open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 січня 2009 р. N 25

Київ
Про затвердження критеріїв, за якими

оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності в туристичній сфері та

визначається періодичність проведення планових

заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності в туристичній сфері та
визначається періодичність проведення планових заходів державного
нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 2009 р. N 25
КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності в туристичній сфері та

визначається періодичність проведення планових

заходів державного нагляду (контролю)

1. Критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем
ризику їх господарської діяльності в туристичній сфері (далі -
критерії) встановлюються з метою оцінювання ступеня ризику від
наданих туристичних послуг такими суб'єктами та забезпечення
захисту прав і законних інтересів, безпеки життя і здоров'я
споживачів туристичних послуг.
2. За критеріями залежно від імовірності виникнення
негативних наслідків суб'єкти господарювання, що провадять та/або
забезпечують туристичну діяльність, можуть бути з високим,
середнім та незначним ступенем ризику.
Відповідно до ступеня ризику визначається періодичність
проведення заходів державного нагляду (контролю).
3. До критеріїв належать:
можливість виникнення обставин, пов'язаних з необхідністю
покриття витрат туриста з його повернення в місце постійного
проживання (перебування);
виконання умов, передбачених договором;
кількість споживачів туристичних послуг (міжнародний і
внутрішній туризм);
рівень надання послуг відповідно до умов договору;
склад засновників і організаційно-правова форма суб'єкта
господарювання;
рівень кваліфікації персоналу суб'єкта господарювання, що має
відповідну ліцензію;
внесення обов'язкових платежів до бюджету та дотримання інших
зобов'язань фінансового характеру;
тривалість провадження суб'єктом господарювання туристичної
діяльності на ринку туристичних послуг.
4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться юридичні особи, створені згідно із законодавством, для
яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення
туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а
також посередницька діяльність з надання характерних та супутніх
туристичних послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію
на туроператорську діяльність.
5. До суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику
відносяться юридичні особи, створені згідно із законодавством, а
також фізичні особи - підприємці, які провадять посередницьку
діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та
туристичних послуг інших суб'єктів, що провадять та/або
забезпечують туристичну діяльність, а також посередницьку
діяльність щодо реалізації характерних та супутніх туристичних
послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на
турагентську діяльність.
6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
відносяться інші суб'єкти, що провадять та/або забезпечують
туристичну діяльність відповідно до Закону України "Про туризм"
( 324/95-ВР ).
7. Заходи державного нагляду (контролю) у туристичній сфері
проводяться з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
з середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять
років.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: