open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.07.2008 N 437
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2009 р.

за N 21/16037
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

N 1059 ( z1169-11 ) від 14.09.2011 }
Про внесення змін до наказу

ВАК України від 04.04.2000 N 178

Відповідно до пункту 3 Положення про Вищу атестаційну комісію
України, затвердженого Указом Президента України від 25 лютого
1999 року N 216 ( 216/99 ), та пункту 14 Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 року N 423 ( 423-2007-п ), та з метою
удосконалення механізму оприлюднення творчого доробку науковців
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу ВАК України від 04.04.2000 N 178
( z0431-00 ) "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за
N 431/4652 (із змінами), такі зміни:
1.1. Преамбулу наказу викласти в такій редакції: "Відповідно до пункту 14 Порядку присудження наукових
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 року N 423 ( 423-2007-п ), з метою поліпшення
опублікування результатів дисертаційних досліджень".
1.2. Пункт 7 наказу викласти в такій редакції: "7. Встановити такі вимоги, за умов дотримання яких
періодичні друковані наукові фахові видання (далі - фахові
видання) можуть бути включені до переліку наукових фахових видань,
що затверджує ВАК України:
7.1. Фахове видання (журнал, збірник наукових праць) має
свідоцтво про державну реєстрацію та загальнодержавну та (або)
зарубіжну сферу розповсюдження засобу масової інформації.
7.2. Засновником (співзасновником) фахового видання є наукова
установа, організація, вищий навчальний заклад.
7.3. Фахове видання має тематичну спрямованість з певної
галузі науки в межах наукової спеціальності або групи
спеціальностей з переліку наукових спеціальностей, затвердженого
ВАК України за погодженням з МОН відповідно до чинного
законодавства.
7.4. Наявність у складі редколегії фахового видання не менше
трьох докторів наук з відповідної галузі науки - штатних
працівників засновника. Редактором (головним редактором) видання є
штатний працівник засновника.
7.5. Фахове видання підписується до друку за рекомендацією
вченої ради наукової установи, організації, вищого навчального
закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних відомостях.
7.6. Тираж фахового видання не менше 100 примірників.
7.7. Наявність примірників фахового видання у фондах
бібліотек України, визначених відповідно до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 175 ( z0352-00 ) "Про затвердження Переліку установ і
організацій, куди обов'язково належить надсилати наукові видання,
в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2000 за
N 352/4573.
7.8. Електронна копія фахового видання буде розміщена на
сайті Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН
України у розділі "Наукова періодика України" безоплатно.
7.9. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення
фахового видання згідно з чинними державними стандартами України".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови ВАК України.
Голова ВАК України В.Ф.Мачулін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: