open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін та визнання такими,

що втратили чинність, деяких законодавчих актів України

щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої

служби України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37,

ст.511 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):
1) у пункті 5 статті 101 слова "лікувально-трудових
профілакторіїв" виключити;
2) у частині першій статті 408-3 слова "органу
кримінально-виконавчої системи" замінити словами
"кримінально-виконавчої інспекції".
2. Статтю 37 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375)
виключити.
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) перше речення частини першої статті 15 після слів
"рядового і начальницького складів" доповнити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби України";
2) у назві та абзаці першому статті 188 слова "або
лікувально-трудових профілакторіях" виключити;
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці другому цифри "186-5 - 188" замінити цифрами
"186-5 - 187";
доповнити абзацом такого змісту:
"органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
(стаття 188)";
4) частину другу статті 262 доповнити пунктом 6 такого
змісту:
"6) посадовими особами органів і установ виконання покарань
та слідчих ізоляторів - у разі вчинення прихованої від огляду
передачі або спроби передачі будь-яким способом особам, яких
тримають у слідчих ізоляторах і установах виконання покарань,
алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають
одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів";
5) частини першу і третю статті 264 після слів "внутрішніх
справ" доповнити словами "органів і установ виконання покарань та
слідчих ізоляторів";
6) у частині першій статті 322 слова "органу Державного
департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами
"центральному органу виконавчої влади з питань виконання
покарань".
4. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) частину першу статті 63 доповнити словами "закритого
типу";
2) у статті 76:
у пунктах 2, 3 та 4 частини першої слова "орган
кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках і числах замінити
словами "кримінально-виконавча інспекція" у відповідному відмінку
і числі;
у частині другій слова "органами виконання покарань" замінити
словами "кримінально-виконавчою інспекцією";
3) у частині третій статей 79 та 83 слова "орган
кримінально-виконавчої системи" в усіх відмінках і числах замінити
словами "кримінально-виконавча інспекція" у відповідному відмінку
і числі;
4) у назві та тексті статей 391 та 392 слова "виправна
установа" в усіх відмінках і числах замінити словами "установа
виконання покарань" у відповідному відмінку і числі.
5. У Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
1) абзац третій частини третьої статті 245 викласти у такій
редакції:
"Довіреність особи, яка тримається в установі виконання
покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником
установи виконання покарань чи слідчого ізолятора";
2) у статті 1252:
частину п'яту викласти у такій редакції:
"5. Заповіт особи, яка тримається в установі виконання
покарань, може бути посвідчений начальником такої установи";
у частині шостій слова "під вартою" замінити словами "у
слідчому ізоляторі".
6. У другому реченні частини другої статті 157
Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21) слова "утримання
кримінально-виконавчої системи" замінити словами "фінансування
Державної кримінально-виконавчої служби України".
7. У Законі України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 1999 р., N 4, ст. 35;
2003 р., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; 2004 р., N 10, ст. 95;
2005 р., N 10, ст. 187; 2007 р., N 15, ст. 194):
1) у частині першій статті 9:
у першому реченні слова "особи рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи" виключити;
друге речення викласти у такій редакції: "На них, а також на
курсантів, слухачів, ад'юнктів, інших атестованих працівників, у
тому числі й викладацького складу навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ України, поширюються права і обов'язки, гарантії
правового і соціального захисту та відповідальність працівників
міліції";
2) абзац дев'ятий пункту 5 частини першої статті 11
виключити.
8. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,
ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р.,
N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72;
2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247;
2005 р., N 25, ст. 335; 2006 р., N 14, ст. 116):
1) статтю 3 після слів "Державну прикордонну службу України
( 661-15 )" доповнити словами "Державну кримінально-виконавчу
службу України" ( 2713-15 );
2) абзац восьмий частини першої статті 5 викласти у такій
редакції:
"органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
Державної кримінально-виконавчої служби України";
3) у статті 9:
друге речення частини першої та третє речення частини третьої
після слів "установи виконання покарань" доповнити словами "чи
слідчого ізолятора";
у частинах другій та восьмій слова "Державний департамент
України з питань виконання покарань" у всіх відмінках замінити
словами "центральний орган виконавчої влади з питань виконання
покарань" у відповідному відмінку.
9. У Законі України "Про внутрішні війська Міністерства
внутрішніх справ України" ( 2235-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304; 1999 р.,
N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 9, ст. 38; 2005 р.,
N 11, ст. 198; 2006 р., N 51, ст. 519):
1) у статті 1 слова "охорони установ виконання покарань і
лікувально-трудових установ" виключити;
2) у частині першій статті 2:
в абзаці другому слова "установ виконання покарань і
лікувально-трудових установ" виключити;
абзац восьмий виключити;
3) у частині першій статті 7 слова "і установ виконання
покарань" виключити;
4) абзац четвертий частини першої статті 9 після слів
"установ виконання покарань" доповнити словами "та слідчих
ізоляторів";
5) частину третю статті 13 виключити.
10. Абзац четвертий статті 22 Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 29, ст. 399; 1995 р., N 44, ст. 327; 2004 р., N 50, ст. 536;
2008 р., NN 5-8, ст. 78) після слів "органів внутрішніх справ"
доповнити словами "Державної кримінально-виконавчої служби
України".
11. Підпункт "д" пункту 3 статті 5 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35,
ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р.,
N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116) доповнити словами "та
слідчі ізолятори".
12. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360;
1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 15,
ст. 109, N 29, ст. 233; 2005 р., N 10, ст. 187, N 11, ст. 198):
1) у частині першій статті 4 слова "Державного департаменту
України з питань виконання покарань" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби України";
2) абзац десятий частини другої статті 8 після слова
"юстиції" доповнити словами "Державній кримінально-виконавчій
службі України";
3) частину п'яту статті 18 та частину першу статті 19 після
слів "та Київській області" доповнити словами "місті Севастополі";
4) у частині першій статті 21 слова "кримінально-виконавчої
системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби
України";
5) у тексті Закону ( 3352-12 ) слова "Державний департамент
України з питань виконання покарань" в усіх відмінках замінити
словами "центральний орган виконавчої влади з питань виконання
покарань" у відповідному відмінку.
13. У статті 40 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383;
2009 р., N 13, ст. 161, N 29, ст. 392):
пункти 5 і 6 частини першої викласти у такій редакції:
"5) заповіти осіб, які тримаються в установах виконання
покарань, посвідчені начальниками таких установ;
6) заповіти осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах,
посвідчені начальниками слідчих ізоляторів";
пункт 3 частини другої викласти у такій редакції:
"3) довіреності осіб, які тримаються в установах виконання
покарань чи слідчих ізоляторах, посвідчені начальниками таких
установ чи слідчих ізоляторів".
14. У статті 17-1 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 2003 р., N 45, ст. 359):
у частині другій слова "кримінально-виконавчої системи
України" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби
України";
у частині третій слова "відбувають покарання в місцях
позбавлення волі або утримуються в лікувально-трудових
профілакторіях" та "установ кримінально-виконавчої системи
України" замінити відповідно словами "тримаються в установах
виконання покарань і слідчих ізоляторах" та "установ виконання
покарань і слідчих ізоляторів".
15. У Законі України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р.,
N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314;
2006 р., N 14, ст. 116):
1) абзац перший пункту 1 статті 2 після слів "установи
виконання покарань" доповнити словами "слідчі ізолятори, органи";
2) статтю 4 після слів "Про Військову службу правопорядку у
Збройних Силах України" доповнити словами "Про Державну
кримінально-виконавчу службу України" ( 2713-15 );
3) у пункті "а" статті 14 слова "органів і установ виконання
покарань" замінити словами "персоналу органів і установ виконання
покарань, слідчих ізоляторів".
16. У Законі України "Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2003 р., N 16,
ст. 124; 2005 р., N 11, ст. 198):
1) у частині третій статті 3:
у другому реченні абзацу першого слова "органами та
установами виконання покарань" замінити словами "органами і
установами виконання покарань та слідчими ізоляторами";
абзац третій викласти у такій редакції:
"Забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах
виконання покарань і слідчих ізоляторах, здійснюється відповідними
підрозділами таких установ та слідчих ізоляторів";
2) у статті 19:
у назві та абзаці першому частини першої слова "у місцях
позбавлення волі" замінити словами "в установах виконання покарань
чи слідчих ізоляторах";
у пункті "а" частини першої слова "іншого місця позбавлення
волі" замінити словами "іншої установи виконання покарань чи
слідчого ізолятора";
частину другу після слова "виду" доповнити словами "установи
виконання покарань";
3) у частині першій статті 28 слова "Державний департамент
України з питань виконання покарань" замінити словами "центральний
орган виконавчої влади з питань виконання покарань".
17. Статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 9, ст. 38;
2003 р., N 27, ст. 209) після слів "органів внутрішніх справ
України" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої
служби України".
18. В абзаці сьомому частини першої статті 1, у назві та
частині першій статті 10 Закону України "Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для дітей" ( 20/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р.,
N 4, ст. 35; 2005 р., N 11, ст. 198; 2007 р., N 15, ст. 194) слова
"Державного департаменту України з питань виконання покарань"
замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби
України".
19. Частину другу статті 1 Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 47, ст. 256) після слів "і державної безпеки" доповнити
словами "а також особи рядового і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої служби України".
20. Абзац третій пункту "г" частини другої статті 5 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1999 р., N 51,
ст. 453) викласти у такій редакції:
"майно Державної кримінально-виконавчої служби України".
21. В абзаці шостому підпункту 5.1.10 пункту 5.1 статті 5
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51,
ст. 305) слова "спецконтингенту в установах пенітенціарної
системи" замінити словами "особам, які тримаються в установах
виконання покарань і слідчих ізоляторах".
22. У підпункті 2 пункту "а" частини першої статті 38 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слова
"та адвокатури" замінити словами "адвокатури і Державної
кримінально-виконавчої служби України".
23. Пункт 2.4 статті 2 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1999 р., N 4, ст. 35; 2005 р.,
N 11, ст. 198) викласти в такій редакції:
"2.4. Установи виконання покарань та їх підприємства, слідчі
ізолятори, в яких відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ) та Закону України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ) засуджені та особи, взяті під варту, залучаються до
суспільно корисної праці, спрямовують доходи, отримані від
діяльності, визначеної центральним органом виконавчої влади з
питань виконання покарань, на фінансування господарської
діяльності таких установ та підприємств з включенням сум таких
доходів до відповідних кошторисів їх фінансування, затверджених
центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань".
24. Текст Закону України "Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та
їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 40-41, ст. 249) після слів "ветеран державної
пожежної охорони" в усіх відмінках і числах доповнити словами
"ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" у
відповідному відмінку і числі, а після слів "державній пожежній
охороні" - словами "Державній кримінально-виконавчій службі
України".
25. У пункті 3 частини другої статті 73 Закону України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 24, ст. 207) слова "та з органів внутрішніх
справ" замінити словами "служби в органах внутрішніх справ та
Державної кримінально-виконавчої служби України".
26. Частину другу статті 3 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2006 р., N 14,
ст. 116) після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами
"Державній кримінально-виконавчій службі України".
27. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність
кримінально-виконавчої системи України" ( 1526-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 151; 2003 р., N 15,
ст. 108; 2005 р., N 11, ст. 198):
1) назву викласти в такій редакції:
"Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби
України";
2) статтю 1 виключити;
3) у статті 2 слова "і лікувально-трудових профілакторіїв"
виключити.
28. Абзац чотирнадцятий статті 6, частину другу статті 11 та
частину четверту статті 12 Закону України "Про захист населення
від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 29, ст. 228) після слів "внутрішніх справ"
доповнити словами "виконання покарань".
29. У частині шостій статті 20 Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2006 р., N 22, ст. 180; 2007 р.,
N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):
перше речення абзацу першого після слова "покарань" доповнити
словами "і слідчих ізоляторів";
абзац третій після слів "органів внутрішніх справ" доповнити
словами "та Державної кримінально-виконавчої служби України".
30. Перше речення частини другої статті 4 Закону України "Про
державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27,
ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215; 2009 р., N 32-33,
ст. 485) доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої
служби України".
31. Частину третю статті 6 Закону України "Про політичні
партії в Україні" ( 2365-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 23, ст. 118; 2005 р., N 34, ст. 437) доповнити пунктом
7 такого змісту:
"7) персонал Державної кримінально-виконавчої служби
України".
32. У Законі України "Про боротьбу із захворюванням на
туберкульоз" ( 2586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 49, ст. 258; 2005 р., N 11, ст. 198, N 13, ст. 232;
2009 р., N 38, ст. 535):
1) в абзаці другому статті 1 слова "в установах
кримінально-виконавчої системи" замінити словами "в установах
виконання покарань і слідчих ізоляторах";
2) в абзацах четвертому і п'ятому частини третьої та у
другому реченні частини шостої статті 8 слова "відбувають
покарання в установах кримінально-виконавчої системи" та "з
установ кримінально-виконавчої системи" замінити відповідно
словами "тримаються в установах виконання покарань і слідчих
ізоляторах" та "з установ виконання покарань і слідчих
ізоляторів";
3) у частині третій статті 15 слова "в установах
кримінально-виконавчої системи" замінити словами "в установах
виконання покарань і слідчих ізоляторах";
4) у статті 17:
у назві слова "в установах кримінально-виконавчої системи"
замінити словами "в установах виконання покарань і слідчих
ізоляторах";
у другому реченні частини першої слова
"кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби України";
у першому реченні частини другої слова "установа
кримінально-виконавчої системи повідомляє" замінити словами
"установа виконання покарань або слідчий ізолятор повідомляють";
5) у частині другій статті 24 слова "в установах
кримінально-виконавчої системи" та "утримання цієї системи"
замінити відповідно словами "в установах виконання покарань і
слідчих ізоляторах" та "фінансування діяльності Державної
кримінально-виконавчої служби України".
33. У Законі України "Про поховання та похоронну справу"
( 1102-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7,
ст. 47):
1) у назві та тексті статті 15 слова "кримінально-виконавчої
системи" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби
України";
2) статтю 18 викласти у такій редакції:
"Стаття 18. Поховання померлих осіб, які відбували покарання

в установах виконання покарань чи слідчих

ізоляторах
Поховання осіб, які померли під час відбування покарання в
установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, та осіб,
взятих під варту, які померли під час їх тримання в слідчих
ізоляторах, здійснюється згідно з цим Законом за рахунок коштів
установи, в якій перебував померлий, або за рахунок коштів
виконавця волевиявлення померлого чи особи, яка зобов'язалася
поховати померлого, за бажанням цих осіб у встановленому порядку".
34. У частині шостій статті 5 Закону України "Про боротьбу з
тероризмом" ( 638-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335) слова
"кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби України".
35. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37,
ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564; 2009 р., N 24, ст. 296):
1) підпункт "а" підпункту 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 після
слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби України";
2) у підпункті "г" підпункту 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 слова
"пенітенціарному закладу" і "місцях позбавлення волі" замінити
відповідно словами "слідчому ізолятору або установі виконання
покарань" і "установах виконання покарань";
3) у статті 22:
пункт 22.7 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити
словами "Державної кримінально-виконавчої служби України";
абзац другий підпункту "б" пункту 22.11 після слів "органів
внутрішніх справ" доповнити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби України".
36. У Законі України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 20-21,
ст. 291):
1) друге речення частини другої статті 66 після слів "Служби
безпеки України" доповнити словами "особа рядового і
начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби
України";
2) друге речення частини першої статті 69 після слів "Служби
безпеки України" доповнити словами "особа рядового і
начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби
України";
3) у тексті Закону слова "установи кримінально-виконавчої
системи" в усіх відмінках замінити словами "установи виконання
покарань і слідчі ізолятори" у відповідному відмінку.
37. У тексті Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 1665-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
N 38-39, ст. 449) слова "установа кримінально-виконавчої системи"
в усіх відмінках і числах замінити словами "установа виконання
покарань і слідчий ізолятор" у відповідному відмінку і числі.
38. Друге речення частини третьої статті 57 і частину п'яту
статті 59 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 1667-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 30-31, ст. 382; 2006 р., N 5-6, ст. 75) після слів
"органів внутрішніх справ України" доповнити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби України".
39. У Законі України "Про Державну кримінально-виконавчу
службу України" ( 2713-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 30, ст. 409):
1) у частині третій статті 6 слово "працівників" замінити
словом "персоналу";
2) у першому реченні частини першої статті 7 слова
"Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів
України";
3) перше речення частини другої статті 8 викласти в такій
редакції:
"2. Керівника центрального органу виконавчої влади з питань
виконання покарань призначає на посаду та звільняє з посади
Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України";
4) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" виключити.
40. У статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 38, ст. 324):
в абзаці п'ятому пункту 2 частини першої слова "Державного
департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами
"Державної кримінально-виконавчої служби України";
абзац третій пункту 2 частини п'ятої доповнити словами "та в
Державну кримінально-виконавчу службу України".
II. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня
1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання
хронічних алкоголіків" ( 1н-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1966 р., N 32, ст. 196);
Закон Української РСР "Про затвердження Указу Президії
Верховної Ради Української РСР "Про примусове лікування і трудове
перевиховання злісних п'яниць" ( 308а-06 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1966 р., N 50, ст. 308);
пункт "д" статті 4 Указу Президії Верховної Ради Української
РСР від 29 березня 1973 року "Про внесення доповнень і змін до
деяких законодавчих актів Української РСР" ( 1527-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 15, ст. 110);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 5 вересня
1975 року "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
про охорону здоров'я, указів Президії Верховної Ради Української
РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове
перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року
"Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" і
до Положення про товариські суди Української РСР" ( 145-09 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 37, ст. 419);
Закон Української РСР від 12 грудня 1975 року "Про
затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР, якими
внесено зміни і доповнення до діючого законодавства Української
РСР" ( 483-09 ) (Відомості Верховної Ради УРСР 1975 р., N 51, ст.
556) в частині затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і
трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972
року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і
алкоголізму";
статтю 1 розділу III Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 16 листопада 1982 року "Про внесення змін і
доповнень до Кримінального кодексу та деяких інших законодавчих
актів Української РСР" ( 4290-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1982 р., N 48, ст. 774);
статтю 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
1 серпня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР" ( 704-11 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 33, ст. 787);
розділ I Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
28 січня 1991 року "Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР" ( 663-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 8, ст. 56).
III. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
забезпечити вирішення у встановленому порядку відповідно до
своєї компетенції питань, пов'язаних з припиненням діяльності
лікувально-трудових профілакторіїв, що діяли у Державній
кримінально-виконавчій службі України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 квітня 2009 року

N 1254-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: