open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А

від 3 червня 1986 р. N 208

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 582 ( 582-2015-п ) від 12.08.2015 }
Про затвердження Примірного положення про гуртожитки

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
Відповідно до статті 131 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) затвердити Примірне положення про гуртожитки,
погоджене з Укрпрофрадою і ЦК ЛКСМ України, що додається.

Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Затверджене

постановою Ради Міністрів УРСР

від 3 червня 1986 р. N 208
Примірне положення про гуртожитки
I. Загальні положення
1. Це Примірне положення встановлює порядок надання жилої
площі в гуртожитках підприємств, установ, організацій,
користування цими гуртожитками та їх утримання.
2. Гуртожитки призначаються для проживання робітників,
службовців, студентів, учнів, а також інших громадян у період
роботи або навчання.
3. Під гуртожитки надаються спеціально споруджені або
переобладнані для цієї мети жилі будинки. Переобладнання жилих
будинків під гуртожитки провадиться з дозволу виконавчого комітету
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів.
Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних
поверхах, а також використання під гуртожитки приміщень у жилих
будинках, призначених для постійного проживання громадян.
4. Гуртожитки підрозділяються на два види:
для проживання одиноких громадян (жилі приміщення знаходяться
у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у
сімейних стосунках);
для проживання сімей (жилі приміщення, що складаються з
однієї чи кількох кімнат, перебувають у відособленому користуванні
сімей).
У гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян,
при необхідності, з дозволу виконавчого комітету районної,
міської, районної в місті Ради народних депутатів можуть бути
виділені приміщення для проживання сімей. Ці приміщення повинні
розташовуватися в окремих під'їздах (секціях) жилого будинку.
5. Жилі будинки реєструються як гуртожитки у виконавчому
комітеті районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів.
6. У гуртожитках повинні забезпечуватися необхідні умови для
проживання, занять, відпочинку і проведення політико-виховної
роботи серед мешканців.
7. Заселення гуртожитків провадиться після створення в них
необхідних житлово-побутових умов для проживання й одержання
дозволу санітарно-епідеміологічної станції.
8. Внутрішній розпорядок у гуртожитках встановлюється
правилами, затверджуваними адміністрацією підприємства, установи,
організації за погодженням з профспілковим комітетом і комітетом
комсомолу.
II. Надання жилої площі в гуртожитках
9. Жила площа в гуртожитку надається за спільним рішенням
адміністрації підприємства, установи, організації чи органу
кооперативної або іншої громадської організації та відповідного
профспілкового комітету і комітету комсомолу.
10. На підставі рішення про надання жилої площі в гуртожитку
адміністрація підприємства, установи, організації видає
громадянинові спеціальний ордер (додаток), який є єдиною підставою
для вселення на надану жилу площу.
Ордер може бути виданий лише на вільну жилу площу.
При одержанні ордера пред'являються паспорти всіх членів
сім'ї, включених до ордера, з відміткою про виписку з попереднього
місця проживання.
Адміністрація підприємства, установи, організації веде облік
ордерів, що видаються громадянам на зайняття жилої площі.
Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.
11. Жила площа в гуртожитках надається в порядку черговості,
що визначається адміністрацією підприємства, установи, організації
та профспілковим комітетом і комітетом комсомолу.
12. Жила площа в гуртожитку надається в розмірі не менше
6 кв.метрів на одну особу.
13. Громадянам, які вибули з гуртожитку у зв'язку з призовом
на дійсну строкову військову службу, а також офіцерам, які вибули
з гуртожитку у зв'язку з призовом із запасу на дійсну військову
службу на строк до трьох років, повинна бути знову надана жила
площа в гуртожитку, якщо після проходження військової служби вони
повернулися на те ж підприємство, в установу, організацію.
III. Користування жилою площею в гуртожитках
14. Вселення в гуртожиток робітників, службовців, студентів,
учнів та інших громадян провадиться в установленому порядку
завідуючим (директором) гуртожитком або працівником, який його
заступає, на підставі виданого адміністрацією підприємства,
установи, організації ордера.
Тому, хто вселяється в гуртожиток, вказується надана жила
площа, видаються необхідний інвентар, постільні речі, перепустка
на право входу в гуртожиток. Він повинен бути ознайомлений з
правилами внутрішнього розпорядку, правами й обов'язками мешканців
гуртожитку.
15. Жила площа в гуртожитку не підлягає обміну, розділу,
бронюванню і здачі в піднайом.
16. Робітники, службовці, студенти, учні, а також інші
громадяни, які проживають у гуртожитку, мають право:
користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення,
обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими
послугами;
обирати раду гуртожитку і бути обраними до її складу, брати
участь у культурно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі, в
обговоренні питань організації побуту в гуртожитку і вносити свої
пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;
вимагати своєчасної заміни обладнання, меблів, постільних
речей та іншого інвентаря, що стали непридатними, а також усунення
недоліків у культурно-побутовому обслуговуванні.
17. Громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають у
їх відособленому користуванні, вправі вселити в займані приміщення
своїх неповнолітніх дітей.
Вселення інших членів сім'ї в указані приміщення допускається
лише з дозволу адміністрації, профспілкового комітету і комітету
комсомолу підприємства, установи, організації та письмової згоди
членів сім'ї громадянина, які проживають разом з ним.
18. Робітники, службовці, студенти, учні, а також інші
громадяни, які проживають у гуртожитку, зобов'язані:
використовувати надану жилу площу відповідно до її
призначення;
забезпечувати схоронність приміщень, обладнання й інвентаря;
додержувати правил соціалістичного співжиття і правил
внутрішнього розпорядку гуртожитку;
зберігати чистоту й порядок у жилих приміщеннях, кабінах
ліфтів, на сходових клітках та в інших місцях загального
користування;
ощадливо витрачати теплову й електричну енергію, воду і газ;
суворо додержувати правил пожежної безпеки при користуванні
електричними, газовими та іншими приладами й обладнанням;
брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої до
гуртожитку території, охороні зелених насаджень, обладнанні,
ремонті і належному утриманні спортивних та дитячих майданчиків;
своєчасно вносити плату за користування жилою площею і за
комунальні послуги відповідно до пункту 38 цього Примірного
положення.
Особи, які вибувають з гуртожитку, зобов'язані здати все
майно, що рахується за ними. При нездачі указаного майна або його
псуванні той, хто вибуває з гуртожитку, відшкодовує заподіяні
збитки.
Ремонт пошкоджених з вини мешканців приміщень гуртожитку, а
також меблів, обладнання й інвентаря провадиться винними особами
або за їх рахунок.
19. Мешканцям гуртожитку забороняється:
провадити самовільно переобладнання й перепланування
приміщень;
захаращувати предметами домашнього вжитку балкони, пожежні
проходи, коридори, сходові клітки й запасні виходи;
зберігати в жилих приміщеннях, на сходових клітках, балконах
легкозаймисті й горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та
речовини, що забруднюють повітря;
установлювати без дозволу керівництва гуртожитку тимчасові
електронагрівальні прилади для додаткового обігрівання приміщень;
кидати в сміттєпровід великогабаритні предмети, незагашені
недопалки й сірники, виливати рідини;
у період з 23 до 7 години включати на підвищену гучність
телевізійну, магнітофонну і радіоапаратуру, грати на музичних
інструментах та створювати інший шум, що порушує спокій громадян;
самовільно переселятися з одного приміщення в інше.
Переселення в разі необхідності громадян з одного жилого
приміщення в інше в даному гуртожитку провадиться за рішенням
адміністрації підприємства, установи, організації та
профспілкового комітету і комітету комсомолу з видачею нового
ордера.
IV. Експлуатація гуртожитку, його утримання і ремонт
20. Експлуатація гуртожитку здійснюється
житлово-експлуатаційною організацією, а при її відсутності -
відповідним підприємством, установою, організацією, у віданні якої
перебуває гуртожиток, відповідно до єдиних правил і норм
експлуатації та ремонту житлового фонду.
21. Підприємство, установа, організація, у віданні якої
перебуває гуртожиток, укомплектовує його меблями, постільними
речами та іншим інвентарем відповідно до типових норм,
затверджених Держпланом СРСР, Держбудом СРСР і Міністерством
фінансів СРСР.
22. Адміністрація підприємства, установи, організації, у
віданні якої перебуває гуртожиток, зобов'язана:
утримувати гуртожиток відповідно до встановлених санітарних
правил, єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового
фонду;
забезпечувати надання мешканцям гуртожитку побутових послуг і
виділення для цих цілей приміщень;
своєчасно провадити необхідний капітальний і поточний ремонт
гуртожитку та ремонт інвентаря;
забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання
гуртожитку і проведення культурно-масової та
фізкультурно-оздоровчої роботи;
забезпечувати в необхідних випадках виділення приміщень для
організації в гуртожитку в установленому порядку їдалень і
буфетів, оснащення їх за діючими нормами торговельно-технологічним
обладнанням, меблями та посудом.
Керівники підприємств, установ, організацій, у віданні яких
перебувають гуртожитки, несуть відповідальність за правильну
експлуатацію та утримання гуртожитків, підтримання в них
установленого порядку і правил проживання, організацію побуту
мешканців, політико-виховної, культурно-масової та
фізкультурно-оздоровчої роботи.
23. Капітальний ремонт гуртожитків провадиться за рахунок
коштів підприємств, установ, організацій, у віданні яких
перебувають гуртожитки.
При проведенні капітального ремонту гуртожитку, коли ремонт
не може бути проведений без виселення мешканців, громадянам на час
ремонту адміністрацією підприємства, установи, організації
надається жила площа в тому ж або іншому гуртожитку чи інше жиле
приміщення. Після закінчення капітального ремонту зазначеним
особам надається жила площа, яку вони займали раніше.
24. Поточний ремонт гуртожитків (крім приміщень що
перебувають у відособленому користуванні громадян) провадиться за
рахунок коштів підприємств, установ, організацій, у віданні яких
перебувають ці гуртожитки.
Поточний ремонт приміщень, які перебувають у відособленому
користуванні громадян (побілка стелі, побілка, фарбування або
обклеювання шпалерами стін, фарбування радіаторів, віконних рам з
внутрішнього боку, підвіконників, дверей та вбудованих шаф і
антресолей, вставляння шибок, фарбування або покриття лаком
підлог, ремонт електропроводки), провадиться за рахунок мешканців.
25. Витрати по утриманню, капітальному і поточному ремонту
гуртожитку, збудованого за рахунок коштів кількох підприємств,
установ, організацій, відшкодовуються підприємству (установі,
організації), у віданні якого перебуває гуртожиток, пропорційно
жилій площі, що припадає на їх долю.
26. Штати гуртожитку эатверджуються керівником підприємства,
установи, організації, у віданні якої перебуває гуртожиток,
відповідно до примірних штатних нормативів персоналу гуртожитків.
27. Завідуючий (директор) гуртожитком призначається
адміністрацією підприємства, установи, організації з урахуванням
думки профспілкового комітету і комітету комсомолу.
Якщо за штатним розписом завідуючий (директор) гуртожитком не
передбачений, його функції покладаються на одного з працівників
підприємства, установи, організації.
28. Завідуючий (директор) гуртожитком зобов'язаний
забезпечити:
вселення громадян, яким надано жилу площу в гуртожитку, при
наявності у них ордерів;
облік і прописку осіб, які проживають у гуртожитку, а також
додержання правил паспортної системи;
видачу мешканцям необхідного інвентаря, постільних та інших
речей, своєчасну зміну (не рідше одного разу на 10 днів), прання і
дезинфекцію постільних речей;
підтримання чистоти в гуртожитку і на прилеглій до нього
території, схоронність обладнання й інвентаря, додержання правил
внутрішнього розпорядку гуртожитку, правил пожежної безпеки та
санітарних правил;
ведення книги санітарного й пожежного нагляду, а також книги
скарг, заяв і пропозицій мешканців та своєчасне реагування на
виявлені порушення й недоліки.
Завідуючий (директор) гуртожитком зобов'язаний своєчасно
вносити адміністрації підприємства, установи, організації,
профспілковому комітетові і комітетові комсомолу пропозиції щодо
поліпшення житлово-побутових умов мешканців, політико-виховної,
культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.
29. Гуртожиток відповідає за збереження майна громадян, яке
знаходиться у відведених їм приміщеннях, хоч би це майно, крім
грошей і дорогоцінностей, не було особо здано на збереження
гуртожитку.
V. Політико-виховна, культурно-масова і фізкультурно-оздоровча

робота в гуртожитку. Рада гуртожитку
30. Адміністрація, профспілковий комітет і комітет комсомолу
підприємства, установи, організації, у віданні якої перебуває
гуртожиток, організує роботу по ідейно-політичному, трудовому та
моральному вихованню робітників, службовців, студентів, учнів, а
також інших громадян, які проживають у гуртожитку.
31. Для проведення політико-виховної, культурно-масової і
фізкультурно-оздоровчої роботи з мешканцями адміністрація
підприємства, установи, організації за погодженням з профспілковим
комітетом і комітетом комсомолу призначає вихователя, визначає
його обов'язки та режим роботи.
Вихователями призначаються переважно особи, які мають
педагогічну освіту або практичний досвід педагогічної чи
політико-виховної роботи.
32. План проведення політико-виховної, культурно-масової і
фізкультурно-оздоровчої роботи розробляється вихователем
гуртожитку й затверджується профспілковим комітетом і комітетом
комсомолу підприємства, установи, організації.
33. Вихователь зобов'язаний:
вивчати інтереси і запити мешканців гуртожитку, проводити
роботу, спрямовану на виховання мешканців у дусі колективізму,
товариськості та свідомого виконання правил проживання у
гуртожитку;
здійснювати контроль за створенням у гуртожитку належних умов
для відпочинку й навчання мешканців;
сприяти підвищенню загальноосвітнього рівня мешканців,
впровадженню в побут радянських традицій, свят і обрядів,
проводити науково-атеїстичну й антиалкогольну пропаганду.
Вихователь звітує про здійснювану роботу перед адміністрацією
підприємства, установи, організації, профспілковим комітетом і
комітетом комсомолу.
34. Для широкого залучення робітників, службовців, студентів,
учнів, а також інших громадян, які проживають у гуртожитку, до
розробки та проведення заходів, спрямованих на поліпшення
політико-виховної, культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої
роботи, затвердження норм і правил соціалістичного співжиття,
тверезого та здорового способу життя, подання допомоги керівництву
гуртожитку в поліпшенні житлових умов і побутового обслуговування
в кожному гуртожитку створюється рада гуртожитку. Рада діє
відповідно до Положення про раду гуртожитку, затвердженого
Президією ВЦРПС і Бюро ЦК ВЛКСМ.
35. Рада гуртожитку обирається відкритим голосуванням на
загальних зборах робітників, службовців, студентів, учнів, а також
інших громадян, які проживають у гуртожитку, строком на один рік.
36. Рада гуртожитку працює під керівництвом профспілкового
комітету, в тісному контакті з комсомольською організацією
підприємства, установи, організації.
37. У кожному жилому приміщенні, що знаходиться у спільному
користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних
стосунках, обирається старший, який забезпечує додержання правил
внутрішнього розпорядку, сприяє у проведенні політико-виховної,
культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи та інших
заходів.
VI. Плата за користування жилою площею в гуртожитку і за

комунальні послуги
38. Плата за користування жилою площею в приміщеннях, що
знаходяться в спільному користуванні кількох осіб, які не
перебувають у сімейних стосунках, провадиться за встановленими
ставками. Витрати на комунальні послуги входять до ставки плати за
користування жилою площею і окремо плата за них не стягується.
Громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають у їх
відособленому користуванні, вносять плату за користування жилою
площею і за комунальні послуги по ставках квартирної плати
(тарифах), установлених для будинків державного та громадського
житлового фонду.
39. Плата за користування жилою площею в гуртожитку і за
комунальні послуги вноситься не пізніше десятого числа наступного
за оплачуваним місяця.
VII. Виселення з гуртожитків
40. Сезонні, тимчасові працівники і особи, що працювали за
строковим трудовим договором, які припинили роботу, а також особи,
що вчились у навчальних закладах і вибули з них, підлягають
виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який
їм було надано у зв'язку з роботою чи навчанням.
Інших працівників підприємств, установ, організацій, які
поселилися в гуртожитку у зв'язку з роботою, може бути виселено
без надання іншого жилого приміщення в разі звільнення за власним
бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або
вчинення злочину. Осіб, які припинили роботу з інших підстав, може
бути виселено лише з наданням їм іншого жилого приміщення.
41. З гуртожитку без надання іншого жилого приміщення не може
бути виселено:
1) інвалідів війни та інших інвалідів з числа
військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР чи при
виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок
захворювання, зв'язаного з перебуванням на фронті; учасників
Великої Вітчизняної війни, які перебували у складі діючої армії;
сім'ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали
безвісти при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків
військової служби; сім'ї військовослужбовців; інвалідів з числа
осіб рядового і начальницького складу органів Міністерства
внутрішніх справ СРСР, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових
обов'язків;
2) осіб, які пропрацювали на підприємстві, в установі,
організації, що надали їм жилу площу в гуртожитку, не менш як
десять років;
3) осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства,
установи, організації або за скороченням чисельності чи штату
працівників;
4) пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів; членів
сім'ї померлого працівника, якому було надано жилу площу в
гуртожитку; інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II груп з
числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
5) одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають
разом з ними.
42. Осіб, які проживають у гуртожитках, виселяють також у
разі знесення будинку чи переобладнання будинку (жилого
приміщення) в нежилий, а також якщо будинок (жиле приміщення)
загрожує обвалом. При цьому виселюваним надається інша жила площа
в гуртожитку або інше жиле приміщення (сім'ї - кімната в
гуртожитку для проживання сімей, а одинаку, який проживає в
кімнаті, що перебуває в його відособленому користуванні, - така ж
кімната).
43. Надаване громадянам у зв'язку з виселенням з гуртожитку
інше жиле приміщення має відповідати вимогам, передбаченим
частиною другою статті 114 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ).
44. Громадян, які самоправно зайняли жилу площу в гуртожитку,
виселяють без надання їм іншого жилого приміщення.
Громадяни можуть бути виселені з гуртожитку без надання
іншого жилого приміщення також на підставах, передбачених частиною
першою статті 116 Житлового кодексу Української РСР.
VIII. Відповідальність за порушення правил надання жилої

площі в гуртожитку, користування гуртожитками та їх

утримання
45. Особи, винні у порушенні правил надання жилої площі в
гуртожитку, правил користування гуртожитками та їх утримання,
несуть відповідальність відповідно до законодавства Союзу РСР і
Української РСР.

Додаток

до Примірного положення

про гуртожитки
_________________________________________ "___"___________ 19__ р.

(населений пункт) _________________________________________________________________

(підприємство, установа, організація)
ОРДЕР на жилу площу в гуртожитку N _________ серія _________
Виданий гр. ______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) кий працює (вчиться) у __________________________________________

(місце роботи, навчання) а право зайняття з сім'єю з ____ чоловік жилої площі в гуртожитку
N _________ по вул. __________________, буд. N ___, корпус N ____,
кімната N _________ розміром _____________________________________

(вказується при наданні приміщення ____________________________ кв. метрів.
у відособлене користування)

Ордер виданий на підставі спільного рішення адміністрації,
профспілкового комітету і комітету комсомолу _____________________ ____________________________________ від "___"_________ 19__ р.
(підприємство, установа, організація)
СКЛАД СІМ'Ї ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище, ім'я, по батькові|Рік |Родинні відносини з особою, /п| |народ-|на ім'я якої видано ордер | |ження | ——+———————————————————————————+——————+——————————————————————————— __|___________________________|______|___________________________ __|___________________________|______|___________________________ __|___________________________|______|___________________________
Печатка _______________________ _____________

(керівник підприємства, (підпис)

установи, організації -

прізвище та ініціали)
Цей ордер є єдиною підставою для вселення на надану жилу
площу.
При вселенні ордер здається в житлово-експлуатаційну
організацію, а при її відсутності - завідуючому (директору)
гуртожитком підприємства, установи, організації.
Ордер дійсний протягом 30 днів.
_________________________________________ "___"___________ 19__ р.

(населений пункт) _________________________________________________________________

(підприємство, установа, організація)
КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА на жилу площу в гуртожитку N _____ серія _____
Ордер виданий гр. ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) кий працює (вчиться) у __________________________________________

(місце роботи, навчання) а право зайняття з сім'єю з ____ чоловік жилої площі в гуртожитку
N _________ по вул. __________________, буд. N ___, корпус N ____,
кімната N _________ розміром _____________________________________

(вказується при наданні приміщення ____________________________ кв. метрів.
у відособлене користування)

Ордер виданий на підставі спільного рішення адміністрації,
профспілкового комітету і комітету комсомолу _____________________ ____________________________________ від "___"_________ 19__ р.
(підприємство, установа, організація)
СКЛАД СІМ'Ї ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище, ім'я, по батькові|Рік |Родинні відносини з особою, /п| |народ-|на ім'я якої видано ордер | |ження | ——+———————————————————————————+——————+——————————————————————————— __|___________________________|______|___________________________ __|___________________________|______|___________________________ __|___________________________|______|___________________________
_______________________ _____________

(керівник підприємства, (підпис)

установи, організації -

прізвище та ініціали)
Ордер одержав _____________________ (підпис, дата)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: