open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 25 травня 2011 р. N 480-р

Київ
Про схвалення Стратегії підвищення

рівня безпеки дорожнього руху в Україні

на період до 2015 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

1. Схвалити Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього
руху в Україні на період до 2015 року, що додається.
2. Міністерству внутрішніх справ разом з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити
та подати в тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект
плану заходів щодо реалізації Стратегії, схваленої цим
розпорядженням.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 р. N 480-р
СТРАТЕГІЯ

підвищення рівня безпеки дорожнього

руху в Україні на період до 2015 року

Загальна частина
Збільшення обсягів та розширення сфери застосування
транспортних засобів в умовах високої інтенсивності дорожнього
руху підвищує імовірність збільшення людських втрат, а також
фінансових збитків унаслідок дорожньо-транспортних пригод.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у
світі внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине близько
1,2 млн. осіб, а кількість травмованих становить близько
50 млн. осіб. Значними також є економічні втрати від
дорожньо-транспортних пригод, які становлять приблизно від 1 до 3
відсотків обсягу світового валового продукту.
В Україні за останні п'ять років зареєстровано
293 тис. дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло майже
35 тис. і травмовано понад 286 тис. осіб. У 2010 році
зареєстровано 31,7 тис. дорожньо-транспортних пригод, у яких
загинуло 4,7 тис. осіб, серед яких 144 дитини, і постраждало майже
39 тис. осіб, серед яких 3,2 тис. дітей. Переважну більшість
дорожньо-транспортних пригод скоєно з вини водіїв транспортних
засобів (77 відсотків загальної кількості). Рівень смертності
внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні (102 особи на
1 млн. жителів) значно перевищує показники таких держав, як
Швейцарія (49 осіб), Німеччина (62 особи).
У результаті здійснення відповідними державними органами
заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема тих, що
передбачені Програмою забезпечення безпеки дорожнього руху та
екологічної безпеки транспортних засобів, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 456
( 456-98-п ), і Державною програмою забезпечення безпеки руху на
автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і
залізничних переїздах на 2003-2007 роки, схваленою розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 56
( 56-2003-р ), вдалося зменшити кількість дорожньо-транспортних
пригод, зокрема пригод з тяжкими наслідками, підвищити рівень
підготовки водіїв транспортних засобів, поліпшити дорожню
інфраструктуру. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні
можливе за умови формування принципово нових підходів до вирішення
проблемних питань, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього
руху.
Крім того, рівень залучення іноземних інвестицій в українську
економіку залежить, зокрема, від стану дорожньо-транспортної
інфраструктури та забезпечення безпеки дорожнього руху.
Причини виникнення проблеми
Виникнення проблеми зумовлено:
недостатнім рівнем забезпечення безпеки дорожнього руху;
недосконалістю правового регулювання у сфері профілактики
порушень правил дорожнього руху;
дублюванням повноважень центральних органів виконавчої влади
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
неналежним забезпеченням технічного обслуговування
транспортних засобів;
низьким рівнем дисципліни учасників дорожнього руху;
недостатнім рівнем підготовки водіїв транспортних засобів;
невідповідністю стану вулично-дорожньої мережі рівню
інтенсивності транспортного руху;
недостатністю впровадження новітніх технологій і технічних
засобів організації дорожнього руху;
неефективністю здійснення нагляду за дотриманням учасниками
дорожнього руху правил безпеки;
неналежним фінансуванням заходів у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху.
Мета Стратегії
Метою Стратегії є забезпечення ефективної реалізації
державної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а
також мінімізація людських втрат і фінансових збитків унаслідок
дорожньо-транспортних пригод.
Основні напрями реалізації Стратегії

та пріоритети роботи з підвищення рівня

безпеки дорожнього руху
Основними напрямами реалізації Стратегії є:
в частині державного регулювання у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху:
- чітке розмежування повноважень центральних органів
виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
- прийняття відповідних державних і регіональних цільових
програм та забезпечення безумовного виконання передбачених ними
завдань і заходів;
- створення системи ефективного контролю за дотриманням вимог
законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
- удосконалення законодавства з питань безпеки дорожнього
руху, зокрема в частині посилення відповідальності за порушення
вимог такого законодавства, та з питань будівництва і
обслуговування автомобільних доріг;

{ Абзац сьомий розділу виключено на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

- створення інноваційного фонду з безпеки дорожнього руху з
метою забезпечення фінансування наукових досліджень та проектів у
сфері безпеки дорожнього руху;
- розроблення та затвердження методики оцінювання втрат від
дорожньо-транспортних пригод та обґрунтування економічної
ефективності державного фінансування заходів з безпеки дорожнього
руху;
- подальша адаптація національного законодавства у сфері
безпеки дорожнього руху до законодавства ЄС;
- розроблення та запровадження методики проведення
незалежного технічного розслідування причин дорожньо-транспортних
пригод з тяжкими наслідками;
- проведення наукових досліджень у сфері безпеки дорожнього
руху;
- активізація участі України в роботі міжнародних
організацій, діяльність яких пов'язана з вирішенням питань безпеки
дорожнього руху;
в частині забезпечення дотримання правил дорожнього руху
учасниками дорожнього руху:
- удосконалення системи ефективного провадження справ за
фактами порушення правил дорожнього руху;
- використання технічних засобів для автоматичної фіксації
порушень правил дорожнього руху;
- удосконалення обліку адміністративних правопорушень у сфері
безпеки дорожнього руху з урахуванням досвіду європейських держав;
- розроблення та впровадження в практику роботи науково
обґрунтованих методик профілактики порушень правил дорожнього
руху;
- посилення контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього
руху суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів;
- удосконалення порядку примусового виконання рішень суду про
накладення стягнень за порушення правил дорожнього руху;
- запровадження дієвого контролю за дотриманням водіями
режиму праці та відпочинку, а також вимог безпеки дорожнього руху
під час здійснення внутрішніх перевезень автобусами та вантажними
транспортними засобами, зокрема використання тахографів;
в частині забезпечення відповідності вулично-дорожньої мережі
та її стану рівню інтенсивності дорожнього руху:
- удосконалення нормативно-правової бази з питань
проектування, будівництва та експлуатації доріг і вулиць з
урахуванням досвіду європейських держав;
- створення та розвиток єдиної системи надання учасникам
дорожнього руху необхідної інформації, зокрема про стан доріг,
погодні умови, аварійну ситуацію, пункти екстреного зв'язку,
розташування закладів охорони здоров'я;
- облаштування залізничних переїздів з урахуванням
результатів аналізу причин дорожньо-транспортних пригод з тяжкими
наслідками;
- створення системи реєстрації місць підвищеної аварійності
та інформування учасників дорожнього руху про такі місця;
- будівництво, реконструкція та облаштування доріг з
урахуванням принципу стабільності умов дорожнього руху
(відповідність категорії дороги її стану, передбачуваність
обстановки, відповідність організації руху транспортному та
пішохідному потоку);
- удосконалення організації дорожнього руху в містах з
урахуванням досвіду європейських держав;
- використання новітніх технічних засобів організації
дорожнього руху;
в частині забезпечення належної підготовки водіїв
транспортних засобів:
- введення курсу навчання з правил безпеки дорожнього руху та
правил поведінки на дорозі в державні стандарти дошкільної та
загальної середньої освіти;
- розроблення та видання навчально-методичних і наочних
посібників, навчальних фільмів з питань безпеки дорожнього руху;
- створення системи підготовки професійних водіїв
транспортних засобів;
в частині безпечності транспортних засобів:
- удосконалення системи контролю за технічним станом
транспортних засобів;
- гармонізація із законодавством європейських держав
нормативно-правових актів з питань безпеки конструкції
транспортних засобів та їх технічного стану;
- створення державних пунктів контролю за технічним станом
транспортних засобів під час їх експлуатації;
- проведення наукових досліджень щодо підвищення вимог до
екологічної безпечності транспортних засобів;
в частині забезпечення надання невідкладної медичної допомоги
постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах:
- удосконалення системи оповіщення про дорожньо-транспортні
пригоди з використанням новітніх засобів зв'язку;
- формування з урахуванням дорожньої інфраструктури мережі
закладів охорони здоров'я для надання невідкладної медичної
допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, у тому
числі дітям, а також створення мережі дорожніх пунктів базування
машин швидкої допомоги;
- розвиток технічної бази підрозділів МОЗ та МНС для надання
допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, у тому
числі із застосуванням спеціальних рятувальних автомобілів,
вертольотів;
- проведення на безоплатній основі систематичних навчальних
курсів з надання першої долікарської допомоги для працівників
підрозділів, задіяних у ліквідації наслідків дорожньо-транспортних
пригод;
- перегляд вимог до комплектації медичних аптечок
транспортних засобів та включення до них докладних пам'яток з
надання першої долікарської допомоги;
в частині активізації інформаційно-роз'яснювальної роботи:
- встановлення для засобів масової інформації квоти на
розміщення соціальної реклами з питань забезпечення безпеки
дорожнього руху;
- проведення щороку Тижня безпеки учасників дорожнього руху;
- проведення акцій "Увага! Діти на дорозі!", "Увага!
Пішохід!", "Автобус-201Е", "Перевізник-зима";
- створення тематичних телепередач з питань пропагування
культури поведінки учасників дорожнього руху для різних вікових
категорій населення;
- проведення роз'яснювальної роботи стосовно необхідності
обов'язкового використання засобів безпеки, зокрема ременів
безпеки, дитячих крісел.
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, суб'єктів господарювання
незалежно від форми власності, громадських організацій, цільових
кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних
коштів, інших джерел.
Очікувані результати
Реалізація Стратегії дасть змогу:
підвищити рівень безпеки дорожнього руху;
зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та знизити
рівень тяжкості їх наслідків;
мінімізувати людські втрати та фінансові збитки внаслідок
дорожньо-транспортних пригод;
підвищити ефективність державної політики у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху;
поліпшити стан вулично-дорожньої мережі;
підвищити рівень дотримання правил дорожнього руху його
учасниками.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: