open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Л И С Т
30.10.2007 N 10/8-608
Раді міністрів АР Крим,

обласним, Київській

та Севастопольській

міським державним

адміністраціям

В умовах постійного дефіциту паливних ресурсів в Україні,
загострення проблеми забезпечення газом необхідність зниження
енерговитрат при будівництві та експлуатації будівель та споруд
завжди було державним завданням. З метою забезпечення
раціонального споживання енергоресурсів Кабінет Міністрів України
видав розпорядження від 28.12.2005 N 577-р ( 577-2005-р ) "Про
заходи щодо енергозабезпечення споживачів".
Альтернативою традиційному теплозабезпеченню, зокрема з
використанням імпортованого газу, є електротеплозабезпечення. У
нових соціально-економічних умовах України з 1996 р. було
ініційовано використання електрокабельних систем опалювання (ЕКСО)
у житлово-комунальному секторі. ЕКСО в електротеплоакумуляційній
(ЕТА) модифікації були запропоновані як нові споживачі -
регулятори об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС). Також
було встановлено, що ЕТА системи опалювання цілком відповідають
сучасним будівельним та санітарно-гігієнічним вимогам та потребам
населення. ЕТА ЕКСО з використанням пільгового нічного тарифу на
електроенергію з метою масового застосування пройшли повний цикл
наукового та технічного впровадження - математичне моделювання,
натурний експеримент, будівництво окремих об'єктів та узагальнення
досвіду застосування і експлуатації, а також розроблення за їх
результатами нових вітчизняних нормативних документів.
На сьогодні створена необхідна нормативно-правова база для
впровадження електротеплоакумуляційної технології опалення, а
саме: - на законодавчому рівні - закони України: "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ), "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ), "Про внесення
змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо встановлення
спеціального тарифу на електричну енергію - "зелений тариф"); "Про
ратифікацію Договору до Енергетичної хартії та Протоколу до
Енергетичної хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних
екологічних аспектів" ( 89/98-ВР ) тощо; - на нормативно-методичному рівні - ДБН В.2.5-23-2003
"Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення";
ДБН В.2.5-24-2003 "Електрична кабельна система опалення";
СНиП 2.04.05-91*У "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
СНиП 239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення
від впливу електромагнітних випромінювань" тощо.
Найбільш важливими для ЕТА технології є державні будівельні
норми ДБН В.2.5-24-2003, якими регламентується порядок виконання
теплотехнічних розрахунків, монтажу та експлуатації устаткування
та які погоджено МОЗ, Мінпаливенерго, МВС, Держнаглядохоронпраці,
Держкоменергозбереження.
ЕТА технології ЕКСО поширюються на об'єкти цивільного
будівництва, зокрема на об'єкти соціальної сфери: будинки та
споруди навчальних закладів, дитячих дошкільних закладів, заклади
охорони здоров'я, житлові будинки тощо. Особливо широке
застосування ЕТА ЕКСО може набути у негазифікованих сільських
населених пунктах, де є проблемним централізоване теплопостачання
або відсутнє підключення до газових магістралей. За різними
оцінками, потенціал впровадження технології електроопалювання,
який створюється різницею між вечірнім зимовим максимумом і нічним
навантаженням графіка енергосистеми України, складає 69 млн.кВт і
дозволяє електрифікувати опалення приблизно 1 млн. осель (при
середньовстановленій поквартирній потужності традиційних
електроустановок близько 6 кВт).
З 1997 року в Хмельницькій області реалізується
енергозберігаючий експериментальний проект "Програма "Електропік",
який полягає у впровадженні в сільських навчальних закладах
кабельного теплоакумулюючого панельно-променевого електроопалення.
До кінця 2005 року було модернізовано системи опалення
45 бюджетних навчальних закладів із загальною потужність систем
4,5 мегавата. Експлуатація модернізованих систем опалення
відбувалась під наглядом моніторингової групи Хмельницької
облдержадміністрації, яка є замовником енергозберігаючого проекту.
Десятки шкіл впродовж декількох опалювальних періодів успішно
обігріваються за допомогою ЕКСО, нагрівальні кабелі яких були
вбудовані як у підлогу, так і у стіни. При цьому доба
електрообігріву типової середньоосвітної школи (ЗОШ)
I-III ступеня коштує біля 100 грн., що втричі дешевше попереднього
виду опалювання - водяного опалювання від котельної на вугіллі.
Аналіз результатів обстежень систем опалення виявив їх високу
ефективність, надійність в експлуатації та здатність підтримувати
в опалюваних приміщеннях нормативну температуру протягом робочого
часу. Одночасно було виявлені недоліки, які звужують сферу
використання таких систем до закладів з фіксованою тривалістю
робочого дня. За результатами впровадження проекту встановлено, що
опалення відбувається за рахунок споживання електроенергії
переважно (94%) в провалі навантаження (з 23 до 6 годин), а
щорічна економія бюджетних коштів (в частині оплати енергоносіїв)
по 21 об'єкту з експериментальними системами опалення становить
139 тисяч гривень.
За результатами реалізації Програми "Електропік" НВП "Елетер"
та ТОВ "КиївПромЕлектроПроект" запропоновано внести зміни до
чинних державних будівельних норм ДБН В.2.5-24-2003 "Електрична
кабельна система опалення" щодо доповнення їх вимогами з
проектування систем теплоакумулюючого електроопалення будинків і
окремих приміщень, в яких за умовами їх роботи люди знаходяться
протягом визначеної частини доби.
Порівняно з альтернативними видами опалення - водяним із
джерелом гарячої води від автономних котельних на твердому паливі
або централізованим опаленням - експлуатація акумуляційного
варіанта систем кабельного опалення (з врахуванням ризиків
відключення від ОЕС України) у середньому втричі дешевша. Джерела
економії: нижчі капітальні витрати на будівництво зазначеної
системи опалення; розрахунки за спожиту енергію здійснюються
виключно за пільговим (нічним) тарифом; зменшені витрати умовного
палива на обігрів 1 кв.м площі; термін окупності - один - два
опалювальних періоди.
Важливою умовою дієвості впровадження
електротеплоакумуляційного опалення є відповідність термічного
опору зовнішніх огороджувальних конструкцій сучасним нормативним
вимогам. Цього можливо досягнути при новому будівництві та
реконструкції існуючого фонду.
Проте на сьогодні відсутній достатній досвід будівництва та
експлуатації систем електротеплоакумуляційного опалення в сучасних
багатоповерхових будинках або комплексах, одно- та двоповерхових
будинках для масового поширення.
Враховуючи актуальність порушених питань, просимо розглянути
можливість включення до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку області на 2008 р. розроблення пілотного
проекту будівництва багатоквартирного будинку з
електротеплоакумуляційним опаленням.
Підтверджений та узагальнений позитивний досвід дозволить
надалі з метою економії газу провести масове впровадження
зазначених технічних рішень у межах нічного провалу графіка
навантаження ОЕС України відповідно до потенціалу кожного регіону.
Заступник Міністра І.А.Соколов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: