open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

01.12.2010 № 1684


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2010 р.
за № 1294/18589

Про затвердження Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
№ 2874 від 14.12.2011
№ 2561 від 26.12.2012
№ 2338 від 11.12.2013
№ 212 від 18.02.2015
№ 101 від 28.01.2016
№ 87 від 09.02.2017
№ 2428 від 21.12.2017
№ 2201 від 13.12.2018}

Національна рада, керуючись статтями 21, 22 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 15, 17 Закону України "Про національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, що додається.

2. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв'язків із ЗМІ та громадськістю оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради від 09.11.2006 № 904 "Про затвердження Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В.Манжосова.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Національної ради

В. Манжосов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
01.12.2010 № 1684
(у редакції рішення
Національної ради України
з питань телебачення
і радіомовлення
18.02.2015  № 212)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2010 р.
за № 1294/18589

ПЛАН
розвитку національного телерадіоінформаційного простору

I. Загальні положення

1.1. Цей План розвитку визначає мету, принципи, пріоритетні завдання та основні напрями діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада), порядок розширення каналів, мереж мовлення, телемереж, багатоканальних телемереж і способи забезпечення безпеки інформаційного простору на території України.

1.2. Цей План розвитку є основою для прийняття Національною радою рішень щодо створення та розвитку каналів мовлення й телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначення конкурсних умов та оголошення конкурсів на отримання ліцензій на мовлення, визначення умов ліцензій на мовлення, яке ліцензується за реєстраційним принципом.

1.3. Цей План розвитку складається з двох частин: плану використання радіочастотного ресурсу, виділеного для телебачення і радіомовлення, та основних вимог щодо змістового наповнення і співвідношення форматів мовлення у кожному територіальному сегменті телерадіоінформаційного простору.

1.4. Цей План розвитку переглядається не рідше одного разу на рік за результатами звіту Національної ради.

1.5. Загальна характеристика телерадіоінформаційного простору, перелік телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне, регіональне ефірне теле- та радіомовлення, наведені у додатках 1, 2 до цього Плану.

{Пункт 1.5 розділу I в редакції Рішень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016, № 87 від 09.02.2017, № 2428 від 21.12.2017}

II. План використання радіочастотного ресурсу, виділеного для телебачення і радіомовлення

1. Створення та розвиток радіо- та телеканалів мовлення, мереж мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України

1.1. Пріоритетним завданням для Національної ради залишається розбудова мереж мовлення публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі - НСТУ), у тому числі і в прикордонних регіонах України, де спостерігається недостатнє покриття сигналом українських мовників.

{Пункт 1.1 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

1.2. Національна рада на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює щорічний звіт про діяльність НСТУ, складений Правлінням НСТУ, затверджений та поданий Національній раді Наглядовою радою НСТУ.

1.3. НСТУ здійснює телевізійне мовлення на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі.

{Пункт 1.3 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

{Пункт 1.4 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

1.4. Радіоканали суспільного мовлення створюються на основі мережі мовлення НСТУ не менше ніж на трьох загальнонаціональних радіоканалах: суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному.

1.5. З метою забезпечення НСТУ радіочастотним ресурсом у діапазоні 87,5-108 МГц та подальшого розширення мереж трьох загальнонаціональних радіоканалів Національною радою замовляється розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”, на підставі пропозицій НСТУ щодо розвитку мереж суспільно-політичного, культурно-освітнього, молодіжного каналів суспільного радіо; також проводяться заходи з підготовки відключення аналогового телевізійного мовлення на 4 (85,25 МГц) і 5 (93,25 МГц) телевізійних каналах.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

1.6. Національна рада розглядає питання розбудови трьох каналів - УР-1, УР-2 та УР-3 у цифрових мультиплексах (багатоканальних телемережах із загальнонаціональним покриттям).

{Пункт 1.7 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

1.7. Загальнонаціональна радіомережа в діапазоні середніх та довгих хвиль скерована на виконання завдання національної безпеки в радіомовленні та забезпечує можливість отримання інформації (радіомовлення, сигнали, спеціальні повідомлення) на всій території України та за її межами.

Національна рада розробляє План дій щодо розвитку мережі радіомовлення в діапазоні середніх хвиль для пріоритетного забезпечення українським мовленням тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, тимчасово непідконтрольних органам державної влади України територій Донецької та Луганської областей.

{Пункт глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

{Пункт глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

1.8. Національна рада підтримує модернізацію середньохвильової мережі радіомовлення.

{Пункт глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

1.9. З метою підтримання децентралізації, виробництва локального контенту, збільшення території охоплення сигналом програм Суспільного мовлення (UA:Українське радіо, UA:Радіо Промінь, UA:Радіо Культура) та програм військово-патріотичного спрямування, покриття телерадіопрограмами територій, не покритих сигналом мовлення, створення та розвитку системи оповіщення населення Національна рада сприяє розвитку:

місцевого мовлення;

мовлення територіальних громад.

{Пункт 1.9 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

{Глава 1 розділу II в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 87 від 09.02.2017}

2. Порядок створення нових та розбудова діючих мереж теле- та радіомовлення

2.1. Створення нових каналів телерадіомовлення та розбудова діючих телерадіомереж загальнонаціональних, регіональних і місцевих мовників відбуваються на замовлення Національної ради у порядку, визначеному цим Планом розвитку та чинним законодавством.

2.2. Можливість і умови користування радіочастотним ресурсом визначаються висновками щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України “Про радіочастотний ресурс України”.

2.3. Суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, який має на меті створення нового каналу мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, подає до Національної ради інформацію, наведену в додатках 8 - 11 до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589, письмову згоду власника висотної споруди на встановлення технічного засобу мовлення та програмно-економічне обґрунтування створення нового каналу.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

2.4. Національна рада після розгляду зазначених пропозицій суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення розглядає питання про замовлення розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”.

{Пункт 2.4 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

2.5. Національна рада розбудовує мережі телерадіомовлення за умови належного державного фінансування розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення (звукове мовлення) шляхом ліцензування на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) та видачі дозволів на тимчасове мовлення відповідно до вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

{Пункт 2.5 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

2.6. Забезпечення доступу населення до програм українських мовників на тимчасово окупованих територіях здійснюється, зокрема, шляхом видачі дозволів на тимчасове мовлення згідно із Законом України від 07 грудня 2017 року № 2244-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України» та відповідно до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу (далі - Порядок видачі дозволу), затвердженого рішенням Національної ради від 01 березня 2018 року № 288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2018 року за № 386/31838.

{Главу 2 розділу II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

2.7. Національна рада сприяє створенню та розвитку аудіо- та телеканалів мовлення, мереж мовлення військово-патріотичного спрямування.

{Главу 2 розділу II доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

2.8. З метою збереження цілісності мережі радіомовлення загальнонаціональних і регіональних каналів мовлення та програмного наповнення дані про частоти або обсяг мовлення долучаються до раніше виданих Національною радою ліцензій на мовлення за зверненням телерадіоорганізацій.

2.9. Національна рада аналізує стан використання частотних присвоєнь нижнього піддіапазону ультракоротких хвиль (65,8-74 МГц) та розробляє пропозиції щодо перспективності їхнього подальшого використання з урахуванням досвіду європейських країн.

2.10. З метою визначення фактичної території розповсюдження програм ліцензіат надає до Національної ради виміри напруженості електромагнітного поля або карти покриття, згідно з якими вносяться відповідні зміни до ліцензії, у тому числі на підставі інформації щодо фактичної експлуатації радіоелектронного засобу, зазначеної ліцензіатом у заяві про переоформлення ліцензії.

2.11. Внаслідок скорочення кількості радіоточок проводового мовлення Національна рада разом з іншими державними органами та установами запроваджує заміщення цієї технології на ефірне мовлення в діапазоні 87,5-108 МГц для забезпечення невеликих населених пунктів програмами суспільного та місцевого радіомовлення, а також для організації системи оповіщення.

{Глава 2 розділу II в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 87 від 09.02.2017}

3. Принципи та порядок переходу до цифрового ефірного телерадіомовлення

3.1. В Україні цифрове наземне ефірне теле- та радіомовлення реалізується у смугах радіочастот, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План використання радіочастотного ресурсу), у стандартах DVB-T, DVB-T2, DVB-H, DRM, Т-DAB.

3.2. З метою розповсюдження 32 телепрограм для публічного безкоштовного приймання діє загальнонаціональна мережа цифрового телемовлення у стандарті DVB-Т2 (MPEG-4), що складається з чотирьох цифрових багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5.

3.3. На підставі висновків УДЦР здійснюються заходи з реалізації проекту радіомовлення у цифровому стандарті DAB+ у м. Києві та в інших населених пунктах України з використанням потужностей державного оператора телекомунікацій Концерну РРТ.

3.4. Національна рада вивчає питання впровадження цифрового радіомовлення у стандарті DRM у діапазоні середніх хвиль.

3.5. Національна рада сприяє затвердженню національних стандартів для забезпечення подальшого розвитку цифрового наземного ефірного телевізійного мовлення у стандарті DVB-T2.

3.6. Національна рада аналізує інформацію щодо охоплення територій та населення цифровим сигналом, зони невпевненого прийому для покращення покриття цифровим сигналом на підставі вимірювань та/або розрахунків.

3.7. Вимкнення аналогового телебачення відбувається з урахуванням потреби:

захисту інформаційного простору України;

забезпечення безперервності мовлення телекомпаній та їх прийому населенням на всій території країни;

ефективного використання радіочастотного ресурсу, враховуючи технічні можливості стандарту DVB-T2.

3.8. Завершення переходу від аналогового до цифрового мовлення здійснюється у строки, визначені Планом використання радіочастотного ресурсу. Суб’єкти господарювання, які використовують аналогові засоби мовлення, можуть припинити їхнє використання за власним бажанням раніше визначеного строку припинення використання радіотехнології «Аналогове телевізійне мовлення» та звернутися до Національної ради з відповідною заявою.

3.9. В останню чергу вимикаються визначені Національною радою телевізійні канали мовлення на територіях населених пунктів, що межують з Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями України, та телевізійні канали мовлення на територіях, де розповсюджуються програми НСТУ і телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення.

3.10. Використання каналів мовлення на територіях з особливим режимом мовлення відповідно до Закону України від 07 грудня 2017 року № 2244-XII «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України» здійснюється згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу.

3.11. Національна рада сприяє здійсненню мовлення ліцензіатами місцевої категорії мовлення, які використовують аналоговий стандарт, але не отримали ліцензії на цифрове мовлення, якщо таке мовлення не створює завад цифровому мовленню, шляхом створення місцевих цифрових каналів мовлення за наявності висновків УДЦР.

3.12. У разі надходження висновків УДЦР Національна рада розглядатиме питання про створення додаткових мультиплексів та добудову діючих.

3.13. Національна рада сприяє створенню місцевих цифрових каналів мовлення у стандарті DVB-Т/T2 з метою забезпечення цифровим телевізійним мовленням населення, що проживає на території тимчасово окупованого Криму та непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей, а також створенню загальнонаціонального мультиплексу з використанням потужностей державного оператора телекомунікацій Концерну РРТ у смузі частот метрового діапазону (174-230 МГц).

3.14. За результатами перепланування частотних виділень, передбачених для цифрового телевізійного мовлення, з метою вивільнення смуги частот I цифрового дивіденду (790-862 МГц) створюватимуться мережі синхронного телевізійного мовлення у смузі частот 21-48 ТВК (470-694 МГц) після повного переходу на цифровий стандарт мовлення та припинення використання аналогових технологій.

3.15. З метою реалізації прав телерадіоорганізацій на переоформлення чинних ліцензій у зв’язку з упровадженням цифрового телебачення Національна рада звертається до УДЦР щодо визначення вільного радіочастотного ресурсу, придатного для створення місцевих цифрових каналів мовлення, у порядку, визначеному пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», відповідно до пропозицій, наданих місцевими телерадіоорганізаціями.

3.16. Національна рада за зверненням ліцензіатів переглядає розподіл програм у багатоканальних телемережах МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 для загальнонаціонального покриття.

3.17. За наявності вільних каналів, передбачених для розповсюдження 32 телепрограм для публічного безкоштовного приймання, згідно з пунктом 3.2 цієї глави Національна рада проводить конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення.

3.18. Конкурс на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу для цифрових каналів мовлення Національна рада оголошує відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Технічна розробка багатоканальних телемереж забезпечується визначеним Національною радою оператором багатоканальних телемереж відповідно до вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс.

3.19. За наявності в багатоканальних телемережах цифрового мовлення MX-1, MX-2, MX-3, MX-5 вільного ресурсу, незадіяного для потреб телемовлення згідно з пунктом 3.2 цієї глави, провайдер програмної послуги цих мереж може надавати програмні послуги після внесення Національною радою відповідних змін до ліцензій.

3.20. З метою безперешкодного доступу до програм ефірного цифрового мовлення їх розповсюдження здійснюється у відкритому доступі без застосування систем кодування, за винятком систем цифрового платного мовлення.

3.21. Національна рада розглядає заяви мовників та ухвалює рішення про продовження ліцензій на ефірне мовлення з використанням аналогових телевізійних каналів. Строк дії таких ліцензій встановлюється відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з приміткою «До прийняття Національною радою окремого рішення про перехід на цифрове мовлення або вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні» з урахуванням кінцевого терміну застосування радіотехнології аналогового телевізійного мовлення, визначеного Планом використання радіочастотного ресурсу.

3.22. Національна рада здійснює консультації з органами державної влади з метою нормативного врегулювання питання щодо тарифів на телекомунікаційні послуги, що надаються для потреб телерадіомовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

3.23. Вивільнення частотного ресурсу від засобів аналогового та цифрового мовлення для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління здійснюватиметься після повного переходу від аналогового до цифрового мовлення у строки, визначені Планом використання радіочастотного ресурсу, за наявності висновків УДЦР щодо вільного радіочастотного ресурсу для заміни діючих телевізійних каналів.

3.24. Національна рада в межах повноважень, передбачених законодавством, організовує заходи щодо обговорення технічних вимог до цифрового сигналу, технічної якості зображення телевізійних каналів, приймального телевізійного обладнання.

3.25. З урахуванням розвитку новітніх медіа-послуг Національна рада вивчає питання розвитку нових технологій, які сприяють створенню конкурентного середовища, дозволять реалізувати нові бізнес-можливості для мовників та провайдерів програмної послуги.

{Глава 3 розділу II в редакції Рішень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017, № 2201 від 13.12.2018}

4. Порядок створення і розвитку ефірних багатоканальних телемереж у діапазоні 11,7-12,5 ГГц

{Назва глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

4.1. У разі створення багатоканальної ефірної телемережі з використанням технології “МІТРІС” Національна рада звертається до суб’єктів господарювання з пропозицією стосовно надання впродовж визначеного терміну пропозицій щодо технічної розробки мережі мовлення.

4.2. Створення і розвиток багатоканальних ефірних цифрових телемереж з використанням технології “МІТРІС” у районах, віддалених від великих міст, у сільській місцевості, на складних за рельєфом територіях як альтернативних мережам цифрового ефірного мовлення здійснюються із застосуванням обладнання систем, визначених відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу, за умови нестворення радіозавад супутниковому мовленню.

4.3. Інформація про населені пункти, на території яких можливе створення такої мережі, публікується на офіційному веб-сайті Національної ради.

Розширення території покриття багатоканальної ефірної цифрової телемережі з використанням технології “МІТРІС” здійснюється на підставі дозвільних документів УДЦР. У разі їх відсутності - забезпечується через звернення суб’єкта господарювання, який надає або планує надавати програмні послуги на певній території, безпосередньо до УДЦР за зазначеним вище висновком, який разом із заявою є підставою для внесення змін до ліцензії.

{Пункт 4.3 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

4.4. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії провайдера програмної послуги з використанням технології “МІТРІС”, за допомогою радіозв’язку в розподільчих системах надають програмну послугу шляхом ретрансляції телерадіопрограм відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

{Пункт 4.5 глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

5. Порядок створення і розвитку супутникових каналів мовлення та введення в дію Національної супутникової системи зв’язку та мовлення

5.1. Створення і розвиток супутникових каналів мовлення та телемереж (DTH-платформ) відбуватимуться у смугах частот, передбачених Планом використання радіочастотного ресурсу, з дотриманням державних стандартів та норм технічної якості мовлення.

5.2. У ліцензії на супутникове мовлення зазначаються технічні параметри супутникового каналу мовлення, визначені умовами договору з оператором телекомунікацій та оператором супутникового ретранслятора, організаційно-технічні зобов’язання ліцензіата.

5.3. З метою захисту інформаційного простору Національною радою проводяться консультації з телерадіоорганізаціями, громадськістю та органами державної влади стосовно використання національних супутникових засобів мовлення, створення національної супутникової мережі, ліцензування національної супутникової мережі та розгляду питань законодавчого врегулювання цих процесів.

5.4. Ліцензіати, що здійснюють діяльність зі створення і розвитку супутникових каналів мовлення та телемереж (DTH-платформ), надають регулятору технічну можливість для проведення моніторингу.

{Главу 5 розділу II доповнено новим пунктом 5.4 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

5.5. Можливість застосування кодованого способу розповсюдження супутникових програм визначається з урахуванням інформаційної безпеки держави, уникнення  перешкод для доступу громадян до вітчизняних програм, необхідності максимального охоплення україномовним контентом всієї території України, зокрема тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь та тимчасово непідконтрольних органам державної влади України територій Донецької та Луганської областей, а також прикордонних областей України.

{Главу 5 розділу II доповнено новим пунктом 5.5 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

6. Регулювання діяльності провайдерів програмної послуги

{Назва глави 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

6.1. Для реалізації вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, з метою підвищення рівня конкуренції на ринку платних послуг та доступу населення до інформації, захисту прав абонентів, стимулювання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, спрощення процедури ліцензування провайдерів програмної послуги запроваджується принцип технологічної нейтральності, який полягає в однаковому підході до провайдерів незалежно від технології, що ними застосовується для надання програмної послуги.

6.2. З метою створення рівних умов ведення господарської діяльності в галузі телерадіомовлення та унеможливлення діяльності суб’єктів господарювання, які надають програмні послуги незалежно від технології без отримання відповідної ліцензії, Національна рада в межах компетенції вживає заходів:

до суб’єктів господарської діяльності, які використовують телекомунікаційні ресурси, Інтернет-мережу задля формування пакетів програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах;

до суб’єктів господарської діяльності, які не є ліцензіатами Національної ради, щодо ретрансляції  програм, які не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає Європейській конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України;

щодо опрацювання звернень від громадських організацій та об’єднань, які займаються питаннями діяльності провайдерів програмної послуги, з метою унеможливлення протиправної діяльності суб’єктів господарювання на ринку телекомунікаційних послуг;

щодо проведення нарад (конференцій), розміщення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті Національної ради та роз’яснення про недопущення діяльності без відповідної ліцензії;

щодо звернення до органів державної влади для вжиття заходів стосовно припинення діяльності без відповідної ліцензії таких суб’єктів господарювання;

щодо ініціювання внесення змін до законодавства про врегулювання діяльності з використання Інтернет-мережі;

щодо ініціювання внесення змін до законодавства про посилення відповідальності за діяльність без відповідної ліцензії та порушення прав інтелектуальної власності у сфері телебачення і радіомовлення;

щодо запровадження принципів чесної конкуренції у діяльності провайдерів програмної послуги.

{Пункт 6.2 глави 6 розділу II в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

{Пункт 6.3 глави 6 розділу II виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 87 від 09.02.2017}

6.3. З метою захисту неповнолітніх від перегляду програм, які можуть завдати значної шкоди їхній психіці, провайдери програмної послуги обмежують такий перегляд згідно з чинним законодавством.

6.4. Задля спрощення регулювання діяльності ліцензіатів Національна рада здійснює виключно позапланові перевірки  провайдерів програмної послуги.

{Главу 6 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

ІІI. Основні вимоги щодо змістового наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору

1. Регулювання у частині програмної концепції мовлення здійснюється відповідно до вимог Доктрини інформаційної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47, у межах компетенції Національної ради та складається із:

{Абзац перший пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

1) заходів щодо дерегуляції та спрощення процедури ліцензування мовлення;

{Підпункт 1 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

2) моніторингу телерадіопрограм з метою контролю та нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями норм законодавства та умов ліцензій, зокрема, у частині програмної концепції мовлення, а у зв’язку з обмеженістю частотного ресурсу, який використовують ефірні мовники, з метою забезпечення виконання телерадіоорганізаціями програмної концепції і ліцензійних зобов’язань рекомендацій утриматись від внесення змін до ліцензій у частині програмної концепції впродовж року з дня початку ними мовлення;

3) моніторингу радіопрограм з метою нагляду за дотриманням ліцензіатами обсягу пісень державною мовою та обсягу ведення передач державною мовою;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом 3 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 87 від 09.02.2017}

4) моніторингу телепрограм з метою нагляду за дотриманням ліцензіатами обсягу передач та/або фільмів, виконаних державною мовою;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом 4 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

5) моніторингу телепрограм з метою висвітлення теми здійснення операції Об’єднаних сил та теми окупації Криму;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом 5 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

{Абзац перший пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

6) моніторингу телерадіопрограм щодо дотримання ліцензіатами (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07:00 та 23:00 передач європейського виробництва;

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 87 від 09.02.2017}

7) контролю за виконанням зобов’язань, які телерадіоорганізації взяли під час конкурсу (зокрема обсяг дитячих передач, частка музичних творів українських авторів та виконавців, обов’язкове розміщення соціально важливих програм);

8) розгляду заяв на переоформлення ліцензій в порядку, визначеному Законом України “Про телебачення і радіомовлення”.

2. Формування програмної концепції мовлення складається з:

1) визначення формату мовлення на підставі звернення телерадіомовників за одним із двох чи обома такими критеріями:

за цільовою аудиторією (сімейний, дитячий, чоловічий, жіночий);

за тематичним спрямуванням програм (інформаційний, спортивний, музичний, суспільно-політичний, релігійний);

2) рекомендацій телерадіокомпаніям при визначенні жанрів програм та передач керуватися такими характеристиками:

інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі характеризуються актуальністю інформації та поняттям “інформаційний привід”, привертають увагу до поточної інформації (брифінг, дискусія, журналістське розслідування, інтерв’ю, новини, репортаж, ток-шоу, телеміст тощо);

культурно-мистецькі передачі присвячуються мистецтву та його історії, окремим напрямам, діячам та особистостям, які діяли чи діють у різних галузях художньої творчості;

науково-просвітницькі передачі відрізняються особливістю інформації, яка полягає в послідовному викладенні наукових даних з елементами естетичного та емоційного характеру (навчальні передачі, передачі, що інформують про найважливіші події у світі науки та техніки, пропагують останні наукові досягнення, розповідають про новітні винаходи тощо);

розважальні передачі поєднують в собі ознаки гумору, гри, розраховані на емоційну реакцію аудиторії, пов’язану з отриманням позитивних емоцій (реаліті-шоу, ток-шоу, вікторини, шоу та підбірка музичних творів для радіо тощо);

дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію, створюються з урахуванням тематичних, психічних та емоційних вікових особливостей дитячої аудиторії (дошкільного, шкільного, підліткового та юнацького віку), чітко зорієнтовані по змісту на вищевказану аудиторію; головними формами дитячої теле- та радіопродукції є повнометражні та короткометражні художні фільми, документальні фільми, телевізійні фільми та серіали, анімаційні фільми, аудіовізуальні твори, наприклад, музичні відеокліпи, жанрові передачі (спортивні, музичні, пізнавальні, розважальні), дитячі телерадіовистави, постановки тощо;

освітні передачі - передачі, спрямовані на розумово-пізнавальну і творчу діяльність з отриманням знань, умінь і навичок або їх удосконаленням у різних галузях науки, техніки, культури, мистецтва тощо з метою максимального засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016; в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

3) основних принципів мовлення:

телерадіоорганізація формує свою програмну концепцію і редакційну політику з урахуванням основоположних конституційних прав і свобод людини та громадянина, з повагою до їхньої честі, гідності та принципів свободи слова і висловлювань (вираження поглядів);

програмна концепція телерадіоорганізації повинна формуватися за принципом точності та об’єктивності. Факти, які подаються глядачу/слухачу телерадіоорганізацією, повинні точно відповідати реальним подіям і даним;

телерадіоорганізація не наводить у програмі/передачі даних, про які відомо, що вони неправдиві або недостовірні;

важливою засадою діяльності телерадіоорганізації є безумовне шанування права на недоторканність приватного життя і справедливе трактування цього права;

телерадіоорганізації не мають права транслювати та анонсувати програми або їх відеосюжети, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, а також програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, а також програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати спеціальне попередження, відповідно позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатись безпосередньо перед їх трансляцією.

{Підпункт 3 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом 3 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

3. Забезпечення збалансованим різноформатним мовленням кожного територіального сегмента телерадіоінформаційного простору полягає в:

1) сприянні:

змістовому наповненню та пропорційному співвідношенню форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору;

впровадженню державної політики протекціонізму щодо поширення програм і передач вітчизняного виробництва;

створенню умов для забезпечення культурних та інформаційних потреб громадян України та національних меншин, а також потреб етнічних українців, які живуть за межами України;

реалізації прав на інформацію, на вільне і відкрите обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення і радіомовлення; недопущенню в інформаційних та інших телерадіопрограмах закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства і жорстокості, розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання (трактування), вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини;

забезпеченню ідеологічного і політичного плюралізму у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації; розвитку суспільного, громадського, освітнього, культурологічного мовлення;

забезпеченню доступу до інформації особам з особливими потребами; забезпеченню прав національних меншин;

розробці технічних стандартів рівня гучності звуку реклами та створенню методології контролю за рівнем гучності звуку реклами;

{Підпункт 1 пункту 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

2) врахуванні для забезпечення культурних та інформаційних потреб громадян під час ліцензування мовлення:

наявності у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору програм збалансованого змістовного наповнення та різноманітних форматів мовлення;

сприяння розвитку регіонального та місцевого мовлення;

дотримання вимог до програмної концепції, визначених під час конкурсу на відповідну ліцензію;

необхідності подання заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку з намірами ліцензіата змінити програмну концепцію мовлення;

{Підпункт 2 пункту 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

3) наданні у процесі розбудови каналів мовлення та ліцензування переваги телерадіоорганізаціям, які виробляють та поширюють соціально важливі програми (інформаційні, соціально-політичні (у тому числі патріотичного спрямування), дитячі), програми власного та вітчизняного виробництва, задовольняють інформаційні потреби національних меншин та забезпечують свободу слова;

{Підпункт 3 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

4) проведенні аналізу телерадіопростору на місцях;

5) здійсненні ґрунтовного аналізу ліцензійної діяльності вітчизняних загальнонаціональних, регіональних, місцевих та закордонних мовників за умови відповідного фінансування з метою максимального територіального охоплення каналами, мережами мовлення та телемережами кожної з територіальних категорій, запровадження цифрового мовлення та відповідного технологічного переоснащення діючих каналів та мереж мовлення, для об’єктивної оцінки стану мовлення ліцензіатів та його доцільності у кожному територіальному сегменті телерадіоінформаційного простору.

4. Принципами добору (пакетування) програм провайдерами програмної послуги, придбаних для ретрансляції в телемережах (крім цифрових ефірних телемереж), є:

1) забезпечення провайдерами програмної послуги всім абонентам можливості отримання програм універсальної програмної послуги (крім провайдерів програмної послуги ефірних цифрових телемереж, багатоканальних телемереж “МІТРІС”, “ММDS”), затверджених рішеннями Національної ради;

2) перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для провадження такої діяльності, згідно із законодавством України;

3) перелік програм універсальної програмної послуги визначається за територіальним та технологічним критеріями з урахуванням такого підходу:

для технологій “МІТРІС” та “MMDS” універсальна програмна послуга відсутня у зв’язку з використанням провайдерами програмних послуг обмеженого радіочастотного ресурсу;

для технологій DVB-T/DVB-T2 універсальна програмна послуга відсутня у зв’язку з використанням провайдерами програмних послуг обмеженого радіочастотного ресурсу та конкурсним відбором програм для розповсюдження у багатоканальній телемережі провайдера програмних послуг;

для технологій ОТТ (або подібної інтернет-технології доставки програм) та DTH (або подібної супутникової технології доставки програм), для яких територією надання програмних послуг є уся територія України, універсальна програмна послуга включає телерадіопрограми НСТУ та програми державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада”;

для аналогової та цифрової технологій (DVB-C тощо), IPTV та будь-яких інших технологій, які мають географічну прив’язку до території надання програмних послуг, програми телерадіоорганізацій ефірного та багатоканального мовлення місцевої та регіональної категорій мовлення, а також телерадіопрограми НСТУ та програми державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада” долучаються до складу універсальної програмної послуги з урахуванням території розповсюдження цих програм (населений пункт, район, область, територія усієї України);

для аналогової технології радіопрограми НСТУ не включаються до переліку програм універсальної програмної послуги у разі відсутності технічної можливості;

4) затверджені переліки програм універсальної програмної послуги для населених пунктів, в яких здійснюється діяльність провайдерів програмної послуги, публікуються на офіційному веб-сайті Національної ради. У разі відсутності затвердженого переліку програм універсальної програмної послуги на офіційному веб-сайті для певних населених пунктів провайдер програмної послуги звертається до Національної ради із заявою щодо необхідності розробки універсальної програмної послуги із зазначенням населених пунктів або районів, в яких планується надання програмних послуг. На підставі поданої заяви Національна рада приймає рішення щодо затвердження переліку програм універсальної програмної послуги з подальшим опублікуванням на офіційному веб-сайті;

5) рекомендація суб’єктам господарювання включати до складу загальної концепції добору програм не менше 50 % програм вітчизняних мовників, а також програми регіональних телерадіокомпаній з Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які залишили окуповані території;

{Підпункт 5 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

6) рекомендація щодо розміщення програм провайдерами програмної послуги в такій послідовності:

універсальна програмна послуга;

інші програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії Національної ради на мовлення;

іноземні програми, які включені до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України.

{Пункт 4 розділу III в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 87 від 09.02.2017}

5. До питань захисту інформаційного простору держави як до одного з основних та пріоритетних завдань Національної ради належать:

1) моніторинг телерадіопрограм з метою здійснення нагляду за поширенням телерадіоорганізаціями об’єктивної інформації, а також запобігання поширенню інформації, яка містить заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини;

{Підпункт 1 пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної ради Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

2) моніторинг телерадіопрограм з метою запобігання поширенню фільмів і передач, учасниками створення яких є особи, внесені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, передбаченого статтею 15 Закону України «Про кінематографію»;

{Пункт 5 розділу III доповнено новим підпунктом 2 згідно з Рішенням Національної ради Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

3) сприяння у межах своєї компетенції створенню і поширенню ліцензіатами телевізійного контенту, який відповідає національним інтересам, суспільним потребам та формує позитивний імідж України;

{Підпункт пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

4) припинення ретрансляції провайдерами програмної послуги іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України;

5) розроблення за участю громадськості порядку визнання змісту іноземних програм таким, що відповідає вимогам чинного законодавства України, сприяння розробці проекту закону України про аудіовізуальні послуги, який серед іншого передбачає механізм забезпечення прозорості і доступності інформації про кінцевих вигодоодержувачів, володільців істотної участі та пов’язаних осіб телерадіоорганізацій;

{Підпункт пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

6) організація заходів із залученням представників індустрії у сфері телебачення і радіомовлення щодо припинення діяльності суб’єктів господарювання без отримання у встановленому законодавством порядку відповідної ліцензії;

7) участь у розробці механізмів санкціонованого поширення програм, недопущення порушення авторських прав на програмний продукт, контрольованої реалізації карток доступу до програм зарубіжних супутникових платформ;

8) створення умов для спільного запровадження телерадіоорганізаціями та операторами телекомунікацій заходів з підготовки призначених для трансляції телекомунікаційних мереж до роботи в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, в тому числі до оповіщення у цих умовах; активна участь у нарадах, метою яких є приведення діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про телекомунікації”;

9) ураховуючи законодавчу заборону діяльності суб’єктів господарювання у сфері телерадіомовлення без отримання відповідної ліцензії, в разі надходження інформації або скарг щодо фактів здійснення такої діяльності суб’єктами господарювання Національна рада звертається відповідно до органів державної влади;

10) ініціювання внесення змін до законодавства для регулювання діяльності ліцензіатів у сфері телерадіомовлення на  прикордонних територіях та на територіях, які розташовані на лінії зіткнення, а також на територіях, які межують із тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим;

{Підпункт пункту 5 розділу III в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

11) здійснення державного регулювання діяльності у сфері телерадіомовлення та розвитку радіочастотного ресурсу України, контролю та нагляду за його використанням на території проведення операції Об’єднаних сил з урахуванням чинного законодавства;

{Підпункт пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017, № 2201 від 13.12.2018}

12) ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 5 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»;

{Підпункт 12 пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

13) сприяння забезпеченню доступу населення до програм українських мовників на прикордонних територіях, а також у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (окуповані території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), на територіях, які розташовані на лінії зіткнення, а також на територіях, які межують із тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим;

{Пункт 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

14) сприяння розвитку телерадіомовлення та телекомунікаційної інфраструктури на територіях з особливим режимом мовлення, на прикордонних територіях, а також організації мовлення на території Автономної Республіки Крим;

{Пункт 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 87 від 09.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017; в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2201 від 13.12.2018}

15) встановлення Національною радою пріоритетних замовлень УДЦР з метою збільшення територій покриття телерадіопрограмами українських мовників, до яких належать: визначення можливості зміни технічних параметрів засобів мовлення; розрахунок частотних присвоєнь для здійснення телерадіомовлення на територіях, визначених у підпункті 12 цього пункту;

{Пункт 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

16) упорядкування надання дозволів на тимчасове мовлення з урахуванням необхідності системної роботи щодо організації мовлення українських телерадіоканалів на територіях, зазначених у підпункті 12 цього пункту;

{Пункт 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

17) збір та аналіз інформації про правопорушення та втрати у сфері телерадіомовлення на окупованій території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

{Пункт 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

18) вивчення потреб областей України, зокрема прикордонних регіонів, в розвитку телекомунікаційної інфраструктури;

{Пункт 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

19) рекомендації провайдерам програмної послуги щодо включення до програмної послуги програм телерадіоорганізацій, яким Національною радою видані ліцензії на мовлення на території населених пунктів, у яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також на тимчасово окупованих територіях;

{Пункт 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

20) технологічне удосконалення моніторингового центру Національної ради та створення регіональних моніторингових комплексів, що дасть змогу оперативно реагувати на порушення ліцензіатами вимог законодавства, ліцензійних умов та умов ліцензій, порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів. У моніторингових центрах здійснюються багатоканальний прийом, вибірковий перегляд, запис і зберігання ефірних, кабельних та супутникових програм телебачення й радіо, а також визначається перелік програм, які надаються у складі програмної послуги.

{Пункт 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 87 від 09.02.2017}

6. Національна рада здійснює заходи щодо забезпечення прозорості власності суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (далі – суб’єкти інформаційної діяльності), зокрема:

на підставі наданої в установленому порядку інформації аналізує структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності щодо її прозорості;

під час ліцензування мовлення враховує обмеження, які стосуються заснування та участі в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги;

оприлюднює інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) суб’єкта інформаційної діяльності шляхом відображення цієї інформації в Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, який ведеться Національною радою;

контролює виконання вимог законодавства щодо щорічного подання до Національної ради суб’єктами інформаційної діяльності інформації про структуру власності та оприлюднення ними цієї інформації на власних веб-сайтах;

сприяє спрощенню подання суб’єктами інформаційної діяльності щорічної інформації про свою структуру власності через модуль офіційного веб-сайту Національної ради шляхом заповнення відповідних форм.

{Пункт 6 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016}

{План в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2874 від 14.12.2011, із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2561 від 26.12.2012; в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 212 від 18.02.2015}

Начальник управління
правового забезпеченняМ.О. Пушкаренко


Додаток 1
до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
(пункт 1.5 розділу І)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
телерадіоінформаційного простору

1. Радіотехнології, що використовуються в Україні для цілей телерадіомовлення, згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, включають в себе аналогове звукове і телевізійне мовлення, цифрове наземне телевізійне мовлення, супутникове радіомовлення та радіотехнологію багатоканального наземного телерадіомовлення для передачі та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації у багатоканальних розподільчих системах.

2. Залежно від території розповсюдження програм у сфері телевізійного мовлення створено 15 загальнонаціональних аналогових ефірних телемереж, 27 загальнонаціональних цифрових телемереж стандарту DVB-T2 у складі МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, 42 регіональні аналогові ефірні телемережі, 79 регіональних цифрових телемереж, 138 місцевих телеканалів в аналоговому стандарті та 48 у цифровому стандарті DVB-T2.

3. Багатоканальне телевізійне мовлення у стандарті DVB-T у місті Київ здійснюється з використанням 41 та 43 каналів телевізійного мовлення.

4. Наземне ефірне радіомовлення згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу реалізується з використанням частот довгих, середніх і коротких хвиль, а також ультракоротких хвиль нижнього та верхнього піддіапазонів.

5. Залежно від території розповсюдження програм створено: 16 загальнонаціональних радіомереж, 39 регіональних радіомереж, 264 місцевих радіоканали.

6. Багатоканальне ефірне радіомовлення у стандарті DAB+ у м. Києві здійснюється 14 телерадіоорганізаціями.

7. Для здійснення діяльності 9 провайдерів програмної послуги використовують телемережі типу наземного телерадіомовлення “МІТРІС” для передачі та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації у багатоканальних розподільчих системах. Систему “Телесело” використовує 1 провайдер програмної послуги. Систему “ММDS” використовують 6 провайдерів.

8. Програмну послугу у кабельних мережах надають 674 провайдери програмної послуги, зокрема за технологією IPTV - 219 провайдерів.

9. Супутникове телевізійне мовлення здійснюють 96 телерадіоорганізацій, 4 телерадіоорганізації здійснюють супутникове радіомовлення; 3 провайдери програмної послуги використовують DTH-платформу.”;

{Додаток в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 212 від 18.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016, № 87 від 09.02.2017, № 2428 від 21.12.2017, № 2201 від 13.12.2018}Додаток 2
до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
(пункт 1.5 розділу І)

ПЕРЕЛІКИ
телерадіоорганізацій

Перелік
телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне телевізійне мовлення

№ з/п

Телерадіоорганізація

Логотип

Наявність ліцензії на мовлення

аналогове (станом на 31.08.2018)

цифрове (DVB-T2)

1

2

3

4

5

1

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ

«UL: ПЕРШИЙ»

×

×

2

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ

«UL: КУЛЬТУРА»


×

3

ДП «Парламентський телеканал «Рада», м. Київ

«Рада»


×

4

ТОВ ТРК «Студія «1+1», м. Київ

«1+1»

×

×

5

ПрАТ «Телеканал «Інтер», м. Київ

«ІНТЕР»

×

×

6

ТОВ «Новий канал», м. Київ

«Н»

×

×

7

ТОВ «ТРК «Україна», м. Маріуполь Донецької області

«Україна»

×

×

8

ТОВ «ТРК «Україна», м. Маріуполь Донецької області

«Індиго TV»


×

9

ТОВ «ТРК «Україна», м. Маріуполь Донецької області

«НЛО.ТV»


×

10

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ», м. Київ

«С-Можливо все!» (комбіноване)

×

×

11

ПрАТ «ТК «ТЕТ», м. Київ

«ТЕТ»

×

×

12

ТОВ «Телестудія «Служба інформації», м. Київ

«НТН»

×

×

13

ТОВ «Телеодин», м. Київ

«М1»

×

×

14

ТОВ «ТРК «Експрес-Інформ», м. Київ

«5 +»

×


15

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ

«5»

×

×

16

ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс», м. Київ

«К1» в колі

×

×

17

ТОВ «МК ТРК «ICTV», м. Київ

«зображувальне позначення - асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці» та/або «зображувальне позначення - асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці, на контрастному фоні» та/або «комбіноване позначення, яке складається: з зображувального елемента - асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці, та з словесного елемента «ICTV» - виконаного оригінальним шрифтом. Зображувальний та словесний елементи розташовано поруч»

×

×

18

ТОВ «Телеканал «ПРЯМИЙ», м. Київ

«ПРЯМИЙ»

×

×

19

ТОВ «ТРК «Кіно ТВ», м. Київ

«Ентер-фільм»


×

20

ТОВ «Музичне телебачення», м. Київ

«ZOOM»


×

21

ТОВ «Телеканал «МЕГА», м. Київ

«М»

×

×

22

ТОВ «ТРК «Музика ТВ», м. Київ

«ПІКСЕЛЬ TV»


×

23

ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ

«XSPORT»


×

24

ТОВ «Телеканал «К2», м. Київ

«К2»


×

25

ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ», м. Київ

«2+2»


×

26

ТОВ «ТРК «Нові комунікації», м. Львів

«Z ZIK»


×

27

ТОВ «Голдберрі», м. Київ

«ЕСПРЕСО»


×

28

ТОВ «АСПЕРА 2011», м. Київ

«ЕСКУЛАП-TV»


×

Перелік
телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне телевізійне мовлення

№ з/п

Суб’єкт інформаційної діяльності

Логотип

Наявність ліцензії на мовлення

аналогове

цифрове (DVB-T2, МХ-5)

1

2

3

4

5

1

ДП «Дитяче телевізійне агентство», м. Хмельницький

«33 канал»


×

2

ДП «ТРК «Аверс» ВАТ «Корпорація «Аверс», м. Луцьк

«АВЕРС»


×

3

ДП ТРК «Мукачево «М-студіо» виробничо-комерційного ТОВ «Продюсер», м. Мукачево Закарпатської області

«МS»


×

4

Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина», м. Івано-Франківськ

«Галка в короні з печатки Ярослава Осмомисла»


×

5

КП «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської міської ради, м. Чернігів

«Одноголовий орел з мечем»

×

×

6

Міське КП інформаційно-телевізійне агентство «ВІТА», м. Вінниця

«Комбінований знак, який асоціюється із гербом міста Вінниці і має дві динамічні назви ВІТА ТБ VITA TV»


×

7

ОА «Вінницька громадська ТРК «Вінниччина», м. Вінниця

«Стилізована літера «В» на білому фоні та напис «Вінниччина»


×

8

ТОВ «Інформаційний телеканал «Репортер», м. Одеса

«РЕПОРТЕР»


×

9

ПрАТ «ТРК «Люкс», м. Львів

«24»

×

×

10

ПМП «ТРК «ДАНІО», с. Баранинці Ужгородського району Закарпатської області

«21 УЖГОРОД»


×

11

ПП «ТРК «Пирятин», м. Пирятин Полтавської області

«Пирятин»

×

×

12

ПП «ТРК «СМАЙЛ», м. Тернопіль

«ін тб (комбіноване)»


×

13

ТОВ «ОСТАННІЙ БАСТІОН», м. Полтава

«ОСТАННІЙ БАСТІОН»


×

14

ТОВ «ТРК «РАІ», м. Бурштин Івано-Франківської області

«РАІ»


×

15

ТОВ «МЕДІАГРУП АЛЕКС.ЮА», м. Запоріжжя

«стилізоване зображення - повернута під кутом велика об’ємна літера А у рамці з підписом латиницею ALEX.UA»


×

16

ТОВ «МЕДІА-ПРОСПЕКТ», м. Житомир

«СК1»


×

17

ПрАТ «Телевізійна служба Дніпропетровська», м. Дніпро

«34»


×

18

ТОВ «Медіагруп «ФМ», м. Сімферополь

«ТВ FM»

×


19

ТОВ «TV-4», м. Тернопіль

«4tv»

×

×

20

ТОВ «Аріадна ТВ», м. Київ

ТОВ «АРІАДНА ТВ» емблема «112 Україна»


×

21

ТОВ «Лідер ТВ», м. Київ

ТОВ «ЛІДЕР ТВ» емблема «112 Україна»


×

22

ТОВ «Новий формат ТВ», м. Київ

ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ» емблема «112 Україна»


×

23

ТОВ «Партнер ТВ», м. Київ

ТОВ «ПАРТНЕР ТВ» емблема «112 Україна»


×

24

ТОВ «ТВ Вибір», м. Київ

ТОВ «ТВ ВИБІР» емблема «112 Україна»


×

25

ТОВ «Гравіс», м. Київ

«ПЛЮСПЛЮС»

×

×

26

ТОВ «Гравіс-Кіно», м. Київ

«2+2»

×


27

ТОВ «Незалежна ТРК «ІРТА», м. Сєверодонецьк Луганської області

«ІРТА»

×

×

28

ТОВ «Місто ТБ», м. Чернівці

«Місто ТБ»


×

29

ТОВ «Запорізька незалежна ТРК «ТВ-5», м. Запоріжжя

«твоя стихія tv5»

×

×

30

ТОВ «Слово Волині», м. Луцьк

«12 канал»


×

31

ТОВ «Коледж преси та телебачення», м. Миколаїв

«ТАК ТV»


×

32

ТОВ «ТРК «Академ-ТV», м. Суми

«АТv»


×

33

ТОВ «ТРК «Відікон», м. Суми

«V» (Відікон)

×

×

34

ТОВ «ТРК «ВІККА», м. Черкаси

«ВІККА»


×

35

ТОВ «ТРК «Град», м. Чорноморськ Одеської області

«ГРАД»

×

×

36

ТОВ «ТРК «ІТВ», м. Сімферополь

«ИТВ»

×

×

37

ТОВ «ТРК «Регіональна телевізійна система», м. Луганськ

«ЛОТv24»

×

×

38

ТОВ «ТРК «Рівне 1», м. Рівне

«Рівне 1»


×

39

ТОВ «ТРК «Україна», м. Маріуполь Донецької області

«ДОНБАС «

×

×

40

ТОВ «ТРК ОНЮА «Академія», м. Одеса

«АКАДЕМІЯ (комбіноване)»


×

41

ТОВ «Чернівецький промінь», м. Чернівці

«Чернівецький промінь (комбіноване)»


×

42

ТОВ «Чорноморська телерадіокомпанія», м. Київ

«Стилізоване зображення сонця та хвилі»

×

×

43

ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької області

«1 Подольский»

×

×

44

КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ», м. Львів

«ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ»


×

45

ТОВ «РЕНОМЕ ІНЕТ», м. Одеса

«OLVIA»


×

46

ТОВ «Студія «Місто», м. Полтава

«МІСТО»/«Ц ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (комбіноване)

×

×

47

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЯ ОДЕСА», м. Одеса

«ДУМСКАЯ.TV»


×

48

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ОДЕСА 1», м. Київ

«ОДЕСА 1»


×

49

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІВДЕННА ХВИЛЯ-ТВ», м. Одеса

«ЮЖНАЯ ВОЛНА»


×

50

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ», м. Одеса

«GTV»


×

51

ТОВ «ТРК «Андсер», м. Одеса

«А1»


×

52

ТОВ «ТРК «Харків.1», м. Київ

«Харків.1»


×

53

ТОВ ТРК «Нова Одеса», м. Одеса

«1 ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ»


×

54

ТОВ «Балінформкомпанія», м. Балта Одеської області

«Б» «І» «К»

×

×

55

ТОВ «Ріак-інформ», м. Чорноморськ Одеської області

«7» (комбінована)

×

×

56

ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса

напис літерами червоного кольору «Телеканал «Здоровье» у стилістиці журналу колишнього СРСР «Здоровье»


×

57

ТОВ» ТРК «Ільдана», м. Черкаси

«Ільдана»


×

58

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ

«UL: ВОЛИНЬ»


×

59

«UL: ВІННИЦЯ»


×

60

«UL: ДНІПРО»


×

61

«UL: ЖИТОМИР»


×

62

«UL: ЗАКАРПАТТЯ»


×

63

«UL: ЗАПОРІЖЖЯ»


×

64

«UL: КАРПАТИ»


×

65

«UL: КИЇВ»


×

66

«UL: КРОПИВНИЦЬКИЙ»


×

67

«КРЫМ»

×

×

68

«UL: ДОНБАС»

×

×

69

«UL: ЛЬВІВ»

×

×

70

«UL: МИКОЛАЇВ»


×

71

«UL: ОДЕСА»


×

72

«UL: ПОЛТАВА»


×

73

«UL: РІВНЕ»


×

74

«UL: СУМИ»

×

×

75

«UL: ТЕРНОПІЛЬ»


×

76

«UL: ХАРКІВ»

×

×

77

«UL: ХЕРСОН»

×

×

78

«UL: ПОДІЛЛЯ»


×

79

«UL: ЧЕРКАСИ»


×

80

«UL: БУКОВИНА»


×

81

«UL: ЧЕРНІГІВ»

×

×

Перелік
телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне радіомовлення

№ з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3

1

ПАТ «НСТУ» (УР-1), м. Київ

«Українське радіо»

2

ПАТ «НСТУ» (УР-2), м. Київ

«Радіо»Промінь»

3

ПАТ «НСТУ» (УР-3), м. Київ

«Радіо»Культура»

4

ТОВ «ТРК «НБМ-Радіо», м. Київ

«Ретро ФМ»

5

ТОВ «ТРК «Радіо-Ера», м. Київ

«Радіо НВ»

6

ДП «Новий обрій», м. Київ

«Радио Пятница»

7

ТОВ «ТРК «Медіа Маркет», м. Київ

«ХІТ ФМ»

8

ПрАТ «Наше радіо», м. Київ

«Наше радіо»

9

ТОВ «ТРО «Русское радио» - Україна», м. Київ

«Русское Радио»

10

ТОВ «ТРК «Клас», м. Київ

«Перець FM», «Стильное»

11

ТОВ «ТРК «Радіо Кохання», м. Київ

«Мелодія FM»

12

ДП «ТРО «Довіра», м. Київ

«АВТОРАДИО»

13

ПрАТ «ТРК «Люкс», м. Львів

«Люкс ФМ»

14

ПрАТ «РК «Гала», м. Київ

«Україномовне радіо країна ФМ»

15

Українська корпорація телебачення і радіомовлення «ЮТАР», м. Київ

«KISS FM»

16

ТОВ «ТРК «Шансон», м. Київ

«Радио Шансон»

Перелік
телерадіоорганізацій, що здійснюють регіональне ефірне радіомовлення

№ з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3

1

Дочірнє підприємство «ТРК «Центр», м. Сімферополь

«Лидер FM» (комбіноване)

2

ПГО «Громадське радіо» «ТРК «Громадське радіо», м. Київ

«Громадське радіо»

3

ПП «Компанія «Нова хвиля», м. Київ

«Power FM»

4

ПП «ТК «РАІ», м. Бурштин

«РАІ»

5

Центральна Телерадіостудія Міністерства оборони України, м. Київ

«Армія FM - військове радіо»

6

ПП «ТРО «Софія», м. Херсон

«Херсон ФМ»

7

ПП ТРК «Подільські комунікації», м. Ладижин

«ЛАДА»

8

ПП фірма «Лямін», м. Київ

«Радіо РОКС-Україна»

9

ПрАТ «Студія «Європозитив», м. Київ

«NRJ»

10

ТОВ «Євромюзік», м. Київ

«Радио Шансон»

11

ТОВ «Комунікаційне агентство «Сума технологій», м. Харків

«ПЕРЕЦЬ FM»

12

ТОВ «Телевізійний канал «Надія», м. Київ

«Радіо голос надії»

13

ТОВ «Мюзік радіо», м. Київ

«Легкое и спокойное радио RELAX»

14

ТОВ «Раді.О», м. Одеса

«Просто Радіо»

15

ТОВ «Радіо FM», м. Київ

«Радіо РОКС-Україна»

16

ТОВ «Радіо Тернопіль», м. Київ

«Мелодія FM»

17

ТОВ «Радіо Шарманка», м. Київ

«Power FM», «ЛЮБИМОЕ РАДИО»

18

ТОВ «РК «Ностальжі», м. Запоріжжя

«Радіо Мелодія», «KISS FM»

19

ТОВ «Студія Артекс», м. Cімферополь

«Транс-М-Радіо»

20

ТОВ «Телевізійна компанія «Атлант-СВ», м. Сімферополь

«Радіо Мейдан 102,7 FM», «Радіо Мейдан»

21

ТОВ «Телеканал «ПРЯМИЙ», м. Київ

«ПРЯМИЙ FM»

22

ТОВ «ТРК «52 канал», м. Одеса

«Град»

23

ТОВ «ТРК «Галичина», м. Львів

«FM Галичина»

24

ТОВ «ТРК «Град», м. Чорноморськ

«FM 1 перше радіо»

25

ТОВ «ТРК «Даяна Мастер», м. Київ

«KISS FM»

26

ТОВ «ТРК «Еммануїл», м. Київ

«Радіо Еммануїл»

27

ТОВ «ТРК «ІФ Медіа-Груп», м. Київ

«Радіо Марія»

28

ТОВ «ТРК «Класик Радіо», м. Київ

«Радіо РОКС-Україна»

29

ТОВ «ТРК «Контакт», м. Запоріжжя

«Радио Шансон»

30

ТОВ «ТРК «Львівська хвиля», м. Львів

«Львівська хвиля - радіо нашого міста»

31

ТОВ «ТРК «Нота», м. Київ

«Best FM»

32

ТОВ «ТРК «Пілот-Україна», м. Одеса

«Радіо Next»

33

ТОВ ТРК «Радіо - Санна», м. Одеса

«Радио Шлягер»

34

ТОВ «ТРК «Онікс», м. Київ

«Легкое и спокойное радио Relax»

35

ТОВ «ТРК «Праймедіа», м. Львів

«МАКСИМУМ ФМ»

36

ТОВ Незалежна ТРК «ІРТА», м. Сєверодонецьк

«Ірта»

37

ТОВ ТРК «АРТА ПЛЮС», м. Ізюм

«Радио «Класс»

38

ТОВ фірма «Волинь», м. Київ

«Радіо Next»

39

ТОВ «ТРК «Можливість», м. Слов’янськ

«радіо М»

Перелік
телерадіоорганізацій, що здійснюють ефірне радіомовлення у стандарті DAB+

№ з/п

Телерадіоорганізація

Позивні

1

2

3

1

ТОВ «ТРК «ІФ МЕДІА-ГРУП», м. Київ

«Радіо Марія»

2

ТОВ «ВОЗДВИЖЕНКА АРТС ХАУЗ», м. Київ

«Old Fashioned Radio»

3

БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МЕЙДЕЙАРТ», м. Київ

«Zemlya»

4

ТОВ «КОНСЕНСУС МЕДІА», м. Київ

«Hype radio»

5

ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ

«Україномовне радіо країна ФМ»

6

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ

«ПРЯМИЙ FM»

7

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ

«Українське радіо»

8

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ

«Радіо «Промінь»

9

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», м. Київ

«Радіо Культура»

10

ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ-СВ», м. Київ

«Радіо Мейдан»

11

Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України, м. Київ

«Армія FM - військове радіо»

12

ТОВ «ТРК «Бізнес-радіо», м. Київ

«Бизнес радио»

13

ТОВ «Українська радіо група», м. Київ

«DJ FM»

14

ПП «КОМПАНІЯ «НОВА ХВИЛЯ», м. Київ

«Power FM»


Заступник
начальника управління -
начальник відділу технічного
контролю каналів
та регулювання
телерадіомовленняД. Кардаш

{План доповнено новим Додатком 2 згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 101 від 28.01.2016; в редакції Рішень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 87 від 09.02.2017, № 2428 від 21.12.2017, № 2201 від 13.12.2018}


{Додаток 3 виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

{Додаток 4 виключено на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 2428 від 21.12.2017}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: