open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
Меморандум

про взаєморозуміння

між Міністерством довкілля,

сільськогосподарських та морських справ

Іспанії та Національним агентством екологічних

інвестицій України щодо видів діяльності,

передбачених статтями 6 та 17

Кіотського протоколу

Дата підписання: 11.12.2008 Дата набрання чинності для України: 11.12.2008
Міністерство довкілля, сільськогосподарських та морських
справ Іспанії та Національне агентство екологічних інвестицій
України, надалі - "Сторони",
Усвідомлюючи необхідність збереження та покращення оточуючого
природного середовища для сьогоднішніх та майбутніх поколінь і
важливість сталого розвитку,
Беручи до уваги, що Україна та Іспанія є Сторонами Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 ) (РКЗК ООН) і Сторонами
Кіотського протоколу до цієї Конвенції ( 995_801 ),
Визнаючи, що Стаття 6 Кіотського протоколу ( 995_801 ) та
рішення, прийняті Конференцією Сторін і Зустрічами Сторін (КС/ЗС),
що стосуються принципів використання Кіотського протоколу,
стверджують, що, з метою виконання зобов'язань відповідно до
статті 3 Протоколу, Сторона, включена в Додаток I, може передавати
будь-якій іншій такій Стороні, або купувати у неї Одиниці
скорочення викидів (ОСВ), які отримані від проектів, спрямованих
на скорочення антропогенних викидів джерелами, або на посилення
антропогенного усунення поглиначами парникових газів в будь-якому
секторі економіки,
Визнаючи Статтю 17 Кіотського протоколу ( 995_801 ), згідно
якої Сторони, включені в Додаток B Протоколу, можуть брати участь
у торгівлі викидами (ТВ) з метою виконання своїх зобов'язань
відповідно до Статті 3 Кіотського протоколу,
Беручи до уваги, що Наглядовий комітет спільного впровадження
(JISC), заснований рішенням 10/CMP.1 на Конференції сторін 11 та
КС/ЗС 1, і рішення, правила, модулі, і процедури, затверджені
Комітетом JISC є обов'язковими, якщо інше не визначене Комітетом,
Визнаючи рішення 9/CMP.1, яким створюються принципи для
втілення Статті 6 Кіотського протоколу ( 995_801 ),
Визнаючи важливість внутрішньої політики та заходів для
виконання зобов'язань Кіотського протоколу ( 995_801 ) щодо
скорочення і обмеження викидів країнами Додатку I, та додаткову
сутність кредитів від діяльності СВ та емісійної торгівлі,
Визнаючи, що участь в діяльності проектів СВ є добровільною і
передбачає взаємне співробітництво на основі рівності,
Враховуючи Директиву 2003/87/ЕС Європейського Парламенту та
Ради від 13 жовтня 2003 року, яка створює схему торгівлі квотами
на викиди парникових газів, і вносить зміни до Директиви Ради
96/61/ЕС ( 994_497 ); та Директиву 2004/101/ЕС від 27 жовтня, що
вносить зміни до Директиви 2003/87/ЕС по відношенню до проектних
механізмів Кіотського протоколу ( 995_801 ),
Враховуючи Закон Іспанії 1/2005 від 9 березня, що регулює
торгівлю квотами на викид парникових газів та Королівський Указ
1031/2007, який розробляє структуру участі в проектних механізмах,
Вітаючи інвестиції іспанських компаній в Україну, пов'язані з
діяльністю, що регулюється Кіотським протоколом ( 995_801 ), в
рамках політики, спрямованої на зменшення викидів парникових газів
та сприяння сталого розвитку,
ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:
1. Гарантувати, що Сторони виконують їх відповідні
зобов'язання в рамках Конвенції про зміну клімату ( 995_044 ),
Кіотського протоколу ( 995_801 ) та інших зазначених рішень,
модулів, правил і процедур, від передачі до купівлі погоджених
Одиниць скорочення викидів (ОСВ) або Одиниць встановленої
кількості (ОВК).
2. Формалізувати співробітництво між Міністерством довкілля,
сільськогосподарських та морських справ Іспанії та Національним
агентством екологічних інвестицій України або призначеними
органами у справі проектів СВ. Сторони та призначені органи Сторін
здійснюватимуть діяльність, щоб підтримати та сприяти інвестиціям,
і визнають спільну діяльність для скорочення та поглинання викидів
парникових газів в Україні, і передачу Іспанії Одиниць скорочення
викидів (ОСВ), які є результатом зазначеної проектної діяльності,
а саме:
a) Сприяти визначенню та обізнаності про можливості
здійснення проектів СВ громадським та приватним секторами в обох
державах.
b) Обмінюватися інформацією щодо критеріїв, процедур
схвалення та правил для проектів СВ, встановлених державами Сторін
або їх компетентними органами.
c) Заохочувати передачу технологій, передових та нешкідливих
для навколишнього середовища технологій, для скорочення викидів
парникових газів та покращення повного усунення газів, включаючи,
окрім іншого, відновлювані види енергії, технології низького рівня
споживання енергії, скорочення викидів від міських відходів та
лісові поглиначі.
d) Допомагати компаніям, що залучені до розробки та втілення
проектів.
Призначені органи з обох Сторін схвалюють проекти спільного
впровадження у відповідності до Статті 6 Кіотського протоколу
( 995_801 ) та видають листи схвалення на основі незалежного
аналізу та визначення проекту.
Сторони сприятимуть діяльності щодо формулювання, оцінки та
схвалення поданих проектів СВ, згідно з відповідними процедурами
призначеного координатора.
3. Формалізувати співробітництво між Міністерством довкілля,
сільськогосподарських та морських справ Іспанії та Національним
агентством екологічних інвестицій України у сфері Міжнародної
емісійної торгівлі відповідно до статті 17 Кіотського протоколу
( 995_801 ).
Сторони та призначені органи Сторін здійснюють
співробітництво в сфері сприяння передачі ОВК в рамках Схеми
міжнародної емісійної торгівлі, та інвестує прибуток, отриманий
відповідно до статті 17 Кіотського протоколу ( 995_801 ), у види
діяльності за Схемою зелених інвестицій (СЗІ).
Передача ОВК до іспанської Сторони завершується відповідно до
положень статті 17 Кіотського протоколу ( 995_801 ) та інших
подальших регулювань, створених відносно цієї статті. Прибуток,
отриманий в результаті завершення цих передач, буде використаний
Українською Стороною для здійснення проектів в рамках діяльності
за СЗІ.
Сторони та призначені органи спільно визначають рамки
діяльності за СЗІ, включаючи визначення конкретних видів
діяльності та забезпечення моніторингу. Ці види діяльності,
здійснені за СЗІ, будуть мати загальний позитивний вплив на
навколишнє природне середовище, та зроблять внесок до сталого і
соціального розвитку в Україні. Сфера СЗІ, доки немає обмежень,
включатиме наступні види діяльності як пріоритетні:
a) Сприяння джерелам відновлюваної енергії;
b) Сприяння ефективному використанню енергії;
c) Проекти, що ведуть до уникнення або інтенсивного
уловлювання викидів ПГ на сміттєвих полігонах;
d) Проекти, що ведуть до скорочення кінцевого споживання
енергії в приміщеннях громадського та приватного секторів;
e) Будь-які інші види діяльності, визначені Сторонами, що
відповідають політиці в сфері сталого розвитку та змін клімату
України.
СЗІ сприятиме передачі технологій, передових та нешкідливих
для навколишнього середовища технологій, для скорочення викидів
парникових газів та покращення повного усунення газів.
Українська Сторона віддає перевагу участі іспанських
компаній, коли можливо, у розвитку видів діяльності за СЗІ.
4. Сторони та призначені органи Сторін визнаватимуть
власність ОСВ або ОВК, як погоджено у підписаних контрактах, і у
відповідності національного законодавства їх держав.
Цей Меморандум стосується загальних засад співпраці Сторін.
Умови та процедури реалізації кожних окремих проектів
визначатимуться в угодах щодо їх реалізації та узгоджуватимуться
Сторонами відповідно до положень цього Меморандуму та
національного законодавства держав сторін.
5. Орган, призначений Українською Стороною, забезпечує і
виконує видачу і передачу до реєстру Іспанії ОСК або ОВК,
заявлених відповідно до угод, схвалених Сторонами Меморандуму.
Сторони та призначені органи Сторін відповідальні за
реєстрування верифікованих ОСВ, отриманих в результаті проекту СВ,
або переданих ОВК до їх відповідних національних реєстрів.
6. Коли діяльність, здійснена в рамках цього Меморандуму,
потребує доступу до, або розподілу, або передачі технології, що
підлягає патентам або іншим правам інтелектуальної власності,
Сторони і призначені органи Сторін завчасно погоджують адекватний
та ефективний захист таких прав, у відповідності до національного
законодавства їх держав.
7. Сторони та призначені органи Сторін консультуються одна з
одною щодо прогресу в реалізації проектів та інших видів
діяльності, здійснених в рамках цього Меморандуму про
взаєморозуміння, і інформуватимуть інші відповідні урядові
міністерства належним чином.
8. Українська сторона, базуючись на національному
законодавстві своєї держави, обрала Національне агентство
екологічних інвестицій України діяти як призначений орган.
Іспанська сторона, базуючись на національному законодавстві своєї
держави, обрала Міністерство довкілля, сільськогосподарських та
морських справ Іспанії діяти як призначений орган.
9. Сторони та призначені органи Сторін домовляються провести
офіційну зустріч не пізніше, ніж через 2 місяці з дати підписання
цього Меморандуму, щоб оцінити ситуацію в обох державах щодо СВ та
СЗІ. Сторони та призначені органи Сторін пропонують і обговорюють
спеціальний проект угоди щодо СЗІ відповідно до статті 17
Кіотського протоколу ( 995_801 ).
Сторони зобов'язуються підписати угоду по СЗІ не пізніше ніж
через 5 місяців з дати підписання цього Меморандуму, яка визначить
фінансові ресурси, що будуть в неї спрямовані, види діяльності, що
будуть профінансовані, та умови і часові рамки передачі вуглецевих
одиниць і узгоджених фінансових ресурсів. Витрати Міністерства
довкілля, сільськогосподарських та морських справ Іспанії,
пов'язані з виконанням цього Меморандуму про взаєморозуміння,
здійснюються з його власного бюджету.
Сторони мають об'єднати свої зусилля для впровадження перших
видів діяльності, здійснених за СЗІ, не пізніше, ніж через
12 місяців після підписання цього Меморандуму.
10. До цього Меморандуму можуть бути внесені зміни за
взаємною письмовою згодою обох Сторін.
Вчинено в місті Познань, 11 грудня 2008 року в трьох
екземплярах, кожний українською, іспанською та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення та застосування положень цього
Меморандуму, переважну силу матиме текст англійською мовою.
Тереза Рібера Родрігез, Ігор Лупальцов
(підпис) (підпис)
Державний секретар із змін Голова Національного
клімату Міністерство довкілля, агентства екологічних
сільськогосподарських та інвестицій України
морських справ Іспанії

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: