open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Цивільного

кодексу України щодо права на інформацію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 15, ст.127 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) такі зміни:
1) пункт 4 частини другої статті 23 викласти в такій
редакції:
"4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також
ділової репутації фізичної або юридичної особи";
2) у статті 277:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Негативна інформація, поширена про особу, вважається
недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе
протилежного";
в абзаці третьому частини четвертої слово "неправдивості"
замінити словом "недостовірності";
3) статтю 278 викласти в такій редакції:
"Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою

порушуються особисті немайнові права
1. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у
газеті, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які
готуються до випуску у світ, суд може заборонити розповсюдження
відповідної інформації.
2. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене в
номері (випуску) газети, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі
тощо, які випущені у світ, суд може заборонити (припинити) їх
розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення
порушення неможливе, - вилучити тираж газети, книги тощо з метою
його знищення";
4) у статті 296:
частину другу після слів "інших творах" доповнити словами
"крім творів документального характеру";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи
обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, може бути використане
(обнародуване) лише в разі набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про
адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених
законом";
5) частину четверту статті 301 доповнити словами "а також за
її згодою";
6) текст статті 302 викласти в такій редакції:
"1. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати,
використовувати і поширювати інформацію.
Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про
особисте життя фізичної особи без її згоди не допускаються, крім
випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини.
2. Фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана
переконатися в її достовірності.
Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних
джерел (інформація органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, звіти, стенограми тощо), не зобов'язана перевіряти
її достовірність та не несе відповідальності в разі її
спростування.
Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних
джерел, зобов'язана робити посилання на таке джерело".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2005 року

N 3261-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: