open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
Про виконання рішень Ради національної безпеки

і оборони України з питань регулювання

земельних відносин, використання

та охорони земель

Розглянувши стан виконання рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 18 січня 2008 року "Про стан виконання Указу
Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643 "Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від
29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та
заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері
регулювання земельних відносин, використання та охорони земель"
( n0002525-08 ), уведеного в дію Указом Президента України від
14 лютого 2008 року N 121 ( 121/2008 ), та рішення від
29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та
заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері
регулювання земельних відносин, використання та охорони земель",
уведеного в дію Указом Президента України від 21 листопада
2005 року N 1643 ( 1643/2005 ), інших рішень Ради національної
безпеки і оборони України з питань земельних відносин, уведених в
дію указами Президента України, Рада національної безпеки і
оборони України відзначає, що рівень виконання цих рішень не дає
змоги подолати серйозні негативні тенденції та досягти суттєвого
поліпшення ситуації у сфері земельних відносин, використання та
охорони земель.
Вкрай низькими темпами впроваджуються заходи, пов'язані з
інвентаризацією земель населених пунктів та земель
несільськогосподарського призначення за їх межами, визначенням
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за
межами населених пунктів, розмежуванням земель державної та
комунальної власності тощо. Практично не виконуються заходи з
охорони земель.
Дотепер не запроваджено автоматизовану систему ведення
державного земельного кадастру та систему ведення Державного
реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень, як це передбачено
Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень" ( 1952-15 ).
Надто повільними темпами виконується Угода про позику (Проект
"Видача державних актів на право власності на землю у сільській
місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку ( 996_043 ).
Неефективне управління коштами державного бюджету, що виділяються
для реалізації Проекту "Видача державних актів на право власності
на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру"
( 996_043 ), не тільки унеможливлює вчасну реалізацію Проекту
( 996_043 ), а й призводить до невиконання Україною взятих за
названою Угодою ( 996_043 ) зобов'язань.
Залишається неефективною система реєстрації
правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що спричиняє
зростання напруженості в регіонах та зумовлює численні звернення
громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України та
правоохоронних органів.
Тривала неврегульованість проблемних питань у сфері земельних
відносин призводить до поширення фактів порушення законних прав та
інтересів громадян України, обмежує їх можливості як суб'єктів
ринку землі скористатися конституційним правом щодо розпорядження
належними їм на праві власності земельними ділянками та захистити
свої права.
Масові звільнення професійних кадрів із державних органів
земельних ресурсів, що мали місце протягом останніх років,
негативно позначилися на управлінні у сфері земельних відносин та
професійному підході до вирішення земельних питань.
Ураховуючи, що наведені проблеми послаблюють систему
державного регулювання і контролю у сфері економіки, сприяють
поширенню корупції, хабарництва, уповільнюють темпи
відтворювальних процесів та подолання структурної деформації в
економіці, що відповідно до статті 7 Закону України "Про основи
національної безпеки України" ( 964-15 ) є загрозами національній
безпеці держави, стабільності в суспільстві, Рада національної
безпеки і оборони України в и р і ш и л а:
1. Визнати незадовільною діяльність Кабінету Міністрів
України щодо виконання рішень Ради національної безпеки і оборони
України з питань земельних відносин, використання та охорони
земель, уведених в дію указами Президента України.
2. Кабінету Міністрів України:
1) вжити невідкладних заходів із забезпечення неухильного
виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від
18 січня 2008 року "Про стан виконання Указу Президента України
від 21 листопада 2005 року N 1643 "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан
додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення
ефективності державної політики у сфері регулювання земельних
відносин, використання та охорони земель" ( n0002525-08 ),
уведеного в дію Указом Президента України від 14 лютого 2008 року
N 121 ( 121/2008 ), та рішення від 29 червня 2005 року "Про стан
додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення
ефективності державної політики у сфері регулювання земельних
відносин, використання та охорони земель", уведеного в дію Указом
Президента України від 21 листопада 2005 року N 1643
( 1643/2005 ), інших рішень Ради національної безпеки і оборони
України з питань земельних відносин, використання та охорони
земель, уведених в дію указами Президента України, забезпечити
проведення службових розслідувань щодо посадових осіб, які
допустили систематичне невиконання названих рішень Ради
національної безпеки і оборони України у визначені строки, вжити
відповідних заходів дисциплінарного впливу до таких осіб та
поінформувати про результати проведеної роботи Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України;
2) вжити у місячний строк у встановленому порядку заходів
щодо:
спрямування і координації діяльності центрального органу
виконавчої влади з питань земельних ресурсів безпосередньо
Кабінетом Міністрів України;
зміцнення кадрового складу керівництва Державного комітету
України із земельних ресурсів та його територіальних органів,
поліпшення матеріально-технічного забезпечення системи державних
органів земельних ресурсів;
3) вживати заходів щодо формування та розвитку ринку землі, в
тому числі щодо скасування мораторію на відчуження земель
сільськогосподарського призначення, забезпечувати належне
супроводження у Верховній Раді України проектів законів про ринок
земель та про державний земельний кадастр;
4) прискорити прийняття Концепції розвитку земельних відносин
в Україні на 2009-2015 роки та розроблення до кінця 2009 року на
її основі Державної цільової програми розвитку земельних відносин
в Україні до 2015 року, спрямованої на системне здійснення
довгострокових заходів у сфері земельних відносин;
5) прискорити розроблення та внесення в установленому порядку
на розгляд Верховної Ради України законопроектів про:
зонування земель та з урахуванням його положень
законопроектів про внесення змін до відповідних законодавчих актів
України щодо суттєвого спрощення процедур погодження
землевпорядної документації з державними органами земельних
ресурсів, органами містобудування та архітектури, органами з
питань охорони культурної спадщини, природоохоронними і
санітарно-епідеміологічними органами;
внесення змін до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) щодо
запровадження обов'язкового громадського обговорення проектів
рішень про зміну цільового призначення земель природно-заповідного
та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного та
лісогосподарського призначення та земель водного фонду, врахування
результатів такого обговорення при прийнятті відповідних рішень, а
також щодо встановлення правових наслідків стосовно земельної
ділянки, переданої у власність об'єднанню власників
багатоквартирного жилого будинку, у випадку ліквідації такого
об'єднання;
внесення змін до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та
інших законів України щодо деталізації повноважень державних
органів приватизації щодо продажу земельних ділянок державної
власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають
приватизації;
внесення змін до Закону України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) щодо встановлення прогресивної шкали плати за землю
залежно від часу, протягом якого земельна ділянка не
використовується за цільовим призначенням;
6) опрацювати питання щодо доцільності спрямування
30 відсотків коштів земельного податку, зокрема, на заходи з
раціонального використання і охорони земель, підвищення родючості
ґрунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель;
7) забезпечити внесення змін до Інструкції про порядок
складання, видачі, реєстрації та зберігання державних актів на
право власності на земельну ділянку і право постійного
користування земельною ділянкою та договорів оренди землі
( z0354-99 ), передбачивши право заповнення землевпорядними
підприємствами та організаціями, які мають ліцензії на виконання
землевпорядних робіт, державних актів на право власності на
земельну ділянку і на право постійного користування земельною
ділянкою;
8) завершити розроблення та у тримісячний строк затвердити:
порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок;
нормативи у сфері охорони земель та відтворення родючості
ґрунтів;
нормативно-технічні документи, державні стандарти, норми і
правила у сфері землеустрою;
нормативні документи зі стандартизації у сфері охорони земель
та відтворення родючості ґрунтів;
порядок ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та
їх обмежень, розміри платежів за надані послуги, порядок сплати
таких платежів та використання одержаних коштів;
положення про кваліфікаційну комісію державних реєстраторів
прав на нерухоме майно та їх обмежень;
спрощену процедуру оформлення документів на землю у зв'язку з
переходом права власності на будівлю, а також у разі продовження
строку дії договору оренди;
9) забезпечити разом із місцевими державними адміністраціями
за участю відповідних органів місцевого самоврядування:
а) завершення аналізу відповідності цільовому призначенню та
ефективності використання земель Збройних Сил України, з
урахуванням результатів такого аналізу:
прийняти в установленому порядку рішення щодо дальшого
використання таких земель;
опрацювати питання повернення незаконно вилучених земельних
ділянок, передачі до земель запасу земельних ділянок, що
використовуються неефективно, не за цільовим призначенням;
завершити до кінця 2009 року оформлення правовстановлюючих
документів на земельні ділянки, що перебувають у користуванні
Міністерства оборони України;
б) продовження роботи з перегляду прийнятих Державним
комітетом лісового господарства України, його територіальними
органами рішень щодо погодження надання земельних ділянок,
зайнятих лісами, для нелісогосподарських потреб та в разі
виявлення невідповідності таких рішень законодавству здійснення
відповідних заходів щодо їх скасування;
10) вжити невідкладних заходів щодо:
завершення роботи з видачі державних актів на право власності
на землю власникам сертифікатів на право власності на земельну
частку (пай);
прискорення робіт з інвентаризації та грошової оцінки земель,
розмежування земель державної та комунальної власності;
здійснення перевірок додержання порядку оформлення та видачі
державних актів на право власності на землю, а також вдосконалення
механізму контролю за рухом бланків державних актів на право
власності на землю з метою недопущення зловживань при їх видачі;
11) посилити вимоги до кандидатів на зайняття керівних посад
у державних органах земельних ресурсів з метою недопущення
призначення на такі посади осіб, які відповідно до Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ) не можуть бути призначені на
посади в державних органах, а також осіб, які не мають відповідної
освіти.
3. Головному управлінню державної служби України провести у
двомісячний строк перевірку відповідності керівників та
спеціалістів, які працюють у державних органах земельних ресурсів,
вимогам Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ),
додержання законодавства при звільненні спеціалістів із цих
органів.
4. Запропонувати Генеральній прокуратурі України разом зі
Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ України
вжити в установленому порядку заходів щодо притягнення до
відповідальності посадових осіб державних органів земельних
ресурсів, які, використовуючи службове становище, здійснюють
протиправні дії у сфері земельних відносин.
5. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України
забезпечити підготовку до розгляду на засіданні Ради національної
безпеки і оборони України питань:
про спрямування і координацію Кабінетом Міністрів України
діяльності державних органів земельних ресурсів та формування
кадрової політики в цих органах - у першому кварталі 2009 року;
про впровадження Проекту "Видача державних актів на право
власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи
кадастру" ( 996_043 ) - у першому півріччі 2009 року.
Рішення прийнято одноголосно; на засіданні Ради були відсутні
Ю. Тимошенко, В. Стельмах.

Голова Ради національної
безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА
м. Київ, 21 листопада 2008 року

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: