open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 листопада 2007 р. N 1324

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 306 ( 306-2012-п ) від 29.02.2012 }
Про затвердження Порядку розподілу

суб'єктів господарювання за ступенем ризику

їх господарської діяльності для безпеки

життя і здоров'я населення, навколишнього

природного середовища щодо пожежної безпеки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 803 ( 803-2008-п ) від 10.09.2008

N 1109 ( 1109-2009-п ) від 21.10.2009 }

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розподілу суб'єктів господарювання за
ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і
здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо
пожежної безпеки, що додається.
2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести
у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність
із цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 листопада 2007 р. N 1324
ПОРЯДОК

розподілу суб'єктів господарювання

за ступенем ризику їх господарської діяльності

для безпеки життя і здоров'я населення,

навколишнього природного середовища

щодо пожежної безпеки

1. Цей Порядок визначає критерії розподілу суб'єктів
господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для
безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного
середовища щодо пожежної безпеки та періодичність проведення
посадовими особами органів державного пожежного нагляду планових
перевірок з метою врегулювання питань державного нагляду
(контролю) у сфері пожежної безпеки.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
у Законах України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ), постанові Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2001 р. N 150 ( 150-2001-п ) "Про затвердження Порядку
видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 7, ст. 285) та інших нормативно-правових актах у сфері
пожежної безпеки.
3. Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх
господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення,
навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки
здійснюється за такими критеріями:
порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи
небезпечних речовин;
категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будинку та
приміщення;
важливість для національної безпеки країни та забезпечення
життєдіяльності населення;
кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати
одночасно на об'єкті;
поверховість або висота будівель;
розташування споруд під землею;
наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних
цінностей;
рівень складності ліквідації можливої пожежі та її наслідків;
кількісна міра пожежної небезпеки, що враховує ймовірність
настання негативних соціальних, екологічних та матеріальних
наслідків від провадження господарської діяльності та можливий
розмір втрат від виникнення ймовірної пожежі;
дотримання ліцензійних умов провадження діяльності,
пов'язаної з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного
призначення. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2009-п ) від 21.10.2009 }
Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки визначаються
згідно з НАПБ Б.03.002-2007, порогова маса небезпечних речовин,
категорії та групи небезпечних речовин - згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956
( 956-2002-п ) "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів
підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29,
ст. 1357), потенційно небезпечні об'єкти - згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1288
( 1288-2002-п ) "Про затвердження Положення про Державний реєстр
потенційно небезпечних об'єктів" (Офіційний вісник України, 2002
р., N 36, ст. 1694).{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 803
( 803-2008-п ) від 10.09.2008 }
4. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання незалежно від форми власності та видів
господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику
для життєдіяльності щодо пожежної безпеки належать до одного з
трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.
5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного
ризику належать суб'єкти, у сфері управління (власності,
володінні, користуванні) яких перебувають:
потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної
небезпеки;
промислові та складські будівлі (споруди), які належать до
категорій "А" або "Б" за вибухопожежною небезпекою незалежно від
площі, та промислові і складські будівлі, які належать до
категорії "В" за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та
більше;
підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1734 ( 1734-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3443);
об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти,
морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали
республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;
висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);
підземні споруди різного призначення;
пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї,
бібліотеки, архіви, підприємства зв'язку, телерадіоцентри,
банківські установи державного та обласного значення;
тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як
1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці;
об'єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного
переоснащення;
об'єкти, на яких виконуються роботи із збирання та/або
заготівлі ранніх зернових і озимих культур. { Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2009-п ) від
21.10.2009 }
До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного
ризику належать також суб'єкти, що надають послуги і виконують
роботи протипожежного призначення. Під час проведення планової
перевірки зазначених суб'єктів органи державного пожежного нагляду
вибірково перевіряють якість наданих ними послуг (виконаних робіт)
на об'єктах. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2009-п ) від 21.10.2009 }
6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем
прийнятного ризику належать суб'єкти, у сфері управління
(власності, володінні, користуванні) яких перебувають:
промислові та складські будівлі, які належать до категорії
"В" за пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. метрів;
об'єкти тваринництва або птахівництва з утриманням менш як
1000 голів тварин або менш як 100 тис. голів птиці,
сільськогосподарські та фермерські господарства, до виконання
робіт в яких залучаються наймані працівники;
об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш як
50 осіб, зокрема об'єкти торгівлі, громадського харчування,
підприємства побутового обслуговування (крім малих архітектурних
форм);
будинки науково-дослідних установ, проектних та
конструкторських організацій;
музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства
зв'язку, телерадіоцентри районного та місцевого значення, філії
районних представництв банків;
будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5
метра до 47 метрів включно);
багатоповерхові гаражі та гаражі в цокольних та підвальних
приміщеннях будинків різного призначення.
7. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем
прийнятного ризику належать суб'єкти, у сфері управління
(власності, володінні, користуванні) яких перебувають:
державні, відомчі та кооперативні житлові будинки (крім
будинків підвищеної поверховості та висотних);
дачні, садівницькі та гаражні кооперативи (крім
багатоповерхових та підземних);
невеликі одноповерхові пересувні споруди, які не мають
закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або
стаціонарні споруди, які мають закрите приміщення для тимчасового
перебування людей і за зовнішнім контуром мають площу до
30 кв. метрів, що виготовляються із полегшених конструкцій і
встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів;
інші суб'єкти господарювання, які не увійшли до суб'єктів
господарювання з високим та середнім ступенем ризику.
8. Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим
ступенем ризику проводяться щороку, з середнім - один раз на три
роки, з незначним - один раз на п'ять років.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: