open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2010  № 1042

Про затвердження Порядку здійснення службових відряджень у межах України працівників центрального апарату Міністерства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 639 від 29.07.2011}

З метою вдосконалення порядку здійснення службових відряджень у межах України працівників центрального апарату Міністерства, посилення фінансової дисципліни, ефективного і раціонального використання бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення службових відряджень у межах України працівників центрального апарату Міністерства (додається).

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку працівниками відповідних структурних підрозділів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 04.03.2002 № 63 "Про затвердження Положення про службові відрядження в межах України працівників центрального апарату Міністерства".

4. Цей наказ набирає чинності з 01.09.2010.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А.А.

Міністр

В.П.Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
19.08.2010  № 1042
(у редакції наказу
Міністерства економіки України
29.07.2011 № 639)

ПОРЯДОК
здійснення службових відряджень у межах України працівників центрального апарату Міністерства

1. Службові відрядження в межах України працівників центрального апарату Міністерства здійснюються на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем їх постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю Міністерства).

2. Направлення працівників центрального апарату Міністерства у службові відрядження в межах України оформлюється наказом, який готується департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби.

Наказ готується на підставі доручення або доповідної записки із зазначенням пункту призначення, найменування установи, підприємства, куди відряджається працівник, обґрунтуванням мети, завдань, строку відрядження та джерел фінансування, до яких додаються документи, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю Міністерства.

Відрядження керівників самостійних структурних підрозділів та їх заступників попередньо погоджуються із головою комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України.

Строк відрядження не може перевищувати 30 календарних днів.

3. Фінансово-господарський департамент на підставі наказу про відрядження здійснює реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі за формою згідно з додатком до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.03.98 за № 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 № 362) (далі - Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон).

4. Відшкодування витрат на відрядження здійснюється фінансово-господарським департаментом за наявності оригіналів підтвердних документів згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", та відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон.

5. Фінансово-господарський департамент видає працівнику, який направляється у відрядження, грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового приміщення і добові витрати, та знайомить цього працівника з кошторисом витрат (або з довідкою-розрахунком на виданий аванс, складеною за довільною формою), а також з вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження.

У разі фінансування витрат на відрядження частково за рахунок сторони, що приймає, грошовий аванс видається лише на ті витрати, що передбачені за рахунок коштів Міністерства.

6. У разі вимушеної затримки у відрядженні рішення про продовження терміну відрядження приймається після прибуття відрядженого працівника на підставі його доповідної записки із зазначенням причин затримки у відрядженні та з наданням оригіналів підтвердних документів. Рішення про продовження терміну відрядження оформлюється наказом.

За час затримки в місцеперебуванні у відрядженні без поважних причин працівникові не виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати.

7. Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем прибуття, подати звіт про використання коштів, виданих на відрядження.

Разом із звітом подаються оригінали документів, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат.

Витрати, понесені у зв'язку з відрядженням, що не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат), працівникові не відшкодовуються.

8. Витрати на проїзд працівника, який направляється у відрядження, у м'якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу відшкодовуються в кожному випадку з дозволу голови комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України згідно з оригіналами підтвердних документів, на підставі пояснювальної записки, завізованої фінансово-господарським департаментом. Зазначені витрати не є надміру витраченими коштами.

9. Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, виданих на відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок Міністерства у встановленому законодавством порядку.

Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то він повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси Міністерства зазначені кошти.

Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти, виплата зазначених коштів повинна здійснюватися до закінчення третього банківського дня після затвердження керівником звіту про використання коштів, виданих на відрядження.

10. За відрядженим працівником зберігаються місце роботи (посада) та середній заробіток за час відрядження, в тому числі й за час перебування в дорозі.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 639 від 29.07.2011}

Заступник Міністра
економіки УкраїниВ.О. Марухно

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: