open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
26.05.2006 N 345
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 липня 2006 р.

за N 890/12764

Про затвердження Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження окремих видів

професійної діяльності на фондовому ринку,

переоформлення ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з урахуванням статей
13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), інших нормативно-правових актів, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок та умови видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку,
переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії
(додається).
2. Установити, що заява про видачу ліцензії та відповідні
документи на провадження окремого виду діяльності з торгівлі
цінними паперами - діяльності з управління цінними паперами
(підпункт 5.1.3 підпункту 5.1 пункту 5 розділу I зазначеного
Порядку) приймаються Комісією до розгляду в разі набуття чинності
рішенням Комісії, яким затверджуються вимоги щодо обліку цінних
паперів і грошових коштів клієнтів торговця цінними паперами,
установлені на виконання частини сьомої статті 17 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), але не раніше
ніж з дати набуття чинності змінами до Закону України "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), що
стосуються відкриття торговцем цінними паперами рахунку для свого
клієнта з метою провадження діяльності з управління цінними
паперами.
3. Професійним учасникам ринку цінних паперів згідно з видами
діяльності, які вони здійснюють на підставі ліцензії, у термін до
13 листопада 2006 року привести свою діяльність у відповідність до
вимог пункту 16 глави 1, пункту 7 глави 2, пункту 5 глави 3,
пункту 9 глави 5, пункту 7 глави 7 розділу III зазначеного Порядку
в частині вимог до стажу роботи на фондовому ринку керівника
ліцензіата.
4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: подання на реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
5. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством
порядку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії

від 26 травня 2006 р. N 17
ПОГОДЖЕНО:   
В.о. Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України  Я.В.Янушевич
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України   Ю.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку

26.05.2006 N 345
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 липня 2006 р.

за N 890/12764

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

видачі ліцензії на провадження окремих видів

професійної діяльності на фондовому ринку,

переоформлення ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

Цей Порядок розроблений відповідно до Цивільного ( 435-15 )
та Господарського кодексів України ( 436-15 ), статей 3, 4, 7, 8
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з урахуванням статей
13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), інших нормативно-правових актів, та
визначає кваліфікаційні, організаційні та технічні вимоги,
необхідні для отримання ліцензії на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому ринку, її переоформлення,
видачі дубліката ліцензії та копії ліцензії.
Розділ I. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови видачі ліцензії
на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку (крім діяльності з управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління активами)), її переоформлення,
видачі дубліката та копії ліцензії, перелік документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії, її переоформлення, видачу
дубліката та копії ліцензії, підстави відмови у її видачі.
2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні: заявник - юридична особа, яка подає заяву та відповідні
документи для отримання ліцензії на окремі види професійної
діяльності на фондовому ринку; професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність
юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері
розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними
паперами, управління активами інституційних інвесторів, що
відповідає вимогам, установленим до такої діяльності
законодавством; професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на
підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія), провадять на фондовому ринку
професійну діяльність; ліцензіат - професійний учасник фондового ринку, який має
відповідну ліцензію, видану Комісією; власний капітал - підсумок за розділом I пасиву балансу
заявника (ліцензіата) за формою згідно з додатком до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0396-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.99 за N 396/3689 (із змінами) (далі - Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ); власник заявника (ліцензіата) - юридична або фізична особа,
яка володіє часткою у статутному фонді (капіталі) заявника
(ліцензіата); ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує
право ліцензіата на провадження окремих видів професійної
діяльності на фондовому ринку; місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи,
які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону
виступають від її імені (далі - виконавчий орган); відокремлений підрозділ ліцензіата - філія, інший підрозділ
юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та
здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку; приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена
будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка
використовується ліцензіатом при провадженні професійної
діяльності на фондовому ринку; сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що
здійснює окремий вид професійної діяльності і відповідає
кваліфікаційним вимогам, установленим Комісією (має кваліфікаційне
посвідчення установленого зразка), та отримав відповідний
сертифікат; стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи
сертифікованого фахівця у ліцензіата за будь-яким видом
професійної діяльності на фондовому ринку та/або стаж роботи як
керівної посадової особи в Комісії або в саморегулівній
організації на ринку цінних паперів, яка набула відповідного
статусу в установленому законодавством порядку; ліцензійний реєстр - перелік суб'єктів господарювання -
ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування
відповідно до отриманої ліцензіатами ліцензії як автоматизована
система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про
цих суб'єктів; фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників
фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу
та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).
3. Ліцензіат повинен здійснювати окремі види професійної
діяльності на фондовому ринку за місцезнаходженням, зазначеним у
свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, та
місцезнаходженням відокремлених підрозділів, які мають право
здійснювати цю діяльність з дати отримання копії ліцензії,
завіреної органом ліцензування. Ліцензіат здійснює окремий вид професійної діяльності на
фондовому ринку у приміщеннях, повністю відокремлених від
приміщень інших юридичних осіб. Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо
воно одночасно не використовується іншими юридичними особами.
4. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку
здійснює Комісія. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку щодо
ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, що
проваджується емітентами, здійснюється відповідними
територіальними органами Комісії за місцезнаходженням емітента.
5. Комісія у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі
види професійної діяльності на фондовому ринку:
5.1. Діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає: 5.1.1 дилерську діяльність; 5.1.2 брокерську діяльність; 5.1.3 діяльність з управління цінними паперами; 5.1.4 андеррайтинг.
5.2. Депозитарну діяльність, що включає такі види діяльності: 5.2.1 депозитарну діяльність зберігача цінних паперів; 5.2.2 депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів; 5.2.3 розрахунково-клірингову діяльність; 5.2.4 діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів.
5.3. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
6. Діяльність з торгівлі цінними паперами може поєднуватись з
депозитарною діяльністю зберігача цінних паперів. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів може
поєднуватись з діяльністю з ведення реєстру власників іменних
цінних паперів або з діяльністю з ведення власного реєстру
власників іменних цінних паперів. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів може
поєднуватись з розрахунково-кліринговою діяльністю та діяльністю з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів або з діяльністю
з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку не допускається, крім випадків, передбачених Законом України
"Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) та іншими актами
законодавства, які регулюють порядок здійснення окремих видів
професійної діяльності на фондовому ринку.
7. Ліцензія отримується на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондововому ринку відповідно до цього
Порядку.
8. Професійний учасник фондового ринку має право проваджувати
цю діяльність на всій території України після отримання
відповідної ліцензії в Комісії за умови вступу до щонайменше
однієї саморегулівної організації професійних учасників фондового
ринку (за винятком організатора торгівлі (фондової біржі) та
депозитарію) та отримання в установленому Комісією порядку
Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (для
торговця цінними паперами; депозитарію і біржі, якщо вони
здійснюють розрахунково-клірингову діяльність).
9. Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів
України за поданням Комісії, але не може бути меншим ніж три роки.
10. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії
ліцензії, визнання ліцензії недійсною або набуття чинності
рішенням про анулювання ліцензії.
11. Провадження професійної діяльності на фондовому ринку
після закінчення строку дії ліцензії, прийняття рішення про
визнання ліцензії недійсною або рішення про анулювання ліцензії,
що набуло чинності в установленому законодавством порядку, не
допускається.
12. Якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії
види діяльності після закінчення строку її дії, то він повинен не
менше ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії
ліцензії подати до органу ліцензування відповідну заяву та
документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії
відповідно до цього Порядку.
13. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цього
Порядку. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку
дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлюється. У разі подання заяви та відповідних документів на
переоформлення ліцензії, вона чинна до дати видачі нової ліцензії.
Дата видачі ліцензії зазначається на бланку ліцензії. Ліцензія, що
переоформляється, визнається недійсною. У разі надання заяви та відповідних документів на
переоформлення ліцензії з порушенням строків, установлених цим
Порядком, або взагалі ненаданням цих документів ліцензія
визнається недійсною з дати отримання Комісією відповідних
документів або з дати складання акта перевірки ліцензіата, у якому
повинен бути зафіксований факт ненадання ліцензіатом у
встановлений строк відповідних документів на переоформлення
ліцензії.
14. У разі припинення юридичної особи (ліцензіата) у
результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим
юридичним особам - правонаступникам у результаті реорганізації
(поділу, злиття, приєднання, перетворення), якщо ліцензіат має
намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, то він
протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих
документів повинен подати до органу ліцензування заяву про
анулювання попередньо виданої ліцензії у зв'язку з припиненням
ліцензіата та відповідну заяву і документи, що додаються до неї,
для отримання нової ліцензії відповідно до цього Порядку.
15. За видачу ліцензії справляється плата в розмірі,
установленому рішенням Комісії від 12.05.2006 N 329 ( z0734-06 )
"Про встановлення розмірів плати за видачу ліцензії на провадження
окремих видів діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 22.06.2006 за N 734/12608 та
погодженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006
N 802 ( 802-2006-п ) "Про встановлення строку дії ліцензій на
провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та
погодження розміру плати за їх видачу".
16. Ліцензія або її завірена копія, видана Комісією
ліцензіату, не підлягає передачі для використання іншим суб'єктам
господарювання для здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку.
17. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись
ліцензіатом протягом усього строку дії ліцензії.
Розділ II. Порядок подання та перелік документів,

які надаються заявником при отриманні ліцензії

на здійснення окремих видів професійної діяльності

на фондовому ринку
1. Для отримання ліцензії заявник надає до загального відділу
Комісії (для емітентів - до відповідного територіального органу
Комісії) або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про
видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку (додаток 1), складену державною мовою (із зазначенням на
конверті підрозділу центрального апарату Комісії (крім емітентів),
який здійснює розгляд цих документів). До заяви про видачу ліцензії на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому ринку додаються документи,
вичерпний перелік яких установлений цим Порядком. Усі документи, що подаються заявником згідно з додатками до
цього Порядку, повинні бути оформлені відповідно до них, підписані
керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання. На дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання цих
документів та аудиторського висновку про сплату статутного фонду
(капіталу) не може бути більшим двох місяців з дати підписання або
складання. У документах, що надаються згідно з цим Порядком та мають
більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані,
прошиті та засвідчені в установленому порядку. Заявник несе відповідальність згідно з законодавством за
достовірність інформації, указаної у документах, поданих на
отримання ліцензії. Якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види
діяльності після закінчення строку її дії, то він подає документи
згідно з цим Порядком не раніше двох місяців до дати закінчення
дії попередньо виданої ліцензії.
2. У разі надання заявником заяви про видачу ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з торгівлі цінними паперами на будь-який окремий вид цієї
діяльності (брокерську діяльність, дилерську діяльність,
андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами) або
надання заяви про видачу ліцензії одночасно на декілька видів цієї
діяльності до заяви додається повний пакет документів,
передбачений пунктом 3 цього розділу. Якщо заявник має ліцензію на провадження окремого виду
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі
цінними паперами та надав заяву про видачу ліцензії на провадження
інших видів цієї діяльності, то до цієї заяви додаються тільки
документи, передбачені підпунктами 3.1 - 3.3, 3.8, 3.13 - 3.16
пункту 3 цього розділу. Документи, передбачені підпунктами 3.1, 3.2, 3.7, 3.8 пункту
3 цього розділу, подаються заявником у випадку, якщо вони
змінювались відповідно у зв'язку з отриманням нового свідоцтва про
державну реєстрацію, збільшенням (зменшенням) розміру його
статутного фонду (капіталу) та/або розширенням переліку видів
діяльності, які він має право здійснювати. Документ, передбачений підпунктом 3.3 пункту 3 цього розділу,
подається заявником у випадку збільшення розміру його статутного
фонду (капіталу), у тому числі, в розмірі, необхідному для
отримання ліцензії на окремий вид професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінним паперами, для
підтвердження сплати такого збільшення.
3. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами (дилерської, брокерської діяльності, андеррайтингу,
діяльності з управління цінними паперами) додаються такі
документи:
3.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
3.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія установчого документа заявника із змінами (нова редакція),
які зареєстровані в установленому порядку;
3.3 аудиторський висновок про сплату статутного фонду
(капіталу) заявника (крім банку), складений згідно з Вимогами до
аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів,
затвердженими рішенням Комісії від 28.07.2004 N 325 ( z1217-04 )
та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27.09.2004 за
N 1217/9816. При цьому цей аудиторський висновок може надавати
аудитор, уключений до реєстру аудиторів, які можуть проводити
перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію на
провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, або в разі
закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії на цей вид
діяльності, якщо в період дії такої ліцензії він зареєстрував
зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням розміру
його статутного фонду (капіталу), для підтвердження сплати цього
збільшення;
3.4 виписка з Єдиного державного реєстру, що підтверджує
державну реєстрацію юридичної особи - засновника заявника. Подається заявником (крім банку), який вперше отримує
ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами щодо
засновника, що створений згідно із законодавством України (далі -
резидент);
3.5 аудиторський висновок щодо фінансового стану юридичної
особи - засновника заявника, у тому числі спроможності сплатити
внесок до статутного фонду (капіталу) заявника, з доданням балансу
згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ) і звіту про фінансові результати його діяльності
згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт
про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0397-99 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами)
(далі - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про
фінансові результати"), за період, у якому сплачувались відповідні
внески та за попередній період. Подається заявником (крім банку), який утворений у формі
акціонерного товариства та вперше отримує ліцензію на провадження
будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з торгівлі цінними паперами щодо засновника -
резидента. Якщо на дату надання заяви про видачу ліцензії засновник
змінився чи ліквідувався та/або період, у якому засновником
сплачувався внесок до статутного фонду (капіталу) заявника,
становить більше трьох років, то замість такого аудиторського
висновку та відповідних додатків до нього надаються дані стосовно
таких засновників у довільній формі;
3.6 копія першої та другої сторінок паспорта, що містять
інформацію про фізичну особу - засновника заявника. Подається заявником (крім банку), який вперше отримує
ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами щодо
засновника, який є громадянином України (далі - резидент) з
дозволу такого засновника;
3.7 для банку - довідка Національного банку України (його
територіального управління) про розмір зареєстрованого та фактично
сплаченого статутного фонду (капіталу) банку на момент подання
заяви про видачу ліцензії;
3.8 для банку - копія дозволу Національного банку України з
відповідним додатком до нього (перелік операцій на фондовому
ринку, які має право здійснювати банк), засвідчена підписом
керівника та печаткою заявника;
3.9 довідка про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням
професійних учасників фондового ринку) (додаток 2). Для заявника,
утвореного у формі акціонерного товариства, зазначені відомості
надаються щодо власників, які володіють понад п'ятьма відсотками
його статутного фонду (капіталу);
3.10 довідка про юридичних осіб, у яких заявник має частку
понад п'ять відсотків статутного фонду (капіталу) цих юридичних
осіб (додаток 3);
3.11 довідка про здійснені та зареєстровані власні випуски
цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 4);
3.12 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії
документів, що підтверджують право власності заявника (крім банку)
на приміщення, в якому провадиться (буде провадитись) професійна
діяльність на фондовому ринку, або право користування ним;
3.13 довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника
(ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на
фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами) та
сертифіковані в установленому порядку (додаток 5), з доданням
копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та
печаткою заявника;
3.14 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (крім
банку) копія балансу згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ) на останню звітну
дату перед поданням заяви про видачу ліцензії з відміткою
відповідного органу статистики (крім заявника, який вперше отримує
ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами);
3.15 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка у довільній формі про їх
відсутність;
3.16 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу ліцензії згідно з пунктом 15 розділу I цього Порядку.
4. До заяви про видачу ліцензії на здійснення професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів додаються такі
документи:
4.1 для банку - копія дозволу Національного банку України на
провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів,
засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;
4.2 аудиторський висновок відповідно до вимог підпункту 3.3
пункту 3 цього розділу. Подається ліцензіатом (крім банку) у разі, якщо після
отримання попередньо виданої ліцензії на здійснення будь-якого
виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
торгівлі цінними паперами він зареєстрував зміни до установчого
документа, пов'язані зі збільшенням розміру його статутного фонду
(капіталу), для підтвердження сплати цього збільшення;
4.3 довідка про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням
професійних учасників фондового ринку) (додаток 2). Для заявника,
утвореного у формі акціонерного товариства, зазначені відомості
надаються щодо власників, які володіють понад п'ятьма відсотками
його статутного фонду (капіталу);
4.4 довідка про юридичних осіб, у яких заявник має частку
понад п'ять відсотків статутного фонду (капіталу) цих юридичних
осіб (додаток 3);
4.5 довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника,
що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому
ринку (депозитарну діяльність) та сертифіковані в установленому
порядку (додаток 5), з доданням копій відповідних сертифікатів,
засвідчених підписом керівника та печаткою заявника;
4.6 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
балансу заявника (крім банку) згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ) на останню звітну
дату перед поданням заяви про видачу ліцензії з відміткою
відповідного органу статистики;
4.7 засвідчена підписом та печаткою заявника копія платіжного
документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо такі
накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо виданої
ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка у довільній формі про їх
відсутність;
4.8 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії
документів, що підтверджують право власності заявника (крім банку)
на приміщення, у якому провадиться (буде провадитись) професійна
діяльність на фондовому ринку, у тому числі депозитарна діяльність
зберігача цінних паперів, або право користування ним;
4.9 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною
вищевказаного приміщення. У разі, якщо в документі, що підтверджує право власності або
користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої
охорони, то вказаний документ не надається;
4.10 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженої та організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної
діяльності (депозитарну діяльність)(додаток 6);
4.11 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу ліцензії згідно з пунктом 15 розділу I цього Порядку.
5. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів додаються такі
документи:
5.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
5.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія статуту заявника із змінами (нова редакція), які
зареєстровані в установленому порядку;
5.3 аудиторський висновок про сплату статутного фонду
(капіталу) заявника, складений згідно з Вимогами до аудиторського
висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку для отримання ліцензії на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Комісії
від 28.07.2004 N 325 ( z1217-04 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 27.09.2004 за N 1217/9816. При цьому
якщо депозитарій провадить розрахунково-клірингову діяльність, цей
аудиторський висновок може надавати аудитор, уключений до реєстру
аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що
ведеться Комісією. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів. Ліцензіат, у якого закінчується строк дії попередньо виданої
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
- депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, при
отриманні нової ліцензії подає вищевказаний документ тільки у
разі, якщо в період дії попередньо виданої ліцензії на вказану
діяльність ліцензіат зареєстрував зміни до статуту, пов'язані зі
збільшенням розміру його статутного фонду (капіталу), для
підтвердження сплати цього збільшення;
5.4 довідка про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням
професійних учасників фондового ринку) (додаток 2);
5.5 аудиторський висновок щодо фінансового стану юридичної
особи - засновника заявника, у тому числі спроможності сплатити
внесок до статутного фонду (капіталу) заявника, з доданням балансу
за формою згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
2 "Баланс" ( z0396-99 ) і звіту про фінансові результати його
діяльності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ) за період, у якому
сплачувались відповідні внески та за попередній період. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів щодо засновника
- резидента (крім засновника в особі держави). Якщо на дату надання заяви про видачу ліцензії засновник
змінився чи ліквідувався та/або період, у якому засновником
сплачувався внесок до статутного фонду (капіталу) заявника,
становить більше трьох років, то замість такого аудиторського
висновку та відповідних додатків до нього надаються дані стосовно
таких засновників у довільній формі;
5.6 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (крім
банку) копія балансу згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ) на останню звітну
дату перед поданням заяви про видачу ліцензії з відміткою
відповідного органу статистики (крім заявника, який вперше отримує
відповідну ліцензію);
5.7 довідка про юридичних осіб, у яких заявник має частку
понад п'ять відсотків статутного фонду (капіталу) цих юридичних
осіб (додаток 3);
5.8 довідка про здійснені та зареєстровані власні випуски
цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 4);
5.9 довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника,
що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому
ринку (депозитарну діяльність) та сертифіковані в установленому
порядку (додаток 5), з доданням копій відповідних сертифікатів,
засвідчених підписом керівника та печаткою заявника;
5.10 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженої організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної
діяльності (депозитарну діяльність) (додаток 6);
5.11 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії
документів, що підтверджують право власності заявника на
приміщення, в якому провадиться (буде провадитись) професійна
діяльність на фондовому ринку, або право користування ним;
5.12 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка в довільній формі про їх
відсутність.
5.13 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною
вищевказаного приміщення. У разі, якщо в документі, що підтверджує право власності або
користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої
охорони, то вказаний документ не надається
5.14 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу відповідної ліцензії згідно з пунктом 15 розділу I цього
Порядку.
6. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
розрахунково - клірингової діяльності додаються такі документи:
6.1 аудиторський висновок відповідно до вимог підпункту 5.3
пункту 5 цього розділу - у разі, якщо після отримання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів, ліцензіатом зареєстровані зміни до
статуту, пов'язані зі збільшенням розміру його статутного фонду
(капіталу), для підтвердження сплати цього збільшення;
6.2 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (крім
банку) копія балансу згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z0396-99 ) на останню звітну
дату перед поданням заяви про видачу ліцензії з відміткою
відповідного органу статистики;
6.3 довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника,
що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому
ринку, а саме розрахунково-клірингову діяльність та сертифіковані
(депозитарна діяльність) в установленому порядку (додаток 5), з
доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом
керівника та печаткою заявника;
6.4 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженої та організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної
діяльності (розрахунково-клірингову діяльність)(додаток 6);
6.5 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженого Положення про гарантійний фонд, яке повинно
відповідати вимогам, встановленим Комісією;
6.6 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу відповідної ліцензії згідно з пунктом 15 розділу I цього
Порядку.
7. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
додаються такі документи:
7.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
7.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія установчого документа заявника із змінами (нова редакція),
які зареєстровані в установленому порядку;
7.3 для банку - копія дозволу Національного банку України на
провадження діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;
7.4 аудиторський висновок про сплату статутного фонду
(капіталу) заявника (крім банку), складений згідно з Вимогами до
аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів,
затвердженими рішенням Комісії від 28.07.2004 N 325 ( z1217-04 )
та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27.09.2004 за
N 1217/9816. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних
цінних паперів. Ліцензіат, у якого закінчується строк дії попередньо виданої
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, при отриманні нової
ліцензії подає вищевказаний документ тільки у разі, якщо в період
дії попередньо виданої ліцензії на вказану діяльність ліцензіат
зареєстрував зміни до статуту, пов'язані зі збільшенням розміру
його статутного фонду (капіталу) для підтвердження сплати цього
збільшення;
7.5 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (крім
банку) копія балансу згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс" ( z1217-04 ) на останню звітну
дату перед поданням заяви про видачу ліцензії з відміткою
відповідного органу статистики (крім заявника, який вперше отримує
відповідну ліцензію);
7.6 довідка про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням
професійних учасників фондового ринку) (додаток 2);
7.7 виписка з Єдиного державного реєстру, що підтверджує
державну реєстрацію юридичної особи - засновника заявника. Подається заявником (крім банку), який вперше отримує
відповідну ліцензію щодо засновника - резидента;
7.8 аудиторський висновок щодо фінансового стану юридичної
особи - засновника заявника, у тому числі спроможності сплатити
внесок до статутного фонду (капіталу) заявника, з доданням балансу
за формою згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
2 "Баланс" ( z0396-99 ) і звіту про фінансові результати його
діяльності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
3 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ) за період, у якому
сплачувались відповідні внески та за попередній період. Подається заявником, який утворений у формі акціонерного
товариства та вперше отримує ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів,
щодо засновника - резидента. Якщо на дату надання заяви про видачу ліцензії засновник
змінився чи ліквідувався та/або період, у якому засновником
сплачувався внесок до статутного фонду (капіталу) заявника,
становить більше трьох років, то замість такого аудиторського
висновку та відповідних додатків до нього надаються дані стосовно
таких засновників у довільній формі;
7.9 копія першої та другої сторінок паспорта, що містять
інформацію про фізичну особу - засновника заявника. Подається заявником (крім банку), який вперше отримує
відповідну ліцензію щодо засновника - резидента з дозволу такого
засновника;
7.10 довідка про здійснені та зареєстровані власні випуски
цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 4);
7.11 довідка про керівних посадових осіб та фахівців
заявника, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на
фондовому ринку (депозитарну діяльність - діяльність з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів) та сертифіковані в
установленому порядку (додаток 5), з доданням копій відповідних
сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника;
7.12 довідка про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат)
має частку у статутному фонді (капіталі) цих юридичних осіб
(додаток 7);
7.13 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії
документів, що підтверджують право власності заявника на
приміщення, в якому провадиться (буде провадитись) професійна
діяльність на фондовому ринку, або право користування ним;
7.14 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною
вищевказаного приміщення. У разі, якщо в документі, що підтверджує право власності або
користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої
охорони, то вказаний документ не надається;
7.15 перелік емітентів, ведення реєстрів яких здійснює
заявник (ліцензіат) (додаток 8), крім заявника, який вперше
отримує ліцензію;
7.16 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка в довільній формі про їх
відсутність;
7.17 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженої організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної
діяльності (депозитарну діяльність - діяльність із ведення реєстру
власників іменних цінних паперів)(додаток 6). Подається ліцензіатом (крім банку) у разі суміщення
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів з діяльністю з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
7.18 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу відповідної ліцензії згідно з пунктом 15 розділу I цього
Порядку.
8. До заяви на видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних
паперів додаються такі документи:
8.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
8.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія установчого документа заявника із змінами (нова редакція),
які зареєстровані в установленому порядку;
8.3 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
8.4 відомості про кількість власників іменних цінних паперів
у сукупності з усіх власних випусків іменних цінних паперів,
засвідчені печаткою та підписом заявника в довільній формі;
8.5 довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника,
що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому
ринку (депозитарну діяльність - діяльність із ведення власного
реєстру власників іменних цінних паперів) та сертифіковані в
установленому порядку (додаток 5), з доданням копій відповідних
сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою заявника;
8.6 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка в довільній формі про їх
відсутність;
8.7 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу відповідної ліцензії, згідно з пунктом 15 розділу I цього
Порядку.
9. До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі
на фондовому ринку додаються такі документи:
9.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника,
отримана в порядку, установленому Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), засвідчена нотаріально або органом, який видав
документ;
9.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ
копія установчого документа заявника із змінами (нова редакція),
які зареєстровані в установленому порядку;
9.3 аудиторський висновок про сплату статутного фонду
(капіталу) заявника (крім банку), складений згідно з Вимогами до
аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів,
затвердженими рішенням Комісії від 28.07.2004 N 325 ( z1217-04 )
та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27.09.2004 за
N 1217/9816. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку- діяльності
з організації торгівлі на фондовому ринку. Ліцензіат, у якого закінчується строк дії попередньо виданої
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
- діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, при
отриманні нової ліцензії подає вищевказаний документ тільки у
разі, якщо в період дії попередньо виданої ліцензії на вказану
діяльність ліцензіат зареєстрував зміни до установчого документа,
пов'язані зі збільшенням розміру його статутного фонду (капіталу),
для підтвердження сплати цього збільшення, у тому числі розміру,
визначеному для отримання ліцензії;
9.4 довідка про склад активів заявника (у довільній формі) із
зазначенням видів фінансових інвестицій;
9.5 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
балансу згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2
"Баланс" ( z0396-99 ) на останню звітну дату перед поданням заяви
про видачу ліцензії з відміткою відповідного органу статистики
(крім заявника, який вперше отримує відповідну ліцензію);
9.6 довідка про власників заявника (ліцензіата) (з виділенням
професійних учасників фондового ринку) (додаток 2);
9.7 виписка з Єдиного державного реєстру, що підтверджує
державну реєстрацію юридичної особи - засновника заявника. Подається заявником, який вперше отримує відповідну ліцензію
щодо засновника - резидента;
9.8 аудиторський висновок щодо фінансового стану юридичної
особи - засновника заявника, у тому числі спроможності сплатити
внесок до статутного фонду (капіталу) заявника, з доданням балансу
згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ) і звіту про фінансові результати його діяльності
згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт
про фінансові результати" ( z0397-99 ), за період у якому
сплачувались відповідні внески, та за попередній період. Подається заявником, який утворений у формі акціонерного
товариства та вперше отримує ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі
на фондовому ринку щодо засновника - резидента. Якщо на дату надання заяви про видачу ліцензії засновник
змінився чи ліквідувався та/або період, у якому засновником
сплачувався внесок до статутного фонду заявника, становить більше
трьох років, то замість такого аудиторського висновку та
відповідних додатків до нього надаються дані стосовно таких
засновників у довільній формі;
9.9 довідка про юридичних осіб, у яких заявник має частку
понад п'ять відсотків статутного фонду (капіталу) цих юридичних
осіб (додаток 3);
9.10 довідка про здійснені та зареєстровані власні випуски
цінних паперів заявника (ліцензіата) (додаток 4);
9.11 довідка про керівних посадових осіб та фахівців
заявника, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на
фондовому ринку (діяльність з організації торгівлі на фондовому
ринку) та сертифіковані в установленому порядку (додаток 5), з
доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом
керівника та печаткою заявника;
9.12 список членів фондової біржі, складений в алфавітному
порядку із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду
юридичної особи, місцезнаходження та номерів телефонів;
9.13 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії
документів, що підтверджують право власності заявника на
приміщення, в якому провадиться (буде провадитись) професійна
діяльність на фондовому ринку, або право користування ним;
9.14 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
затвердженої організаційної структури заявника з доданням
відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),
працівники яких безпосередньо здійснюють професійну діяльність на
фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому
ринку (додаток 6);
9.15 правила організатора торгівлі, зареєстровані Комісією в
установленому порядку;
9.16 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує сплату штрафних санкцій, якщо
такі накладались на ліцензіата протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії за правопорушення на фондовому ринку, та не були
оскаржені в судовому порядку. У разі, якщо штрафні санкції до ліцензіата не
застосовувались, подається довідка в довільній формі про їх
відсутність;
9.17 засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія
платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за
видачу відповідної ліцензії, згідно з пунктом 15 розділу I цього
Порядку.
Розділ III. Умови видачі ліцензії

на провадження окремих видів професійної

діяльності на фондовому ринку
Глава 1. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності

з торгівлі цінними паперами
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, може
отримати тільки юридична особа, створена у формі господарського
товариства.
2. Для торговця цінними паперами відповідно до законодавства
операції з цінними паперами становлять виключний вид його
діяльності, що повинно бути відображено в його установчому
документі. Установчий документ повинен ураховувати особливості положень
щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами,
установлених Цивільним ( 435-15 ) та Господарським кодексами
України ( 436-15 ), Законами України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ) та "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ).
3. Статутний фонд (капітал) торговця цінними паперами при
його створенні повинен бути сплачений виключно за рахунок грошових
коштів.
4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме
дилерської діяльності може бути видано торговцю цінними паперами
(крім банку), який має сплачений грошима статутний фонд (капітал)
у розмірі не менш як 120 тисяч гривень.
5. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме
брокерської діяльності та діяльності з управління цінними паперами
може бути видано торговцю цінними паперами (крім банку), який має
сплачений грошима статутний фонд (капітал) у розмірі не менш як
300 тисяч гривень.
6. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме
андеррайтингу може бути видано торговцю цінними паперами (крім
банку), який має сплачений грошима статутний фонд (капітал) у
розмірі не менш як 600 тисяч гривень.
7. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами може бути
видано банку, створеному у формі господарського товариства, у
статуті якого передбачені відповідні операції з цінними паперами.
8. Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі
банк), у статутному фонді (капіталі) якого частка іншого торговця
цінними паперами перевищує 10 відсотків.
9. Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі
банк), якщо його частка у статутному фонді (капіталі) іншого
торговця цінними паперами перевищує 10 відсотків.
10. Керівні посадові особи торговця цінними паперами (у тому
числі банку), його філій або інших відокремлених підрозділів, яким
надані повноваження щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними
паперами, визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 )
"Про визначення переліку керівних посадових осіб, які підлягають
сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної
діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 19.01.99 за N 25/3318 (далі - рішення Комісії від
05.01.99 N 1), а також фахівці торговця цінними паперами (його
філій або інших відокремлених підрозділів), які безпосередньо
виконують операції з цінними паперами, повинні бути сертифіковані
згідно з Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють
професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженим
рішенням Комісії від 29.07.98 N 93 ( z0631-98 ) і зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 06.10.98 за N 631/3071 (далі -
Положення про сертифікацію).
11. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
- діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської
діяльності кваліфікаційні вимоги такі: не менше двох
сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та
по одному сертифікованому фахівцю (у тому числі керівна посадова
особа) - для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким
надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними
паперами.
12. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
- діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської
діяльності, діяльності з управління цінними паперами,
андеррайтингу кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох
сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та
по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові
особи) - для філії або іншого відокремленого підрозділу, яким
надані повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними
паперами.
13. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні
ліцензії на провадження декількох видів професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами одночасно
кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих
фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три
сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для
філії або іншого відокремленого підрозділу, яким надані
повноваження здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами.
14. Для банку при отриманні ліцензії на провадження
будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі:
не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні
посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі
керівні посадові особи) - для філії або іншого відокремленого
підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з
торгівлі цінними паперами.
15. Для банку при отриманні ліцензії на провадження декількох
видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
торгівлі цінними паперами одночасно кваліфікаційні вимоги такі: не
менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні
посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому числі
керівні посадові особи) - для філії або іншого відокремленого
підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність з
торгівлі цінними паперами.
16. Керівні посадові особи торговця цінними паперами (його
філій або інших відокремлених підрозділів) при здійсненні
будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з торгівлі цінними паперами не можуть одночасно
працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку. Крім того, керівник торговця цінними паперами (крім банку)
повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років. Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його філій
або інших відокремлених підрозділів) можуть працювати не більше
ніж у двох торговців цінними паперами, але не можуть одночасно
працювати в інших професійних учасниках.
17. Заявник (крім банку) на дату подання заяви про видачу
ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати
статутного фонду (капіталу), у тому числі спроможності засновника
сплатити відповідні внески до статутного фонду (капіталу), та
розмір його власного капіталу на цю дату повинен бути не меншим
розміру зареєстрованого статутного фонду (капіталу).
18. Всі власні випуски цінних паперів заявника на дату
подання заяви про видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в
установленому порядку.
19. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення та технічне
забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, що відповідають
вимогам, установленим Комісією для цього виду діяльності.
20. Ліцензію на провадження будь-якого виду професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами не може одержати ліцензіат, який не забезпечив виконання
протягом строку дії попередньо виданої ліцензії розпоряджень про
усунення порушень законодавства, постанов про накладання санкцій
за правопорушення (у тому числі, що передбачали сплату відповідних
штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього
ліцензіата, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються
діяльності цього ліцензіата, які не були оскаржені в судовому
порядку.
21. Торговець цінними паперами може отримати нову ліцензію не
раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії
за відповідною санкцією.
22. Копію ліцензії можуть отримати філії або інші
відокремлені підрозділи заявника, якщо подані документи
відповідають вимогам пункту 1 розділу V цього Порядку.
Глава 2. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме депозитарної діяльності

зберігача цінних паперів
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів можуть отримати банки, які
мають ліцензію на провадження будь-якого виду професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами, і торговці цінними паперами за наявності вищевказаної
ліцензії, установчі документи яких передбачають здійснення
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Установчі документи ліцензіата (крім банку), подані на
отримання ліцензії, повинні враховувати особливості, визначені
Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ).
2. Мінімальний розмір статутного фонду (капіталу) та
фінансовий стан банку для отримання ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів повинен відповідати вимогам, що встановлені Національним
банком України.
3. Мінімальний розмір статутного фонду (капіталу) торговця
цінними паперами на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен
бути повністю сплачений, у тому числі грошовими коштами в розмірі
не менше ніж 1 мільйон гривень.
4. Мінімальний розмір статутного фонду (капіталу) торговця
цінними паперами, який є інвестиційною компанією і здійснює
управління своїми взаємними фондами та/або активами інвестиційного
фонду, на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути
повністю сплачений, у тому числі грошовими коштами в розмірі не
менше ніж 1,4 мільйона гривень.
5. У статутному фонді (капіталі) зберігача частка іншого
зберігача, торговця цінними паперами, інвестиційної компанії та
інших професійних учасників фондового ринку не може перевищувати
п'яти відсотків. Частка інституційного інвестора, який не є
професійним учасником фондового ринку (страхова компанія,
недержавний пенсійний фонд та інші) у статутному фонді зберігача
не може перевищувати двадцяти відсотків, якщо інше не передбачено
законом.
6. Керівні посадові особи заявника (у тому числі банку), його
філій або інших відокремлених підрозділів, яким надані
повноваження здійснювати депозитарну діяльність зберігача цінних
паперів, визначені рішенням Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ),
а також фахівці, яким надані повноваження щодо здійснення
депозитарної діяльності, повинні бути сертифіковані згідно з
Положенням про сертифікацію ( z0631-98 ). Для заявника (крім банку) та його філій або інших
відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо
здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів,
кваліфікаційні вимоги при отриманні ліцензії такі: не менше трьох
сертифікованих у встановленому порядку фахівців (у тому числі
керівні посадові особи).
7. Для банку кваліфікаційні вимоги при отриманні ліцензії
такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі
керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому
числі керівні посадові особи) - для кожної філії або іншого
відокремленого підрозділу, яким надані повноваження щодо
здійснення діяльності зберігача цінних паперів. Керівні посадові особи та фахівці заявника (його філій або
інших відокремлених підрозділів), які сертифіковані в
установленому Комісією порядку, не можуть одночасно працювати в
іншому професійному учаснику фондового ринку. Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на
фондовому ринку не менше трьох років.
8. Заявник (крім банку) на дату подання заяви про видачу
ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати
статутного фонду (капіталу), у тому числі спроможності засновника
сплатити відповідні внески до статутного фонду (капіталу), та
розмір його власного капіталу на цю дату повинен бути не меншим
розміру зареєстрованого статутного фонду (капіталу).
9. Всі власні випуски цінних паперів заявника на дату подання
заяви про видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в
установленому порядку.
10. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення та технічне
забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, що
відповідають вимогам, установленим Комісією для цього виду
діяльності.
11. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів не може одержати ліцензіат,
який не забезпечив виконання протягом строку дії попередньо
виданої ліцензії розпоряджень про усунення порушень законодавства,
постанов про накладання санкцій за правопорушення (у тому числі,
що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились
уповноваженими особами Комісії щодо цього ліцензіата, а також
відповідних рішень Комісії, що стосуються цього ліцензіата, які не
оскаржені в судовому порядку.
12. Зберігач може отримати нову ліцензію не раніше ніж через
рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною
санкцією.
13. Копію ліцензії можуть отримати філії або інші
відокремлені підрозділи зберігача, якщо подані документи
відповідають вимогам пункту 1 розділу V цього Порядку.
Глава 3. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме депозитарної діяльності

депозитарію цінних паперів
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів, може отримати тільки
юридична особа, яка створена відповідно до Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) у формі відкритого
акціонерного товариства, учасниками якої є не менше ніж десять
зберігачів. Фондова біржа чи учасники організаційно оформленого
позабіржового ринку можуть бути засновниками депозитарію.
2. Статут депозитарію повинен ураховувати особливості,
визначені Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) та іншими законодавчими актами, а також депозитарна
діяльність повинна визначатися у статуті як виключна його
діяльність, якщо інше не встановлено зазначеним Законом.
3. Мінімальний розмір статутного фонду депозитарію на дату
подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплаченим,
у тому числі грошовими коштами в розмірі не менше ніж 2 мільйони
гривень.
4. Частка одного учасника в статутному фонді (капіталі)
депозитарію не може перевищувати 25 відсотків цього фонду, крім
частки держави в статутному фонді Національного депозитарію
України.
5. Керівні посадові особи заявника, визначені рішенням
Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та всі працівники
структурних підрозділів депозитарію, які безпосередньо здійснюють
депозитарну діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з
Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ). Зазначені керівні посадові особи та працівники заявника не
можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику
фондового ринку. Керівник заявника повинен мати стаж роботи на фондовому ринку
не менше трьох років.
6. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен
відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного фонду
(капіталу), у тому числі спроможності засновника сплатити
відповідні внески до статутного фонду (капіталу), та розмір його
власного капіталу на цю дату повинен бути не меншим розміру
зареєстрованого статутного фонду (капіталу).
7. Всі власні випуски цінних паперів заявника на дату подання
заяви про видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в
установленому порядку.
8. Депозитарій повинен мати приміщення та технічне
забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, що
відповідають вимогам, установленим Комісією для цього виду
діяльності.
9. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів не може одержати
депозитарій, який не забезпечив виконання протягом строку дії
попередньо виданої ліцензії розпоряджень про усунення порушень
законодавства, постанов про накладання санкцій за правопорушення
(у тому числі, що передбачали сплату відповідних штрафів), що
виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього ліцензіата, а
також відповідних рішень Комісії, що стосуються цього ліцензіата,
які не оскаржені в судовому порядку.
10. Депозитарій може отримати нову ліцензію не раніше ніж
через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за
відповідною санкцією.
Глава 4. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме розрахунково-клірингової діяльності
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
розрахунково-клірингової діяльності може отримати тільки
депозитарій, який має ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності , а саме
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.
2. Статут депозитарію повинен передбачати провадження
розрахунково-клірингової діяльності.
3. Мінімальний розмір статутного фонду депозитарію на дату
подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений,
у тому числі грошовими коштами в розмірі не менше ніж 3,5 мільйона
гривень.
4. Керівні посадові особи заявника, визначені рішенням
Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та всі фахівці структурних
підрозділів депозитарію, які безпосередньо здійснюють
розрахунково-клірингову діяльність, повинні бути сертифіковані
згідно з Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ).
5. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен
відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного фонду
(капіталу), у тому числі спроможності засновника сплатити
відповідні внески до статутного фонду (капіталу), та розмір його
власного капіталу на цю дату повинен бути не меншим розміру
зареєстрованого статутного фонду (капіталу).
6. Всі власні випуски цінних паперів заявника, на дату
подання заяви про видачу ліцензії, повинні бути зареєстровані в
установленому порядку.
7. Депозитарій повинен мати приміщення та технічне
забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, що відповідають вимогам,
установленим Комісією для цього виду діяльності.
8. Депозитарій, який отримав ліцензію на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме розрахунково-клірингової діяльності, набуває
статусу клірингового депозитарію.
Глава 5. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру

власників іменних цінних паперів
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів може отримати
тільки юридична особа, яка створена відповідно до Закону України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (далі - реєстратор).
2. Заявник може одержати ліцензію, якщо діяльність з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів передбачена його
установчим документом. Установчий документ повинен ураховувати особливості,
визначені Законом України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ).
3. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних
паперів для реєстратора є виключним видом його діяльності, який не
може поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депозитарної.
4. Заявниками можуть виступати також депозитарії та зберігачі
цінних паперів. Депозитарії та зберігачі можуть вести реєстри власників
іменних цінних паперів у разі отримання ними відповідної ліцензії
згідно з вимогами цього Порядку.
5. Органи державної влади не можуть бути засновниками або
учасниками реєстратора, крім випадку здійснення діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів Національним
депозитарієм України.
6. Центри сертифікатних аукціонів та їх правонаступники не
можуть бути засновниками та учасниками реєстратора.
7. Якщо власником заявника є професійний учасник фондового
ринку, то його частка в статутному фонді (капіталі) заявника не
повинна бути більше 10 відсотків.
8. Мінімальний розмір сплаченого статутного фонду реєстратора
на дату надання заяви про видачу ліцензії повинен становити не
менше ніж 60 тис. грн., у тому числі грошовими коштами не менше
ніж 30 тис. гривень.
9. Керівні посадові особи заявника, визначені рішенням
Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та його працівники, які
безпосередньо здійснюють діяльність з ведення реєстру власників
іменних цінних паперів, повинні бути сертифіковані згідно з
Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ). Для заявника (крім банку) кількість сертифікованих
працівників не може бути менше трьох (у тому числі керівні
посадові особи). Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на
фондовому ринку не менше трьох років. Сертифіковані керівні посадові особи та фахівці заявника
(його філій або інших відокремлених підрозділів) не можуть
одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового
ринку.
10. Для банку кількість сертифікованих фахівців не може бути
менше чотирьох (у тому числі керівні посадові особи).
11. Копію ліцензії можуть отримати філії або інші
відокремлені підрозділи реєстратора, якщо подані документи
відповідають вимогам пункту 1 розділу V цього Порядку та якщо вони
мають кількість сертифікованих фахівців з урахуванням
особливостей, встановлених цим пунктом. У разі наявності у філії (іншого відокремленого підрозділу)
реєстратора повноважень щодо консолідації повних реєстрів окремого
емітента така філія або інший відокремлений підрозділ повинні мати
не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні
посадові особи). Філія або інший відокремлений підрозділ реєстратора, яка має
повноваження щодо ведення особових рахунків окремих зареєстрованих
у системі реєстрів осіб, повинна мати не менше одного
сертифікованого фахівця. При цьому, якщо філія або інший відокремлений підрозділ
обслуговує більше десяти тисяч особових рахунків, зареєстрованих у
реєстрах осіб, то вона повинна мати не менше двох сертифікованих
фахівців.
12. Всі власні випуски цінних паперів заявника, на дату
подання заяви про видачу ліцензії, повинні бути зареєстровані в
установленому порядку.
13. Заявник (крім банку) на дату подання заяви про видачу
ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати
статутного фонду (капіталу), у тому числі спроможності засновника
сплатити відповідні внески до статутного фонду (капіталу), та
розмір його власного капіталу на цю дату повинен бути не меншим
розміру зареєстрованого статутного фонду (капіталу).
14. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення та технічне
забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, що відповідають вимогам,
установленим Комісією для цього виду діяльності.
15. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, не може одержати
заявник, який не забезпечив виконання протягом строку дії
попередньо виданої ліцензії розпоряджень про усунення порушень
законодавства, постанов про накладання санкцій за правопорушення(у
тому числі, що передбачали сплату відповідних штрафів), що
виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього ліцензіата, а
також відповідних рішень Комісії, що стосуються цього ліцензіата,
які не оскаржені в судовому порядку.
16. Реєстратор може отримати нову ліцензію не раніше ніж
через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за
відповідною санкцією.
Глава 6. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної

діяльності, а саме діяльності з ведення

власного реєстру власників іменних цінних паперів
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, може
отримати емітент, якщо ведення власного реєстру передбачено
статутом заявника й кількість власників іменних цінних паперів у
сукупності з усіх випусків цінних паперів емітента не перевищує
150 осіб.
2. Керівник виконавчого органу емітента або інша керівна
посадова особа, яка згідно з розподілом обов'язків відповідає за
здійснення емітентом діяльності з ведення власного реєстру
власників іменних цінних паперів, та фахівець, якому надані
повноваження щодо здійснення цієї діяльності, повинні бути
сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію осіб
( z0631-98 ).
3. Мінімальна кількість сертифікованих фахівців (у тому числі
керівні посадові особи) повинна становити не менше двох осіб для
здійснення емітентом діяльності з ведення власного реєстру
власників іменних цінних паперів.
4. Всі власні випуски цінних паперів заявника, на дату
подання заяви про видачу ліцензії, повинні бути зареєстровані в
установленому порядку.
5. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з
ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, не може
одержати заявник, який не забезпечив виконання протягом строку дії
попередньо виданої ліцензії розпоряджень про усунення порушень
законодавства, постанов про накладання санкцій за правопорушення
(у тому числі, що передбачали сплату відповідних штрафів), що
виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього ліцензіата, а
також відповідних рішень Комісії, що стосуються цього ліцензіата,
які не оскаржені в судовому порядку.
6. Емітент може отримати нову ліцензію не раніше ніж через
рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною
санкцією.
Глава 7. Умови видачі ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності

з організації торгівлі на фондовому ринку
1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринку, може отримати тільки фондова біржа при умові, що правила
фондової біржі зареєстровані Комісією в установленому порядку. При цьому в статуті фондової біржі повинні бути враховані
особливості, установлені Законом України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ).
2. Ліцензію на на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринку може отримати фондова біржа, яка утворена в
організаційно-правовій формі товариства (крім повного,
командитного товариства і товариства з додатковою
відповідальністю) не менше ніж двадцятьма засновниками -
торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку, або дочірнього
підприємства об'єднання торговців цінними паперами, що налічує не
менше ніж двадцять торговців цінними паперами.
3. Мінімальний розмір статутного фонду (капіталу) фондової
біржі на дату подання заяви про отримання ліцензії повинен бути
повністю сплаченим, у тому числі грошовими коштами у розмірі не
менше ніж 2 мільйони гривень, а для фондових бірж, що здійснюють
кліринг та розрахунки, не менше ніж 5 мільйонів гривень.
4. Частка одного торговця цінними паперами не може бути
більшою, ніж 5 відсотків статутного фонду (капіталу) фондової
біржі.
5. Фондова біржа не може отримати ліцензію, якщо її статутний
фонд (капітал) сформовано середньостроковими або довгостроковими
державними цінними паперами більше ніж на 30 відсотків.
6. Фондова біржа не може отримати ліцензію, якщо в складі її
активів є недержавні цінні папери, крім випадку володіння акціями
депозитарію.
7. Керівні посадові особи фондової біржі, визначені рішенням
Комісії від 05.01.99 N 1 ( z0025-99 ), та не менше двох фахівців
кожного структурного підрозділу біржі, які здійснюють діяльність з
організації торгівлі на фондовому ринку, повинні бути
сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію ( z0631-98 ). Сертифіковані керівні посадові особи та фахівці фондової
біржі (її філій або інших відокремлених підрозділів) не можуть
одночасно працювати в іншому професійному учаснику ринку цінних
паперів. Керівник біржі повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не
менше трьох років.
8. Всі власні випуски цінних паперів заявника, на дату
подання заяви про видачу ліцензії, повинні бути зареєстровані в
установленому порядку.
9. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен
відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного фонду
(капіталу), у тому числі спроможності засновника сплатити
відповідні внески до статутного фонду (капіталу), та розмір його
власного капіталу на цю дату повинен бути не меншим розміру
зареєстрованого статутного фонду (капіталу).
10. Заявник повинен мати приміщення та технічне забезпечення
для провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що
відповідають вимогам, установленим Комісією для цього виду
діяльності.
11. Ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринку не може одержати заявник, який не забезпечив виконання
протягом строку дії попередньо виданої ліцензії розпоряджень про
усунення порушень законодавства, постанов про накладання санкцій
за правопорушення (у тому числі, що передбачали сплату відповідних
штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього
ліцензіата, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються
цього ліцензіата, які не оскаржені в судовому порядку.
12. Заявник може отримати нову ліцензію не раніше ніж через
рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною
санкцією.
13. Копію ліцензії можуть отримати філії або інші
відокремлені підрозділи організатора торгівлі, якщо подані
документи відповідають вимогам пункту 1 розділу V цього Порядку.
Розділ IV. Порядок розгляду документів,

видачі ліцензії або відмови в її видачі
1. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган
Комісії) повертає заявнику заяву про видачу ліцензії та відповідні
документи без розгляду, якщо:
1.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
1.2 документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням
вимог, установлених цим Порядком;
1.3 наданий неповний перелік документів, що додається до
заяви згідно з цим Порядком для окремого виду діяльності.
2. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом Члена
Комісії, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за
цей напрямок роботи або для емітентів за підписом керівника
відповідного територіального органу Комісії) із зазначенням
підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в строк
не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих
документів. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви
про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати
заяву про видачу ліцензії з доданням відповідних документів, яка
розглядається відповідно до цього Порядку.
3. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган
Комісії) має право протягом строку розгляду заяви про видачу
ліцензії та відповідних документів здійснювати перевірку
достовірності відомостей, які зазначені у цих документах.
4. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган
Комісії) приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її
видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких
установлено цим Порядком окремо за певним видом діяльності.
5. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником
Комісії або виконуючим його обов'язки (для емітентів - керівником
відповідного територіального органу Комісії або виконуючим його
обов'язки). У випадку прийняття органом ліцензування рішення про видачу
або відмову у видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності
на фондовому ринку: депозитарної діяльності депозитарію цінних
паперів; розрахунково-клірингової діяльності та діяльності з
організації торгівлі на фондовому ринку, таке рішення приймається
на засіданні Комісії (колегіального органу) та оформлюється згідно
з регламентом проведення цих засідань. У рішенні про відмову у видачі ліцензії обов'язково
зазначаються підстави такої відмови згідно з пунктом 9 цього
розділу з відповідним обґрунтуванням.
6. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу або
про відмову у видачі ліцензії (з доданням копії відповідного
рішення) надсилається (видається) заявникові протягом п'яти
робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується
керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд
заяви про видачу ліцензії та відповідних документів, а для
емітентів - керівником відповідного територіального органу
Комісії).
7. У разі відмови у видачі ліцензії подані документи заявнику
не повертаються.
8. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу
ліцензії вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за п'ять
робочих днів з дати прийняття цього рішення.
9. Підставами для прийняття рішення органом ліцензування про
відмову у видачі ліцензії є:
9.1 недостовірність даних у заяві та документах, поданих
заявником, для отримання ліцензії;
9.2 невідповідність заявника вимогам, установленим цим
Порядком, для отримання ліцензії на здійснення окремого виду
професійної діяльності на фондовому ринку.
10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником на її видачу,
він може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу
ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії.
11. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі
невідповідності заявника вимогам, установленим цим Порядком, він
може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії
та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою
для відмови у видачі ліцензії.
12. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено
в судовому порядку.
Розділ V. Порядок видачі копії ліцензії
1. У разі наявності в ліцензіата філії або іншого
відокремленого підрозділу, розширення переліку діючих, яким будуть
надані повноваження здійснювати окремі види професійної діяльності
на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією або розширення
окремих видів діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу)
ліцензіат повинен до початку здійснення діяльності відокремленим
підрозділом подати до органу ліцензування заяву про видачу копії
ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
(додаток 9) та такі документи:
1.1 копію рішення про створення філії або іншого
відокремленого підрозділу, надання вказаних повноважень діючій
філії (іншому відокремленому підрозділу), копію затвердженого в
установленому порядку Положення про філію або інший відокремлений
підрозділ (крім банків) згідно з вимогами, установленими цим
Порядком;
1.2 для банків - копію письмового дозволу банку на здійснення
філією визначеного ним переліку операцій, у тому числі операцій на
фондовому ринку, та копію затвердженого в установленому порядку
Положення про внутрішній структурний підрозділ філії банку або
іншого відокремленого підрозділу, яким надані повноваження щодо
здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому
ринку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації
діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при
здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів,
затвердженого рішенням Комісії від 16.03.2006 N 160 ( z0409-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2006 за
N 409/12283;
1.3 довідку про філію або інший відокремлений підрозділ
ліцензіата, яким надаються повноваження щодо провадження окремих
видів професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10);
1.4 довідку про керівних посадових осіб та фахівців філії або
іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, що безпосередньо
здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та
сертифіковані в установленому порядку (додаток 11);
1.5 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії
документів, що підтверджують право власності заявника (крім банку)
на приміщення, у якому провадиться професійна діяльність за
місцезнаходженням філії або іншого відокремленого підрозділу, або
право користування ним.
2. Рішення про видачу копії(й) ліцензії або про відмову в її
(їх) видачі оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником органу ліцензування або виконувачем його обов'язків у
строк не пізніше десяти робочих днів з дати надходження заяви про
видачу копії(й) ліцензії та документів, що додаються до заяви.
3. У разі прийняття органом ліцензування рішення про видачу
копії ліцензії вона повинна бути оформлена не пізніше ніж за п'ять
робочих днів з дати прийняття цього рішення.
4. Письмове повідомлення про прийняття рішення органом
ліцензування про видачу або про відмову у видачі копії ліцензії (з
доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається)
заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення (підписується керівником структурного
підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про отримання копії
ліцензії та відповідних документів).
5. У рішенні про відмову у видачі копії ліцензії обов'язково
зазначаються підстави такої відмови згідно з цим Порядком. При
цьому подані документи заявнику не повертаються.
6. Підставами для прийняття рішення органом ліцензування про
відмову у видачі копії ліцензії є:
6.1 недостовірність даних у відповідній заяві та документах,
поданих заявником, для отримання копії ліцензії;
6.2 невідповідність заявника вимогам, установленим цим
Порядком, для отримання копії ліцензії на здійснення окремого виду
професійної діяльності на фондовому ринку;
6.3 відсутність у ліцензіата за місцезнаходженням філії
(іншого відокремленого підрозділу) приміщення або невідповідність
такого приміщення вимогам, установленим Комісією для виду
професійної діяльності на фондовому ринку, на який отримується
копія ліцензії.
7. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі
виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником для
її видачі, він може подати до органу ліцензування нову заяву про
видачу копії ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття рішення про відмову у її видачі.
8. У разі відмови у видачі копії ліцензії на підставі
невідповідності філії (іншого відокремленого підрозділу) заявника
вимогам, установленим цим Порядком, він може подати до органу
ліцензування нову заяву про видачу копії ліцензії та відповідні
документи після усунення причин, що стали підставою для відмови у
її видачі.
9. Рішення про відмову у видачі копії ліцензії може бути
оскаржено в судовому порядку.
10. У разі зміни найменування філії (іншого відокремленого
підрозділу) та/або місцезнаходження філії (іншого відокремленого
підрозділу) ліцензіат протягом двадцяти робочих днів з дати
внесення відповідних змін до Положення про цей підрозділ повинен
подати до органу ліцензування такі документи:
10.1 заяву про зміни щодо найменування цього підрозділу
та/або його місцезнаходження;
10.2 копію рішення про зміну найменування та/або
місцезнаходження цього підрозділу;
10.3 копію затвердженого в установленому порядку Положення
про цей підрозділ з унесеними змінами;
10.4 довідку з відповідними змінами згідно з додатком 11 до
цього Порядку.
11. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви
ліцензіата (з доданням відповідних документів) про зміну назви
та/або місцезнаходження філії або іншого відокремленого
підрозділу, які здійснюють діяльність на підставі виданої їм копії
ліцензії, повинна протягом десяти робочих днів з дати надходження
вказаних документів унести зміни до відповідного рішення про
видачу копії ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії
ліцензії оформляється відповідним наказом, який підписується
керівником Комісії або виконувачем його обов'язків.
Розділ VI. Порядок переоформлення ліцензії
1. У разі виникнення у процесі здійснення діяльності
ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни
найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана
з реорганізацією юридичної особи) та/або зміни місцезнаходження
юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти
робочих днів з дати виникнення підстав для переоформлення ліцензії
подати до Комісії (для емітентів - до відповідного територіального
органу Комісії) заяву про переоформлення ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 12) разом з
оригіналом ліцензії, що підлягає переоформленню, та відповідними
документами або їх нотаріально засвідченими копіями чи органом,
який видав документ, які підтверджують зазначені зміни.
2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами,
пов'язаними зі зміною найменування ліцензіата (якщо зміна
найменування не пов'язана з припиненням юридичної особи у зв'язку
з реорганізацією) та/або зміною його місцезнаходження, до заяви
згідно з додатком 12 до цього Порядку додаються:
2.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію з відповідними
змінами, засвідчена нотаріально або органом, який видав документ;
2.2 засвідчена нотаріально або органом, який видав документ,
копія змін до установчого документа (нова редакція) (зміни щодо
найменування та/або місцезнаходження ліцензіата), які
зареєстровані в установленому порядку. Копія змін до установчого документа не надається, якщо зміни
щодо місцезнаходження до цього документа не вносились. У цьому випадку надається виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у якій
зазначаються дата та номер запису цих змін у зазначеному реєстрі;
2.3 оригінал ліцензії та засвідчені органом ліцензування
копії ліцензії (у разі їх наявності).
3. Рішення про видачу ліцензії у зв'язку з її переоформленням
та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була
переоформлена, оформлюється відповідним наказом, який підписується
керівником Комісії або виконувачем його обов'язків (для емітентів
керівником відповідного територіального органу Комісії або
виконувачем його обов'язків).
4. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган
Комісії) протягом п'яти робочих днів з дати надходження заяви про
переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї,
зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з
урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
5. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією
Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган Комісії)
на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає
ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для філій або інших
відокремлених підрозділів ліцензіата (у разі їх наявності), яким
надаються повноваження щодо здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку. Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку,
дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.
6. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган)
повертає заявнику заяву про переоформлення ліцензії та відповідні
документи без розгляду, якщо:
6.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
6.2 документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням
вимог, установлених цим Порядком;
6.3 наданий неповний перелік документів, передбачений цим
Порядком.
7. Про залишення заяви про переоформлення ліцензії без
розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом
керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить
розгляд цих документів, або для емітентів за підписом керівника
відповідного територіального органу Комісії) із зазначенням
підстав залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду в
строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих
документів. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви
про переоформлення ліцензії без розгляду, заявник може повторно
подати заяву про переоформлення ліцензії з доданням відповідних
документів, яка розглядається відповідно до цього Порядку.
Розділ VII. Порядок видачі дубліката ліцензії
1. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом втрачена ліцензія,
він зобов'язаний звернутися до Комісії (для емітентів -
відповідного територіального органу Комісії) із заявою про видачу
дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку (додаток 13), до якої додаються копія публікації
про таку втрату в офіційному виданні Комісії. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата бланка
ліцензії або його пошкодження.
2. Якщо бланк ліцензії не придатний для користування
унаслідок його пошкодження, то ліцензіат подає до органу
ліцензування, крім заяви про видачу дубліката ліцензії,
непридатний для користування бланк цієї ліцензії.
3. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку
дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.
4. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для
видачі дубліката ліцензії, може провадити свою діяльність на
підставі довідки про прийняття заяви про видачу дубліката
ліцензії, яка видається органом ліцензування у разі подання цієї
заяви.
5. Комісія (для емітентів - відповідний територіальний орган)
зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дати одержання заяви про
видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії
замість втраченого або пошкодженого бланка ліцензії.
6. Рішення про видачу дубліката ліцензії та про визнання
недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, оформлюється
відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або
виконувачем його обов'язків (для емітентів - керівником
відповідного територіального органу Комісії або виконувачем його
обов'язків).
Начальник Управління ліцензування
діяльності професійних учасників
ринку цінних паперів І.Заноза

Додаток 1

до Порядку та умови видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії
__ ______________ 200_ року N _____ (дата підписання заяви)

ЗАЯВА

про видачу ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________,
телефон, факс ___________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ______________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
просить видати ліцензію на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку:
1) _________________________________________________
2) _________________________________________________
3) _________________________________________________

(указується вид діяльності згідно

з п. 5 розділу I Порядку)
Примірник опису (переліку) документів додається.
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)

Додаток 2

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про власників заявника (ліцензіата)

(з виділенням професійних учасників фондового ринку)

Дата підписання довідки:
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне | Іденти- | Іденти- | Символ | Місце- |Частка в |Частка в| |з/п|найменування|фікацій- | фікацій- |учасника | знахо- |статутному|статут- | | | юридичної | ний код |ний номер | ринку | дження |фонді | ному | | | особи чи |юридичної|фізичної | цінних |юридичної |(капіталі)| фонді | | | прізвище, | особи | особи |паперів* |особи чи |заявника |(капіта-| | | ім'я, по |власника |власника | (для |паспортні |(грн) | лі) | | | батькові |заявника |заявника |юридичних| дані | |заявника| | | фізичної | | (за | осіб) |фізичної | |(%) | | | особи | |наявності)| | особи | | | | | власника | | | |власника | | | | | заявника | | | |заявника**| | | |---+------------+---------+----------+---------+----------+----------+--------| | 1 | | | | | | | | |---+------------+---------+----------+---------+----------+----------+--------| | 2 | | | | | | | | |---+------------+---------+----------+---------+----------+----------+--------| | 3 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ____________ (П.І.Б.)

(підпис)
--------------- * Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І
- інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з
управління активами, О - інші юридичні особи, які не є
професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія,
ПФ - пенсійний фонд. ** Для власника, який є нерезидентом - зазначити поштову
адресу.

Додаток 3

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про юридичних осіб, у яких заявник має частку

понад 5 відсотків статутного фонду (капіталу)

цих юридичних осіб

Дата підписання довідки:
-------------------------------------------------------------------- | N | Повне |Іденти- | Символ | Місце- |Частка |Частка | |з/п| найме- |фікацій- |учасника | знахо- |заявника в |заявника в| | |нування |ний код | ринку | дження |статутному |статутному| | |юридичної|юридичної| цінних |юридичної|фонді |фонді | | | особи |особи |паперів* | особи |(капіталі) |(капіталі)| | | | | (для | |цієї |цієї | | | | |юридичних| |юридичної |юридичної | | | | | осіб) | |особи (грн)|особи (%) | |---+---------+---------+---------+---------+-----------+----------| | 1 | | | | | | | |---+---------+---------+---------+---------+-----------+----------| | 2 | | | | | | | |---+---------+---------+---------+---------+-----------+----------| | 3 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ___________ (П.І.Б.)

(підпис)
--------------- * Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І
- інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з
управління активами, О - інші юридичні особи, які не є
професійними участниками фондового ринку, СК - страхова компанія,
ПФ - пенсійний фонд.

Додаток 4

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про здійснені та зареєстровані власні випуски

цінних паперів заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------ | N | Вид |Номінальна|Кількість|Загальна|Номер свідоцтва про| |з/п|емісійного| вартість | цінних | сума |реєстрацію випуску,| | |цінного | цінного |паперів, |випуску,|дата, назва | | | папера | папера, | шт. | грн. |реєструвального | | | | грн. | | |органу | |---+----------+----------+---------+--------+-------------------| | 1 | | | | | | |---+----------+----------+---------+--------+-------------------| | 2 | | | | | | |---+----------+----------+---------+--------+-------------------| | 3 | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. ________ (П.І.Б.)

(підпис)

Додаток 5

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про керівних посадових осіб та фахівців

заявника (ліцензіата), що безпосередньо

здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку

та сертифіковані в установленому порядку

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Іденти- |Посада|Стаж |Телефони|Сертифікат:|Відомості |Назва документа | |з/п|ім'я, по | фікацій- | |роботи | |номер, дата| щодо |(дата та номер),| | |батькові | ний | |на ринку| | видачі, |судимості,|яким призначений| | | | номер | |цінних | |строк дії, |штрафи за | (звільнений) | | | | фізичної | |паперів | | вид | адміні- | фахівець або | | | |особи (за | |(фондо- | |професійної|стративні | яким надані | | | |наявності)| | вому | | діяльності| правопо- | повноваження | | | | | |ринку) | | з цінними | рушення | безпосередньо | | | | | | | | паперами | на ринку | здійснювати | | | | | | | | | цінних | професійну | | | | | | | | | паперів | діяльність | |---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| | 1 | | | | | | | | | |---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| | 2 | | | | | | | | | |---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| | 3 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)

Додаток 6

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ВІДОМОСТІ

щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата),

працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види

професійної діяльності

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------ | N | Повна назва |Посада|Прізвище, ім'я, | Посадові | |з/п |структурного підрозділу| |по батькові | обов'язки | |----+-----------------------+------+----------------+-----------| |1 | |1... | | | | | |------+----------------+-----------| | | |2... | | | | | |------+----------------+-----------| | | |3... | | | |----+-----------------------+------+----------------+-----------| |2 | |1... | | | | | |------+----------------+-----------| | | |2... | | | | | |------+----------------+-----------| | | |3... | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)

Додаток 7

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат)

має частку у статутному фонді (капіталі)

цих юридичних осіб

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------ | N | Повне |Іденти- |Символ |Місце- |Частка |Частка | |з/п| найме- |фікацій- |учасника |знахо- |заявника в |заявника в| | |нування |ний код | ринку |дження |статутному |статутному| | |юридичної|юридичної| цінних |юридич-|фонді |фонді | | | особи | особи |паперів* | ної |(капіталі) |(капіталі)| | | | | (для |особи |цієї |цієї | | | | |юридичних| |юридичної |юридичної | | | | | осіб) | |особи (грн)|особи (%) | |---+---------+---------+---------+-------+-----------+----------| | 1 | | | | | | | |---+---------+---------+---------+-------+-----------+----------| | 2 | | | | | | | |---+---------+---------+---------+-------+-----------+----------| | 3 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)
--------------- * Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І
- інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С -
саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з
управління активами, О - інші юридичні особи, які не є
професійними учасниками ринку цінних паперів, СК - страхова
компанія, ПФ - пенсійний фонд.

Додаток 8

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ПЕРЕЛІК ЕМІТЕНТІВ,

ведення реєстрів яких здійснює заявник (ліцензіат)

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Повне |Іденти- | Місце- |Кількість|Призвіще,|Телефони|Дата та | Дата та | | з/п |наймену-|фікацій-| знахо- |власників|ім'я, по | | номер |номер акта | | | вання |ний код | дження |іменних |батькові | |договору|приймання- | | |емітента|емітента|емітента|цінних |керівника| | на |передавання| | | | | |паперів |емітента | |ведення |реєстру від| | | | | | | | |реєстру |іншої особи| | | | | | | | | | іншій | | | | | | | | | | юридичній | | | | | | | | | | особі* | |-----+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------| | 1 | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------| | 2 | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------| | 3 | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+---------+---------+--------+--------+-----------| |усьо-| | | | | | | | | |го | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. _________ (П.І.Б.)

(підпис)
--------------- * Заповнюється за фактом події.

Додаток 9

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії
__ ______________ 200_ року N _____ (дата підписання заяви)

ЗАЯВА

про видачу копії ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ______________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ______________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з ______________________ до __________________,
просить видати копію(ї) ліцензії філії або іншому відокремленому
підрозділу:
------------------------------------------------------------------ | Найменування філій | Місцезнаходження | Назва виду(ів) | | або іншого | філій або іншого | професійної | | відокремленого | відокремленого | діяльності на | |підрозділу заявника | підрозділу заявника |фондовому ринку, яку| | | |здійснює філія або | | | |інший відокремлений | | | |підрозділ заявника | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник юридичної особи М.П. ___________ (П.І.Б.)

(підпис)

Додаток 10

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про філію або інший відокремлений підрозділ

ліцензіата, яким надаються повноваження

щодо провадження окремих видів

професійної діяльності на фондовому ринку

Дата підписання довідки:
-------------------------------------------------------------------------------- | N |Повне | Іденти- | Місце- |Телефони|Дата та номер |Номер | Дата | |з/п|найме- | фікацій- | знахо- | |рішення про |та дата | видачі | | |нування| ний код | дження | |створення філії |рішення | копії | | | |філії або | філії | |або іншого | про |ліцензії*| | | | іншого | або | |відокремленого |видачу | | | | |відокрем- | іншого | |підрозділу |копії | | | | | леного |відокрем-| |(надання |ліцензії*| | | | |підрозділу| леного | |повноважень щодо| | | | | | | підроз- | |провадження | | | | | | | ділу | |окремих видів | | | | | | | | |професійної | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | |фондовому ринку)| | | |---+-------+----------+---------+--------+----------------+---------+---------| | 1 | | | | | | | | |---+-------+----------+---------+--------+----------------+---------+---------| | 2 | | | | | | | | |---+-------+----------+---------+--------+----------------+---------+---------| | 3 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)
--------------- * Заповнюється для філії або іншого відокремленого
підрозділу, яка вже має копію ліцензії.

Додаток 11

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії

ДОВІДКА

про керівних посадових осіб та фахівців філії

або іншого відокремленого підрозділу ліцензіата,

що безпосередньо здійснюють професійну діяльність

на фондовому ринку та сертифіковані

в установленому порядку

Дата підписання довідки:
------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,| Іденти- |Посада| Стаж |Телефони|Сертифікат:|Відомості |Назва документа | |з/п|ім'я, по | фікацій- | | роботи | |номер, дата|щодо суди-|(дата та номер),| | |батькові |ний номер | |на ринку| |видачі, | мостей, |яким призначений| | | | фізичної | |цінних | |термін дії,|штрафи за | (звільнений) | | | |особи (за | |паперів | |вид | адміні- | фахівець або | | | |наявності)| | | |професійної|стративні | яким надані | | | | | | | |діяльності |правопору-| повноваження | | | | | | | |з цінними | шення на | безпосередньо | | | | | | | |паперами | ринку | здійснювати | | | | | | | | | цінних | професійну | | | | | | | | | паперів | діяльність | |---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| | 1 | | | | | | | | | |---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| | 2 | | | | | | | | | |---+---------+----------+------+--------+--------+-----------+----------+----------------| | 3 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)

Додаток 12

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії
__ ______________ 200_ року N _____ (дата підписання заяви)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії на провадження професійної

діяльності на фондовому ринку

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
місцезнаходження ________________________________________________,
телефон, факс ___________________________________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ______________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ______________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з _________________________ до _______________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________

(зазначити причину)
Філії або інші відокремлені підрозділи заявника:
------------------------------------------------------------------ | Найменування філій | Місцезнаходження | Назва виду(ів) | | або іншого | філій або іншого | професійної | | відокремленого | відокремленого | діяльності на | | підрозділу заявника | підрозділу заявника |фондовому ринку, яку| | | |здійснює філія або | | | |інший відокремлений | | | |підрозділ заявника | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник юридичної особи М.П. ____________ (П.І.Б.)

(підпис)

Додаток 13

до Порядку та умов видачі

ліцензії на провадження

окремих видів професійної

діяльності на фондовому

ринку, переоформлення

ліцензії, видачі дубліката

та копії ліцензії
__ ________________ 200_ року N _____ (дата підписання заяви)

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії на провадження

професійної діяльності на фондовому ринку

Заявник ____________________________________________________,

(повне найменування)
місцезнаходження ________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
телефон, факс ___________________________________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ______________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
МФО, поточний рахунок ___________________________________________,
вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія ______________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з __________________ до_______________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ____________________,

(зазначити причину)
Місце провадження діяльності філіями або відокремленими
підрозділами:
------------------------------------------------------------------ | Найменування філій | Місцезнаходження | Назва виду(ів) | | або іншого | філій або іншого | професійної | | відокремленого | відокремленого | діяльності на | | підрозділу заявника |підрозділу заявника |фондовому ринку, яку| | | |здійснює філія або | | | |інший відокремлений | | | |підрозділ заявника | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник юридичної особи М.П. __________ (П.І.Б.)

(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: