open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.12.2012  № 10389/0/71-12/15-2117

Про порядок подачі податкових розрахунків з рентної плати та плати за користування надрами

Державна податкова служба України розглянула листи щодо порядку подання надрокористувачами податкових розрахунків у зв'язку із набранням чинності Закону України від 24 травня 2012 року № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" (далі - Закон № 4834) та справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин в частині видобування вуглеводневої сировини та повідомляє наступне.

Пунктами 76 та 77 розділу I Закону № 4834 внесені зміни, зокрема, до пункту 260.4 статті 260 розділу X Податкового кодексу України (далі - ПКУ) та підпункту 263.11.3 пункту 263.11 статті 263 розділу XI ПКУ в частині порядку подання податкових розрахунків з рентної плати та плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Так, згідно внесених змін:

- податкові розрахунки з рентної плати подаються платником починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами;

- податкові розрахунки з плати за користування надрами подаються платником, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл на користування надрами.

Згідно з пунктом 1 прикінцевих та перехідних положень Закону № 4834 цей Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року, крім окремих визначних цим пунктом положень.

Таким чином, починаючи з 1 липня 2012 року у відповідності до пункту 260.5 статті 260 розділу X ПКУ та підпункту 263.11.1 пункту 263.11 статті 11 розділу XI ПКУ суб'єктів господарювання, які отримують спеціальні дозволи на користування надрами на відповідні об'єкти надр, або отримали їх раніше зазначеного строку, проте не звітувалися до органів державної податкової служби з причини нездійснення діяльності на визначеному у спеціальному дозволі об'єкті надр, виникає обов'язок із подання податкових розрахунків з рентної плати та/або плати за користування надрами до органів державної податкової служби:

- за місцезнаходженням ділянки надр, межі якої визначені в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами, у разі розміщення такої ділянки в межах території України;

- за місцем перебування на обліку як платника податків і зборів у разі розміщення ділянки надр, межі якої визначено в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

У відповідності до пункту 49.2 статті 49 розділу II ПКУ платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Пунктом 63.3 статті 63 розділу II ПКУ встановлено, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби, зокрема, за місцезнаходженням об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). Крім того, платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів" (далі - Порядок № 1588).

У відповідності до підпункту 12.1 пункту 12 Порядку № 1588 підрозділи органів державної податкової служби, до функцій яких входить ведення обліку платників податків, повинні забезпечувати систематичний контроль за повнотою та своєчасністю взяття на облік юридичних осіб або фізичних осіб.

Порядок взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків затверджено наказом ДПА України від 28.02.2007 № 110 (далі - Порядок № 110). У відповідності до підпункту 3.1 пункту 3 Порядку № 110 якщо відповідно до законодавства у платника податків, окрім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів, інших обов'язкових платежів на території територіальної громади за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої територіальної громади, то в органі ДПС, відповідному цій території, такий платник податків зараховується до категорії платників окремих податків. Зокрема, згідно з підпунктом 3.3 вказаного Порядку платник податків зараховується органом ДПС до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням його родовищ корисних копалин.

Пунктом 3.4 пункту 3 Порядку № 110 визначено, що зарахування платника податків до категорії платників окремих видів податків здійснюється підрозділами реєстрації та обліку платників податків на підставі документів, отриманих від підрозділів оподаткування юридичних (фізичних) осіб, інших підрозділів. Останні підрозділи з урахуванням рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників відповідних податків у разі отримання документів про видачу патентів, реєстрацію (обліку) РРО, розрахунок по платі за землю чи воду, податку з власників транспортних засобів і т.ін., перевіряють їх комплектність і відповідність вимогам нормативних актів стосовно обліку об'єктів оподаткування, приймають рішення про взяття на облік, формують облікову справу платника окремих податків.

У відповідності до глави 7 розділу II ПКУ органи державної податкової служби здійснюють комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання органами державної податкової служби покладених на них функцій та завдань. Одним із таких джерел інформації, яка може використовуватися для організації заходів з повноти обліку платників рентної плати та/або плати за користування надрами для видобування корисних копалин - надрокористувачів, є інформація про видані Державною службою геології та надр України спеціальних дозволів на користування надрами. Така інформація отримується ДПС України у відповідності до вимог пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, та направляється до регіональних органів державної податкової служби.

Згідно з пунктом 109.2 статті 109 розділу II ПКУ вчинення платниками податків та їх посадовими особами порушень законів з питань оподаткування тягне за собою відповідальність, передбачену цим Кодексом. Зокрема, порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби тягне за собою накладення на платника штрафу, в розмірах та порядку, визначених статтею 117 розділу II ПКУ, а неподання або несвоєчасне подання платником податкової звітності тягне за собою накладення на нього штрафу, в розмірах та порядку, визначених статтею 120 розділу II ПКУ.

Щодо порядку сплати у 2013 році плати за користування надрами в частині вуглеводневої сировини, то повідомляємо, що відповідно до пункту 4 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України з 1 січня 2013 року плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату включається 100 відсотків до складу доходів Державного бюджету України (внесено зміни підпунктом 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи України" (далі - Закон № 5083-VI).

Таким чином, плата за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини у 2013 році надходитиме 100 відсотків до державного бюджету, в тому числі і за IV квартал 2012 року.

Заступник Голови

А.П. Ігнатов

{Текст взято з сайту ДПС України http://www.sts.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: