open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. № 1408
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2011 р. № 1408

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 215 “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 186; Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1588):

1) у постанові:

у вступній частині цифру “5” замінити цифрами “26”;

в абзаці другому постановляючої частини слова “громадського харчування” замінити словами “ресторанного господарства”;

2) у Порядку відбору у суб’єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 слова “громадського харчування” замінити словами “ресторанного господарства”;

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Відбір зразків (проб) товарів для перевірки їх якості проводиться службовою особою Держспоживінспекції та її територіальних органів (далі - службова особа), яка має відповідне посвідчення, у присутності особи, що здійснює продаж товарів (виконує роботу, надає послуги)**, та у разі можливості представника суб’єкта господарювання, що перевіряється, і оформлюється актом відбору зразків (проб) товарів.”;

у першому реченні абзацу першого пункту 4 слово “Держстандартом” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

в абзаці першому пункту 8 слово “Держстандарту” замінити словом “Держспоживінспекції”;

у пункті 11 слова “Держстандарт, його територіальні органи” замінити словами “Держспоживінспекція, її територіальні органи”;

у тексті Порядку слова “суб’єкт господарської діяльності” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “суб’єкт господарювання” у відповідному відмінку і числі;

3) у Порядку проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пункту 2 слова “Держстандарту та його територіальних органів, його органів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі” замінити словами “Держспоживінспекції та її територіальних органів”;

у пункті 3 слово “Держстандартом” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

у пункті 17 слова “Держстандарту, його органів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі” замінити словами “Держспоживінспекції та її територіальних органів”;

у тексті Порядку слова “громадського харчування” замінити словами “ресторанного господарства”, а слова “суб’єкт господарської діяльності” в усіх відмінках і формах числа - словами “суб’єкт господарювання” у відповідному відмінку і числі.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 313 “Про затвердження правил побутового обслуговування населення” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. № 974 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1048), від 6 травня 2001 р. № 450 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 856) і від 15 лютого 2002 р. № 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 344):

1) у постанові:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробляє та затверджує нормативні документи з питань надання побутових послуг.”;

у пункті 4:

в абзаці першому слова “Державному комітетові стандартизації, метрології та сертифікації” замінити словами “Державній інспекції з питань захисту прав споживачів”;

в абзаці третьому слова “разом з Укрсоюзсервісом” виключити;

2) у Правилах побутового обслуговування населення, затверджених зазначеною постановою:

в абзаці одинадцятому пункту 7 слово “Держстандарту” замінити словом “Держспоживінспекції”;

у пункті 36 слова “Держстандартом і його територіальними органами” замінити словами “Держспоживінспекцією та її територіальними органами”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. № 385 “Про затвердження Порядку та умов державного обов’язкового страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів” (ЗП України, 1994 р., № 10, ст. 240; Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1588; 2003 р., № 23, ст. 1078):

1) у вступній частині постанови слова і цифри “статті 10 Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про захист прав споживачів” замінити словами і цифрами “статті 32 Закону України “Про захист прав споживачів”;

2) у Порядку та умовах державного обов’язкового страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 2 слова “Держстандарту та його територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі” замінити словами “Держспоживінспекції та її територіальних органів”;

у першому реченні пункту 3 слово “Держстандартом” замінити словом “Держспоживінспекцією”.

4. У пункті 10 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2007 р., № 75, ст. 2791; 2008 р., № 19, ст. 541; 2009 р., № 39, ст. 1323, № 72, ст. 2479; 2011 р., № 47, ст. 1915, № 51, ст. 2040) слово “Держспоживстандарту” замінити словом “Держспоживінспекції”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 2, ст. 51, № 10, ст. 382; 2001 р., № 17, ст. 756; 2002 р., № 23, ст. 1116; 2005 р., № 34, ст. 2061; 2009 р., № 17, ст. 516):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерству економіки” та “Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державному комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерству палива та енергетики, Міністерству праці та соціальної політики, Державній податковій адміністрації” замінити відповідно словами “Міністерству економічного розвитку і торгівлі” та “Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Державній екологічній інспекції, Державній інспекції з питань захисту прав споживачів, Державній інспекції з питань праці, Державній податковій службі”;

2) в абзаці другому пункту 10 Правил, затверджених зазначеною постановою, слова “Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінтрансзв’язку та Держспоживстандарту” замінити словами “Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури”.

6. У пункті 54 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1543; 2000 р., № 44, ст. 1892; 2001 р., № 40, ст. 1806; 2006 р., № 1-2, ст. 37; 2007 р., № 42, ст. 1675; 2009 р., № 54, ст. 1866), слова “Мінпаливенерго, Держстандарт” замінити словами “Міненерговугілля, Держспоживінспекція”.

7. У пункті 40 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2446; 2004 р., № 16, ст. 1101; 2006 р., № 27, ст. 1965, № 50, ст. 3321; 2007 р., № 44, ст. 1796; 2008 р., № 29, ст. 926; 2010 р., № 13, ст. 614), слова “Мінпаливенерго” та “Держспоживстандарт” замінити відповідно словами “Міненерговугілля” та “Держспоживінспекція”.

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1177 “Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1587):

1) у вступній частині постанови цифри “5 і 23” замінити відповідно цифрами “23 і 26”;

2) у Положенні про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова “Держстандарту та його органів у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи)” замінити словами “Держспоживінспекції та її територіальних органів”;

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8, частиною першою статті 9 і частиною третьою статті 10 Закону України “Про захист прав споживачів”, - у десятикратному розмірі вартості товару, виконаної роботи (наданої послуги) виходячи з цін, що діяли на час придбання товару, замовлення роботи (надання послуги), але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;”;

у пункті 3 слова “Голова Держстандарту” та “територіальних органів Держстандарту” замінити відповідно словами “Голова Держспоживінспекції” та “територіальних органів Держспоживінспекції”;

в абзаці першому пункту 4 слово “Держстандартом” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

у другому реченні пункту 5 слова “Держстандарті або його” замінити словами “Держспоживінспекції або її”;

у першому реченні пункту 6 слова “Держстандарт або його” замінити словами “Держспоживінспекцію або її”;

у пункті 9 слова “Держстандарту або до господарського суду” замінити словами “Держспоживінспекції або суду”.

9. У Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 693 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1440; 2009 р., № 72, ст. 2477):

1) в абзаці другому пункту 8 слово “Держспоживстандарту” замінити словом “Держспоживінспекції”;

2) в абзаці четвертому пункту 13 слово “цього” виключити;

3) у тексті Порядку слова “Голова Держспоживстандарту” і “Держспоживстандарт і його територіальні органи” в усіх відмінках замінити відповідно словами “Голова Держспоживінспекції” і “Держспоживінспекція та її територіальні органи” у відповідному відмінку, слова “Держспоживстандарт або його територіальний орган” у всіх відмінках і формах числа - словами “Держспоживінспекція або її територіальний орган” у відповідному відмінку і числі, а слово “Комітету” - словом “Держспоживінспекції”.

10. У Правилах надання послуг міським електричним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1735 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3444):

1) назву Правил викласти в такій редакції:

“ПРАВИЛА
надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом”;

2) у пункті 45 слова “Мінтрансзв’язку, Держжитлокомунгосп, Держспоживстандарт” замінити словами “Мінінфраструктури, Мінрегіонбуд, Держспоживінспекція”.

11. Друге речення пункту 5 Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1240, № 50, ст. 1688), виключити.

12. У пункті 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 151 “Про проведення перевірок на продовольчих, непродовольчих та змішаних ринках” слова “Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики” замінити словами “Державній інспекції з питань захисту прав споживачів”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2011 р. № 1408

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 р. № 793 “Про здійснення радіологічного, хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю за продуктами харчування у сфері торгівлі та громадського харчування” (ЗП України, 1994 р., № 2, ст. 40).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 1996 р. № 1371 “Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів” (ЗП України, 1996 р., № 19, ст. 552).

3. Пункти 1 і 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1178 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1588).

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: