open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо фізкультурно-спортивної

реабілітації інвалідів та підтримки

паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 642/2008 ( 642/2008 ) від 21.07.2008

N 517/2009 ( 517/2009 ) від 08.07.2009

N 163/2010 ( 163/2010 ) від 15.02.2010 }

З метою забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації
інвалідів, створення умов для їх доступу до фізичної культури та
спорту, підтримки розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху
в Україні п о с т а н о в л я ю:
1. Визначити одним із пріоритетних завдань центральних та
місцевих органів виконавчої влади створення умов для
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, у тому числі
дітей-інвалідів.
2. Заснувати з 2006 року 200 стипендій Президента України для
видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів
спорту та їх тренерів. Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 642/2008 ( 642/2008 ) від 21.07.2008, N 163/2010 ( 163/2010 )
від 15.02.2010 }
3. Затвердити Положення про стипендії Президента України для
видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів
спорту та їх тренерів (додається).
4. Кабінету Міністрів України:
1) вирішити до 1 вересня 2006 року в установленому порядку
питання про введення до штатних нормативів працівників спеціальних
загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, інших
навчально-реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів
посад інструкторів з фізичної культури і спорту;
2) здійснити заходи щодо відкриття у дитячо-юнацьких
спортивних школах відділень для дітей-інвалідів, методичного та
організаційного забезпечення цих відділень;
3) забезпечити розроблення державних стандартів і норм
типового проектування фізкультурно-оздоровчих та спортивних
споруд, адаптованих до потреб інвалідів;
4) сприяти дальшому розвитку Національного центру
параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації
інвалідів як головної реабілітаційно-спортивної бази для
інвалідів; Пункт 4 статті 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 517/2009 ( 517/2009 ) від 08.07.2009 }
5) опрацювати разом із Національним комітетом спорту
інвалідів України питання щодо створення західного
реабілітаційно-спортивного центру та фінансування пов'язаних із
цим заходів за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;
6) передбачати під час розроблення проектів законів про
Державний бюджет України на відповідний рік видатки на:
виплату стипендій, зазначених у статті 2 цього Указу;
забезпечення участі національних збірних команд України в
Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, передбачивши при цьому
витрати на спеціалізований транспорт для перевезення
спортсменів-інвалідів;
заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів,
оздоровлення спортсменів, членів національних збірних команд
України з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту;
7) вжити заходів щодо розроблення та внесення змін до
законодавства з питань:
спрощення процедури закупівлі за державні кошти спортивного
екіпірування та іншого одягу, спортивних виробів, обладнання та
інвентарю, медико-відновлювальних засобів з метою забезпечення
здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації
інвалідів;
стимулювання благодійної та спонсорської діяльності з метою
підтримки фізичної культури і спорту інвалідів.
5. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
сприяти вирішенню питання щодо створення центрів фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт" у містах обласного
значення;
забезпечити вирішення в установленому порядку
соціально-побутових проблем спортсменів-інвалідів, чемпіонів та
призерів Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, чемпіонів світу та
Європи, інших міжнародних змагань серед інвалідів, а також їх
тренерів.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
передбачати під час підготовки проектів відповідних бюджетів
необхідні видатки на фінансування діяльності Кримського
республіканського, обласних, Київського та Севастопольського
міських центрів з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт", дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів, у тому
числі забезпечення їх спеціалізованим автотранспортом, а також на
фінансову підтримку заходів щодо фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів.
7. Київській міській державній адміністрації вжити заходів
щодо прискорення вирішення в установленому порядку питання
стосовно виділення земельної ділянки для будівництва штаб-квартири
Національного комітету спорту інвалідів України.
8. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій з
паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, пропагувати
розвиток фізкультурно-спортивного руху серед інвалідів.
9. Кабінету Міністрів України щорічно до 15 січня інформувати
Президента України про хід виконання цього Указу.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 квітня 2006 року

N 290/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 6 квітня 2006 року N 290/2006
ПОЛОЖЕННЯ

про стипендії Президента України для видатних

спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських

видів спорту та їх тренерів

1. Стипендії Президента України для видатних спортсменів із
паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів
(далі - стипендії Президента України) призначаються з метою
стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені,
визнання вагомого внеску в розвиток спорту інвалідів.
2. Стипендії Президента України призначаються у розмірі:
15 тисяч гривень - спортсменам, які зайняли перше місце на
Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, та їх тренерам;
12 тисяч гривень - спортсменам, які зайняли друге місце на
Паралімпійських, Дефлімпійських іграх або перше місце на
чемпіонатах світу в паралімпійських, дефлімпійських номерах
програми, та їх тренерам;
10 тисяч гривень - спортсменам, які зайняли третє місце на
Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, та їх тренерам;
9 тисяч гривень - спортсменам, які зайняли друге місце на
чемпіонатах світу в паралімпійських, дефлімпійських номерах
програми, та їх тренерам;
7 тисяч гривень - спортсменам, які зайняли третє місце на
чемпіонатах світу або перше місце на чемпіонатах Європи в
паралімпійських, дефлімпійських номерах програми, та їх тренерам.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 642/2008 ( 642/2008 ) від 21.07.2008; в редакції Указу
Президента N 163/2010 ( 163/2010 ) від 15.02.2010 }
3. На призначення стипендій Президента України висуваються
спортсмени-інваліди, які зайняли в поточному році перше - третє
місце на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу,
перше місце на чемпіонатах Європи в паралімпійських,
дефлімпійських номерах програми, та їх тренери.
У разі проведення чемпіонатів світу та Європи з
паралімпійських і дефлімпійських видів спорту раз на два роки
розмір стипендій Президента України визначається за найвищим
спортивним результатом спортсмена, досягнутим у поточному або
попередньому роках.
У разі здійснення підготовки спортсмена кількома тренерами
стипендія Президента України призначається одному тренеру або двом
тренерам із відповідним її розподілом між ними залежно від
особистого внеску.
Тренерам, які підготували команду до досягнутого результату в
ігрових видах спорту, призначається не більш як дві стипендії
Президента України, а кожна з них може розподілятися між не більше
ніж двома тренерами залежно від особистого внеску.
Спортсмену або тренеру може бути призначено не більш як одну
стипендію.
4. Висунення претендентів на призначення стипендій Президента
України та подання Національному комітету спорту інвалідів України
пропозицій щодо розмірів зазначених стипендій для тренерів залежно
від їх особистого внеску у підготовку відповідного спортсмена
здійснюється національними спортивними федераціями з нозологій
разом з Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт".
Конкурсний відбір претендентів на призначення стипендій
Президента України проводить комісія, персональний склад якої та
порядок проведення конкурсу визначає Міністерство України у
справах сім'ї, молоді та спорту.
За результатами конкурсу комісія готує пропозиції щодо
призначення стипендій Президента України та подає їх Міністерству
України у справах сім'ї, молоді та спорту.
5. Стипендії Президента України призначаються Президентом
України за поданням Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту.
6. Стипендії Президента України виплачуються з першого числа
місяця, наступного за місяцем, у якому було прийнято рішення про
їх призначення:
протягом двох років - чемпіонам Паралімпійських,
Дефлімпійських ігор та їх тренерам;
протягом одного року - призерам Паралімпійських,
Дефлімпійських ігор, чемпіонам та призерам чемпіонатів світу,
чемпіонам Європи в паралімпійських, дефлімпійських номерах
програми та їх тренерам.
Виплата стипендій проводиться щомісяця за місцем основної
роботи (навчання) чи за місцем проживання стипендіата.
7. У разі поліпшення чи підтвердження спортивних результатів
протягом періоду отримання стипендії Президента України або в разі
зниження спортивного результату на чемпіонаті світу з першого
місця на друге чи третє або з другого на третє виплата раніше
призначеної стипендії припиняється і призначається стипендія
спортсменам та їх тренерам на новий строк у розмірі згідно з
досягнутими результатами у порядку, передбаченому цим Положенням.
8. Спортсмен або тренер може бути позбавлений стипендії
Президента України за поданням Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту в разі порушення спортсменом-інвалідом або
тренером навчально-тренувального процесу, засудження за умисний
злочин або дискваліфікації спортсмена-інваліда Міжнародним
паралімпійським та дефлімпійським комітетом, міжнародною
спортивною організацією або Національним комітетом спорту
інвалідів України.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: