open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 22 лютого 1994 р. N 114

Київ

Про затвердження Положення про Вищу

кваліфікаційну комісію нотаріату

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1640 ( 1640-98-п ) від 16.10.98 )

Відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про Вищу кваліфікаційну комісію
нотаріату, що додається.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр

Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 1994 р. N 114

ПОЛОЖЕННЯ

про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) визначає завдання, функції та порядок діяльності
Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (далі - Комісія).

2. Комісія утворюється при Мінюсті. Термін повноважень
Комісії становить три роки, починаючи з дня першого її засідання.

3. Основним завданням Комісії є розгляд скарг на рішення
кваліфікаційних комісій нотаріату при Головному управлінні
юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних,
Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1640
( 1640-98-п ) від 16.10.98 )

4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим
Положенням, а також наказами Мінюсту.

5. До складу Комісії входять чотири нотаріуси, три
представники від Мінюсту і два представники від Української
нотаріальної палати.

6. Склад Комісії затверджується наказом Мінюсту.

7. Комісію очолює голова. Голова Комісії має заступника.

8. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення
документації, облік і зберігання справ здійснює секретар Комісії.

9. Голова Комісії, його заступник та секретар обираються з
числа членів Комісії на першому її засіданні.

10. Комісія:

розглядає скарги на рішення кваліфікаційних комісій нотаріату
про відмову в допуску особи до нотаріальної діяльності;

вирішує питання про можливість складання повторного
кваліфікаційного іспиту Комісії особою, яка подала скаргу;
розробляє і затверджує програму і порядок складання
кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися
нотаріальною діяльністю.

11. Перше засідання Комісії проводиться в 15-денний термін з
часу затвердження складу Комісії.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь
не менш як дві третини членів Комісії.

13. Комісія свої засідання проводить у міру потреби, але з
обов'язковим дотриманням установлених цим Положенням термінів
розгляду скарг.

14. Засідання Комісії веде її голова або заступник голови, а
в разі їх відсутності - один із членів Комісії, обраний для цього
рішеннями Комісії.

15. Комісія має право запитувати необхідну для здійснення її
повноважень інформацію від судів, органів юстиції, слідчих
органів, інших підприємств, установ і організацій.

Органи, до яких надійшов запит, повинні не пізніш як через 10
днів дати відповідь Комісії.

16. Скарги на рішення кваліфікаційних комісій нотаріату при
Головному управлінні юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці
Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських
управліннях юстиції розглядаються Комісією у місячний термін за
участю особи, яка подала скаргу, і представника комісії
нотаріату, рішення якої оскаржується.

Неявка на засідання Комісії особи, яка подала скаргу, або
представника кваліфікаційної комісії нотаріату, рішення якої
оскаржується, не є перешкодою для розгляду скарги, проте Комісія
може визнати явку особи, яка подала скаргу, і представника
кваліфікаційної комісії нотаріату обов'язковою.

На засіданні Комісії можуть бути присутні представники
підприємств, установ і організацій, заінтересованих у розгляді
справи.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1640
( 1640-98-п ) від 16.10.98 )

17. Розгляд скарги на засіданні Комісії починається доповіддю
члена Комісії, який попередньо вивчав скаргу і документи, що
надійшли з кваліфікаційної комісії нотаріату. Після цього
заслуховуються присутні на засіданні особи, досліджуються та
аналізуються необхідні документи.

На засіданні Комісії ведеться протокол, який підписують
головуючий на засіданні та секретар.

18. За результатами розгляду справи Комісія може ухвалити
такі рішення:

про залишення рішення кваліфікаційної комісії нотаріату без
зміни, а скарги без задоволення;

про допущення до складання повторного іспиту Комісії особи,
яка подала скаргу;

про скасування рішення кваліфікаційної комісії нотаріату і
про можливість допуску особи до заняття нотаріальною діяльністю.

Рішення Комісії є остаточним.

19. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням
простою більшістю голосів від числа присутніх членів Комісії.

Рішення викладається в письмовій формі і підписується
головуючим на засіданні та членами Комісії, які брали участь у
засіданні.

20. У триденний термін копія рішення Комісії має бути видана
особі, стосовно якої воно винесено.

21. Члени Комісії звільняються від виконання своїх службових
обов'язків на час її роботи із збереженням середнього заробітку.

22. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії
здійснюється Мінюстом.

23. Комісія користується штампом і печаткою Мінюсту.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу