open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2009 N 10гн-1
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 3гн ( v0003900-10 ) від 18.10.2010 }
Про внесення змін до деяких наказів

Генерального прокурора України

У зв'язку з виданням законів у сфері запобігання і протидії
корупції та з метою подальшого підвищення ефективності діяльності
органів прокуратури з цих питань, керуючись ст. 15 Закону України
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
Внести наступні зміни до наказів Генерального прокурора
України: 1. У наказі N 2гн-2006 ( v0002900-06 ): 1.1. У підпункті 1.1: - перший абзац доповнити реченням такого змісту: "Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слідчого
прокуратури особи, які раніше засуджувалися за вчинення злочинів
або на яких накладались адміністративні стягнення за вчинення
корупційних правопорушень, за винятком реабілітованих". - другий - п'ятий абзаци викласти у такій редакції: "Питання щодо прийняття на прокурорсько-слідчі посади
вирішувати лише після проведення спеціальної перевірки, у тому
числі щодо відомостей, поданих претендентом на посаду особисто, в
обсязі та порядку, передбачених статтею 9 Закону України "Про
засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ). Організація
проведення спеціальної перевірки покладається на керівника
прокуратури, на зайняття посади в якій претендує особа. Призначення на посади помічників прокурорів і слідчих з числа
осіб, які не мають досвіду роботи за фахом, проводити відповідно
до вимог Положення про порядок заміщення посад помічників
прокурорів і слідчих у міських, районних і прирівняних до них
прокуратурах ( v0019900-09 ), після успішного проходження ними
стажування на умовах строкової трудової угоди, з урахуванням
рішення атестаційної комісії щодо їх готовності за моральними та
діловими якостями до самостійної роботи. При укладенні трудових угод з працівниками, які приймаються
на роботу в органи прокуратури, обумовлювати передбачені чинним
законодавством обмеження, спрямовані на запобігання та протидію
корупції в органах прокуратури. Забезпечити раціональне співвідношення досвідчених і молодих
працівників.
1.2. Підпункти 1.2 та 1.3 викласти у такій редакції: "1.2. Щорічно до 15 квітня забезпечувати подання до кадрових
підрозділів посадовими особами і працівниками органів прокуратури
відомостей стосовно себе і членів своєї сім'ї про майно, доходи,
витрати, зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за
кордоном, у порядку та обсягах, визначених законами та іншими
нормативно-правовими актами. У разі неподання або подання
недостовірних відомостей вирішувати питання про дисциплінарну
відповідальність працівника. Особи, які претендують на посади в органах прокуратури,
надають інформації про доходи стосовно себе і членів своєї сім'ї,
джерела цих доходів та зобов'язання фінансового характеру, у тому
числі за кордоном. У разі неподання або подання недостовірних
відомостей особа не може бути призначена на посаду, а призначена
особа підлягає звільненню. "1.3. Забезпечити організацію стажування працівників, які не
мають досвіду роботи за фахом, відповідно до Положення про порядок
стажування в органах прокуратури України ( v0080900-09 )".
1.3. Абзац другий підпункту 1.4 доповнити новим реченням: "Питання щодо призначення в апарат Генеральної прокуратури
вирішувати з урахуванням висновків відділу особового складу та
внутрішньої безпеки Головного управління кадрового забезпечення".
1.4. У пункті 5: - абзац другий викласти у такій редакції: "Невідкладно повідомляти керівників і кадрові підрозділи
прокуратур вищого рівня про протиправні дії стосовно працівників
прокуратури або вчинені ними правопорушення з ознаками корупції,
злочини чи інші ганебні вчинки. Проводити за такими фактами службові розслідування,
встановлювати причини і умови їх вчинення. Висновки за наслідками
службових розслідувань та інформацію щодо порушення чи відмови в
порушенні кримінальних справ стосовно працівників прокуратури,
результатів досудового слідства, закриття справ, направлення їх до
суду, результатів судового розгляду та рішень про притягнення
прокурорів та слідчих до адміністративної відповідальності
надсилати до Головного управління кадрового забезпечення
Генеральної прокуратури України у триденний строк." - у зв'язку з цим абзац третій чинного наказу вважати абзацом
четвертим.
1.5. Доповнити пункт 5 абзацами п'ятим і шостим такого
змісту: "Працівників прокуратури, яких притягнуто до відповідальності
за вчинення корупційних дій чи інших ганебних вчинків, звільняти з
посад у дисциплінарному порядку в строки, передбачені
антикорупційним законодавством. Невідкладно інформувати Головне
управління кадрового забезпечення про причини та підстави
застосування до осіб, які скоїли інші ганебні вчинки, заходів
впливу, не пов'язаних із звільненням. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату
Генеральної прокуратури України повідомляти відділ особового
складу та внутрішньої безпеки Головного управління кадрового
забезпечення про надходження звернень чи іншої інформації щодо
зловживань службовим становищем або негідної поведінки працівників
прокуратури.
1.6. У пункті 6 перше речення викласти у такій редакції:
"Прокурори обласного рівня особисто керують кадровими підрозділами
та несуть персональну відповідальність за організацію роботи з
добору, розстановки, професійної підготовки та виховання кадрів".
2. У наказі N 3гн-2005 ( v0003900-05 ):
2.1. У пункті 1 слова "Головному управлінню нагляду за
додержанням законів у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях, Другому відділу Генеральної прокуратури України"
замінити словами "Головному управлінню військових прокуратур,
другому відділу Головного управління нагляду за додержанням
законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості".
2.2. Пункт 3 доповнити шостим абзацом такого змісту: "-
виконання законів у сфері запобігання та протидії корупції."
2.3. Абзац перший пункту 4.2 викласти у такій редакції: "Другому відділу Головного управління нагляду за додержанням
законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості,
підрозділам (другим відділам, старшим помічникам прокурорів) з
питань нагляду за додержанням законів у сфері оборонної
промисловості прокуратур Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя здійснювати нагляд за додержанням законів
про:";
2.4. Пункт 5 після слів "встановлених Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )" доповнити
словами "за винятком спеціально уповноважених суб'єктів, які в
межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо
виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень і
з питань нагляду за додержанням законів при притягненні до
адміністративної відповідальності юридичних осіб за вчинення
корупційних правопорушень.";
2.5. У пункті 7: - слова "у сфері боротьби з корупцією" замінити словами "у
сфері запобігання та протидії корупції." - абзац другий виключити.
3. У наказі N 4/1гн-2005 ( v04_1900-05 ):
3.1. У підпункті 3 пункту 2.1 слова "Головному управлінню
нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України" замінити
словами "Головному управлінню військових прокуратур";
3.2. У підпункті 2 пункту 2.2 слово "відділам" замінити
словами "управлінням (відділам)".
4. У наказі N 4/2гн-2005 ( v04_2900-05 ) пункт 1 після слів
"які ведуть боротьбу з організованою злочинністю" доповнити
словами "та корупцією".
5. У наказі N 5гн-2005 ( v0005900-05 ) абзац третій пункту 2
після слів "нереабілітуючих підстав" доповнити словами "а також
справ стосовно юридичних осіб про вчинення корупційних
правопорушень".
6. У наказі N 6гн-2006 ( v0006900-06 ):
6.1. З пункту 5 виключити речення "принесення протесту на
постанови суду у справах про адміністративні правопорушення (крім
справ про порушення митних правил та прикордонного режиму,
корупційні діяння)";
6.2. Пункт 12.5 виключити. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
і прирівняним до них прокурорам та довести до відома
прокурорсько-слідчих працівників.
Генеральний прокурор України О.Медведько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: