open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 4, ст.59)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "332.821.347,3", "288.177.480,1" і "44.643.867,2" замінити відповідно цифрами "366.621.071,1", "317.407.913" і "49.213.158,1";

у частині другій цифри "358.010.376,4", "312.774.237,9" і "45.236.138,5" замінити відповідно цифрами "391.810.100,2", "342.004.670,8" і "49.805.429,4".

2. У статті 4:

у пункті 10 цифри "80" замінити цифрами "70";

доповнити пунктами 34-38 такого змісту:

"34) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної та вугільної галузей із податку на прибуток та нараховані суми податку на прибуток підприємств електроенергетичної галузі, які виникли в результаті виконання статті 23 цього Закону;

35) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної та вугільної галузей з податку на додану вартість;

36) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств вугільної галузі з плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

37) надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної та вугільної галузей із сплати частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

38) надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

3. У статті 6:

в абзаці першому слова і цифри "надаються на суму 5.000.000 тис. гривень за такими можливими напрямами" замінити словами і цифрами "можуть надаватися в обсязі до 15.000.000 тис. гривень";

у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, за такими можливими напрямами";

абзац другий після слів "за запозиченнями" доповнити словами "у тому числі для будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі";

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі експортоорієнтованих проектів".

4. Пункт 1 статті 8 доповнити словами "на будівництво (реконструкцію) та придбання житла".

5. У статті 9:

пункт 36 після слів "індивідуальних сільських забудовників" доповнити словами "на будівництво (реконструкцію) та придбання житла";

доповнити пунктом 48 такого змісту:

"48) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 34-38 статті 4 цього Закону)".

6. Статтю 11 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування".

7. У частині першій статті 14 слова і цифри "для дітей - 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 80 відсотків" замінити словами і цифрами "для дітей з 1 січня - 50 відсотків, з 1 липня - 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів з 1 січня - 80 відсотків, з 1 липня - 100 відсотків".

8. Доповнити статтями 23 та 24 такого змісту:

"Стаття 23. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Установити, що у 2012 році кошти, отримані місцевими державними адміністраціями від замовників будівництва енергетичних об’єктів магістральних мереж на виконання цільових заходів з відчуження земельних ділянок, які перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетних установ та спрямовуються місцевими державними адміністраціями на ці заходи відповідно до укладених угод із замовником будівництва та окремого кошторису витрат на заходи, затвердженого головою місцевої державної адміністрації".

9. Доповнити "Прикінцеві положення" пунктом 6 такого змісту:

"6. Кабінету Міністрів України забезпечити в двомісячний строк прийняття рішення про проведення відкритих конкурсів на укладення угод про розподіл продукції, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу Чорного моря, передбачивши в умовах їх проведення надання переваги при визначенні переможця конкурсу за розміром зобов’язань інвестора щодо сплати премії за підписання угоди про розподіл продукції до загального фонду державного бюджету".

10. Внести зміни до додатків № 1, № 3, № 4, № 5, № 7 та № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" відповідно до додатків №№ 1-6 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу другого пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 липня 2012 року.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 квітня 2012 року
№ 4647-VI


{ДОДАТКИ №№ 1-6 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2012 РІК"}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: