open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
26.05.2006 N 345
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 липня 2006 р.

за N 890/12764

Про затвердження Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження окремих видів

професійної діяльності на фондовому ринку,

переоформлення ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007

N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009

N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з урахуванням статей
13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), інших нормативно-правових актів, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок та умови видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку,
переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії
(додається).
2. Установити, що заява про видачу ліцензії та відповідні
документи на провадження окремого виду діяльності з торгівлі
цінними паперами - діяльності з управління цінними паперами
(підпункт 5.1.3 підпункту 5.1 пункту 5 розділу I зазначеного
Порядку) приймаються Комісією до розгляду в разі набуття чинності
рішенням Комісії, яким затверджуються вимоги щодо обліку цінних
паперів і грошових коштів клієнтів торговця цінними паперами,
установлені на виконання частини сьомої статті 17 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ). Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }
3. Професійним учасникам ринку цінних паперів згідно з видами
діяльності, які вони здійснюють на підставі ліцензії, у термін до
13 листопада 2006 року привести свою діяльність у відповідність до
вимог пункту 16 глави 1, пункту 7 глави 2, пункту 5 глави 3,
пункту 9 глави 5, пункту 7 глави 7 розділу III зазначеного Порядку
в частині вимог до стажу роботи на фондовому ринку керівника
ліцензіата.
4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: подання на реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
5. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством
порядку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії

від 26 травня 2006 р. N 17
ПОГОДЖЕНО: 
В.о. Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України  Я.В.Янушевич
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України   Ю.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку

26.05.2006 N 345
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 липня 2006 р.

за N 890/12764

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

видачі ліцензії на провадження окремих видів

професійної діяльності на фондовому ринку,

переоформлення ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного ( 435-15 )
та Господарського кодексів України ( 436-15 ), статей 3, 4, 7, 8
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України
"Про акціонерні товариства" ( 514-17 ), "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ), "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), з урахуванням статей 13, 19 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), інших нормативно-правових актів, та визначає
кваліфікаційні, організаційні та технічні вимоги, необхідні для
отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної
діяльності на фондовому ринку, її переоформлення, видачі дубліката
ліцензії та копії ліцензії. { Преамбула із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
Розділ I. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови видачі ліцензії
на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (крім діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами)), її переоформлення,
видачі дубліката та копії ліцензії, перелік документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії, її переоформлення, видачу
дубліката та копії ліцензії, підстави відмови у її видачі.
2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні: заявник - юридична особа, яка подає заяву та відповідні
документи для отримання ліцензії на окремі види професійної
діяльності на фондовому ринку; професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність
юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері
розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними
паперами, управління активами інституційних інвесторів, що
відповідає вимогам, установленим до такої діяльності
законодавством; професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на
підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія), провадять на фондовому ринку
професійну діяльність; ліцензіат - професійний учасник фондового ринку, який має
відповідну ліцензію, видану Комісією; власний капітал - підсумок за розділом I пасиву балансу
заявника (ліцензіата) за формою згідно з додатком до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0396-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689 (із змінами) (далі - Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс") або підсумок за розділом I
пасиву балансу за формою N 1-м згідно з додатком до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із
змінами); { Абзац шостий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } власник заявника (ліцензіата) - юридична або фізична особа,
яка володіє часткою у статутному фонді (капіталі) заявника
(ліцензіата); ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує
право ліцензіата на провадження окремих видів професійної
діяльності на фондовому ринку; місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи,
які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону
виступають від її імені (далі - виконавчий орган); відокремлений підрозділ ліцензіата - філія, інший підрозділ
юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та
здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку; приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена
будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка
використовується ліцензіатом при провадженні професійної
діяльності на фондовому ринку; сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що
здійснює окремий вид професійної діяльності і відповідає
кваліфікаційним вимогам, установленим Комісією (має кваліфікаційне
посвідчення установленого зразка), та отримав відповідний
сертифікат (у період до введення Комісією сертифікатів
враховується наявність кваліфікаційного посвідчення встановленого
зразка); { Абзац дванадцятий пункту 2 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 } стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи
сертифікованого фахівця у ліцензіата за будь-яким видом
професійної діяльності на фондовому ринку та/або стаж роботи як
керівної посадової особи в Комісії або в саморегулівній
організації на ринку цінних паперів, яка набула відповідного
статусу в установленому законодавством порядку; ліцензійний реєстр - перелік суб'єктів господарювання -
ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування
відповідно до отриманої ліцензіатами ліцензії як автоматизована
система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про
цих суб'єктів у порядку, установленому законодавством, з цього
питання; { Абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 } фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників
фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу
та обліку цінних паперів і похідних (деривативів); спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата -
департамент, управління, відділ, сектор тощо, які є невід'ємною
частиною внутрішньої організаційної структури ліцензіата або його
відокремленого підрозділу та мають інше місцезнаходження, ніж
ліцензіат або його відокремлений підрозділ. { Пункт 2 розділу I
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
3. Заявник (ліцензіат) (крім банку) для провадження
професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності
або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене
від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням,
зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи
(ліцензії). Для провадження діяльності відокремленим підрозділом
ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії або
спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є
невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та
має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або
в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого
підрозділу, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення
ліцензіата, встановленим для відповідного виду діяльності. { Абзац
перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо
воно не використовується іншими особами, і це підтверджується
документами, надання яких передбачено відповідно до цього Порядку. Заявник (ліцензіат) (крім банку), який має намір проваджувати
діяльність з торгівлі цінними паперами, повинен мати у власності
або в користуванні нежитлове приміщення площею не менше 20 кв.м
(крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли
приміщення може бути площею не менше 10 кв.м). { Абзац третій
пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Заявник (ліцензіат) (крім банку), який має намір поєднувати
діяльність з торгівлі цінними паперами з депозитарною діяльністю
зберігача цінних паперів, повинен мати у власності або в
користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих
кімнат загальною площею не менше 35 кв.м. { Абзац четвертий пункту
3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } Заявник (ліцензіат) (крім банку), який має намір поєднувати
вказані види діяльності з діяльністю з ведення реєстру власників
іменних цінних паперів, повинен мати у власності або в
користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих
кімнат загальною площею не менше 55 кв.м. { Абзац п'ятий пункту 3
розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } Заявник (ліцензіат) (крім банку і емітента, що здійснює
діяльність з ведення власного реєстру іменних цінних паперів),
який має намір проваджувати діяльність з ведення реєстру власників
іменних цінних паперів, повинен мати у власності або в
користуванні нежитлове приміщення, яке складається з окремих
кімнат загальною площею не менше 30 кв.м. { Абзац шостий пункту 3
розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } Заявник (ліцензіат) (крім банку), який має намір поєднувати
діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з
депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів, повинен мати у
власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке складається
з окремих кімнат загальною площею не менше 50 кв.м. { Пункт 3
розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 } Заявник (ліцензіат), який має намір проваджувати депозитарну
діяльність депозитарію цінних паперів, повинен мати у власності
або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше
400 кв.м. { Абзац пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно
з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Заявник (ліцензіат), який має намір проваджувати діяльність з
організації торгівлі на фондовому ринку, повинен мати у власності
або в користуванні нежитлове приміщення загальною площею не менше
100 кв.м (крім випадку провадження тільки електронних торгів, коли
приміщення повинно бути площею не менше 50 кв.м). { Абзац пункту 3
розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } Пункт 3 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
4. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку
здійснює Комісія. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку щодо
ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, що
проваджується емітентами, здійснюється відповідними
територіальними органами Комісії за місцезнаходженням емітента.
5. Комісія у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі
види професійної діяльності на фондовому ринку:
5.1. Діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає: 5.1.1 дилерську діяльність; 5.1.2 брокерську діяльність; 5.1.3 діяльність з управління цінними паперами; 5.1.4 андеррайтинг.
5.2. Депозитарну діяльність, що включає такі види діяльності: 5.2.1 депозитарну діяльність зберігача цінних паперів; 5.2.2 депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів; 5.2.3 розрахунково-клірингову діяльність; 5.2.4 діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів.
5.3. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
6. Діяльність з торгівлі цінними паперами може поєднуватись з
депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів може
поєднуватись з діяльністю з ведення реєстру власників іменних
цінних паперів або з діяльністю з ведення власного реєстру
власників іменних цінних паперів. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів може
поєднуватись з розрахунково-кліринговою діяльністю та діяльністю з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів або з діяльністю
з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
є виключним видом діяльності, що може поєднуватися з діяльністю
зберігача цінних паперів і діяльністю з торгівлі цінними паперами.
{ Пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981
( z0077-11 ) від 28.12.2010 } Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку не допускається, крім випадків, передбачених Законом України
"Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) та іншими актами
законодавства, які регулюють порядок здійснення окремих видів
професійної діяльності на фондовому ринку.
7. Ліцензія отримується на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондововому ринку відповідно до цього
Порядку.
8. Професійний учасник фондового ринку має право проваджувати
цю діяльність на всій території України після видачі відповідної
ліцензії Комісією за умови вступу до саморегулівної організації
професійних учасників фондового ринку за відповідним видом
професійної діяльності (за винятком фондової біржі та депозитарію)
та внесення в установленому Комісією порядку запису про включення
до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові
послуги на ринку цінних паперів (для торговця цінними паперами;
депозитарію, який провадить розрахунково-клірингову діяльність, та
біржі, якщо вона здійснює діяльність з проведення клірингу та
розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які
укладаються на цій біржі). Пункт 8 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
9. Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів
України за поданням Комісії, але не може бути меншим ніж три роки.
10. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії
ліцензії, визнання ліцензії недійсною або набуття чинності
рішенням про анулювання ліцензії. У разі закінчення строку дії ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі
цінними паперами у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю
діяльність тільки з депозитарною діяльністю зберігача цінних
паперів, та не отримання ним нової ліцензії на будь-який з видів
діяльності з торгівлі цінними паперами, ліцензія на провадження
депозитарної діяльності зберігача цінними паперами визнається
недійсною з дати закінчення строку дії ліцензії за окремим видом
діяльності з торгівлі цінними паперами, якщо цей вид діяльності є
останнім, на який отримувалась ліцензія. { Пункт 10 розділу I
доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 } У разі закінчення строку дії ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата, який поєднує цю
діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами та діяльністю
з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, та неотримання
ним нової ліцензії на провадження депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів, а також неприйняття ліцензіатом рішення
щодо припинення провадження діяльності з торгівлі цінними паперами
до закінчення строку дії зазначеної ліцензії, ліцензія на
здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів визнається недійсною з дати закінчення строку дії ліцензії
на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.
{ Пункт 10 розділу I доповнено абзацом третім згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } У разі закінчення строку дії ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних
цінних паперів у ліцензіата (крім банку), який поєднує цю
діяльність тільки з діяльністю зберігача цінних паперів, та
неотримання ним нової ліцензії на провадження діяльності з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів або ліцензії на
провадження діяльності з торгівлі цінними паперами ліцензія на
провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів
визнається недійсною з дати закінчення строку дії ліцензії на
провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів. { Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } У разі закінчення строку дії ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата, який є банком та
поєднує цю діяльність тільки з діяльністю з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів, та неотримання ним нової
ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів ліцензія на провадження діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів визнається недійсною з дати
закінчення строку дії ліцензії на провадження депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів. { Пункт 10 розділу I
доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 } Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата,
який є банком та поєднує цю діяльність тільки з діяльністю з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, ліцензія на
провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів визнається недійсною з дати набрання чинності рішенням про
анулювання ліцензії на провадження діяльності зберігача цінних
паперів. { Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів у ліцензіата (крім банку), який
поєднує цю діяльність тільки з діяльністю зберігача цінних
паперів, ліцензія на провадження депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів визнається недійсною з дати набрання чинності
рішенням про анулювання ліцензії на провадження діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів. { Пункт 10
розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 } Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензії на
провадження всіх видів професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з торгівлі цінними паперами, у ліцензіата (крім банку),
який поєднує цю діяльність тільки з депозитарною діяльністю
зберігача цінних паперів, ліцензія на провадження депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів визнається недійсною з дати
набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на останній вид
діяльності з торгівлі цінними паперами. { Пункт 10 розділу I
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009; із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } Якщо за відповідною санкцією анульовано ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів у ліцензіата,
який поєднує цю діяльність з діяльністю з торгівлі цінними
паперами та діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів, та Комісія не отримала засвідченої підписом керівника та
печаткою ліцензіата копії рішення ліцензіата щодо припинення
провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами до
дати набрання чинності рішенням про анулювання зазначеної
ліцензії, ліцензія на провадження діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів визнається недійсною з дати
набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії на провадження
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. { Пункт 10
розділу I доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } У разі отримання Комісією засвідченої копії рішення
ліцензіата щодо припинення провадження діяльності з торгівлі
цінними паперами ліцензія на провадження діяльності з торгівлі
цінними паперами визнається недійсною з дати набрання чинності
рішенням про анулювання ліцензії на провадження депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів. { Пункт 10 розділу I
доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 } Рішення про визнання ліцензії недійсною згідно з цим пунктом
оформлюється відповідним наказом, який підписується Головою
Комісії або виконуючим його обов'язки. { Пункт 10 розділу I
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
11. Провадження професійної діяльності на фондовому ринку
після закінчення строку дії ліцензії, прийняття рішення про
визнання ліцензії недійсною (крім випадків визнання ліцензії
недійсною в зв'язку з її переоформленням та видачею дубліката
ліцензії) або рішення про анулювання ліцензії, що набуло чинності
в установленому законодавством порядку (крім випадку анулювання
ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в
результаті перетворення), не допускається. Пункт 11 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
12. Якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії
види діяльності після закінчення строку її дії, то він повинен не
менше ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії
ліцензії подати до органу ліцензування відповідну заяву та
документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії
відповідно до цього Порядку. Нова ліцензія видається ліцензіату не раніше ніж в останній
робочий день дії попередньо виданої ліцензії. { Пункт 12 розділу I
доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007 }
13. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цього
Порядку. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку
дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлюється. У разі подання заяви та відповідних документів на
переоформлення ліцензії, вона чинна до дати видачі нової ліцензії.
Дата видачі ліцензії зазначається на бланку ліцензії. Ліцензія, що
переоформляється, визнається недійсною.

{ Абзац четвертий пункту 13 розділу I виключено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }

14. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в
результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити
зазначені в ліцензії види діяльності, то він протягом двадцяти
робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен
подати до органу ліцензування заяву про анулювання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку з
припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті
перетворення (додаток 14) та заяву про видачу ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 1)
і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії
відповідно до вимог цього Порядку. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в
результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він
подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати
реєстрації відповідного випуску акцій. Пункт 14 розділу I в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
15. За видачу ліцензії справляється плата в розмірі,
установленому рішенням Комісії від 12.05.2006 N 329 ( z0734-06 )
"Про встановлення розмірів плати за видачу ліцензії на провадження
окремих видів діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 22.06.2006 за N 734/12608 та
погодженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006
N 802 ( 802-2006-п ) "Про встановлення строку дії ліцензій на
провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та
погодження розміру плати за їх видачу".
16. Ліцензія або її завірена копія, видана Комісією
ліцензіату, не підлягає передачі для використання іншим суб'єктам
господарювання для здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку.
17. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись
ліцензіатом протягом усього строку дії ліцензії.
Розділ II. Порядок подання та перелік документів,

які надаються заявником при отриманні ліцензії

на провадження окремих видів професійної діяльності

на фондовому ринку
{ Назва розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
1. Для отримання ліцензії заявник надає до загального відділу
Комісії (для емітентів - до відповідного територіального органу
Комісії) або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про
видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку (додаток 1), складену державною мовою (із зазначенням на
конверті підрозділу центрального апарату Комісії (крім емітентів),
який здійснює розгляд цих документів). До заяви про видачу ліцензії на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому ринку додаються документи,
вичерпний перелік яких установлений цим Порядком. Усі документи, що подаються заявником згідно з додатками до
цього Порядку, повинні бути оформлені відповідно до них, підписані
керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання. На дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання цих
документів та аудиторського висновку про сплату статутного фонду
(капіталу) не може бути більшим двох місяців з дати підписання або
складання. У документах, що надаються згідно з цим Порядком та мають
більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані,
прошиті та засвідчені в установленому порядку. У разі, якщо документи підписані не керівником заявника, а
виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених
законами), то заявник повинен надати копію документа, який
підтверджує повноваження цієї особи. { Пункт 1 розділу II
доповнено абзацом шостим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } Крім того, документи, які надаються заявником відповідно до
вимог цього Порядку у письмовій формі, надаються також в
електронній формі в форматі, визначеному Комісією. { Пункт 1
розділу II доповнено абзацом сьомим згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 } Заявник несе відповідальність згідно з законодавством за
достовірність інформації, указаної у документах, поданих на
отримання ліцензії. Якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види
діяльності після закінчення строку її дії, то він подає документи
згідно з цим Порядком не раніше двох місяців до дати закінчення
дії попередньо виданої ліцензії.
2. У разі надання заявником заяви про видачу ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з торгівлі цінними паперами на будь-який окремий вид цієї
діяльності (брокерську діяльність, дилерську діяльність,
андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами) або
надання заяви про видачу ліцензії одночасно на декілька видів цієї
діяльності до заяви додається повний пакет документів,
передбачений пунктом 3 цього розділу. Якщо заявник має ліцензію на провадження окремого виду
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі
цінними паперами та надав заяву про видачу ліцензії на провадження
інших видів цієї діяльності, то до цієї заяви додаються тільки
документи, передбачені підпунктами 3.1 - 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.12,
3.13, 3.15, 3.16 пункту 3 цього розділу. { Абзац другий пункту 2
розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } Документи, передбачені підпунктами 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.8
пункту 3 цього розділу, подаються заявником у випадку, якщо вони
змінювались відповідно у зв'язку з отриманням нового свідоцтва про
державну реєстрацію, збільшенням (зменшенням) розміру його
статутного фонду (капіталу) та/або розширенням переліку видів
діяльності, які він має право провадити, а також при призначенні
нового керівника. { Абзац третій пункту 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Документ, передбачений підпунктом 3.3 пункту 3 цього розділу,
подається заявником у випадку збільшення розміру його статутного
фонду (капіталу), у тому числі, в розмірі, необхідному для
отримання ліцензії на окремий вид професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінним паперами, для
підтвердження сплати такого збільшення. Документи, передбачені підпунктом 3.12 пункту 3 цього
розділу, подаються заявником у випадку, якщо ці документи
надавались при отриманні ліцензії тільки для провадження
дилерської діяльності. { Пункт 2 розділу II доповнено абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
3. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами (дилерської, брокерської діяльності, андеррайтингу,
діяльності з управління цінними паперами) додаються такі
документи:
3.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
3.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія установчого документа заявника із змінами (нова редакція),
які зареєстровані в установленому порядку;
3.3 аудиторський висновок про сплату статутного (складеного)
капіталу заявника (крім банку), який повинен відповідати вимогам
розділу III Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які
подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками
фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006
N 1528 ( z0053-07 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23.01.2007 за N 53/13320. { Абзац перший підпункту 3.3
пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 } При цьому аудиторський висновок можуть надавати аудитор,
аудиторська фірма, уключені до реєстру аудиторів та аудиторських
фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що
ведеться Комісією; Підпункт 3.3 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }
3.4 виписка з Єдиного державного реєстру, що підтверджує
державну реєстрацію юридичної особи - засновника заявника. Подається заявником (крім банку), який вперше отримує
ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами щодо
засновника, що створений згідно із законодавством України (далі -
резидент);
3.5. довідка, складена заявником (крім банку) у довільній
формі, про попередню діяльність на фондовому ринку його керівника
за останні два роки до дати подання заяви про видачу відповідної
ліцензії. У довідці повинна міститися інформація про відсутність або
наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з торгівлі
цінними паперами; ліквідації за рішенням суду або накладання
санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику
фондового ринку, керівником якого він був; Підпункт 3.5 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
3.6 копія першої та другої сторінок паспорта, що містять
інформацію про фізичну особу - засновника заявника. Подається заявником (крім банку), який вперше отримує
ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами щодо
засновника, який є громадянином України (далі - резидент) з
дозволу такого засновника;
3.7 для банку - довідка Національного банку України (його
територіального управління) про розмір зареєстрованого та фактично
сплаченого статутного капіталу банку на момент подання заяви про
видачу ліцензії; Підпункт 3.7 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
3.8 для банку - копія дозволу Національного банку України з
відповідним додатком до нього (перелік операцій на фондовому
ринку, які має право здійснювати банк), засвідчена підписом
керівника та печаткою заявника;
3.9 довідка про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням
професійних учасників фондового ринку) (додаток 2). Для заявника,
утвореного у формі акціонерного товариства, зазначені відомості
надаються щодо власників, які володіють понад п'ятьма відсотками
його статутного капіталу; Підпункт 3.9 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
3.10 довідка про юридичних осіб, у яких заявник має частку
понад п'ять відсотків статутного (складеного) капіталу цих
юридичних осіб (додаток 3); Підпункт 3.10 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
3.11 довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів
заявника (ліцензіата) (додаток 4) з доданням копії свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій. Копія цього свідоцтва надається
заявником у разі реєстрації першого випуску акцій (при створенні
акціонерного товариства); Підпункт 3.11 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }
3.12 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника
(крім банку) копії документів, що підтверджують його право
власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись
(провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право
користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди
тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні
юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта
приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану
приміщення (із зазначенням його розміру); Підпункт 3.12 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
3.13 довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника
(ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на
фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами) та
сертифіковані в установленому порядку (додаток 5), з доданням
копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та
печаткою заявника. За наявності в заявника (крім банку) особи, яка займає
посаду головного бухгалтера, подається довідка в довільній формі
щодо стажу трудової діяльності цієї особи на посаді головного
бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку
або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного
посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних
учасників фондового ринку за відповідною спеціалізацією,
засвідчена підписом керівника та печаткою заявника; { Підпункт
3.13 пункту 3 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
3.14 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія
Звіту про фінансові результати (форма N 2) згідно з додатком до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові
результати" ( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній
звітний рік, засвідчені заявником (крім банку). Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано
збільшення статутного (складеного) капіталу, то необхідно надати
ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення
статутного (складеного) капіталу; { Підпункт 3.14 пункту 3 розділу
II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 } Підпункт 3.14 пункту 3 розділу II в редакції Рішень Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
3.15 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка у довільній формі про їх
відсутність (крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію);
{ Абзац другий підпункту 3.15 пункту 3 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
3.16 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу ліцензії згідно з пунктом 15 розділу I цього Порядку;
3.17 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника
копія затвердженої організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної
діяльності (додаток 6). Подається заявником, який поєднує діяльність з торгівлі
цінними паперами з іншими видами діяльності на фондовому ринку; Пункт 3 розділу II доповнено підпунктом 3.17 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
3.18 довідка про спеціалізовані структурні підрозділи
заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на
фондовому ринку за її окремими видами та мають інше
місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 15) з доданням
копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та
печаткою заявника. { Абзац перший підпункту 3.18 пункту 3 розділу
II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009 } Подається заявником, який повинен організувати свою
професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих
структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи розташовані
за іншим місцезнаходженням, ніж заявник; Пункт 3 розділу II доповнено підпунктом 3.18 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
3.19 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній
формі, про наявність у нього обладнання та програмного
забезпечення, яке відповідає вимогам його діяльності та обсягу
інформації, що обробляється, у тому числі не менше двох
комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а
також обов'язково засобів зв'язку (електронна пошта, телефон,
факс). Пункт 3 розділу II доповнено підпунктом 3.19 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
4. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів додаються такі
документи: { Абзац перший пункту 4 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
4.1 для банку - копія дозволу Національного банку України на
провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів,
засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;
4.2 аудиторський висновок відповідно до вимог підпункту 3.3
пункту 3 цього розділу. Подається ліцензіатом (крім банку) у разі, якщо після
отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого
виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
торгівлі цінними паперами він зареєстрував зміни до установчого
документа, пов'язані зі збільшенням розміру його статутного
(складеного) капіталу, для підтвердження сплати цього збільшення;
{ Абзац другий підпункту 4.2 пункту 4 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
4.3 довідка про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням
професійних учасників фондового ринку) (додаток 2). Для заявника,
утвореного у формі акціонерного товариства, зазначені відомості
надаються щодо власників, які володіють понад п'ятьма відсотками
його статутного капіталу; Підпункт 4.3 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
4.4 довідка про юридичних осіб, у яких заявник має частку
понад п'ять відсотків статутного (складеного) капіталу цих
юридичних осіб (додаток 3); Підпункт 4.4 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
4.5 довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника,
що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому
ринку (депозитарну діяльність) та сертифіковані в установленому
порядку (додаток 5), з доданням копій відповідних сертифікатів,
засвідчених підписом керівника та печаткою заявника. За наявності в заявника (крім банку) особи, яка займає
посаду головного бухгалтера, подається довідка в довільній формі
щодо стажу трудової діяльності цієї особи на посаді головного
бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку
або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного
посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних
учасників фондового ринку за відповідною спеціалізацією,
засвідчена підписом керівника та печаткою заявника; { Підпункт 4.5
пункту 4 розділу II доповнено абзацом другим згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
4.6 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові
результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік,
засвідчені заявником (крім банку). Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано
збільшення статутного (складеного) капіталу, то необхідно надати
ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення
статутного (складеного) капіталу. { Підпункт 4.6 пункту 4 розділу
II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 } У разі якщо заявник є суб'єктом малого підприємництва
(визнаний таким відповідно до законодавства), то ним надається у
порядку, встановленому цим пунктом, засвідчена копія річного
фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, що включає:
копію Балансу (форма N 1-м) та копію Звіту про фінансові
результати (форма N 2-м) згідно з додатком до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 25.02.2000 N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із
змінами); { Підпункт 4.6 пункту 4 розділу II доповнено новим
абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } Підпункт 4.6 пункту 4 розділу II в редакції Рішень Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
4.7 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. { Абзац перший підпункту 4.7 пункту
4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 } У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка у довільній формі про їх
відсутність (крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію);
{ Абзац другий підпункту 4.7 пункту 4 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
4.8 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (крім
банку) копії документів, що підтверджують його право власності на
нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться)
професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування
нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який
укладений заявником або засновником (при створенні юридичної
особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта
приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану
приміщення (із зазначенням його розміру); Підпункт 4.8 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
4.9 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (крім
банку) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі
їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною
цього приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони
(телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації,
зокрема кнопка тривожної сигналізації, цілодобова присутність
охоронця тощо). { Абзац перший підпункту 4.9 пункту 4 розділу II в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 } У разі, якщо в документі, що підтверджує право власності або
користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої
охорони, то вказаний документ не надається;
4.10 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженої організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної
діяльності (депозитарну діяльність)(додаток 6); Підпункт 4.10 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
4.11 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу ліцензії згідно з пунктом 15 розділу I цього Порядку;
4.12 довідка про спеціалізовані структурні підрозділи
заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на
фондовому ринку за її окремими видами та мають інше
місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 15) з доданням
копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та
печаткою заявника. { Абзац перший підпункту 4.12 пункту 4 розділу
II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009 } Подається заявником, який повинен організувати свою
професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих
структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи мають інше
місцезнаходження, ніж заявник; Пункт 4 розділу II доповнено підпунктом 4.12 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
4.13 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній
формі, про наявність у нього обладнання та програмного
забезпечення, яке відповідає вимогам його діяльності та обсягу
інформації, що обробляється; Пункт 4 розділу II доповнено підпунктом 4.13 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
4.14 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній
формі, про попередню діяльність на фондовому ринку його керівника
за останні два роки до дати подання заяви про видачу відповідної
ліцензії. У довідці повинна міститися інформація про відсутність або
наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну
діяльність; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у
вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку,
керівником якого він був; Пункт 4 розділу II доповнено підпунктом 4.14 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
4.15 для банку - копія свідоцтва про державну реєстрацію
заявника, засвідчена в нотаріальному порядку або органом, який
видав документ; Пункт 4 розділу II доповнено новим підпунктом 4.15 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
4.16 для банку - засвідчена в нотаріальному порядку або
органом, який видав документ, копія установчого документа заявника
зі змінами (нова редакція), які зареєстровані в установленому
порядку; Пункт 4 розділу II доповнено новим підпунктом 4.16 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
4.17 для банку - довідка Національного банку України (його
територіального управління) про розмір зареєстрованого та фактично
сплаченого статутного капіталу банку на момент подання заяви про
видачу ліцензії; Пункт 4 розділу II доповнено новим підпунктом 4.17 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
4.18 для банку - довідка про зареєстровані власні випуски
цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 4) з доданням копії
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Копія цього свідоцтва
надається заявником у разі реєстрації першого випуску акцій (при
створенні акціонерного товариства). Пункт 4 розділу II доповнено новим підпунктом 4.18 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
Документи, передбачені підпунктами 4.15-4.18 цього пункту,
подаються тільки банком, який не має ліцензії на провадження
діяльності з торгівлі цінними паперами. { Пункт 4 розділу II
доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 }
5. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів додаються такі
документи:
5.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
5.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія статуту заявника із змінами (нова редакція), які
зареєстровані в установленому порядку;
5.3 аудиторський висновок про сплату статутного капіталу
заявника, який повинен відповідати вимогам розділу III Положення
щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті
інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку,
затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1528 ( z0053-07 )
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за
N 53/13320. При цьому якщо депозитарій провадить
розрахунково-клірингову діяльність, то цей аудиторський висновок
можуть надавати аудитор, аудиторська фірма, уключені до реєстру
аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки
фінансових установ, що ведеться Комісією; Підпункт 5.3 пункту 5 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009, N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
5.4 довідка про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням
професійних учасників фондового ринку) (додаток 2);
5.5 довідка, складена заявником у довільній формі, про
попередню діяльність на фондовому ринку його керівника за останні
два роки до дати подання заяви про видачу відповідної ліцензії. У довідці повинна міститися інформація про відсутність або
наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну
діяльність; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у
вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку,
керівником якого він був; Підпункт 5.5 пункту 5 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
5.6 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові
результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік,
засвідчені заявником. Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано
збільшення статутного капіталу, то необхідно надати ці форми також
і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення статутного
капіталу; { Підпункт 5.6 пункту 5 розділу II доповнено новим
абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } Підпункт 5.6 пункту 5 розділу II в редакції Рішень Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
5.7 довідка про юридичних осіб, у яких заявник має частку
понад п'ять відсотків статутного (складеного) капіталу цих
юридичних осіб (додаток 3); Підпункт 5.7 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
5.8 довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів
заявника (ліцензіата) (додаток 4), з доданням копії свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій. Копія цього свідоцтва надається
заявником у разі реєстрації першого випуску акцій (при створенні
акціонерного товариства); Підпункт 5.8 пункту 5 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }
5.9 довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника,
що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому
ринку (депозитарну діяльність) та сертифіковані в установленому
порядку (додаток 5), з доданням копій відповідних сертифікатів,
засвідчених підписом керівника та печаткою заявника. За наявності в заявника особи, яка займає посаду головного
бухгалтера, подається довідка в довільній формі щодо стажу
трудової діяльності цієї особи на посаді головного бухгалтера або
бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій
фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення
фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників
фондового ринку за відповідною спеціалізацією, засвідчена підписом
керівника та печаткою заявника; { Підпункт 5.9 пункту 5 розділу II
доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007 }
5.10 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженої організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної
діяльності (депозитарну діяльність) (додаток 6);
5.11 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника
копії документів, що підтверджують його право власності на
нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться)
професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування
нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який
укладений заявником (ліцензіатом) або засновником (при створенні
юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), з доданням
акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та
плану приміщення (із зазначенням його розміру); Підпункт 5.11 пункту 5 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
5.12 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка в довільній формі про їх
відсутність (крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію).
{ Абзац другий підпункту 5.12 пункту 5 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
5.13 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника
копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною
вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої
охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи
сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо). { Абзац
перший підпункту 5.13 пункту 5 розділу II в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 } У разі, якщо в документі, що підтверджує право власності або
користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої
охорони, то вказаний документ не надається
5.14 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу відповідної ліцензії згідно з пунктом 15 розділу I цього
Порядку;
5.15 довідка про спеціалізовані структурні підрозділи
заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на
фондовому ринку за її окремими видами та мають інше
місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 15) з доданням
копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та
печаткою заявника. { Абзац перший підпункту 5.15 пункту 5 розділу
II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009 } Подається заявником, який повинен організувати свою
професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих
структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи мають інше
місцезнаходження, ніж заявник; Пункт 5 розділу II доповнено підпунктом 5.15 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
5.16 довідка, складена заявником у довільній формі, про
наявність у нього обладнання та програмного забезпечення, яке
відповідає вимогам його діяльності та обсягу інформації, що
обробляється. Пункт 5 розділу II доповнено підпунктом 5.16 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
6. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
розрахунково - клірингової діяльності додаються такі документи:
6.1 аудиторський висновок відповідно до вимог підпункту 5.3
пункту 5 цього розділу - у разі, якщо після отримання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів, ліцензіатом зареєстровані зміни до
статуту, пов'язані зі збільшенням розміру його статутного
капіталу, для підтвердження сплати цього збільшення; Підпункт 6.1 пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009, N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 }
6.2 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові
результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік,
засвідчені заявником. Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано
збільшення статутного капіталу, то необхідно надати ці форми також
і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення статутного
капіталу; { Підпункт 6.2 пункту 6 розділу II доповнено новим
абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } Підпункт 6.2 пункту 6 розділу II в редакції Рішень Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
6.3 довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника,
що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому
ринку, а саме розрахунково-клірингову діяльність та сертифіковані
(депозитарна діяльність) в установленому порядку (додаток 5), з
доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом
керівника та печаткою заявника;
6.4 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженої та організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної
діяльності (розрахунково-клірингову діяльність)(додаток 6);
6.5 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженого Положення про гарантійний фонд, яке повинно
відповідати вимогам, встановленим Комісією;
6.6 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу відповідної ліцензії згідно з пунктом 15 розділу I цього
Порядку;
6.7 довідка, складена заявником у довільній формі, про
попередню діяльність на фондовому ринку його керівника за останні
два роки до дати подання заяви про видачу відповідної ліцензії. У довідці повинна міститися інформація про відсутність або
наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну
діяльність; ліквідації за рішенням суду або накладання санкції у
вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику фондового ринку,
керівником якого він був. Пункт 6 розділу II доповнено підпунктом 6.7 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
7. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
додаються такі документи:
7.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
7.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія установчого документа заявника із змінами (нова редакція),
які зареєстровані в установленому порядку;
7.3 для банку - копія дозволу Національного банку України на
провадження діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;
7.4 аудиторський висновок про сплату статутного (складеного)
капіталу заявника (крім банку), який повинен відповідати вимогам
розділу III Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які
подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками
фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006
N 1528 ( z0053-07 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23.01.2007 за N 53/13320. { Абзац перший підпункту 7.4
пункту 7 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Подається заявником, який вперше отримує ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних
цінних паперів. Ліцензіат, у якого закінчується строк дії попередньо виданої
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, при отриманні нової
ліцензії подає вищевказаний документ тільки у разі, якщо в період
дії попередньо виданої ліцензії на вказану діяльність ліцензіат
зареєстрував зміни до статуту, пов'язані зі збільшенням розміру
його статутного (складеного) капіталу для підтвердження сплати
цього збільшення; { Абзац третій підпункту 7.4 пункту 7 розділу II
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
7.5 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові
результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік,
засвідчені заявником (крім банку). Якщо заявник є суб'єктом малого підприємництва (визнаний
таким відповідно до законодавства), то ним надається у порядку,
встановленому цим пунктом, засвідчена копія річного фінансового
звіту суб'єкта малого підприємництва, що включає: копію Балансу
(форма N 1-м) та копію Звіту про фінансові результати (форма
N 2-м) згідно з додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000
N 39 ( z0161-00 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами), за останній звітний рік,
засвідчені заявником. Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано
збільшення статутного (складеного) капіталу, то необхідно надати
ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення
статутного (складеного) капіталу; { Підпункт 7.5 пункту 7 розділу
II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 } Підпункт 7.5 пункту 7 розділу II в редакції Рішень Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
7.6 довідка про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням
професійних учасників фондового ринку) (додаток 2);
7.7 виписка з Єдиного державного реєстру, що підтверджує
державну реєстрацію юридичної особи - засновника заявника. Подається заявником (крім банку), який вперше отримує
відповідну ліцензію щодо засновника - резидента;
7.8 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній
формі, про попередню діяльність на фондовому ринку його керівника
за останні два роки до дати подання заяви про видачу відповідної
ліцензії. У довідці повинна міститися інформація про відсутність або
наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів; ліквідації за рішенням
суду або накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії
професійному учаснику фондового ринку, керівником якого він був;
{ Підпункт 7.8 пункту 7 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
7.9 копія першої та другої сторінок паспорта, що містять
інформацію про фізичну особу - засновника заявника. Подається заявником (крім банку), який вперше отримує
відповідну ліцензію щодо засновника - резидента з дозволу такого
засновника;
7.10 довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів
заявника (ліцензіата) (додаток 4), з доданням копії свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій. Копія цього свідоцтва надається
заявником у разі реєстрації першого випуску акцій (при створенні
акціонерного товариства); Підпункт 7.10 пункту 7 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }
7.11 довідка про керівних посадових осіб та фахівців
заявника, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на
фондовому ринку (депозитарну діяльність - діяльність з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів) та сертифіковані в
установленому порядку (додаток 5), з доданням копій відповідних
сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника. За наявності в заявника (крім банку) особи, яка займає
посаду головного бухгалтера, подається довідка в довільній формі
щодо стажу трудової діяльності цієї особи на посаді головного
бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку
або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного
посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних
учасників фондового ринку за відповідною спеціалізацією,
засвідченої підписом керівника та печаткою заявника; { Підпункт
7.11 пункту 7 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
7.12 довідка про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат)
має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб
(додаток 7); Підпункт 7.12 пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
7.13 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника
(крім банку) копії документів, що підтверджують його право
власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись
(провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право
користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди
тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні
юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта
приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану
приміщення (із зазначенням його розміру); Підпункт 7.13 пункту 7 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
7.14 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника
(крім банку) копія документа з відповідними додатками до нього (у
разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою
охороною цього приміщення із зазначенням способів здійснення такої
охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи
сигналізації, зокрема кнопка тривожної сигналізації, цілодобова
присутність охоронця тощо). { Абзац перший підпункту 7.14 пункту 7
розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 } У разі, якщо в документі, що підтверджує право власності або
користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої
охорони, то вказаний документ не надається;
7.15 перелік емітентів, ведення реєстрів яких здійснює
заявник (ліцензіат) (додаток 8), крім заявника, який вперше
отримує ліцензію;
7.16 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка в довільній формі про їх
відсутність (крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію);
{ Абзац другий підпункту 7.16 пункту 7 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
7.17 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженої організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної
діяльності (депозитарну діяльність - діяльність із ведення реєстру
власників іменних цінних паперів)(додаток 6). Подається ліцензіатом у разі суміщення діяльності з торгівлі
цінними паперами з депозитарною діяльністю зберігача цінних
паперів та діяльністю з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів; { Абзац другий підпункту 7.17 пункту 7 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
7.18 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу відповідної ліцензії згідно з пунктом 15 розділу I цього
Порядку;
7.19 довідка про спеціалізовані структурні підрозділи
заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на
фондовому ринку за її окремими видами та мають інше
місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат) (додаток 15) з доданням
копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та
печаткою заявника. { Абзац перший підпункту 7.19 пункту 7 розділу
II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009 } Подається заявником, який повинен організувати свою
професійну діяльність на фондовому ринку у складі спеціалізованих
структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи мають інше
місцезнаходження, ніж заявник; Пункт 7 розділу II доповнено підпунктом 7.19 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
7.20 довідка, складена заявником (крім банку) у довільній
формі, про наявність у нього обладнання та програмного
забезпечення, яке відповідає вимогам його діяльності та обсягу
інформації, що обробляється. Пункт 7 розділу II доповнено підпунктом 7.20 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
8. До заяви на видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних
паперів додаються такі документи:
8.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
8.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія установчого документа заявника із змінами (нова редакція),
які зареєстровані в установленому порядку;
8.3 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
8.4 відомості про кількість власників іменних цінних паперів
у сукупності з усіх власних випусків іменних цінних паперів,
засвідчені печаткою та підписом заявника в довільній формі;
8.5 довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника,
що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому
ринку (депозитарну діяльність - діяльність із ведення власного
реєстру власників іменних цінних паперів) та сертифіковані в
установленому порядку (додаток 5), з доданням копій відповідних
сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника;
8.6 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка в довільній формі про їх
відсутність (крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію);
{ Абзац другий підпункту 8.6 пункту 8 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
8.7 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу відповідної ліцензії, згідно з пунктом 15 розділу I цього
Порядку;
8.8 довідка, складена заявником у довільній формі щодо
наявності в нього приміщення архіву, сховища або сейфів з
обмеженим до них доступом для здійснення діяльності з ведення
власного реєстру власників іменних цінних паперів, обладнаного
охоронною та протипожежною сигналізацією, а також наявність у
нього обладнання та програмного забезпечення, яке відповідає
вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється. Пункт 8 розділу II доповнено підпунктом 8.8 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
9. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі
на фондовому ринку додаються такі документи:
9.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
отримана в порядку, установленому Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), засвідчена нотаріально або органом, який видав
документ;
9.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ
копія установчого документа заявника із змінами (нова редакція),
які зареєстровані в установленому порядку;
9.3 аудиторський висновок про сплату статутного (складеного)
капіталу заявника, який повинен відповідати вимогам розділу III
Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації емітентами та професійними учасниками
фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N
1528 ( z0053-07 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23.01.2007 за N 53/13320. { Абзац перший підпункту 9.3
пункту 9 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Подається заявником, який вперше отримує ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку- діяльності
з організації торгівлі на фондовому ринку. Ліцензіат, у якого закінчується строк дії попередньо виданої
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
- діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, при
отриманні нової ліцензії подає вищевказаний документ тільки у
разі, якщо в період дії попередньо виданої ліцензії на вказану
діяльність ліцензіат зареєстрував зміни до установчого документа,
пов'язані зі збільшенням розміру його статутного (складеного)
капіталу, для підтвердження сплати цього збільшення, у тому числі
розміру, визначеному для отримання ліцензії; { Абзац третій
підпункту 9.3 пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
9.4 довідка про склад активів заявника (у довільній формі) із
зазначенням видів фінансових інвестицій;
9.5 копія Балансу (форма N 1) згідно з додатком до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99
N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), та копія Звіту про фінансові
результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 397/3690 (із змінами), за останній звітний рік,
засвідчені заявником. Якщо заявником (ліцензіатом) у поточному році зареєстровано
збільшення статутного (складеного) капіталу, то необхідно надати
ці форми також і за звітний квартал, у якому відбулося збільшення
статутного (складеного) капіталу; { Підпункт 9.5 пункту 9 розділу
II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 } Підпункт 9.5 пункту 9 розділу II в редакції Рішень Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
9.6 довідка про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням
професійних учасників фондового ринку) (додаток 2);
9.7 виписка з Єдиного державного реєстру, що підтверджує
державну реєстрацію юридичної особи - засновника заявника. Подається заявником, який вперше отримує відповідну ліцензію
щодо засновника - резидента;
9.8 довідка, складена заявником у довільній формі, про
попередню діяльність на фондовому ринку його керівника за останні
два роки до дати подання заяви про видачу відповідної ліцензії. У довідці повинна міститися інформація про відсутність або
наявність фактів: анулювання сертифіката на право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації
торгівлі цінними паперами; ліквідації за рішенням суду або
накладання санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному
учаснику фондового ринку, керівником якого він був; Підпункт 9.8 пункту 9 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
9.9 довідка про юридичних осіб, у яких заявник має частку
понад п'ять відсотків статутного (складеного) капіталу цих
юридичних осіб (додаток 3); Підпункт 9.9 пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
9.10 довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів
заявника (ліцензіата) (додаток 4) з доданням копії свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій. Копія цього свідоцтва надається
заявником у разі реєстрації першого випуску акцій (при створенні
акціонерного товариства); Підпункт 9.10 пункту 9 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }
9.11 довідка про керівних посадових осіб та фахівців
заявника, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на
фондовому ринку (діяльність з організації торгівлі на фондовому
ринку) та сертифіковані в установленому порядку (додаток 5), з
доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом
керівника та печаткою заявника. За наявності в заявника особи, яка займає посаду головного
бухгалтера, подається довідка в довільній формі щодо стажу
трудової діяльності цієї особи на посаді головного бухгалтера або
бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку або в іншій
фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного посвідчення
фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників
фондового ринку за відповідною спеціалізацією, засвідчена підписом
керівника та печаткою заявника. { Підпункт 9.11 пункту 9 розділу
II доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007 }
9.12 список членів фондової біржі, складений в алфавітному
порядку із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду
юридичної особи, місцезнаходження та номерів телефонів;
9.13 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника
копії документів, що підтверджують його право власності на
нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться)
професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування
нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який
укладений заявником (ліцензіатом) або засновником (при створенні
юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), з доданням
акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та
плану приміщення (із зазначенням його розміру); Підпункт 9.13 пункту 9 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
9.14 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженої організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють професійну діяльність на
фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому
ринку (додаток 6);
9.15 копію правил біржі, що зареєстровані Комісією в порядку
та строки, установлені для реєстрації змін до правил, засвідчену
підписом керівника та печаткою заявника; Підпункт 9.15 пункту 9 розділу II в редакції Рішень Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
9.16 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка в довільній формі про їх
відсутність (крім випадку, коли заявник вперше отримує ліцензію);
{ Абзац другий підпункту 9.16 пункту 9 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
9.17 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу відповідної ліцензії, згідно з пунктом 15 розділу I цього
Порядку.
Розділ III. Умови видачі ліцензії

на провадження окремих видів професійної

діяльності на фондовому ринку
Глава 1. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності

з торгівлі цінними паперами
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, може
отримати тільки юридична особа, створена у формі господарського
товариства згідно з Цивільним ( 435-15 ) та Господарським
( 436-15 ) кодексами України, законами України. Пункт 1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
2. Для торговця цінними паперами відповідно до законодавства
операції з цінними паперами становлять виключний вид його
діяльності, що повинно бути відображено в його установчому
документі. Установчий документ повинен ураховувати особливості положень
щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами,
установлених Цивільним ( 435-15 ) та Господарським кодексами
України ( 436-15 ), Законами України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ) та "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ).
3. Статутний (складений) капітал торговця цінними паперами
при його створенні повинен бути сплачений виключно за рахунок
грошових коштів. { Абзац перший пункту 3 глави 1 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Збільшення статутного (складеного) капіталу торговця цінними
паперами повинно бути сплачено виключно за рахунок грошових
коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа
банку (крім випадку збільшення статутного (складеного) капіталу за
рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів або резервного
капіталу). { Пункт 3 глави 1 розділу III доповнено абзацом другим
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме
дилерської діяльності може бути видано торговцю цінними паперами
(крім банку), який має сплачений грошима статутний (складений)
капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень. Пункт 4 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009, N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 }
5. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме
брокерської діяльності може бути видано торговцю цінними паперами
(крім банку), який має сплачений грошима статутний (складений)
капітал у розмірі не менш як 1 мільйон гривень. Пункт 5 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009, N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 }
6. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме
андеррайтингу та діяльності з управління цінними паперами може
бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має
сплачений грошима статутний (складений) капітал у розмірі не менш
як 7 мільйонів гривень. Пункт 6 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009, N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 }
7. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами може бути
видано банку, створеному у формі господарського товариства, у
статуті якого передбачені відповідні операції з цінними паперами,
а мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан банку
повинні відповідати вимогам, що встановлені Національним банком
України. Пункт 7 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
8. Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі
банк), у статутному (складеному) капіталі якого частка іншого
торговця цінними паперами перевищує 10 відсотків. Пункт 8 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
9. Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі
банк), якщо його частка у статутному (складеному) капіталі іншого
торговця цінними паперами перевищує 10 відсотків. Пункт 9 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
10. Керівні посадові особи торговця цінними паперами (у тому
числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані
повноваження щодо провадження діяльності з торгівлі цінними
паперами, визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 )
"Про визначення переліку керівних посадових осіб, які підлягають
сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної
діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 19.01.99 за N 25/3318 (далі - рішення Комісії від
05.01.99 N 1), а також фахівці торговця цінними паперами, його
відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які
безпосередньо здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами,
повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію
осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в
Україні, затвердженим рішенням Комісії від 29.07.98 N 93
( z0631-98 ), та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
06.10.98 за N 631/3071 (далі - Положення про сертифікацію). Пункт 10 глави 1 розділу III в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
11. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
- діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської
діяльності кваліфікаційні вимоги такі: не менше двох
сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та
по одному сертифікованому фахівцю (у тому числі керівна посадова
особа) - для відокремленого структурного підрозділу, який
провадить цей вид діяльності. Пункт 11 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
12. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
- діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської
діяльності, діяльності з управління цінними паперами,
андеррайтингу кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох
сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та
по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові
особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з
цих видів діяльності. Пункт 12 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
13. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні
ліцензії на провадження декількох видів професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами одночасно
кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих
фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три
сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для
відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності. Пункт 13 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
14. Для банку при отриманні ліцензії на провадження
будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі:
не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні
посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі
керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який
провадить будь-який з цих видів діяльності. Пункт 14 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
15. Для банку при отриманні ліцензії на провадження декількох
видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
торгівлі цінними паперами одночасно кваліфікаційні вимоги такі: не
менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні
посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому числі
керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який
провадить ці види діяльності. { Абзац перший пункту 15 глави 1
розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } Якщо банк має декілька спеціалізованих структурних
підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на
фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони
суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених
Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених
підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку
цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 16.03.2006 N 160
( z0409-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
10.04.2006 за N 409/12283 (із змінами) (далі - Положення щодо
організації діяльності банків та їх відокремлених структурних
підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на
фондовому ринку). { Пункт 15 глави 1 розділу III доповнено абзацом
другим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
16. Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених
та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні
діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати
в інших професійних учасниках фондового ринку. { Абзац перший
пункту 16 глави 1 розділу III в редакції Рішень Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Керівник торговця цінними паперами (крім банку) повинен мати
стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, а за останні
два роки цієї діяльності не повинен мати факту анулювання
сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними
паперами в Україні - з торгівлі цінними паперами, бути керівником
професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за
рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді
анулювання ліцензії. { Абзац другий пункту 16 глави 1 розділу III
в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його
відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів)
можуть працювати не більше ніж у двох торговців цінними паперами,
але не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках.
{ Абзац третій пункту 16 глави 1 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } За наявності в торговця цінними паперами (крім банку) особи,
яка займає посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати
Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників
ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007
N 815 ( z0510-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
16.05.2007 за N 510/13777. { Пункт 16 глави 1 розділу III
доповнено абзацом четвертим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007 } У разі організації заявником діяльності з торгівлі цінними
паперами у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які
мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому
регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник
цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному
такому підрозділу (крім випадку, провадження тільки дилерської
діяльності). { Пункт 16 глави 1 розділу III доповнено абзацом
п'ятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
17. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен
відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного
(складеного ) капіталу, а розмір його власного капіталу за даними
фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 3.14 пункту
3 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір
зареєстрованого статутного (складеного) капіталу. При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не
меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за
підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати
створення цього товариства. Пункт 17 глави 1 розділу III в редакції Рішень Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
18. Всі власні випуски цінних паперів заявника на дату
подання заяви про видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в
установленому порядку. Заявник (ліцензіат), що створений у формі акціонерного
товариства, який при збільшенні статутного капіталу на
дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо
попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж
установлений мінімальний розмір статутного капіталу, необхідний
для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк,
установлений законодавством для подання Комісії звіту про
результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не
порушений. { Пункт 18 глави 1 розділу III доповнено абзацом другим
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
19. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення та технічне
забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, що відповідають
вимогам, установленим Комісією для цього виду діяльності. Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні
підрозділи при організації діяльності з торгівлі цінними паперами
повинні відповідати вимогам, установленим Положенням щодо
організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при
здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку
( z0409-06 ). { Пункт 19 глави 1 розділу III доповнено абзацом
другим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
20. Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами не може одержати ліцензіат, який не забезпечив виконання
протягом строку дії попередньо виданої ліцензії розпоряджень про
усунення порушень законодавства, постанов про накладання санкцій
за правопорушення (у тому числі, що передбачали сплату відповідних
штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього
ліцензіата, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються
діяльності цього ліцензіата, які не були оскаржені в судовому
порядку.
21. Торговець цінними паперами може отримати нову ліцензію не
раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії
за відповідною санкцією.
22. Копію ліцензії можуть отримати відокремлені підрозділи
заявника, якщо подані документи відповідають вимогам пункту 1
розділу V цього Порядку. Пункт 22 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
Глава 2. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме депозитарної діяльності

зберігача цінних паперів
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів можуть отримати банки,
торговці цінними паперами або реєстратори, установчі документи
яких передбачають здійснення депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів. { Абзац перший пункту 1 глави 2 розділу III в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } Установчі документи ліцензіата, подані на отримання ліцензії,
повинні враховувати особливості, визначені Законом України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ). { Абзац другий пункту 1
глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
2. Мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан
банку для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів повинен відповідати вимогам,
що встановлені Національним банком України. Пункт 2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
3. Статутний (складений) капітал торговця цінними паперами на
дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю
сплачений, у тому числі грошовими коштами в розмірі не менш як 7
мільйонів гривень. Збільшення статутного (складеного) капіталу торговця цінними
паперами повинно бути сплачено виключно за рахунок грошових
коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа
банку (крім випадку збільшення статутного (складеного) капіталу за
рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів або резервного
капіталу). { Пункт 3 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } Пункт 3 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009, N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 }
4. Статутний (складений) капітал реєстратора на дату подання
заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений, у тому
числі грошовими коштами, в розмірі не менш як 7 мільйонів гривень. Збільшення статутного (складеного) капіталу реєстратора, яке
сплачено за рахунок грошових коштів, повинно підтверджуватись
копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення
статутного (складеного) капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції
дивідендів або резервного капіталу). Пункт 4 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009; в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 }
5. У статутному (складеному) капіталі зберігача частка іншого
зберігача, торговця цінними паперами, інвестиційної компанії та
інших професійних учасників фондового ринку не може перевищувати
п'яти відсотків. Частка інституційного інвестора, який не є
професійним учасником фондового ринку (страхова компанія,
недержавний пенсійний фонд та інші) у статутному (складеному)
капіталі зберігача не може перевищувати двадцяти відсотків, якщо
інше не передбачено законом. Пункт 5 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
6. Керівні посадові особи заявника (у тому числі банку), його
відокремлених підрозділів, яким надані повноваження здійснювати
депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, визначені
рішенням Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), а також фахівці
заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних
підрозділів (у тому числі керівник цього підрозділу), які
безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних
паперів, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про
сертифікацію" ( z0631-98 ). { Абзац перший пункту 6 глави 2
розділу III в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Для заявника (крім банку) та його відокремлених підрозділів,
яким надані повноваження щодо здійснення депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів, кваліфікаційні вимоги при отриманні
ліцензії такі: не менше трьох сертифікованих у встановленому
порядку фахівців (у тому числі керівні посадові особи). { Абзац
другий пункту 6 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } За наявності в заявника (крім банку) особи, яка займає
посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним
вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних
паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815
( z0510-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
16.05.2007 за N 510/13777. { Пункт 6 глави 2 розділу III доповнено
абзацом третім згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
7. Для банку кваліфікаційні вимоги при отриманні ліцензії
такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі
керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому
числі керівні посадові особи) - для кожного відокремленого
підрозділу, яким надані повноваження щодо здійснення діяльності
зберігача цінних паперів. { Абзац перший пункту 7 глави 2 розділу
III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009 } Керівні посадові особи та фахівці заявника (його
відокремлених та спеціалізованих структурних підрозділів), які
сертифіковані в установленому Комісією порядку, не можуть
одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового
ринку. { Абзац другий пункту 7 глави 2 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на
фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї
діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право
здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні -
депозитарну діяльність, бути керівником професійного учасника
фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого
застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії. { Абзац
третій пункту 7 глави 2 розділу III в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } У разі організації заявником депозитарної діяльності
зберігача цінними паперами у складі спеціалізованих структурних
підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому
числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому
числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох
по кожному такому підрозділу. { Пункт 7 глави 2 розділу III
доповнено абзацом четвертим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007 } Якщо заявник (крім банку) має декілька структурних
підрозділів, які провадять окремі види професійної діяльності на
фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони
суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених
Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженими рішенням
Комісії від 26.05.2006 N 349 ( z0975-06 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за N 975/12849 (далі -
Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності). { Пункт 7 глави 2
розділу III доповнено абзацом п'ятим згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } У разі, якщо банк має декілька структурних підрозділів, які
провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку,
то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи
спеціалістів таких підрозділів, установлених Положенням щодо
організації діяльності банків та їх відокремлених структурних
підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку
цінних паперів ( z0409-06 ). { Пункт 7 глави 2 розділу III
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
8. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен
відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного
(складеного ) капіталу, а розмір його власного капіталу за даними
фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 4.6 пункту
4 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір
зареєстрованого статутного (складеного) капіталу. При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не
меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за
підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати
створення цього товариства. Пункт 8 глави 2 розділу III в редакції Рішень Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
9. Всі власні випуски цінних паперів заявника на дату подання
заяви про видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в
установленому порядку. Заявник (ліцензіат), що створений у формі акціонерного
товариства, який при збільшенні статутного капіталу на дату
подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо
попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж
установлений мінімальний розмір статутного капіталу, необхідний
для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк,
установлений законодавством для подання Комісії звіту про
результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не
порушений. { Пункт 9 глави 2 розділу III доповнено абзацом другим
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
10. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення та технічне
забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, що
відповідають вимогам, установленим Комісією для цього виду
діяльності. Заявник (крім банку) і його відокремлені та/або
спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів повинні відповідати вимогам,
установленим Ліцензійними умовами провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності
( z0975-06 ). { Пункт 10 глави 2 розділу III доповнено абзацом
другим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 } Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні
підрозділи при організації депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів повинні відповідати вимогам, установленим
Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених
підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на
фондовому ринку ( z0409-06 ). { Пункт 10 глави 2 розділу III
доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
11. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів не може одержати ліцензіат,
який не забезпечив виконання протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії розпоряджень про усунення порушень законодавства,
постанов про накладання санкцій за правопорушення (у тому числі,
що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились
уповноваженими особами Комісії щодо цього ліцензіата, а також
відповідних рішень Комісії, що стосуються цього ліцензіата, які не
оскаржені в судовому порядку.
12. Зберігач може отримати нову ліцензію не раніше ніж через
рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною
санкцією.
13. Копію ліцензії можуть отримати відокремлені підрозділи
зберігача, якщо подані документи відповідають вимогам пункту 1
розділу V цього Порядку. Пункт 13 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
Глава 3. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме депозитарної діяльності

депозитарію цінних паперів
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів, може отримати тільки
юридична особа, яка створена згідно із Цивільним ( 435-15 ) та
Господарським ( 436-15 ) кодексами України, законами України у
формі відкритого акціонерного товариства, учасниками якої є не
менше ніж десять зберігачів. Фондова біржа чи учасники
організаційно оформленого позабіржового ринку можуть бути
засновниками депозитарію. Пункт 1 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
2. Статут депозитарію повинен ураховувати особливості,
визначені Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) та іншими законодавчими актами, а також депозитарна
діяльність повинна визначатися у статуті як виключна його
діяльність, якщо інше не встановлено зазначеним Законом.
3. Статутний капітал депозитарію на дату подання заяви про
видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений у розмірі не менш
як 15 мільйонів гривень. Пункт 3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009; в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 }
4. Частка одного учасника в статутному капіталі депозитарію
не може перевищувати 25 відсотків цього капіталу, крім частки
держави в статутному капіталі депозитарію. Пункт 4 глави 3 розділу III в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009 }
5. Керівні посадові особи заявника (його відокремлених
підрозділів), визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1
( z0025-99 ), усі працівники підрозділів депозитарію та
спеціалізованих структурних підрозділів (у тому числі керівник
цього підрозділу), які безпосередньо здійснюють депозитарну
діяльність депозитарію, повинні бути сертифіковані згідно з
Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ). { Абзац перший
пункту 5 глави 3 розділу III в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009 } Зазначені керівні посадові особи та фахівці заявника не
можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику
фондового ринку. { Абзац другий пункту 5 глави 3 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Керівник заявника повинен мати стаж роботи на фондовому ринку
не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не
повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну
діяльність, бути керівником професійного учасника фондового ринку,
якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась
санкція у вигляді анулювання ліцензії. { Абзац третій пункту 5
глави 3 розділу III в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Якщо заявник має декілька структурних підрозділів, які
провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку,
то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи
спеціалістів таких підрозділів, установлених Ліцензійними умовами
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності ( z0975-06 ). { Пункт 5 глави 3 розділу
III доповнено абзацом четвертим згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } За наявності в заявника особи, яка займає посаду головного
бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до
головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів,
затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815 ( z0510-07 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за
N 510/13777. { Пункт 5 глави 3 розділу III доповнено абзацом
п'ятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
6. Заявник при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам
законодавства щодо сплати статутного капіталу, а розмір його
власного капіталу за даними фінансової звітності, що надається
згідно з підпунктом 5.6 пункту 5 розділу II цього Порядку, повинен
бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного (складеного)
капіталу. При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не
меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за
підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати
створення цього товариства. Пункт 6 глави 3 розділу III в редакції Рішень Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
7. Всі власні випуски цінних паперів заявника на дату подання
заяви про видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в
установленому порядку. Депозитарій, який при збільшенні статутного капіталу на дату
подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо
попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж
установлений мінімальний розмір статутного капіталу, необхідний
для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк,
установлений законодавством для подання Комісії звіту про
результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не
порушений. { Пункт 7 глави 3 розділу III доповнено абзацом другим
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
8. Депозитарій повинен мати приміщення та технічне
забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, що
відповідають вимогам, установленим Комісією для цього виду
діяльності. Заявник і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні
підрозділи при організації депозитарної діяльності повинні
відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності ( z0975-06 ). { Пункт 8 глави 3 розділу III доповнено
абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
9. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів не може одержати
депозитарій, який не забезпечив виконання протягом строку дії
попередньо виданої ліцензії розпоряджень про усунення порушень
законодавства, постанов про накладання санкцій за правопорушення
(у тому числі, що передбачали сплату відповідних штрафів), що
виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього ліцензіата, а
також відповідних рішень Комісії, що стосуються цього ліцензіата,
які не оскаржені в судовому порядку.
10. Депозитарій може отримати нову ліцензію не раніше ніж
через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за
відповідною санкцією.
Глава 4. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме розрахунково-клірингової діяльності
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
розрахунково-клірингової діяльності може отримати тільки
депозитарій, який має ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності , а саме
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.
2. Статут депозитарію повинен передбачати провадження
розрахунково-клірингової діяльності.
3. Статутний капітал депозитарію на дату подання заяви про
видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений у розмірі не менш
як 15 мільйонів гривень. Пункт 3 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009; в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 }
4. Керівні посадові особи заявника (його відокремлених
підрозділів), визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1
( z0025-99 ), усі працівники підрозділів депозитарію та
спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо
здійснюють розрахунково-клірингову діяльність, повинні бути
сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб
( z0631-98 ). { Абзац перший пункту 4 глави 4 розділу III в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Зазначені фахівці депозитарію не мають права поєднувати цю
діяльність з діяльністю у підрозділах, які провадять інші види
професійної діяльності на фондовому ринку. { Пункт 4 глави 4
розділу III доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } Керівник заявника повинен мати стаж роботи на фондовому ринку
не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не
повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну
діяльність, бути керівником професійного учасника фондового ринку,
якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням
суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді анулювання
ліцензії. { Пункт 4 глави 4 розділу III доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
5. Депозитарій при отриманні ліцензії повинен відповідати
вимогам законодавства щодо сплати статутного капіталу, а розмір
його власного капіталу за даними фінансової звітності, що
надається згідно з підпунктом 6.2 пункту 6 розділу II цього
Порядку, має становити не менш як 25 мільйонів гривень. { Абзац
перший пункту 5 глави 4 розділу III в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 } При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не
меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за
підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати
створення цього товариства. Пункт 5 глави 4 розділу III в редакції Рішень Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
6. Всі власні випуски цінних паперів заявника, на дату
подання заяви про видачу ліцензії, повинні бути зареєстровані в
установленому порядку. Депозитарій, який при збільшенні статутного капіталу на дату
подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо
попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж
установлений мінімальний розмір статутного капіталу, необхідний
для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк,
установлений законодавством для подання Комісії звіту про
результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не
порушений. { Пункт 6 глави 4 розділу III доповнено абзацом другим
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
7. Депозитарій повинен мати приміщення та технічне
забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, що відповідають вимогам,
установленим Комісією для цього виду діяльності.
8. Депозитарій, який отримав ліцензію на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме розрахунково-клірингової діяльності, набуває
статусу клірингового депозитарію.
9. Депозитарій і його відокремлені та/або спеціалізовані
структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності
повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності ( z0975-06 ). Главу 4 розділу III доповнено пунктом 9 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
10. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
розрахунково-клірингової діяльності не може одержати депозитарій,
який не забезпечив виконання протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії розпоряджень про усунення порушень законодавства
щодо цінних паперів, постанов про накладання санкцій за
правопорушення на ринку цінних паперів (у тому числі, що
передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились
уповноваженими особами Комісії щодо цього ліцензіата, а також
відповідних рішень Комісії, що стосуються цього ліцензіата, які не
оскаржені в судовому порядку. Главу 4 розділу III доповнено пунктом 10 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
Глава 5. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру

власників іменних цінних паперів
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів може отримати
тільки юридична особа, яка створена згідно із Цивільним ( 435-15 )
та Господарським ( 436-15 ) кодексами України, законами України
(далі - реєстратор). Пункт 1 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
2. Заявник може одержати ліцензію, якщо діяльність з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів передбачена його
установчим документом. Установчий документ повинен ураховувати особливості,
визначені Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ).
3. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів для реєстратора є виключним видом його діяльності, що може
поєднуватись з діяльністю зберігача цінних паперів і торговця
цінними паперами. Пункт 3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
4. Заявниками можуть виступати також депозитарії та зберігачі
цінних паперів. Депозитарії та зберігачі можуть вести реєстри власників
іменних цінних паперів у разі отримання ними відповідної ліцензії
згідно з вимогами цього Порядку.
5. Органи державної влади не можуть бути засновниками або
учасниками реєстратора, крім випадку здійснення діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів Національним
депозитарієм України.
6. Центри сертифікатних аукціонів та їх правонаступники не
можуть бути засновниками та учасниками реєстратора.
7. Якщо власником заявника є професійний учасник фондового
ринку, то його частка в статутному (складеному) капіталі заявника
не повинна бути більше 10 відсотків. Пункт 7 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
8. Статутний (складений) капітал реєстратора на дату подання
заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений у
розмірі не менш як 100 тисяч гривень. Пункт 8 глави 5 розділу III в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 }
9. Керівні посадові особи заявника (у тому числі банку),
його відокремлених підрозділів, визначені рішенням Комісії від
05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), а також фахівці заявника, його
відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів (у
тому числі керівник цього підрозділу), які безпосередньо
здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про
сертифікацію ( z0631-98 ). { Абзац перший пункту 9 глави 5 розділу
III в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Для заявника (крім банку) кількість сертифікованих
працівників не може бути менше трьох (у тому числі керівні
посадові особи). Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на
фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї
діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право
здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, бути керівником
професійного учасника фондового ринку, якого ліквідовано за
рішенням суду або до якого застосовувалась санкція у вигляді
анулювання ліцензії. { Абзац третій пункту 9 глави 5 розділу III в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Сертифіковані керівні посадові особи та фахівці заявника
(його відокремлених і спеціалізованих структурних підрозділів) не
можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику
фондового ринку. { Абзац четвертий пункту 9 глави 5 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } За наявності в заявника (крім банку) особи, яка займає
посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним
вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних
паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815
( z0510-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
16.05.2007 за N 510/13777. { Пункт 9 глави 5 розділу III доповнено
абзацом п'ятим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 } У разі, якщо заявник має декілька структурних підрозділів, що
здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку,
то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи
спеціалістів таких підрозділів, установлених Ліцензійними умовами
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності ( z0975-06 ). { Пункт 9 глави 5 розділу
III доповнено абзацом шостим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
10. Для банку кількість сертифікованих фахівців не може бути
менше чотирьох (у тому числі керівні посадові особи). У разі, якщо банк має декілька спеціалізованих структурних
підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на
фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони
суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених
Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених
підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на
фондовому ринку ( z0409-06 ). { Пункт 10 глави 5 розділу III
доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
11. Копію ліцензії можуть отримати відокремлені підрозділи
реєстратора, якщо подані документи відповідають вимогам пункту 1
розділу V цього Порядку та якщо вони мають кількість
сертифікованих фахівців з урахуванням особливостей, встановлених
цим пунктом. { Абзац перший пункту 11 глави 5 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } У разі наявності у відокремленого підрозділу реєстратора
повноважень щодо консолідації повних реєстрів окремого емітента
такий відокремлений підрозділ повинен мати не менше трьох
сертифікованих фахівців (у тому числі керівник підрозділу).
{ Абзац другий пункту 11 глави 5 розділу III в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Відокремлений підрозділ реєстратора, яка має повноваження
щодо ведення особових рахунків окремих зареєстрованих у системі
реєстрів осіб, повинна мати не менше одного сертифікованого
фахівця. { Абзац третій пункту 11 глави 5 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } При цьому, якщо відокремлений підрозділ обслуговує більше
десяти тисяч особових рахунків, зареєстрованих у реєстрах осіб, то
він повинен мати не менше двох сертифікованих фахівців. { Абзац
четвертий пункту 11 глави 5 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } У разі організації заявником діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів у складі спеціалізованих
структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження (у тому
числі в іншому регіоні), ніж ліцензіат, то кількість
сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу)
повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.
{ Пункт 11 глави 5 розділу III доповнено абзацом п'ятим згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
12. Всі власні випуски цінних паперів заявника, на дату
подання заяви про видачу ліцензії, повинні бути зареєстровані в
установленому порядку. Заявник (ліцензіат), що створений у формі акціонерного
товариства, який при збільшенні статутного капіталу на дату
подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо
попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, ніж
установлений мінімальний розмір статутного капіталу, необхідний
для отримання ліцензії за цим видом діяльності, а строк,
установлений законодавством для подання Комісії звіту про
результати розміщення акцій, на дату подання цієї заяви ним не
порушений. { Пункт 12 глави 5 розділу III доповнено абзацом другим
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
13. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен
відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного
(складеного ) капіталу, а розмір його власного капіталу за даними
фінансової звітності, що надається згідно з підпунктом 7.5 пункту
7 розділу II цього Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір
зареєстрованого статутного (складеного) капіталу. При цьому розмір його власного капіталу повинен бути не
меншим, ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за
підсумком другого та кожного наступного фінансового року з дати
створення цього товариства. Пункт 13 глави 5 розділу III в редакції Рішень Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
14. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення та технічне
забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, що відповідають вимогам,
установленим Комісією для цього виду діяльності. Заявник (крім банку) і його відокремлені та/або
спеціалізовані структурні підрозділи при організації діяльності
повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності ( z0975-06 ). { Пункт 14 глави 5 розділу
III доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007 } Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні
підрозділи при організації діяльності з ведення реєстру іменних
цінних паперів повинні відповідати вимогам, установленим
Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених
структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності
на ринку цінних паперів ( z0409-06 ). { Пункт 14 глави 5 розділу
III доповнено абзацом третім згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
15. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, не може одержати
заявник, який не забезпечив виконання протягом строку дії
попередньо виданої ліцензії розпоряджень про усунення порушень
законодавства, постанов про накладання санкцій за правопорушення(у
тому числі, що передбачали сплату відповідних штрафів), що
виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього ліцензіата, а
також відповідних рішень Комісії, що стосуються цього ліцензіата,
які не оскаржені в судовому порядку.
16. Реєстратор може отримати нову ліцензію не раніше ніж
через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за
відповідною санкцією.
Глава 6. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме діяльності з ведення

власного реєстру власників іменних цінних паперів
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, може
отримати емітент, якщо ведення власного реєстру передбачено
статутом заявника й кількість власників іменних цінних паперів у
сукупності з усіх випусків цінних паперів емітента не перевищує
150 осіб. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
власного реєстру власників іменних цінних паперів, може отримати
банк, статутом якого передбачено ведення реєстру власників іменних
цінних паперів. { Пункт 1 глави 6 розділу III доповнено абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
2. Керівник виконавчого органу емітента або інша керівна
посадова особа, яка згідно з розподілом обов'язків відповідає за
провадження емітентом діяльності з ведення власного реєстру
власників іменних цінних паперів, та фахівець, який безпосередньо
здійснює цю діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з
Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ). Пункт 2 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
3. Мінімальна кількість сертифікованих фахівців (у тому числі
керівні посадові особи) повинна становити не менше двох осіб для
здійснення емітентом діяльності з ведення власного реєстру
власників іменних цінних паперів.
4. Всі власні випуски цінних паперів заявника, на дату
подання заяви про видачу ліцензії, повинні бути зареєстровані в
установленому порядку.
5. Заявник повинен мати приміщення, обладнання та програмне
забезпечення для провадження діяльності з ведення власного реєстру
власників іменних цінних паперів, що відповідають вимогам,
установленим Комісією для цього виду діяльності. Главу 6 розділу III доповнено пунктом 5 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
6. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, не може
одержати заявник, який не забезпечив виконання протягом строку дії
попередньо виданої ліцензії розпоряджень про усунення порушень
законодавства, постанов про накладання санкцій за правопорушення
(у тому числі, що передбачали сплату відповідних штрафів), що
виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього ліцензіата, а
також відповідних рішень Комісії, що стосуються цього ліцензіата,
які не оскаржені в судовому порядку.
7. Емітент може отримати нову ліцензію не раніше ніж через
рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною
санкцією.
Глава 7. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності

з організації торгівлі на фондовому ринку
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринку, може отримати тільки фондова біржа при умові, що правила
фондової біржі зареєстровані Комісією в установленому порядку. При цьому в статуті фондової біржі повинні бути враховані
особливості, установлені Законом України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ).
2. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринку може отримати фондова біржа, яка утворена в
організаційно-правовій формі товариства (крім повного,
командитного товариства і товариства з додатковою
відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців
цінними паперами. При цьому фондова біржа утворюється не менше ніж
двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають
ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку,
або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців
цінними паперами. Пункт 2 глави 7 розділу III в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009 }
3. Статутний (складений) капітал фондової біржі на дату
подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплаченим
у розмірі не менш як 15 мільйонів гривень. Пункт 3 глави 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009; в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 }
4. Частка одного торговця цінними паперами не може бути
більшою, ніж 5 відсотків статутного (складеного) капіталу фондової
біржі. Пункт 4 глави 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
5. Фондова біржа не може отримати ліцензію, якщо її статутний
(складений) капітал сформовано середньостроковими або
довгостроковими державними цінними паперами більше ніж на 30
відсотків. Пункт 5 глави 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
6. Фондова біржа не може отримати ліцензію, якщо в складі її
активів є недержавні цінні папери, крім випадку володіння акціями
депозитарію.
7. Керівні посадові особи фондової біржі (її відокремлених
підрозділів), визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1
( z0025-99 ), та не менше двох працівників кожного структурного
підрозділу біржі, які безпосередньо здійснюють діяльність з
організації торгівлі, повинні бути сертифіковані згідно з
Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ), але їх загальна
мінімальна кількість для біржі повинна становити не менше
чотирьох, а для кожного відокремленого підрозділу - не менше
трьох. { Абзац перший пункту 7 глави 7 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007; в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Сертифіковані керівні посадові особи та фахівці фондової
біржі (її відокремлених підрозділів) не можуть одночасно працювати
в іншому професійному учаснику ринку цінних паперів. { Абзац
другий пункту 7 глави 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Керівник біржі повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не
менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності не
повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації
торгівлі цінними паперами, бути керівником професійного учасника
фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого
застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії. { Абзац
третій пункту 7 глави 7 розділу III в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 } За наявності в заявника особи, яка займає посаду головного
бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам до
головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів,
затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815 ( z0510-07 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.05.2007 за
N 510/13777. { Пункт 7 глави 7 розділу III доповнено абзацом
четвертим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
8. Всі власні випуски цінних паперів заявника, на дату
подання заяви про видачу ліцензії, повинні бути зареєстровані в
установленому порядку. Заявник (ліцензіат), що створений у формі акціонерного
товариства, який при збільшенні статутного (складеного) капіталу
на дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у
разі, якщо попередній випуск акцій зареєстрований на суму не
менше, ніж установлений мінімальний розмір статутного (складеного)
капіталу, необхідний для отримання ліцензії за цим видом
діяльності, а строк, установлений законодавством для подання
Комісії звіту про результати розміщення акцій, на дату подання
цієї заяви ним не порушений. { Пункт 8 глави 7 розділу III
доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
9. Заявник при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам
законодавства щодо сплати статутного (складеного) капіталу, а
розмір його власного капіталу за даними фінансової звітності, що
надається згідно з підпунктом 9.5 пункту 9 розділу II цього
Порядку, повинен бути не меншим, ніж розмір зареєстрованого
статутного (складеного) капіталу. Розмір власного капіталу
фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, повинен бути не
менш як 25 мільйонів гривень за даними цієї звітності. { Абзац
перший пункту 9 глави 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } При цьому розмір її власного капіталу повинен бути не меншим,
ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу за підсумком
другого та кожного наступного фінансового року з дати створення
біржі. { Абзац другий пункту 9 глави 7 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 } Пункт 9 глави 7 розділу III в редакції Рішень Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від
27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
10. Заявник повинен мати приміщення та технічне забезпечення
для провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що
відповідають вимогам, установленим Комісією для цього виду
діяльності.
11. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринку не може одержати заявник, який не забезпечив виконання
протягом строку дії попередньо виданої ліцензії розпоряджень про
усунення порушень законодавства, постанов про накладання санкцій
за правопорушення (у тому числі, що передбачали сплату відповідних
штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього
ліцензіата, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються
цього ліцензіата, які не оскаржені в судовому порядку.
12. Заявник може отримати нову ліцензію не раніше ніж через
рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною
санкцією.
13. Копію ліцензії можуть отримати відокремлені підрозділи
організатора торгівлі, якщо подані документи відповідають вимогам
пункту 1 розділу V цього Порядку. Пункт 13 глави 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
Розділ IV. Порядок розгляду документів,

видачі ліцензії або відмови в її видачі
1. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган
Комісії) повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні
документи без розгляду, якщо:
1.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
1.2 документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням
вимог, установлених цим Порядком;
1.3 наданий неповний перелік документів, що додається до
заяви згідно з цим Порядком для окремого виду діяльності.
1.4 у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або
у період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє видачу
ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого
провадження щодо виконання такого рішення. Пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 1.4 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
1.5 не надана електронна форма документів у форматі,
визначеному Комісією згідно з вимогами абзацу сьомого пункту 1
розділу II цього Порядку. Пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом 1.5 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
2. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом Члена
Комісії, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за
цей напрямок роботи або для емітентів за підписом керівника
відповідного територіального органу Комісії) із зазначенням
підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в строк
не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих
документів, а у разі отримання Комісією документів, передбачених
підпунктом 1.4 пункту 1 цього розділу, протягом п'яти робочих днів
з дати їх отримання. { Абзац перший пункту 2 розділу IV із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 } Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви
про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати
заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, яка
розглядається відповідно до цього Порядку.
3. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган
Комісії) має право протягом строку розгляду заяви про видачу
ліцензії та відповідних документів здійснювати перевірку
достовірності відомостей, які зазначені у цих документах. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви про видачу
ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в
будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, у тому числі
зменшення кількості сертифікованих фахівців, то він зобов'язаний
протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.
{ Пункт 3 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 } У цьому разі рішення про видачу ліцензії заявнику приймається
Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду
відповідних документів. { Пункт 3 розділу IV доповнено абзацом
третім згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
4. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган
Комісії) приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її
видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких
установлено цим Порядком окремо за певним видом діяльності.
5. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником
Комісії або виконуючим його обов'язки (для емітентів - керівником
відповідного територіального органу Комісії або виконуючим його
обов'язки). У випадку прийняття органом ліцензування рішення про видачу
або відмову у видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності
на фондовому ринку: депозитарної діяльності депозитарію цінних
паперів; розрахунково-клірингової діяльності та діяльності з
організації торгівлі на фондовому ринку, таке рішення приймається
на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно
з регламентом проведення цих засідань. У рішенні про відмову у видачі ліцензії обов'язково
зазначаються підстави такої відмови згідно з пунктом 9 цього
розділу з відповідним обґрунтуванням.
6. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу або
про відмову у видачі ліцензії (з доданням копії відповідного
рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п'яти
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується
керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд
заяви про видачу ліцензії та відповідних документів, а для
емітентів - керівником відповідного територіального органу
Комісії).
7. У разі відмови у видачі ліцензії подані документи заявнику
не повертаються.
8. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу
ліцензії вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за п'ять
робочих днів з дати прийняття цього рішення.
9. Підставами для прийняття рішення органом ліцензування про
відмову у видачі ліцензії є:
9.1 недостовірність даних у заяві та документах, поданих
заявником, для отримання ліцензії;
9.2 невідповідність заявника вимогам, установленим цим
Порядком, для отримання ліцензії на здійснення окремого виду
професійної діяльності на фондовому ринку.
10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником на її видачу,
він може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу
ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії.
11. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі
невідповідності заявника вимогам, установленим цим Порядком, він
може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії
та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою
для відмови у видачі ліцензії.
12. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено
в судовому порядку.
Розділ V. Порядок видачі копії ліцензії
1. У разі наявності в ліцензіата відокремленого підрозділу,
розширення переліку діючих, які будуть провадити окремі види
професійної діяльності на фондовому ринку згідно з отриманою
ліцензією або розширення переліку видів діяльності, які провадить
цей відокремлений підрозділ, ліцензіат повинен до початку
провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії заяву
про видачу копії ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку (додаток 9) та такі документи: { Абзац перший
пункту 1 розділу V в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
1.1 для всіх ліцензіатів, крім банку, копію рішення про
створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання вказаних
повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата та
копію затвердженого в установленому порядку положення про його
відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами; Підпункт 1.1 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 )
від 28.12.2010 }
1.2 для банку - копію положення про відокремлений підрозділ
банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення
про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які
провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку,
затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати
вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх
відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної
діяльності на фондовому ринку ( z0409-06 ); Підпункт 1.2 пункту 1 розділу V в редакції Рішень Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
1.3 довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які
провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку та
для яких отримуються копії відповідної ліцензії (додаток 10); Підпункт 1.3 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
1.4 довідку про керівних посадових осіб та фахівців
відокремленого підрозділу ліцензіата, що безпосередньо здійснюють
професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в
установленому порядку (додаток 11) з доданням копій відповідних
сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою
ліцензіата; Підпункт 1.4 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007, N 1564 ( z0051-10 ) від
08.12.2009, N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
1.5 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата
(крім банку) копії документів, що підтверджують його право
власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна
діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або
право користування нежитловим приміщенням (договір оренди,
суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта
приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану
приміщення (із зазначенням його розміру). Підпункт 1.5 пункту 1 розділу V в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
1.6 засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата
(крім банку) копія документа, що підтверджує забезпечення
цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням
способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення
відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця
тощо). Подається ліцензіатом, який згідно з вимогами цього Порядку
надає ці документи при отриманні ліцензії. Пункт 1 розділу V доповнено підпунктом 1.6 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
2. Рішення про видачу копії(й) ліцензії або про відмову в її
(їх) видачі оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником органу ліцензування або виконувачем його обов'язків у
строк не пізніше десяти робочих днів з дати надходження заяви про
видачу копії(й) ліцензії та документів, що додаються до заяви.
3. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу
копії ліцензії вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за п'ять
робочих днів з дати прийняття цього рішення.
4. Письмове повідомлення про прийняття рішення органом
ліцензування про видачу або про відмову у видачі копії ліцензії (з
доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається)
ліцензіатові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення (підписується керівником структурного
підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про отримання копії
ліцензії та відповідних документів). Пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981
( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
5. У рішенні про відмову у видачі копії ліцензії обов'язково
зазначаються підстави такої відмови згідно з цим Порядком. При
цьому подані документи заявнику не повертаються.
6. Підставами для прийняття рішення органом ліцензування про
відмову у видачі копії ліцензії є:
6.1 недостовірність даних у відповідній заяві та документах,
поданих ліцензіатом, для отримання копії ліцензії; Підпункт 6.1 пункту 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
6.2 невідповідність ліцензіата вимогам, установленим цим
Порядком, для отримання копії ліцензії на здійснення окремого виду
професійної діяльності на фондовому ринку; Підпункт 6.2 пункту 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
6.3 відсутність у ліцензіата за місцезнаходженням філії
(іншого відокремленого підрозділу) приміщення або невідповідність
такого приміщення вимогам, установленим Комісією для виду
професійної діяльності на фондовому ринку, на який отримується
копія ліцензії.
7. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі
виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом
для її видачі, він може подати до органу ліцензування нову заяву
про видачу копії ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття рішення про відмову у її видачі. Пункт 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1981
( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
8. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі
невідповідності відокремленого підрозділу ліцензіата вимогам,
установленим цим Порядком, він може подати до органу ліцензування
нову заяву про видачу копії ліцензії та відповідні документи після
усунення причин, що стали підставою для відмови у її видачі. Пункт 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009, N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
9. Рішення про відмову у видачі копії ліцензії може бути
оскаржено в судовому порядку.
10. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження
відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих
днів з дати внесення відповідних змін до Положення ( z0409-06 )
про цей підрозділ повинен подати до органу ліцензування такі
документи: Пункт 10 розділу V в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
10.1 заяву про зміни щодо найменування цього підрозділу
та/або його місцезнаходження; Пункт 10 розділу V доповнено новими підпунктом 10.1 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
10.2 копію рішення про зміну найменування та/або
місцезнаходження цього підрозділу; Пункт 10 розділу V доповнено новими підпунктом 10.2 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
10.3 копію затвердженого в установленому порядку Положення
про цей підрозділ з унесеними змінами; Пункт 10 розділу V доповнено новими підпунктом 10.3 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
10.4 довідку з відповідними змінами згідно з додатком 10 до
цього Порядку. Пункт 10 розділу V доповнено новими підпунктом 10.4 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1981 ( z0077-11 ) від 28.12.2010 }
11. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви
ліцензіата (з доданням відповідних документів) про зміну назви
та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу, який провадить
діяльність на підставі виданої йому копії ліцензії, повинна
протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних
документів унести зміни до відповідного рішення про видачу копії
ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії ліцензії
оформляється відповідним наказом, який підписується керівником
Комісії або виконувачем його обов'язків. Пункт 11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
Розділ VI. Порядок переоформлення ліцензії
1. У разі виникнення у процесі здійснення діяльності
ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни
найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана
з реорганізацією юридичної особи) та/або зміни місцезнаходження
юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти
робочих днів з дати здійснення реєстраційної дії (державним
реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії (для
емітентів - до відповідного територіального органу Комісії) заяву
про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (додаток 12) разом з оригіналом ліцензії, що
підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями чи органом, який видав документ,
які підтверджують зазначені зміни. Пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами,
пов'язаними зі зміною найменування ліцензіата (якщо зміна
найменування не пов'язана з припиненням юридичної особи у зв'язку
з реорганізацією) та/або зміною його місцезнаходження, до заяви
згідно з додатком 12 до цього Порядку додаються:
2.1 копія нового свідоцтва про державну реєстрацію з
відповідними змінами, засвідчена нотаріально або органом, який
видав документ; Підпункт 2.1 пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
2.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія змін до установчого документа (нова редакція) (зміни щодо
найменування та/або місцезнаходження ліцензіата), які
зареєстровані в установленому порядку. Копія змін до установчого документа не надається, якщо зміни
щодо місцезнаходження до цього документа не вносились;

{ Абзац третій підпункту 2.2 пункту 2 розділу VI виключено на
підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 }

2.3 оригінал ліцензії та засвідчені органом ліцензування
копії ліцензії (у разі їх наявності);
2.4 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата
(крім банку) копії документів, що підтверджують його право
власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна
діяльність на фондовому ринку, або право користування ним (договір
оренди, суборенди тощо, який укладений з одного боку ліцензіатом),
з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та
плану приміщення (із зазначенням його розміру). { Абзац перший
підпункту 2.4 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1564 ( z0051-10 ) від 08.12.2009 } Подається ліцензіатом у разі реєстрації нового
місцезнаходження; Пункт 2 розділу VI доповнено підпунктом 2.4 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
2.5. засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата
(крім банку) копія документа, що підтверджує забезпечення
цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням
способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення
відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця
тощо). Подається ліцензіатом у разі зміни його місцезнаходження,
якщо згідно з вимогами цього Порядку такий документ надається при
отриманні ліцензії. { Абзац другий підпункту 2.5 пункту 2 розділу
VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1981 ( z0077-11 ) від
28.12.2010 } Пункт 2 розділу VI доповнено підпунктом 2.5 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
3. Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням
та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була
переоформлена, оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником Комісії або виконувачем його обов'язків (для емітентів
керівником відповідного територіального органу Комісії або
виконувачем його обов'язків).
4. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган
Комісії) протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про
переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї,
зобов'язана видати переоформлену на новому бланку ліцензію з
урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
{ Пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
5. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією
Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган Комісії)
на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає
ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для філій або інших
відокремлених підрозділів ліцензіата (у разі їх наявності), яким
надаються повноваження щодо здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку. Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку,
дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.
6. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган)
повертає заявнику заяву про переоформлення ліцензії та відповідні
документи без розгляду, якщо:
6.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
6.2 документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням
вимог, установлених цим Порядком;
6.3 наданий неповний перелік документів, передбачений цим
Порядком;
6.4 у Комісії на дату подання заяви про переоформлення
ліцензії або в період її розгляду наявне судове рішення, що
забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату та/або
постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання
такого рішення; Пункт 6 розділу VI доповнено підпунктом 6.4 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342
( z0059-08 ) від 27.12.2007 }
6.5 приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата не
відповідає вимогам, установленим Комісією для виду професійної
діяльності на фондовому ринку, на який переоформлюється ліцензія.
{ Пункт 6 розділу VI доповнено підпунктом 6.5 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564
( z0051-10 ) від 08.12.2009 }
7. Про залишення заяви про переоформлення ліцензії без
розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом
керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить
розгляд цих документів, або для емітентів за підписом керівника
відповідного територіального органу Комісії) із зазначенням
підстав залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду в
строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих
документів, а у разі отримання Комісією документів, передбачених
підпунктом 6.4 пункту 6 цього розділу протягом п'яти робочих днів
з дати їх отримання. { Абзац перший пункту 7 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 ) від 27.12.2007 } Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви
про переоформлення ліцензії без розгляду, заявник може повторно
подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних
документів, яка розглядається відповідно до цього Порядку.
Розділ VII. Порядок видачі дубліката ліцензії
1. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом втрачена ліцензія,
він зобов'язаний звернутися до Комісії (для емітентів -
відповідного територіального органу Комісії) із заявою про видачу
дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку (додаток 13), до якої додаються копія публікації
про таку втрату в офіційному виданні Комісії. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата бланка
ліцензії або його пошкодження.
2. Якщо бланк ліцензії не придатний для користування
унаслідок його пошкодження, то ліцензіат подає до органу
ліцензування, крім заяви про видачу дубліката ліцензії,
непридатний для користування бланк цієї ліцензії.
3. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку
дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.

{ Пункт 4 розділу VII виключено на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }

4. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган)
зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дати одержання заяви про
видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії
замість втраченого або пошкодженого бланка ліцензії.
5. Рішення про видачу дубліката ліцензії та про визнання
недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, оформлюється
відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або
виконувачем його обов'язків (для емітентів - керівником
відповідного територіального органу Комісії або виконувачем його
обов'язків).
Начальник Управління ліцензування
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів І.Заноза

Додаток 1

до Порядку та умови видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії
__ ______________ 200_ року N _____ (дата підписання заяви)

ЗАЯВА

про видачу ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса ________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ______________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
просить видати ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку:
1) _________________________________________________
2) _________________________________________________
3) _________________________________________________

(указується вид діяльності згідно

з п. 5 розділу I Порядку)
Примірник опису (переліку) документів додається.
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
Додаток 2

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про власників заявника (ліцензіата)

(з виділенням професійних учасників фондового ринку)

Дата підписання довідки:
-------------------------------------------------------------------------------- N | Повне | Іденти- | Іденти- | Символ | Місце- |Частка в |Частка в| з/п|найменування|фікацій- | фікацій- |учасника | знахо- |статутному|статут- | | юридичної | ний код |ний номер | ринку | дження |(складено-| ному | | особи чи |юридичної|фізичної | цінних |юридичної |му) капі- |(складе-| | прізвище, | особи | особи |паперів* |особи чи |талі |ному) | | ім'я, по |власника |власника | (для |паспортні |заявника |капіта- | | батькові |заявника |заявника |юридичних| дані |(грн) |лі | | фізичної | | (за | осіб) |фізичної | |заявника| | особи | |наявності)| | особи | |(%) | | власника | | | |власника | | | | заявника | | | |заявника**| | | ---+------------+---------+----------+---------+----------+----------+--------| 1 | | | | | | | | ---+------------+---------+----------+---------+----------+----------+--------| 2 | | | | | | | | ---+------------+---------+----------+---------+----------+----------+--------| 3 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ____________ (П.І.Б.)

(підпис)
--------------- * Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І
- інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з
управління активами, О - інші юридичні особи, які не є
професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія,
ПФ - пенсійний фонд. ** Для власника, який є нерезидентом - зазначити поштову
адресу.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }

Додаток 3

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про юридичних осіб, у яких заявник має частку

понад 5 відсотків статутного (складеного) капіталу

цих юридичних осіб

Дата підписання довідки:
-------------------------------------------------------------------- N | Повне |Іденти- | Символ | Місце- |Частка |Частка | з/п| найме- |фікацій- |учасника | знахо- |заявника в |заявника в| |нування |ний код | ринку | дження |статутному |статутному| |юридичної|юридичної| цінних |юридичної|(складено- |(складено-| | особи |особи |паперів* | особи |му) капіта-|му) капі- | | | | (для | |лі цієї |талі цієї | | | |юридичних| |юридичної |юридичної | | | | осіб) | |особи (грн)|особи (%) | ---+---------+---------+---------+---------+-----------+----------| 1 | | | | | | | ---+---------+---------+---------+---------+-----------+----------| 2 | | | | | | | ---+---------+---------+---------+---------+-----------+----------| 3 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ___________ (П.І.Б.)

(підпис)
--------------- * Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І
- інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з
управління активами, О - інші юридичні особи, які не є
професійними участниками фондового ринку, СК - страхова компанія,
ПФ - пенсійний фонд.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }

Додаток 4

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про зареєстровані власні випуски

цінних паперів заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------ N | Вид |Номінальна|Кількість|Загальна|Номер свідоцтва про| з/п|емісійного| вартість | цінних | сума |реєстрацію випуску,| |цінного | цінного |паперів, |випуску,|дата, назва | | папера | папера, | шт. | грн. |реєструвального | | | грн. | | |органу | ---+----------+----------+---------+--------+-------------------| 1 | | | | | | ---+----------+----------+---------+--------+-------------------| 2 | | | | | | ---+----------+----------+---------+--------+-------------------| 3 | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ________ (П.І.Б.)

(підпис)
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }
Додаток 5

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про керівних посадових осіб та фахівців

заявника (ліцензіата), що безпосередньо

здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку

та сертифіковані в установленому порядку

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------------------------------- N |Прізвище,| Іденти- |Посада|Стаж |Телефони|Сертифікат:|Відомості |Назва документа | з/п|ім'я, по | фікацій- | |роботи | |номер, дата| щодо |(дата та номер),| |батькові | ний | |на ринку| | видачі, |судимості,|яким призначений| | | номер | |цінних | |строк дії, |штрафи за | (звільнений) | | | фізичної | |паперів | | вид | адміні- | фахівець або | | |особи (за | |(фондо- | |професійної|стративні | яким надані | | |наявності)| | вому | | діяльності| правопо- | повноваження | | | | |ринку) | | з цінними | рушення | безпосередньо | | | | | | | паперами | на ринку | здійснювати | | | | | | | | цінних | професійну | | | | | | | | паперів | діяльність | ---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| 1 | | | | | | | | | ---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| 2 | | | | | | | | | ---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| 3 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)

Додаток 6

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ВІДОМОСТІ

щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),

працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види

професійної діяльності

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------ N | Повна назва |Посада|Прізвище, ім'я, | Посадові | з/п |структурного підрозділу| |по батькові | обов'язки | ----+-----------------------+------+----------------+-----------| 1 | |1... | | | | |------+----------------+-----------| | |2... | | | | |------+----------------+-----------| | |3... | | | ----+-----------------------+------+----------------+-----------| 2 | |1... | | | | |------+----------------+-----------| | |2... | | | | |------+----------------+-----------| | |3... | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)

Додаток 7

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат)

має частку у статутному (складеному) капіталі

цих юридичних осіб

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------ N | Повне |Іденти- |Символ |Місце- |Частка |Частка | з/п| найме- |фікацій- |учасника |знахо- |заявника в |заявника в| |нування |ний код | ринку |дження |статутному |статутному| |юридичної|юридичної| цінних |юридич-|(складено- |(складено-| | особи | особи |паперів* | ної |му) капіта-|му) капі- | | | | (для |особи |лі цієї |талі цієї | | | |юридичних| |юридичної |юридичної | | | | осіб) | |особи (грн)|особи (%) | ---+---------+---------+---------+-------+-----------+----------| 1 | | | | | | | ---+---------+---------+---------+-------+-----------+----------| 2 | | | | | | | ---+---------+---------+---------+-------+-----------+----------| 3 | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)
--------------- * Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І
- інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з
управління активами, О - інші юридичні особи, які не є
професійними учасниками ринку цінних паперів, СК - страхова
компанія, ПФ - пенсійний фонд.
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
Додаток 8

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ПЕРЕЛІК ЕМІТЕНТІВ,

ведення реєстрів яких здійснює заявник (ліцензіат)

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------- N | Повне |Іденти- | Місце- |Дата та | Дата та | з/п |наймену-|фікацій-| знахо- | номер |номер акта | | вання |ний код | дження |договору|приймання- | |емітента|емітента|емітента| на |передавання| | | | |ведення |реєстру від| | | | |реєстру |іншої особи| | | | | | іншій | | | | | | юридичній | | | | | | особі* | -----+--------+--------+--------+--------+-----------| 1 | | | | | | -----+--------+--------+--------+--------+-----------| 2 | | | | | | -----+--------+--------+--------+--------+-----------| 3 | | | | | | -----+--------+--------+--------+--------+-----------| усьо-| | | | | | го | | | | | | ------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. _________ (П.І.Б.)

(підпис)
--------------- * Заповнюється за фактом події.
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }
Додаток 9

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії
__ ______________ 200_ року N _____ (дата підписання заяви)

ЗАЯВА

про видачу копії ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ______________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ______________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з ______________________ до __________________,
просить видати копію(ї) ліцензії відокремленому підрозділу:
------------------------------------------------------------------ Найменування | Місцезнаходження | Назва виду(ів) | відокремленого | відокремленого | професійної | підрозділу заявника | підрозділу заявника | діяльності на | | |фондовому ринку, яку| | |здійснює | | |відокремлений | | |підрозділ заявника | ---------------------+---------------------+--------------------| 1 | 2 | 3 | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник юридичної особи М.П. ___________ (П.І.Б.)

(підпис)
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }

Додаток 10

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про відокремлені підрозділи ліцензіата, які

провадять окремі види професійної діяльності

на фондовому ринку

Дата підписання довідки:
-------------------------------------------------------------------------------- N |Повне | Іденти- | Місце- |Телефони|Дата та номер |Номер | Дата | з/п|найме- | фікацій- | знахо- | |рішення про |та дата | видачі | |нування| ний код | дження | |створення |рішення | копії | | |відокрем- |відокрем-| |відокрем- | про |ліцензії*| | | леного | леного | |леного |видачу | | | |підрозділу| підроз- | |підрозділу |копії | | | | | ділу | |(надання |ліцензії*| | | | | | |повноважень щодо| | | | | | | |провадження | | | | | | | |окремих видів | | | | | | | |професійної | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | |фондовому ринку)| | | ---+-------+----------+---------+--------+----------------+---------+---------| 1 | | | | | | | | ---+-------+----------+---------+--------+----------------+---------+---------| 2 | | | | | | | | ---+-------+----------+---------+--------+----------------+---------+---------| 3 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)
--------------- * Заповнюється для відокремленого підрозділу, який вже має
копію ліцензії.
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }

Додаток 11

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про керівних посадових осіб та фахівців відокремленого

підрозділу ліцензіата, що безпосередньо здійснюють

професійну діяльність на фондовому ринку

та сертифіковані в установленому порядку

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------------------------------- N |Прізвище,| Іденти- |Посада| Стаж |Телефони|Сертифікат:|Відомості |Назва документа | з/п|ім'я, по | фікацій- | | роботи | |номер, дата|щодо суди-|(дата та номер),| |батькові |ний номер | |на ринку| |видачі, | мостей, |яким призначений| | | фізичної | |цінних | |термін дії,|штрафи за | (звільнений) | | |особи (за | |паперів | |вид | адміні- | фахівець або | | |наявності)| | | |професійної|стративні | яким надані | | | | | | |діяльності |правопору-| повноваження | | | | | | |з цінними | шення на | безпосередньо | | | | | | |паперами | ринку | здійснювати | | | | | | | | цінних | професійну | | | | | | | | паперів | діяльність | ---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| 1 | | | | | | | | | ---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| 2 | | | | | | | | | ---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| 3 | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)
{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }

Додаток 12

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії
__ ______________ 200_ року N _____ (дата підписання заяви)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії на провадження професійної

діяльності на фондовому ринку

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
місцезнаходження ________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса ________________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ______________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ______________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з _________________________ до _______________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________

(зазначити причину)
Відокремлені підрозділи заявника:
------------------------------------------------------------------ Найменування | Місцезнаходження | Назва виду(ів) | відокремленого | відокремленого | професійної | підрозділу заявника | підрозділу заявника | діяльності на | | |фондовому ринку, яку| | |здійснює | | |відокремлений | | |підрозділ заявника | ---------------------+---------------------+--------------------| 1 | 2 | 3 | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник юридичної особи М.П. ____________ (П.І.Б.)

(підпис)
{ Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }
Додаток 13

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії
__ ________________ 200_ року N _____ (дата підписання заяви)

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
телефон, факс, електронна адреса ________________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ______________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ______________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з __________________ до_______________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ____________________,

(зазначити причину)
Відокремлені підрозділи:
------------------------------------------------------------------ Найменування | Місцезнаходження | Назва виду(ів) | відокремленого | відокремленого | професійної | підрозділу заявника |підрозділу заявника | діяльності на | | |фондовому ринку, яку| | |здійснює | | |відокремлений | | |підрозділ заявника | ---------------------+---------------------+--------------------| 1 | 2 | 3 | ---------------------+---------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)
{ Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1564 ( z0051-10 )
від 08.12.2009 }

Додаток 14

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

"___"___________ 200__ N ___
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА

про анулювання ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку

з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації

в результаті перетворення

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування) ісцезнаходження ________________________________________________,
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
просить анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку: 1) __________________________________________________________ 2) __________________________________________________________ 3) __________________________________________________________ (указується вид професійної діяльності на фондовому ринку, кий здійснювався ліцензіатом на підставі ліцензії, що анулюється)
Керівник юридичної особи ____________ __________________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
{ Порядок доповнено Додатком 14 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }

Додаток 15

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про спеціалізовані структурні підрозділи

заявника (ліцензіата), що провадять професійну

діяльність на фондовому ринку за її окремими видами

та мають інше місцезнаходження, ніж заявник

(ліцензіат)

Дата підписання довідки:
---------------------------------------------------------------------- N | Повне | Місцезна- | Вид | Прізвище, | Кількість | з/п|найменування| ходження |професійної | ім'я, по | сертифі- | | спеціалі- | спеціалі- | діяльності | батькові | кованих | | зованого | зованого | на | керівника | фахівців | |структурного|структурного| фондовому | спеціалі- | (у т.ч. | | підрозділу | підрозділу | ринку, який| зованого | керівник) | | | |здійснюється|структурного| спеціалі- | | | | цим | підрозділу | зованого | | | | спеціалі- | |структурного| | | | зованим | | підрозділу | | | |структурним | | | | | |підрозділом | | | ---+------------+------------+------------+------------+------------| 1 | | | | | | ---+------------+------------+------------+------------+------------| 2 | | | | | | ---+------------+------------+------------+------------+------------| 3 | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи ____________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
{ Порядок доповнено Додатком 15 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2342 ( z0059-08 )
від 27.12.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: