open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
16.12.2008 N 1454
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2009 р.

за N 25/16041

Про затвердження Змін до Положення

про порядок ведення реєстрів власників іменних

цінних паперів, затвердженого рішенням

Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000

Відповідно до статей 3, 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей
6, 9, 12 Закону України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) та з метою запобігання порушенням законодавства при
обслуговуванні обігу цінних паперів у Національній депозитарній
системі України Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000
( z0049-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.2007 за N 49/13316, що додаються.
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії
В.Петренка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії

від 16.12.2008 N 55
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України І.Б.Черкаський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

16.12.2008 N 1454
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2009 р.

за N 25/16041

ЗМІНИ

до Положення про порядок ведення реєстрів

власників іменних цінних паперів

( z0049-07 )

1. У розділі I:
1.1. Абзац двадцять п'ятий пункту 1 доповнити такими словами:
"та в інших випадках, передбачених цим Положенням";
1.2. Абзац десятий пункту 2 викласти в такій редакції: "неможливості ведення реєстру власників іменних цінних
паперів - за рішенням суду; у зв'язку з прийняттям відповідним
органом управління реєстратора рішення про припинення діяльності
щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, у тому
числі при закінченні строку дії ліцензії реєстратора без отримання
нової ліцензії; у зв'язку з анулюванням дії ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів за постановою про накладання
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів або рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
2. У пункті 4 розділу III:
2.1. Перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:
"Документи, які були підставою для відкриття у системі реєстру
особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб і внесення змін
до них, повинні зберігатись у реєстратора протягом строку
існування відповідного рахунку в системі реєстру та протягом п'яти
років з дати його закриття";
2.2. Доповнити пункт абзацами сьомим та восьмим такого
змісту: "Якщо уповноваженим на зберігання є депозитарій, він має
право знищити документи, отримані від реєстратора, після
завершення п'ятирічного строку зберігання з дня вилучення
відповідного емітента із Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, з обов'язковим оформленням акта про знищення
документів. Знищення документів системи реєстру здійснюється комісією у
кількості не менше трьох осіб, до складу якої повинен входити
представник Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку".
3. У розділі VIII:
3.1. Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Передача реєстру здійснюється у таких випадках: припинення дії договору на ведення реєстру між
реєстроутримувачем та емітентом; анулювання дії ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів реєстроутримувачу
за постановою про накладання санкції за правопорушення на ринку
цінних паперів або рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку; за рішенням суду; припинення реєстроутримувачем діяльності щодо ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів за рішенням його
відповідного органу управління, у тому числі при закінченні строку
дії ліцензії реєстратора без отримання нової ліцензії. Таке
рішення може бути прийняте у будь-який час, але не пізніше ніж за
45 днів до закінчення строку дії ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних
цінних паперів; перевищення максимальної кількості власників цінних паперів,
установленої Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку для організації самостійного ведення реєстру емітентом";
3.2. Пункт 6 викласти в такій редакції: "6. У разі анулювання Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів за постановою про
накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів або
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
реєстратор зобов'язаний призначити дату передачі системи реєстру.
Дата передачі системи реєстру не повинна бути пізніше ніж 10
робочих днів від дати набрання чинності рішенням про анулювання
ліцензії";
3.3. Пункт 7 викласти в такій редакції: "7. У разі припинення реєстратором діяльності щодо ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів за рішенням його
відповідного органу управління, у тому числі при закінченні строку
дії ліцензії реєстратора без отримання нової ліцензії, реєстратор
зобов'язаний повідомити емітентів про це та про розірвання
договору в односторонньому порядку не менше ніж за 30 календарних
днів до дати закінчення строку дії ліцензії. Дата передачі системи реєстру повинна бути призначена у
період дії ліцензії реєстратора";
3.4. У пункті 9: абзаци перший - шостий викласти в такій редакції: "9. Емітент або реєстратор, що здійснював ведення реєстру, та
новий реєстроутримувач, до якого передається ведення реєстру
емітента, повинні забезпечити передачу реєстру протягом п'яти
робочих днів від дати закриття реєстру, установленої відповідно до
вимог цього Положення, або дати передачі системи реєстру,
зазначеної у пункті 6 цього розділу. Датою закриття реєстру є: дата припинення дії договору на ведення реєстру відповідно до
умов договору; дата припинення дії договору на ведення реєстру за рішенням
суду; дата набрання чинності рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку або постановою про накладання санкції
за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді анулювання
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів; дата виконання реєстроутримувачем операції щодо внесення змін
до системи реєстру, яке призвело до перевищення встановленої для
організації самостійного ведення реєстру емітентом максимальної
кількості власників".
4. У абзаці дванадцятому пункту 1 розділу X слова "у вигляді
зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів" виключити.
Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів О.Тарасенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: