open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.08.2010 N 1042

Про затвердження Порядку здійснення

службових відряджень у межах України працівників

центрального апарату Міністерства

З метою вдосконалення порядку здійснення службових відряджень
у межах України працівників центрального апарату Міністерства,
посилення фінансової дисципліни, ефективного і раціонального
використання бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення службових відряджень у межах
України працівників центрального апарату Міністерства (додається).
2. Керівникам самостійних структурних підрозділів
Міністерства забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку
працівниками відповідних структурних підрозділів.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
04.03.2002 N 63 ( v0063569-02 ) "Про затвердження Положення про
службові відрядження в межах України працівників центрального
апарату Міністерства".
4. Цей наказ набирає чинності з 01.09.2010.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Максюту А.А.
Міністр В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

19.08.2010 N 1042

ПОРЯДОК

здійснення службових відряджень у межах

України працівників центрального

апарату Міністерства

1. Службові відрядження в межах України працівників
центрального апарату Міністерства здійснюються з метою виконання
службового доручення, участі у нараді, семінарі, конференції,
проходження стажування та інших заходах, пов'язаних з діяльністю
Міністерства.
2. Направлення працівників центрального апарату Міністерства
у службові відрядження в межах України оформлюється наказом, який
готується департаментом кадрового забезпечення та проходження
державної служби: для перших заступників та заступників Міністра - за підписом
Міністра; для інших працівників - за підписом заступника Міністра, який
згідно з розподілом обов'язків координує роботу
фінансово-господарського департаменту. Наказ готується на підставі доповідної записки на ім'я
Міністра з обґрунтуванням мети, завдань, строків відрядження та
джерел фінансування за формою згідно з додатком, погодженої з
фінансово-господарським департаментом і: для перших заступників та заступників Міністра, працівників
структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих Міністру -
з Міністром; для керівників самостійних структурних підрозділів - з першим
заступником або заступником Міністра згідно з розподілом
обов'язків; для інших працівників - за підписом керівника відділу
(сектору), - керівником самостійного структурного підрозділу та
першим заступником або заступником Міністра згідно з розподілом
обов'язків.
3. Працівнику, що направляється у відрядження, видається
посвідчення встановленої форми, яке реєструється у журналі
реєстрації посвідчень про відрядження департаментом кадрового
забезпечення та проходження державної служби після підписання: для перших заступників та заступників Міністра - Міністром; для інших працівників - заступником Міністра, який згідно з
розподілом обов'язків координує роботу фінансово-господарського
департаменту.
4. Фактичний час перебування у відрядженні визначається за
відмітками у посвідченні про відрядження щодо вибуття з місця
постійної роботи й прибуття до місця постійної роботи.
5. Відшкодування витрат на відрядження здійснюється
фінансово-господарським департаментом згідно з нормами,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98
N 10 ( 10-98-п ), та відповідно до Інструкції про службові
відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59 ( z0218-98 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.03.98 за
N 218/2658.
6. Працівнику, що направляється у відрядження,
фінансово-господарським департаментом видається грошовий аванс на
відрядження при подачі посвідчення про відрядження не пізніше ніж
за три доби до вибуття у відрядження. Грошовий аванс виплачується виходячи з вартості проїзду,
витрат на проживання та установлених норм добових витрат. У разі фінансування витрат на відрядження частково за рахунок
сторони, що приймає, грошовий аванс видається лише на ті витрати,
що передбачені за рахунок коштів Міністерства.
7. Працівник протягом трьох робочих днів після повернення з
відрядження подає фінансово-господарському департаменту авансовий
звіт за формою, затвердженою наказом Державної податкової
адміністрації України від 19.09.2003 N 440 ( z0915-03 ), про
фактично витрачені кошти та пронумеровані оригінали таких
документів: посвідчення про відрядження з відмітками про вибуття та
прибуття, завіреними печаткою установи, організації, підприємства,
що використовується для засвідчення підпису службової особи, якою
було здійснено реєстрацію особи, яка вибула у відрядження та
прибула з нього; квитки на проїзд та інші проїзні документи; рахунок (квитанція) за проживання в готелі з печаткою
організації та/або фіскальним чеком або квитанцією до прибуткового
касового ордера.
8. Відшкодування витрат, що перевищують граничні норми на
проживання, та витрат на проїзд у м'якому вагоні проводиться з
дозволу Міністра на підставі пояснювальної записки, завізованої
фінансово-господарським департаментом.
9. У разі фінансування витрат на відрядження повністю за
рахунок сторони, що приймає, службова записка, наказ, посвідчення
про відрядження, оформлене в установленому порядку, подаються
протягом трьох робочих днів з дня прибуття з відрядження
фінансово-господарському департаменту.
Заступник Міністра
економіки України В.О.Марухно

Додаток

до Порядку здійснення

службових відряджень у межах

України працівників апарату

Міністерства
Міністру економіки України

__________________________

Погоджено ________________ __________________________

"__" ___________ 20__ року

__________________________

Погоджено ________________ __________________________

"__" ___________ 20__ року

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Прошу надати дозвіл на відрядження ______________________________ __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
у м. _____________________________________________________________

(найменування пункту призначення та

підприємства, установи, організації)
Мета відрядження _________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Термін відрядження __ днів з _____ 20__ року по _______ 20__ року.
Фінансування відрядження _________________________________________

(за рахунок Міністерства, сторони, що приймає)
________________ ______________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата, номер доповідної записки
Виконавець
Примітка. За умови фінансування відрядження за рахунок
сторони, що приймає, при заповненні розділу "фінансування
відрядження" необхідно зазначити, які витрати сплачує сторона, що
приймає (проїзд, добові проживання).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: