open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 липня 2010 р. N 592

Київ
Про внесення змін до Положення про Раду

у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до Положення про Раду у справах інвалідів при
Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 837 ( 837-94-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 22, ст. 1016; 2006 р., N 5,
ст. 221; 2007 р., N 53, ст. 2159), виклавши його в редакції, що
додається.
2. Затвердити посадовий склад Ради у справах інвалідів при
Кабінеті Міністрів України згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 грудня 1994 р. N 837 ( 837-94-п )

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 14 липня 2010 р. N 592)
ПОЛОЖЕННЯ

про Раду у справах інвалідів

при Кабінеті Міністрів України

1. Рада у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України
(далі - Рада) є постійно діючим органом Кабінету Міністрів
України.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
координація дій органів виконавчої влади у вирішенні
правових, економічних та соціальних питань інвалідів;
підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної
політики у сфері соціального захисту інвалідів;
визначення шляхів, механізмів та способів вирішення
проблемних питань, що виникають під час реалізації державної
політики у сфері соціального захисту інвалідів;
підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової
бази з питань соціального захисту інвалідів.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем
у процесі реалізації державної політики у сфері соціального
захисту інвалідів;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій у сфері соціального захисту
прав інвалідів;
3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої
влади покладених на них завдань із забезпечення соціального
захисту інвалідів;
4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів з питань соціального захисту інвалідів;
5) готує та подає рекомендації та пропозиції щодо вирішення
питань соціального захисту інвалідів;
6) розробляє рекомендації щодо вдосконалення механізму
взаємодії органів виконавчої влади з підприємствами, установами та
організаціями і громадськими організаціями інвалідів під час
вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту
інвалідів;
7) вивчає та аналізує досвід зарубіжних держав у розв'язанні
соціальних проблем інвалідів з метою використання його у
вітчизняній практиці, сприяє налагодженню та розширенню
співробітництва з відповідними міжнародними органами та
організаціями.
5. Рада має право:
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій (за згодою керівників), а
також фахівців та незалежних експертів (за згодою);
утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи
відповідно до напрямів своєї роботи.
6. Рада взаємодіє з державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.
Головою Ради є Віце-прем'єр-міністр України відповідно до
розподілу функціональних повноважень.
Голова Ради затверджує її персональний склад та вносить у
разі потреби до нього зміни.
До складу Ради включаються представники всеукраїнських
громадських організацій інвалідів, чисельність яких не повинна
перевищувати кількість представників центральних органів
виконавчої влади.
8. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за
рішенням її голови.
Засідання Ради веде голова, а у разі його відсутності -
заступник голови.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина її членів.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради
забезпечує її секретар.
9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання
Ради, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і
надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.
Член Ради, який не підтримує її пропозиції або рекомендації,
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх
повноважень.
11. Рада має бланк із своїм найменуванням.
12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності Ради здійснюється Мінпраці.

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 14 липня 2010 р. N 592
СКЛАД

Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України

Віце-прем'єр-міністр України, голова Ради
Міністр праці та соціальної політики, заступник голови Ради
Заступник Міністра праці та соціальної політики
Заступник Міністра охорони здоров'я
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра економіки
Заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту
Заступник Міністра транспорту та зв'язку
Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва
Заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства
Заступник Міністра культури і туризму
Директор Фонду соціального захисту інвалідів
Перший заступник начальника Управління соціальної політики та
праці Секретаріату Кабінету Міністрів
Народний депутат України - представник Комітету Верховної
Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (за
згодою)
Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини (за згодою)
Представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів
(за згодою)
Директор департаменту у справах інвалідів Мінпраці, секретар
Ради

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: