open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.02.2011 N 113
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2011 р.

за N 412/19150
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства фінансів

N 1352 ( z1290-11 ) від 28.10.2011 }
Про затвердження форми Податкової декларації

про результати спільної діяльності

на території України без створення юридичної особи

та Порядку ведення обліку результатів

спільної діяльності на території України

без створення юридичної особи

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та пункту
153.14 статті 153 розділу III Податкового кодексу України
( 2755-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Податкової декларації про результати
спільної діяльності на території України без створення юридичної
особи ( za412-11 ) та Порядок ведення обліку результатів спільної
діяльності на території України без створення юридичної особи, що
додаються.
2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших
податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.)
забезпечити в установленому порядку:
2.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію;
2.2 у триденний строк від дня державної реєстрації цього
наказу забезпечити надання Департаменту інформаційно-аналітичного
забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.) алгоритмів
контролю для приймання та автоматизованої обробки Податкової
декларації про результати спільної діяльності на території України
без створення юридичної особи ( za412-11 );
2.3 оприлюднення цього наказу.
3. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державної податкової адміністрації України від
30.09.2004 N 571 ( z1388-04, z1389-04 ) "Про затвердження форми
Звіту про результати спільної діяльності на території України без
створення юридичної особи, Порядку його складання та Порядку
ведення податкового обліку результатів спільної діяльності",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за
N 1388/9987; наказ Державної податкової адміністрації України від
03.04.2007 N 208 ( z0403-07 ) "Про затвердження Змін до форми
Звіту про результати спільної діяльності на території України без
створення юридичної особи та Порядку складання Звіту про
результати спільної діяльності на території України без створення
юридичної особи, затверджених наказом ДПА України від 30.09.2004
N 571", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.04.2007
за N 403/13670.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комісії з проведення реорганізації Державної податкової
адміністрації України, заступника Голови Державної податкової
адміністрації України Любченка О.М.
Голова Комісії з проведення
реорганізації Державної
податкової адміністрації України,
Голова Державної
податкової служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

адміністрації України

28.02.2011 N 113

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

про результати спільної діяльності

на території України без створення юридичної особи

( za412-11 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

адміністрації України

28.02.2011 N 113
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2011 р.

за N 412/19150

ПОРЯДОК

ведення обліку результатів спільної діяльності

на території України без створення юридичної особи

1. Цей Порядок розроблено згідно з пунктом 153.14 статті 153
розділу III Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі -
Кодекс).
2. Цей Порядок застосовується особою, яка уповноважена іншими
сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність вести
облік результатів спільної діяльності (далі - уповноважений
платник).
3. Цей Порядок застосовується до тих договорів про спільну
діяльність, за якими провадиться господарська діяльність на
території України, або метою яких є отримання доходів, що
підлягають оподаткуванню відповідно до розділу III Податкового
кодексу України ( 2755-17 ). Якщо договір про спільну діяльність укладено між платником
(платниками) податку на прибуток підприємств (далі - податок) та
особою (особами), що не є платником (платниками) податку, то
уповноваженим платником у частині ведення податкового обліку може
бути виключно особа, що є платником податку.
4. Якщо уповноважений платник здійснює на користь нерезидента
- учасника договору про спільну діяльність виплату доходу з
джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом
від здійснення спільної діяльності на території України (у тому
числі на рахунки нерезидента, що ведуться у національній валюті),
то цей платник зобов'язаний утримувати податок з таких доходів за
ставкою у розмірі, встановленому Кодексом ( 2755-17 ).
5. У разі коли основні засоби платника податку - учасника
спільної діяльності використовуються як у власній господарській
діяльності, так і в спільній діяльності, частина амортизаційних
відрахувань за цими основними засобами відображається у Податковій
декларації про результати спільної діяльності на території України
без створення юридичної особи ( za412-11 ) та відповідному додатку
до неї в сумі, яка так відноситься до загальної суми нарахованих
амортизаційних відрахувань звітного періоду за цими засобами, як
сума доходів, отриманих від спільної діяльності, відноситься до
загальної суми таких доходів.
6. Розподіл витрат платника податку - учасника спільної
діяльності, які включаються до складу витрат та одночасно
пов'язані як з власною господарською діяльністю такого платника,
так і зі спільною діяльністю, відбувається аналогічно до вимог
пункту 5 цього Порядку.
Директор Департаменту
адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) Н.В.Хоцянівська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: