open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 23 листопада 2006 р. N 1643

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 118 ( 118-2011-п ) від 02.02.2011 }
Про затвердження Порядку зарахування сум

податку на прибуток підприємств на спеціальні

рахунки технологічного парку, його учасників та

спільних підприємств, використання зазначених

коштів і здійснення контролю за їх витрачанням
{ Установити, що спеціальні рахунки, відкриті відповідно до цієї
Постанови, використовуються для зарахування та використання
сум ввізного мита згідно з Постановою КМ N 118 ( 118-2011-п )
від 02.02.2011 }

Відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України "Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків"
( 991-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок зарахування сум податку на прибуток
підприємств на спеціальні рахунки технологічного парку, його
учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів
і здійснення контролю за їх витрачанням, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2006 р. N 1643
ПОРЯДОК

зарахування сум податку на прибуток підприємств на

спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників

та спільних підприємств, використання зазначених

коштів і здійснення контролю за їх витрачанням

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування сум податку на
прибуток підприємств на спеціальні рахунки технологічного парку -
юридичної особи, керівного органу технологічного парку - групи
юридичних осіб, його учасників та спільних підприємств, порядок
використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх
витрачанням.
2. Технологічний парк - юридична особа або керівний орган
технологічного парку - групи юридичних осіб, учасники
технологічного парку та спільні підприємства, які в установленому
законодавством порядку зареєстрували проект технологічного парку
(далі - проект) протягом місяця після видачі свідоцтва про
державну реєстрацію проекту відкривають в установленому Державним
казначейством порядку спеціальні рахунки в його територіальних
органах для зарахування сум податку на прибуток підприємств,
одержуваного від реалізації проекту (далі - суми податку).
3. У разі коли керівний орган технологічного парку - групи
юридичних осіб не бере участі в реалізації проекту як учасник, він
відкриває один спеціальний рахунок, а якщо бере таку участь -
додатково відкриває спеціальні рахунки за кількістю проектів.
Якщо проект реалізується технологічним парком - юридичною
особою, учасником технологічного парку або спільним підприємством,
відкривається один спеціальний рахунок.
Для реалізації кількох проектів технологічний парк - юридична
особа, учасник технологічного парку або спільне підприємство
відкриває відповідну кількість спеціальних рахунків.
Якщо проект реалізується кількома учасниками технологічного
парку та/або спільними підприємствами, кожен з них відкриває один
спеціальний рахунок.
4. На спеціальні рахунки керівного органу технологічного
парку - групи юридичних осіб, учасників технологічного парку та
спільних підприємств, що реалізують проекти, зараховується
50 відсотків суми податку. Решта 50 відсотків зараховується на
спеціальний рахунок керівного органу технологічного парку - групи
юридичних осіб.
Технологічний парк - юридична особа, що реалізує проект,
зараховує на власний спеціальний рахунок 100 відсотків сум
податку.
Зарахування зазначених сум податку на спеціальні рахунки
здійснюється у строки, встановлені Законом України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), іншими законодавчими
актами.
5. Зараховані на спеціальні рахунки суми податку
використовуються відповідно до частини першої статті 8 Закону
України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків" ( 991-14 ).
6. Технологічний парк - юридична особа або керівний орган
технологічного парку - групи юридичних осіб подає МОН щороку до
15 листопада план використання зарахованих сум податку, складений
за зразком, затвердженим МОН за погодженням з Мінфіном та
ГоловКРУ.
МОН затверджує план до 15 грудня у двох примірниках, один з
яких залишається у Міністерстві, другий передається технологічному
парку - юридичній особі або керівному органові технологічного
парку - групи юридичних осіб.
7. Територіальні органи Державного казначейства здійснюють
перерахування сум податку із спеціальних рахунків на підставі
платіжних доручень їх власників у межах наявних коштів.
У разі коли суми податку перевищують обсяги, визначені у
плані використання зарахованих сум податку, технологічний парк -
юридична особа або керівний орган технологічного парку - групи
юридичних осіб подає МОН пропозиції щодо його коригування. Рішення
приймається у місячний строк після подання таких пропозицій.
Коригування плану може здійснюватися не частіше ніж один раз
на квартал.
Контроль за витрачанням сум податку відповідно до плану
здійснюється власниками рахунків.
8. Ведення бухгалтерського та податкового обліку, складення
та подання податкової звітності технологічним парком - юридичною
особою або керівним органом технологічного парку - групи юридичних
осіб, учасниками технологічного парку та спільними підприємствами
здійснюється в порядку, встановленому законодавством. Крім того,
зазначені особи забезпечують ведення окремого бухгалтерського та
податкового обліку операцій, пов'язаних з реалізацією проектів.
Технологічний парк - юридична особа або керівний орган
технологічного парку - групи юридичних осіб, учасник
технологічного парку та спільне підприємство на підставі даних
окремого бухгалтерського та податкового обліку складають
декларацію з податку на прибуток підприємств, одержаного від
реалізації проекту, і в передбачені законодавством строки подають
її органові державної податкової служби за місцем реєстрації.
Одночасно з поданням декларації зазначені особи подають МОН,
Мінфіну та органу державної податкової служби за місцем реєстрації
відомості про цільове використання сум податку за попередній
звітний період за формою, затвердженою МОН за погодженням з
Мінфіном та Державною податковою адміністрацією.
9. Контроль за витрачанням сум податку здійснюють:
органи державної податкової служби - за повнотою і
своєчасністю зарахування сум податку на спеціальні рахунки
технологічного парку або його керівного органу, учасників
технологічного парку та спільних підприємств, а також за
стягненням зазначених коштів до державного бюджету у разі
використання їх не за цільовим призначенням;
органи державної контрольно-ревізійної служби - за цільовим
використанням сум податку.
10. У разі виявлення факту нецільового використання сум
податку складається відповідний акт, на підставі якого МОН приймає
рішення про скасування державної реєстрації проекту.
11. МОН надсилає Державній податковій адміністрації протягом
трьох днів після прийняття рішення про скасування державної
реєстрації проекту копію такого рішення та документи, що
підтверджують нецільове використання сум податку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2006 р. N 1643
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2000 р.
N 1018 ( 1018-2000-п ) "Про відкриття спеціальних рахунків
технологічними парками і затвердження Порядку зарахування сум
податків на спеціальні рахунки та їх використання технологічним
парком" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1091).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р.
N 1960 ( 1960-2002-п ) "Про внесення змін до Порядку зарахування
сум податків на спеціальні рахунки та їх використання
технологічним парком" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52,
ст. 2380).
3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2004 р. N 1082 ( 1082-2004-п ) "Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що
втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від
14 грудня 2001 р. N 1691" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 34, ст. 2250).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада
2004 р. N 1587 ( 1587-2004-п ) "Про внесення змін до Порядку
зарахування сум податків на спеціальні рахунки та їх використання
технологічним парком" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47,
ст. 3106).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: