open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо соціальної адаптації осіб, які

відбували покарання у виді обмеження волі або

позбавлення волі на певний строк
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 12, ст.104 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39,

ст.380 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Житловому кодексі Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):
1) частину першу статті 127 після першого речення доповнити
реченням такого змісту: "Для тимчасового проживання осіб, які
відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк і потребують поліпшення житлових умов або жила площа
яких тимчасово заселена чи яким повернути колишнє жиле приміщення
немає можливості, а також осіб, які потребують медичної допомоги у
зв'язку із захворюванням на туберкульоз, використовуються
спеціальні гуртожитки";
2) статтю 128 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Жила площа у спеціальних гуртожитках для тимчасового
проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк і потребують поліпшення житлових
умов або жила площа яких тимчасово заселена чи яким повернути
колишнє жиле приміщення немає можливості, а також осіб, які
потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на
туберкульоз, надається в порядку, що визначається відповідними
органами місцевого самоврядування";
3) статтю 132 доповнити частиною шостою такого змісту:
"Особи, які відбували покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк, виселяються із спеціальних
гуртожитків після поліпшення їх житлових умов у порядку,
передбаченому законодавством, або після звільнення їх жилої площі,
тимчасово заселеної іншими особами, чи після проходження
відповідного курсу лікування. Особам, які пройшли курс лікування і
не мають іншої жилої площі, житло надається в порядку,
передбаченому цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами".
2. У Законі України "Про органи і служби у справах
неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6,
ст. 35; 1999 р., N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211; 2004 р.,
N 19, ст. 251; 2005 р., N 11, ст. 198):
1) абзац третій частини другої статті 4 доповнити словами
"соціальної адаптації неповнолітніх, які відбували покарання у
виді позбавлення волі на певний строк";
2) частину другу статті 5 доповнити абзацами такого змісту:
"здійснювати відповідно до законодавства заходи соціального
патронажу щодо неповнолітніх, які відбували покарання у виді
позбавлення волі на певний строк;
вести облік неповнолітніх правопорушників, які потребують
медичної допомоги, у тому числі звільнених із спеціальних виховних
установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати
відповідні служби у справах неповнолітніх стосовно цих
неповнолітніх";
3) частину п'яту статті 11 після слів "відчужених від сім'ї"
доповнити словами "здійснення щодо них згідно із законодавством
заходів соціального патронажу", а після слів "змістовного
дозвілля" доповнити словами "і отримання необхідної медичної
допомоги".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

4. Пункт "б" частини першої статті 34 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2003 р., N 45,
ст. 360) доповнити підпунктом 14 такого змісту:
"14) здійснення згідно із законодавством заходів соціального
патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк".
5. У частині шостій статті 5 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 2004 р., N 8, ст. 67) слова
"а також ті" замінити словом "особи".
6. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21,
ст. 190; 2001 р., N 31, ст. 149, N 32, ст. 172; 2003 р., N 24,
ст. 159; 2004 р., N 10, ст. 103, N 19, ст. 259, N 23, ст. 323;
2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267):
1) статтю 23 доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
"7) здійснює згідно із законодавством заходи соціального
патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк;
8) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію
спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які
потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на
туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк";
2) статтю 25 доповнити пунктами 17 і 18 такого змісту:
"17) забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації
осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк;
18) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на
туберкульоз".
7. Статтю 11 Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю" ( 2558-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 42, ст. 213) доповнити частиною другою такого змісту:
"Соціальна реабілітація передбачає також працевлаштування,
надання соціально-медичних, психолого-педагогічних, юридичних,
інформаційних та інших видів соціальних послуг неповнолітнім, які
відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, та
молоді, яка відбувала покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2005 року

N 3167-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: