open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 30 березня 2011 р. N 311

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 253 ( 253-2019-п ) від 06.03.2019 }
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється

ступінь ризику від провадження господарської

діяльності з надання освітніх послуг у системі

загальної середньої і професійно-технічної освіти

та визначається періодичність здійснення планових

заходів державного нагляду (контролю) Державною

інспекцією навчальних закладів
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014

N 1103 ( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у
системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів, що
додаються. Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 березня 2011 р. N 311
КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності з надання освітніх послуг

у системі загальної середньої і професійно-технічної

освіти та визначається періодичність здійснення планових

заходів державного нагляду (контролю)

Державною інспекцією навчальних закладів
{ Назва Критеріїв із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг
навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями, які надають послуги у системі загальної середньої і
професійно-технічної освіти на підставі ліцензій, виданих у
порядку, визначеному законодавством, та видають документи про
освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми
власності та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю), є:
строк провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної
освіти;
наявність фактів порушення вимог законодавства стосовно
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у
системі загальної середньої і професійно-технічної освіти
(відсутність правових підстав для провадження освітньої
діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського
контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу,
невиконання навчальних планів);
результати атестації суб’єкта господарювання;
виконання планових показників діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання. Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 523 ( 523-2014-п ) від
08.10.2014 }
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування
відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого,
середнього та незначного. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 523
( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }
3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться суб’єкти:
1) у системі загальної середньої освіти:
у яких строк провадження господарської діяльності з надання
освітніх послуг у системі загальної середньої освіти становить не
більш як:
- для загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - чотири
роки;
- для загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня - п’ять
років;
- для загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня - два
роки;
у яких під час здійснення попереднього заходу державного
нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства
стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг у системі загальної середньої освіти (відсутність правових
підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо
формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення
навчального процесу, невиконання навчальних планів);
які за результатами попередньої атестації визнані
неатестованими;
які не виконують планові показники діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання;
2) у системі професійно-технічної освіти:
у яких строк провадження господарської діяльності з надання
освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти становить
менш як три роки;
у яких під час здійснення попереднього заходу державного
нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства
стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг у системі професійно-технічної освіти (відсутність правових
підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо
формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення
навчального процесу, невиконання навчальних планів);
за результатами попередньої атестації яких прийнято негативне
рішення;
які не виконують планові показники діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання. Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 523 ( 523-2014-п ) від
08.10.2014 }
4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику
відносяться суб’єкти:
1) у системі загальної середньої освіти:
у яких строк провадження господарської діяльності з надання
освітніх послуг у системі загальної середньої освіти становить не
більш як 10 років;
які за результатами попередньої атестації визнані
атестованими умовно;
які виконують планові показники діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків,
передбачених такими планами;
2) у системі професійно-технічної освіти:
у яких строк провадження господарської діяльності з надання
освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти становить
від трьох до 10 років;
у яких кількість атестованих професій (спеціальностей), за
якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації, є меншою, ніж встановлена законодавством норма;
які виконують планові показники діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків,
передбачених такими планами. Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 523 ( 523-2014-п ) від
08.10.2014 }
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з
високим та середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання з надання освітніх послуг у системі
загальної середньої і професійно-технічної освіти здійснюються з
такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два
роки; { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1103 ( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на
п'ять років.
7. У разі коли за результатами планових та позапланових
заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом
останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені
до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років
для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня
ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог
законодавства щодо надання освітніх послуг у системі загальної
середньої і професійно-технічної освіти, наступний плановий захід
державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання
здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для
відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.
Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами
позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання
вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід
державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання
здійснюється у наступному плановому періоді. Критерії доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 523
( 523-2014-п ) від 08.10.2014; в редакції Постанови КМ N 1103
( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }
8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений
одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт
відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він
може бути віднесений. Критерії доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 523
( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: