open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 1 грудня 2010 р. N 1097

Київ
Про внесення змін до актів Кабінету Міністрів України

з питань діяльності судів та визнання такими,

що втратили чинність,

деяких актів Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань
діяльності судів зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 р., крім
абзацу третього пункту 1, пункту 5 змін, що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України з питань діяльності судів, пунктів 7-9,
11-15, 17, 19, 20, 22-24 переліку актів Кабінету Міністрів
України, що втратили чинність, які набирають чинності одночасно із
статтями 129 і 130 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
( 2453-17 ) щодо суддівської винагороди та допомоги на
оздоровлення.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 грудня 2010 р. N 1097
ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

з питань діяльності судів

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 листопада
1996 р. N 1350 ( 1350-96-п ) "Про забезпечення діяльності
Конституційного Суду України" (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 57, ст. 1926):
пункт 2 виключити;
пункт 3 виключити;
у пункті 11 слова "Про статус суддів" замінити словами "Про
судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ).
2. У підпункті "а" пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 11 квітня 2002 р. N 497 ( 497-2002-п ) "Про
забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій
органами Пенсійного фонду" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 15, ст. 814; 2004 р., N 10, ст. 598) слова "Про статус суддів"
замінити словами "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ).

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

4. У пункті 2 переліку посад наукових (науково-педагогічних)
працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право
на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу
на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257 ( 257-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 590; 2005 р., N 46,
ст. 2894; 2007 р., N 8, ст. 301), графу "Підприємства, установи,
організації" доповнити словами ", Національна школа суддів".
5. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 2005 р. N 1243 ( 1243-2005-п ) "Питання
оплати праці вищих посадових осіб України, окремих керівних
працівників органів державної влади і органів місцевого
самоврядування та суддів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 52, ст. 3286) слова і цифри "постановами Кабінету Міністрів
України від 30 червня 2005 р. N 510, 512, 513, 514, 516, 518, 519,
520, 521, 522, 523, 524 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27,
ст. 1545, ст. 1547, ст. 1548, ст. 1549, ст. 1551, ст. 1553,
ст. 1554, ст. 1555, ст. 1556, ст. 1557, ст. 1558, ст. 1559, N 34,
ст. 2081, N 35, ст. 2118, N 43, ст. 2713, N 44, ст. 2772, N 46,
ст. 2893)" замінити словами і цифрами "постановами Кабінету
Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ), 512
( 512-2005-п ), 518 ( 518-2005-п ), 519 ( 519-2005-п ), 520
( 520-2005-п ), 521 ( 521-2005-п ), 522 ( 522-2005-п ), 523
( 523-2005-п ), 524 ( 524-2005-п ) (Офіційний вісник України,
2005 р., N 27, ст. 1545, ст. 1547, ст. 1553, ст. 1554, ст. 1555,
ст. 1556, ст. 1557, ст. 1558, ст. 1559)".
6. В абзаці другому пункту 1 Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами
праці та соціального захисту населення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 187
( 187-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 444;
2008 р., N 51, ст. 1693), слова "а також суддів та суддів, які
отримують пенсію або щомісячне довічне грошове утримання
відповідно до Закону України "Про статус суддів"," виключити.
7. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455, N 89, ст. 3259):
1) у додатку 42:
позицію "Керівник Секретаріату 2600" виключити;
доповнити додаток такою позицією:
------------------------------------------------------------------ "Завідувач канцелярії | 1027"; | -----------------------------------------------------------------
2) у додатку 43:
позицію "Керівник Апарату (завідувач Секретаріату) 2600"
замінити такою позицією:
------------------------------------------------------------------ "Заступник керівника апарату | 2333"; | -----------------------------------------------------------------
у графі "Найменування посади" позиції
"Помічник: Голови, першого заступника, заступника Голови,
голови Судової палати (колегії), заступника голови Судової палати,
секретаря пленуму, судді";
"Спеціаліст II категорії, судовий розпорядник, відповідальний
секретар Судової палати (колегії)
Спеціаліст, секретар Судової палати (колегії)"
замінити такими позиціями:
"Помічник: секретаря пленуму, судді";
"Спеціаліст II категорії, судовий розпорядник
Спеціаліст";
виключити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ "Радник Голови Верховного Суду | 2119 | України | | --------------------------------+-------------------------------| Радник першого заступника Голови| 2054"; | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ "Радник заступника Голови | 2033"; | -----------------------------------------------------------------
доповнити додаток такою позицією:
------------------------------------------------------------------ "Завідувач канцелярії | 1027"; | -----------------------------------------------------------------
3) у додатку 44:
позицію "Керівник апарату (завідувач секретаріату) 2408"
замінити такою позицією:
------------------------------------------------------------------ "Заступник керівника апарату | 2290"; | -----------------------------------------------------------------
у графі "Найменування посади" позиції
"Помічник: голови, першого заступника, заступника голови
суду, голови судової палати, заступника голови судової палати,
секретаря пленуму, судді";
"Спеціаліст II категорії, відповідальний секретар судової
палати, секретар судового засідання, судовий розпорядник
Спеціаліст, секретар суду, комендант суду"
замінити такими позиціями:
"Помічник: секретаря пленуму, судді";
"Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання,
судовий розпорядник
Спеціаліст, секретар суду";
виключити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ "Радник голови суду | 1926-1980 | --------------------------------+-------------------------------| Радник першого заступника голови| 1873-1926"; | суду | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ "Радник заступника голови суду | 1712-1766"; | -----------------------------------------------------------------
доповнити додаток такою позицією:
------------------------------------------------------------------ "Завідувач канцелярії | 910-963"; | -----------------------------------------------------------------
4) у додатку 45:
у графі "Найменування посади" позиції
"Керівник апарату (завідувач секретаріату)";
"Радник, помічник першого заступника та заступника голови
суду, судді";
"Спеціаліст, секретар судової палати, секретар суду,
комендант суду"
замінити такими позиціями:
"Керівник апарату";
"Помічник судді";
"Спеціаліст, секретар суду";
у графі "Місячний посадовий оклад, гривень" підграфу
"Апеляційний суд України" виключити;
виключити такі позиції:
---------------------------------------------------------------------------- "Начальник | 1926-2033 | | | | | управління, | | | | | | керуючий | | | | | | справами | | | | | | --------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| Начальник: |1819-1926";| | | | | самостійного | | | | | | відділу, | | | | | | прес-служби | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- "Начальник |1605-1712";| | | | | відділу у | | | | | | складі | | | | | | управління, | | | | | | помічник | | | | | | голови суду | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- "Помічник: | 1338-1391 | | | | | заступника | | | | | | голови суду, | | | | | | заступника | | | | | | голови судової| | | | | | палати, судді | | | | | | --------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| Помічник | | 747-776 | 712-741 | 694-724 | 671-700 | голови суду, | | | | | | радник | | | | | | голови суду | | | | | | --------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| Завідувач | 1445-1498 | | | | | сектору | | | | | | --------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| Науковий | 1391 | | | | | консультант | | | | | | --------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| Головний |1177-1231";| | | | | консультант | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- "Завідувач | | 729-770 | 683-712 | 654-683 | 613-642"; | приймальні | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- "Відповідаль- | 733-760"; | | | | | ний секретар | | | | | | судової палати| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
доповнити додаток такими позиціями:
---------------------------------------------------------------------------- "Заступник | | 1493-1661 | 1493-1661|1393-1557| 1294-1453 | керівника | | | | | | апарату | | | | | | --------------+-----------+-------------+----------+---------+------------| Завідувач | | 560 | 513 | 513 | 513"; | канцелярії | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
5) у додатку 46:
у графі "Найменування посади" позиції
"Керівник апарату (завідувач секретаріату)";
"Радник, помічник першого заступника та заступника голови
суду, судді;
Головний спеціаліст, старший консультант, завідувач
приймальні";
"Спеціаліст, секретар судової палати, секретар суду"
замінити такими позиціями:
"Керівник апарату";
"Помічник судді
Головний спеціаліст, старший консультант";
"Спеціаліст, секретар суду";
виключити позицію
------------------------------------------------------------------ "Помічник | 700-729 | 694-724 | 648-677 | 624-654"; | голови суду, | | | | | радник голови | | | | | суду | | | | | -----------------------------------------------------------------
доповнити додаток такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ "Заступник | 1393-1557 | 1393-1557 |1294-1453| 1194-1349 | керівника | | | | | апарату | | | | | ---------------+------------+------------+---------+------------| Завідувач | 513 | 513 | 513 | 513"; | канцелярії | | | | | -----------------------------------------------------------------
6) у додатку 47:
у графі "Найменування посади" позиції
"Керівник апарату (завідувач секретаріату)";
"Помічник: заступника голови суду, судді"
замінити такими позиціями:
"Керівник апарату";
"Помічник судді";
виключити позицію
------------------------------------------------------------------- "Помічник |671-700|642-671|624-654| 671-700| 624-654 | 624"; | голови суду | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
доповнити додаток такими позиціями:
------------------------------------------------------------------- "Заступник |916-955|890-928|875-913| 916-955| 900-939 |875-913| керівника | | | | | | | апарату | | | | | | | --------------+-------+-------+-------+--------+---------+-------| Завідувач | 513 | 490 | 490 | 513 | 508 | 490".| канцелярії | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
8. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) "Про оплату праці керівних
працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44, ст. 2772, N 50, ст. 3119;
2006 р., N 5, ст. 230, N 15, ст. 1083, N 22, ст. 1655; 2007 р.,
N 1, ст. 28, ст. 29, N 78, ст. 2892; 2008 р., N 35, ст. 1179,
N 47, ст. 1530; 2010 р., N 27, ст. 1063) доповнити графу
"Найменування посади" після слів "Керівник апарату Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку" та "заступник
Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку" відповідно словами ", Керівник Секретаріату Конституційного
Суду України, Керівник апарату Верховного Суду України" та
", Керівник апарату вищого спеціалізованого суду".

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 грудня 2010 р. N 1097
ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1994 р.
N 89 ( 89-94-п ) "Про затвердження Порядку та умов державного
обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів" (ЗП України,
1994 р., N 6, ст. 144).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2000 р.
N 1876 ( 1876-2000-п ) "Деякі питання Української академії
суддів".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2001 р.
N 8 ( 8-2001-п ) "Про внесення змін до Порядку та умов державного
обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 3, ст. 65).
4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2002 р. N 1510 ( 1510-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 42, ст. 1933).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р.
N 1393 ( 1393-2003-п ) "Про норми забезпечення мантіями та
суддівськими нагрудними знаками суддів судів загальної юрисдикції"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1948).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 лютого
2004 р. N 78 ( 78-2004-р ) "Про затвердження членами колегії
Державної судової адміністрації".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р.
N 513 ( 513-2005-п ) "Про оплату праці Голови та заступників
Голови Конституційного Суду України" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 27, ст. 1548).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р.
N 514 ( 514-2005-п ) "Про оплату праці Голови, першого заступника
Голови та заступника Голови Верховного Суду України" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1549).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р.
N 516 ( 516-2005-п ) "Про оплату праці голів, перших заступників
голів та заступників голів вищих спеціалізованих судів" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1551).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р.
N 707 ( 707-2005-п ) "Про затвердження Порядку забезпечення житлом
суддів Апеляційного суду України, апеляційних і місцевих судів"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 31, ст. 1874).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня
2005 р. N 865 ( 865-2005-п ) "Про оплату праці та щомісячне
грошове утримання суддів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 36, ст. 2195).
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня
2005 р. N 1028 ( 1028-2005-п ) "Про внесення зміни до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 514"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 43, ст. 2713).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня
2005 р. N 1309 ( 1309-2005-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці
керівників судів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1-2,
ст. 31).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня
2005 р. N 1310 ( 1310-2005-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. N 865" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 1-2, ст. 32).
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня
2006 р. N 248 ( 248-2006-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань оплати праці суддів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 619).
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2006 р. N 507 ( 507-2006-п ) "Про внесення змін до Порядку та умов
державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 15, ст. 1116).
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 р.
N 19 ( 19-2008-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 вересня 2005 р. N 865" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 6, ст. 144).
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого
2008 р. N 65 ( 65-2008-п, 65а-2008-п ) "Про затвердження зразка і
опису посвідчення судді у відставці" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 15, ст. 372).
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня
2008 р. N 487 ( 487-2008-п ) "Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. N 865" (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 38, ст. 1269).
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня
2008 р. N 545 ( 545-2008-п ) "Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. N 865" (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 44, ст. 1442).
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р.
N 14 ( 14-2009-п ) "Про затвердження Положення про Державну судову
адміністрацію України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 3,
ст. 87).
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня
2009 р. N 452 ( 452-2009-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. N 865" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 35, ст. 1201).
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня
2009 р. N 925 ( 925-2009-п ) "Про доповнення пункту 2-1 постанови
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. N 865" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 68, ст. 2341).
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада
2010 р. N 1028 ( 1028-2010-п ) "Про внесення змін у додатки 3 і 4
до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р.
N 865".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: