open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.2009 N 789/414/709
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 липня 2009 р.

за N 717/16733

Про затвердження Порядку здійснення

митного оформлення імпортних товарів

у тарі і пакувальних матеріалах
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного

суду міста Києва

N 2а-14240/09/2670 ( v4240805-09 ) від 23.12.2009 }
{ Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва

N 2а-14240/09/2670 ( v4240805-09 ) від 23.12.2009 залишено

без змін згідно з Ухвалою Київського апеляційного

адміністративного суду міста Києва N 2а-14240/09/2670

( v1424805-11 ) від 21.12.2011 - Постанову та Ухвалу

скасовано на підставі Постанови Вищого адміністративного суду N К/9991/96351/11 К/9991/5388/12 К/9991/1691/12 ( v9635760-12 ) від 05.07.2012 }

{ Додатково див. Лист Державної митної

служби

N 14/3-2239-ЕП ( v2239342-12 ) від 20.07.2012

Рішення Державної служби України

з питань регуляторної політики та

розвитку підприємництва

N 7 ( vr007773-12 ) від 30.10.2012

Повідомлення Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

( n0002773-13 ) від 10.01.2013 }
{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано

на підставі Наказу Міністерства юстиції

N 101/5 ( v101-323-13 ) від 14.01.2013 - про визнання

протиправним та скасування Наказу див. Постанову

Окружного адміністративного суду м. Києва

N 2а-16345/12/2670 ( v1634805-13 ) від 31.01.2013 }

Відповідно до пунктів "в", "п" статті 17 Закону України "Про
відходи" ( 187/98-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від
26 липня 2001 року N 915 ( 915-2001-п ) "Про впровадження системи
збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини"
(із змінами) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок здійснення митного оформлення імпортних
товарів у тарі і пакувальних матеріалах, що додається.
2. Здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку
одержувачами (імпортерами) товару та особами, уповноваженими на
декларування, покласти на Республіканський комітет Автономної
Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища та
спеціальні підрозділи Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України.
3. Міністерству економіки України забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України разом із Державною компанією "Укрекокомресурси" (далі -
Компанія) здійснити заходи із створення інформаційно-аналітичного
центру для здійснення обліку, контролю та аналізу інформації про
обсяги імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра
охорони навколишнього природного середовища України Г.Філіпчука та
Голову Державної митної служби України А.Макаренка.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр економіки
України Б.Данилишин
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України Г.Філіпчук
Голова Державної митної
служби України А.Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України,

Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища України,

Державної митної служби

України

30.07.2009 N 789/414/709
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 липня 2009 р.

за N 717/16733

ПОРЯДОК

здійснення митного оформлення імпортних

товарів у тарі і пакувальних матеріалах

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою здійснення контролю за
тарою і пакувальними матеріалами, у яких на територію України
надходять імпортні товари.
1.2. Дія цього Порядку поширюється на всі види тари і
пакувальних матеріалів, у яких товари надходять на митну територію
України, якщо ці товари підлягають митному оформленню в режимі
імпорту.
1.3. Дія цього Порядку не поширюється на тару і пакувальні
матеріали експортної продукції, хліба, хлібобулочних виробів та
молока, продукції гуманітарної і технічної допомоги, а також тару
і пакувальні матеріали, які декларуються у митному режимі
тимчасового ввезення.
II. Митне оформлення
2.1. Митне оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних
матеріалах здійснюється згідно з вимогами законодавства України, в
тому числі цього Порядку.
2.2. Підставою для митного оформлення є наявність у лівому
нижньому кутку на зворотному боці аркуша з позначенням 1/6 єдиного
адміністративного документа форми МД-2 ( za140-07, 910а-2007-п )
особистої печатки "Ввіз дозволено" державного інспектора з охорони
навколишнього природного середовища територіальних органів та
спеціальних підрозділів Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України (далі - держекоінспектор).
2.3. Особиста печатка держекоінспектора поста екологічного
контролю на митній території України "Ввіз дозволено"
проставляється після складання відомості про облік та розрахунок
тари і пакувальних матеріалів, у яких надходять товари, що
підлягають митному оформленню в режимі імпорту (далі - Відомість),
за формою, наведеною в додатку 1, згідно з вимогами цього Порядку.
2.4. Одержувачу (імпортеру) товарів або особі, яка
уповноважена на декларування, необхідно скласти Відомість.
2.5. Відомість складається за наявності договору з
організації збирання, заготівлі та утилізації тари і пакувальних
матеріалів (далі - Договір) з Компанією або за наявності
підтверджуючих документів щодо самостійного приймання та
утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів.
2.6. Два примірники Відомості та її електронна копія, які
містять дані про реквізити одержувача, назву, вагу тари і
пакувальних матеріалів, Договір, оплату послуг тощо, надаються
держекоінспектору.
2.7. Після перевірки Відомості на відповідність
товаросупровідним документам держекоінспектор реєструє її шляхом
присвоєння чергового номера та занесення її до журналу обліку
відомостей про облік та розрахунок тари і пакувальних матеріалів,
у яких надходять товари, що підлягають митному оформленню в режимі
імпорту (далі - електронний журнал), що ведеться в електронній
формі, зразок якого наведено у додатку 2 до цього Порядку.
2.8. На двох примірниках Відомості держекоінспектор
проставляє штамп "Занесено до бази даних", зразок якого наведено у
додатку 3.
2.9. Перший примірник Відомості разом з копією платіжного
документа (у разі укладання Договору) про сплату послуг за
тарифами, затвердженими пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2001 року N 915 ( 915-2001-п ) "Про
впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як
вторинної сировини", відповідно до умов Договору залишається у
держекоінспектора, а другий повертається одержувачу (імпортеру)
товару або особі, уповноваженій здійснювати декларування.
2.10. Після цього держекоінспектор проставляє на зворотному
боці МД-2 ( za140-07, 910а-2007-п ) ВМД особисту печатку "Ввіз
дозволено".
2.11. Перші примірники Відомості разом з копіями платіжних
документів відповідно до електронного журналу щомісяця
держекоінспектор поста екологічного контролю передає керівнику
підрозділу служби екологічного контролю відповідного
територіального органу та спеціального підрозділу Мінприроди, який
у встановленому порядку до 10 числа місяця, наступного за звітним,
передає до інформаційно-аналітичного центру Компанії.
III. Оформлення Відомості
Відомість заповнюється на бланку формату А-4 у двох
примірниках на базі програми щодо заповнення ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ). У графах Відомості зазначаються: "N ВМД " - номер ВМД; "Найменування підприємства/П.І.Б." - повне
найменування/прізвище, ім'я та по батькові одержувача товару та
його організаційно-правова форма; "код за ЄДРПОУ / номер за ДРФО" - ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер за ДРФО підприємства; "Місцезнаходження/місце проживання" - поштова адреса із
зазначенням поштового індексу; "Територія розповсюдження в Україні" - зазначено регіони, де
буде розповсюджуватись товар. У разі розповсюдження товару на всій
території України вказується: "Уся територія України"; "Вага брутто, кг" - вага брутто товару, що імпортується,
згідно з товаросупровідними документами; "Вага нетто, кг" - вага нетто товару, що імпортується, згідно
з товаросупровідними документами; "Вага без споживчої тари, кг" - вага, яка обчислюється як
різниця ваги нетто товару та ваги чистого товару, без споживчої
тари і пакувальних матеріалів, у якій міститься товар для
споживання; "Вага тари і пакувальних матеріалів, кг" - вага тари і
пакувальних матеріалів товару, яка обчислюється як різниця між
вагою брутто та вагою нетто товару, що імпортується, згідно з
товаросупровідними документами, плюс вага споживчої тари і
пакувальних матеріалів, у яких міститься товар для споживання; Графа "Вид упаковки" заповнюється таким чином: "Тариф, грн/кг" - внесено тариф згідно з пунктом 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 915
( 915-2001-п ) "Про впровадження системи збирання, заготівлі та
утилізації відходів як вторинної сировини" (у разі укладання
Договору); У графах "Тара, кг" та "Пакувальні матеріали, кг" одержувач
(імпортер) товару знаходить вид упаковки та за графою "Матеріали
тари і пакувальних матеріалів, кг" - матеріал, з якого виготовлено
тару і пакувальні матеріали. На перехресті цих двох граф
вписується вагове значення тари і пакувальних матеріалів; "Сумарна вага тари і пакувальних матеріалів, кг" - вносяться
сумарні вагові характеристики всіх видів тари і пакувальних
матеріалів; "Усього, без ПДВ, грн*" - зазначається грошове значення
сплати яке одержується шляхом множення розміру тарифу на сумарну
вагу тари і пакувальних матеріалів; "ПДВ, грн*" - зазначається сума сплати податку на додану
вартість за послуги; "Загальна сума до сплати з ПДВ, грн*" - цифрами та словами
зазначається сума до сплати, яка містить усі суми до сплати за
всіма видами тари і пакувальних матеріалів. У разі якщо тара та пакувальні матеріали використовуються для
ввезення дитячого харчування та медпрепаратів, заповнюється графа
"Загальна сума для дитячого харчування та медпрепаратів"; "Договір N та дата" - зазначаються номер Договору та дата
його укладання між одержувачем (імпортером) товару або особою, що
уповноважена на здійснення декларування, та Державною компанією
"Укрекокомресурси" про організацію послуг із збирання, заготівлі
та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня
2001 року N 915 ( 915-2001-п ) "Про впровадження системи збирання
заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини"; "Платіжний документ N та дата " - зазначаються номер та дата
платіжного документа (у разі укладання Договору) про сплату послуг
за тарифами, затвердженими пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2001 року N 915 ( 915-2001-п ) "Про
впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як
вторинної сировини", відповідно до умов Договору.
Директор департаменту розвитку
секторів економіки Міністерства
економіки України О.В.Пендзин
Директор департаменту
екологічної безпеки Міністерства
охорони навколишнього природного
середовища України О.Л.Соколов
Директор департаменту
декларування та митних режимів
Державної митної служби України І.М.Муратов

Додаток 1
М.П. до Порядку здійснення
(посадової особи) митного оформлення імпортних

товарів у тарі і пакувальних
"___"____________ 20__ року матеріалах

ВІДОМІСТЬ

про облік та розрахунок тари

і пакувальних матеріалів, у яких

надходять товари, що підлягають

митному оформленню в режимі імпорту

N ВМД ____________________________________________________________
Найменування підприємства / П.І.Б. _______________________________ _________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ/ номер за ДРФО _____________________________________
Місцезнаходження/ місце проживання _______________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------ ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В УКРАЇНІ | ----------------------------------------------------------------------------------| На всій | Центральні | Західні області | Східні області | Південні | території| області | | | області | України | | | | | ---------+---------------+--------------------+-------------------+---------------| --- |--- |--- |--- |---Автономна | | | || |Київська || |Житомирська || |Харківська || |Республіка | --- |--- |--- |--- |---Крим | |--- |--- |--- |--- | || |Вінницька || |Хмельницька || |Дніпропетровська|| |Миколаївська| |--- |--- |--- |--- | |--- |--- |--- |--- | || |Черкаська || |Рівненська || |Запорізька || |Одеська | |--- |--- |--- |--- | |--- |--- |--- | | || |Полтавська || |Тернопільська || |Донецька | | |--- |--- |--- | | |--- |--- |--- | | || |Чернігівська|| |Львівська || |Херсонська | | |--- |--- |--- | | |--- |--- |--- | | || |Сумська || |Івано-Франківська|| |Луганська | | |--- |--- |--- | | | | |--- | | | | || |Волинська | | | | |--- | | -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Вага брутто, кг|Вага нетто, кг| Вага без | Вага тари і | | |споживчої тари, | пакувальних | | | кг |матеріалів, кг | ---------------+--------------+----------------+----------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Вид упаковки | Матеріали тари і пакувальних матеріалів, кг | |-------------------------------------------------------------------| |папір,|жерсть|фольга, |метал|дерево|скло|пластмаса|комбіновані|інші| |картон| |алюміній|інший| | | | | | --------------+------+------+--------+-----+------+----+---------+-----------+----| Тарифи *, грн/| 0,35 | 0,40 | 1,10 |0,20 | 0,20 |0,15| 0,85 | 1,25 |0,20| кг | | | | | | | | | | --------------+------+------+--------+-----+------+----+---------+-----------+----| Тара, кг | | | | | | | | | | --------------+------+------+--------+-----+------+----+---------+-----------+----| Пакувальні | | | | | | | | | | матеріали, кг | | | | | | | | | | --------------+------+------+--------+-----+------+----+---------+-----------+----| Сумарна вага | | | | | | | | | | тари і | | | | | | | | | | пакувальних | | | | | | | | | | матеріалів, кг| | | | | | | | | | --------------+------+------+--------+-----+------+----+---------+-----------+----| Усього без ПДВ| | | | | | | | | | грн* | | | | | | | | | | --------------+------+------+--------+-----+------+----+---------+-----------+----| ПДВ, грн* | | | | | | | | | | --------------+-------------------------------------------------------------------| Загальна сума | | | | | | | | | | до сплати з | | | | | | | | | | ПДВ, грн* | | | | | | | | | | --------------+------+------+--------+-----+------+----+---------+-----------+----| Загальна сума | | | | | | | | | | для дитячого | | | | | | | | | | харчування та | | | | | | | | | | медпрепаратів*| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Договір N _____________ від _____________________2009 р.
Платіжний документ N ______________ від ______________2009 р.
------------------------------------------------------------------ Найменування підприємства/ | | П.І.Б. | | код за ЄДРПОУ/ номер за ДРФО | | Місцезнаходження/ місце | | проживання | | Прізвище ім'я, по батькові особи| | відповідальної за |________________ | достовірність відомостей |(підпис) | Тел. | | --------------------------------+-------------------------------| | | ----------------------------------------------------------------- М.П. ______________

* Графи не заповнюються у разі самостійного приймання та
утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів (за
наявності підтверджуючих документів).

Додаток 2

до Порядку здійснення

митного оформлення імпортних

товарів у тарі і пакувальних

матеріалах

ЖУРНАЛ

обліку відомостей про облік та розрахунок

тари і пакувальних матеріалів, у яких

надходять товари, що підлягають митному

оформленню в режимі імпорту

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- N з/п| N | Дата |Найменування /П.І.Б. |Відправник| Дата | П.І.Б. | П.І.Б. |Вантажна | |Договору|оформлення|одержувача/імпортера | |відправлення | особи |інспектора|митна | | | Договору |(код за ЄДРПОУ/ номер| |до відділення|компанії,| митниці,|декларація| | | | за ДРФО) | | Компанії | підпис | підпис |дата, N | -----+--------+----------+---------------------+----------+-------------+---------+----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----+--------+----------+---------------------+----------+-------------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | -----+--------+----------+---------------------+----------+-------------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | -----+--------+----------+---------------------+----------+-------------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | -----+--------+----------+---------------------+----------+-------------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | -----+--------+----------+---------------------+----------+-------------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | -----+--------+----------+---------------------+----------+-------------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | -----+--------+----------+---------------------+----------+-------------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Порядку здійснення

митного оформлення імпортних

товарів у тарі і пакувальних

матеріалах
------------------------------------- | N 000 | | | | Занесено до бази даних за N ______| | | | Дата "___"_________ 20___ р. | | | | Підпис _____________ | -------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: