open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.07.2006 N 245
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 серпня 2006 р.

за N 913/12787

Про затвердження Методики оцінювання роботи

центральних і місцевих органів виконавчої

влади щодо залучення інвестицій, здійснення

заходів з поліпшення інвестиційного клімату

у відповідних галузях економіки та регіонах

і відповідної форми звіту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 1053 ( z1735-12 ) від 25.09.2012 }

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
18.12.2003 N 779-р ( 779-2003-р ) "Деякі питання оцінювання роботи
центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення
інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного
клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності та
стану роботи із зверненнями інвесторів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику оцінювання роботи центральних і
місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій,
здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у
відповідних галузях економіки та регіонах і відповідну форму
звіту, що додаються.
2. Департаменту інвестиційної діяльності: у п'ятиденний строк після затвердження подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; довести зареєстрований наказ до відома міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мусіну Л.А.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
25.03.2004 N 115 ( z0459-04 ) "Про затвердження Методики
оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади
щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення
інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та в
розрізі регіонів, рейтингової оцінки інвестиційної привабливості
галузей, регіонів та суб'єктів господарювання і відповідної форми
звіту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.04.2004
за N 459/9058.
Міністр економіки України А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

17.07.2006 N 245
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 серпня 2006 р.

за N 913/12787

МЕТОДИКА

оцінювання роботи центральних і місцевих

органів виконавчої влади щодо залучення

інвестицій, здійснення заходів з поліпшення

інвестиційного клімату у відповідних

галузях економіки та регіонах

Розділ I.

Загальні положення
Оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої
влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення
інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та регіонах
здійснюється з метою забезпечення постійного проведення
відповідних оцінок та аналізу впливу центральних і місцевих
органів виконавчої влади на інвестиційний клімат. Об'єктами оцінювання роботи є центральні і місцеві органи
виконавчої влади.
Розділ II.

Джерела інформаційного забезпечення

для проведення оцінок та підготовки звітів
При підготовці звітів використовуються дані Державної служби
статистики України та адміністративні дані центральних та місцевих
органів виконавчої влади. { Абзац перший розділу II в редакції
Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1053
( z1735-12 ) від 25.09.2012 } У разі відсутності статистичних даних за звітний період
можуть використовуватись останні наявні статистичні дані. Процес здійснення оцінювання передбачає використання
економічних показників, а також показників, які характеризують
розвиток інфраструктури, людські ресурси, згідно з додатком до
цієї Методики. За основу беруться показники, які характеризують
результати, досягнуті у звітному періоді. Інші показники
дозволяють оцінити динаміку змін за всіма напрямами інвестиційної
діяльності. Перелік показників може уточнюватись та коригуватись
залежно від актуальності того чи іншого показника в певний період
часу. { Абзац третій розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1053
( z1735-12 ) від 25.09.2012 }

Заступник начальника
відділу інвестиційної
та інноваційної політики І.Бабінська

Додаток

до Методики оцінювання

роботи центральних і

місцевих органів виконавчої

влади щодо залучення

інвестицій, здійснення

заходів з поліпшення

інвестиційного клімату

у відповідних галузях

економіки та регіонах

ПЕРЕЛІК

показників для оцінювання роботи

центральних органів виконавчої влади

щодо залучення інвестицій, здійснення

заходів з поліпшення інвестиційного

клімату у відповідних галузях

економіки

------------------------------------------------------------------ Показник | Одиниці виміру | ----------------------------------------------------------------| 1. Економічні показники | ----------------------------------------------------------------| Обсяг сільськогосподарської продукції |млн грн | (у порівняних цінах) | | --------------------------------------------+-------------------| Загальний обсяг експорту на одну особу |дол. США | --------------------------------------------+-------------------| Приріст прямих іноземних інвестицій на одну |-"- | особу за період | | --------------------------------------------+-------------------| Прямі іноземні інвестиції на одну особу |-"- | станом на кінець періоду | | --------------------------------------------+-------------------| Освоєно капітальних інвестицій на одну особу|грн. | --------------------------------------------+-------------------| Обсяг виконаних будівельних робіт |тис. грн. | --------------------------------------------+-------------------| Валовий внутрішній продукт |млн. грн. | ----------------------------------------------------------------| 2. Розвиток інфраструктури | ----------------------------------------------------------------| Загальний обсяг інноваційних витрат на |тис грн | технологічні інновації | | --------------------------------------------+-------------------| Заборгованість із виплати заробітної плати в|грн | середньому на одного працівника | | --------------------------------------------+-------------------| Середньомісячна номінальна заробітна плата |-"- | одного штатного працівника | | -----------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛІК

показників для оцінювання роботи

місцевих органів виконавчої влади

щодо залучення інвестицій, здійснення

заходів з поліпшення інвестиційного

клімату у відповідних регіонах

------------------------------------------------------------------ Показник | Одиниці виміру | ----------------------------------------------------------------| 1. Економічні показники | ----------------------------------------------------------------| Валовий регіональний продукт на одну особу |грн | --------------------------------------------+-------------------| Обсяг сільськогосподарської продукції |-"- | (у порівняних цінах) | | --------------------------------------------+-------------------| Частка інноваційно активних підприємств |% | --------------------------------------------+-------------------| Валова сільськогосподарська продукція на |тис грн | 100 га сільськогосподарських угідь | | --------------------------------------------+-------------------| Площа сільськогосподарських угідь на одне |га | фермерське господарство | | --------------------------------------------+-------------------| Роздрібний товарооборот підприємств у |грн | середньому за місяць (включаючи ресторанне | | господарство) на одну особу | | --------------------------------------------+-------------------| Обсяг реалізованих ринкових нефінансових |-"- | послуг усім категоріям споживачів у | | розрахунку на одну особу | | --------------------------------------------+-------------------| Загальний обсяг експорту на одну особу |дол. США | --------------------------------------------+-------------------| Приріст прямих іноземних інвестицій на одну |-"- | особу за період | | --------------------------------------------+-------------------| Прямі іноземні інвестиції на одну особу |-"- | станом на кінець періоду | | --------------------------------------------+-------------------| Прибуток до оподаткування, отриманий |млн. грн. | прибутковими підприємствами | | --------------------------------------------+-------------------| Освоєно капітальних інвестицій на одну особу|грн. | --------------------------------------------+-------------------| Питома вага підприємств, які одержали збиток|у % до загальної | до оподаткування |кількості | |відзвітованих | |підприємств | --------------------------------------------+-------------------| Обсяг виконаних будівельних робіт | тис. грн. | ----------------------------------------------------------------| 2. Транспортна інфраструктура | ----------------------------------------------------------------| Протяжність доріг з твердим покриттям |тис. км | --------------------------------------------+-------------------| Кількість автобусних/залізничних вокзалів |шт. | --------------------------------------------+-------------------| Кількість аеропортів |-"- | ----------------------------------------------------------------| 3. Людські ресурси | ----------------------------------------------------------------| Введення в експлуатацію житла забудовниками |тис кв. м загальної| всіх форм власності |площі | --------------------------------------------+-------------------| Наявний доход на одну особу |грн | --------------------------------------------+-------------------| Рівень економічної активності населення у |у % до населення | віці 15-70 років |відповідного віку | --------------------------------------------+-------------------| Середньомісячна номінальна заробітна плата |грн | одного штатного працівника | | --------------------------------------------+-------------------| Рівень безробіття (за методологією |у % до економічно | Міжнародної організації праці) |активного населення| |у віці 15-70 років | --------------------------------------------+-------------------| Сума заборгованості з виплати заробітної |у % до фонду оплати| плати |праці за останній | |місяць звітного | |періоду | --------------------------------------------+-------------------| Рівень працевлаштування не зайнятих трудовою|% | діяльністю громадян | | --------------------------------------------+-------------------| Випуск фахівців вищими навчальними закладами|тис. чол. | I-II рівнів акредитації | | --------------------------------------------+-------------------| Випуск фахівців вищими навчальними закладами|-"- | III-IV рівнів акредитації | | ----------------------------------------------------------------| 4. Підприємництво | ----------------------------------------------------------------| Кількість банківських установ |шт. | --------------------------------------------+-------------------| Кількість бірж |-"- | --------------------------------------------+-------------------| Кількість інвестиційних фондів |-"- | --------------------------------------------+-------------------| Залучення інвестицій у цінні папери |млрд. грн. | --------------------------------------------+-------------------| Обсяг випусків емісійних цінних паперів |-"- | ----------------------------------------------------------------| 5. Інвестиційна інфраструктура | ----------------------------------------------------------------| Кількість фондів підтримки розвитку |шт. | підприємництва | | --------------------------------------------+-------------------| Кількість кредитних спілок |-"- | --------------------------------------------+-------------------| Кількість лізингових та інших небанківських|-"- | фінансових установ | | --------------------------------------------+-------------------| Кількість об'єднань підприємців |-"- | ----------------------------------------------------------------| 6. Телекомунікаційна інфраструктура | ----------------------------------------------------------------| Абоненти мережі Інтернет |одиниць | --------------------------------------------+-------------------| Тираж обласних, міських, районних та низових|тис. прим. | газет | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1053 ( z1735-12 ) від
25.09.2012 }
Заступник начальника
відділу інвестиційної
та інноваційної політики І.Бабінська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

17.07.2006 N 245

Зразок

ЗВІТ _______________________________________________________________
(найменування центрального (місцевого) органу виконавчої влади)
про результати оцінювання роботи щодо залучення

інвестицій, здійснення заходів з поліпшення

інвестиційного клімату у відповідних галузях

економіки та в розрізі регіонів

за ______ півріччя 200__ року

------------------------------------------------------------------ Показник| ___ півріччя |Відповідний період|Відхилення|Примітка| |звітного періоду| попереднього року|показника | | | | |----------| | | | | +,- | % | | -----------------------------------------------------------------
Заступник начальника
відділу інвестиційної
та інноваційної політики І.Бабінська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: