open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 березня 2011 р. № 236
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 781 від 20.06.2011
№ 1244 від 05.12.2011}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2011 р. № 236

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію у сумі 541000 тис. гривень (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 20.06.2011}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Одержувачами бюджетних коштів є державні вугледобувні підприємства, на яких здійснюються заходи з підготовки їх до ліквідації, підприємства, на які покладено функції замовника з виконання робіт і здійснення заходів з ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, забезпечення гідроекологічної безпеки діючих підприємств і прилеглих до них територій, а також державне підприємство "Укршахтгідрозахист" (далі - підприємства реструктуризації).

3. Бюджетні кошти використовуються з метою підвищення ефективності функціонування вугільної промисловості шляхом виконання робіт і здійснення заходів з підготовки до ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств і заходів з ліквідації (юридичної, фізичної) таких підприємств, забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному стані.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації (підготовка до передачі або списання запасів вугілля, інших корисних копалин, гірничих виробок, обладнання та устаткування, що не використовуються під час виконання робіт, пов'язаних з фізичною ліквідацією вугледобувного підприємства; скорочення чисельності працівників; погашення заборгованості з виплати заробітної плати та соціальних виплат з відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівників під час виконання трудових обов'язків; оплату спожитої електричної енергії, безоплатне забезпечення побутовим вугіллям; оформлення державних актів на право постійного користування земельною ділянкою; забезпечення охорони навколишнього природного середовища та запобігання небезпечному впливу вугледобувного підприємства під час підготовки до ліквідації на діючі підприємства, будівлі, споруди, стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей; розроблення проекту ліквідації та проведення державної експертизи);

ліквідацію вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств (фізична ліквідація зазначених підприємств, охорона навколишнього природного середовища, забезпечення гідроекологічної безпеки діючих підприємств і прилеглих територій; подолання негативних соціально-економічних наслідків ліквідації відповідно до затверджених в установленому порядку проектів їх ліквідації);

фінансування утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено;

погашення заборгованості за спожиту в минулих періодах електричну енергію за рахунок коштів, джерелом надходження яких до державного бюджету є:

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 781 від 20.06.2011; в редакції Постанови КМ № 1244 від 05.12.2011}

- нараховані і несплачені зобов'язання державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом із сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки згідно з пунктом 41 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", у сумі 541000 тис. гривень;

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1244 від 05.12.2011}

- плата енергогенеруючих компаній за надання державних гарантій та плата за користування субкредитами, наданими на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії згідно з пунктом 43 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", у сумі 162000 тис. гривень.

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1244 від 05.12.2011}

5. Головним розпорядником визначається обсяг бюджетних коштів, що спрямовуються підприємствам реструктуризації:

1) для виконання робіт і здійснення заходів з ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, - на підставі поданих підприємствами-замовниками матеріалів у розрізі підприємств, що ліквідуються, а також кошторису витрат і переліку робіт, передбачених проектами ліквідації зазначених підприємств, та титулів будов (об'єктів), затверджених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), з урахуванням потреби у першочерговому виконанні ліквідаційних робіт;

2) для підготовки вугледобувних підприємств до ліквідації, - на підставі поданих ними матеріалів і кошторису витрат із застосуванням галузевих нормативів і з урахуванням потреби у здійсненні заходів з підготовки підприємств до ліквідації (затверджується головним розпорядником бюджетних коштів);

3) для фінансування утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено, - відповідно до кошторису витрат із застосуванням зазначених у них показників.

6. Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств погоджується Міністерством енергетики та вугільної промисловості з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Мінфіном. Зазначений перелік містить такі відомості:

назва проекту ліквідації та напрями використання коштів за проектом (фізична ліквідація, витрати на охорону навколишнього природного середовища, витрати, пов'язані з подоланням наслідків ліквідації, утримання служби замовника, проектні роботи, подолання соціально-економічних наслідків ліквідації, в тому числі забезпечення побутовим паливом);

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 20.06.2011}

дата початку виконання та закінчення робіт, передбачених проектом ліквідації;

загальна кошторисна вартість проекту ліквідації, у тому числі вартість робіт (послуг) і витрати за кошторисами до проекту;

залишкова вартість проекту ліквідації станом на 1 січня відповідного року, в тому числі вартість робіт (послуг) і витрати за напрямами використання коштів за проектом;

витрати, вартість робіт (послуг) за кошторисами до проекту, що підлягають виконанню (наданню) у відповідному році, і обсяг їх бюджетного фінансування.

Перелік витрат з утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено і фінансується за рахунок бюджетних коштів, затверджується Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

7. Підприємства реструктуризації та енергопостачальні компанії складають та підписують щомісяця до 7 числа наступного періоду акти звіряння заборгованості із зазначенням обсягу заборгованості за спожиту в минулих періодах електричну енергію у розрізі років та подають їх щомісяця до 10 числа Міненерговугіллю.

Міненерговугілля складає протягом двох днів з дня надходження зазначених актів реєстри актів звіряння заборгованості у розрізі підприємств реструктуризації (далі - реєстр), на підставі яких здійснюється розподіл бюджетних коштів. У реєстрах зазначаються загальний обсяг заборгованості кожного підприємства реструктуризації за спожиту в минулих періодах електричну енергію та обсяги заборгованості, які передбачається погасити шляхом здійснення видатків, джерелом фінансування яких є бюджетні кошти, передбачені пунктами 41 і 43 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1244 від 05.12.2011}

Розрахунки проводяться на підставі протоколу про їх організацію (далі - протокол). Примірний протокол затверджує Міненерговугілля.

Державне підприємство "Енергоринок" подає протоколи щомісяця до 20 числа Міненерговугіллю, яке складає зведений реєстр таких протоколів та подає його щомісяця до 24 числа Казначейству, уповноваженим банкам, що обслуговують енергопостачальні компанії та державне підприємство "Енергоринок", для проведення розрахунків протягом трьох банківських днів.

Державне підприємство "Енергоринок" спрямовує до державного бюджету нараховані і несплачені зобов'язання перед державним бюджетом із сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки.

{Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1244 від 05.12.2011}

Кошти, передбачені пунктом 41 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", у сумі 541000 тис. гривень перераховуються:

{Абзац шостий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1244 від 05.12.2011}

Міненерговугіллям - на рахунки підприємств реструктуризації, відкриті в органах Казначейства;

підприємствами реструктуризації - на поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній, відкриті в уповноваженому банку;

енергопостачальними компаніями - на поточний рахунок із спеціальним режимом використання державного підприємства "Енергоринок".

Під час проведення розрахунків у графі платіжного доручення "Призначення платежу" окремо зазначається "відповідно до пункту 41 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

Енергогенеруючі компанії спрямовують до державного бюджету плату за надання державних гарантій та плату за користування субкредитами, наданими на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1244 від 05.12.2011}

Кошти, передбачені пунктом 43 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", у сумі 162000 тис. гривень перераховуються:

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1244 від 05.12.2011}

Міненерговугіллям - на рахунки підприємств реструктуризації, відкриті в органах Казначейства;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1244 від 05.12.2011}

підприємствами реструктуризації - на поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній, відкриті в уповноваженому банку;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1244 від 05.12.2011}

енергопостачальними компаніями - на поточний рахунок із спеціальним режимом використання державного підприємства "Енергоринок" з подальшим їх спрямуванням на погашення реструктуризованої заборгованості перед енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1244 від 05.12.2011}

Під час проведення розрахунків у графі платіжного доручення "Призначення платежу" окремо зазначається "відповідно до пункту 43 статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1244 від 05.12.2011}

Алгоритм розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕ за поданням Міненерговугілля.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 781 від 20.06.2011}

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

9. Міністерство енергетики та вугільної промисловості до 25 числа наступного місяця подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: