open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо черговості задоволення вимог страхувальників

у разі ліквідації страховика
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.192 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 112 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356)
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами
страхування визначається законом".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно
частинами третьою - п'ятою.
2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 5,
ст. 30; 2004 р., N 33-34, ст. 403; 2005 р., N 25, ст. 334;
2007 р., N 9, ст. 71):
1) пункт 1 частини першої статті 31 доповнити підпунктом
"в-1" такого змісту:
"в-1) вимоги кредиторів за договорами страхування";
2) у статті 45:
у частині восьмій слова "виплати страхової суми" замінити
словами "страхові виплати";
частину дев'яту викласти в такій редакції:
"9. У разі визнання господарським судом страховика банкрутом
та відкриття ліквідаційної процедури вимоги кредиторів за
договорами страхування першої черги підлягають задоволенню в
такому порядку:
у першу чергу - вимоги за договорами особистого страхування,
передбачені частиною восьмою цієї статті;
у другу чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами
страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;
у третю чергу - вимоги за договорами особистого страхування,
передбачені частиною сьомою цієї статті;
у четверту чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами
страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті;
у п'яту чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами
страхування, передбачені частиною восьмою цієї статті;
у шосту чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами
страхування, передбачені частиною сьомою цієї статті".
3. Статтю 43 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р.,
N 37, ст. 447) після частини п'ятої доповнити новою частиною
такого змісту:
"При ліквідації платоспроможного страховика вимоги
страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог
першої черги".
У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно
частинами сьомою і восьмою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Установити, що задоволення вимог кредиторів до страховика,
розпочате до набрання чинності цим Законом, здійснюється у
черговості, що діяла на момент початку такої процедури.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2008 року

N 675-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: