open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2014  № 1041

Деякі питання перегляду нормативно-правових актів у 2014 році

На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", доручення Прем'єр-міністра України А.П. Яценюка від 23.08.2014 № 29598/1/1-14 до листа Мін'юсту від 28.07.2014 № 9825-0-4-11/10.1 та враховуючи лист Міністерства юстиції України від 25.07.2014 № 10.1-19/46 "Про стан виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів за I півріччя 2014 року" НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти і науки, Державної інспекції навчальних закладів (Дудник Ю.П.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Українського центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І. Л.):

1.1. Здійснити у II півріччі 2014 року перегляд виданих Міністерством освіти і науки України нормативно-правових актів, зазначених у переліках згідно з додатками 1 - 13.

1.2. Вжити вичерпних заходів щодо завершення роботи стосовно перегляду та приведення у відповідність з Конституцією та законодавством України нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього наказу, шляхом визнання нормативно-правових актів такими, що втратили чинність, внесення відповідних змін, прийняття нових нормативно-правових актів у такі строки:

вересень 2014 року - нормативно-правові акти, зареєстровані в Міністерстві юстиції України у 1993 - 2000 роках;

жовтень 2014 року - нормативно-правові акти, зареєстровані в Міністерстві юстиції України у 2001 - 2004 роках;

листопад 2014 року - нормативно-право акти, зареєстровані в Міністерстві юстиції України у 2005 - 2008 роках;

грудень 2014 року - нормативно-правові акти, зареєстровані в Міністерстві юстиції України у 2009 - 2012 роках.

1.3. Затвердити власні плани-графіки перегляду у II півріччі 2014 року виданих Міністерством освіти і науки України нормативно-правових актів, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України, та приведення їх у відповідність з Конституцією, законодавством України (далі - плани-графіки), з урахуванням строків виконання, визначених у підпункті 1.2 пункту 1 цього наказу, за формою згідно з додатком 14 та подати їх юридичному департаменту до 15 вересня 2014 року.

1.4. Подавати юридичному департаменту інформацію про виконання планів-графіків за формою згідно з додатком 15 в такі строки:

до 24 вересня 2014 року - щодо опрацювання нормативно-правових актів, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України у 1993 - 2000 роках;

до 24 жовтня 2014 року - щодо опрацювання нормативно-правових актів, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України у 2001 - 2004 роках;

до 24 листопада 2014 року - щодо опрацювання нормативно-правових актів, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України у 2005 - 2008 роках;

до 24 грудня 2014 року - щодо опрацювання нормативно-правових актів, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України у 2009 - 2012 роках.

1.5. Взяти до уваги попередження Міністерства юстиції України, що у разі недотримання зазначених строків Мін'юстом буде скасовано рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів без застосування процедури, передбаченої абзацом першим пункту 7 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 458/4679 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року № 884/5).

2. Юридичному департаменту (Кравченко О.О.) узагальнити інформацію, зазначену у підпункті 1.4 пункту 1 цього наказу, та подати Міністерству юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Тимчасово виконуюча
обов'язки Міністра
освіти і науки України

І.Р. Совсун
Додаток 1
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

ДЕПАРТАМЕНТ
загальної середньої та дошкільної освіти

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Накази Міністерства освіти України:

від 30 листопада 1993 року № 430 "Про затвердження Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 грудня 1993 року за № 177;

від 20 липня 1995 року № 217 "Про затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 січня 1996 року за № 7/1032;

від 30 березня 1996 року № 98 "Про затвердження Положення про Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти і науки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 травня 1996 року за № 224/1249.

2. Накази Міністерства освіти і науки України:

від 06 вересня 2000 року № 434 "Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за № 659/4880;

від 05 лютого 2001 року № 45 "Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2001 року за № 146/5337;

від 20 грудня 2002 року № 732 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 січня 2003 року за № 9/7330;

від 12 червня 2003 року № 363 "Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2003 року за № 525/7846;

від 13 жовтня 2005 року № 589 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10 - 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2005 року за № 1485/11765;

від 18 лютого 2008 року № 94 "Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року за № 151/14842;

від 14 квітня 2008 року № 319 "Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за № 383/15074;

від 15 вересня 2008 року № 852 "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910;

від 10 серпня 2009 року № 731 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу I - III ступенів "Міжнародна українська школа", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2009 року за № 827/16843.

3. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 27 березня 2006 року № 240/165 "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 414/12288.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 2
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

ДЕПАРТАМЕНТ
вищої освіти

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Накази Міністерства освіти України:

від 02 червня 1993 року № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за № 173;

від 12 травня 1996 року № 146 "Про затвердження Положення про ради ректорів (директорів) вищих закладів освіти України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 року за № 294/1319;

від 15 липня 1996 року № 245 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 серпня 1996 року за № 427/1452.

2. Накази Міністерства освіти і науки України:

від 02 вересня 2005 року № 506 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2005 року за № 1066/11346;

від 16 липня 2010 року № 705 "Про затвердження Переліку профілів підготовки кадрів у вищих навчальних закладах за напрямом (спеціальністю) "Професійна освіта (за профілем)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2010 року за № 604/17899.

3. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України від 03 жовтня 2001 року № 669/454 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення стипендії Кабінету Міністрів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2001 року за № 896/6087.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 3
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

УПРАВЛІННЯ
наукової діяльності

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Накази Міністерства освіти і науки України:

від 01 червня 2006 року № 423 "Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 року за № 1196/13070;

від 17 червня 2008 року № 539 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу наукових і науково-технічних проектів за державною цільовою програмою за рахунок загального фонду державного бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2008 року за № 906/15597;

від 27 жовтня 2008 року № 977 "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 р. за № 312/16328;

від 24 листопада 2008 року № 1064 "Про затвердження Порядку зарахування до наукового стажу, який дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", часу роботи наукових (науково-педагогічних) працівників у наукових установах, організаціях, вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації недержавної форми власності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2009 року за № 315/16331;

від 09 червня 2009 року № 494 "Про затвердження Порядку державного обліку секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 липня 2009 року за № 606/16622.

2. Спільні накази:

Державного комітету України з питань науки і технологій, Національної академії наук України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 19 травня 1994 року № 83 "Про затвердження Положення про порядок формування та реалізації державних, галузевих (багатогалузевих), регіональних науково-технічних програм, науково-технічних частин інвестиційних, соціальних та інших програм", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 червня 1994 року за № 123/332;

Міністерства України у справах науки і технологій, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 28 січня 1997 року № 17/7/50 "Про затвердження Порядку комплексної перевірки діяльності науково-дослідних установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 року за № 493/2297;

Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01 грудня 2003 року № 798/657/351 "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 року за № 1169/8490;

Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства промислової політики України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України, Національної академії наук України від 23 грудня 2003 року № 840/382/528/459/688/513 "Про затвердження Методики проведення експертизи стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за № 55/8654.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 4
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

УПРАВЛІННЯ
ліцензування, акредитації та нострифікації

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

наказ Міністерства освіти і науки України від 10 березня 2009 року № 220 "Про затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 березня 2009 року за № 262/16278.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 5
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

ДЕПАРТАМЕНТ
економіки та фінансування

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Накази Міністерства освіти України:

від 02 квітня 1993 року № 90 "Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 грудня 1993 року за № 181;

від 15 квітня 1993 року № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56;

від 09 квітня 1996 року № 107 "Про призупинення норми додаткового 15-відсоткового бюджетного фінансування вищих закладів освіти, акредитованих за 4 рівнем", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 квітня 1996 року за № 195/1220.

2. Спільний наказ Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 року № 383/239/131 "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 1997 року за № 596/2400.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 6
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

ДЕПАРТАМЕНТ
професійно-технічної освіти

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Накази Міністерства освіти і науки України:

від 20 червня 2000 року за № 225 "Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 липня 2000 року за № 442/4663;

від 10 липня 2006 року № 527 "Про затвердження Положення про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2006 року за № 1012/12886.

3. Спільний наказ Міністерства освіти України, Міністерства праці України від 20 травня 1993 року № 148/32 "Про затвердження Типового положення про навчально-курсовий комбінат професійного навчання робітників", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 червня 1993 року за № 71.

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Накази Міністерства освіти України:

від 01 листопада 1995 року № 307 "Про затвердження Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів і Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 1996 року за № 256/1281;

від 01 липня 1997 року № 238 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 року за № 439/2243;

від 06 квітня 1999 року № 96 "Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 1999 року за № 320/3613.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 7
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

ДЕПАРТАМЕНТ
роботи з персоналом та керівними кадрами

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Накази Міністерства освіти України:

від 20 грудня 1993 року № 455 "Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 червня 1994 року за № 121/330;

від 05 липня 1995 року № 201 "Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Міністерства освіти України, що регулюють трудові відносини", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 липня 1995 року за № 222/758;

від 26 червня 1996 року № 229 "Про приведення нормативних актів Міністерства освіти України, що регулюють трудові відносини, у відповідність з Законом України "Про освіту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 липня 1996 року за № 337/1362.

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2006 року № 534 "Про затвердження Порядку погодження Міністерством освіти і науки України кандидатур для призначення на посади начальників Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та їх заступників", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2006 року за № 885/12759.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 8
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

ДЕПАРТАМЕНТ
атестації кадрів вищої кваліфікації

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Наказ Міністерства освіти України від 13 листопада 1997 року № 406 "Про порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 616/2420.

2. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року № 768/431/547 "Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2004 року за № 1329/9928.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 9
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
з безпеки життєдіяльності, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 730 "Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2007 року за № 990/14257.

2. Спільний наказ Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони України, МВС України від 30 вересня 1998 року № 348/70 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 800/3240.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 10
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

УПРАВЛІННЯ
міжнародного співробітництва

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Державної митної служби України від 23 грудня 2004 року № 972/914 "Про затвердження Порядку підтвердження належності товарів до таких, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове та технологічне співробітництво", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 2005 року за № 28/10308.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 11
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

ДЕРЖАВНА
інспекція навчальних закладів

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України

наказ Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2008 року № 34 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за № 77/14768.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 12
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

ІНСТИТУТ
інноваційних технологій і змісту освіти

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Накази Міністерства освіти України:

від 27 лютого 1998 року № 75 "Про затвердження Інструкції про порядок організації розробки, виробництва та доставки друкованих навчально-наочних посібників до закладів освіти та Інструкції про порядок організації розробки, виробництва та доставки демонстраційних приладів та навчального обладнання до закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 травня 1997 року за № 306/2746;

від 24 листопада 1999 року № 396 "Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 грудня 1999 року за № 848/4141.

2. Накази Міністерства освіти і науки України:

від 07 листопада 2000 року № 522 "Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167;

від 20 лютого 2002 року № 114 "Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року за № 428/6716;

від 09 серпня 2002 року № 457 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості "Чисті роси", Положення про Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва "Співає юність України" та складу оргкомітету цих фестивалів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 713/7001;

від 21 січня 2005 року № 34 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс творчих учнівських робіт "Вчитель - моє покликання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2005 року за № 193/10473;

від 08 травня 2008 року № 401 "Про затвердження Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2008 року за № 711/15402;

від 17 червня 2008 року № 537 "Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319;

від 08 грудня 2008 року № 1119 "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 року за № 1239/15930.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 13
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
оцінювання якості освіти

Нормативно-правові акти, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України:

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2008 року № 479 "Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 червня 2008 року за № 522/15213.

2. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95 "Про затвердження Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 14
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

ПЛАН-ГРАФІК
перегляду у II півріччі 2014 року виданих Міністерством освіти і науки України нормативно-правових актів, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України, та приведення їх у відповідність з Конституцією, законодавством України
_____________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

№ з/п

Назва нормативно-правового акта (вид акта, найменування суб'єкта нормотворення, дата прийняття та його реєстраційний індекс, заголовок, дата і номер його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України)

Дата здійснення перегляду

Строк розроблення та орієнтовна назва проекту нормативно-правового акта (про визнання таким, що втратив чинність, внесення відповідних змін або нового нормативно-правового акта для приведення у відповідність з Конституцією та законодавством України переглянутого акта)

П. І. Б., посада відповідального виконавця, телефон, e-mail

1

2

3

4

5

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко
Додаток 15
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.09.2014  № 1041

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання плану-графіка перегляду у II півріччі 2014 року виданих Міністерством освіти і науки України нормативно-правових актів, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України, та приведення їх у відповідність з Конституцією, законодавством України
_____________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

№ з/п

Назва нормативно-правового акта, що переглядався (вид акта, найменування суб'єкта нормотворення, дата прийняття та його реєстраційний індекс, заголовок, дата і номер його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України)

Дата здійснення перегляду

Назва нормативно-правового акта, що розроблено за результатами перегляду (вид акта, найменування суб'єкта нормотворення, дата прийняття та його реєстраційний індекс, заголовок, дата і номер його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України або дата та вихідний номер листа щодо направлення до Мін'юсту на правову експертизу) або суттєве обґрунтування та підстави, що виключають необхідність розробки такого акта

П. І. Б., посада відповідального виконавця, телефон, електронна адреса

1

2

3

4

5

Директор
юридичного департаментуО.О. Кравченко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: