open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
01.12.2010 N 1684
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2010 р.

за N 1294/18589

Про затвердження Плану розвитку

національного телерадіоінформаційного простору

Національна рада, керуючись статтями 21, 22 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 15, 17
Закону України "Про національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити План розвитку національного
телерадіоінформаційного простору, що додається.
2. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу зв'язків із ЗМІ та громадськістю оприлюднити це
рішення в засобах масової інформації.
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної
ради від 09.11.2006 N 904 ( vr904295-06 ) "Про затвердження Плану
розвитку національного телерадіоінформаційного простору".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову
Національної ради В.Манжосова.
6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Національної ради В.Манжосов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради

України з питань телебачення

і радіомовлення

01.12.2010 N 1684
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2010 р.

за N 1294/18589

ПЛАН

розвитку національного

телерадіоінформаційного простору

I. Загальні положення
Цей План розвитку встановлює етапи впровадження цифрового
телемовлення і порядок створення цифрової телемережі. Подальше уточнення порядку переходу на цифрове мовлення
визначається шляхом внесенням змін до цього Плану розвитку
відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ).
II. План використання радіочастотного ресурсу,

виділеного для телебачення і радіомовлення
1. Характеристика телерадіоінформаційного простору України на
сучасному етапі розвитку
1.1. Нормативно-правовими актами з питань використання
радіочастотного ресурсу України, зокрема, є: Закони України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
"Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ), "Про телекомунікації" ( 1280-15 ); Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008
N 1085 ( 1085-2008-п ); нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України; рішення Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення. У цьому Плані розвитку терміни вживаються у значеннях,
визначених у Законах України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ).
1.2. Для потреб ефірного телемовлення в Україні задіяні 2607
радіочастот та 1058 радіочастот для радіомовлення. Відповідно до
частини четвертої статті 23 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759- 12 ) визначені такі територіальні категорії
мовлення та каналів мовлення, які отримали відповідні ліцензії на
мовлення: загальнонаціональні (додаток 1); регіональні (додаток 2); місцеві (додаток 3).
1.3. Використання радіочастотного ресурсу України, виділеного
для потреб телебачення і радіомовлення, здійснюється відповідно до
Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815
( 815-2006-п ) (далі - План використання радіочастотного ресурсу).
1.4. Радіотехнології, що використовуються в Україні для цілей
телерадіомовлення, згідно з Планом використання радіочастотного
ресурсу ( 815-2006-п ) включають аналогове звукове та телевізійне
мовлення, супутникове радіомовлення та радіотехнологію
багатоканального наземного телерадіомовлення для передачі та
ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової
інформації у багатоканальних розподільчих системах, цифрове ефірне
наземне телевізійне мовлення.
1.5. Наземне ефірне радіомовлення реалізується у діапазонах
частот довгих, середніх та коротких хвиль, а також ультракоротких
хвиль нижнього та верхнього піддіапазонів.
1.6. Впровадження цифрового телемовлення передбачає
перехідний період, коли одночасно будуть працювати аналогові та
цифрові станції. Після завершення перехідного періоду мовлення
здійснюватиметься виключно у цифровому форматі.
2. Умови користування радіочастотним ресурсом України
2.1. Використання каналів та частот мовлення здійснюється за
поданням Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення відповідно до вимог законодавства про
телекомунікації та радіочастотний ресурс на підставі Плану
використання радіочастотного ресурсу ( 815-2006-п ).
2.2. Телерадіоорганізація, яка має на меті створення нового
каналу мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, подає до
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
пропозиції зі створення нового проекту мовлення, які включають у
себе програмно-економічне об|рунтування, перелік технічних характеристик радіоелектронного засобу мовлення за формою,
наведеною у додатках 5, 6 до Положення про надання висновків щодо
електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів мовлення, затвердженого рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від
12.08.2005 N 46 ( z0963-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 31.08.2005 за N 963/11243, та згоду власника висотної
споруди на встановлення технічного засобу мовлення.
2.3. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення після розгляду зазначених пропозицій
телерадіоорганізацій приймає рішення про направлення подання до
органу радіочастотного планування про розробку висновків щодо
визначення можливості та умов використання частотних присвоєнь.
2.4. Можливість та умови використання частотного ресурсу
визначаються відповідним висновком органу радіочастотного
планування.
2.5. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення здійснює розбудову мереж мовлення шляхом
ліцензування окремих видів мовлення. Ліцензування окремих видів
мовлення відбувається на конкурсних засадах (за результатами
відкритих конкурсів) або без конкурсів (за заявковим принципом)
відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ).
2.6. Видача ліцензії Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення на ефірне мовлення та багатоканальне
мовлення з використанням радіочастотного ресурсу здійснюється за
результатами відкритих конкурсів. Конкурс на отримання ліцензії
ініціюється, оголошується і проводиться Національною радою України
з питань телебачення і радіомовлення відповідно до вимог статті 25
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
Конкурсні умови визначаються Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення.
2.7. З метою збереження цілісності мережі теле- та
радіомовлення загальнонаціональних та регіональних каналів
мовлення та програмного наповнення додаткові частоти/канали або
додатковий час мовлення, отримані на конкурсних засадах,
заносяться до раніше виданих Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення ліцензій на мовлення.
2.8. Ліцензування місцевого мовлення відбувається в обсягах
часу, який забезпечується фінансово-економічними та
професійно-технічними можливостями місцевих телерадіомовників, для
ефективного використання радіочастотного ресурсу та вільного часу
мовлення на каналах. Граничний обсяг мовлення для створення
місцевого каналу мовлення визначається конкурсними умовами.
2.9. З метою уточнення території розповсюдження програм
ліцензіат надає до Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення виміри напруженості електромагнітного поля,
здійснені органом радіочастотного планування, та карти покриття,
на підставі яких вносяться відповідні зміни до ліцензії.
2.10. Створення і розвиток ефірних наземних багатоканальних
мереж у сільській місцевості, на складних за рельєфом територіях,
у тіньових зонах здійснюються за технологіями та із застосуванням
обладнання систем, визначених відповідно до Плану використання
радіочастотного ресурсу ( 815-2006-п ), за умови нестворення
радіозавад супутниковому мовленню.
2.11. Ліцензування провайдерів програмної послуги в
багатоканальних ефірних телемережах здійснюється відповідно до
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
2.12. Власний канал мовлення суб'єкта господарювання в
ефірній багатоканальній телемережі ліцензується відповідно до
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) на
конкурсних засадах.
2.13. Використання радіоелектронних засобів мовлення та/або
випромінювальних пристроїв здійснюється без дозволів органів
радіочастотного планування у разі їх включення Національною
комісією з питань регулювання зв'язку України до Переліку
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для
експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію,
затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання
зв'язку від 06.09.2007 N 914 ( z1297-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 20.11.2007 за N 1297/14564.
2.14. Додаткове впровадження радіоелектронних засобів
мовлення та/або випромінювальних пристроїв багатоканальних ефірних
телемереж здійснюється за поданням Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення до органів радіочастотного
планування з подальшим внесенням їх місцезнаходження до переліку
передавачів у додатку до ліцензії Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення.
2.15. На підставі наявних висновків щодо електромагнітної
сумісності радіоелектронних засобів мовлення Національна рада
України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про
створення багатоканальних ефірних телемереж у діапазоні 11,7-12,5
ГГц, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу
( 815-2006-п ), та звертається до суб'єктів інформаційної
діяльності про надання протягом визначеного строку пропозицій щодо
технічної розробки мережі мовлення.
2.16. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення до введення в експлуатацію вітчизняного
супутникового ретранслятора з метою вирішення технологічних,
правових, організаційних питань впровадження супутникового
мовлення з використанням Національної супутникової системи зв'язку
та мовлення визначає спільно з: Національним космічним агентством України план заходів щодо
параметрів Національної супутникової системи зв'язку та мовлення,
а також характеристик частотно-орбітального ресурсу, який
планується для цілей телерадіомовлення; Державним комітетом телебачення та радіомовлення та іншими
заінтересованими органами потребу у використанні потужностей
Національної супутникової системи зв'язку та мовлення та
Супутникової розподільчої мережі інформаційного забезпечення для
цілей телерадіомовлення.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
формує наукове та правове об|рунтування щодо залучення телерадіоорганізацій усіх форм власності до використання
частотноорбітального ресурсу, призначеного для цілей
телерадіомовлення.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
формує наукове та правове об|рунтування щодо залучення телерадіоорганізацій усіх форм власності до використання
частотноорбітального ресурсу, призначеного для цілей
телерадіомовлення.
2.17. Надання телекомунікаційних послуг на території України
є виключним правом юридичних осіб, розташованих на території
України, які зареєстровані відповідно до законодавства України,
та/або фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності з
постійним місцем проживання на території України відповідно до
частини другої статті 6 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ).
2.18. У ліцензії на супутникове мовлення зазначаються
технічні параметри супутникового каналу мовлення, визначені
умовами договору з оператором телекомунікацій.
3. Порядок впровадження цифрового телемовлення
3.1. У складі багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3,
МХ-5 (далі - Телемережі) встановлюються такі етапи впровадження
цифрового мовлення: I етап - розбудова Телемереж та МХ-6 (2010-2011 роки); II етап - одночасне мовлення на Телемережах та мережі
аналогового наземного телемовлення. Забезпечення населення
пристроями для прийому телепрограм в цифровому форматі (2011-2012
роки); III етап - часткове вимкнення радіоелектронних засобів
аналогового наземного телемовлення за згодою ліцензіатів та з
урахуванням вимог частини дев'ятої статті 22 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ). Вивільнення
радіочастотного ресурсу (2012 рік); IV етап - розбудова багатоканальних телемереж МХ-4, МХ-7,
МХ-8 (2013-2015 роки); V етап - повний перехід від аналогового до цифрового формату
телемовлення на всій території країни (2015 рік).
3.2. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення: прийняла рішення про розбудову Телемереж впродовж 2010-2011
років; звертається до суб'єктів господарювання у сфері телебачення і
радіомовлення щодо надання пропозицій стосовно участі у розбудові
Телемереж; визначає перелік організаційно-технічних та
фінансово-економічних зобов'язань, які повинен взяти на себе
провайдер програмної послуги Телемереж. Мінімальна кількість телепрограм в кожній з багатоканальних
телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 - 8 телепрограм.
3.3. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення отримує в установленому законодавством порядку
інформацію щодо телевізійних каналів у місцях встановлення
передавачів Телемереж.
3.4. Основні параметри випромінювання передавачів
визначаються відповідно до рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України від 12.08.2005 N 46 ( z0963-05,
za963-05, zb963- 05, zc963-05 ) "Про затвердження Положення про
надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на
експлуатацію радіоелектронних засобів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 31.08.2005 за N 963/11243.
3.5. Унаслідок перевантаження радіочастотного ресурсу,
передбаченого для впровадження Телемереж, діючими
радіоелектронними засобами аналогового мовлення та
радіоелектронними засобами мовлення інших служб спеціальних та
загальних користувачів радіочастотне планування Телемереж
здійснюється для комбінованого варіанта розбудови - з
використанням багаточастотних та одночастотних синхронних мереж.
3.6. У разі прийняття Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення рішення про використання (за згодою
ліцензіата) телевізійного каналу (частоти) з метою розбудови
цифрової багатоканальної телемережі, задіяного в діючій телемережі
аналогового ефірного мовлення телекомпанії-ліцензіата, відповідно
до пункту "в" частини третьої статті 35 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) ліцензія на мовлення
ліцензіата переоформлюється.
3.7. Вимоги Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення щодо створення Телемереж можуть коригуватися у ході
прийняття рішення про видачу ліцензії провайдера програмної
послуги, а також технічної розробки чи фактичної розбудови мережі
мовлення.
3.8. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення: з урахуванням отриманих пропозицій щодо участі у розбудові
національної мережі цифрового телемовлення визначає провайдера
програмної послуги на Телемережах; видає йому ліцензію провайдера програмної послуги; оголошує конкурс на отримання ліцензії на мовлення на
Телемережах.
3.9. Розбудова телемереж відбувається одночасно, що
забезпечує рівні можливості для всіх переможців конкурсу на
мовлення на Телемережах.
3.10. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення ініціює подання в установленому законодавством
порядку проект державної програми забезпечення населення засобами
приймання сигналів цифрового телемовлення, у якій передбачаються
такі шляхи вирішення питання забезпечення придбання населенням
цифрових телеприймачів та засобів приймання сигналів цифрового
телемовлення: фінансування із державного бюджету; залучення ресурсів місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування; пільгове кредитування; здійснення торговими мережами пільгових продаж; проведення заходів щодо зниження організаціями-виробниками
ціни на засоби приймання цифрового сигналу; проведення телеорганізаціями інформаційної рекламної кампанії
під час телетрансляції; інше.
4. Ліцензування провайдера програмної послуги на
багатоканальних телемережах МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5
4.1. За рішенням Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення суб'єктам господарювання у сфері
телебачення і радіомовлення пропонується надати свої пропозиції
стосовно участі у розбудові Телемереж впродовж 2010-2011 років з
визначенням вимог щодо організаційно-технічних,
фінансово-економічних можливостей та банківської гарантії.
4.2. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення за результатами розгляду пропозицій приймає рішення
про їх відповідність умовам у частині організаційно-технічних
зобов'язань та наявності банківської гарантії щодо
фінансово-економічних можливостей.
4.3. Відповідно до статті 40 Закону України "Про телебачення
і радіомовлення" ( 3759-12 ) за результатами розгляду заяви
суб'єкта господарювання про видачу ліцензії Національна рада
України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про
видачу ліцензії провайдера програмної послуги на Телемережах.
4.4. Для отримання ліцензії провайдера програмної послуги
суб'єкт господарювання подає до Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення заяву про видачу ліцензії провайдера
програмної послуги та документи відповідно до статті 24 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
4.5. Ліцензія видається на підставі рішення Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення про видачу ліцензії
провайдера програмної послуги не пізніше ніж у десятиденний строк
після сплати заявником ліцензійного збору.
4.6. У ліцензії зазначаються докладні характеристики
багатоканальної телемережі: частота (канал); місцезнаходження та потужність передавача; місцезнаходження головної станції багатоканальної телемережі; максимальна кількість каналів (ресурс); територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі.
4.7. Загальна концепція пакетування (перелік) програм для
провайдера програмної послуги на Телемережах визначається
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення
окремим рішенням з урахуванням результатів конкурсу на отримання
ліцензій на мовлення на Телемережах.
5. Ліцензування мовлення на каналах мовлення багатоканальних
телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5
5.1. У багатоканальних телемережах МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5
телемовлення ведеться в цифровому форматі (стандарт DVB-T).
5.2. Відповідно до вимог статті 23 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) цифрове мовлення з
використанням радіочастотного ресурсу України ліцензується як
багатоканальне мовлення на конкурсних засадах.
5.3. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення з
використанням вільних каналів мовлення на Телемережах оголошується
згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення.
5.4. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення надає переважне право на отримання ліцензії на
мовлення на Телемережах Національній телекомпанії України,
обласним державним телерадіокомпаніям (на мовлення в межах
області), телекомпаніям, які мають діючу мережу наземного
аналогового мовлення з охопленням цілодобовим телемовленням не
менше 50% населення України, трьом провідним регіональним/місцевим
телекомпаніям у кожному регіоні (на мовлення в межах
регіону/міста).
5.5. За результатами конкурсу видається ліцензія на мовлення,
що надає ліцензіату право здійснювати мовлення на каналі мовлення
багатоканальної телемережі. У додатку до ліцензії зазначаються: номер багатоканальної телемережі; номер каналу мовлення багатоканальної телемережі; місцезнаходження головної станції багатоканальної телемережі; місцезнаходження студії телекомпанії.
5.6. Для обласних державних телерадіокомпаній та
регіональних/місцевих додатково зазначається територія
розташування (прийому) багатоканальної телемережі.
5.7. Повний перехід від аналогового наземного ефірного
телемовлення на цифрове планується до 17 червня 2015 року.
III. Основні вимоги щодо змістовного наповнення

та співвідношення форматів мовлення

у кожному з територіальних сегментів

телерадіоінформаційного простору
1. Критерії формування програмної концепції мовлення
1.1. У зв'язку з обмеженістю частотного ресурсу, який
використовують ефірні мовники, всі телерадіоорганізації мають
виконувати зобов'язання щодо концепції мовлення, затвердженої
ліцензією.
1.2. Мовлення телерадіокомпаній складають програми і передачі
різного жанрового спрямування: інформаційні, аналітичні,
публіцистичні, художньо-розважальні та інші.
1.3. У телерадіомовленні формат визначається за переважною
більшістю (за обсягом) програм і передач різного жанрового
спрямування, стилем та жанром музики, що переважає в ефірі.
1.4. Сукупність змістовного наповнення телеканалу визначає
його формат мовлення.
1.5. Основними форматами телевізійного мовлення є
інформаційний, культурологічний, просвітницький, розважальний,
дитячий.
1.6. Згідно з чинним законодавством телерадіоорганізації
можуть змінювати формат мовлення тільки шляхом подання до
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
заяви на переоформлення ліцензії, яка розглядається в
установленому порядку Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення.
1.7. Ліцензійні зобов'язання телерадіоорганізацій щодо мови
ведення програм (передач), які визначаються згідно з вимогами
чинного законодавства і є важливим аспектом у реалізації державної
політики застосування української мови і мов національних меншин,
що компактно проживають на конкретній території в теле- і
радіоефірі. При цьому впорядкування використання мов в ефірі теле-
і радіокомпаній відбувається з урахуванням положень Європейської
хартії регіональних мов або мов меншин ( 994_014 ) та статті 10
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
2. Забезпечення збалансованим різноформатним мовленням
кожного з територіальних сегментів телерадіоінформаційного
простору
2.1. Формулювання вимог щодо змістовного наповнення та
співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних
сегментів телерадіоінформаційного простору Національною радою
України з питань телебачення і радіомовлення здійснюється
відповідно до статті 4 Закону України "Про телебачення та
радіомовлення" ( 3759-12 ).
2.2. Для реалізації завдань Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення планує та контролює змістовне
наповнення і співвідношення форматів мовлення у кожному з
територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору. З метою
забезпечення збалансованим різноформатним мовленням кожного з
територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
контролює під час ліцензування телерадіокомпаній присутність у
кожному регіоні мовлення з наповненням різного тематичного і
жанрового спрямування. Принцип дотримання збалансованості
різноформатного мовлення та наявність знижок, застосованих при
нарахуванні ліцензійного збору, враховуються під час розгляду
Національною радою питання щодо можливості і доцільності внесення
змін до програмних концепцій телерадіокомпаній у разі надходження
від них відповідних заяв.
2.3. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення відповідно до чинного законодавства застосовує
знижки при нарахуванні ліцензійного збору телерадіоорганізаціям за
поширення дитячих, власних та національних передач.
2.4. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення здійснює нагляд за діяльністю телерадіоорганізацій
щодо дотримання форматів мовлення, зазначених у ліцензії. З метою
забезпечення виконання телерадіоорганізаціями багатоканального,
ефірного теле- і радіомовлення, супутникового, проводового та
кабельного мовлення програмної концепції і ліцензійних зобов'язань
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
рекомендує телерадіоорганізаціям утриматись від внесення змін до
ліцензій у частині програмної концепції протягом року з дня
отримання ними ліцензії на мовлення.
2.5. Внесення змін до програмної концепції мовлення
здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ).
3. Принципи добору (пакетування) програм провайдерами
програмної послуги, придбаних для ретрансляції в кабельних
мережах (окрім мереж багатоканального мовлення)
3.1. З метою реалізації частини першої статті 4 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) щодо
розповсюдження програм і передач вітчизняного виробництва
провайдера програмної послуги необхідно виокремлювати універсальну
програмну послугу з-поміж програм національних каналів і мовників
(за умови безоплатної передачі оператору права на трансляцію
останніх) та надавати пріоритет українським регіональним і
місцевим мовникам, які отримали ліцензії на супутникове мовлення.
3.2. Загальна концепція добору пакетування (переліку)
програм, придбаних для ретрансляції, складається з переліку
програм, що входять до складу універсальної програмної послуги, та
переліку програм інших мовників (супутникове або кабельне
мовлення).
3.3. У переліку програм зазначаються канал прийому, канал
ретрансляції, програма, умови розповсюдження для кожної із
програм, номер і дата документа, що підтверджує придбання та право
на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.
3.4. Для розповсюдження програм універсальної програмної
послуги провайдер програмної послуги не зобов'язаний укладати
договори з відповідними телерадіоорганізаціями.
3.5. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення з урахуванням положень частини першої статті 4
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 )
рекомендує суб'єктам господарювання включати до складу загальної
концепції добору програм не менше 50% програм вітчизняних
мовників.
3.6. Формування загальної концепції добору програм
провайдерів програмної послуги здійснюється відповідно до правил
формування програмної послуги в пакетах програм провайдера
програмної послуги, затверджених рішенням Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення ( v030r295-07 ).
3.7. Пакетування програм провайдерами програмної послуги
здійснюється в такій послідовності: універсальна програмна послуга (індивідуально для кожного
населеного пункту); загальнонаціональні телеканали, які не входять до складу
універсальної програмної послуги; регіональні та місцеві, які отримали ліцензію на супутникове
мовлення (для кожного населеного пункту); парламентський телеканал "Рада"; програми телеорганізацій, які отримали ліцензію на кабельне
мовлення в конкретній мережі мовлення (індивідуально для кожного
населеного пункту); програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії
на супутникове мовлення; іноземні програми країн, які ратифікували Європейську
конвенцію про транскордонне телебачення ( 994_444 ), та програми
країн, зміст яких адаптовано до вимог вітчизняного законодавства
та відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне
телебачення і ретрансляція яких на території України не
обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
3.8. Для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних
та інформаційних потреб громадян України Національна рада України
з питань телебачення і радіомовлення враховує наявність у кожному
з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору
якісного змістовного наповнення та різноманітних форматів
мовлення.
3.9. У процесі розбудови каналів мовлення та ліцензування
надається перевага телерадіоорганізаціям, які виробляють та
поширюють соціально важливі програми (інформаційні,
соціально-політичні, дитячі тощо), програми власного та
вітчизняного виробництва, задовольняють інформаційні потреби
національних меншин та забезпечують свободу слова. Одним із
визначальних факторів є наявність в ефірі програм власного та
вітчизняного виробництва. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
сприяє розвитку суспільного, громадського, освітнього,
культурологічного мовлення.
Начальник управління
правового забезпечення М.О.Пушкаренко

Додаток 1

до Плану розвитку

національного

телерадіоінформаційного

простору

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ КАНАЛИ

1. Національна телекомпанія України 2. ТОВ "ТРК "ЕРА" 3. ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ 4. АТЗТ "Українська незалежна ТВ-корпорація" ("Інтер") 5. ТОВ "МКТ "ICTV" 6. ТОВ "Новий канал" 7. ЗАТ "ТРК "Україна" 8. ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр-СТБ" 9. ПАТ "ТК "ТЕТ" 10. ТОВ "Телестудія "Служба інформації" 11. ТОВ "Телеодин" 12. ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ" 13. Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ "ТРК

"НБМ" 14. ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс" 15. ТОВ "Телеканал "Тоніс"
Загальнонаціональні канали радіомовлення
1. НРКУ (УР-1) 2. НРКУ (УР-2) 3. НРКУ (УР-3) 4. ТОВ "ТРК "НБМ-Радіо" 5. ТОВ "ТРК "Радіо-Ера" 6. АТ "Онікс" 7. ТОВ "ТРК "Медіа Маркет" 8. ПАТ "Наше радіо" 9. ТОВ "ТРО "Русское радио" - Україна" 10. ТОВ " ТРК "Клас" 11. ТОВ "ТРК "Радіо Кохання" 12. ДП "ТРО "Довіра" 13. ЗАТ "ТРК "Люкс" 14. ПАТ "РК "Гала" 15. Українська корпорація телебачення і радіомовлення "ЮТАР"

Додаток 2

до Плану розвитку

національного

телерадіоінформаційного

простору

РЕГІОНАЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ КАНАЛИ

1. ВАТ "Київтелемонтаж", м. Київ 2. ТОВ "Гравіс-Кіно", м. Київ 3. ТОВ "Гравіс" (Сіті), м. Київ 4. ТОВ "ТС" Астра-ТБ, м. Гірник Донецької області 5. ЗАТ "ТРК "Люкс", м. Львів 6. ТОВ "ТРК "ТелеРадіоСвіт", м. Київ 7. ДП "ТРК "Стерх" ТОВ "Природні інвестиції",

м. Дніпропетровськ
Регіональні телевізійні канали (в межах області)
1. ДП "ТРК "Аверс" ВАТ "Корпорація "Аверс" 2. КП "ТК "Львів-ТБ" 3. ТОВ "TV-4" 4. ТОВ "Незалежна ТРК "ІРТА" 5. ТОВ "ТРК "Відікон" 6. ТОВ "ТРК "Неаполь" 7. ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія" 8. ТОВ "Запорізька незалежна ТРК "ТВ-5" 9. ТОВ "ТРК "Град" 10. ПП "Інформаційна студія "Полісся-TV" 11. ДТРК Крим 12. ДО "Вінницька ОДТРК "ВІНТЕРА" 13. Волинська ОДТРК 14. Дніпропетровська ОДТРК 15. Донецька ОДТРК 16. Житомирська ОДТРК 17. Закарпатська ОДТРК 18. Запорізька ОДТРК 19. Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина" 20. Державна організація "Київська державна регіональна ТРК" 21. Кіровоградська ОДТРК 22. Державна організація "Луганської ОДТРК" 23. Миколаївська ОДТРК 24. Одеська ОДТРК 25. Державна організація "Полтавська ОДТРК "Лтава" 26. Рівненська ОДТРК 27. Сумська ОДТРК 28. Тернопільська ОДТРК 29. Харківська ОДТРК 30. Херсонська ОДТРК "Скіфія" 31. Хмельницька ОДТРК "Поділля-Центр" 32. Черкаська ОДТРК 33. Чернівецька ОДТРК 34. Чернігівська ОДТРК
Регіональні канали радіомовлення
1. ПП "Компанія "Нова хвиля" 2. ТОВ "ТРК "Пілот-Україна" 3. ЗАТ "ТРК "Лідер" 4. ПАТ "Студія "Європозитив" 5. ТОВ "Раді.О" 6. ТОВ фірма "Волинь" 7. ТОВ "Радіо Шарманка" 8. ТОВ "Мюзик радіо" 9. ТОВ "Радіо Тернопіль" 10. ТОВ "ТРК "Галичина" 11. ТОВ "ТРК "Класик Радіо" 12. ТОВ "ТРК "Львівська хвиля" 13. ТОВ "ТРК "Європа Плюс Київ" 14. ТОВ "ТРК "Нота"
Регіональні канали радіомовлення (в межах області)
1. Волинська ОДТРК 2. Державна організація "Вінницька ОДТРК "ВІНТЕРА" 3. Державна організація "Київська державна регіональна

телерадіокомпанія" 4. Державна організація Луганська ОДТРК 5. Дніпропетровська ОДТРК 6. Донецька ОДТРК 7. Дочірне підприємство "ТРК "Центр" 8. Житомирська ОДТРК 9. Закарпатська ОДТРК 10. Запорізька ОДТРК 11. Кіровоградська ОДТРК 12. Миколаївська ОДТРК 13. Одеська ОДТРК 14. Полтавська ОДТРК "ЛТАВА" 15. Рівненська ОДТРК 16. Сумська ОДТРК 17. Тернопільська ОДТРК 18. ТОВ "Радіостанція "Великий Луг" 19. ТОВ "РК "Ностальжі" 20. ТОВ ТРК "АРТА ПЛЮС" 21. ТОВ ТРК "Радіо - Санна" 22. ТОВ ТРК "Даяна Мастер" 23. ТОВ "ТРК "52 канал" 24. ТОВ "ТРК "Град" 25. Харківська ОДТРК 26. Херсонська ОДТРК "Скіфія" 27. Хмельницька ОДТРК "Поділля-центр" 28. Чернівецька ОДТРК

Додаток 3

до Плану розвитку

національного

телерадіоінформаційного

простору

ТЕЛЕВІЗІЙНІ КАНАЛИ,

задіяні для місцевого мовлення

------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Населений пункт | Канал |Потужність| Год/добу | Програма суб'єкта | Ліцензія | |з/п | |прийому| | |інформаційної діяльності| | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Автономна Республіка Крим | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Армянськ | 42 | 0,1 | 18 годин | ТРК "Північний Крим" | N 0972-м від | | | | | | на добу | | 13.09.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 2 | Джанкой | 27 | 0,1 | 2 години | ПП "ТК "Орфей" | N 0268-м від | | | | | | на добу | | 30.07.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 3 | Джанкой | 11 | 0,1 | 4 години | ТОВ "Телерадіокомпанія | N 1135-м від | | | | | | на добу | "Екран" | 01.10.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 4 | Євпаторія | 38 | 0,01 | 24 години | ТОВ "ТРК "Моріон" | N 1012-м від | | | | | | на добу | | 06.11.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 5 | Керч | 40 | 1 | 4 години | ТОВ "ТРК "Керч" | N 0240-м від | | | | | | на добу | | 30.07.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 6 |Красноперекопськ| 29 | 0,1 | 3 години | МПП "Телерадіокомпанія | N 0771-м від | | | | | | на добу | "Екран" | 20.11.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 7 | Леніне | 42 | 0,1 | 24 години | ПП "ТК "Орфей" | N 0286-м від | | | | | | на добу | | 10.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 8 | Первомайське | 36 | 0,1 | 14 годин | ТОВ "ТК "Свобода" | N 1014-м від | | | | | | на добу | | 29.01.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 9 | Севастополь | 8 | 0,1 | 24 години | ДО "Севастопольська | N 0778-м від | | | | | | на добу | регіональна ДТРК" | 24.04.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 10 | Севастополь | 11 | 5 | 22 години |ТРК "Військово-Морських | N 0921-м від | | | | | | на добу |Сил Збройних Сил України| 23.05.2009 | | | | | | | "Бриз" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 11 | Севастополь | 11 | 5 | 2 години | ТРО комунальної | N 1716 від | | | | | | на добу | власності "Міська ТРК | 02.07.2004 | | | | | | | "Севастополь" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 12 | Севастополь | 21 | 0,1 | 24 години | ПП "ТРК "Омега-ТВ" | N 0086-м від | | | | | | на добу | | 29.01.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 13 | Севастополь | 27 | 0,01 | 24 години | ТОВ "ТРК "Жиса" | N 0125-м від | | | | | | на добу | | 10.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 14 | Сімферополь | 27 | 1 | 24 години | ТОВ "Телевізійна | N 2583 від | | | | | | на добу | компанія "АТЛАНТ - СВ" | 28.04.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 15 | Сімферополь | 25 | 1 | 24 години | ТОВ "Телерадіокомпанія | N 0779-м від | | | | | | на добу | ІТВ" | 22.01.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 16 | Сімферополь | 30 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Жиса" | N 0124-м від | | | | | | на добу | | 26.06.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 17 | Чорноморське | 38 | 0,04 | 3 години | ТРК "Ніка" у формі МКП | N 0960-м від | | | | | | на добу | | 14.12.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 18 | Ялта | 41 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Жиса" | N 0124-м від | | | | | | на добу | | 26.06.2001 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Вінницька область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19 | Вінниця | 23 | 1 | 24 години |Міське КП інформаційно- | N 0708-м від | | | | | | на добу | телевізійне агентство | 24.01.2002 | | | | | | | "ВІТА" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 20 | Вінниця | 33 | 1 | 19 годин | Обласна асоціація | N 0646-м від | | | | | | на добу | "Вінницька громадська | 15.11.2001 | | | | | | | ТРК "Вінниччина" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 21 | Могилів- | 43 | 0,1 | 2 години | КП "Престелерадіоцентр | N 2637 від | | | Подільський | | | на добу | "Краяни" | 15.06.2006 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Волинська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 22 | Володимир- | 37 | 0,1 | 24 години | ТОВ "Володимир- | N 1175-м від | | | Волинський | | | на добу | Волинське агентство | 30.01.2004 | | | | | | | телевізійного мовлення | | | | | | | | "Володимир" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 23 | Ковель | 28 | 0,1 | 20 годин |ПП "Інформаційна студія | N 0964-м від | | | | | | на добу | "Полісся - TV" | 31.10.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 24 | Нововолинськ | 22 | 0,1 | 20 годин |ПП "Інформаційна студія | N 0964-м від | | | | | | на добу | "Полісся - TV" | 31.10.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 25 | Топільне | 34 | 0,01 | 20 годин |ПП "Інформаційна студія | N 0964-м від | | | | | | на добу | "Полісся - TV" | 31.10.2002 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 26 | Апостолове | 32 | 0,1 | 5 годин | ПП "ТРК "Атлант" | N 0910-м від | | | | | | на добу | | 02.07.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 27 | Васильківка | 29 | 0,01 | 24 години |ТРК "ЕЛЕКТА" у формі МПП| N 0963-м від | | | | | | на добу | | 18.12.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 28 | Вільногірськ | 42 | 0,1 | 19 годин |ТОВ "ТРК "Вільногірський| N 2655 від | | | | | | на добу | техноцентр" | 25.07.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 29 |Дніпропетровськ | 9 | 0,5 | 24 години | ТОВ "ТК "Приват ТБ | N 0878-м від | | | | | | на добу | Дніпро" | 24.07.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 30 |Дніпропетровськ | 27 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Українсько- | N 1083-м від | | | | | | на добу | польське радіо та | 14.05.2003 | | | | | | | телебачення | | | | | | | | "Співдружність" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 31 |Дніпропетровськ | 34 | 1 | 24 години |ПАТ "Телевізійна служба | N 0977-м від | | | | | | на добу | Дніпропетровська" | 11.09.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 32 |Дніпропетровськ | 41 | 1 | 24 години | ТОВ ТК "Автор ТВ" | N 0463-м від | | | | | | на добу | | 24.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 33 |Дніпропетровськ | 49 | 5 | 24 години | ТОВ "ТРК "ТЕТ- | N 0870-м від | | | | | | на добу | Дніпропетровськ" | 13.05.99 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 34 | Жовті Води | 32 | 0,1 | 6 годин |Приватна незалежна "ТРК | N 0102-м від | | | | | | на добу | "Степ" | 19.09.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 35 | Жовті Води | 32 | 0,1 | 1 година | ТОВ "ТРК "Жовта річка" | N 0953-м від | | | | | | на добу | | 10.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 36 | Кривий Ріг | 59 | 0,1 | 2 години | Державне об'єднання | N 0882-м від | | | | | | на добу | Криворізького міського | 21.03.2006 | | | | | | | держ.об'єдн. Тб і РМ | | | | | | | | Дніпропетр.ОДТРК | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 37 | Кривий Ріг | 36 | 1 | 24 годин | КП "Телерадіокомпанія | N 0854-м від | | | | | | на добу | "Рудана" | 06.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 38 | Марганець | 10 | 0,01 | 24 години | ТОВ "ТРК "МСТ" | N 0809-м від | | | | | | на добу | | 30.10.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 39 | Марганець | 21 | 0,01 | 18 годин | ТРК "МГОК TV" ДП ВАТ | N 0849-м від | | | | | | на добу | "Марганецький гірничо- | 17.04.2002 | | | | | | |збагачувальний комбінат"| | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 40 | Нікополь | 24 | 0,1 | 24 години | ЗАТ "Нікопольський | N 1039-м від | | | | | | на добу | Медіа-Центр" | 19.03.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 41 | Нікополь | 38 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Кварц" | N 0800-м від | | | | | | на добу | | 05.02.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 42 | Орджонікідзе | 23 | 0,1 | 6 годин | ТОВ "ТРК "Пектораль" | N 2470 від | | | | | | на добу | | 10.01.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 43 | Першотравенськ | 46 | 0,1 | 19 годин |Приватна регіональна ТРК| N 1071-м від | | | | | | на добу | "ДЮФЮЛ" | 05.02.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 44 | Першотравенськ | 43 | 0,1 | 24 години | Приватна ТРК "Візит" | N 0117-м від | | | | | | на добу | | 22.01.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 45 | П'ятихатки | 23 | 0,1 | 24 години | КП "Телерадіостудія | N 1490 від | | | | | | на добу | "Досвітні вогні" | 12.03.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 46 | П'ятихатки | 26 | 0,1 | 5 годин |ТОВ "Телестудія "Взгляд"| N 0871-м від | | | | | | на добу | | 02.03.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 47 | Синельникове | 2 | 0,5 | 18 годин | ПП "ТРК "Регіон" | N 1000-м від | | | | | | на добу | | 25.12.2002 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Донецька область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 48 | Артемівськ | 25 | 0,1 | 18 годин | ТОВ "ТРК "Заказ" | N 0739-м від | | | | | | на добу | | 21.11.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 49 | Дзержинськ | 8 | 0,01 | 20 годин | Студія "ТРК ТРК-8- | N 1036-м від | | | | | | на добу | Дзержинськ" | 18.12.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 50 | Єнакієве | 8 | 0,01 | 24 години | ТОВ "Супутник" | N 0601 від | | | | | | на добу | | 18.12.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 51 | Костянтинівка | 41 | 0,1 | 24 години | ТОВ "Скіф-2" | N 0798 від | | | | | | на добу | | 06.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 52 | Красноармійськ | 21 | 0,1 | 24 години | ТОВ "Телевізійна | N 0751-м від | | | | | | на добу | компанія "Орбіта" | 05.03.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 53 | Макіївка | 25 | 0,1 | 24 години | ТРК "Юніон" | N 0610-м від | | | | | | на добу | | 27.12.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 54 | Маріуполь | 28 | 1 | 24 години | ТОВ | N 0076-м від | | | | | | на добу |"Телерадіокомунікаційна | 27.02.2007 | | | | | | | компанія "СИГМА" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 55 | Маріуполь | 21 | 0,6 | 24 години | ТОВ "ТРК "ТВ-7" | N 0735-м від | | | | | | на добу | | 17.04.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 56 | Маріуполь | 38 | 0,5 | 24 години |ТОВ "ТРО "Маріупольське | N 0911-м від | | | | | | на добу | телебачення" | 09.09.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 57 | Селидове | 12 | 0,1 | 3 години | КП "ТРК "Інфо - центр" | N 1065-м від | | | | | | на добу | | 22.01.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 58 | Харцизьк | 42 | 0,04 | 24 години | ТОВ "ТК "ТВ-Сфера" | N 1087-м від | | | | | | на добу | | 18.06.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 59 | Артемівськ | 43 | 0,1 | 24 години | КП "Артемівське | N 0223-м від | | | | | | на добу | телерадіомовлення" | 28.05.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 60 | Горлівка | 35 | 0,25 | 24 години | ДП "ТК "Родина" ТОВ | N 1138-м від | | | | | | на добу | "Інвестиційна | 1.10.2003 | | | | | | | Торгівельна мережа" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 61 | Горлівка | 7 | 0,01 | 16 годин | ТОВ "ТРК "6 канал" | N 0939-м від | | | | | | на добу | | 13.09.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 62 | Донецьк | 6 | 1 | 24 години | ЗАТ "ТРК "Україна" | N 0724-м від | | | | | | на добу | (Донбас) | 07.11.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 63 | Донецьк | 12 | 0,1 | 18 годин | ТОВ "ТРК "Клас" | N 0997-м від | | | | | | на добу | | 21.11.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 64 | Кіровське | 38 | 0,01 | 24 години | ТОВ "ТРК "Світ" | N 1478 від | | | | | | на добу | | 05.03.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 65 | Комсомольське | 38 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТК "АВЕСТА" | N 1089-м від | | | | | | на добу | | 23.04.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 66 | Краматорськ | 49 | 1 | 12 годин | ПП "ТРК "САТ" | N 0731-м від | | | | | | на добу | | 03.07.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 67 | Краматорськ | 36 | 0,1 | 24 години |ТОВ "Компанія інформації| N 0224-м від | | | | | | на добу | радіо-телекомунікації | 04.04.2002 | | | | | | | "ТОР" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 68 | Краматорськ | 24 | 0,1 | 12 годин | ТОВ "Інформаційна ТРК | N 0112-м від | | | (Андріївка) | | | на добу | "Схід-плюс" | 24.02.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 69 | Краматорськ | 24 | 0,1 | 12 годин | ТОВ "Телерадіокомпанія | N 0794-м від | | | (Андріївка) | | | на добу | "Сат-плюс" | 24.02.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 70 | Красноармійськ | 50 | 0,1 | 24 години |ТОВ "Телебачення "КАПРІ"| N 2059 від | | | | | | на добу | | 27.01.2005 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Житомирська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 71 | Житомир | 39 | 1 | 2 години | ПП "АРТ-Відео" | N 0790-м від | | | | | | на добу | | 19.06.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 72 | Житомир | 23 | 1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Союз - ТВ" | N 0631-м від | | | | | | на добу | | 13.12.2001, | | | | | | | | N 0450-м від | | | | | | | | 27.02.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 73 | Малин | 24 | 0,1 | 14 годин | КП "Малинська районна | N 0682-м від | | | | | | на добу | телерадіостудія | 23.11.2006 | | | | | | | "Полісся" | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Закарпатська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 74 | Виноградів | 32 | 0,1 | 24 години |ТОВ "ТРК "Виноградів ТВ"| N 1008-м від | | | | | | на добу | | 04.12.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 75 | Мукачеве | 37 | 0,04 | 12 годин | ДП "ТРК "Мукачево "М- | N 0998-м від | | | | | | на добу | студіо" виробничо- | 29.01.2003, | | | | | | | комерційного ТОВ | N 1096-м від | | | | | | | "Продюсер" | 16.07.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 76 | Ужгород | 21 | 0,1 | 12 годин | ДП "ТРК "Мукачево "М- | N 1096-м від | | | | | | на добу | студіо" виробничо- | 16.07.2003 | | | | | | | комерційного ТОВ | | | | | | | | "Продюсер" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 77 | Ужгород | 21 | 0,1 | 12 години | ПМП "Телерадіокомпанія | N 2560 від | | | | | | на добу | "ДАНІО" | 17.04.2006, | | | | | | | | N 1038-м від | | | | | | | | 30.04.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 78 | Хуст | 48 | 0,1 | 12 годин | ДП "ТРК "Мукачево "М- | N 1096-м від | | | | | | на добу | студіо" виробничо- | 16.07.2003, | | | | | | | комерційного ТОВ | N 2070 від | | | | | | | "Продюсер" | 28.01.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 79 | Хуст | 48 | 0,1 | 6 годин | ТОВ "Регіональна | N 2469 від | | | | | | на добу | телевзійна компанія | 11.01.2006 | | | | | | | "Хуст" | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Запорізька область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 80 | Бердянськ | 37 | 0,1 | 24 години |КП "Бердянська міська ТК| N 0552-м від | | | | | | на добу | "ТБ-Бердянськ" | 18.12.2002 | | | | | | |Бердянської міської ради| | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 81 | Запоріжжя | 60 | 1 | 24 години | КП "Муніципальна | N 0395-м від | | | | | | на добу | телевізійна мережа" | 15.12.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 82 | Запоріжжя | 22 | 1 | 24 години | ПАТ "ТРК "АЛЕКС" | N 0153-м від | | | | | | на добу | | 30.10.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 83 | Запоріжжя | 28 | 1 | 24 години | ТОВ "Запорізька | N 0353-м від | | | | | | на добу | незалежна ТРК "ТВ-5" | 29.05.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 84 | Запоріжжя | 26 | 1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Алекс ТВ" | N 1049-м від | | | | | | на добу | | 13.07.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 85 | Запоріжжя | 64 | 0,1 | 24 години |ДП "ТРК "НБМ-Запоріжжя" | N 1064-м від | | | | | | на добу |Підп-во з іноз.інвест. у| 04.01.2010 | | | | | | | формі ТОВ "ТРК"НБМ" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 86 | Комиш Зоря | 40 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Алекс ТВ" | N 0743-м від | | | | | | на добу | | 18.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 87 | Мелітополь | 27 | 0,1 | 24 години | КП "ТРК "Мелітополь" | N 0955-м від | | | | | | на добу |Мелітопольської міської | 20.11.2002 | | | | | | |ради Запорізької області| | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 88 | Мелітополь | 24 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "МТВ - плюс" | N 0797-м від | | | | | | на добу | | 24.07.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 89 | Приморськ | 33 | 0,5 | 24 години | ТОВ "ТРК "ЮГ" | N 0780-м від | | | | | | на добу | | 18.12.2002, | | | | | | | | N 0781-м від | | | | | | | | 14.11.2005 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Івано-Франківська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 90 | Бурштин | 3 | 0,1 | 24 години | ПП "ТРК "РАІ" | N 0222-м від | | | | | | на добу | | 28.05.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 91 |Івано-Франківськ| 30 | 0,5 | 24 години | ТОВ "ТРК "3-Студія" | N 0903-м від | | | | | | на добу | | 20.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 92 | Калуш | 33 | 0,1 | 3 години | Державна студія | N 1046-м від | | | | | | на добу | "Калуське міське | 09.12.2009 | | | | | | | телебачення" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 93 | Калуш | 33 | 0,1 | 2 години |КП "Калуська районна ТРО| N 0959-м від | | | | | | 50 хвилин |"Незалежність" Калуської| 27.11.2002 | | | | | |середньодобово| районної ради | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 94 | Калуш | 33 | 0,1 | 18 годин | ТОВ "ТРК "3-Студія" | N 0903-м від | | | | | | на добу | | 20.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 95 | Коломия | 23 | 0,1 | 24 години | ПП "ТРК "НТК" | N 1013-м від | | | | | | на добу | | 10.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 96 | Надвірна | 3 | 0,01 | 24 години | ТРК "Надвірна" | N 1033-м від | | | | | | на добу | | 05.02.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 97 | Рогатин | 12 | 0,01 | 20 годин | ТОВ "ТРК "Захід" | N 0943-м від | | | | | | на добу | | 13.09.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 98 | Снятин | 9 | 0,01 | 24 години | ПП "Снятин" (студія | N 1043-м від | | | | | | на добу | телебачення) | 05.03.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 99 | Тисминиця | 5 | 0,01 | 3 години | ТРО "Тисминиця" | N 1136-м від | | | | | | на добу | | 09.08.2004 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Київська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |100 | Київ | 30 | 20 | 24 години | ДКП "Телерадіокомпанія | N 1174-м від | | | | | | на добу | "Київ" | 28.10.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |101 | Київ | 56 |0,1 (0,01 | 24 години | ТОВ "ТРК "Купол" | N 0560-м від | | | | | по ліц) | на добу | | 14.05.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |102 | Біла Церква | 12 | 0,1 | 24 години | ПП "ТРК "Майдан TV" | N 0804-м від | | | | | | на добу | | 06.11.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |103 | Березань | 24 | 0,1 | 5 годин | Березанська | N 1638 від | | | | | | на добу | телерадіостудія | 07.06.2004 | | | | | | | "Березань" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |104 | Біла Церква | 26 | 0,1 | 18 годин | ТОВ "ТРК "Бест" | N 1050-м від | | | | | | на добу | | 15.12.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |105 | Бровари | 1 | 0,1 | 24 години | ТОВ "Ефірно-кабельне | N 0301-м від | | | | | | на добу | телебачення "ЕКТА - | 19.09.2002 | | | | | | | БРОВАРИ" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |106 | Буча | 27 | 1 | 16 годин | ТОВ "ТРК "Академія" | N 0923-м від | | | | | | на добу | | 10.07.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |107 | Буча | 27 | 1 | 8 годин |ТРК "Сатурн" у формі ТОВ| N 0983-м від | | | | | | на добу | | 20.11.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |108 | Кагарлик | 27 | 0,05 | 4 години |Телестудія "ТБ Кагарлик"| N 1276 від | | | | | | на добу | | 24.11.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |109 | Макарів | 22 | 0,1 | 4 години | ТРК "Авіс" | N 1602 від | | | | | | на добу | | 21.05.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |110 | Миронівка | 36 | 0,04 | 3 години | ТК "Студія "Миронівка" | N 1093-м від | | | | | | на добу | | 05.03.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |111 | Переяслав- | 26 | 0,1 | 24 години | ТРК "Альта" | N 0615-м від | | | Хмельницький | | | на добу | | 27.12.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |112 | Рокитне | 40 | 0,1 | 12 годин | Рокитнянська ТРК | N 1604 від | | | | | | на добу | "Рокита" | 28.04.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |113 | Ставище | 34 | 1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Грант" | N 0719-м від | | | | | | на добу | | 13.12.2001 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кіровоградська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |114 | Кіровоград | 24 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "TTV" | N 0703-м від | | | | | | на добу | | 24.01.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |115 | Кіровоград | 31 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "TV Стимул" | N 0758-м від | | | | | | на добу | | 19.03.2003 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Луганська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |116 | Алчевськ | 12 | 0,01 | 4 години | КП "Редакція міського | N 1114-м від | | | | | | на добу | телебачення "АСКЕТ" | 10.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |117 | Антрацит | 11 | 0,01 | 24 години | ТОВ "ТК "Антел" | N 0629-м від | | | | | | на добу | | 13.11.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |118 | Брянка | 11 | 0,01 | 19 годин |ТОВ "Телекомпанія "Ера- | N 0967-м від | | | | | | на добу | ТВ" | 04.12.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------||119 | Красний Луч | 51 | 0,1 | 24 години | ТОВ "Телерадіомовна | N 1027-м від | | | | | | на добу | компанія "Луч" | 31.10.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |120 | Лисичанськ | 33 | 0,1 | 24 години | Лисичанське КП "ТРК | N 0633-м від | | | | | | на добу | "Акцент" | 21.03.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |121 | Луганськ | 24 | 1 | 24 години | Обласне об'єднання | N 0861-м від | | | | | | на добу | "Луганське кабельне | 27.02.2009 | | | | | | | телебачення" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |122 | Ровеньки | 24 | 0,1 | 24 години | ДП "ТК РТВ" ТОВ ТРК | N 0069-м від | | | | | | на добу | "Ровеньківські канали | 27.11.2002 | | | | | | | телемовлення" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |123 | Ровеньки | 57 | 0,1 | 24 години | ТОВ "Телестудія "Ніка- | N 0299-м від | | | | | | на добу | ТВ" | 26.02.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |124 | Свердловськ | 31 | 0,1 | 24 години | ТОВ "Телерадіокомпанія | N 0630-м від | | | | | | на добу | "Від" | 11.12.2002 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Львівська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |125 | Броди | 33 | 0,1 | 24 години | Районна комунальна ТРК | N 1632 від | | | | | | на добу | "Броди" | 02.06.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |126 | Дрогобич | 42 | 0,1 | 24 години | ТОВ "Алсет Плюс" | N 0443-м від | | | | | | на добу | | 16.06.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |127 | Львів | 12 | 1 | 16 годин | ОДТРК Львівська | N 0979-м від | | | | | | на добу | | 09.04.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |128 | Львів | 12 | 1 | 4 години | ТОВ "ТРК "Міст ТБ" | N 0905-м від | | | | | | на добу | | 23.06.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |129 | Львів | 57 | 1 | 24 години | ПП "НТА - Незалежне | N 0294-м від | | | | | | на добу | телевізійне агентство" | 06.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |130 | Самбір | 27 | 0,1 | 24 години | ТРО "Телефакт" | N 1075-м від | | | | | | на добу | | 28.05.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |131 | Трускавець | 49 | 0,3 | 24 години | ТОВ "ТРК "ТРТ-ТБ" | N 1082-м від | | | | | | на добу | | 04.02.2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Миколаївська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |132 | Вознесенськ | 23 | 0,1 | 6 годин | ТОВ "Коледж преси та | N 2588 від | | | | | | на добу | телебачення" | 28.04.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |133 | Миколаїв | 31 | 1 | 6 годин | КП "ТРК "Март" | N 0773-м від | | | | | | на добу | | 01.10.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |134 | Миколаїв | 37 | 1 | 24 години | ТОВ "Коледж преси та | N 0795-м від | | | | | | на добу | телебачення" | 01.12.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |135 | Миколаїв | 35 | 0,3 | 12 годин | ТОВ "ТРК "Сатурн" | N 0947-м від | | | | | | на добу | | 23.07.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |136 | Миколаїв | 35 | 0,3 | 12 годин | ТОВ ТРК "НІС-ТВ" | N 0612-м від | | | | | | на добу | | 18.06.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |137 | Первомайськ | 9 | 0,1 | 6 годин | Командитне товариство | N 0245-м від | | | | | | на добу | "Первомайський центр | 10.09.2003 | | | | | | | Телевізійного мовлення | | | | | | | | "Телеком-1" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |138 | Южноукраїнськ | 24 | 0,1 | 6 годин | ТОВ "Коледж преси та | N 2588 від | | | | | | на добу | телебачення" | 28.04.2006 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Одеська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |139 | Балта | 8 | 0,01 | 24 години |ТОВ "Балінформкомпанія" | N 0398-м від | | | | | | на добу | | 24.10.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |140 | Балта | 21 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Примор'я" | N 0143-м від | | | | | | на добу | | 23.07.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |141 | Березівка | 42 | 0,1 | 14 годин | Приватна ТК "Дозвілля" | N 0595-м від | | | | | | на добу | | 20.11.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |142 | Березівка | 42 | 0,1 | 10 годин | ТОВ "ТРК "Град" | N 0184-м від | | | | | | на добу | | 20.12.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |143 | Ізмаїл | 29 | 0,1 | 3 години | ПП "Діск" | N 1432 від | | | | | | на добу | | 16.02.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |144 | Ізмаїл | 34 | 0,1 | 20 годин | Обласний центр | N 0662-м від | | | | | | на добу | естетичного виховання | 15.11.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |145 | Ізмаїл | 34 | 0,1 | 4 години | ТОВ "ТРК "Град" | N 0242-м від | | | | | | на добу | | 30.07.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |146 | Іллічівськ | 3 | 0,01 | 14 годин | ТОВ "ТРК "Іллічівське |N 0187-м 17.04.2002| | | | | | на добу | телебачення - 3" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |147 |Комінтернівське | 35 | 0,1 | 12 годин |ПП "Районне телебачення"| N 1846 від | | | | | | на добу | | 20.09.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |148 | Овідіополь | 41 | 0,1 | 5 годин | КП "Овідіопольська | N 1168-м від | | | | | | на добу | студія | 21.05.2004 | | | | | | | телерадіомовлення" | | | | | | | | "ОВІС-ТРМ" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |149 | Овідіополь | 41 | 0,1 | 19 годин | ТОВ "ТРК "Град" | N 0181-м від | | | | | | на добу | | 20.12.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |150 | Одеса | 1 | 0,1 | 16 годин | ТОВ "ТРК "Андсер" | N 0008-м від | | | | | | на добу | | 12.09.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |151 | Одеса | 7 | 0,5 | 12 годин | ТОВ "Ріак-інформ" | N 1669 від | | | | | | на добу | | 16.06.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |152 | Одеса | 7 | 0,5 | 12 годин | ТОВ "ТРК "АРТ" | N 1633 від | | | | | | на добу | | 04.06.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |153 | Одеса | 26 | 1 | 24 години | ТРК "Одеса Плюс" у | N 0151-м від | | | | | | на добу | вигляді ТОВ | 17.07.2001, | | | | | | | | N 0243 від | | | | | | | | 30.07.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |154 | Одеса | 31 | 0,1 | 24 години | ІА "Репортер" ЗАТ | N 0669-м від | | | | | | на добу | | 27.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |155 | Одеса | 36 | 2 | 24 години |ТОВ "ТРК ОНЮА "Академія"| N 0018-м від | | | | | | на добу | | 16.07.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |156 | Одеса | 38 | 1 | 12 годин | ТОВ "ТРК "Нова Одеса" | N 0024-м від | | | | | | на добу | | 02.04.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |157 | Одеса | 45 | 0,1 | 24 години | АТВТ "АРТК "Глас" | N 2718 від | | | | | | на добу | | 24.10.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |158 | Одеса | 57 | 1 | 24 години | ТОВ "ТК "АТВ при | N 0359-м від | | | | | | на добу | Одеській | 27.04.2006 | | | | | | | національній академії | | | | | | | |зв'язку ім. О.С.Попова" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |159 | Одеса | 60 | 1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Град" | N 0181-м від | | | | | | на добу | | 20.12.2004 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Полтавська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |160 | Гребінка | 26 | 0,1 | 4 години | Районна ТС "Гребінка" | N 0683-м від | | | | | | на добу | | 28.11.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |161 | Карлівка | 37 | 0,5 | 18 годин | Районне | N 1061-м від | | | | | | на добу | телерадіооб'єднання | 24.12.2009 | | | | | | | "Контакт" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |162 | Кременчук | 36 | 1 | 24 години | ПП "ТК "Візит" | N 1405 від | | | | | | на добу | | 22.01.2004, | | | | | | | | N 1121-м від | | | | | | | | 23.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |163 | Лубни | 6 | 0,1 | 2 години | ТОВ "МТК "Лубни" | N 1141-м від | | | | | | на добу | | 11.06.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |164 | Пирятин | 11 | 0,1 | 24 години | ПП "ТРК "Пирятин" | N 1007-м від | | | | | | на добу | | 06.11.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |165 | Полтава | 27 | 0,1 | 24 години | ТОВ "Студія "Місто" | N 0249-м від | | | | | | на добу | | 27.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |166 |Червонозаводське| 12 | 0,01 | 24 години | ТРК "Астра" | N 1465 від | | | | | | на добу | | 27.02.2004 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Рівненська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |167 | Дубно | 44 | 0,04 | 4 години | ТОВ "ТРК "Дубно" | N 0521-м від | | | | | | на добу | | 31.03.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |168 | Рівне | 32 | 1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Рівне 1" | N 0256-м від | | | | | | на добу | | 15.11.2001 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сумська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |169 | Конотоп | 26 | 0,1 | 24 години |"Мистецько-інформаційний| N 0062-м від | | | | | | на добу | "РТВ-Центр "ВЕЖА" у | 01.10.2003 | | | | | | | формі ТОВ | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |170 | Охтирка | 23 | 0,1 | 24 години |ПП "ТРК "Пульсар - РТБ" | N 0874-м від | | | | | | на добу | | 18.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |171 | Суми | 60 | 0,1 | 3 години | ТОВ "ТРК "Академ-TV" | N 0795-м від | | | | | | 20 хвилин | | 12.07.2006 | | | | | | на добу | | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |172 | Шостка | 8 | 0,01 | 24 години | ЗАТ "Шосткинська ТК | N 0614-м від | | | | | | на добу | "Телеком-Сервіс" | 20.12.2001 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Харківська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |173 | Зміїв | 25 | 0,1 | 4 години | АТ "ТРК "Право А/ТВК" | N 0250-м від | | | | | | на добу | | 30.07.2007, | | | | | | | | N 0379-м від | | | | | | | | 29.11.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |174 | Зміїв | 25 | 0,1 | 20 годин | ПП "ТРК "Зміїв ТБ" | N 0641-м від | | | | | | на добу | | 18.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |175 | Ізюм | 5 | 0,1 | 24 години | ПП "ТРК "СІАТ" | N 1063-м від | | | | | | на добу | | 18.06.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |176 | Красноград | 31 | 0,1 | 24 години | ТК "Омега" | N 0113-м від | | | | | | на добу | | 24.04.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |177 | Куп'янськ | 9 | 0,1 | 24 годин | Куп'янська ТРК | N 1009-м від | | | | | | на добу | | 22.01.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |178 | Лозова | 25 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Сігма" | N 0618-м від | | | | | | на добу | | 24.01.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |179 | Первомайський | 12 | 0,1 | 16 годин |Виробниче МП "Горизонт" | N 0227-м від | | | | | | на добу | | 05.03.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |180 | Первомайський | 43 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Надія" | N 0851-м від | | | | | | на добу | | 27.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |181 | Харків | 49 | 1 | 24 години | ВАТ "ТК "Фаворит ТВ" | N 0145-м від | | | | | | на добу | | 22.11.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |182 | Харків | 7 | 0,1 | 18 годин | ЗАТ "Регіональна | N 0709-м від | | | | | | на добу | телемовна компанія | 21.03.2002 | | | | | | | "Тоніс-центр" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |183 | Харків | 7 | 0,1 | 6 годин |ТОВ "Телекомпанія "АТН" | N 0226-м від | | | | | | на добу | | 23.07.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |184 | Харків | 28 | 0,5 | 24 години | АТ "ТРК "Simon" | N 0915-м від | | | | | | на добу | | 21.04.2006, | | | | | | | | N 0914-м від | | | | | | | | 16.07.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |185 | Харків | 26 | 0,1 | 24 години | АТ "ТРК "Фора" | N 495-м від | | | | | | на добу | | 10.07.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |186 | Харків | 5 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "S-ТЕТ" | N 0095-м від | | | | | | на добу | | 19.09.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |187 | Харків | 39 | 1 | 6 годин | ТОВ "ТРК "РЕГІОН" | N 2263 від | | | | | | на добу | | 12.07.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |188 | Чугуїв | 35 | 0,1 | 24 години | ТРК Чугуївщини | N 0029-м від | | | | | | на добу | "Слобожанка" | 22.01.2003 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Херсонська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |189 | Скадовськ | 36 | 0,1 | 20 годин | КП "Скадовська районна | N 0670-м від | | | | | | на добу | комунальна | 09.04.2003 | | | | | | |телерадіомовна компанія | | | | | | | | "Обрій" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |190 | Херсон | 24 | 1 | 24 години | ПП "ТРК "ВТВ плюс" | N 2341 від | | | | | | на добу | | 17.10.2005 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |191 | Волочиськ | 49 | 0,1 | 4 години | ТОВ "ТРК "ТБ-Захід" | N 1514 від | | | | | | на добу | | 24.03.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |192 | Городок | 4 | 0,1 | 4 години | Городоцький районний | N 1546 від | | | | | | на добу | телерадіопресцентр | 08.04.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |193 | Деражня | 43 | 0,1 | 4 години | Дережнянська районна | N 1555 від | | | | | | на добу |студія телебачення "TV- | 14.04.2004 | | | | | | | 43" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |194 | Дунаївці | 40 | 0,1 | 4 години | ТОВ "ТРК "ФНБ" | N1183-м від | | | | | | на добу | | 29.10.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |195 | Кам'янець- | 37 | 0,1 | 4 години | ЗАТ "Кам'янець- | N 1079-м від | | | Подільський | | | на добу | Подільська | 21.05.2003 | | | | | | | телерадіокомпанія" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |196 | Полонне | 5 | 0,1 | 4 години |ТО "Полонський ТВ-канал"| N 2046 від | | | | | | на добу | | 21.01.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |197 | Славута | 23 | 0,1 | 4 години | ТОВ "ДП "Контакт- | N 1072-м від | | | | | | на добу | Славута" | 14.05.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |198 | Теофіполь | 49 | 0,1 | 4 години | Теофіпольська | N 1529 від | | | | | | на добу | телекомпанія | 31.03.2004 | | | | | | | "Теофіпольський | | | | | | | | телевізійний канал" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |199 | Хмельницький | 25 | 1 | 6 годин |ТОВ "Продюсерський центр| N 0848-м від | | | | | | на добу | "Ексклюзив" | 07.04.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |200 | Хмельницький | 33 | 1 | 3 години | ДП "Дитяче телевізійне | N 2000 від | | | | | | 30 хвилин | агенство" | 27.12.2004 | | | | | | на добу | | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |201 | Хмельницький | 41 | 1 | 4 години | ТОВ "Нові технології | N 1870 від | | | | | | на добу | телебачення" | 27.09.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |202 | Хмельницький | 64 | 0,2 | 2 години | ПП "АРТ-Відео" | N 0790-м від | | | | | | на добу | | 19.06.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |203 | Шепетівка | 46 | 0,1 | 4 години | ТОВ "ТРК "Шанс" | N 1515 від | | | | | | на добу | | 25.03.2004 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Черкаська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |204 | Буки | 59 | 0,2 | 4 години | КП "Жашківська ТРК | N 1160-м від | | | | | | на добу | "Жасмін" | 22.05.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |205 | Тальне | 42 | 0,01 | 4 години | Тальнівський телецентр | N 1368 від | | | | | | на добу | "АЛЬФА" | 29.12.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |206 | Умань | 38 | 0,1 | 6 годин | ТОВ "Обласна незалежна | N 0869-м від | | | | | | на добу | ТРК "Ятрань" | 23.02.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |207 | Умань | 50 | 0,1 | 24 години | ТОВ "Телекомпанія | N 0577-м від | | | | | | на добу | "Сатурн-TV" | 17.01.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |208 | Умань | 58 | 0,1 | 3 години |КП "Телекомпанія "Умань"| N 2592 від | | | | | | на добу | | 10.05.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |209 | Черкаси | 7 | 0,1 | 24 години | ТОВ "ТРК "Вікка" | N 0685-м від | | | | | | на добу | | 04.12.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |210 | Шпола | 38 | 0,1 | 12 годин | Редакція Шполянського | N 1165-м від | | | | | | на тиждень |районного телебачення і | 06.11.2003 | | | | | | | радіомовлення | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Чернівецька область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |211 | Чернівці | 34 | 1 | 20 годин | Чернівецька асоціація | N 2749 від | | | | | | на добу |комерційної телекомпанії| 24.11.2006 | | | | | | | "ТВА" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |212 | Чернівці | 37 | 1 | 24 години | ТОВ "Міська | N 1122-м від | | | | | | на добу | телерадіокомпанія | 28.05.2010 | | | | | | | "Чернівці" | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Чернігівська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |213 | Бахмач | 57 | 0,1 | 7 годин |КП "ТРА "Новий Чернігів"| N 2065 від | | | | | | на добу | | 31.01.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |214 | Бобровиця | 48 | 0,1 | 16 годин | ТОВ "ТРК "Обрій" | N 0958-м від | | | | | | на добу | | 06.11.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |215 | Корюківка | 53 | 0,1 | 7 годин |КП "ТРА "Новий Чернігів"| N 2065 від | | | | | | на добу | | 31.01.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |216 | Ніжин | 8 | 0,01 | 14 годин | ТОВ "Телевізійна | N 0877-м від | | | | | | на добу | комерційна компанія | 27.06.2002 | | | | | | | "Фобос" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |217 | Ніжин | 24 | 0,1 | 24 години | Державне КП "ТРК | N 0919-м від | | | | | | на добу |"Ніжинське телебачення" | 18.06.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |218 | Новгород- | 31 | 0,1 | 14 годин | Новгород-Сіверська | N 1004-м від | | | Сіверський | | | на добу | державна міська "ТРК | 02.10.2009, | | | | | | | "Сіверська" | N 1005-м від | | | | | | | Чернігівської ОДТРК | 25.11.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |219 | Прилуки | 41 | 0,1 | 24 години | КП "Телекомпанія | N 1002-м від | | | | | | на добу | "Прилуки" Прилуцької | 22.01.2003 | | | | | | | міської ради | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |220 | Прилуки | 28 | 1 | 7 годин |КП "ТРА "Новий Чернігів"| N 2065 від | | | | | | на добу | | 31.01.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |221 | Сосниця | 28 | 0,1 | 7 годин |КП "ТРА "Новий Чернігів"| N 2065 від | | | | | | на добу | | 31.01.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |222 | Холми | 26 | 0,1 | 7 годин |КП "ТРА "Новий Чернігів"| N 2065 від | | | | | | на добу | | 31.01.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |223 | Чернігів | 64 | 1 | 7 годин |КП "ТРА "Новий Чернігів"| N 2065 від | | | | | | на добу | | 31.01.2005 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Радіоканали, задіяні для місцевого мовлення
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Населений пункт | Канал |Потужність| Год/добу | Програма суб'єкта | Ліцензія | |з/п | |прийому| | |інформаційної діяльності| | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Автономна Республіка Крим | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Алупка | 72,38 | 0,015 | 15 г 20 хв/ | ДТРК "Крим" | N 0740-м від | | | | | | тиждень | | 04.03.99 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 2 | Алушта | 67,7 | 0,1 | 15 г 20 хв/ | ДТРК "Крим" | N 0740-м від | | | | | | тиждень | | 04.03.99 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 3 | Керч | 71,66 | 4 | 15 г 20 хв/ | ДТРК "Крим" | N 0740-м від | | | | | | тиждень | | 04.03.99 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 4 |Красноперекопськ| 66,8 | 1 | 15 г 20 хв/ | ДТРК "Крим" | N 0740-м від | | | | | | тиждень | | 04.03.99 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 5 | Сімферополь | 66,68 | 4 | 15 г 20 хв/ | ДТРК "Крим" | N 0740-м від | | | | | | тиждень | | 04.03.99 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 6 | Сімферополь | 105,4 | 1 | 24 г/д | ТОВ ТРК "Південне | N 1162-м від | | | | | | | комерційне ТБ-98" | 20.11.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 7 | Нікіта | 71,3 | 0,1 | 15 г 20 хв/ | ДТРК "Крим" | N 0740-м від | | | | | | тиждень | | 04.03.99 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 8 | Совєтське | 72,2 | 4 | 15 г 20 хв/ | ДТРК "Крим" | N 0740-м від | | | | | | тиждень | | 04.03.99 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 9 | Севастополь | 67,25 | 4 | 15 г 20 хв/ | ДТРК "Крим" | N 0740-м від | | | | | | тиждень | | 04.03.99 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 10 | Алушта | 102,3 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 11 | Джанкой | 104,1 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 12 | Керч | 105,3 | 0,04 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 13 | Курортне | 102,3 | 0,02 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 14 | Радостне | 107,1 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 15 | Севастополь | 104,1 | 0,2 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 16 | Сімеїз | 102,3 | 0,02 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 17 | Сімферополь | 102,3 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 18 | Судак | 102,3 | 0,02 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 19 | Феодосія | 102,3 | 0,2 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 20 | Ялта | 104,1 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "Студія АРТЕКС" * | N 0733-м* від*** | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 21 | Євпаторія | 105,9 | 0,1 | 24 г/д | ДП "ТРК "Альфа" | N 0961-м від | | | | | | | | 04.12.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 22 | Євпаторія | 106,8 | 0,2 | 24 г/д | ТОВ "ТРК Моріон" | N 0186-м від | | | | | | | | 02.12.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 23 | Керч | 107,6 | 0,1 | 24 г/д | Мале ПП "ТРК" БРИЗ" | N 0583-м від | | | | | | | | 05.07.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 24 | Севастополь | 72,02 | 0,1 | 24 г/д | Телерадіокомпанія | N 0821-м від | | | | | | | Військово-Морських Сил | 06.02.2009 | | | | | | | України "Бриз" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 25 | Севастополь | 102 | 1 | 24 г/д | Телерадіокомпанія | N 0821-м від | | | | | | | Військово-Морських Сил | 06.02.2009 | | | | | | | України "Бриз" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 26 | Севастополь | 1,476 | 20 | 24 г/д | Телерадіокомпанія | N 0828-м від | | | | | | | Військово-Морських Сил | 22.01.2009 | | | | | | | України "Бриз" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 27 | Севастополь | 73,31 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "СИАН" | N 0146-м від | | | | | | | | 16.10.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 28 | Севастополь | 103,7 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "СИАН" | N 0146-м від | | | | | | | | 16.10.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 29 | Севастополь | 101,5 | 0,1 | 24 г/д |ТОВ "ТРК "Лідер-Рекордс"| N 0147-м від | | | | | | | | 14.05.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 30 | Севастополь | 102,8 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ ТРК "Термінал" | N 0680-м від | | | | | | | | 28.05.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 31 | Севастополь | 105,6 | 1 | 24 г/д | ЗАТ "РК "Срібна хвиля" | N 2063 від | | | | | | | | 31.01.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 32 | Севастополь | 87,7 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Дивосвіт" | N 0523-м від | | | | | | | | 27.02.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 33 | Сімферополь | 65,9 | 0,1 | 16 г/д | ПП "ТРК "Пилот" | N 1086-м від | | | | | | | | 12.02.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 34 | Сімферополь | 103,7 | 0,1 | 16 г/д | ПП "ТРК "Пилот" | N 1086-м від | | | | | | | | 12.02.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 35 | Сімферополь | 65,9 | 0,1 | 8 г/д | ПП "ТРК "Полуостров" | N 1164-м від | | | | | | | | 10.09.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 36 | Сімферополь | 103,7 | 0,1 | 8 г/д | ПП "ТРК "Полуостров" | N 1164-м від | | | | | | | | 10.09.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 37 | Сімферополь | 102,7 | 0,2 | 24 г/д | ТОВ "Телевізійна | N 0938-м від | | | | | | | компанія "Атлант-СВ" | 16.06.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 38 | Сімферополь | 104,8 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "Чорноморська ТРК" | N 0890-м від | | | | | | | | 27.03.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 39 | Феодосія | 103,4 | 0,25 | 24 г/д | ПП ТК "Орфей" | N 0574-м від | | | | | | | | 15.05.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 40 | Ялта | 105,1 | 0,25 | 24 г/д | ПП ТК "Орфей" | N 0574-м від | | | | | | | | 15.05.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 41 | Феодосія | 106,1 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ" ТРК "Сан-Фуето" | N 2685 від | | | | | | | | 19.09.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 42 | Ялта | 100,8 | 0,03 | 24 г/д |ТОВ "Інформаційний центр| N 1060-м від | | | | | | | телерадіомовлення | 23.04.2003 | | | | | | | "Інформцентр" | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Вінницька область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 43 | Баланівка | 105,1 | 1 | 1 г 10 хв/ | ПП ТРК "Подільські | N 0576-м від | | | | | | тиждень | комунікації" | 14.05.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 44 | Чечельник | 107,5 | 0,2 | 4 г/д | ПП ТРК "Подільські | ріш. НР N 1444 від| | | | | | | комунікації" | 20.10.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 45 | Вінниця | 101,4 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Пілот" | N 0352-м від | | | | | | | | 01.10.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 46 | Вінниця | 103,7 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ТАКТ" | N 0718-м від | | | | | | | | 17.01.2002, | | | | | | | | N 1137-м від | | | | | | | | 24.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 47 | Вінниця | 105,9 | 0,1 | 24 г/д | ПП Студія "ВТВ" | N 0459-м від | | | | | | | | 09.07.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 48 | Гайсин | 71,27 | 0,1 | 7 г 08 хв/ | Гайсинська районна | N 0996-м від | | | | | | тиждень | редакція радіомовлення | 18.09.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 49 | Жмеринка | 67,34 | 0,1 | 2 г 26 хв/ | Комунальна організація | N 0934-м від | | | | | | тиждень | "Жмеринка міськрайонна | 22.05.97 | | | | | | | редакція ефірного | | | | | | | | радіомовлення "Обрій" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 50 | Іллінці | 107,5 | 0,1 | 1 г 15 хв/ | КП "Іллінецька районна | N 1152-м від | | | | | | тиждень | організація | 09.08.2010 | | | | | | | радіомовлення" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 51 | Козятин | 66,41 | 0,1 | 1 г 27 хв/ | Козятинське міське | N 0535-м від | | | | | | тиждень |комунальне підприємство | 07.11.2006 | | | | | | |"Телерадіомовна редакція| | | | | | | | ефірно-проводового | | | | | | | | мовлення "Погляд" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 52 | Козятин | 66,41 | 0,1 | 42 хв/ | Редакція районного | N 0518-м від | | | | | | тиждень |радіомовлення "Промінь" | 07.11.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 53 | Крижопіль | 106,7 | 0,1 | 70 хв/ | КП "Редакція | N 0701-м від | | | | | | тиждень | Крижопільського | 29.09.2008 | | | | | | | радіокомітету "Новини | | | | | | | | Крижопілля" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 54 | Ладижин | 103,9 | 0,5 | 24 г/д |Комунальне підприємство | N 1182-м від | | | | | | | "РК "Лада" | 02.07.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 55 | Липовець | 66,86 | 0,1 | 2 г 26 хв/ | Районна редакція | N 0890 від | | | | | | тиждень | "Липовецька громадська | 28.05.2003 | | | | | | | ТРК" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 56 |Мальчівці (Бар) | 67,91 | 0,1 | 1 г 56 хв/ |Комунальне підприємство | N 0896-м від | | | | | | тиждень | "Барська районна | 01.04.2009 | | | | | | |редакція радіомовлення" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 57 | Могилів- | 104,2 | 0,1 | 1 г 15 хв/ |Комунальне підприємство | N 1125-м від | | | Подільський | | | тиждень | "Могилів-Подільська | 01.10.98 | | | | | | | районна ТРК "Об'єктив" | | | | | | | | Могилів-Подільської | | | | | | | | районної ради | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 58 | Муровані | 106,1 | 0,1 | 1 г 56 хв/ |КП "Мурованокуриловецька| N 0109-м від | | | Курилівці | | | тиждень | районна редакція | 11.04.2007 | | | | | | |ефірного радіомовлення" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 59 | Немирів | 102 | 0,1 | 1 г 15 хв/ | Немирівська районна | N 1161-м від | | | | | | тиждень | редакція радіомовлення | 17.08.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 60 | Оратів | 69,62 | 0,1 | 3 г 08 хв/ | Оратівська районна | N 0978-м від | | | | | | тиждень | редакція радіомовлення | 03.08.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 61 | Погребище | 69,11 | 0,1 | 42 хв/ |Комунальне підприємство | N 0744-м від | | | | | | тиждень |"Редакція газети "Колос"| 25.06.2003 | | | | | | |і ефірного радіомовлення| | | | | | | |Погребищенської районної| | | | | | | | ради" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 62 | Погребище | 69,11 | 0,1 | 28 хв/ |Комунальне підприємство | N 0700-м від | | | | | | тиждень |"Редакція газети "Колос"| 29.09.2008 | | | | | | |і ефірного радіомовлення| | | | | | | |Погребищенської районної| | | | | | | | ради" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 63 | Теплик | 68,3 | 0,1 | 24 г/д | КП "Редакція районної | N 2682 від | | | | | | | газети та РМ "Вісті | 27.07.2006 | | | | | | | Тепличчини" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 64 | Томашпіль (с. | 68,12 | 0,1 | 1 г 56 хв/ | Районне комунальне | N 0660-м від | | | Яришивка) | | | тиждень | підпр-тво "Редакція | 11.10.2006 | | | | | | | газети і радіомовлення | | | | | | | |"Томашпільський вісник" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 65 | Тростянець | 70,73 | 0,1 | 1 г 27 хв/ |КП "Тростянецьке районне| N 2118 від | | | | | | тиждень | мовлення" | 03.03.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 66 | Тульчин | 105,5 | 0,1 | 1 г 41 хв/ |Комунальне підприємство | N 1042-м від | | | | | | тиждень |"Редакція Тульчинського | 11.12.2009 | | | | | | | радіомовлення" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 67 | Хмільник | 66,8 | 0,1 | 1 г 55 хв/ |Комунальне підприємство | N 0479-м від | | | | | | тиждень | "Хмільницьке районне | 04.05.2006 | | | | | | | радіомовлення" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 68 | Чернівці | 102,4 | 0,1 | 56 хв/ |Комунальне підприємство | N 0753-м від | | | | | | тиждень | "Редакція газети | 14.05.2003 | | | | | | | "Чернівецька зоря" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 69 | Шаргород | 72,98 | 0,1 | 1 г 15 хв/ | Районний | N 1108-м від | | | | | | тиждень | телерадіокомітет | 23.07.2003 | | | | | | | "Шаргород" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 70 | Ямпіль | 101,8 | 0,1 | 1 г 10 хв/ | Ямпільський | N 0924 від | | | | | | тиждень |телерадіомовний комітет | 04.06.2003 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Волинська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 71 | Нововолинськ | 104,4 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Радіо "Нова" | N 0989-м від | | | | | | | | 20.02.2004, | | | | | | | | N 0990-м від | | | | | | | | 18.06.2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 72 | Підгайці | 102,4 | 0,1 | 12 г/д |Редакція газети "Сім"я і| N 1134-м від | | | | | | | дім. народна трибуна" | 24.09.2003 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 73 | Апостолове | 101,8 | 0,1 | 12 г/д | ПП "ТРК Атлант" | N 0954-м від | | | | | | | | 22.07.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 74 |Дніпродзержинськ| 104,4 | 1 | 24 г/д | ТОВ ТРК "МіКомп" | N 2609 від | | | | | | | | 27.06.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 75 |Дніпропетровськ | 90,5 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК Медіа ФМ" | N 0378-м від | | | | | | | | 13.12.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 76 |Дніпропетровськ | 90,9 | 1 | 24 г/д | ТОВ ТРК "Українсько- | N 1081-м від | | | | | | | польське радіо та | 14.05.2003 | | | | | | | телебачення | | | | | | | | "Співдружність" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 77 |Дніпропетровськ | 102,5 | 0,5 | 24 г/д | "ТРК "Скіфія" у формі | N 0162-м від | | | | | | | ТОВ | 24.04.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 78 |Дніпропетровськ | 103,3 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Радіокомпанія | N 0316-м від | | | | | | | "Класик Радіо" | 17.04.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 79 |Дніпропетровськ | 105,8 | 1 | 24 г/д |ТРК "Авторадіо-Дніпро"у | N 0056-м від | | | | | | | формі ТОВ | 15.02.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 80 |Дніпропетровськ | 106,8 | 0,5 | 18 г/д | ПП "ТРК "АТОЛЛ" | N 0138-м від | | | | | | | | 16.10.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 81 |Дніпропетровськ | 106,8 | 0,5 | 6 г/д |ТОВ "ТРК "Чарівний світ"| N 0141-м від | | | | | | | | 16.10.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 82 |Дніпропетровськ | 107,3 | 1 | 24 г/д |Комерційне підприємство | N 0363-м від | | | | | | |"Радіо Мікс" у формі ТОВ| 24.10.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 83 |Дніпропетровськ | 107,7 | 1 | 24 г/д | ТОВ ТРК "Світ" | N 0421-м від | | | | | | | | 16.02.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 84 | Кривий Ріг | 67,61 | 0,25 | 24 г/д |ТОВ "ТРК "Медіа-Система"| N 0511-м від | | | | | | | | 20.12.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 85 | Кривий Ріг | 105,2 | 0,25 | 24 г/д |ТОВ "ТРК "Медіа-Система"| N 0511-м від | | | | | | | | 20.12.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 86 | Кривий Ріг | 101 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Телерадіомовна | N 0419-м від | | | | | | | компанія "Радіо хвиля" | 10.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 87 | Нікополь | 101,2 | 0,1 | 24 г/д | ПП "ТРК "ТТ" | N 0598-м від | | | | | | | | 03.07.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 88 | Нікополь | 102,4 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "Виробничо- | N 0757-м від | | | | | | | комерційна фірма | 18.12.2002 | | | | | | | телерадіокомпанія "ТТ" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 89 | Павлоград | 73,88 | 0,02 | 24 г/д | ТОВ "Комерційна | N 1003-м від | | | | | | | радіостудія "Самара" | 25.09.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 90 | Павлоград | 107,9 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "Комерційна | N 1003-м від | | | | | | | радіостудія "Самара" | 25.09.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 91 | Павлоград | 102,2 | 0,2 | 12 г/д | ТОВ "Інді радіо" | N 0509-м від | | | | | | | | 01.10.2003 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Донецька область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 92 | Донецьк | 73,58 | 0,34 | 24 г/д | ПРАТ "ТРК "ВІКО" | N 1149-м від | | | | | | | | 14.12.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 93 | Донецьк | 103,5 | 1 | 24 г/д | ПРАТ "ТРК "ВІКО" | N 1167-м від | | | | | | | | 29.10.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 94 | Донецьк | 100,5 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Донецька | N 0704-м від | | | | | | | хвиля" | 05.02.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 95 | Донецьк | 101,6 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ДОНЕЦЬК ФМ" | N 0085-м від | | | | | | | | 07.12.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 96 | Донецьк | 104,1 | 1 | 6 г/д | ТОВ "ТРК Нова хвиля" | N 1037-м від | | | | | | | (Донецьк) | 25.11.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 97 | Донецьк | 106,8 | 3 | 24 г/д | ТОВ "Радіо FM" | N 0909-м від | | | | | | | | 23.05.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 98 | Краматорськ | 101,7 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Радіо FM" | N 0909-м від | | | | | | | | 23.05.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| | 99 | Краматорськ | 102,8 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ ТРК "Альянс" | N 1030-м від | | | | | | | | 02.07.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |100 | Торез | 92,9 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ ТРК "Альянс" | N 1029-м від | | | | | | | | 27.02.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |101 | Краматорськ | 107,8 | 0,1 | 24 г/д | ДП "ТРК Регіон - Плюс" | N 0413-м від | | | | | | | | 10.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |102 | Маріуполь | 102,8 | 1 | 24 г/д |ТОВ "Телерадіовидавнича | N 0906-м від | | | | | | | компанія "Комра" | 24.04.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |103 | Маріуполь | 104 | 1 | 24 г/д | ЗАТ "ТРК "Євростудія" | N 0925-м від | | | | | | | | 30.10.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |104 | Маріуполь | 105,3 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Радіокомпанія | N 0752-м від | | | | | | | "Лавенсарі" | 21.03.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |105 | Донецьк | 106,4 | 1 | 12 г/д | ТОВ "ТРК "Макіївка" | N 1172-м від | | | | | | | | 26.03.2003 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Житомирська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |106 | Житомир | 102,2 | 0,1 | 24 г/д | Житомирська міська | N 0358-м від | | | | | | | радіокомпанія "КРОК | 13.07.2006 | | | | | | | Радіо" у формі ТОВ | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |107 | Житомир | 104,5 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ФОРУМ" | N 0917-м від | | | | | | | | 19.09.2002, N | | | | | | | | 0916-м від | | | | | | | | 20.02.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |108 | Житомир | 106,1 | 2 | 24 г/д | ПАТ "Житомирська | N 2686 від | | | | | | | радіокомпанія, ЛТД" |19.09.2006, N 1483 | | | | | | | | від | | | | | | | | 10.03.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |109 | Коростень | 100,6 | 2 | 24 г/д | ПП Радіопередавальний | N 0691-м від | | | | | | | Центр "ТРК "Ефір" | 22.09.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |110 | Бердичів | 105,2 | 0,25 | 24 г/д | ПП Радіопередавальний | N 0836-м від | | | | | | | Центр "ТРК "Ефір" | 03.02.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |111 | Бердичів | 102 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "Галексан" | N 0842-м від | | | | | | | | 22.01.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |112 | Житомир | 104,9 | 1 | 24 г/д |Підприємство "РК "Супер-| N 0351-м від | | | | | | | Нова" | 02.03.2006 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Закарпатська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |113 |Косівська Поляна| 105,1 | 0,5 | 12 г/д |ПП "Радіо "Слатіна-РТК" | N 0853-м від | | | | | | | | 29.07.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |114 | Ужгород | 104,7 | 0,5 | 24 г/д |ТОВ "Радіомовна компанія| N 0338-м від | | | | | | |- "Громадське мовлення" | 05.11.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |115 | Мукачеве | 107,8 | 0,03 | 24 г/д |ТОВ "Радіомовна компанія| N 0813-м від | | | | | | |- "Громадське мовлення" | 21.01.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |116 | Холмець | 101,6 | 1 | 24 г/д | Мале ПП "Версія плюс" | N 2519 від | | | | | | | | 15.02.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |117 | Хуст | 101,9 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "Культурно- | N 0841-м від | | | | | | |мистецький центр "Барви"| 28.05.2002 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Запорізька область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |118 | Бердянськ | 101 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Контакт" | N 0392-м від | | | | | | | | 19.02.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |119 | Запоріжжя | 104,5 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Контакт" | N 0392-м від | | | | | | | | 19.02.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |120 | Мелітополь | 104,7 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Контакт" | N 0392-м від | | | | | | | | 19.02.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |121 | Бердянськ | 106 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Азовська | N 1097-м від | | | | | | | хвиля" | 24.09.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |122 | Запоріжжя | 100,8 | 1 | 8 г/д | Державне підприємство | N 0453-м від | | | | | | | "Радіо "Університет" | 30.03.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |123 | Запоріжжя | 100,8 | 1 | 16 г/д | ТОВ "ТРК "Місто ФМ" | N 0391-м від | | | | | | | | 18.12.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |124 | Запоріжжя | 102,2 | 0,1 | 24 г/д | Дочірнє підприємство | N 0772-м від | | | | | | | "Телерадіокомпанія | 18.11.2003 | | | | | | | "Класик" ТОВ | | | | | | | | "Радіостанція "Великий | | | | | | | | Луг" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |125 | Запоріжжя | 105,1 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Алекс ТВ" | N 0653-м від | | | | | | | | 26.03.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |126 | Запоріжжя | 107 | 1 | 24 г/д | Дочірнє підприємство | N 0644-м від || | | | | | "Радіостанція "Зоря" | 11.09.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |127 | Мелітополь | 102,2 | 0,2 | 24 г/д |ТОВ "ТРК "Стильне радіо"| N 0037-м від | | | | | | | | 06.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |128 | Пологи | 104,3 | 1 | 4 г/д | ТОВ "ТРК "Славія" | N 2294 від | | | | | | | | 05.08.2005 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Івано-Франківська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |129 | Бурштин | 101,6 | 0,25 | 24 г/д | ПП "ТК "РАІ" | N 0462-м від | | | | | | | | 05.03.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |130 | Калуш | 104 | 0,1 | 24 г/д | ПП "ТРК "Шанс" | N 0838-м від | | | | | | | | 03.02.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |131 | Калуш | 107,4 | 0,03 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Калуш" | N 0993-м від | | | | | | | | 31.08.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |132 | Долина | 104,6 | 0,03 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ЕфіКом" | N 0982-м від | | | | | | | | 06.08.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |133 | Верховина | 103,6 | 0,1 | 15 г 20 хв/ |Івано-Франківська ОДТРК | N 1147-м від | | | | | | тиждень | | 12.11.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |134 | Верховина | 1,584 | 0,1 | 15 г 20 хв/ |Івано-Франківська ОДТРК | N 1147-м від | | | (Синиця) | | | тиждень | | 12.11.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |135 |Івано-Франківськ| 71,24 | 4 | 15 г 20 хв/ |Івано-Франківська ОДТРК | N 1147-м від | | | | | | тиждень | | 12.11.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |136 |Івано-Франківськ| 101,3 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "Бойчук-студія" | N 0202-м від | | | | | | | | 18.07.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |137 |Івано-Франківськ| 104,3 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ Радіокомпанія | N 0840-м від | | | | | | | "Західний полюс" | 22.02.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |138 |Івано-Франківськ| 105,8 | 0,5 | 24 г/д |ТОВ ТРО студія "Дзвони" | N 1073-м від | | | | | | | | 16.04.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |139 |Івано-Франківськ| 107 | 0,25 | 24 г/д |Івано-Франківське міське| N 0645-м від | | | | | | |комунальне підприємство | 15.11.2001 | | | | | | | ТРК "ВЕЖА" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |140 | Коломия | 106,8 | 2 | 24 г/д |ПП "Радіостудія "Сяйво" | N 0300-м від | | | | | | | | 23.07.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |141 | Снятин | 101,8 | 0,1 | 24 г/д | Дочірнє підприємство | N 1044-м від | | | | | | |Радіостудія "Нова Хвиля"| 24.09.2003 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Київська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |142 | Біла Церква | 104,3 | 1 | 24 г/д | ЗАТ "ТРК "БЕЛКОМ" | N 1143-м від | | | | | | | | 27.07.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |143 | Бровари | 0,891 | 7 | 24 г/д |ТОВ "ТРК "ІФ Медіа-Груп"| N 1140-м від | | | | | | | | 28.10.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |144 | Київ | 69,68 | 1 | 24 г/д |ТОВ "ТРК "ІФ Медіа-Груп"| N 1109-м від | | | | | | | | 05.05.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |145 | Київ | 67,28 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Еммануїл" | N 0163-м від | | | | | | | | 09.06.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |146 | Київ | 67,7 | 1 | 24 г/д | ПП фірма "ЛЯМІН" | N 0750-м від | | | | | | | | 26.03.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |147 | Київ | 103,6 | 1 | 24 г/д | ПП фірма "ЛЯМІН" | N 0750-м від | | | | | | | | 26.03.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |148 | Київ | 93,8 | 1 | 24 г/д |ТОВ "ТРК "Бізнес-радіо" | N 0686-м від | | | | | | | | 22.09.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |149 | Київ | 94,2 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Радіо "Континент" | N 0253-м від | | | | | | | | 18.04.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |150 | Київ | 95,6 | 2 | 24 г/д |ТОВ ТРК "Золоті ворота" | N 0415-м від | | | | | | | | 18.07.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |151 | Київ | 96,8 | 2 | 24 г/д | ТОВ "Українська радіо | N 0126-м від | | | | | | | група" | 06.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |152 | Київ | 98 | 1 | 24 г/д |КП "Радіостанція "Голос | N 1188-м від | | | | | | | Києва" | 12.11.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |153 | Київ | 99 | 2 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Ностальгія" | N 0507-м від | | | | | | | | 26.09.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |154 | Київ | 103,1 | 5 | 24 г/д | ЗАТ "ТРК Люкс"(Київ) | N 0651-м від | | | | | | | | 25.12.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |155 | Київ | 104,6 | 2 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Дивосвіт" | N 0522-м від | | | | | | | | 19.02.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |156 | Київ | 100,5 | 2 | 24 г/д |Підприємство "РК "Супер-| N 0931-м від | | | | | | | Нова" | 02.09.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |157 | Київ | 105,5 | 2 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Столиця" | N 0048-м від | | | | | | | | 18.07.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |158 | Київ | 106 | 1 | 24 г/д | ТОВ ТРК "Киевские | N 0068-м від | | | | | | | ведомости"- | 26.02.2002 | | | | | | | телерадіоефір" | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кіровоградська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |159 | Долинська | 104,9 | 0,25 | 70 хв/ |КП редакції Долинського | N 0348-м від | | | | | | тиждень |районного радіомовлення | 15.11.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |160 | Кіровоград | 101,9 | 0,1 | 24 г/д |ТОВ "Телерадіовидавнича | N 0924-м від | | | | | | | компанія "Новий день" | 16.10.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |161 | Кіровоград | 102,6 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК TTV" | N 0628-м від | | | | | | | | 16.04.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |162 | Кіровоград | 104,2 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "АБ-Радіо" | N 0941-м від | | | | | | | | 10.07.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |163 | Олександрія | 105,1 | 0,5 | 24 г/д |ТОВ "ТРК "Радіо великих | N 2013 від | | | | | | | доріг" | 12.01.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |164 | Олександрія | 107,6 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК Маяк" | N 0438-м від | | | | | | | | 15.07.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |165 | Гайворон | 106 | 0,1 | 0,18 год | Редакційно-видавничий | N 0879-м від | | | | | |середньодобово| центр "Гайворонщина" | 16.03.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |166 | Новоукраїнка | 104,8 | 0,1 | 0,18 год | КП "Редакція | N 0892-м від | | | | | |середньодобово| Новоукраїнського | 30.03.2009 | | | | | | |районного радіомовлення"| | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Луганська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |167 | Кремінна | 104,6 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "Незалежна ТРК | N 0446-м від | | | | | | | "Континент" | 27.02.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |168 | Луганськ | 104,8 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "Незалежна ТРК | N 0807-м від | | | | | | | "Континент" | 27.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |169 | Сєверодонецьк | 107,1 | 0,25 | 24 г/д |ТОВ Незалежна ТРК "ІРТА"| N 1032-м від | | | | | | | | 12.11.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |170 | Луганськ | 91,3 | 0,5 | 24 г/д |ТОВ Незалежна ТРК "ІРТА"| N 0586-м від | | | | | | | | 31.03.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |171 | Луганськ | 100,4 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ЮНІО ПЛЮС" | N 0585-м від | | | | | | | | 25.12.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |172 | Луганськ | 102,3 | 1 | 24 г/д | Дочірнє підприємство | N 0692-м від | | | | | | | "Радіо-Вояж" ТОВ "ТРК | 24.07.2002 | | | | | | | "Нота" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |173 | Луганськ | 105,5 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Радіо "Ехо" | N 1142-м від | | | | | | | | 22.01.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |174 | Луганськ | 106,9 | 1 | 24 г/д | ПП "Радіо Скайвей" | N 0460-м від | | | | | | | | 20.12.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |175 | Первомайськ | 104,5 | 0,1 | 11 г 30 хв/д | КП "Первомайська | N 1812 від | | | | | | | радіокомпанія" | 03.08.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |176 | Ровеньки | 91,6 | 0,2 | 24 г/д |ТОВ "ТРК "Ровеньківські | N 0791-м від | | | | | | | канали телевіщання" | 11.11.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |177 | Сєверодонецьк | 105,3 | 1 | 24 г/д | ТРК "СТВ" - | N 0617-м від | | | | | | | Сєверодонецьке | 17.03.2004 | | | | | | |комунальне підприємство | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Львівська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |178 | Добромиль | 105,6 | 0,25 | 15 г 01 хв/ | Львівська ОДТРК | N 0643-м від | | | | | | тиждень | | 01.07.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |179 | Львів | 67,04 | 4 | 17 г 1 хв/ | Львівська ОДТРК | N 2603 від | | | | | | тиждень | | 15.05.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |180 | Турка | 106,9 | 0,5 | 15 г 01 хв/ | Львівська ОДТРК | N 0643-м від | | | | | | тиждень | | 01.07.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |181 | Львів | 89,7 | 0,5 | 24 г/д |ПП "ТРК "Західна Столиця| N 0948-м від | | | | | | | ФМ" | 01.12.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |182 | Львів | 91,1 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "МАН" | N 0381-м від | | | | | | | | 11.06.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |183 | Львів | 102,1 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК Праймедіа" | N 1101-м від | | | | | | | | 23.04.2010 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |184 | Львів | 104,3 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Говерла" | N 0980-м від | | | | | | | | 12.02.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |185 | Львів | 106,7 | 1 | 24 г/д |ТОВ "Радіоінформаційний | N 0501-м від | | | | | | | центр "Незалежність" | 29.11.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |186 | Сокаль | 101 | 1 | 24 г/д |Комунальне підприємство | N 0796-м від | | | | | | |ТРК "Сокаль" Сокальської| 04.04.2002 | | | | | | | районної ради | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |187 | Стрий | 101 | 0,25 | 24 г/д | ТРК "ЛАН" у формі ТОВ | N 0514-м від | | | | | | | | 20.03.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |188 | Трускавець | 101,4 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ТРТ" | N 0172-м від | | | | | | | | 28.11.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |189 | Турка | 106,9 | 0,5 | 1 г 10 хв/ | Студія районного | N 0492-м від | | | | | | тиждень | радіомовлення | 11.03.2008 | | | | | | | "Карпатський гомін" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |190 | Червоноград | 100,5 | 0,5 | 24 г/д | ПП Радіокомпанія | N 0414-м від | | | | | | | "Карітас-Едегем" | 03.04.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |191 | Добромиль | 92,5 | 0,1 | 5 г 10 хв/ |Старосамбірське районне | N 1045-м від | | | | | | тиждень | радіомовлення "Голос | 03.12.2009 | | | | | | | Прикарпаття" | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Миколаївська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |192 | Вознесенськ | 103,6 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ІМІДЖ TV" | N 1084-м від | | | | | | | | 28.05.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |193 | Миколаїв | 100,8 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Музично- | N 0336-м від | | | | | | | інформаційне радіо" | 10.02.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |194 | Миколаїв | 101,6 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ ТРК "Радіопрім" | N 0763-м від | | | | | | | | 26.03.2002, | | | | | | | | N 1563 від | | | | | | | | 20.05.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |195 | Миколаїв | 104,1 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ ТРК "МЕГА-РАДІО" | N 1059-м від | | | | | | | | 04.06.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |196 | Первомайськ | 105,5 | 0,5 | 12 г/д | ЗАТ "Телевізійні | N 2540 від | | | | | | | кабельні мережі | 22.03.2006 | | | | | | | "ВСЕСВІТ" | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Одеська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |197 | Білгород- | 102,9 | 0,25 | 24 г/д | ТОВ "ТРК Аккерман" | N 0720-м від | | | Дністровський | | | | | 24.10.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |198 | Одеса | 0,765 | 40 | 24 г/д | ТОВ "ТРК Одеської | N 0019-м від | | | | | | | національної юридичної | 06.02.2002 | | | | | | | академії "АКАДЕМІЯ" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |199 | Одеса | 100,4 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК Одеської | N 0020-м від | | | | | | | національної юридичної | 12.02.2003 | | | | | | | академії "АКАДЕМІЯ" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |200 | Одеса | 89,7 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Шанс плюс" | N 2522 від | | | | | | | | 03.04.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |201 | Одеса | 90,2 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Нова хвиля" | N 0490-м від | | | | | | | | 26.11.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |202 | Одеса | 102,2 | 1 | 24 г/д |ТОВ "Телерадіооб'єднання| N 0872-м від | | | | | | | "Радіо-Філ Л.Т.Д." | 12.02.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |203 | Одеса | 102,7 | 0,5 | 24 г/д |ТОВ ТРК "Гармонія міра" | N 0325-м від | | | | | | | | 13.09.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |204 | Одеса | 103,2 | 2 | 24 г/д | ТРО ПП "Радіо-1" | N 0267-м від | | | | | | | | 26.03.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |205 | Одеса | 106 | 1 | 24 г/д |ТОВ "Радіомовна компанія| N 1104-м від | | | | | | | "Радіо Одеса" | 23.07.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |206 | Одеса | 106,6 | 2 | 24 г/д | АТ відкритого типу | N 2719 від | | | | | | | "Акціонерна | 24.10.2006 | | | | | | | радіотелевізійна | | | | | | | | компанія "ГЛАС" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |207 | Одеса | 107,4 | 0,1 | 24 г/д |ТОВ "Радіомовна компанія| N 1416 від | | | | | | | "ОЛІВІН" | 04.02.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |208 | Одеса | 71,36 | 0,1 | 24 г/д |ТОВ "Радіомовна компанія| N 1092-м від | | | | | | | "Армянське радіо - | 09.07.2003 | | | | | | | Україна" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |209 | Одеса | 104,3 | 1 | 24 г/д |ТОВ "Радіомовна компанія| N 0937-м від | | | | | | | "Армянське радіо - | 03.07.2009 | | | | | | | Україна" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |210 | Фрунзівка | 102,6 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Кобзар" | N 0839-м від | | | | | | | | 02.02.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |211 | Рені | 102,3 | 0,1 | 24 г/д | ПП "ТРК "Ефір-Р" | N 1048-м від | | | | | | | | 09.07.2003 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Полтавська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |212 | Кременчук | 102,1 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Пріоритет" | N 0684-м від | | | | | | | | 21.06.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |213 | Кременчук | 102,5 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "Псьол ЛТД" | N 0046-м від | | | | | | | | 04.05.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |214 | Кременчук | 103,5 | 1 | 24 г/д | ПП "Приватна | N 0486-м від | | | | | | | телекомпанія "Візит" | 26.03.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |215 | Кременчук | 101,7 | 0,1 | 24 г/д | ПП "Вісма-радіо-ТБ" | N 0932-м від | | | | | | | | 06.11.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |216 | Полтава | 100,6 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ЮТА-TV" | N 0652-м від | | | | | | | | 17.04.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |217 | Полтава | 105,8 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Квадрат" | N 0380-м від | | | | | | | | 23.02.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |218 | Полтава | 106,8 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ТЕТ-Полтава" | N 0962-м від | | | | | | | | 23.07.2003 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Рівненська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |219 | Дубровиця | 106,6 | 0,5 | 4 г 20 хв | КП ТРК "Полісся" | N 2647 від | | | | | | | | 03.07.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |220 | Рівне | 90,9 | 0,5 | 2 г/д | ТОВ "ТРК "Ритм" | N 0510-м від | | | | | | | | 20.03.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |221 | Рівне | 106,4 | 2 | 24 г/д | ЗАТ "Радіо Трек" | N 0770-м від | | | | | | | | 14.05.2002 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сумська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |222 | Конотоп | 103,9 | 0,1 | 24 г/д |"Мистецько-інформаційний| N 0397-м від | | | | | | | "РТВ-ЦЕНТР "ВЕЖА" у | 27.11.2002 | | | | | | | формі ТОВ | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |223 | Охтирка | 102,8 | 0,1 | 24 г/д | ТРК "ТВК" у формі ПП | N 1015-м від | | | | | | | | 23.04.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |224 | Ромни | 107,3 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Спектр" | N 1951 від | | | | | | | | 14.12.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |225 | Суми | 101,4 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Радіо Всесвіт" | N 0681-м від | | | | | | | | 16.07.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |226 | Суми | 106,4 | 1 | 24 г/д | ТОВ ТРК "Топ-радіо" | N 0852-м від | | | | | | | | 18.06.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |227 | Суми | 107 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Відікон" | N 0602-м від | | | | | | | | 15.01.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |228 | Конотоп | 106,2 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ ТРК "Укрмаіл" | N 0817-м від | | | | | | | | 22.01.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |229 | Конотоп | 104,6 | 0,25 | 8 г/д | Комунальний заклад | N 0922-м від | | | | | | |"Конотопська дитяча ТРО | 22.05.2009 | | | | | | | "КОН-ТАКТ" | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Тернопільська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |230 | Тернопіль | 101,1 | 0,5 | 12 г/д | ПП ТРО "УХ-радіо" | N 0201-м від | | | | | | | | 06.05.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |231 | Тернопіль | 101,1 | 0,5 | 12 г/д | ПП ТРО "Українська | N 1001-м від | | | | | | | хвиля" | 19.12.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |232 | Тернопіль | 103,5 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Радіо ТОН" | N 0650-м від | | | | | | | | 23.05.2002 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Харківська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |233 | Харків | 90 | 0,1 | 24 г/д |ТОВ "ТРК "Радіо-Артіль" | N 0584-м від | | | | | | | | 15.12.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |234 | Харків | 91,2 | 0,1 | 24 г/д |ТОВ "Радіо "Нова хвиля" | N 0902-м від | | | | | | | (Харків) | 10.07.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |235 | Харків | 100,5 | 1 | 24 г/д |ТОВ "Телерадіовидавнича | N 0246-м від | | | | | | | компанія "Мастер" | 12.02.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |236 | Харків | 101,1 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Радіо 50" | N 0439-м від | | | | | | | | 24.10.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |237 | Харків | 105,2 | 0,1 | 24 г/д | Дочірнє підприємство | N 1105-м від | | | | | | | "Телевізійна та | 01.02.2010 | | | | | | | радіомовна компанія | | | | | | | | "Люкс" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |238 | Харків | 106,6 | 0,5 | 24 г/д | АТ "ТРК "Simon" | N 0551-м від | | | | | | | | 17.04.2002 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Херсонська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |239 | Херсон | 99,4 | 1 | 24 г/д | ПП "ТРО "Софія" | N 0458-м від | | | | | | | | 24.02.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |240 | Херсон | 103,1 | 1 | 24 г/д | ПП "ТРО БУЛАВА" | N 0632-м від | | | | | | | | 20.11.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |241 | Херсон | 105,6 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "РАДІО-АВТО" | N 0031-м від | | | | | | | | 09.09.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |242 | Херсон | 107,6 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ВАШЕ РАДІО" | N 0417-м від | | | | | | | | 21.01.2004 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |243 | Хмельницький | 103,6 | 1 | 24 г/д | ПП "ТРК "АРТ" | N 0221-м від | | | | | | | | 15.06.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |244 | Хмельницький | 105,4 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "ВСІМ РАДІО" | N 0148-м від | | | | | | | | 06.04.2004 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Черкаська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |245 | Тальне | 105,2 | 0,1 | 24 г/д | ПП РК "Черкаси-Вибір" | N 0582-м від | | | | | | | | 19.05.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |246 | Черкаси | 102,4 | 0,5 | 24 г/д | ПП РК "Черкаси-Вибір" | N 0582-м від | | | | | | | | 19.05.2008 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |247 | Умань | 103,4 | 0,1 | 24 г/д | ТОВ "Телекомпанія | N 0536-м від | | | | | | | "Сатурн-TV" | 13.09.2001 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |248 | Шпола | 100,8 | 0,25 | 24 г/д | ПП "Шпола УКР-Центр" | N 1034-м від | | | | | | | | 29.10.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |249 | Черкаси | 101 | 1 | 12 г/д | ТОВ "Радіостанція | N 0021-м від | | | | | | | "ПРІМА- Радіо" | 12.03.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |250 | Буки | 67,88 | 4 | 1 г 57 хв/д | Черкаська ОДТРК | N 0108-м від | | | | | | | | 02.04.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |251 | Черкаси | 72,2 | 4 | 1 г 57 хв/д | Черкаська ОДТРК | N 0108-м від | | | | | | | | 02.04.2007 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |252 | Черкаси | 101 | 1 | 12 г/д | Черкаська ОДТРК | N 2558 від | | | | | | | | 14.04.2006 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |253 | Черкаси | 68,15 | 0,2 | 24 г/д | ПП "ТРК "Черкаський | N 0729-м від | | | | | | | центр міжнародних | 26.03.2002 | | | | | | | зв'язків" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |254 | Черкаси | 107,5 | 0,5 | 24 г/д | ПП "ТРК "Черкаський | N 1166-м від | | | | | | | центр міжнародних | 26.03.2002 | | | | | | | зв'язків" | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Чернівецька область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |255 |Новодністровськ | 106,6 | 0,1 | 1 г 10 хв/ |Комунальне підприємство | N 0457-м від | | | | | | тиждень | Сокирянської районної | 03.03.2008 | | | | | | | ради "ТРО "Сокиряни" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |256 | Сокиряни | 104,7 | 0,1 | 12 г/д |Комунальне підприємство | N 1066-м від | | | | | | | Сокирянської районної | 04.01.2010 | | | | | | | ради "ТРО "Сокиряни" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |257 | Чернівці | 103,2 | 0,5 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Станція" | N 0073-м від | | | | | | | | 11.11.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |258 | Чернівці | 106,6 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Міська ТРК | N 1169-м від | | | | | | | "Чернівці" | 18.01.2004 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Чернігівська область | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |259 | Бахмач | 71,69 | 1 | 1 г 10 хв/ | Редакція радіомовлення | N 0810-м від | | | | | | тиждень | "Бахмач" | 21.01.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |260 | Чернігів | 105,4 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Контакт-Інформ" | N 1139-м від | | | | | | | | 21.01.2009 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |261 | Новгород- | 101 | 0,1 | 1 г 10 хв/ | Новгород-Сіверська | N 0485-м від | | | Сіверський | | | тиждень | державна міська ТРК | 11.03.2008 | | | | | | | "Сіверська" | | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |262 | Прилуки | 71 | 4 | 2 год | Чернігівська ОДТРК | N 2071 від | | | | | |середньодобово| | 01.02.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |263 | Холми | 66,71 | 4 | 2 год | Чернігівська ОДТРК | N 2071 від | | | | | |середньодобово| | 01.02.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |264 | Чернігів | 106,8 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Сіверські | N 1113-м від | | | | | | | підприємства" | 09.04.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |265 | Чернігів | 101,8 | 0,5 | 24 г/д | ПП "ТРК "Центр" | N 1106-м від | | | | | | | | 24.07.2002 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |266 | Чернігів | 69,47 | 4 | 2 год | Чернігівська ОДТРК | N 2071 від | | | | | |середньодобово| | 01.02.2005 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |267 | Прилуки | 102 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК "Галактика- | N 0285-м від | | | | | | | плюс" | 07.04.2004 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |268 | Прилуки | 102,8 | 1 | 24 г/д | ТОВ "ТРК Європа Мікс" | N 0142-м від | | | | | | | | 19.02.2003 | |----+----------------+-------+----------+--------------+------------------------+-------------------| |269 | Чернігів | 107,7 | 1 | 24 г/д | ТОВ "Телерадіомовна | N 1091-м від | | | | | | | компанія "Унісон плюс" | 20.02.2004 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Ліцензія видана на виконання рішення Господарського суду АР
Крим від 25.06.2008 по справі N 2-13/3896-2008А. ** Відповідно до постанови Господарського суду АР Крим від
25.06.2008 по справі N 2-13/3896-2008А. *** Постановою Господарського суду АР Крим від 25.06.2008 по
справі N 2-13/3896-2008А не передбачено

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: