open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2009 р. № 877
Київ

Про затвердження Державної цільової програми "Цукровий діабет" на 2009-2013 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 970 від 24.10.2012
№ 265 від 15.04.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму "Цукровий діабет" на 2009-2013 роки (далі - Програма), що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012}

3. Міністерству охорони здоров'я та Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти для виконання завдань і заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Національній академії медичних наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 березня Міністерству охорони здоров'я інформацію про хід виконання Програми для узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 265 від 15.04.2013}

Прем'єр-міністр УкраїниЮ.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. № 877

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
"Цукровий діабет" на 2009-2013 роки

Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на:

профілактику, діагностику та лікування хворих на цукровий діабет, його ускладнень;

запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності;

збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги, адаптації їх у суспільстві.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

За даними ВООЗ, в економічно розвинутих країнах світу до 4 - 6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет. В Європі питома вага таких хворих становить близько 4 відсотків.

Визначаючи загрозу, яку становить для людства цукровий діабет, Генеральна Асамблея ООН прийняла 20 грудня 2006 р. Резолюцію про цукровий діабет, відповідно до якої витрати, пов'язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються більш як у 2-3 відсотки загальних видатків з охорони здоров'я; майже 80 відсотків припадає на лікування ускладнень, 20 відсотків - на закупівлю цукрознижувальних препаратів і засобів контролю.

За даними Міжнародної діабетичної федерації, вартість лікування одного хворого хоча б з одним хронічним ускладненням становить в середньому від 6 до 18 тис. доларів США на рік.

В Україні на 1 січня 2009 р. зареєстровано 1138120 хворих на цукровий діабет (2,5 відсотка чисельності населення). Проте кількість людей з недіагностованою патологією перевищує у 3 - 4 рази.

Останніми роками невпинно збільшується кількість хворих дітей, особливо віком до п'яти років, які потребують лікування препаратами інсуліну.

Відповідно до світової статистики, кожні 13-15 років кількість хворих на цукровий діабет (далі - хворі) подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається і в Україні - показник захворюваності збільшився з 115,6 (1993 рік) до 248,4 (2008 рік) на 100 тис. населення. Переважно це стосується кількості хворих на цукровий діабет II типу. Ситуація ускладнюється також тим, що при цукровому діабеті II типу спостерігається артеріальна гіпертензія у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет.

У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних органів і тканин займає шосте місце. При цьому кожна третя особа з ендокринним захворюванням страждає на цукровий діабет.

Щороку збільшуються видатки для проведення заходів з профілактики, діагностики та лікування хворих, але обсяг таких видатків становить лише 0,5-0,8 відсотка загальних коштів, передбачених для охорони здоров'я.

Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги відповідно до обсягів та джерел фінансування, наведених у додатку 1.

Для розв'язання проблеми необхідно:

оптимізувати мережу державних і комунальних закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим;

удосконалити систему підготовки медичного персоналу, насамперед для закладів первинної медико-санітарної допомоги, з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;

забезпечити постійний скринінг цукрового діабету та його ускладнень;

створити і забезпечити належне функціонування системи профілактики, діагностики та лікування хворих;

розробити та впровадити у практичну діяльність стандарти (протоколи) надання медичної допомоги хворим;

широко застосовувати сучасні медичні технології;

удосконалити порядок забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

забезпечити заклади охорони здоров'я сучасними діагностичними системами для оцінки ефективності лікування хворих, своєчасного виявлення та лікування ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет;

забезпечити створення та ефективне функціонування Державного реєстру хворих на цукровий діабет;

удосконалити систему соціального захисту і реабілітації хворих;

забезпечити наукове супроводження Програми;

сприяти розвиткові міжнародного співробітництва з відповідних питань;

активізувати роз'яснювальну роботу серед населення з підвищення рівня обізнаності з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;

удосконалити відповідно до міжнародних вимог нормативно-правові акти, що регулюють проведення клінічних досліджень нових вітчизняних та іноземних препаратів інсуліну та інших цукрознижувальних лікарських засобів.

Завдання і заходи Програми

Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до визначення пріоритетності у розв'язанні існуючих проблем передбачено завдання і заходи згідно з додатком 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень компенсації цукрового діабету у дорослих - з 3 до 11, у дітей - з 10 до 30 відсотків;

зменшити кількість випадків ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет - діабетичних гангрен з 0,7 до 0,5 відсотка, важкого ступеня діабетичної ретинопатії з 50 до 30 відсотків загальної кількості хворих; ампутацій стопи з приводу цукрового діабету з 6,4 до 5,3 випадку на 100 тис. населення;

зменшити кількість випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом на 10 відсотків щороку;

знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих працездатного віку) внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет, з 1,35 до 1,1 на 10 тис. населення, а рівень смертності - на 10 відсотків.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах видатків, що передбачаються у державному бюджеті МОЗ, іншим головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання Програми, та за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, інших джерел.

Обсяг бюджетних коштів визначатиметься щороку виходячи з конкретних завдань та фінансових можливостей.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми "Цукровий діабет" на 2009-2013 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 17 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 89).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 877.

3. Державний замовник Програми - МОЗ.

4. Виконавці заходів Програми - МОЗ, Національна академія медичних наук, Мінсоцполітики, МОН, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

5. Керівник Програми - заступник Міністра охорони здоров'я.

6. Строк виконання - 2009-2013 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела
фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

Державний бюджет

130857,6

15000

20202

20439,6

34744

40472

Місцеві бюджети 

2332895

387805,8

387805,8

469851

520655,6

566776,8

Усього


2463752,6

402805,8

408007,8

490290,6

555399,6

607248,8

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 265 від 15.04.2013}
Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми "Цукровий діабет" на 2009-2013 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Строк виконання, роки

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2009

2010

2011

2012

2013

1. Розроблення нормативно-правових та організаційно-структурних засад удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення

зниження рівня первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 10 тис. населення)

1,1

2009 - 1,35
2010 - 1,3
2011 - 1,25
2012 - 1,2
2013 - 1,1

розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку проведення диспансеризації хворих на цукровий діабет

МОЗ, Національна академія медичних наук

2009
розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку проведення цільових профілактичних оглядів населення з метою виявлення захворювання на цукровий діабет

- " -

- " -
розроблення табелів оснащення закладів та підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет

- " -

2009 - 2010
удосконалення порядку ліцензування медичної практики за спеціальністю "ендокринологія" та визначення критеріїв державної акредитації закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет

- " -

2009
удосконалення системи рейтингових показників, що характеризують якість надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет, та порядку збирання інформації відповідно до системи галузевої статистичної звітності

МОЗ, Національна академія медичних наук

2009
розроблення відповідно до міжнародних вимог нормативно-правових актів щодо удосконалення системи клінічних досліджень вітчизняних та іноземних препаратів інсуліну та інших цукрознижувальних лікарських засобів

- " -

2009 - 2010
розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку встановлення інвалідності хворим на цукровий діабет, зокрема у частині визначення критеріїв та системи оцінки ступеня втрати працездатності

МОЗ, Національна академія медичних наук, Мінпраці, Мін'юст

2009
розроблення та впровадження сучасних технологій виробництва цукрозамінників та інших харчових добавок, а також рецептури продуктів дієтичного харчування для хворих на цукровий діабет

МОЗ, Мінагрополітики, Національна академія медичних наук

2009 - 2013
визначення пріоритетним амбулаторно-поліклінічного етапу надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет з більш активним використанням денних стаціонарів

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 - 2013
2. Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет та його ускладнень

зниження рівня смертності внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення)

6,4

2009 - 6,8
2010 - 6,7
2011 - 6,6
2012 - 6,5
2013 - 6,4

удосконалення системи викладання курсу ендокринології у медичних навчальних закладах усіх рівнів акредитації

МОЗ, МОН, Національна академія медичних наук

- " -
забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, хірургів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -
опрацювання пропозицій стосовно введення посад медичного персоналу кабінетів "Самоконтролю хворих на цукровий діабет", "Діабетичної стопи", "Діабетичної ретинопатії" тощо

МОЗ, Національна академія медичних наук, Мінфін

2009
опрацювання пропозицій стосовно внесення в установленому порядку спеціальності "лікар-діабетолог" до переліку лікарських спеціальностей

МОЗ, МОН

2009
опрацювання пропозицій стосовно створення спеціалізованої кафедри діабетології

МОЗ, Національна академія медичних наук

2009 - 2010
3. Покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення постійного скринінгу

покращення діагностування захворювання на цукровий діабет (кількість хворих із вперше виявленим захворюванням на цукровий діабет на 1 тис. населення)

34

2009 - 24
2010 - 28
2011 - 30
2012 - 32
2013 - 34

забезпечення закладів охорони здоров'я візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення рівня глюкози в крові

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009

державний бюджет

5000

5000

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010 - 2013

місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

забезпечення закладів охорони здоров'я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози в крові

- " -

- " -

- " -- " -
забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 - 2013
4. Забезпечення закладів охорони здоров'я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення

підвищення рівня компенсації цукрового діабету хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом, відсотків)

у дорослих

забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

- " -

- " -

місцеві бюджети (цільові видатки)

2332895

387805,8

387805,8

469851

520655,6

566776,8

11

2009 - 3
2010 - 5
2011 - 7
2012 - 9
2013 - 11

у дітей30

2009 - 10
2010 - 15
2011 - 20
2012 - 25
2013 - 30

зменшення кількості випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом (щороку, відсотків)

10

2009 - 10
2010 - 10
2011 - 10
2012 - 10
2013 - 10

забезпечення хворих на цукровий діабет II типу цукрознижувальними лікарськими засобами (таблетки)

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2013

місцеві бюджети


обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

забезпечення дітей із лабільним перебігом захворювання на цукровий діабет, частими гіпоглікеміями препаратами глюкагону для запобігання розвитку гіпоглікемічних станів

- " -

- " -

- " -


- " -

забезпечення дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009-2012

державний бюджет

49110,4

10000

13036,8

13036,8

13036,8


забезпечення дітей віком до 18 років та вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет, комплектами глюкометрів

- " -

- " -

- " -

7833,6


2611,2

2611,2

2611,2


забезпечення дітей віком до 18 років та вагітних витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів, у тому числі тих, що вперше захворіли на цукровий діабет

-"-

2013

-"-

17137,2

17137,2

Разом за завданням 4
2406976,2

397805,8

403453,8

485499

536303,6

583914

у тому числідержавний бюджет

74081,2

10000

15648

15648

15648

17137,2

місцеві бюджети

2332895

387805,8

387805,8

469851

520655,6

566776,8

5. Створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров'я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

зменшення кількості випадків ампутацій стопи, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення)

5,3

2009 - 6,4
2010 - 6,1
2011 - 5,8
2012 - 5,5
2013 - 5,3

оснащення кабінетів "Діабетична стопа"

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2012 - 2013

державний бюджет

15843,6
6081,6

9762

зменшення кількості випадків гангрен, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (питома вага хворих з діабетичною гангреною у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків)

0,5

2009 - 0,7
2010 - 0,65
2011 - 0,6
2012 - 0,55
2013 - 0,5

оснащення закладів охорони здоров'я апаратами для ультразвукової обробки ран нижніх кінцівок і первинної хірургічної обробки ран

- " -

2013

- " -

10000

10000

зменшення кількості випадків ретинопатії важкого ступеня, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (питома вага хворих з важким ступенем діабетичної ретинопатії у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків)

30

2009 - 50
2010 - 45
2011 - 40
2012 - 35
2013 - 30

оснащення кабінетів "Діабетична ретинопатія"

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2012

державний бюджет

13014,4
13014,4

оснащення закладів охорони здоров'я приладами для постійного моніторингу рівня глюкози в крові

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010 - 2013

місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

оснащення закладів охорони здоров'я приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 - 2013

державний бюджет

12918,4


4554

4791,6


3572,8

місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

оснащення закладів охорони здоров'я апаратами для черезшкірного визначення парціального тиску кисню в тканинах

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2010 - 2013

місцеві бюджети

обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів

оснащення закладів охорони здоров'я портативними доплерами, призначеними для нижніх кінцівок

- " -

- " -

- " -- " -
оснащення закладів охорони здоров'я приладами для постійної інфузії інсуліну (інсулінові помпи)

- " -

- " -

- " -- " -
Разом за завданням 5державний бюджет

51776,4


4554

4791,6

19096

23334,8

6. Удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет

збільшення питомої ваги дітей, хворих на цукровий діабет, які пройшли оздоровлення у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах (питома вага дітей, які оздоровлені, щороку, відсотків)

40

2009 - 25
2010 - 30
2011 - 40
2012 - 40
2013 - 40

забезпечення оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах

- " -

2009 - 2013
створення та впровадження системи психологічної підтримки хворих на цукровий діабет та членів їх сімей, зокрема із залученням волонтерів

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 - 2013
продовження роботи із створення на базі закладів охорони здоров'я кабінетів "Самоконтролю хворих на цукровий діабет"

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -
7. Забезпечення керованості діяльністю та розвитком ендокринологічної служби
забезпечення функціонування Координаційної ради з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

МОЗ

- " -
залучення професійних асоціацій та громадськості до участі в організації надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

- " -

- " -
удосконалення системи конкурсного фінансування наукових досліджень у галузі ендокринології виходячи з принципів доказової медицини та медико-економічного обґрунтування використання їх результатів в ендокринологічній практиці

МОЗ, Національна академія медичних наук

2009 - 2010
удосконалення державної системи реєстрації хворих на цукровий діабет

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 - 2013
розширення співпраці з міжнародними державними і недержавними організаціями та науковими установами з питань профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих на цукровий діабет

МОЗ, Національна академія медичних наук, МЗС

- " -
8. Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет

забезпечення належного рівня обізнаності населення стосовно проблем виникнення захворювання на цукровий діабет (відсотків)


2009 - 100
2010 - 100
2011 - 100
2012 - 100
2013 - 100

розроблення та впровадження програм, спрямованих на підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

2009 - 2013
залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет

МОЗ, МОН, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -
проведення щороку на державному та регіональному рівні Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на діабет (14 листопада)

МОЗ, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

Усього за Програмою

2463752,6

402805,8

408007,8

490290,6

555399,6

607248,8


у тому числі
кошти державного бюджету

130857,6

15000

20202

20439,6

34744

40472


кошти місцевих бюджетів

2332895

387805,8

387805,8

469851

520655,6

566776,8

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 265 від 15.04.2013}
Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми "Цукровий діабет" на 2009-2013 роки

Найменування показника виконання завдання

Значення показників за роками

2009

2010

2011

2012

2013

Економічні


Зниження рівня первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 10 тис. населення)

1,35

1,3

1,25

1,2

1,1

Соціальні


Зниження рівня смертності внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення)

6,8

6,7

6,6

6,5

6,4

Підвищення рівня компенсації цукрового діабету у хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків)

у дорослих

3

5

7

9

11

у дітей

10

15

20

25

30

Зменшення кількості випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом (щороку, відсотків)

10

10

10

10

10

Зменшення кількості випадків ампутацій стопи, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення)

6,4

6,1

5,8

5,5

5,3

Зменшення кількості випадків гангрен, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (питома вага хворих з діабетичною гангреною у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків)

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5

Зменшення кількості випадків ретинопатії важкого ступеня, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (питома вага хворих з важким ступенем діабетичної ретинопатії у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків)

50

45

40

35

30


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: