open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України

25.11.2008 N 1430

( z0180-09 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2009 р.

за N 181/16197

ЗМІНИ

до Правил перевезення наливних вантажів

( z0558-03 )

1. Підпункт 1.1.3 викласти в такій редакції: "1.1.3. Вантажі, що перевозяться наливом, поділяються на
безпечні, які транспортуються з дотриманням загальних умов, і
небезпечні, для яких, крім загальних умов, повинні виконуватися
спеціальні умови, передбачені цими Правилами та "Правилами
перевозок опасных грузов по железным дорогам".
2. Підпункт 1.1.4 викласти в такій редакції: "1.1.4. До перевезення залізницями приймаються наливні
безпечні вантажі, викладені в Алфавітному покажчику (додаток 1 до
цих Правил).
3. Підпункти 1.1.6, 1.1.7, 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6 виключити,
пункти 1.2.5, 1.2.7-1.2.9 вважати відповідно пунктами 1.2.2-1.2.5.
4. Друге речення другого абзацу підпункту 1.2.3 викласти в
такій редакції: "Порожні спеціалізовані власні та орендовані цистерни,
контейнери-цистерни після вивантаження небезпечних вантажів
пломбуються одержувачем".
5. Абзац п'ятий підпункту 1.2.3 доповнити реченням такого
змісту: "Перевезення непромитих цистерн здійснюється на умовах
перевезення вантажів, що перевозилися в них до зливання; у
пересильній накладній у графі "Найменування вантажу, який було
злито з цистерни" зазначаються: код вантажу, найменування вантажу,
номер ООН, знаки небезпеки (додатковий знак небезпеки зазначається
в дужках), номер аварійної картки, у верхній частині накладної
проставляються відомості та штемпелі про небезпеку, знаки
небезпеки на цистерні повинні бути добре видимі".
6. Другий, третій і четвертий абзаци підпункту 1.4.12
викласти в такій редакції: "Цистерни повинні подаватися під завантаження тих вантажів,
для перевезення яких вони призначені згідно з технічною
документацією на цистерни. Цистерни з трафаретами "Бензин" і "С" використовуються тільки
для перевезення світлих нафтопродуктів. Використання цих цистерн
під налив темних нафтопродуктів не дозволяється. Використання
цистерн для перевезення інших вантажів дозволяється Укрзалізницею
на підставі висновку заводу-виробника. При цьому налив у
цистерни повинен здійснюватися без перевищення їх
вантажопідйомності, а заповнення котла рідиною має бути менше 20%
або більше 80% його об'єму".
7. Перше речення підпункту 1.4.15 викласти в такій редакції: "1.4.15. Власні вантажні вагони допускаються до виходу на
загальну мережу залізниць України після реєстрації у картотеці
власних вантажних вагонів Головним інформаційно-обчислювальним
центром Укрзалізниці (далі - ГІОЦ) і автоматизованому банку даних
інвентарного парку вантажних вагонів залізниць та вагонів, які
належать підприємствам і організаціям (далі - АБД ПВ) у порядку,
встановленому Правилами реєстрації та експлуатації власних
вантажних вагонів, затвердженими наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 28.09.2004 N 856 ( z1316-04 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.10.2004 за
N 1316/9915".
8. Підпункт 1.5.5 доповнити новим абзацом такого змісту: "Технічний огляд вагонів і контейнерів здійснюється у день
подачі під завантаження".
9. У підпункті 1.5.6 слова та цифри "Типовым технологическим
процессом работы железнодорожной станции по наливу и сливу
нефтегрузов и промывочно-пропарочных предприятий по очистке и
подготовке цистерн под перевозку грузов", затвердженим наказом МШС
СРСР від 03.05.82 N Г-14540" замінити словами "Технологічним
процесом роботи залізничних станцій з наливу та зливання
нафтовантажів і промивально-пропарювальних станцій з очищення та
підготовки цистерн для перевезення вантажів".
10. Підпункт 1.5.17 викласти в такій редакції: "1.5.17. З метою запобігання витоку наливних вантажів з
цистерн (контейнерів-цистерн) відправник має перед завантаженням
розрахувати їх ступінь наповнення з урахуванням максимальних
параметрів (об'ємного термічного розширення вантажів та
температури речовини при перевезенні) згідно з такими вимогами: в залежності від властивостей вантажів ступінь наповнення
(далі - (ета)) цистерни (контейнера-цистерни) визначається: а) для легкозаймистих речовин без додаткових видів небезпеки
(токсичність або корозійна активність), що перевозяться при
температурі навколишнього середовища з вентиляційною системою або
запобіжними клапанами (у тому числі у разі, якщо перед ними
встановлена розривна мембрана):
100

(ета) = ------------------------ , %, 1 + (альфа) · (t - t )

м н
де t - максимальна температура речовини при перевезенні,

м
град.С;

t - температура речовини при наливі, град.С;

н

(альфа) - коефіцієнт об'ємного термічного розширення рідини в
межах між 15 град.C і 50 град.C.град.С;

t - температура речовини при наливі, град.С;

н

(альфа) - коефіцієнт об'ємного термічного розширення рідини в
межах між 15 град.C і 50 град.C. Коефіцієнт об'ємного термічного розширення рідин визначається
за формулою:
(ро) - (ро)

15 50

(альфа) = ---------------- , 35 · (ро)

50
де (ро) , (ро) - відносна густина рідини при температурах

50 15
15 град.C і 50 град.C відповідно, кг/куб.м;

б) для токсичних або корозійних речовин (легкозаймистих або
незаймистих), що перевозяться при температурі навколишнього
середовища, з вентиляційною системою або запобіжними клапанами (у
тому числі у разі, якщо перед ними встановлена розривна мембрана):
98

(ета) = ----------------------- , %;15 град.C і 50 град.C відповідно, кг/куб.м;

б) для токсичних або корозійних речовин (легкозаймистих або
незаймистих), що перевозяться при температурі навколишнього
середовища, з вентиляційною системою або запобіжними клапанами (у
тому числі у разі, якщо перед ними встановлена розривна мембрана):
98

(ета) = ----------------------- , %; 1 + (альфа) · (t - t )

м н
в) для легкозаймистих і слаботоксичних або слабокорозійних
речовин, що перевозяться при температурі навколишнього середовища,
що герметично закриваються, без запобіжного пристрою:
97

(ета) = ----------------------- , %; 1 + (альфа) · (t - t )

м н
г) для сильнотоксичних, токсичних, сильнокорозійних або
корозійних речовин (легкозаймистих або незаймистих), що
перевозяться при температурі навколишнього середовища, що
герметично закриваються, без запобіжного пристрою:
95

(ета) = ---------------------- , %; 1 + (альфа) · (t - t )

м н
ґ) якщо цистерна обладнана нагрівальними пристроями, за
допомогою яких температура вантажу підтримується при перевезенні
вище 50 град.C, найвищий ступінь наповнення не повинен
перевищувати 95%; д) у межах вантажопідйомності рідину з густиною понад
0,84 г/куб.см наливають у чотиривісні цистерни вантажопідйомністю
60 т з об'ємом котла 72,7 куб.м, які мають трафарет "Бензин" (тип
калібровки 53а), а з густиною більше одиниці - в інші типи
цистерн; Не дозволяється завантаження цистерн і контейнерів-цистерн
вище їх вантажопідйомності".
11. У другому реченні підпункту 2.1.4 слова та цифри
"затвердженим МШС у 1976 р." замінити словами "наведеному в
Технологічному процесі роботи залізничних станцій з наливу та
зливання нафтовантажів і промивально-пропарювальних станцій з
очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів".
12. У підпунктах 2.2.5, 2.5.6, 2.7.2 , 2.7.3, 2.10.7 слова та
цифру "згідно з додатком 1" і "відповідно до додатка 1" виключити.
13. У підпункті 2.9.5 слово "Небезпечно" виключити.
14. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.
Директор департаменту
залізничного транспорту М.Макаренко

Додаток 1

до Правил перевезення

наливних вантажів

( z0558-03 )

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

безпечних вантажів, що допускаються

до перевезення наливом у вагонах-цистернах,

вагонах бункерного типу

та контейнерах-цистернах

-------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування вантажу | У яких вагонах |Спеціальні трафарети | Примітки | | | (контейнерах) | на цистерні і | | | | дозволяється | контейнері | | | | перевозити | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Авіваж К-1 |У власних цистернах |"Авіваж", трафарет | | | |в/в |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Автол |У цистернах з |"Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Алкілбензол лінійний |У власних цистернах |"Алкілбензол", "Х", | | |С -С |в/в |трафарет приписки | | | 10 14 | | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Алкілсульфонат |У спеціалізованих |"Алкілсульфонат", | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Антиокисник |У власних цистернах |"Антиокисник", "Т", | | |деревно-смоляний |в/в |трафарет приписки | | |(інгібітор) | | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Антисептичний препарат |У спеціалізованих |"Аквабор", "Х", | | |"Аквабор" |цистернах в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Антиполімеризатор |У власних цистернах |"Антиполімеризатор", | | |деревно-смоляний |в/в |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Антисептик ЖТК |У цистернах з |"Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Асидол |У цистернах з |"С" або "СТ" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Асидол-милонафт |У цистернах з |"С" або "СТ" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Барда мелясна упарена |У власних цистернах |"Барда", "П", | | |післяспиртова |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Бітуми, в'язкі |У бункерних | | | | |напіввагонах | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Бітуми, рідкі |У спеціалізованих |"Т" | | | |цистернах з | | | | |пристроєм для | | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Брикетин |У спеціалізованих |"Брикетин", "Х", | | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | |пристроєм для | | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Виноматеріали, що містять |У спеціалізованих |"Виноматеріали", |Див. п. 2.3 | |менше 24% спирту від |цистернах в/в або |"П", трафарет |Правил | |об'єму |орендованих |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Води мінеральні природні і|У спеціалізованих |"Вода мінеральна", |Див. п. 2.3.4| |штучні |цистернах в/в |"П", |Правил | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Гач дистилятний |У спеціалізованих |"Гач", "Т", трафарет | | | |цистернах в/в з |приписки | | | |пристроєм для | | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Гідроль |У власних цистернах |"Гідроль", "Х", | | | |в/в або орендованих |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Гідрополь |У спеціалізованих |"Гідрополь", "Х", | | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | |пристроєм для | | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Гліцерин, технічний |У власних цистернах |"Гліцерин","Х", | | | |в/в |трафарет приписки | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Деемульгатор нафтових |У спеціалізованих |"ОЖК", "Х", | | |емульсій ОЖК |цистернах в/в |трафарет приписки | | | |з пристроєм для | | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Деемульгатор НЧК |У цистернах з |"Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Діізобутилфталат |У власних цистернах |"Діізобутилфталат", | | | |в/в або орендованих |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Дибутилфталат |У власних цистернах |"Пластифікатор", | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Диметилфталат |У власних цистернах |"Пластифікатор", | | | |в/в або орендованих |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Депресатор АзНИИ |У цистернах з нижнім |"Т" | | | |зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Диспергент нафти ОМ-6 |У власних цистернах |"Диспергент", "Х", | | | |в/в або орендованих |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Дистилят вакуумний |У цистернах з |"С" або "Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом. У | | | | |спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Дистиляти мастил: I-5а, |У цистернах з |"С" або "Т" | | |I-8а, трансформаторного, |універсальним зливним| | | |МВП |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Дібутилсебацінат |У власних цистернах |"Пластифікатор", "Х" | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Діоктилсебацінат |У власних цистернах |"Пластифікатор ДОС", | | | |в/в або орендованих |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Діоктилфталат |У власних цистернах |"Пластифікатор ДОФ", | | | |в/в або орендованих |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Добрива карбамідоаміачні |У спеціалізованих |"Добрива |Див. | |(КАС) (частка |цистернах в/в |карбамідоаміачні |п. 1.4.12 | |азоту у нітратній формі | |КАС", "Х", трафарет |Правил | |менше 12%) | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Дубителі синтетичні (N 2) |У спеціалізованих |"Дубителі", "Х", | | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Збирач ОР-100 |У власних цистернах |"ОР-100", "Х", | | | |в/в або орендованих |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Екстракт дубильний, рідкий|У власних цистернах з|"Екстракт дубильний",| | | |універсальним зливним|"Х", трафарет | | | |пристроєм або з |приписки | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Емульсоли |У власних цистернах |"Емульсол", "Х", | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Емультал |У власних цистернах |"Емультал", "Х", | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Ефір N 2 |У спеціалізованих |"Ефір N 2", "Х", | | | |алюмінієвих цистернах|трафарет приписки | | | |в/в | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Жир баранячий |У власних цистернах |"Жир харчовий", "П", |Див. п. 2.3 | | |в/в або орендованих |трафарет приписки |Правил | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Жир мікробний технічний |У власних цистернах |"Жир мікробний", | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Жир спермацетовий |У власних цистернах |"Жир харчовий", "П", |Див. п. 2.3 | | |в/в або орендованих |трафарет приписки |Правил | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Жир тваринний кормовий |У власних цистернах |"Жир тваринний", "П",| | | |в/в або орендованих |трафарет приписки | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Жир тваринний технічний |У власних цистернах |"Жир тваринний", "П",| | | |в/в |трафарет приписки | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Жир яловичий |У власних цистернах |"Жир харчовий", "П", |Див. п. 2.3 | | |в/в або орендованих |трафарет приписки |Правил | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Жири морських ссавців і |У власних цистернах |"Жир харчовий", "П", |Див. п. 2.3 | |риб |в/в або орендованих |трафарет приписки |Правил | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Жири морських ссавців і |У власних цистернах |"Жир харчовий", "П", |Див. п. 2.3 | |риб, ветеринарні |в/в |трафарет приписки |Правил | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Жири морських ссавців і |У власних цистернах |"Жир технічний", | | |риб, технічні |в/в |трафарет приписки | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Жири тваринні харчові |У власних цистернах |"Жир харчовий", "П", |Див. п. 2.3 | | |в/в або орендованих |трафарет приписки |Правил | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Залишки нафтові, важкі |У цистернах з | "Т" | | | |пристроєм для | | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Замаслювачі А-1, НО-2, |У власних цистернах |"Замаслювачі", "Х", | | |Б-73 |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Захисний віск ЗВ-1 |У власних цистернах з|"Віск", "Х", | | | |пристроєм для |трафарет приписки | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Збирач ОР-100 |У власних цистернах |"ОР-100", "Х", | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Змочувач ДБ (дитретичний |У власних цистернах |"Змочувач ДБ", "Х", | | |бутилфенілполігліколевий |в/в |трафарет приписки | | |ефір) | | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Інгібітор відкладень |У власних цистернах |"ІОМС-1", "Х", | | |мінеральних солей ІОМС-1 |в/в або орендованих |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Іхтіолін |У власних цистернах |"Іхтіолін", "Х", | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Кальцій хлористий (кальцію|У власних цистернах |"Кальцій хлористий", | | |хлорид), розчин |в/в або орендованих |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Каніфоль (соснова) |У спеціалізованих |"Каніфоль", "Х", | | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | |пристроєм для | | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Каталізатор ІМ-2201 |У спеціалізованих |"Каталізатор", "Х", | | |відпрацьований |цистернах в/в для |трафарет приписки | | | |сипучих вантажів | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Кислоти нафтенові |У спеціалізованих |"Кислоти нафтенові", | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Консервант кормів |У спеціалізованих |"Бісилан", "Х", | | |"Бісилан" |цистернах в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Консервант "Силобен" |У спеціалізованих |"Силобен", "Х", | | |(водний розчин бензоату |цистернах в/в |трафарет приписки | | |натрію) | | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Концентрат поліізобутилену|У спеціалізованих |"Концентрат | | | |цистернах в/в |поліізобутилену", | | | | |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Концентрат |У власних цистернах |"Концентрат | | |сульфітно-спиртової барди |в/в або орендованих |сульфітно-спиртової | | | | |барди", "Х", | | | | |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Коньяки |У спеціалізованих |"Коньяк", "П", |Див. п. 2.3 | | |контейнерах-цистернах|трафарет приписки |Правил | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Ксилітан |У власних цистернах |"Ксилітан", "Х", | | | |в/в або орендованих |трафарет приписки | | | |з універсальним | | | | |зливним пристроєм або| | | | |з нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Лак АС-54 |У спеціалізованих |"Лак АС", "Х", | | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Лігносульфонати технічні |У власних цистернах |"Лігносульфонати", | | | |в/в або орендованих |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Мазут мастильний |У цистернах з |"Мазут", "Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або нижнім | | | | |зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Мазут "Пом'якшувач" |У цистернах з |"Мазут", "СТ" або | | | |універсальним зливним|"Т" | | | |пристроєм або нижнім | | | | |зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Мазут прямої перегонки |У цистернах з нижнім |"Мазут", "Т" | | | |зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Мазут флотський |У цистернах з |"Мазут", "Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Масла базові |У спеціалізованих |"Масла базові | | |поліальфаолефінові |цистернах з |поліальфаолефінові", | | | |універсальним зливним|"Х", трафарет | | | |пристроєм |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Масла індустріальні |У власних цистернах |"СТ" або "Т" | | |відпрацьовані (МІВ, ММВ) |в/в або орендованих з| | | | |універсальним зливним| | | | |приладом або з нижнім| | | | |зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Масла мінеральні, світлі |У цистернах з |"СТ" або "С" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або нижнім | | | | |зливом | | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Масла мінеральні, темні |У цистернах з |"СТ" або "Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Масло мінеральне нафтове |У цистернах з |"С" або "СТ" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Масло: |У власних цистернах |Найменування вантажу,| | |- талове; |в/в або орендованих |"Х", трафарет | | |- ойтисикове; |з універсальним |приписки | | |- смерекове; |зливним пристроєм | | | |- касторове технічне |або з нижнім | | | | |зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Масло солярове |У цистернах з |"СТ", "Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Масло парфумерне |У власних цистернах |"Масло парфумерне", | | | |в/в або орендованих з|"Х", трафарет | | | |універсальним зливним|приписки | | | |пристроєм чи з | | | | |нижнім зливом | | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Масло для холодильних |У власних |Найменування вантажу,| | |машин |алюмінієвих |"Х", трафарет | | | |цистернах в/в |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Мило каніфольне |У власних цистернах |"Мило каніфольне", | | | |в/в або орендованих |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Мило сульфатне |У власних цистернах |"Мило сульфатне", | | | |в/в або орендованих |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Мило технічне, рідке |У спеціалізованих |"Мило технічне", "Х",| | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | |пристроєм для | | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Милонафт |У цистернах з |"СТ" або "Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Мийний препарат типу МЛ |У спеціалізованих |"Сульфонол", "Х", | | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Напівгудрони |У цистернах з |"СТ" або "Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Натрій хлористий (натрію |У власних цистернах |"Хлорид натрію", "Х",| | |хлорид), розчин |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Натрій-іхтіол |У власних цистернах |"Натрій-іхтіол", "Х",| | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Нафтозв'язувальне для |У бункерних | | | |брикетування вугілля |напіввагонах | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Неоноли |У спеціалізованих |"Неоноли", "Х", | | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | |пристроєм для | | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Нігроли (масло |У цистернах з |"С" або"СТ" | | |трансмісійне) |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Нафтова сировина для |У цистернах з |"Нафта", "Т" | | |виробництва оліфи |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Олія: |У власних цистернах |"Олія", "П", трафарет|Див. п. 2.3 | |- арахісова; |або орендованих з |приписки |Правил | |- бавовникова; |універсальним зливним| | | |- гірчична; |пристроєм або з | | | |- горіхова, технічна; |нижнім зливом. | | | |- з плодів кісточок і |У спеціалізованих | | | |горіхів мигдалю; |контейнерах-цистернах| | | |- кедрова; | | | | |- кокосова; | | | | |- конопляна; | | | | |- коріандрова, неефірна; | | | | |- кукурудзяна; | | | | |- кунжутна; | | | | |- лляна; | | | | |- макова; | | | | |- пальмова; | | | | |- рапсова; | | | | |- рижикова; | | | | |- сафлорова; | | | | |- соєва; | | | | |- соняшникова; | | | | |- суріпкова | | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Основа АМГ-10 для |У цистернах з |"С" або "СТ" | | |концетрату вініполу |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Паливо для мартенівських |У цистернах з |"СТ", "Т" | | |печей |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Парафіни нафтові, рідкі |У цистернах з |"С" | | |або тверді |універсальним зливним| | | | |пристроєм | | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Паста мийна для хутра, |У спеціалізованих |"Паста мийна", "Х", | | |шовку і синтетики |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | |пристроєм для | | | | |обігріву | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Патока |У власних цистернах |"Патока", "П", |Див. п. 2.3 | | |в/в з нижнім зливом |трафарет приписки |Правил | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Петролатум |У цистернах з |"Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Піноутворювачі ПО-6ТС, |У власних цистернах |"Піноутворювач", "Х",| | |ПО-6ЦТ |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Пластифікатор ЛЗ-7, П-3 |У спеціалізованих |"Пластифікатор", "Х",| | | |алюмінієвих цистернах|трафарет приписки | | | |в/в | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Поліалкілбензол |У власних цистернах |"Поліалкілбензол", | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Полігліцерини |У власних цистернах |"Полігліцерини", "Х",| | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Полідієни |У власних цистернах |"Полідієни", "Х", | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Поліефір ПДА-2000 |У власних цистернах |"Поліефір ПДА", "Х", | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Препарат БВ (масло для |У спеціалізованих |"Препарат БВ", "Х", | | |виробництва хімічних |цистернах з |трафарет приписки | | |волокон) |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Присадка водяна до мазуту |У власних цистернах |"ВТІ-4", "Х", | | |марки ВТІ-4 |в/в або орендованих |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Присадка до мінеральних |У цистернах з |"С" | | |масел |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Присадка поліметакрилату |У власних цистернах |"ПМА", "Х", трафарет | | |Д, ПМА |в/в або орендованих |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Пюре фруктове та овочеве |У спеціалізованих |"Сок", "П", трафарет | | | |цистернах в/в |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Присадка ЦІАТІМ-339 |У власних цистернах |"ЦІАТІМ-339", "Х", | | | |в/в або орендованих |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Реагент окислений |У власних цистернах |"ОКР-4", "Х", | | |крохмальний ОКР-4 |в/в або орендованих |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Рематол |У цистернах з |"Рематол", "Х", | | | |універсальним зливним|трафарет приписки | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Речовина допоміжна ОП-7, |У власних цистернах |"ОП-7", "ОП-10", "Х",| | |ОП-10 (40% розчин) |в/в або орендованих |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Рідина ПГВ |У власних цистернах |"ПГВ", "Х", трафарет | | | |в/в |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Рідина гальмівна "Том" |У власних цистернах |"Рідина гальмівна", | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Рідина технологічна типу |У власних цистернах |"Рідина СНПХ-3100", | | |СНПХ-3100 |в/в |"Х", трафарет | | | | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Рідини мастильноохолоджені|У цистернах з |"С" або "СТ" | | |МР-4 "Синтал" |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Розчин суміші хлоридів і |У власних цистернах |"Розчин суміші | | |сульфатів натрію, калію, |в/в |хлоридів", "Х", | | |магнію | |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Розчин відпрацьований цеху|У власних цистернах |"РОС", "Х", трафарет | | |сіркоочищення (РОС) |в/в |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Саломас нерафінований для |У власних цистернах |"Жир харчовий", "П", |Див. п. 2.3 | |маргаринової промисловості|в/в або орендованих |трафарет приписки |Правил | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Саломас технічний |У власних цистернах |"Саломас", "Х", | | | |в/в або орендованих |трафарет приписки | | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Селітра натрієва, водний |У спеціалізованих |"Селітра натрієва", | | |розчин концентрації менше |цистернах в/в |"Х", трафарет | | |50% | |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Синтамід-5 |У власних цистернах |"Синтамід-5", "Х", | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Синтерол АФМ-12 |У власних цистернах |"Синтерол АФМ-12", | | | |в/в з пристроєм для |"Х", трафарет | | | |обігріву |приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Синтокс-20М |У власних цистернах |"Синтокс", "Х", | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Смалець |У власних цистернах |"Жир харчовий", "П", |Див. п. 2.3 | | |в/в або орендованих |трафарет приписки |Правил | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Соапстоки темних мастил |У цистернах з |"СТ" або "Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Соки, не названі в |У власних цистернах |"Сок", "П", трафарет |Див. п. 2.3 | |алфавіті |в/в |приписки |Правил | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Соку концентрат |У власних цистернах |"Сок", "П", трафарет |Див. п. 2.3 | | |в/в |приписки |Правил | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Пюре фруктове та овочеве |У власних цистернах |"Сок", "П", трафарет |Див. п. 2.3 | | |в/в |приписки |Правил | | |У спеціалізованих | | | | |контейнерах-цистернах| | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Сульфонол, паста |У власних цистернах |"Сульфонол", "Х", | | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Сульфорицинат Е |У власних цистернах |"Сульфорицинат", "Х",| | | |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Термогазойль |У цистернах з |"СТ" або "Т" | | | |універсальним зливним| | | | |пристроєм або з | | | | |нижнім зливом | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Термолан (суміш вищих |У власних цистернах |"Термолан", "Х", | | |алкілнафталінів) |в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Тіоколи рідкі |У спеціалізованих |"Тіоколи", "Х", | | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Триетаноламіна сіль |У власних цистернах |"ЛАБС-ТЕА", "Х", | | |алкілбензолсульфокислоти, |в/в |трафарет приписки | | |водний розчин | | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Фільтрат технічного |У власних цистернах |"Фільтрат технічного | | |пентаеритриту |в/в |пентаеритриту", "Х", | | | | |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Флотореагент "Баритол" |У власних цистернах |"Флотореагент","Х", | | | |в/в або орендованих |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Флотореагент ОПСБ |У власних цистернах |"Флотореагент ", "Х",| | | |в/в або орендованих |трафарет приписки | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Хладон-11 |У спеціалізованих |"Хладон-11", "Х", | | |(фтортрихлорметан) |цистернах в/в, |трафарет приписки | | | |розрахованих на тиск | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Хлорпарафін |У цистернах з |"С" або "СТ" | | | |універсальним | | | | |зливним пристроєм | | | |--------------------------+---------------------+---------------------+-------------| |Цирезин петралатумний, |У цистернах з |"Т" | | |неочищений |універсальним | | | | |зливним пристроєм | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У графі "У яких вагонах (контейнерах) дозволяється
перевозити" букви означають: "в/в" - вантажовідправник/вантажоодержувач (вантажовласник). 2. У графі "Спеціальні трафарети на цистерні і контейнері"
букви означають: "С" - світлі нафтопродукти, "Т" - темні нафтопродукти, "Х" -
хімічні вантажі, "П" - харчові (продовольчі) вантажі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: