open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2008 р. № 365
Київ

Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. № 365

КРИТЕРІЇ
оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту

1. Критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (далі - критерії) встановлюються з метою проведення оцінки рівня небезпеки діяльності суб'єктами господарювання, у власності або користуванні яких є рухома одиниця або об'єкт інфраструктури залізничного транспорту, у тому числі для перевезення небезпечних вантажів, їх розвантаження та зберігання (тимчасового, постійного), інформаційні комплекси і системи керування рухом, та які відповідно до законодавства забезпечують виконання завдань із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків, проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт для забезпечення безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища.

2. Критерії призначаються для здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання у галузі залізничного транспорту в частині безпеки руху поїздів.

Державний нагляд за безпекою руху поїздів на залізничному транспорті здійснюють Мінтрансзв'язку, Укрзалізниця та їх територіальні органи.

3. Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для забезпечення безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту провадиться за такими критеріями:

1) рівень надзвичайної ситуації техногенного характеру, що може виникнути на об'єктах;

2) ступінь ризику транспортної пригоди на залізниці;

3) кількість нещасних випадків на виробництві;

4) ступінь ризику, який виникає внаслідок вчинення невірних дій чи бездіяльності персоналу і для запобігання якому не можуть бути використані технічні системи безпеки;

5) кількість осіб, які постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об'єкті залізничного транспорту;

6) рівень складності робіт з ліквідації наслідків транспортної пригоди на залізниці;

7) результати проведення оцінки:

експлуатаційно-технічного стану рухомого складу залізничного транспорту і його складових, технічного стану об'єктів інфраструктури залізниць;

експлуатаційно-технічного стану інформаційних комплексів і систем забезпечення керування залізничним рухом;

можливих наслідків транспортної пригоди на залізниці, рівня складності їх ліквідації;

стану забезпечення безпеки на залізничному транспорті;

рівня небезпеки, в яких враховується ймовірність виникнення соціальних і матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від виникнення транспортної пригоди на залізниці;

рівня небезпеки, в яких враховується ймовірність виникнення факторів ризику і негативних наслідків для осіб, які можуть перебувати на вокзалах, станціях та у рухомому складі залізничного транспорту;

8) наявність у суб'єкта господарювання обладнання для транспортування корисних копалин;

9) рівень екологічної безпеки суб'єкта господарювання.

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища належать:

залізниці та їх структурні підрозділи з інфраструктурою та рухомим складом;

суб'єкти перевізного процесу, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, які характеризуються великою кількістю транспортних пригод, що трапляються на них, і мають високий ступінь ризику, який виникає внаслідок невірних дій чи бездіяльності персоналу і для запобігання якому не можуть бути використані технічні системи безпеки.

5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища належать:

підприємства з виробництва та ремонту рухомого складу, будівництва та ремонту об'єктів інфраструктури залізничного транспорту, що безпосередньо підпорядковані Укрзалізниці;

структурні підрозділи Укрзалізниці, які характеризуються високим рівнем якості робіт та послуг, підготовки персоналу, технічного оснащення виробництва та функціонування системи керування безпекою на залізничному транспорті.

6. До суб'єктів господарювання з низьким ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища належать:

підприємства з виробництва продукції та надання послуг, що безпосередньо підпорядковані Укрзалізниці;

суб'єкти перевізного процесу, що не входять до складу залізниць, у тому числі власники інфраструктури залізничного транспорту, оператори залізничного рухомого складу, перевізники;

суб'єкти господарювання, що провадять науково-дослідну, проектно-конструкторську та проектно-вишукувальну діяльність або здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу, характеризуються відповідним рівнем якості робіт та послуг, підготовки персоналу, технічного оснащення виробництва, функціонування системи керування безпекою на залізничному транспорті та технічного оснащення навчального процесу.

7. Плановані заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не рідше ніж один раз на півтора року;

з низьким ступенем ризику - не рідше ніж один раз на п'ять років.

Суб'єкти господарювання з незначним ступенем ризику, періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) та критерії розподілу за ступенем ризику їх господарської діяльності для яких не встановлені, підлягають державному нагляду (контролю) не частіше одного разу на п'ять років.

8. Позаплановані заходи державного нагляду (контролю) здійснюються за наявності підстав, передбачених нормативно-правовими актами.

9. Контрольна перевірка стану усунення фактів порушення, виявлених під час здійснення планованих або позапланованих заходів державного нагляду (контролю), проводиться в установлені строки.

10. Переведення суб'єктів господарювання від вищого до нижчого ступеня ризику і навпаки здійснюється з урахуванням критеріїв, встановлених для відповідної групи.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: