open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про виконавче провадження" та деяких

інших законодавчих актів щодо виконання

судових рішень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.296 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112

Законами
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

2. У Господарському процесуальному кодексі України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст. 56; 2002 р., N 17, ст. 117):
1) частину четверту статті 6 доповнити реченням такого
змісту: "До претензії про сплату грошових коштів може додаватися
платіжна вимога-доручення на суму претензії";
2) у статті 8:
а) у пункті "б" частини другої слова "номер і дата платіжного
доручення" замінити словами "назва, номер і дата розрахункового
документа";
б) частини п'яту і шосту викласти в такій редакції:
"Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано
платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у
платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума.
Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у
порядку, встановленому Національним банком України".
3. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144; 2005 р., N 11,
ст. 205, N 16, ст. 257, ст. 259, NN 17-19, ст. 267, N 29, ст. 384,
N 31, ст. 420, N 33, ст. 427, N 34, ст. 434; 2006 р., N 12,
ст. 101, N 13, ст. 110, N 14, ст. 117):

1) абзац п'ятий частини першої статті 239 виключити;
2) статтю 243 виключити.
4. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 13, ст. 110; 2005 р., N 10, ст. 187; 2006 р., N 14, ст. 117):
1) у пункті 2 статті 10 слова "за рішенням суду призупиняти
видаткові операції за рахунками у банках та інших фінансових
установах у разі, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно
провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику державної
контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки" замінити
словами "призупиняти бюджетні асигнування, зупиняти операції з
бюджетними коштами у випадках, передбачених законом";
2) у частині дев'ятій статті 11 слова "зупинення операцій"
замінити словами "арешт коштів".
5. Пункт 6 статті 8 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2002 р., N 17, ст. 117;
2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13,
ст. 110) виключити.
6. У статті 59 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 5-6, ст. 30; 2005 р., N 26, ст. 358):
у частині першій слова "а також звільнення такого майна з-під
арешту" виключити та доповнити словами і реченням такого змісту:
"про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку,
встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту
здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням
суду";
у частині другій:
у першому реченні слова "відповідно до законів України на
підставі рішення суду" замінити словами "лише в разі накладення
арешту відповідно до частини першої цієї статті";
друге речення викласти в такій редакції: "Зупинення
видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено
арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої
суми";
у частині третій слова "або зупиняти операції за цими
рахунками" виключити;
у частині четвертій слова "видаткові операції за якими
зупинені уповноваженим органом" виключити.

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

9. Абзац восьмий частини першої статті 2 Закону України "Про
третейські суди" ( 1701-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 35, ст. 412) викласти в такій редакції:
"компетентний суд - місцевий загальний суд чи місцевий
господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом".

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 березня 2006 року

N 3541-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: