open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 3 червня 2009 р. N 540

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 655 ( 655-2015-п ) від 26.08.2015 }
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється

ступінь ризику від провадження господарської

діяльності та визначається періодичність проведення

планових заходів, пов'язаних з державним наглядом

(контролем) у сфері загальнообов'язкового державного

соціального страхування від нещасного випадку

на виробництві та професійного захворювання,

які спричинили втрату працездатності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 636 ( 636-2011-п ) від 15.06.2011 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним
наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,
згідно з додатком.
2. Рекомендувати Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у
відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 червня 2009 р. N 540

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 15 червня 2011 р. N 636 ( 636-2011-п )
КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику

від провадження господарської діяльності

та визначається періодичність проведення

планових заходів, пов'язаних з державним наглядом

(контролем) у сфері загальнообов'язкового

державного соціального страхування

від нещасного випадку на виробництві

та професійного захворювання,

які спричинили втрату працездатності

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання,
які відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) набули статусу страхувальників у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що
спричинили втрату працездатності, є недотримання такими суб'єктами
господарювання законодавства у сфері загальнообов'язкового
державного соціального страхування від нещасного випадку та
недотримання вимог законодавства про охорону праці.
2. Установлюється три ступені ризику від провадження
господарської діяльності - високий, середній та незначний.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, які:
не подали в установлені строки робочим органам виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд) передбачені
законом звіти і відомості;
провадять вид діяльності, про який не поінформовано Фонд та
Пенсійний фонд України;
подали Фонду або Пенсійному фонду України відомості про зміну
основного виду діяльності, що тягне за собою зниження класу
професійного ризику виробництва;
за даними Держгірпромнагляду, у попередньому календарному
році допустили підвищення коефіцієнта частоти травматизму
(кількість випадків травмування на 1 тис. працівників) не менш як
на 10 відсотків порівняно із середнім показником у відповідних
галузях національної економіки (видах діяльності);
за інформацією державних органів, юридичних або фізичних
осіб, у разі наявності фактів нещасних випадків на виробництві
протягом звітного року не проводили відповідні розслідування та не
вели облік таких випадків.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, які:
подають два і більше разів протягом звітного року відомості
про зміну виду діяльності, у тому числі основного;
за результатами аналізу стану виробничого травматизму за три
попередніх роки мають тенденцію до збільшення кількості випадків
виробничого травматизму та професійних захворювань.
5. Суб'єкти господарювання, які не мають жодної з ознак,
зазначених у пунктах 3 і 4 цих критеріїв, належать до суб'єктів
господарювання з незначним ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за
достовірністю поданих суб'єктами господарювання відомостей про
види діяльності, у тому числі основний, для віднесення їх до
відповідного класу професійного ризику виробництва, а також
дотримання суб'єктами господарювання законодавства про охорону
праці здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на
п'ять років.
{ Критерії в редакції Постанови КМ N 636 ( 636-2011-п ) від
15.06.2011 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: