open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.12.2008 N 557/810
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2009 р.

за N 28/16044

Про внесення змін до наказу

Державного казначейства України,

Державної податкової адміністрації України

від 25.04.2002 N 74/194

Відповідно до Положення про Державне казначейство України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
N 1232 ( 1232-2005-п ), Положення про Державну податкову
адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.2007 N 778 ( 778-2007-п ), та з метою підвищення
рівня ефективності взаємодії між органами Державного казначейства
України та державної податкової служби України в процесі виконання
державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими
надходженнями Н А К А З У Є М О:
1. Унести до наказу Державного казначейства України,
Державної податкової адміністрації України від 25.04.2002 N 74/194
( z0436-02 ) "Про затвердження Порядку взаємодії між органами
Державного казначейства України та державної податкової служби
України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.05.2002 за N 436/6724 (зі змінами), такі зміни:
1.1. Заголовок викласти у такій редакції: "Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державного
казначейства України та органами державної податкової служби
України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами та іншими надходженнями".
1.2. Пункт 1 викласти у такій редакції: "Затвердити Порядок взаємодії між органами Державного
казначейства України та органами державної податкової служби
України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за
доходами та іншими надходженнями, що додається".
2. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії між органами
Державного казначейства України та органами державної податкової
служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів
за доходами, затвердженого наказом Державного казначейства
України, Державної податкової адміністрації України від 25.04.2002
N 74/194 ( z0436-02 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 20.05.2002 за N 436/6724 (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України (Сушко Н.І.) та Юридичному департаменту Державного
казначейства України (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України (Сушко Н.І.) у десятиденний строк після державної
реєстрації довести цей наказ до відома Головних управлінь
Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
5. Департаменту господарського забезпечення Державної
податкової адміністрації України (Цоклан І.І.) у десятиденний
строк після державної реєстрації довести цей наказ до відома
органів державної податкової служби.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Державного казначейства України Даневича О.С. і
заступника голови Державного казначейства України Чечуліну О.О. та
заступників голови Державної податкової адміністрації України
Чекашкіна С.В. і Матвєєва О.В.
Голова Державного
казначейства України Т.Я.Слюз
Голова Державної податкової
адміністрації України С.В.Буряк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України,

Державної податкової

адміністрації України

25.12.2008 N 557/810
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2009 р.

за N 28/16044

ЗМІНИ

до Порядку взаємодії між органами

Державного казначейства України

та органами державної податкової

служби України в процесі виконання

державного та місцевих бюджетів за доходами

( z0436-02 )

1. У заголовку до Порядку ( z0436-02 ) та у відмітках до
додатків 1-3 після слів "за доходами" доповнити словами "та іншими
надходженнями".
2. У пункті 1 слова "за кредитами, залученими державою або
під державні гарантії та бюджетними позичками" замінити словами
"за кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі".
3. У пункті 3 слово "доходів" замінити словом "надходжень".
4. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту: "Інформація про відповідність символу звітності коду
класифікації доходів бюджету надається Державним казначейством
України (центральний рівень) Державній податковій адміністрації
України протягом 3 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття)
рахунків. Інформація про перенесення залишків коштів на нові рахунки з
обліку надходжень бюджетів надається Державним казначейством
України (центральний рівень) Державній податковій адміністрації
України протягом 5 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття)
рахунків".
5. У пункті 6:
5.1. В абзаці другому слова "та з рахунків, на які
зараховуються кошти, що надійдуть в національній валюті на
погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії, та бюджетними позичками" замінити словами "та з
аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть в
національній валюті на погашення заборгованості за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, бюджетними
позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі".
5.2. В абзаці третьому після слів "за доходами" доповнити
словами "та іншими надходженнями".
5.3. В абзаці четвертому слова і цифру "додаток 2 до Порядку
виконання державного бюджету за доходами" замінити словами та
цифрою "додаток 1 до Порядку виконання державного бюджету за
доходами та іншими надходженнями".
5.4. В абзаці п'ятому слова і цифри "додаток 3 до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних трансфертів, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 31.01.2002 N 17,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.02.2002 за
N 181/6469" замінити словами та цифрами "додаток 5 до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205
( z0919-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.11.2002 за N 919/7207".
5.5. В абзаці шостому слова і цифру "додаток 3 до Порядку
виконання державного бюджету за доходами" замінити словами та
цифрою "додаток 2 до Порядку виконання державного бюджету за
доходами та іншими надходженнями".
5.6. В абзаці сьомому слова і цифри "додаток 4 до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних трансфертів, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 31.01.2002 N 17,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.02.2002 за
N 181/6469" замінити словами та цифрами "додаток 6 до Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205
( z0919-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.11.2002 за N 919/7207".
5.7. В абзаці восьмому слова і цифру "додаток 5 до Порядку
виконання державного бюджету за доходами" замінити словами та
цифрою "додаток 3 до Порядку виконання державного бюджету за
доходами та іншими надходженнями".
5.8. В абзаці дев'ятому після слів "за доходами" доповнити
словами "та іншими надходженнями".
5.9. В абзаці десятому слова "та аналітичних рахунків, на які
зараховуються кошти в національній валюті від повернення
заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, та кошти від повернення бюджетних позичок" замінити
словами "та з аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти, що
надійдуть в національній валюті на погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі".
5.10. В абзаці одинадцятому після слів "за доходами"
доповнити словами "та іншими надходженнями".
5.11. В абзаці дванадцятому слова "за кредитами, залученими
державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками"
замінити словами "за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою,
наданою на поворотній основі".
5.12. В абзаці тринадцятому слова "в іноземній валюті в
рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою
або під державні гарантії, та бюджетними позичками" замінити
словами "в іноземній валюті на погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі".
6. У пункті 9 слова "за іноземними кредитами, залученими
державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками"
замінити словами "за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою,
наданою на поворотній основі".
7. У тексті слова "управління Державного казначейства в АР
Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами
"Головні управління Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", слова
"відділення Державного казначейства" замінити словами "управління
(відділення) Державного казначейства України" у відповідних
відмінках.
8. Доповнити пунктом 10 такого змісту: "10. Щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за
звітним, органи Державного казначейства України надають у
паперовому вигляді відповідним органам державної податкової служби
подання щодо: простроченої заборгованості перед державним бюджетом за
бюджетними позичками, фінансовою допомогою, наданою на поворотній
основі, на суму заборгованості з основного боргу, відсотків та
пені, нарахованої на таку заборгованість станом на 1 число
поточного місяця, у національній валюті з обов'язковим зазначенням
кодів бюджетної класифікації ( v0604201-01 ), на які повинні
зараховуватись суми простроченої заборгованості за кожним її
видом; простроченої заборгованості перед державним бюджетом за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
заборгованості з основного боргу, відсотків, плати за надання
гарантій та пені, нарахованої на таку заборгованість станом на 1
число попереднього місяця, у національній валюті з обов'язковим
зазначенням кодів бюджетної класифікації ( v0604201-01 ), на які
повинні зараховуватись суми простроченої заборгованості за кожним
її видом. Подання на стягнення заборгованості за кредитами, залученими
державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та
фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, готуються
органами Державного казначейства України щодо боржників. Щодо
заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, яка обліковується за ліквідованими боржниками,
органи Державного казначейства України щомісяця до 20-го числа
місяця, наступного за звітним, надають у паперовому вигляді
відповідним органам державної податкової служби інформацію згідно
з пунктом 9 цього Порядку. Про вжиті заходи, щодо стягнення простроченої заборгованості,
органи державної податкової служби інформують відповідні
територіальні органи Державного казначейства України з наданням
копій документів (постанови, ухвали, рішення суду тощо) до 10-го
числа наступного місяця. У разі ліквідації, реорганізації (шляхом злиття, приєднання,
поділу, виділення, перетворення), зміни місцезнаходження боржника
органи державної податкової служби у місячний строк інформують у
паперовому вигляді територіальні органи Державного казначейства
України".
9. У додатку 1 до Порядку ( z0436-02 ):
9.1. У пункті 2 змісту після слів "за доходами" доповнити
словами "та іншими надходженнями".
9.2. У підпункті 1.1 пункту 1 слова "та з рахунків, на які
зараховуються кошти, що надійдуть в національній валюті на
погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії, та бюджетними позичками" замінити словами "та з
аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть в
національній валюті на погашення заборгованості за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, бюджетними
позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі".
9.3. У назві пункту 2 після слів "за доходами" доповнити
словами "та іншими надходженнями".
9.4. У підпункті 2.1 пункту 2 слова "Звітів про виконання
державного бюджету за доходами" замінити словами "Звітів про
виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями".
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку
та звітності Державного
казначейства України Н.І.Сушко
Директор Департаменту
обліку та звітності В.І.Ніколайченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: