open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту

та зв'язку України

05.11.2009 N 1135

( z1148-09 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 листопада 2009 р.

за N 1151/17167

ЗМІНИ

до Правил перевезення небезпечних вантажів

( z0180-09 )

1. Абзац сьомий підпункту 5.6.5 пункту 5.6 доповнити другим
реченням такого змісту: "Згідно з підпунктом 5.5.2 цих Правил для
зазначених ВМ у графі "Особливі відмітки" вагонного листа на місці
другого знака проставляється цифра "9"; цифра "3" проставляється у
разі перевезення ВМ, крім вищеперелічених найменувань.".
2. В абзаці шостому підпункту 8.3.1 пункту 8.3 слова
"міністерств оборони, внутрішніх справ, служби безпеки" замінити
словами "Міноборони, МВС, Служби безпеки України".
3. У додатку 1 до пункту 2.1 Правил ( z0180-09 ) колонку "Вид
небезпеки" для категорії 1 доповнити цифрами та символом:
" 3 "
у таблиці 8 - --- ; -
" 4.1 "
у таблиці 9 - --- ; -
" 4.2 "
у таблиці 10 - --- ; -
" 4.3 "
у таблиці 11 - --- ; -
" 5.1 "
у таблиці 12 - --- ; -
" 5.2 "
у таблиці 13 - --- ; -
" 6.1 "
у таблиці 14 - --- . -
4. У додатку 2 ( zb180-09 ) до підпункту 2.7.1 Правил
( z0180-09 ):
4.1 у колонці 4: у номері ООН 1263 "Сольвент-нафта" цифри "328" замінити
цифрами "305"; у номері ООН 2987 "Метил-(2-ціанетил)-дихлорсилан" цифри
"805" замінити цифрами "817"; у номері ООН 3267 "Проскан" цифри "819" замінити цифрами
"818";
4.2 у колонці 6 для номера ООН 3257 "Пек кам'яновугільний
електродний рідкий" цифри "90" замінити цифрами "99";
4.3 у колонці 7 для номера ООН 3257 "Пек кам'яновугільний
електродний рідкий" літеру та цифру "М6" замінити літерою та
цифрою "М9";
4.4 у колонці 8 для номера ООН 2683 цифри "8072" замінити
цифрами "8082";
4.5 у колонці 15: для номера ООН 1222 "ІЗОПРОПІЛНІТРАТ" виключити літери та
цифри "CW55"; для номера ООН 1350 "СІРКА" доповнити літерами та цифрами
"CW54"; для номера ООН 1544 "Цинхонін" доповнити літерами та цифрами
"CW47"; для номера ООН 2015 "ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН
СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить більше ніж 70% пероксиду водню"
доповнити літерами та цифрами "CW56"; для номера ООН 2015 "ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН
СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить більше ніж 60% і не більше ніж 70%
пероксиду водню" доповнити літерами та цифрами "CW55"; для номера ООН 2217 "МАКУХА з масовою часткою рослинної олії
не більше 1,5% і вологи не більше 11%" доповнити літерами та
цифрами "CW61"; для номера ООН 3161 "Вініл" виключити літери та цифри "CW47";
4.6 у колонці 16: виключити літери "СКВ", "СК" для номерів ООН: 1003 "ПОВІТРЯ ОХОЛОДЖЕНЕ РІДКЕ", 1006 "АРГОН СТИСНЕНИЙ",
1009 "БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13B1)",
1010 "БУТАДІЄНИ СТАБІЛІЗОВАНІ або БУТАДІЄНІВ ТА ВУГЛЕВОДНІВ СУМІШІ
СТАБІЛІЗОВАНІ, тиск парів яких при температурі 70 град.С становить
не більше 1,1 МПа (11 бар), густина при температурі 50 град.С - не
менше 0,525 кг/л", 1011 "БУТАН", 1012 "БУТИЛЕНІВ СУМІШ або
1-БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, або транс-2-БУТИЛЕН", 1013 "ВУГЛЕЦЮ
ДІОКСИД", 1018 "ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 22)",
1020 "ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 115)",
1021 "1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 124)",
1022 "ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13)", 1023 "ГАЗ
КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ СТИСНЕНИЙ", 1027 "ЦИКЛОПРОПАН",
1028 "ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12)",
1029 "ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 21)",
1030 "1,1-ДИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 152а)",
1032 "ДИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ", 1033 "ЕФІР ДИМЕТИЛОВИЙ",
1035 "ЕТАН", 1036 "ЕТИЛАМІН", 1037 "ЕТИЛХЛОРИД", 1038 "ЕТИЛЕН
ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ", 1039 "ЕФІР ЕТИЛМЕТИЛОВИЙ", 1041 "ЕТИЛЕНУ
ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ СУМІШ, що містить більше 9%, але не
більше 87% етилену оксиду", 1046 "ГЕЛІЙ СТИСНЕНИЙ", 1049 "ВОДЕНЬ
СТИСНЕНИЙ", 1056 "КРИПТОН СТИСНЕНИЙ", 1057 "ЗАПАЛЬНИЧКИ або
БАЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАПАЛЬНИЧОК, що містять займистий газ",
1058 "ГАЗИ СКРАПЛЕНІ незаймисті, що містять азот, вуглецю діоксид
чи повітря", 1060 "МЕТИЛАЦЕТИЛЕНУ ТА ПРОПАНДІЄНУ СУМІШ
СТАБІЛІЗОВАНА, така як суміш Р1 або Р2", 1061 "МЕТИЛАМІН
БЕЗВОДНИЙ", 1063 "МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 40)",
1065 "НЕОН СТИСНЕНИЙ", 1066 "АЗОТ СТИСНЕНИЙ", 1070 "АЗОТУ
ГЕМІОКСИД", 1075 "ГАЗИ НАФТОВІ СКРАПЛЕНІ", 1077 "ПРОПІЛЕН",
1078 "ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ, Н.З.К.*, такий як суміш F1, суміш F2
або суміш F3", 1080 "СІРКИ ГЕКСАФТОРИД", 1081 "ТЕТРАФТОРЕТИЛЕН
СТАБІЛІЗОВАНИЙ", 1083 "ТРИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ", 1085 "ВІНІЛБРОМІД
СТАБІЛІЗОВАНИЙ", 1086 "ВІНІЛХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ", 1087 "ЕФІР
ВІНІЛМЕТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ"; для найменування вантажів "Кальцію бромід розчин", "Лапроли",
"Масло соснове, флотаційне", "Поліефіри" доповнити літерами "КВ",
"УК"; для номера ООН 1381 "ФОСФОР БІЛИЙ (ЖОВТИЙ) ПІД ШАРОМ ВОДИ або
У РОЗЧИНІ" та 1381 "ФОСФОР БІЛИЙ (ЖОВТИЙ) СУХИЙ" замінити літери
"КВ" літерами "СКВ", "СК"; номер ООН 3105 "Метилетилкетону пероксид з концентрацією не
більше 45% у розчині, що містить не більше 10% активного кисню"
доповнити літерами "СК"; номер ООН 3286 "Гептил" доповнити літерами "КЦ"; замінити літери "СКВ", "СК" літерами "КВ", "УК" для
номерів ООН: 1005 "АМІАК БЕЗВОДНИЙ", 1008 "БОРУ ТРИФТОРИД", 1016 "ВУГЛЕЦЮ
МОНООКСИД СТИСНЕНИЙ", 1017 "ХЛОР", 1026 "ЦІАН", 1040 "ЕТИЛЕНУ
ОКСИД", 1040 "ЕТИЛЕНУ ОКСИД З АЗОТОМ при загальному тиску до 1 МПа
(10 бар) і температурі 50 град.С", 1045 "ФТОР СТИСНЕНИЙ",
1048 "ВОДЕНЬ БРОМИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ", 1050 "ВОДЕНЬ ХЛОРИСТИЙ
БЕЗВОДНИЙ", 1053 "СІРКОВОДЕНЬ", 1062 "МЕТИЛБРОМІД з масовою
часткою хлорпікрину не більше 2%", 1064 "МЕТИЛМЕРКАПТАН",
1067 "ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИД (АЗОТУ ДІОКСИД)", 1069 "НІТРОЗИЛХЛОРИД",
1071 "ГАЗ НАФТОВИЙ СТИСНЕНИЙ", 1072 "КИСЕНЬ СТИСНЕНИЙ",
1073 "КИСЕНЬ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ", 1079 "СІРКИ ДІОКСИД",
1082 "ТРИФТОРХЛОРЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ"; замінити літери "СК" літерами "УК" для номерів ООН: 1051 "ВОДЕНЬ ЦІАНИСТИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить менше 3%
води", 1052 "ВОДЕНЬ ФТОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ"; замінити літери "КВ", "УК" літерами "СКВ", "СК", "ВЦ", "КЦ"
для номерів ООН: 1183 "ЕТИЛДИХЛОРСИЛАН", 1361 "ВУГІЛЛЯ або САЖА тваринного або
рослинного походження" (двічі); замінити літери "КВ", "УК" літерами "СКВ", "СК" для
номерів ООН: 1222 "ІЗОПРОПІЛНІТРАТ", 2363 "Етилмеркаптан",
2924 "Диметилхлорсилан", 2988 "Етилхлорсилан";
4.7 виключити найменування вантажу "3287 Натрію нітрит -
водний розчин з концентрацією 40%";
4.8 після найменування вантажу "3082 Натрію
N,N-диметилдитіокарбамат, водний розчин" доповнити таким рядком:
у колонці 1 записати цифри "3082", у колонці 2 - слова
та цифри "Натрію нітрит - водний розчин з концентрацією 40%",
у колонки 3 та 5 - цифру "9", у колонці 4 - цифри "906", у
колонці 6 - цифри "90", у колонці 7 - літеру та цифру "М6", у
колонці 8 - цифри "9063", у колонці 9 - римську цифру "III", у
колонці 10 - літери та цифру "LQ7", у колонці 11 - літери та
цифри "P001 IBC03 LP01 R001", у колонці 12 - літери та цифри
"MP19", у колонці 15 - літери та цифри "CW13 CW31 CW63", у
колонці 16 - літери "КВ, УК, ВЦ, КЦ", у колонці 17 - літери
"П, К", у колонці 18 - слова "Інші небезпечні речовини та вироби",
у колонці 21 - цифри "601", у колонці 22 - слова "Найменування
вантажу, "Х", трафарет приписки", колонки 13, 14, 19 та 20
залишити порожніми;
4.9 рядок з номером ООН 3267 "Проскан" розташувати після
номера ООН 3266.
5. У додатку 3 до підпункту 2.7.1 Правил ( z0180-09 ) для
вантажу "Натрію нітрит - водний розчин з концентрацією менше 40%"
у колонці "найменування вантажу" виключити слово "менше";
виключити графу "Натрію нітрит - водний розчин з концентрацією не
менше 40%".
6. У поясненні до коду "W1" додатка 8 до підпункту 3.8.2
Правил ( z0180-09 ) виключити друге речення.
7. Пояснення до коду "VW8" додатка 9 до підпункту 3.8.2
Правил ( z0180-09 ) доповнити реченням такого змісту:
"Допускається перевезення навалом/насипом у критих вагонах
бункерного типу добрив аміачно-нітратних (номери ООН 2067,
2071).".
8. У поясненні до коду "CW67" додатка 10 до підпункту 3.8.2
Правил ( z0180-09 ) слова "або з універсальним зливним пристроєм"
виключити.
9. У додатку 11 до підпункту 3.8.2 Правил ( z0180-09 ) після
спеціального положення "648" доповнити спеціальним положенням
"649" такого змісту: "Речовини, у яких температура початку кипіння
визначена відповідно до описаного у стандарті ASTM D86-01 методу
та перевищує 35 град.С, належать до групи паковання II та повинні
бути віднесені до відповідної позиції цієї групи паковання.".
10. У таблиці 1 додатка 16 до пункту 6.10 Правил
( z0180-09 ): найменування вантажів "бавовна-волокно", "вовна", "вироби
вовняні", "каучук" виключити; позначення "*" біля вантажів "лоза" та "сажа біла" виключити; після найменування вантажу "Плити деревноволокнисті та
деревностружкові ізоляційні" доповнити новим найменуванням вантажу
"Повсть та вироби із повсті".
Заступник директора - начальник
фінансово-економічного відділу
Департаменту залізничного
транспорту П.Смаглій

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: