open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про

закупівлю товарів, робіт і послуг за державні

кошти" та інших законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.118 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883
N 576-VIII ( 576-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 36, ст.360 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

2. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) в абзаці другому частини другої статті 12 слова "державне
завдання" виключити;
2) у статті 13:
у назві слова "державне завдання" виключити;
частину четверту виключити;
3) у частині третій статті 67 слова "яка не увійшла в
державне замовлення або державне завдання" виключити;
4) у частині першій статті 75 слова "і державні завдання" та
слова "з урахуванням особливостей та в порядку, визначених
Кабінетом Міністрів України" виключити;
5) у частині п'ятій статті 79 слова "з урахуванням
особливостей та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України"
виключити;
6) у тексті статті 13, частині другій статей 47 і 264,
другому реченні частини першої статті 276 та частині шостій
статті 331 слова "державні потреби" в усіх відмінках і числах
замінити словами "пріоритетні державні потреби" у відповідному
відмінку і числі.
3. Частину першу статті 7 Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 50, ст. 472; 2004 р., N 13, ст. 181) після пункту 17
доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
"17-1) здійснювати повноваження, передбачені Законом України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ).

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 576-VIII ( 576-19 ) від 02.07.2015 }

5. Частину першу статті 8 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) доповнити
пунктом 8 такого змісту:
"8) здійснює функції, передбачені Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
6. Статтю 12 Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43,
ст. 362) доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади
у галузі статистики, який утворюється відповідно до статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ), здійснює також функції,
передбачені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ).
7. Статтю 51 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 5-6, ст. 30) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Під час оплати за договорами, укладеними державними,
казенними, комунальними підприємствами та господарськими
товариствами, в яких державна частка акцій перевищує 50 відсотків,
банки перевіряють наявність звіту про результати здійснення
процедури закупівлі та інших документів, що підтверджують
виконання такими підприємствами та господарськими товариствами
вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ).

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.
3. Міністерство економіки України припиняє виконання функцій
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти з моменту набуття чинності цим Законом.
4. Національному банку України забезпечити контроль за
виконанням банками вимог Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та прийняти
відповідні нормативно-правові акти протягом місяця з моменту
набуття чинності цим Законом.
5. Рахунковій палаті, Державній контрольно-ревізійній службі
України, Державному казначейству України, Тендерній палаті України
протягом п'яти днів з дня опублікування цього Закону делегувати до
Спеціальної контрольної комісії з питань державних закупівель при
Рахунковій палаті своїх уповноважених представників.
6. До приведення інших нормативно-правових актів у
відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2005 року

N 3205-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: