open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД 3 ПРАВ ЛЮДИНИ

П'ята секція
Р І Ш Е Н Н Я

Справа "Лошенко проти України"

(Заява N 11447/04)
Страсбург, 11 грудня 2008 року

Переклад офіційний
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених в
пункті 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ). Воно може підлягати
редакційним виправленням.
У справі "Лошенко проти України" Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи
палатою, до складу якої увійшли: Пеер Лоренцен (Peer Lorenzen), Голова, Райт Маруст (Rait Maruste), Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert), Володимир Буткевич (Volodymyr Butkevych), Марк Віллігер (Mark Villiger), Миряна Лазарова-Трайковська (Mirjana Lazarova Trajkovska), Здравка Калайджиєва (Zdravka Kalaydjieva), судді, а також Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek), Секретар
секції, після обговорення за зачиненими дверима 18 листопада
2008 року, виносить таке рішення, що було ухвалене у той день:
ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (N 11447/04), поданою проти
України до Суду 5 лютого 2004 року громадянином України
п. Михайлом Павловичем Лошенком (далі - заявник) відповідно до
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
( 995_004 ) (далі - Конвенція).
2. Уряд України (далі - Уряд) був представлений його
Уповноваженим - п. Юрієм Зайцевим.
3. 6 грудня 2007 року Голова п'ятої секції вирішив направити
заяву Уряду. Також було вирішено розглядати питання щодо суті
справи та її прийнятності одночасно (пункт 3 статті 29)
( 995_004 ).
ЩОДО ФАКТІВ
ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник, п. Михайло Павлович Лошенко, народився у
1930 році та проживає у місті Києві.
5. У 1995 році заявник уклав договір з А., приватним банком
(далі - банк), відповідно до якого банк мав інвестувати кошти
заявника у будівництво квартири будівельною компанією АТ "К."
(далі - будівельна компанія), яке мало завершитися до 30 липня
1996 року. Відповідно до умов договору у разі затримки у виконанні
будівельних робіт заявник мав право вимагати від банку виплату
штрафу.
6. Оскільки будівельна компанія формально закінчила виконання
робіт тільки 29 серпня 1996 року, 2 жовтня 1996 року заявник
звернувся до Печерського районного суду міста Києва (далі -
Печерський суд) з позовною заявою до банку, вимагаючи виплати
відшкодування за затримку у закінченні робіт.
7. 2 грудня 1996 року суддя В. провів засідання. Пізніше
суддя 3., на той час голова Печерського суду, витребував справу у
судді В. з невідомих причин.
8. 27 жовтня 1997 року банк подав зустрічну позовну заяву,
стверджуючи, що зобов'язання щодо виплати штрафу за невчасно
виконану роботу будівельною компанією було затверджене ним з
перевищенням меж повноважень і має бути скасоване як таке, що
суперечить положенням банківського права, яке підлягає
застосуванню.
9. 19 листопада 1997 року суддя З. виніс рішення, яким
відмовив у задоволенні позовної заяви заявника та задовольнив
зустрічну позовну заяву банку. Однак він не підписав це рішення.
10. 27 листопада 1997 року заявник звернувся з касаційною
скаргою до Київського міського суду.
11. 3 грудня 1997 року відповідно до процесуального права,
чинного на той момент, скарга була передана судді 3. для вирішення
питання про її відповідність процесуальним вимогам.
12. У червні 2001 року було запроваджено новий порядок
апеляційного оскарження та Київський міський суд було перетворено
на апеляційний суд міста Києва.
13. У липні 2001 року суддю 3. було звільнено з
дисциплінарних підстав.
14. 10 грудня 2001 року управління юстиції міста Києва
(далі - управління юстиції) поінформувало заявника про те, що воно
провело розслідування за його скаргою на тривалість розгляду його
касаційної скарги та виявило, що колишній суддя 3. не зареєстрував
її та витребував справу з реєстру суду. Управління юстиції
запевнило заявника, що справу буде в найкоротший термін направлено
до апеляційного суду міста Києва (далі - апеляційний суд) на
розгляд.
15. 7 травня 2002 року апеляційний суд скасував рішення від
19 листопада 1997 року у зв'язку з тим, що воно не було підписано
головуючим суддею, і направив справу на новий розгляд.
16. 10 жовтня 2002 року Печерський суд задовольнив позовну
заяву заявника та відхилив зустрічну позовну заяву банку.
24 жовтня 2002 року банк оскаржив це рішення.
17. 4 грудня 2002 року апеляційний суд скасував рішення,
скасувавши умову щодо відповідальності банку за затримку
будівельної компанії як таку, що не відповідає чинному
законодавству.
18. 23 грудня 2002 року заявник звернувся з касаційною
скаргою до Верховного Суду України.
19. 16 жовтня 2003 року Верховний Суд України відмовив у
задоволенні касаційної скарги заявника.
20. 24 березня 2004 року суддю 3. було визнано винним у
службовій недбалості та засуджено до двох років позбавлення волі
умовно. Його кримінальна справа містила в собі декілька епізодів,
жоден з яких не стосувався цивільної справи заявника.
21. Пізніше заявник безуспішно звертався з заявою про
перегляд справи за винятковими обставинами, стверджуючи, що
аналогічна скарга іншого інвестора була вирішена на його користь.
ЩОДО ПРАВА
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1

СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )
22. Заявник скаржився на те, що тривалість провадження у його
справі не відповідала вимозі "розумного строку" що міститься у
п. 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ), яка у відповідній частині
передбачає наступне: "Кожен має право на... розгляд його справи упродовж розумного
строку... судом,..., який вирішить спір щодо його прав та
обов'язків цивільного характеру..."
A. Щодо прийнятності
23. Уряд стверджував, що період, який має бути розглянуто,
починається тільки з 11 вересня 1997 року, коли України визнала
право особи на звернення до Суду. Таким чином, скарги заявника
щодо подій, які відбувалися до цієї дати, мають бути відхилені як
несумісні з принципом ratione temporis.
24. Уряд також заявив, що заявник не вичерпав національні
засоби юридичного захисту. Зокрема, він стверджував, що заявник
міг би ініціювати провадження щодо притягнення судді, який
розглядав його справу, до дисциплінарної відповідальності. Він
також зазначив, що заявник міг би ініціювати порушення
кримінальної справи щодо судді та потім подати цивільну позовну
заяву про виплату відшкодування. Врешті Уряд стверджував, що
заявник не зацікавлений у розгляді своєї касаційної скарги,
оскільки він подав її лише у 2001 році.
25. Заявник не погодився.
26. Суд зазначає, що частина оскаржуваного провадження
стосується періоду до 11 вересня 1997 року, коли Конвенція
вступила в силу для України. Таким чином, ця частина заяви не
сумісна із положеннями принципу ratione temporis Конвенції у
розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції ( 995_004 ).
27. Щодо дисциплінарного провадження щодо суддів Суд раніше
встановив, що цей захід не може вважатися ефективним для цілей
Конвенції ( 995_004 ) (див. рішення у справі "Єфіменко проти
України" ( 974_168 ) (Efimenko v. Ukraine), N 55870/00, п. 49, від
18 липня 2006 року).
28. Суд нагадує, що вирішальним при оцінці ефективності
засобу юридичного захисту щодо скарги на тривалість провадження є
те, чи заявник може подати таку скаргу до національних судів,
вимагаючи певного виправлення ситуації; іншими словами, чи існує
засіб захисту, здатний задовольнити його скарги, надаючи пряме та
швидке виправлення ситуації (див. рішення у справі "Девеєр проти
Бельгії" (Deweer v. Belgium), від 27 лютого 1980 року, Серія A,
N 35, с. 16, п. 29). Суд також встановив, що засіб є "ефективним",
якщо його можна використати як для прискорення вирішення справи
судами, так і для забезпечення скаржника адекватним відшкодуванням
за затримки, які вже сталися (див. рішення у справах "Кудла проти
Польші" (Kudta v. Poland) [ВП], N 30210/96, п. 157-159,
ЄСПЛ 2000-XI, та "Міфсуд проти Франції" (Mifsud v. France) [ВП],
N 57220/00, п. 17, ЄСПЛ 2002-VIII).
29. Суд також зазначає, що у законодавстві України не
передбачено кримінальну відповідальність за затримку провадження.
30. Застосовуючи вищезгадані висновки до цієї справи, Суд
визнає, що ініціювання кримінального провадження щодо судді та
вимога відшкодування від нього у ході кримінальної справи не може
вважатися ефективним заходом юридичного захисту у розумінні пункту
1 статті 35 Конвенції ( 995_004 ).
31. Суд вважає, що у світлі зауважень сторін скарга заявника
порушує серйозні питання щодо факту та права відповідно до
Конвенції, визначення яких вимагає розгляду справи по суті. Отже,
Суд дійшов висновку, що вона не може бути відхилена у зв'язку з
невичерпанням національних засобів юридичного захисту у розумінні
пункту 1 статті 35 Конвенції ( 995_004 ). Не було встановлено
жодної іншої підстави для оголошення її неприйнятною. Вона, таким
чином, має бути визнана прийнятною.
B. Щодо суті
1. Період, який має розглядатися
32. Суд зазначає, що провадження тривало з 11 вересня
1997 року до 16 жовтня 2003 року, тобто з моменту, коли Конвенція
( 995_004 ) вступила в силу для України, до винесення остаточного
рішення у справі заявника Верховним Судом України. Однак при
оцінці розумності строку, який сплив після 11 вересня 1997 року,
має бути взятий до уваги стан провадження на цю дату (див. рішення
у справах "Мілошевич проти Колишньої Югославської Республіки
Македонія" (Miloseviy v. "the former Yugoslav Republic of
Macedonia"), N 15056/02, пункт 21, від 20 квітня 2006 року;
"Стирановськи проти Польші" (Styranowski v. Poland), N 28616/95,
п. 46, ЄСПЛ 1998-VIII; "Фоті та інші проти Італії" (Fotiand Others
v. Italy), від 10 грудня 1982 року, Серія A, N 56, с. 18, п. 53).
33. Таким чином, загальна тривалість провадження у справі
заявника становила сім років; тривалість провадження, яку Суд є
компетентним розглядати, становить шість років та один місяць.
2. Розумність тривалості провадження у національних судах
34. Уряд заперечив скаргу заявника, стверджуючи, що не було
значних періодів бездіяльності з вини держави. Він заявив, що
справа була складною, оскільки у неї вступила третя сторона. Він
також заявив, що справа була складною, оскільки була проведена
судово-медична експертиза. Згідно з твердженнями Уряду, сторони
були відповідальними за затримки. Врешті, Уряд заявив, що
тривалість провадження у справі заявниці була розумною.
35. Заявник не погодився.
36. Суд повторює, що розумність тривалості провадження має
оцінюватись в світлі обставин справи та наступних критеріїв:
складність справи, поведінка заявника та відповідних державних
органів, а також важливість спору для заявника (див., серед
багатьох інших, рішення у справі "Фрідлендер проти Франції"
(Frydlender v. France), N 30979/96, п. 43, ЄСПЛ 2000-VII).
37. Суд зазначає, що причиною основної затримки у провадженні
було те, що суддя вчасно не зареєстрував апеляційну скаргу
заявника на рішення від 19 листопада 1997 року. Уряд не надав
задовільного пояснення цього проміжку часу, що тривав чотири роки.
Суд не може схвалити період повної бездіяльності, який тривав
чотири роки (див. рішення у справі "Бункате проти Нідерландів"
(Bunkate v. the Netherlands) від 26 травня 1993 року, Серія A,
N 248-B, пп. 20-23).
38. Суд нагадує, що це - завдання національних судів: вести
судовий розгляд у спосіб, щоб він був швидким та ефективним.
Однак, на думку Суду, національні суди не діяли достатньо
сумлінно.
39. Неодноразово Суд вже встановлював порушення пункту 1
статті 6 Конвенції ( 995_004 ) у справах, які порушують питання,
подібні до тих, що порушуються у цій справі (див. рішення у
справах "Фрідлендер", зазначеній вище, та "Блідченко проти
України" ( 974_324 ) (Blidchenko v. Ukraine), N 20339/03,
від 29 листопада 2007 року).
40. Розглянувши всі матеріали, які були надані, Суд вважає,
що Уряд не навів жодного факту чи аргументу, здатних переконати
Суд дійти іншого висновку у цій справі. З огляду на прецедентну
практику з цього питання, Суд вважає, що у цій справі тривалість
провадження була надмірною та не відповідала вимозі "розумного
строку". Таким чином, у цій справі було порушено пункт 1 статті 6
Конвенції ( 995_004 ).
II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ

КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )
41. Заявник також скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції
( 995_004 ) на несправедливість судового розгляду, його результат
та на відсутність професіоналізму, незалежності та безсторонності
національних суддів при вирішенні його спору. На підставі тих же
фактів він скаржився за статтями З, 13 та 17 Конвенції.
42. Ретельно розглянувши твердження заявника в світлі наявних
матеріалів та в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати
заявлені скарги, Суд не встановив жодних ознак невиправданого
порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією ( 995_004 ).
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )
43. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) передбачає: "Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції ( 995_004 ) або
протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої
Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у
разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу
сатисфакцію".
A. Шкода
44. Заявник вимагав 12 000 долларів США відшкодування
матеріальної шкоди. Він також вимагав 4000 гривень (1)
відшкодування моральної шкоди.
---------------- (1) Приблизно 596 євро.
45. Уряд заперечив ці вимоги як безпідставні.
46. Суд не вбачає причинного зв'язку між встановленим
порушенням та вимогою щодо матеріальної шкоди; відповідно він
відхиляє цю вимогу. 3 іншого боку, здійснюючи свою оцінку на
засадах справедливості, він присуджує заявнику 600 євро
відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати
47. Заявник не подав окремих вимог щодо відшкодування таких
витрат. Відповідно Суд нічого не присуджує.
C. Пеня
48. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку плюс
три відсоткових пункти.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Оголошує скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції
( 995_004 ) щодо надмірної тривалості провадження прийнятною та
решту скарг - неприйнятними.
2. Постановляє, що у цій справі було порушення пункту 1
статті 6 Конвенції ( 995_004 ).
3. Постановляє, що: (a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане
остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ),
держава-відповідач має сплатити заявнику 600 (шістсот) євро
відшкодування моральної шкоди, ця сума має бути конвертована у
національну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу
плюс будь-який податок, який може бути стягнуто з цієї суми; (b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного
розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткових
пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої
сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 грудня
2008 року відповідно до пп. 2 і З правила 77 Реґламенту Суду
( 980_067 ).
Секретар К.ВЕСТЕРДІК
Голова П.ЛОРЕНЦЕН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: