open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 липня 2010 р. N 588

Київ
Про фінансування у 2010 році заходів з літнього

оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів,

дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів та
Міністерства освіти і науки щодо фінансування у 2010 році заходів
з літнього оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з
малозабезпечених і багатодітних сімей у сумі 17018,5 тис. гривень
за розподілом згідно з додатком.
2. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 2154-17 ) на літнє
оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з
малозабезпечених і багатодітних сімей, що додається.
3. Міністерству освіти і науки, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям затвердити відповідні кошториси і списки
дітей, що направлятимуться для літнього оздоровлення та
відпочинку, забезпечити цільове використання виділених згідно з
цією постановою коштів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 14 липня 2010 р. N 588
РОЗПОДІЛ

коштів на літнє оздоровлення та відпочинок дітей

у 2010 році

тис. гривень
------------------------------------------------------------------ | Найменування органу виконавчої влади |Обсяг коштів | |--------------------------------------------------+-------------| |Рада міністрів Автономної Республіки Крим | 471 | |--------------------------------------------------+-------------| |Облдержадміністрації: | | |--------------------------------------------------+-------------| |Вінницька | 407 | |--------------------------------------------------+-------------| |Волинська | 471 | |--------------------------------------------------+-------------| |Дніпропетровська | 845 | |--------------------------------------------------+-------------| |Донецька | 983 | |--------------------------------------------------+-------------| |Житомирська | 433 | |--------------------------------------------------+-------------| |Закарпатська | 414 | |--------------------------------------------------+-------------| |Запорізька | 443 | |--------------------------------------------------+-------------| |Івано-Франківська | 437 | |--------------------------------------------------+-------------| |Київська | 544 | |--------------------------------------------------+-------------| |Кіровоградська | 349 | |--------------------------------------------------+-------------| |Луганська | 504 | |--------------------------------------------------+-------------| |Львівська | 726 | |--------------------------------------------------+-------------| |Миколаївська | 390 | |--------------------------------------------------+-------------| |Одеська | 725 | |--------------------------------------------------+-------------| |Полтавська | 289 | |--------------------------------------------------+-------------| |Рівненська | 676 | |--------------------------------------------------+-------------| |Сумська | 289 | |--------------------------------------------------+-------------| |Тернопільська | 406 | |--------------------------------------------------+-------------| |Харківська | 434 | |--------------------------------------------------+-------------| |Херсонська | 290 | |--------------------------------------------------+-------------| |Хмельницька | 298 | |--------------------------------------------------+-------------| |Черкаська | 346 | |--------------------------------------------------+-------------| |Чернівецька | 238 | |--------------------------------------------------+-------------| |Чернігівська | 295 | |--------------------------------------------------+-------------| |Міськдержадміністрації: | | |--------------------------------------------------+-------------| |Київська | 252 | |--------------------------------------------------+-------------| |Севастопольська | 45 | |--------------------------------------------------+-------------| |Разом | 12000 | |--------------------------------------------------+-------------| |МОН - для здійснення оздоровчих та оздоровчо- | 5018,5 | |масових заходів | | |--------------------------------------------------+-------------| |Усього | 17018,5 | ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ | Найменування органу виконавчої влади |Обсяг коштів | |--------------------------------------------------+-------------| |Рада міністрів Автономної Республіки Крим | 471 | |--------------------------------------------------+-------------| |Облдержадміністрації: | | |--------------------------------------------------+-------------| |Вінницька | 407 | |--------------------------------------------------+-------------| |Волинська | 471 | |--------------------------------------------------+-------------| |Дніпропетровська | 845 | |--------------------------------------------------+-------------| |Донецька | 983 | |--------------------------------------------------+-------------| |Житомирська | 433 | |--------------------------------------------------+-------------| |Закарпатська | 414 | |--------------------------------------------------+-------------| |Запорізька | 443 | |--------------------------------------------------+-------------| |Івано-Франківська | 437 | |--------------------------------------------------+-------------| |Київська | 544 | |--------------------------------------------------+-------------| |Кіровоградська | 349 | |--------------------------------------------------+-------------| |Луганська | 504 | |--------------------------------------------------+-------------| |Львівська | 726 | |--------------------------------------------------+-------------| |Миколаївська | 390 | |--------------------------------------------------+-------------| |Одеська | 725 | |--------------------------------------------------+-------------| |Полтавська | 289 | |--------------------------------------------------+-------------| |Рівненська | 676 | |--------------------------------------------------+-------------| |Сумська | 289 | |--------------------------------------------------+-------------| |Тернопільська | 406 | |--------------------------------------------------+-------------| |Харківська | 434 | |--------------------------------------------------+-------------| |Херсонська | 290 | |--------------------------------------------------+-------------| |Хмельницька | 298 | |--------------------------------------------------+-------------| |Черкаська | 346 | |--------------------------------------------------+-------------| |Чернівецька | 238 | |--------------------------------------------------+-------------| |Чернігівська | 295 | |--------------------------------------------------+-------------| |Міськдержадміністрації: | | |--------------------------------------------------+-------------| |Київська | 252 | |--------------------------------------------------+-------------| |Севастопольська | 45 | |--------------------------------------------------+-------------| |Разом | 12000 | |--------------------------------------------------+-------------| |МОН - для здійснення оздоровчих та оздоровчо- | 5018,5 | |масових заходів | | |--------------------------------------------------+-------------| |Усього | 17018,5 | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 липня 2010 р. N 588
ПОРЯДОК

використання у 2010 році коштів, передбачених

у державному бюджеті ( 2154-17 ) на літнє

оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування,

дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених

і багатодітних сімей

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів, передбачених у державному бюджеті ( 2154-17 ) МОН за
програмою "Надання позашкільної освіти державними позашкільними
навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку
дітей" на літнє оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з
малозабезпечених і багатодітних сімей (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються:
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям - на
оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з
малозабезпечених і багатодітних сімей (далі - діти пільгових
категорій) у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку;
МОН - на проведення оздоровчих та оздоровчо-масових заходів.
3. За рахунок бюджетних коштів придбаваються путівки до
дитячих закладів оздоровлення і відпочинку для дітей пільгових
категорій.
4. Підставою для розподілу путівок до дитячих закладів
оздоровлення і відпочинку є інформація про дітей пільгових
категорій, що потребують оздоровлення та відпочинку влітку в
дитячих закладах.
5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють
розподіл путівок до дитячих закладів оздоровлення і відпочинку
пропорційно кількості дітей пільгових категорій, виходячи з того,
що дитина має право на забезпечення путівкою до такого закладу за
рахунок бюджетних коштів один раз на рік.
6. Путівки до дитячих закладів оздоровлення і відпочинку
розподіляються:
70 відсотків - на оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, насамперед тих, які
перебувають чи виховуються у дитячих будинках та загальноосвітніх
школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
20 відсотків - на оздоровлення та відпочинок дітей-інвалідів
насамперед тих, які навчаються у спеціальних загальноосвітніх
школах-інтернатах для дітей з вадами фізичного чи розумового
розвитку;
10 відсотків - на оздоровлення та відпочинок дітей з
малозабезпечених і багатодітних сімей, середньомісячний сукупний
дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї,
встановленого законодавством.
7. Вартість путівок до дитячих закладів оздоровлення і
відпочинку, які придбаваються за рахунок бюджетних коштів,
визначається виходячи з тривалості зміни та вартості одного
ліжко-дня.
8. Путівки до дитячих закладів оздоровлення і відпочинку,
придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються дітям пільгових
категорій безоплатно.
9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації затверджують
списки дітей, що направлятимуться на літнє оздоровлення та
відпочинок, і розміщують їх на офіційних веб-сайтах.
10. Оздоровчі та оздоровчо-масові заходи здійснюються
відповідно до затвердженого МОН та погодженого з Мінфіном плану з
необхідними розрахунками і обґрунтуваннями.
Для проведення передбачених планом заходів головний
розпорядник бюджетних коштів видає у кожному конкретному випадку
наказ, в якому зазначаються найменування заходу, відповідальний за
його виконання, дата і місце проведення, сума витрат.
До наказу додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою
та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та
обґрунтуваннями.
11. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється в установленому законодавством порядку.
У договорі про закупівлю обов'язково передбачається
можливість коригування визначеної в ньому суми у разі зменшення
бюджетних призначень та застосування штрафних санкцій до суб'єктів
господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання
зобов'язань.
12. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
13. Звіт про використання бюджетних коштів Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації надсилають до 5 жовтня МОН в
установленому ним порядку для узагальнення та подання інформації
Мінфіну до 15 жовтня поточного року.
14. Складення та подання фінансової звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: