживання до КЕВ (КЕЧ) району у двомісячний строк з дня переведення до нового місця служби).

Відмітка про забронювання житлового приміщення за військовослужбовцем робиться в Картці обліку (додаток 8 до цієї Інструкції) та картці обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції).

{Абзац третій пункту 9.8 розділу IX виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

{Абзац четвертий пункту 9.8 розділу IX виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

Х. Контроль

10.1. Перевірка стану обліку та використання жилої площі, закріпленої за гарнізонами, в тому числі в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, районної державної адміністрації та центральних органів виконавчої влади, проводиться щороку КЕВ (КЕЧ) району разом з гарнізонними житловими комісіями. Про проведені перевірки робляться відповідні відмітки в картках обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів районної, міської, районної у місті ради та центральних органів виконавчої влади (додаток 33 до цієї Інструкції).

10.2. Контроль за станом обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється відповідними КЕВ (КЕЧ) районів у взаємодії з виконавчим органом сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районними державними адміністраціями.

10.3. Контроль за розподілом жилих приміщень у гарнізонах ЗС України, перевірка правильності оформлення облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, включених до списків розподілу житла (додатки 17, 20 до цієї Інструкції), здійснюється Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України.

10.4. Списки військовослужбовців, яким Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України погоджено розподіл жилих приміщень, розміщуються для загального ознайомлення у військових частинах, квартирно-експлуатаційних органах, а також у друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті МО України в мережі Інтернет.

{Розділ X доповнено пунктом 10.4 згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

ХІ. Контроль за організацією роботи по розподілу жилої площі

11.1. За належну організацію роботи житлових комісій гарнізону, дотримання законності під час забезпечення військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей жилими приміщеннями, відповідає начальник гарнізону.

11.2. За організацію контролю та правильність ведення в гарнізоні обліку військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, що потребують поліпшення жилих умов, а також дотримання законності під час розподілу жилих приміщень відповідають керівник та відповідні посадові особи КЕВ (КЕЧ) району.

11.3. Організація контролю за розподілом жилих приміщень у гарнізонах ЗС України, оформленням та виплатою грошової компенсації військовослужбовцям за належне для отримання жиле приміщення покладається на заступника Міністра оборони України.

{Пункт 11.3 розділу XI в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

Заступник Міністра
оборони України -
керівник апарату

В.П. Омельянчук
Додаток 1
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

РАПОРТДодаток 2
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи

__________________________________________________________
(найменування військової частини)

№ з/п

Дата та вхідний номер рапорту (заяви)

Військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця, членів його сім’ї

Перелік документів, доданих до рапорту (заяви)

Кількість кімнат

Примітка

1

2

3

4

5

6
Додаток 3
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ДОВІДКА


Додаток 4
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ДОВІДКА


Додаток 5
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ДОВІДКА
про перевірку житлових умовДодаток 6
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

КНИГА ОБЛІКУ
осіб, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання)

__________________________________________________________
(найменування військової частини)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військово службовця та членів сім’ї, їх родинні стосунки, рік народження

Місце роботи членів сім’ї

Місце знаходження, характеристика займаної жилої площі, наявність зручностей, належність цієї площі

Дата і номер рішення житлової комісії частини про прийняття на облік

Підстави для прийняття на облік

Дата і номер рішення житлової комісії військової частини про внесення у списки з правом пільгового отримання житла

Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, місцезнаходження, розмір жилої площі

Примітка (рішення про зняття з обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Додаток 7
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ОБЛІКОВА СПРАВАДодаток 8
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

КАРТКА ОБЛІКУ
жилих приміщень, наданих військовослужбовцю за час проходження військової служби

1. Прізвище, ім’я, по батькові

2. Особистий номер та реєстраційний номер облікової картки платника податків *

3. Кількість членів сім’ї, дата внесення змін про склад сім’ї

4. Право на пільгове забезпечення (категорія пільг)

5. Гарнізон, військова частина, квартирно-експлуатаційний орган

6. Дата укладання першого контракту

№ з/п

Дата постановки на квартирний облік

Дата зняття з квартирного обліку

Підстави для зняття з квартирного обліку

Категорія пільг

1

2

3

4

5
Зворотний бік

7. Дані про надання жилого приміщення

№ з/п

Дата отримання житла

Місцезнаходження жилого примі щення, кількість кімнат

Площа, кв.м

Категорія приміщення (постійне, службове, гуртожиток), піднайом житла, оренда житла Міністерством оборони України

Відмітка про забезпечення житлом, № довідки про здачу коли і ким видана

Участь у приватизації житла

Підпис командира військової частини, дата, печатка, підпис начальника квартирно-експлуатаційного органу, підпис, печатка

за гальна

жила

1

2

3

4

5

6

7

8

9
__________
* Серія та номер паспорта фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.Додаток 9
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

УЗАГАЛЬНЕНИЙ СПИСОК
військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання)

__________________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військово службовця та членів сім’ї, їх родинні стосунки, рік народження

Місце роботи членів сім’ї

Місцезнаходження, характеристика займаної жилої площі, наявність зручностей, належність цієї площі

Дата і номер рішення житлової комісії, військової частини про прийняття на облік

Підстави для прийняття на облік

Дата і номер рішення житлової комісії, військової частини про внесення у списки першочерговиків (позачерговиків)

Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, місцезнаходження, розмір жилої площі

Примітка (рішення про зняття з обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова житлової комісії ______________________________ гарнізону

______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

Начальник ____________ квартирно-експлуатаційної частини району

______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)
Додаток 10
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

СПИСОК
осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень

__________________________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають разом з ним на обліку

Найменування військової частини

Підстава для включення в список

Дата і номер рішення житлової комісії військової частини про включення в список

Дата і номер рішення про надання жилого приміщення, кількість кімнат, розмір жилої площі

Рішення про виключення зі списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова житлової комісії ______________________________ гарнізону

______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

Начальник ____________ квартирно-експлуатаційної частини району

______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)
Додаток 11
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

СПИСОК
осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень

______________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають разом з ним на обліку

Найменування військової частини

Підстава для включення в список

Дата і номер рішення житлової комісії військової частини про включен-ня в список

Дата і номер рішення про надання жилого приміщення, кількість кімнат, розмір жилої площі

Рішення про виключення зі списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова житлової комісії ______________________________ гарнізону

______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

Начальник ____________ квартирно-експлуатаційної частини району

______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)
Додаток 12
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

РАПОРТ (ЗАЯВА)Додаток 13
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ДОВІДКА
про результати щорічної інвентаризації облікових справ військовослужбовців

станом на _________________________________________________
по _______________________________________________________
(назва квартирно-експлуатаційного органу,
територіального квартирно-експлуатаційного управління)

№ з/п

Область, населений пункт, гарнізон

Військове звання, прізвище, ім’я та по батькові

Кількість членів сім’ї

Місце служби

Дата зарахування на квартирний облік (включення до пільгових списків на отримання житла)

Підстави зняття з квартирного обліку (пункт, стаття нормативно-правового акта)

№, дата протоколу засідання житлової комісії військової частини (№ військової частини) про зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

Голова житлової комісії ______________________________ гарнізону

______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

Начальник ____________ квартирно-експлуатаційної частини району

______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)
Додаток 14
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

РАПОРТ
на отримання службового житлаДодаток 15
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень

_____________________________________________________
(найменування військової частини)

№ з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця, членів його сім’ї

Перелік документів, доданих до рапорту

Кількість кімнат

Примітка

1

2

3

4

5

6
Додаток 16
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

СПИСОК
військовослужбовців, що потребують надання службового житла

________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї військовослужбовця, їх родинні стосунки, рік народження

Найменування військової частини

Дата і номер рішення про прийняття на облік

Кількість кімнат, на які має право військовослужбовець

Рішення про виключення зі списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 17
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями
(у редакції наказу Міністерства
оборони України
12.02.2013  № 91)

СПИСОК
розподілу службової житлової площі у гарнізоні

{Додаток 17в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}Додаток 18
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

КНИГА ОБЛІКУ
службових жилих приміщень,
по _____________________________________ військовій частині,
___________________________________________________
(назва квартирно-експлуатаційного органу)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові квартиронаймача

Місце проходження військової служби (підрозділ)

№ та дата видачі ордера

Місце знаходження квартири

Кількість кімнат, житлова площа, кв.м

За якою військовою частиною обліковується

Відмітка про зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 19
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ВИТЯГ
із списку розподілу службової жилої площі у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України


Додаток 20
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

СПИСОК
розподілу жилої площі для постійного проживання у гарнізоні

{Додаток 20в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}


Додаток 21
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ВИТЯГ
із списку розподілу жилої площі для постійного проживання у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України


Додаток 22
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

РАПОРТ
про надання жилої площі в гуртожиткуДодаток 23
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках

____________________________________________________
(найменування військової частини)

№ з/п

Дата та вхідний номер рапорту (заяви)

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця (працівника) і членів його сім’ї

Перелік документів, доданих до рапорту (заяви)

Необхідна площа кімнати, кількість ліжко-місць

Примітка

1

2

3

4

5

6
Додаток 24
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ЗАЯВА
про надання жилої площі в гуртожиткуДодаток 25
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

СПИСОК
рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках

__________________________________________________________
(найменування квартирно-експлуатаційного органу)

№ з/п

Дата та вхідний номер рапорту (заяви)

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця, (працівника) і членів його сім’ї, № військової частини, де проходить службу (працює)

Перелік документів, доданих до рапорту (заяви)

Необхідна площа кімнати, кількість ліжко-місць

Примітка

1

2

3

4

5

6
Додаток 26
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

СПЕЦІАЛЬНИЙ ОРДЕР
на жилу площу в гуртожитку


Додаток 27
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

РАПОРТ
про надання місця для проживання в спеціально пристосованій казармі


Додаток 28
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на проживання в спеціально пристосованій казармі


Додаток 29
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

РАПОРТ
на оренду житлаДодаток 30
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ЖУРНАЛ
обліку осіб, які орендують житло

__________________________________________________________
(найменування військової частини)

№ з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця, членів його сім’ї

Перелік документів, доданих до рапорту

Місцезнаходження та характерристика орендованого житла

№ та дата договору оренди, на який термін укладено

Сума договору (щомісяця), грн.

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Командир військової частини

Особа, відповідальна за ведення журналу

Начальник квартирно- експлуатаційного органу

__________________
(підпис)*

__________________
(підпис)*

__________________
(підпис)*

М.П.

__________
* Підписи вказаних вище посадових осіб ставляться при підсумкових річних звірках даних обліку між військовою частиною та КЕВ (КЕЧ) району.Додаток 31
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ЖУРНАЛ
обліку договорів оренди жилих приміщень

__________________________________________________________
(найменування квартирно-експлуатаційного органу)

№ з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця, членів його сім’ї, місце проходження служби

Перелік документів, доданих до рапорту

Місцезнаходження та характеристика орендованого житла

№ та дата договору оренди, на який термін укладено

Сума договору (щомісяця), грн.

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 32
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

КНИГА ОБЛІКУ
жилої площі, яка підлягає заселенню у 20__ році по ______ КЕВ (КЕЧ) району (військовій частині)

Найме нування вулиці або містечка, номер будинку і кому належить будинок

Номер квартири

Характеристика жилої площі

Жила площа надійшла від будівництва, від місцевих рад, у разі виїзду (прізвище, ім’я, по батькові, військове звання)

Кому передається жила площа

Виданий відповідний ордер

Номер справи, куди підшиті документи до відповідного ордера

кількість кімнат, жила площа, кв.м.

упорядкована, невпорядкована

окрема, не окрема

прізвище, ім’я, по батькові (військове звання), місце прохо-дження служби

склад сім’ї військово службовця

особі, яка не має житлового приміщення на поліпшення житлових умов

номер, дата

розписка в отриманні відповідного ордера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Додаток 33
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

КАРТКА ОБЛІКУ
жилої площі, закріпленої за гарнізоном в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої владиДодаток 34
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

КНИГА
реєстрації карток обліку жилої площі, закріпленої за _____ гарнізоном

№ з/п

Номер картки

Прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця, особи, звільненої в запас або відставку та членів його сім’ї

Займана житлова площа, кімнат (кв.м)

Місце знаходження

Відмітка про зняття з обліку

1

2

3

4

5

6
Додаток 35
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ДОВІДКА*
про результати щорічної перевірки обліку службового житла

станом на _____________________________________
по ____________________________________________________________
(№ військової частини або назва квартирно-експлуатаційного органу,
територіального квартирно-експлуатаційного управління)

№ з/п

Область, населений пункт, гарнізон

Фонд службового житла станом на 01.01. минулого року (шт)

Фонд службового житла станом на 01.01. поточного року (шт)

Включено до числа службових приміщень

Дата та № рішення про включення

Виключено із числа службових приміщень

Дата та № рішення про виключення

1

2

3

4

5

6

7

8

Командир військової частини ____________________________________
______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

Начальник _____________ квартирно-експлуатаційної частини району

______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

__________
*Довідки складаються окремо за:
переобладнаними для тимчасового проживання приміщеннями;
гуртожитками;
службовими приміщеннями.Додаток 36
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ЗВІТ
про квартири, які надійшли для розподілу протягом ______ року

до ________________________________________________________
(№ військової частини або назва квартирно-експлуатаційного органу,
територіального квартирно-експлуатаційного управління)

№ з/п

Область, населений пункт, гарнізон, військова частина

Місцезнаходження та характеристика розподіленого житла

Прізвище, ім’я та по батькові, склад сім’ї військово-службовця (особи, звільненої з військової служби)

Дата зарахування на квартирний облік (включення до пільгових списків на отримання житла)

№ протоколу Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України

№ дата відповідного ордера на заселення

№ і дата протоколу засідання житлової комісії військової частини (№ військової частини) про зняття з квартирного обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

Командир військової частини ____________________________________
______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

Начальник _____________ квартирно-експлуатаційної частини району

______________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)Додаток 37
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями


Начальнику квартирно-експлуатаційного органу

СПИСОК
громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у ___________ гарнізоні

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї, їх родинні стосунки та рік народження

Дата зарахування

Місце проживання

Інформація про здачу житла

Сума компенсації

Примітка

на квартирний облік

до пільгових списків

місцезнаходження

кількість кімнат

загальна площа (кв.м), жила площа (кв.м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Потреба коштів на виплату компенсації для _____________________ гарнізону
складає ________ грн ____ коп. (__________________________) сума словами

Голова гарнізонної житлової комісії

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.


{Інструкцію доповнено додатком 37 згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}Додаток 38
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями


ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник _______________ гарнізону
__________________________________
"___" ____________ 20__ року

СПИСОК
громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

№ з/п

Гарнізон, КЕВ (КЕЧ) району

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї, їх родинні стосунки та рік народження

Інформація про здачу житла

Дата зарахування

Обсяги та розмір компенсації (за попередніми розрахунками)

Примітка

на квартирний облік

до пільгових списків

норма площі на склад сім’ї (кв.м)

наявність приватизованого житла (кв.м)

наявність права на додаткову площу (підстави, розмір (кв.м)

розрахована сума грошової компенсації, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Потреба коштів на виплату компенсації для ____________________ гарнізону
складає ________ грн ____ коп. (_________________________) сума словами

Начальник
квартирно-експлуатаційного органу

ПОГОДЖЕНО
Голова гарнізонної житлової комісії

_________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.

М.П.

{Інструкцію доповнено додатком 38 згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}
Додаток 39
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями


ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник _______________ гарнізону
__________________________________
"___" ____________ 20__ року

РОЗРАХУНОК
виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення у ___________ гарнізоні

громадянину ___________________________________
                             (прізвище, ім’я та по батькові)

№ з/п

Номер і дата протоколу засідання житлової комісії військової частини

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї, їх родинні стосунки та рік народження

Дата зарахування

Обсяги та розмір компенсації

Місце проживання

Відмітка про здачу житла

Примітка

на квартирний облік

до пільгових списків

норма площі на склад сім’ї (кв.м)

наявність приватизованого житла (кв.м)

наявність права на додаткову площу (підстави, розмір (кв.м)

розмір грошової компенсації, грн

місцезнаходження

кількість кімнат

загальна площа (кв.м), жила площа (кв.м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Розрахунок величини грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення:

К=(13,65хN+17+Дпл)хВо,

де:

N

-

кількість осіб, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а саме _______ осіб;


17

-

загальна нежила площа житла на сім’ю з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", кв.м;


Дпл

-

додаткова жила площа, що надається окремим категоріям військовослужбовців та членам їх сімей, визначеним законодавством, у розмірі 10 кв. метрів (за наявності);


Во

-

гранична вартість 1 кв. м загальної площі житла для населених пунктів, що визначається згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 193, а саме ______ грн.

Розрахунок:

К=(13,65 х_____+ 17 +_______) х_______
                   (N)                 (Дпл)          (Во)

За результатами розрахунків компенсація складає ______ грн ___ коп. (________________)
                                                                                                                           сума словами

Начальник квартирно-
експлуатаційного органу

ПОГОДЖЕНО
Голова гарнізонної
житлової комісії

ПОГОДЖЕНО
Голова житлової комісії
військової частини

_______
(підпис)

________________
(прізвище, ім’я
та по батькові)

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ім’я
та по батькові)

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ім’я
та по батькові)

М.П.


М.П.


М.П.


Погоджено на засіданні Комісії з контролю за розподілом житла
у гарнізонах Збройних Сил України
Протокол засідання Комісії від "_____"_____________ 20__ р. № ____

Секретар Комісії з контролю за розподілом житла
у гарнізонах Збройних Сил України_______
(підпис)_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

{Інструкцію доповнено додатком 39 згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}
Додаток 40
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями


ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр оборони України
__________________________
"___" ____________ 20__ року

СПИСОК
громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

№ з/п

Гарнізон, КЕВ (КЕЧ) району

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї, їх родинні стосунки та рік народження

Інформація про здачу житла

Дата зарахування

Розрахована сума компенсації, грн

Дата і номер протоколу засідання Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України, яким погоджено надання компенсації військовослужбовцю

Примітка

на квартирний облік

до пільгових списків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного управління

Голова Комісії з контролю за розподілом
житла у гарнізонах Збройних Сил України

_________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.

М.П.

{Інструкцію доповнено додатком 40 згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013 }
Додаток 41
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ЖУРНАЛ
обліку громадян, які отримали грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення

№ з/п

Гарнізон, КЕВ (КЕЧ) району

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї, їх родинні стосунки та рік народження

Розрахована сума компенсації, грн

Дата і номер протоколу засідання Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах Збройних Сил України, яким погоджено надання компенсації військовослужбовцю

Дата і номер рішення Міністра оборони України про перерахування коштів

Дата перерахування коштів

Дата і номер протоколу засідання житлової комісії про зняття військовослужбовця із квартирного обліку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

{Інструкцію доповнено додатком 41 згідно з Наказом Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: