open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.08.2010 N 131/595/367/439
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2010 р.

за N 910/18205

Про внесення змін до Порядку надання

та розгляду узагальнених матеріалів

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність
із вимогами Закону України від 18.05.2010 N 2258-VI ( 2258-17 )
"Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом",
удосконалення порядку надання Державним комітетом фінансового
моніторингу України узагальнених матеріалів та ефективності їх
розгляду правоохоронними органами Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміни до Порядку надання та розгляду узагальнених
матеріалів, затвердженого наказом Державного комітету фінансового
моніторингу України, Державної податкової адміністрації України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від
28.11.2006 N 240/718/1158/755 ( z1312-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.12.2006 за N 1312/13186
(із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Директору Департаменту аналітичної роботи
(Підгородецька Л.М.) спільно з Юридичним управлінням
(Гаєвський І.М.) Державного комітету фінансового моніторингу
України подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
4. Начальникам відповідних структурних та територіальних
підрозділів Державного комітету фінансового моніторингу України,
Державної податкової адміністрації України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України довести цей наказ
до відома особового складу та забезпечити належне його виконання.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти: у Державному
комітеті фінансового моніторингу України - на заступника Голови
Державного комітету фінансового моніторингу України В.П.Хилюка, у
Державній податковій адміністрації України - на першого заступника
Голови Державної податкової адміністрації України - начальника
податкової міліції В.В.Шейбута, у Міністерстві внутрішніх справ
України - на першого заступника Міністра внутрішніх справ
України - начальника Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю С.П.Черних, у Службі безпеки України -
на заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного
управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю
В.Г.Рокитського та начальника Департаменту контррозвідувального
захисту економіки держави А.Ф.Кміту.
Голова Державного
комітету фінансового
моніторингу України С.Г.Гуржій
Голова Державної податкової
адміністрації України О.О.Папаіка
В.о. Міністра внутрішніх
справ України С.Є.Попков
Голова Служби
безпеки України В.І.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

фінансового моніторингу

України,

Державної податкової

адміністрації України,

Міністерства внутрішніх

справ України,

Служби безпеки України

28.11.2006

N 240/718/1158/755

( z1312-06 )

(у редакції наказу

Державного комітету

фінансового моніторингу

України,

Державної податкової

адміністрації України,

Міністерства внутрішніх

справ України,

Служби безпеки України

10.08.2010

N 131/595/367/439)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2010 р.

за N 910/18205

ПОРЯДОК

надання та розгляду узагальнених матеріалів

I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає єдиний механізм та систему: форми, структури та змісту узагальнених матеріалів Державного
комітету фінансового моніторингу України (далі -
Держфінмоніторинг); надання Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів до
Державної податкової адміністрації України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України (далі -
правоохоронні органи), їх територіальних підрозділів; реєстрації та розгляду узагальнених матеріалів
правоохоронними органами, їх територіальними підрозділами; отримання Держфінмоніторингом інформації/документів про хід
опрацювання узагальнених матеріалів правоохоронними органами, їх
територіальними підрозділами; запобігання розголошенню інформації, що міститься в
узагальнених матеріалах.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: додатки до узагальнених матеріалів - копії документів, які
стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація,
пов'язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або
електронній формі (за наявності); експертна комісія - комісія Держфінмоніторингу з розгляду
узагальнених матеріалів, підготовлених до передачі правоохоронним
органам, їх територіальним підрозділам, склад і повноваження якої
затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу; надання узагальнених матеріалів - дії посадових осіб
Держфінмоніторингу, спрямовані на передачу у встановленому порядку
правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам узагальнених
матеріалів у письмовій та/або електронній формі; предикатний злочин - суспільно небезпечне протиправне діяння,
що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом; реєстрація (облік) узагальнених матеріалів - присвоєння
Держфінмоніторингом кожному узагальненому матеріалу реєстраційного
номера, а також реєстрація, взяття на облік та фіксація в
облікових журналах, книгах і введення в статистичну звітність
виявлених злочинів правоохоронними органами та їх територіальними
підрозділами; розгляд узагальнених матеріалів - перевірка правоохоронними
органами, їх територіальними підрозділами відомостей, викладених в
узагальнених матеріалах, та прийняття рішення згідно з
кримінально-процесуальним законодавством; супроводження узагальнених матеріалів - підготовка і
направлення Держфінмоніторингом запитів до правоохоронних органів
про хід розгляду узагальнених матеріалів, а також отримання
інформації від правоохоронних органів, судових органів про
прийняті рішення за результатами їх розгляду, у тому числі щодо
кримінальних, оперативно-розшукових або контррозвідувальних,
судових справ, у яких використовувалися відомості узагальнених
матеріалів; узагальнення інформації щодо стану і результатів
розгляду узагальнених матеріалів; надання консультативної допомоги
правоохоронним органам; організація та проведення спільних робочих
нарад тощо; територіальні підрозділи правоохоронних органів - головні
управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві, Севастополі та на залізницях, регіональні управління
Служби безпеки України, підрозділи податкової міліції у складі
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі. Інші терміни та поняття, які вживаються у цьому Порядку,
застосовуються у значеннях, визначених Законом України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
(далі - Закон).
II. Підготовка узагальнених матеріалів

до передачі правоохоронним органам
1. Інформація про фінансову операцію або сукупність
пов'язаних між собою фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, а також про клієнта, одержана
Держфінмоніторингом у встановленому законодавством порядку,
обробляється та аналізується на предмет наявності достатніх
підстав: вважати, що операція або сукупність пов'язаних між собою
операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму; підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із
вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України
( 2341-14 ), що не стосується легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. У разі встановлення вищезазначених підстав Держфінмоніторинг
у встановлені цим Порядком строки надає до правоохоронних органів
відповідні узагальнені матеріали.
2. Узагальнені матеріали готуються Держфінмоніторингом у
письмовій та/або електронній формі.
3. Узагальненим матеріалам відповідно до вимог Закону
( 249-15 ) надається гриф обмеження доступу "Для службового
користування". У разі якщо узагальнені матеріали мають додатки, які містять
банківську, комерційну, професійну таємницю та таємницю
страхування, в узагальнених матеріалах робиться відповідний запис.
4. Структура узагальнених матеріалів: зміст; преамбула; описові розділи; резюме; мотивований висновок; додатки (за наявності).
5. Узагальнені матеріали мають містити такі відомості:
5.1. В обов'язковому порядку: 5.1.1. Реєстраційний номер, дату, умовне найменування, підпис
уповноваженої особи Держфінмоніторингу. 5.1.2. Опис суті фінансової операції або сукупності
пов'язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, з відображенням
дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та
обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між
особами, які їх вчинили, або: опис суті фінансової операції або сукупності пов'язаних між
собою фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з суспільно
небезпечним діянням, що передувало легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, з відображенням дати та суми,
на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх
здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх
вчинили; опис суті фінансової операції або сукупності пов'язаних між
собою фінансових операцій, які дають можливість підозрювати, що
фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням діяння,
визначеного Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ), що не
стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму, з відображенням дати та суми,
на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх
здійснення, взаємовідносин, а також зв'язків між особами, які їх
вчинили. 5.1.3. Опис достатніх підстав, які дають можливість вважати,
що фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою
фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму, або: опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що
фінансові операції або сукупність пов'язаних між собою фінансових
операцій можуть бути пов'язані з суспільно небезпечним діянням, що
передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом; опис достатніх підстав, які дають можливість підозрювати, що
фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням діяння,
визначеного Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ), що не
стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму. 5.1.4. Схему фінансових операцій. 5.1.5. Мотивований висновок, що фінансові операції можуть
здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму або можуть
здійснюватися з метою вчинення діяння, визначеного Кримінальним
кодексом України ( 2341-14 ), що не стосується легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування
тероризму.
5.2. У разі наявності: 5.2.1. Опис ознак, за якими суб'єкт фінансового моніторингу
виявив фінансові операції, що підлягали фінансовому моніторингу. 5.2.2. Код банку (МФО - BIC), найменування банку та номери
рахунків, через які здійснювалася фінансова операція. 5.2.3. Інформацію щодо ідентифікації резидентів: а) для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дату
народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що
посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце
проживання або місцеперебування фізичної особи, ідентифікаційний
номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер
паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної
податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного
номера; б) для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по
батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого
документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його
видав, місце проживання або місцеперебування фізичної
особи - підприємця, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та
орган, що його видав; в) для юридичної особи - повне найменування,
місцезнаходження; реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та
орган, що його видав, відомості про органи управління та їх склад;
дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися
рахунками і майном, відомості про власників істотної участі в
юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи;
ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України. 5.2.4. Інформацію щодо ідентифікації нерезидентів: а) для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або
іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що
його видав, громадянство, місце проживання або місце тимчасового
перебування фізичної особи в Україні; б) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження
та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського
рахунку, відомості про органи управління та їх склад; дані, що
ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та
майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі;
відомості про контролерів юридичної особи, копія легалізованого
витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або
нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого
органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної
особи. 5.2.5. Інформацію про стан учасника фінансових операцій
(діючий, відновлення платоспроможності, банкрут, ліквідований
тощо). 5.2.6. Копії первинних документів, на підставі яких проведені
фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу, у
тому числі такі, що містять банківську та комерційну таємницю. Копії заяв та інших документів, на підставі яких відкриті
рахунки, через які здійснювалися фінансові операції. 5.2.7. Копії паспорта особи, картки із зразками підписів та
довіреності, на підставі якої цей учасник брав участь у проведенні
фінансової операції, що стала об'єктом фінансового моніторингу. Копії установчих документів юридичних осіб, задіяних у
здійсненні фінансових операцій. 5.2.8. Відомості та копії документів щодо відстеження
(моніторингу) обігу активів, що можуть бути пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму. 5.2.9. Інформацію, одержану від правоохоронних,
розвідувальних та інших державних органів. 5.2.10. Інформацію, одержану від підрозділів фінансових
розвідок інших держав (за наявності дозволу підрозділів фінансових
розвідок інших держав на передачу такої інформації до
правоохоронних органів). 5.2.11. Відомості, одержані з відкритих джерел (засобів
масової інформації тощо). 5.2.12. Інформацію про раніше передані узагальнені матеріали,
пов'язані з цим матеріалом. 5.2.13. Схему засновницьких зв'язків.
5.3. У разі двох і більше ознак фінансових операцій, клієнтів
їх опис формується як узагальнення (загальна кількість операцій,
загальна сума, найбільш суттєвий характер операцій та основні
контрагенти). Детальніша інформація додається в табличній
електронній формі, що є невід'ємним додатком до узагальнених
матеріалів.
6. При формуванні узагальнених матеріалів для здійснення
аналізу фінансових операцій та/або у разі необхідності отримання
інформації від підрозділу фінансової розвідки іншої держави
Держфінмоніторингом використовується інформація, надана
правоохоронними або іншими державними органами про фінансові
операції, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму та/або пов'язані з особами, стосовно
яких застосовано міжнародні санкції.
6.1. Територіальні підрозділи правоохоронних органів надають
таку інформацію Держфінмоніторингу через відповідні структурні
підрозділи центральних апаратів правоохоронних органів.
6.2. Інформація, яка надається відповідно до цього пункту,
повинна містити відомості та реквізити осіб, перелік яких
визначено в додатку 1 до цього Порядку.
6.3. У разі відсутності в інформації правоохоронного органу
відомостей та реквізитів осіб, зазначених у додатку 1 до цього
Порядку, така інформація не розглядається.
6.4. Надання зазначеної інформації Держфінмоніторингу
здійснюється правоохоронними органами з дотриманням вимог,
передбачених статтею 121 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1002-05 ), та вимог законодавства у сфері охорони
державної таємниці, зокрема щодо відомостей, передбачених
статтею 4.4.9 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю,
затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440
( z0902-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.08.2005 за N 902/11182.
6.5. Держфінмоніторинг у разі необхідності звернення до
підрозділу фінансової розвідки іншої держави використовує
інформацію, надану правоохоронними органами, їх територіальними
підрозділами щодо фінансових операцій, стану розгляду узагальнених
матеріалів, кримінальних справ, у тому числі якій надано гриф
обмеження доступу "Для службового користування", якщо інше не
зазначено правоохоронним органом.
6.6. У разі наявності в узагальненому матеріалі інформації
підрозділу фінансової розвідки іншої держави, яким надано дозвіл
на передачу цієї інформації конкретному правоохоронному органу,
такі узагальнені матеріали передаються в інший правоохоронний
орган за наявності відповідного дозволу підрозділу фінансової
розвідки іншої держави.
7. У разі наявності у Держфінмоніторингу додаткової
інформації, що стосується раніше направлених правоохоронним
органам, їх територіальним підрозділам узагальнених матеріалів,
Держфінмоніторинг формує та подає відповідному правоохоронному
органу, його територіальному підрозділу додаткові узагальнені
матеріали. Додаткові узагальнені матеріали (за наявності) надаються
правоохоронному органу, його територіальному підрозділу, на
розгляді якого перебувають узагальнені матеріали. Додаткові узагальнені матеріали є невід'ємною частиною
узагальнених матеріалів.
8. У разі наявності у Держфінмоніторингу додаткової
інформації, що стосується раніше направлених правоохоронним
органам, їх територіальним підрозділам узагальнених матеріалів, за
результатами перевірки яких відмовлено в порушенні кримінальної
справи або кримінальну справу направлено для розгляду до суду,
Держфінмоніторинг може формувати узагальнені матеріали, які
подаються на розгляд експертної комісії, для прийняття рішення
щодо їх направлення до правоохоронних органів, їх територіальних
підрозділів. Якщо за результатами перевірки раніше наданого узагальненого
матеріалу порушено кримінальну справу або узагальнений матеріал
перевіряється (використовується) під час досудового слідства,
додаткові узагальнені матеріали надаються безпосередньо слідчому
підрозділу правоохоронного органу, його територіального
підрозділу, у провадженні якого перебуває така справа, якщо інше
не зазначено слідчим підрозділом.
9. У разі надходження запиту правоохоронного органу, його
територіального підрозділу до Держфінмоніторингу щодо надання
інформації, отриманої від суб'єктів первинного фінансового
моніторингу, Держфінмоніторинг повертає запит без розгляду, за
винятком випадку, якщо він надійшов у межах перевірки раніше
направленого узагальненого матеріалу.
III. Надання Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів
1. Рішення про наявність достатніх підстав для передачі
узагальнених матеріалів до правоохоронних органів приймається
експертною комісією.
2. До участі в засіданнях експертної комісії можуть
запрошуватися представники структурних підрозділів правоохоронних
органів, завданням яких є запобігання та протидія легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму, склад яких затверджується окремим розпорядчим
документом відповідного структурного підрозділу правоохоронного
органу. Представники структурних підрозділів правоохоронних органів,
які залучаються до участі в засіданнях експертної комісії,
наділені консультативно-дорадчими функціями та мають право: знайомитися з короткими описами проектів узагальнених
матеріалів (у табличній формі) та схемами фінансових операцій; вносити пропозиції щодо наявності або відсутності достатніх
підстав для передачі узагальнених матеріалів до правоохоронного
органу, його територіального підрозділу; вносити пропозиції щодо обсягу і терміну доопрацювання
узагальнених матеріалів; вносити пропозиції щодо визначення правоохоронного органу,
його територіального підрозділу, до якого рекомендується передати
узагальнені матеріали; інформувати про стан розгляду раніше переданих до
правоохоронних органів узагальнених матеріалів; вносити пропозиції щодо надання копій узагальнених
матеріалів; вносити пропозиції щодо доцільності інформування
правоохоронного органу щодо направлення узагальнених матеріалів до
іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу
тощо.
3. За наявності достатніх підстав вважати, що фінансова
операція може бути пов'язана з фінансуванням тероризму,
узагальнений матеріал негайно передається Службі безпеки України.
4. У разі наявності інформації, що в провадженні
територіального підрозділу правоохоронного органу перебуває
кримінальна справа, порушена за ознаками предикатного злочину
та/або фінансування тероризму, експертна комісія може прийняти
рішення про надання узагальненого матеріалу, пов'язаного з такою
справою, безпосередньо до цього підрозділу.
5. У разі наявності інформації, що територіальним підрозділом
правоохоронного органу проводиться оперативно-розшукова діяльність
у межах оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи
відповідно до Законів України "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ) та "Про контррозвідувальну діяльність"
( 374-15 ), експертна комісія може прийняти рішення про надання
узагальненого матеріалу, пов'язаного з такою справою,
безпосередньо до цього підрозділу.
6. У разі наявності інформації, що фінансові операції, які
відображені в узагальненому матеріалі, здійснюються або
здійснювалися у конкретній територіально-адміністративній одиниці
(Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або
Севастополі), експертна комісія може прийняти рішення щодо
направлення такого узагальненого матеріалу безпосередньо до
територіального підрозділу правоохоронного органу цієї
територіально-адміністративної одиниці.
7. У разі наявності інформації, що територіальному підрозділу
правоохоронного органу (органу дізнання) відповідно до доручення
слідчого або у складі слідчої групи необхідно здійснити ряд
слідчих чи розшукових дій у межах розслідування кримінальної
справи, порушеної за ознаками предикатного злочину, експертна
комісія може прийняти рішення щодо направлення таких матеріалів
безпосередньо до територіального підрозділу правоохоронного
органу.
8. До правоохоронного органу, його територіального підрозділу
направляється лише один примірник узагальненого матеріалу. Направлення декількох примірників одного і того самого
узагальненого матеріалу або його копії структурним підрозділам
одного правоохоронного органу, його територіальним підрозділам чи
декільком правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам не
допускається. Слідчим підрозділам правоохоронних органів у разі
розслідування кримінальних справ, порушених за ознаками
предикатного злочину, за фінансовими операціями, які безпосередньо
пов'язані з операціями, відображеними в узагальненому матеріалі,
наданому іншому правоохоронному органу, його територіальному
підрозділу, надається копія такого узагальненого матеріалу
відповідно до рішення експертної комісії. Документ на отримання копії узагальненого матеріалу повинен: бути викладений на офіційному бланку відповідного
правоохоронного органу встановленої форми; бути наданий за підписом керівника слідчого підрозділу
правоохоронного органу (чи його заступника), скріпленим гербовою
печаткою.
9. Термін передачі узагальнених матеріалів до правоохоронних
органів, їх територіальних підрозділів не повинен перевищувати
п'яти робочих днів з дня прийняття експертною комісією рішення. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення щодо подальшого
зупинення фінансової операції відповідно до частини другої
статті 17 Закону ( 249-15 ) та/або зупинення видаткових операцій
відповідно до частини третьої статті 17 Закону передача
узагальнених матеріалів до правоохоронних органів здійснюється у
терміни, встановлені пунктом 3 розділу VII цього Порядку.
10. Узагальнені матеріали, додаткові узагальнені матеріали
(за наявності) та додатки до них (за наявності) надаються
правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам на
паперових, та/або магнітних, та/або інших матеріальних носіях
інформації разом з відповідним супровідним листом за підписом
Голови Держфінмоніторингу або його заступника.
11. У супровідному листі зазначаються коротке умовне
найменування узагальненого матеріалу, підозри щодо відмивання
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму,
його реєстраційний номер, наявність додатків, а також інформація
про день закінчення строку зупинення фінансової та/або видаткової
операції, у разі якщо таке рішення прийнято Держфінмоніторингом
відповідно до частин другої, третьої статті 17 Закону ( 249-15 ),
а також інформація щодо раніше направлених узагальнених
матеріалів.
12. Копії документів, які надійшли до Держфінмоніторингу
після надання узагальненого матеріалу до правоохоронного органу,
його територіального підрозділу та не містять відомостей щодо
проведення нових фінансових операцій, можуть надаватися
правоохоронному органу, його територіальному підрозділу окремим
супровідним листом як додатки до узагальненого матеріалу або до
додаткового узагальненого матеріалу. Додатки (за наявності) до узагальненого матеріалу або до
додаткового узагальненого матеріалу є його невід'ємною частиною.
13. Примірник (копія) супровідного листа про направлення
узагальнених матеріалів або додаткових узагальнених матеріалів до
територіального підрозділу правоохоронного органу в обов'язковому
порядку надається відповідному структурному підрозділу
правоохоронного органу.
IV. Реєстрація (облік) узагальнених матеріалів
1. Реєстрація узагальнених матеріалів і додаткових
узагальнених матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу,
здійснюється правоохоронним органом, його територіальним
підрозділом відповідно до чинного законодавства з дотриманням
вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98
N 1893 ( 1893-98-п ).
2. Правоохоронний орган, його територіальний підрозділ, який
отримав узагальнений матеріал або додатковий узагальнений
матеріал, не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з моменту їх
реєстрації та обліку надає Держфінмоніторингу відомості щодо дати
і номера їх реєстрації.
3. При направленні структурним підрозділом правоохоронного
органу узагальненого матеріалу, та/або додаткового узагальненого
матеріалу, або матеріалу їх перевірки до свого територіального
підрозділу або якщо територіальний підрозділ направив його до
структурного підрозділу правоохоронного органу, один примірник
супровідного листа та/або повідомлення надсилається на адресу
Держфінмоніторингу.
4. Якщо відповідно до законодавства узагальнений матеріал,
та/або додатковий узагальнений матеріал, або матеріал його
перевірки передається з одного правоохоронного органу до іншого
або до їх територіальних підрозділів, правоохоронний орган (його
територіальний підрозділ), який передає такі документи, один
примірник супровідного листа та/або повідомлення надсилає на
адресу Держфінмоніторингу та з врахуванням компетенції до: Головного управління податкової міліції Державної податкової
адміністрації України; Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх справ України; Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю або Департаменту контррозвідувального захисту
економіки держави Служби безпеки України.
5. У всіх випадках передачі матеріалів перевірки за
результатами розгляду узагальнених матеріалів у супровідному листі
в обов'язковому порядку зазначається інформація щодо узагальненого
матеріалу, у тому числі його реєстраційний номер у
Держфінмоніторингу.
V. Розгляд узагальнених матеріалів
1. Перевірка узагальнених матеріалів здійснюється з
дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства.
2. Організація та/або проведення перевірки узагальнених
матеріалів здійснюється правоохоронними органами, їх
територіальними підрозділами, на які покладено виконання завдань
із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а саме: Головним управлінням податкової міліції Державної податкової
адміністрації України; Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю
та Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ
України; Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю, Департаментом контррозвідувального захисту економіки
держави та Департаментом захисту національної державності Служби
безпеки України.
3. Контроль за станом розгляду та обґрунтованістю прийнятих
рішень територіальними підрозділами правоохоронних органів за
результатами перевірки узагальнених матеріалів здійснюють
структурні підрозділи правоохоронних органів, а також керівники
територіальних підрозділів правоохоронних органів.
4. Узагальнені матеріали, які містять підозри щодо відмивання
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму,
використовуються правоохоронними органами, їх територіальними
підрозділами виключно при здійсненні заходів щодо боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму.
VI. Отримання Держфінмоніторингом інформації

та/або документів про хід розгляду

узагальнених матеріалів
1. При прийнятті рішення за результатами розгляду
узагальнених матеріалів правоохоронні органи (їх територіальні
підрозділи) протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття
рішення надають Держфінмоніторингу інформацію відповідно до
Переліку відомостей про стан розгляду узагальнених матеріалів
правоохоронними органами (далі - Перелік) (додаток 2).
2. Для інформування суб'єктів первинного фінансового
моніторингу, які надали повідомлення про фінансові операції
відповідно до статей 15, 16 Закону ( 249-15 ), та суб'єктів
державного фінансового моніторингу правоохоронні органи, їх
територіальні підрозділи надають повідомлення Держфінмоніторингу
щодо порушення, закриття кримінальних справ, направлення їх до
суду у розрізі таких фінансових операцій за формою, наведеною в
додатку 3 до цього Порядку.
3. У разі потреби в отриманні інформації (додаткової
інформації) щодо стану розгляду переданих узагальнених матеріалів,
копій процесуальних документів Держфінмоніторинг направляє запити
до правоохоронних органів.
4. Правоохоронні органи (їх територіальні підрозділи) на
запити Держфінмоніторингу зобов'язані надавати інформацію
(додаткову інформацію) про стан розгляду узагальнених матеріалів,
хід розслідування кримінальних справ та/або відповідні копії
процесуальних документів (з дотриманням вимог
Кримінально-процесуального кодексу України) ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ).
5. Держфінмоніторинг та правоохоронні органи один раз на
півріччя проводять взаємозвірку результатів стану розгляду
переданих узагальнених матеріалів.
5.1. Результати взаємозвірки оформляються актом за формою,
наведеною в додатку 4 до цього Порядку.
5.2. Держфінмоніторинг складає акт у двох примірниках, які до
25 числа місяця, наступного за звітним, направляються до
правоохоронного органу.
5.3. Правоохоронний орган протягом тридцяти днів з моменту
отримання акта здійснює звірку і надає підписаний примірник акта
Держфінмоніторингу.
5.4. До акта взаємозвірки Держфінмоніторингом та
правоохоронним органом заносяться відомості про узагальнені
матеріали та додаткові узагальнені матеріали, що були передані та
отримані у звітний період, перенаправлені в інший правоохоронний
орган (його територіальний підрозділ) або отримані від них за
звітний період, відомості щодо узагальнених матеріалів, які
перебувають на розгляді більше шести місяців і стосовно яких
відсутня інформація щодо прийнятого процесуального рішення.
5.5. Акт взаємозвірки підписується керівниками відповідного
структурного підрозділу правоохоронного органу та
Держфінмоніторингу або їх заступниками, затверджується Головою
Держфінмоніторингу та керівником правоохоронного органу або їх
заступниками відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
6. Співробітники Держфінмоніторингу за ініціативою
правоохоронного органу у встановленому законодавством порядку
беруть участь у заходах, які здійснюють правоохоронні органи у
сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, як консультанти або
спеціалісти.
VII. Інформування правоохоронних органів

про зупинення фінансових операцій
1. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше
зупинення фінансової операції відповідно до вимог частини другої
статті 17 Закону ( 249-15 ), здійснене суб'єктом первинного
фінансового моніторингу відповідно до вимог частини першої
статті 17 Закону, та/або зупинення видаткових фінансових операцій
відповідно до частини третьої статті 17 Закону Держфінмоніторинг
невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після прийняття
такого рішення інформує про зазначене правоохоронні органи,
уповноважені приймати рішення відповідно до
кримінально-процесуального законодавства.
1.1. Якщо Держфінмоніторингом приймається рішення про
подальше зупинення фінансових операцій (про зупинення видаткових
операцій) відповідно до вимог частини другої та/або третьої
статті 17 Закону ( 249-15 ) і такі операції пов'язані з раніше
наданими узагальненими матеріалами, про це інформується лише
правоохоронний орган (його територіальний підрозділ), який
безпосередньо їх розглядає.
1.2. Якщо Держфінмоніторингом приймається рішення про
подальше зупинення фінансових операцій (про зупинення видаткових
операцій) відповідно до вимог частини другої та/або третьої
статті 17 Закону ( 249-15 ) і такі операції не пов'язані з раніше
наданими узагальненими матеріалами, про це інформуються структурні
підрозділи правоохоронних органів, а саме: Головне управління податкової міліції Державної податкової
адміністрації України; Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю та
Головне слідче управління (у справах, які перебувають у
провадженні) Міністерства внутрішніх справ України; Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю та Департамент контррозвідувального захисту економіки
держави Служби безпеки України.
2. Правоохоронний орган, отримавши інформацію про прийняте
Держфінмоніторингом рішення відповідно до пункту 1 цього розділу,
невідкладно протягом двох робочих днів з моменту її отримання
надає Держфінмоніторингу для аналізу необхідну додаткову
інформацію, документи (за наявності), які містять: відомості стосовно осіб, що здійснюють або причетні до
здійснення цієї фінансової операції; відомості щодо проведення правоохоронним органом, його
територіальним підрозділом оперативно-розшукових заходів та/або
притягнення до кримінальної відповідальності, судимості стосовно
вищезазначених осіб; наявність підозр щодо вчинення цими особами діянь,
передбачених Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ); іншу компрометуючу інформацію, або інформує про відсутність такої інформації.
3. У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг
готує узагальнені матеріали, які пов'язані із зупиненням
фінансової операції, і подає правоохоронним органам не пізніше
п'ятого робочого дня після прийняття рішення щодо подальшого
зупинення фінансової операції відповідно до частин другої та/або
третьої статті 17 Закону ( 249-15 ). У такому разі строк зупинення фінансової операції
продовжується Держфінмоніторингом на сім робочих днів з дня
подання відповідних узагальнених матеріалів за умови, що загальний
строк такого зупинення не перевищуватиме 14 робочих днів.
4. У разі надходження запиту правоохоронного органу у межах
перевірки раніше наданих узагальнених матеріалів, у якому
зазначаються фінансові операції, які містять ознаки, передбачені
статтями 15, 16 Закону ( 249-15 ), Держфінмоніторинг може прийняти
рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів
(осіб) відповідно до частини третьої статті 17 Закону. Такий запит правоохоронного органу обов'язково повинен: а) бути викладений на офіційному бланку відповідного
правоохоронного органу встановленої форми; б) бути наданий за підписом керівника правоохоронного органу
(чи його заступника), скріпленим гербовою печаткою; в) містити мотивовані підозри, обґрунтування необхідності
зупинення видаткових операцій, ідентифікаційні дані учасників
фінансових операцій, банківські рахунки та інші відомості,
зазначені в додатку 1 до цього Порядку.
VIII. Заходи щодо запобігання розголошенню інформації,

що міститься в узагальнених матеріалах
1. Правоохоронні органи, їх територіальні підрозділи,
Держфінмоніторинг забезпечують збереження повноти і цілісності
отриманої інформації, створюють і підтримують належні умови для її
зберігання, а також запобігання незаконному доступу.
2. З метою запобігання незаконному розголошенню інформації,
яка міститься в узагальнених матеріалах та додаткових узагальнених
матеріалах, у тому числі при передачі та перевірці, її розкриття
та захист здійснюються службовими особами правоохоронних органів
та Держфінмоніторингу відповідно до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ), Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ), та інших
нормативно-правових актів.
Директор Департаменту
аналітичної роботи
Держфінмоніторингу Л.М.Підгородецька
Перший заступник начальника
податкової міліції - начальник
Головного управління податкової
міліції Державної податкової
адміністрації України А.В.Головач
Заступник начальника ГУБОЗ
Міністерства внутрішніх
справ України Є.В.Філімонов
Заступник начальника ГУБКОЗ
Служби безпеки України П.С.Кравченко
Начальник ДКЗЕД
Служби безпеки України А.Ф.Кміта

Додаток 1

до Порядку надання

та розгляду узагальнених

матеріалів

( z1312-06 )

ПЕРЕЛІК

відомостей та реквізитів осіб,

які повинні міститися в інформації

правоохоронних органів

------------------------------------------------------------------ |1 | Перелік відомостей, які повинні міститися в інформації | | | правоохоронних органів | |-----+----------------------------------------------------------| |1.1 |Вид фінансових операцій, стосовно яких у правоохоронного | | |органу є підозри, що вони пов'язані: | |-----+----------------------------------------------------------| |а) |з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним | | |шляхом | |-----+----------------------------------------------------------| |б) |з фінансуванням тероризму | |-----+----------------------------------------------------------| |в) |з особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції | |-----+----------------------------------------------------------| |1.2 |Інформація про фінансові операції, зазначені у пункті 1.1 | | |цього Переліку, повинна бути отримана при: | |-----+----------------------------------------------------------| |а) |здійсненні провадження у кримінальній справі, порушеній за| | |ознаками предикатного злочину | |-----+----------------------------------------------------------| |б) |виконанні завдань, передбачених Законами України "Про | | |оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) та "Про | | |контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ), з метою пошуку | | |і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих | | |осіб та груп, за які Кримінальним кодексом України | | |( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення | | |волі (за винятком діянь, передбачених статтями 207, 212 | | |і 212-1 Кримінального кодексу України) | |-----+----------------------------------------------------------| |1.3 |Інформація щодо кримінальної, оперативно-розшукової або | | |контррозвідувальної справи: | |-----+----------------------------------------------------------| |1.3.1|щодо кримінальної справи: | |-----+----------------------------------------------------------| |а) |номер кримінальної справи | |-----+----------------------------------------------------------| |б) |дата порушення кримінальної справи | |-----+----------------------------------------------------------| |в) |кваліфікація предикатного злочину | |-----+----------------------------------------------------------| |г) |найменування правоохоронного органу, його слідчого | | |підрозділу, який веде розслідування | |-----+----------------------------------------------------------| |ґ) |короткий опис фабули справи. Дата, час, адреса, місце, | | |спосіб, знаряддя, засоби, інші особливості вчинення | | |злочину, дані осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, | | |тощо | |-----+----------------------------------------------------------| |д) |встановлений розмір матеріальних збитків та/або злочинних | | |доходів (грн) | |-----+----------------------------------------------------------| |1.3.2|щодо оперативно-розшукової справи: | |-----+----------------------------------------------------------| |а) |номер оперативно-розшукової справи | |-----+----------------------------------------------------------| |б) |дата заведення оперативно-розшукової справи | |-----+----------------------------------------------------------| |в) |кваліфікація предикатного злочину, щодо вчинення якого є | | |підозри | |-----+----------------------------------------------------------| |г) |найменування правоохоронного органу, його структурного | | |підрозділу, у провадженні якого перебуває | | |оперативно-розшукова справа | |-----+----------------------------------------------------------| |ґ) |короткий опис фабули справи. Дата, час, адреса, місце, | | |спосіб, знаряддя, засоби, інші особливості вчинення | | |злочину, дані осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, | | |тощо | |-----+----------------------------------------------------------| |д) |встановлений розмір матеріальних збитків та/або злочинних | | |доходів (грн) | |-----+----------------------------------------------------------| |1.3.3|щодо контррозвідувальної справи: | |-----+----------------------------------------------------------| |а) |номер контррозвідувальної справи | |-----+----------------------------------------------------------| |б) |дата заведення контррозвідувальної справи | |-----+----------------------------------------------------------| |в) |кваліфікація предикатного злочину, щодо вчинення якого є | | |підозри | |-----+----------------------------------------------------------| |г) |найменування правоохоронного органу, його структурного | | |підрозділу, у провадженні якого перебуває | | |контррозвідувальна справа | |-----+----------------------------------------------------------| |ґ) |короткий опис фабули справи. Дата, час, адреса, місце, | | |спосіб, знаряддя, засоби, інші особливості вчинення | | |злочину, дані осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, | | |тощо | |-----+----------------------------------------------------------| |д) |встановлений розмір матеріальних збитків та/або злочинних | | |доходів (грн) | |-----+----------------------------------------------------------| |1.4 |Опис фінансової операції, щодо якої у правоохоронного | | |органу є підозри, що вона пов'язана з легалізацією | | |(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або | | |фінансуванням тероризму або з особами, стосовно яких | | |застосовано міжнародні санкції: | |-----+----------------------------------------------------------| |а) |дата проведення фінансової операції | |-----+----------------------------------------------------------| |б) |сума фінансової операції | |-----+----------------------------------------------------------| |в) |відомості щодо учасників фінансової операції | |-----+----------------------------------------------------------| |г) |найменування банку | |-----+----------------------------------------------------------| |ґ) |номер банківського рахунку | |-----+----------------------------------------------------------| |д) |реквізити фінансових, бухгалтерських або інших документів | |-----+----------------------------------------------------------| |1.5 |Підстави мотивованої підозри стосовно того, що фінансова | | |операція пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, | | |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму | | |або пов'язана з особами, стосовно яких застосовані | | |міжнародні санкції | |-----+----------------------------------------------------------| |1.6 |Наявність причинного зв'язку між фактами, які | | |досліджуються в кримінальній, оперативно-розшуковій або | | |контррозвідувальній справі, та фінансовою операцією | |-----+----------------------------------------------------------| |1.7 |Обов'язкові ідентифікаційні дані юридичних та фізичних | | |осіб, які здійснили фінансові операції та прямо чи | | |опосередковано можуть бути причетні до легалізації | | |(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або | | |фінансування тероризму: | |-----+----------------------------------------------------------| |1.7.1|для фізичних осіб - резидентів: | |-----+----------------------------------------------------------| |а) |прізвище, ім'я, по батькові | |-----+----------------------------------------------------------| |б) |ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (крім осіб, які через| | |свої релігійні або інші переконання відмовляються від | | |прийняття ідентифікаційного номера та офіційно | | |повідомляють про це відповідні державні органи) | |-----+----------------------------------------------------------| |1.7.2|для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по | | |батькові (за наявності) (українською та/або англійською | | |мовою) | |-----+----------------------------------------------------------| |1.7.3|для юридичних осіб: | |-----+----------------------------------------------------------| |а) |повне найменування | |-----+----------------------------------------------------------| |б) |ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для резидентів) | |-----+----------------------------------------------------------| |в) |місцезнаходження | |-----+----------------------------------------------------------| |2 |Обсяг (перелік) інформації, необхідної для звернення до | | |підрозділу фінансової розвідки іншої держави: | |-----+----------------------------------------------------------| |2.1 |Інформація, зазначена в підпунктах 1.1-1.3, 1.5 та 1.6 | | |цього Порядку | |-----+----------------------------------------------------------| |2.2 |Відомості, що ідентифікують суб'єкта: назва суб'єкта | | |(прізвище, ім'я, по батькові фізичної та/або найменування | | |юридичної особи) | |-----+----------------------------------------------------------| |2.3 |Фінансова та інша інформація: | |-----+----------------------------------------------------------| |а) |найменування банку (SWIFT - код (BIC cod) банку) | |-----+----------------------------------------------------------| |б) |номер банківського рахунку | |-----+----------------------------------------------------------| |в) |опис необхідної інформації (запитання) | |-----+----------------------------------------------------------| |г) |ціль та мета використання інформації, що запитується | |-----+----------------------------------------------------------| |ґ) |застосування арешту, вилучення або конфіскації майна в цій| | |справі | |-----+----------------------------------------------------------| |д) |сума (вид валюти) та/або походження коштів, задіяних в цій| | |справі | |-----+----------------------------------------------------------| |е) |країни, які задіяні у розслідуванні | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Порядку надання

та розгляду узагальнених

матеріалів

( z1312-06 )

ПЕРЕЛІК

відомостей про стан розгляду узагальнених

матеріалів правоохоронними органами

------------------------------------------------------------------ | N | Стадія розгляду матеріалів| Відомості про стан розгляду | |з/п| | узагальнених матеріалів (УМ) | | | | та додаткових узагальнених | | | | матеріалів (ДУМ) | |---+---------------------------+--------------------------------| | 1 |Отримання УМ (ДУМ) |1. Реєстраційний номер | | | |Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), | | | |дата. | | | |2. Найменування правоохоронного | | | |органу (його територіального | | | |підрозділу), який отримав | | | |УМ (ДУМ). | | | |3. Дата і номер реєстрації | | | |УМ (ДУМ) в журналі обліку | | | |документів з грифом "ДСК". | | | |4. Дата і номер реєстрації в | | | |журналі обліку заяв і | | | |повідомлень про злочини, що | | | |вчинені або готуються | |---+---------------------------+--------------------------------| | 2 |Здійснення перевірки |1. Реєстраційний номер | | | |Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), | | | |дата. | | | |2. Підстави проведення перевірки| | | |(Закон України "Про оперативно- | | | |розшукову діяльність" | | | |( 2135-12 ) або Закон України | | | |"Про контррозвідувальну | | | |діяльність") ( 374-15 ). | | | |3. Номер справи. | | | |4. Найменування органу, його | | | |структурного підрозділу, який | | | |здійснює перевірку | |---+---------------------------+--------------------------------| | 3 |При направленні УМ (ДУМ) за|1. Реєстраційний номер | | |належністю |Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), | | | |дата. | | | |2. Вихідні дата і номер | | | |супровідного листа | | | |правоохоронного органу, його | | | |територіального підрозділу до | | | |УМ (ДУМ), матеріалів перевірки | | | |(гриф обмеження доступу). | | | |3. Найменування органу | | | |(структурного підрозділу), яким | | | |спрямовано УМ (ДУМ) за | | | |належністю, його | | | |місцезнаходження. | | | |4. Найменування органу | | | |(структурного підрозділу), до | | | |якого спрямовано УМ (ДУМ), його | | | |місцезнаходження | |---+---------------------------+--------------------------------| | 4 |При порушенні кримінальної |1. Реєстраційний номер | | |справи за результатами |Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), | | |розгляду УМ |дата. | |---+---------------------------|2. Номер кримінальної справи, | | 5 |При перевірці УМ в межах |дата порушення, стаття | | |кримінальної справи, |Кримінального кодексу України | | |порушеної до отримання від |( 2341-14 ), за ознаками якої | | |Держфінмоніторингу УМ (ДУМ)|порушено кримінальну справу | | | |(у т.ч. кваліфікуючі ознаки). | | | |3. Яким органом порушено | | | |(найменування органу). | | | |4. Яким органом розслідується | | | |(найменування органу). | | | |5. Стан розгляду справи | | | |(перебуває у провадженні, | | | |спрямована за підслідністю, | | | |слідство зупинено, строк | | | |розслідування продовжено). | | | |6. Короткий опис фабули справи. | | | |7. Форма закінчення досудового | | | |слідства (стаття 212 | | | |Кримінально-процесуального | | | |кодексу України) ( 1002-05 ). | | | |8. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - | | | |орган, найменування журналу | | | |обліку, реєстраційний номер та | | | |дата, номер справи | |---+---------------------------+--------------------------------| | 6 |При відмові у порушенні |1. Реєстраційний номер | | |кримінальної справи |Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), | | | |дата. | | | |2. Дата, реєстраційний номер | | | |матеріалу про відмову в | | | |порушенні кримінальної справи. | | | |3. Найменування органу, яким | | | |прийнято рішення. | | | |4. Копія постанови про відмову в| | | |порушенні кримінальної справи | | | |(надається поштою). | | | |5. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - | | | |орган, найменування журналу | | | |(справи), реєстраційний номер та| | | |дата | |---+---------------------------+--------------------------------| | 7 |При виконанні вимог |1. Реєстраційний номер | | |статей 225, 232 |Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), | | |Кримінально-процесуального |дата. | | |кодексу України ( 1002-05 )|2. Дата направлення і номер | | |(якщо справа порушена за |кримінальної справи. | | |матеріалами перевірки |3. Найменування органу, який | | |УМ (ДУМ); якщо матеріали |спрямував справу. | | |використані для здобуття |4. Найменування суду, до якого | | |доказів у справі; |спрямована кримінальна справа, | | |пред'явлення обвинувачення |його адреса. | | |тощо - вказати) |5. Прізвище, ім'я, по батькові | | | |осіб, яким пред'явлено | | | |обвинувачення. | | | |6. За якими статтями та їх | | | |частинами пред'явлено | | | |обвинувачення | | | |(у т.ч. обов'язково вказати | | | |предикатний злочин до статті 209| | | |Кримінального кодексу України) | | | |( 2341-14 ) у розрізі осіб. | | | |7. Установлена сума | | | |легалізованих доходів - за | | | |обвинувальним висновком | | | |(млн грн). | | | |8. Сума злочинних доходів, на | | | |які накладено арешт, які | | | |вилучено за обвинувальним | | | |висновком (млн грн). | | | |9. Загальна сума грошових коштів| | | |та іншого майна, на які | | | |накладено арешт та/або вилучено | | | |за обвинувальним висновком | | | |(млн грн). | | | |10. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - | | | |орган, найменування журналу | | | |(справи), реєстраційний номер | | | |та дата | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Порядку надання

та розгляду узагальнених

матеріалів

( z1312-06 )
Державний комітет

фінансового моніторингу

України

ПОВІДОМЛЕННЯ

щодо прийнятого процесуального рішення

(на виконання пункту 2 розділу VI Порядку надання

та розгляду узагальнених матеріалів, затвердженого

наказом Держфінмоніторингу, Державної податкової

адміністрації України, Міністерства внутрішніх

справ України, Служби безпеки України

від 28.11.2006 N 240/718/1158/755)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Номер |Номер |Номер | Дата прийняття процесуального |Стаття |Найменування| | |фінансової |узагальненого|кримінальної| рішення |Кримінального|органу, який| | |операції за |матеріалу |справи |-----------------------------------|кодексу |прийняв | | |узагальненим| | |порушено |закрито |направлено |України |рішення | | |матеріалом | | |кримінальну|кримінальну|кримінальну| | | | | | | |справу |справу |справу до | | | | | | | | | |суду | | | |-----+------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник структурного підрозділу
правоохоронного органу або його
заступник/керівник структурного
територіального підрозділу
правоохоронного органу
або його заступник ________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" __________ 20__ року

Додаток 4

до Порядку надання

та розгляду узагальнених

матеріалів

( z1312-06 )
Для службового користування

Прим. ______________________

(при заповненні)
ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО _______________________________ ________________________________
(керівник Держфінмоніторингу (керівник правоохоронного органу

або його заступник) або його заступник)
________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ____________ 20__ року "___" ____________ 20____ року
місто ________________

АКТ

взаємозвірки результатів стану

розгляду переданих узагальнених

матеріалів за _______________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Номер та дата |Номер та дата|Вид та умовне|Дата та номер |Дата та номер |Результати | | |супровідного листа|узагальненого|найменування |реєстрації в |обліку в |розгляду | | |Держфінмоніторингу|матеріалу або|узагальненого|журналі обліку |журналі обліку |узагальнених | | | |додаткового |матеріалу |документів з |заяв та |матеріалів | | | |узагальненого| |грифом "Для |повідомлень про|(останнє на | | | |матеріалу | |службового |злочин, що |звітну дату | | | | | |користування" |готується або |прийняте рішення | | | | | | |вчинений |згідно із | | | | | | | |законодавством) | |-----+------------------+-------------+-------------+---------------+---------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
структурного підрозділу
Держфінмоніторингу
або його заступник __________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
"__" _________ 20__ року
Керівник
структурного підрозділу
правоохоронного органу
або його заступник __________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
"__" _________ 20__ року

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: