open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 31 січня 2007 р. N 83

Київ
{ Постанову скасовано на підставі Постанови КМ

N 1403 ( 1403-2007-п ) від 24.12.2007 }
{ Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента

N 138/2007 ( 138/2007 ) від 23.02.2007 }
Про затвердження Порядку перерахування

недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання

із загального фонду державного бюджету до відповідного

місцевого бюджету у разі несвоєчасних розрахунків

населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних

установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих

бюджетів, за спожитий природний газ

Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок перерахування недоотриманої місячної суми
дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету до
відповідного місцевого бюджету у разі несвоєчасних розрахунків
населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних установ, які
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий
природний газ, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2007 р. N 83
ПОРЯДОК

перерахування недоотриманої місячної

суми дотації вирівнювання із загального

фонду державного бюджету ( 489-16 ) до відповідного

місцевого бюджету у разі несвоєчасних

розрахунків населення, підприємств

теплоенергетики та бюджетних установ, які

утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за

спожитий природний газ

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування у 2007 році
недоотриманої місячної суми дотації вирівнювання (далі - дотація)
із загального фонду державного бюджету ( 489-16 ) до відповідного
місцевого бюджету у разі, коли обсяг сплати населенням,
підприємствами теплоенергетики та бюджетними установами, які
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий
природний газ становить менше ніж 90 відсотків загального обсягу
їх зобов'язань (далі - заборгованість).
2. НАК "Нафтогаз України" надсилає 15 числа кожного місяця
Мінпаливенерго довідку про стан розрахунків населення, підприємств
теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ із зазначенням
обсягу спожитого газу та його вартості у розрізі місцевих бюджетів
(бюджет Автономної Республіки Крим, обласні бюджети, бюджети міст
республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного
значення, міст Києва та Севастополя, бюджети районів) наростаючим
підсумком з початку року та відповідну інформацію Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям з обов'язковим
отриманням повідомлення.
3. Заборгованість з розрахунків за спожитий газ згідно з
укладеними договорами вважається узгодженою у разі, коли протягом
трьох днів з дня отримання відповідно до пункту 2 цього Порядку
повідомлення від НАК "Нафтогаз України" та місцевих органів
виконавчої влади до Мінпаливенерго не надійшло іншої інформації
щодо заборгованості.
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації 23 числа
місяця, що настає за звітним, у разі розбіжностей щодо
заборгованості узгоджують їх та подають Мінпаливенерго інформацію
щодо розгляду питання про притягнення до відповідальності
керівників місцевих органів виконавчої влади та бюджетних установ,
які допустили зазначену заборгованість.
5. Мінпаливенерго подає до 25 числа місяця, що настає за
звітним, Кабінетові Міністрів України та Мінфіну:
довідку про стан розрахунків населення, підприємств
теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ у розрізі
місцевих бюджетів (бюджет Автономної Республіки Крим, обласні
бюджети, бюджети міст республіканського (Автономної Республіки
Крим), обласного значення, міст Києва та Севастополя, бюджети
районів) наростаючим підсумком з початку року за формою згідно з
додатком;
інформацію про відсутність розбіжностей щодо заборгованості
та про притягнення до відповідальності керівників місцевих органів
виконавчої влади та бюджетних установ.
6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації до 18 числа
наступного за звітним місяця складають графіки проведення до
15 числа другого за звітним місяця належних розрахунків за
спожитий у попередній період природний газ в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць та надсилають до 20 числа
другого за звітним місяця Мінпаливенерго інформацію, погоджену з
НАК "Нафтогаз України", щодо стану погашення заборгованості.
7. Недоотримана сума дотації не перераховується у разі
непритягнення до відповідальності керівників місцевих органів
виконавчої влади та бюджетних установ, які допустили
заборгованість за спожитий природний газ, а також у разі
невиконання більше ніж один календарний місяць графіка проведення
належних розрахунків.
8. На підставі отриманої від Мінпаливенерго інформації Мінфін
повідомляє до 28 числа місяця, що настає за звітним періодом,
Державне казначейство про перелік місцевих бюджетів, яким з
1 числа наступного місяця не перераховується недоотримана сума
дотації.
9. Недоотриману протягом року суму дотації Державне
казначейство перераховує відповідним місцевим бюджетам у грудні
поточного року.

Додаток

до Порядку
ДОВІДКА

про стан розрахунків населення, підприємств

теплоенергетики та бюджетних установ,

які утримуються за рахунок коштів

місцевих бюджетів, за спожитий

природний газ на ______________ 2007 року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва бюджету | Спожито природного газу, всього | У тому числі за місяць | Оплачено за спожитий | У тому числі за місяць |Стан |Стан | адміністративно-| | | природний газ, тис. гривень | |розраху-|розраху-| територіальної |---------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------|нків на-|нків за | одиниці (у | всього | у тому числі | всього | у тому числі |всього| у тому числі |всього| у тому числі |ростаю- |місяць, | розрізі міст і | |-----------------------------| |-----------------------------| |----------------------| |----------------------|чим під-|відсот- | районів) | |населен- |підприєм-|бюджет- | |населен- |підприєм-|бюджет- | |населе-|під- |бюджет-| |населе-|під |бюджет-|сумком, |ків | | |ням |ствами |ними | |ням |ствами |ними | |нням |приєм-|ними | |нням |приєм-|ними |відсот- | | | | |тепло- |установа-| | |тепло- |установа-| | |ствами|уста- | | |ствами|устано-|ків | | | | |енерге- |ми, які | | |енерге- |ми, які | | |тепло-|новами,| | |тепло-|вами, | | | | | |тики |утриму- | | |тики |утриму- | | |енер- |які | | |енер- |які | | | | | | |ються за | | | |ються за | | |гетики|утриму-| | |гетики|утриму-| | | | | | |рахунок | | | |рахунок | | | |ються | | | |ються | | | | | | |коштів | | | |коштів | | | |за | | | |за | | | | | | |місцевих | | | |місцевих | | | |рахунок| | | |рахунок| | | | | | |бюджетів | | | |бюджетів | | | |коштів | | | |коштів | | | |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | |місце- | | | |місце- | | | |млн.|тис.|млн.|тис.|млн.|тис.|млн.|тис.|млн.|тис.|млн.|тис.|млн.|тис.|млн.|тис.| | | |вих | | | |вих | | | |куб.|гри-|куб.|гри-|куб.|гри-|куб.|гри-|куб.|гри-|куб.|гри-|куб.|гри-|куб.|гри-| | | |бюдже- | | | |бюдже- | | | |мет-|вень|мет-|вень|мет-|вень|мет-|вень|мет-|вень|мет-|вень|мет-|вень|мет-|вень| | | |тів | | | |тів | | | |рів | |рів | |рів | |рів | |рів | |рів | |рів | |рів | | | | | | | | | | | | ----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+--------| 1 |2 = |3 = | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 = | 19 | 20 | 21 |22 = | 23 | 24 | 25 |26 = |27 = | |4 + |5 + | | | | | | | | | | | | | | |19 + | | | |23 + | | | |18 / 2 х|10 / 22 | |6 + |7 + | | | | | | | | | | | | | | |20 + | | | |24 + | | | |100 |х 100 | |8 |9 | | | | | | | | | | | | | | |21 | | | |25 | | | | | | ----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+--------| Усього по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зведеному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджету області | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+--------| У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+--------| обласний бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+--------| бюджети міст, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+--------| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+--------| бюджети районів,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+--------+--------| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заступник Міністра палива та енергетики

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: