open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.08.2006 N 132
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 вересня 2006 р.

за N 1056/12930

Про затвердження Правил ядерної

та радіаційної безпеки при перевезенні

радіоактивних матеріалів

(ПБПРМ-2006)

Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного
регулювання України, затвердженого Указом Президента України від
6 березня 2001 року N 155 ( 155/2001 ), та з метою приведення
нормативних актів з питань перевезення радіоактивних матеріалів до
вимог "Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів.
Видання 2005 року. Серія норм безпеки МАГАТЕ, N TS-R-1"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила ядерної та радіаційної безпеки при
перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006) (далі -
Правила), що додаються.
2. Управлінню гарантій та безпеки перевезень (Лопатін С.Д.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню гарантій та безпеки перевезень (Лопатін С.Д.)
забезпечити доведення до відома зацікавлених організацій
інформації про набрання чинності Правилами.
4. Державному підприємству "Державний науково-технічний центр
з ядерної та радіаційної безпеки" (Васильченко В.М.) у місячний
термін після державної реєстрації забезпечити тиражування Правил.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови - Головного державного інспектора з ядерної безпеки України
Дем'яненка А.І.
Голова О.А.Миколайчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони здоров'я
України Ю.В.Поляченко
Міністр транспорту
та зв'язку України В.В.Бондар
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.І.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

ядерного регулювання України

30.08.2006 N 132
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 вересня 2006 р.

за N 1056/12930

ПРАВИЛА

ядерної та радіаційної безпеки

при перевезенні радіоактивних матеріалів

(ПБПРМ-2006)

Розділ 1. Вступ
Загальні положення
1.1. Ці Правила підготовлені в рамках Програми інтеграції
України до Європейського Союзу ( n0001100-00 ), схваленої Указом
Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072 ( 1072/2000 ),
зі змінами, відповідають нормам Законів України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про захист
людини від впливу іонізуючого випромінювання" ( 15/98-ВР ),
вимогам Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної
безпеки України (НРБУ-97)" ( v0062282-97 ), затверджених наказом
МОЗ України від 14.07.97 N 208 ( v0208282-97 ), уведених у дію з
01.01.98 постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 01.12.97 N 62 ( v0062282-97 ) (далі - НРБУ-97), та
Основним санітарним правилам забезпечення радіаційної безпеки
України, затвердженим наказом МОЗ України від 02.02.2005 N 54
( z0552-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
20.05.2005 за N 552/10832. Правила відповідають документу "Правила безпечного
перевезення радіоактивних матеріалів. Видання 2005 року. Серія
норм безпеки N TS-R-1. МАГАТЕ" ("Regulations for the Safe
Transport of Radioactive Material. 2005 Edition. Safety Standards
Series N TS-R-1. IAEA"). Ці Правила встановлюють норми безпеки, які забезпечують
прийнятний рівень контролю за радіаційною, а також пов'язаною з
критичністю і тепловиділенням небезпекою для персоналу, майна і
навколишнього середовища при перевезенні радіоактивних матеріалів.
У цих Правилах використовуються принципи, викладені в публікації
"Радіаційний захист і безпечне поводження з джерелами
випромінювання. - Серія видань з безпеки N 120, МАГАТЕ, Відень
(1996)" і в публікації "Міжнародні основні норми безпеки для
захисту від іонізуючих випромінювань і для безпеки джерел
випромінювання. - Серія видань з безпеки N 115, МАГАТЕ, Відень
(1996)".
1.2. Ці Правила доповнюються керівництвами з безпеки і
документами з практики забезпечення безпеки, які відповідають
документам МАГАТЕ: "Довідковий матеріал до Правил МАГАТЕ з
безпечного перевезення радіоактивних матеріалів. Серія норм з
безпеки МАГАТЕ N TS-G-1.1 (ST-2)"; "Планування заходів і
готовність на випадок транспортних аварій, пов'язаних з
радіоактивними матеріалами. Серія норм з безпеки МАГАТЕ N TS-G-1.2
(ST-3)"; "Забезпечення дотримання Правил безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів. Серія норм з безпеки МАГАТЕ N TS-G-1.4"
і документу "Забезпечення якості для безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів. Серія норм з безпеки МАГАТЕ N TS-G-1.3".
1.3. У деяких розділах цих Правил приписується здійснення
конкретних заходів, проте відповідальність за їх здійснення не
покладається на певну юридичну особу. Розподіл такої
відповідальності визначається чинним законодавством України.
Мета
1.4. Мета цих Правил - забезпечити захист осіб, майна і
навколишнього середовища від впливу випромінювання під час
перевезення радіоактивного матеріалу. Цей захист досягається
обов'язковим застосуванням: a) захисної оболонки (герметизації) для радіоактивного
вмісту; b) контролю за зовнішніми рівнями випромінювання; с) заходів запобігання критичності; d) заходів запобігання пошкодженню в результаті теплового
впливу. Виконання цих вимог забезпечується: a) шляхом застосування ступеневого підходу до меж умісту
упаковок і засобів перевезення, а також до нормативних
характеристик конструкцій пакувальних комплектів у залежності від
небезпеки, яку становить радіоактивний уміст; b) шляхом установлення вимог до конструкції та експлуатації
упаковок, а також обслуговування пакувальних комплектів, у тому
числі з урахуванням характеру радіоактивного вмісту; с) шляхом обов'язкового застосування заходів
адміністративного контролю, уключаючи, коли це необхідно,
процедури затвердження компетентними органами.
1.5. При перевезенні радіоактивних матеріалів безпека окремих
людей з населення або професійних робітників (персоналу)
забезпечується шляхом дотримання цих Правил. Це досягається за
допомогою програм забезпечення якості і програм забезпечення
дотримання Правил.
Сфера застосування
1.6. Ці Правила застосовуються до перевезення радіоактивних
матеріалів автомобільним, залізничним, морським, річковим та
авіаційним транспортом, у тому числі перевезення, пов'язаного з
використанням радіоактивного матеріалу. Перевезення включає всі
операції та умови, що пов'язані з переміщенням радіоактивного
матеріалу, і складає цей процес, зокрема: проектування, виготовлення, обслуговування і ремонт
пакувального комплекту; підготовка, завантаження, відправлення, транспортування,
уключаючи транзитне зберігання, розвантаження і приймання в
кінцевому пункті призначення вантажів радіоактивних матеріалів і
упаковок. При виконанні норм цих Правил застосовується ступеневий
підхід, який можна охарактеризувати трьома загальними рівнями
складності: a) звичайні умови перевезення (без будь-яких інцидентів); b) нормальні умови перевезення (незначні пригоди); с) аварійні умови перевезення.
1.7. Ці Правила не поширюються на: a) радіоактивні матеріали, що є невід'ємною частиною засобів
перевезення; b) радіоактивні матеріали, що переміщуються в межах будь-якої
установи й підпадають під чинність відповідних правил безпеки, які
діють у цій установі, коли переміщення не передбачає використання
автомобільних шляхів або залізниць загального користування; c) радіоактивні матеріали, імплантовані або введені в
організм людини або тварини з метою діагностики або лікування; d) радіоактивні матеріали, що містяться в споживчих товарах,
які допущені регулюючим органом до використання, після їхнього
продажу кінцевому користувачу; e) природні матеріали й руди, що містять природні
радіонукліди, які або перебувають у їх природному стані, або були
перероблені для цілей інших, ніж для добування радіонуклідів, і
які не передбачається переробляти з метою використання цих
радіонуклідів за умови, що питома активність матеріалу не
перевищує більше ніж у 10 разів значення, указані в пунктах 4.2b
та 4.7 або розраховані відповідно до пунктів 4.3, 4.5 та 4.6; f) нерадіоактивні тверді об'єкти з радіоактивністю, що
присутня на будь-яких поверхнях у кількості, що не перевищує
рівнів, визначених у пункті 2.25.
1.8. Ці Правила не передбачають таких заходів контролю, як
вибір маршруту або забезпечення фізичного захисту, що можуть
запроваджуватись з причин, не пов'язаних із радіаційною безпекою.
Будь-які такі заходи контролю повинні враховувати радіаційну й
нерадіаційну небезпеку без відхилень від норм безпеки, що
встановлюються цими Правилами.
1.9. Для радіоактивних матеріалів, які мають додаткову
небезпеку, а також під час перевезення радіоактивних матеріалів
разом з іншими небезпечними вантажами на доповнення до цих Правил
повинні застосовуватися відповідні правила перевезення небезпечних
вантажів, які діють на даному виді транспорту.
Структура
1.10. У рамках своєї структури ці Правила містять: розділ 2: терміни та визначення, які застосовуються в
Правилах; розділ 3: загальні положення щодо радіаційного захисту,
аварійні заходи, забезпечення якості, забезпечення дотримання
Правил, невідповідність Правилам, спеціальні умови, навчання; розділ 4: визначення, класифікація та вимоги до радіоактивних
матеріалів; розділ 5: визначення, класифікація та вимоги до пакувальних
комплектів; розділ 6: підготовка радіоактивних матеріалів до перевезення,
зокрема вибір відповідного пакувального комплекту, упаковування,
визначення категорії, нанесення знаків небезпеки та маркування,
заповнення транспортної документації; розділ 7: вимоги до відправлення, транспортування,
транзитного зберігання упаковок; розділ 8: вимоги до випробувань; розділ 9: вимоги щодо затвердження й адміністративного
контролю.
1)

Розділ 2. Терміни та визначення
--------------- 1) Для зручності в дужках також наведені терміни англійською
мовою.
У цих Правилах застосовуються такі визначення:
Альфа-випромінювачі низької токсичності (Low toxicity alpha
emitters)
2.1. Альфа-випромінювачі низької токсичності - природний
уран; збіднений уран; природний торій; уран-235 або уран-238;
торій-232; торій-228 і торій-230, що містяться в рудах, або у
формі фізичних і хімічних концентратів; або альфа-випромінювачі з
періодом напіврозпаду менше 10 діб.
Вантаж (Consignment)
2.2. Вантаж - будь-яка упаковка або будь-які упаковки, або
будь-яка партія радіоактивного матеріалу, надані
вантажовідправником для перевезення.
Вантажний контейнер (Freight container)
2.3. Вантажний контейнер - транспортне обладнання, що
сконструйоване для полегшення перевезення упакованих або
неупакованих вантажів одним або декількома видами транспорту без
проміжного перевантаження розміщених у ньому вантажів, яке не
повинно самочинно відкриватися, повинно бути достатньо жорстким і
міцним для повторного використання й повинно бути обладнане
пристроями, що полегшують роботу з ним, особливо при
перевантаженні з одного засобу перевезення на інший або з одного
виду транспорту на інший. Малий вантажний контейнер - це
контейнер, будь-який із зовнішніх габаритів якого не перевищує
1,5 м або внутрішній об'єм якого становить не більше 3 куб.м.
Будь-який інший вантажний контейнер уважається великим вантажним
контейнером.
Вантажовідправник (Consignor)
2.4. Вантажовідправник - будь-яка юридична або фізична особа,
що підготовлює вантаж для перевезення.
Вантажоодержувач (Consignee)
2.5. Вантажоодержувач - будь-яка юридична або фізична особа,
що одержує вантаж.
Виняткове використання (Exclusive use)
2.6. Виняткове використання - використання тільки одним
вантажовідправником засобу перевезення або великого вантажного
контейнера, стосовно яких усі початкові, проміжні й остаточні
операції навантаження та розвантаження здійснюються у
відповідності до вказівок вантажовідправника або
вантажоодержувача.
Забезпечення дотримання Правил (Compliance assurance)
2.7. Забезпечення дотримання Правил - програма систематичних
заходів, що здійснюються компетентним органом з метою забезпечення
виконання положень цих Правил на практиці.
Забезпечення якості (Quality assurance)
2.8. Забезпечення якості - програма систематичних заходів
контролю та інспекцій, що здійснюється будь-якою організацією або
органом, які беруть участь у перевезенні радіоактивних матеріалів,
і направлена на забезпечення достатньої впевненості в тому, що
норми безпеки, які приписуються цими Правилами, дотримуються на
практиці.
Засіб перевезення (Conveyance)
2.9. Засіб перевезення означає: a) для транспортування автошляхами або залізницею - будь-який
транспортний засіб; b) для транспортування водними шляхами - будь-яке судно або
будь-який трюм, відсік або позначена частина палуби судна; c) для транспортування повітрям - будь-яке повітряне судно.
Затвердження (Approval)
2.10. Багатостороннє затвердження (Multilateral approval) -
затвердження відповідним компетентним органом країни походження
конструкції або перевезення у відповідному випадку, а також у
випадку, коли вантаж повинен транспортуватися через територію або
на територію будь-якої іншої країни, затвердження компетентним
органом цієї країни. У терміни "через територію або на територію"
спеціально не включається поняття "над територією", тобто вимоги
про затвердження й повідомлення не повинні поширюватися на країну,
над територією якої перевозиться радіоактивний матеріал на борту
повітряного судна, за умови, що в цій країні не передбачається
запланована посадка.
2.11. Одностороннє затвердження (Unilateral approval) -
затвердження конструкції, що вимагається від компетентного органу
тільки країни походження даної конструкції.
Компетентний орган (Competent authority)
2.12. Компетентний орган - будь-який національний або
міжнародний регулюючий орган чи організація, наділені
повноваженнями для будь-якої мети у зв'язку з цими Правилами або
іншим чином визнані як такі. Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного
регулювання України, затвердженого Указом Президента України від
6 березня 2001 року N 155 ( 155/2001 ), функції компетентного
органу виконує Державний комітет ядерного регулювання України
(далі - Держатомрегулювання України).
Конструкція (Design)
2.13. Конструкція - опис радіоактивного матеріалу особливої
форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до
розсіювання, упаковки або пакувального комплекту, що дає змогу
повністю ідентифікувати їх. Цей опис може включати специфікації,
інженерно-технічну документацію (креслення), звіти, що
підтверджують дотримання регламентуючих вимог, а також іншу
відповідну документацію.
Контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів
(Intermediate bulk container)
2.14. Контейнер середньої вантажопідйомності для масових
вантажів (IBC) - пересувний пакувальний комплект, який: a) має об'єм не більше 3 куб.м; b) має конструкцію, що дає змогу здійснювати вантажні
операції із застосуванням вантажопідйомних механізмів; c) стійкий до навантажень, що виникають під час вантажних
операцій і перевезення вантажів, як визначено випробуваннями для
підтвердження робочих характеристик; d) сконструйований відповідно до норм, викладених у розділі,
присвяченому рекомендаціям для контейнерів середньої
вантажопідйомності для масових вантажів (IBC), документа
"Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Ninth
Revised Edition (ST/SG/AC.10/1/Rev.9), UN, New York and Geneva
(1995)".
Максимальний нормальний робочий тиск (Maximum normal
operating pressure)
2.15. Максимальний нормальний робочий тиск - максимальний
тиск, що перевищує атмосферний тиск на рівні моря, який може
виникнути в системі захисної оболонки протягом одного року в
умовах температурного режиму й сонячної радіації, що відповідають
навколишнім умовам, без вентилювання або скидання надлишкового
тиску, зовнішнього охолодження за допомогою додаткової системи або
без заходів експлуатаційного контролю під час перевезення.
Неопромінений уран (Unirradiated uranium)
2.16. Неопромінений уран - уран, що містить не більше 3 6 x10 Бк плутонію на грам урану-235, не більше 9x10 Бк продуктів

-3 ілення на грам урану-235 і не більше 5x10 г урану-236 на грам
урану-235.
Неопромінений торій (Unirradiated thorium)
2.17. Неопромінений торій - торій, що містить не більше
-7 0 г урану-233 на грам торію-232.
Нефіксоване радіоактивне забруднення (Non-fixed
contamination)
2.18. Нефіксоване радіоактивне забруднення - радіоактивне
забруднення, що може бути усунене з поверхні за звичайних умов
перевезення.
Перевізник (Carrier)
2.19. Перевізник - будь-яка юридична або фізична особа, що
здійснює перевезення радіоактивного матеріалу будь-яким видом
транспорту.
Питома активність (Specific activity)
2.20. Питома активність радіонукліда - активність на одиницю
маси даного радіонукліда. Питома активність матеріалу - активність
на одиницю маси матеріалу, у якому радіонукліди в основному
розподілені рівномірно.
Повітряне судно (Aircraft)
2.21. Вантажне повітряне судно (Cargo aircraft) - будь-яке
повітряне судно, крім пасажирського повітряного судна, що
перевозить вантажі або майно.
2.22. Пасажирське повітряне судно (Passenger aircraft) -
повітряне судно, що перевозить будь-яку особу, крім членів
екіпажу, співробітників, які працюють у перевізника і які
перебувають при виконанні службових обов'язків, уповноваженого
представника відповідного національного органу або особи, що
супроводжує вантаж.
Позначена частина палуби (Defined deck area)
2.23. Позначена частина палуби - частина верхньої палуби
судна або палуби для транспортних засобів ролерного судна або
порома, на якій відведене місце для розміщення радіоактивних
матеріалів.
Програма радіаційного захисту (Radiation Protection
Programme)
2.24. Програма радіаційного захисту - систематичні заходи,
метою яких є забезпечення належного планування та обліку заходів
радіаційного захисту.
Радіоактивне забруднення (Contamination)
2.25. Радіоактивне забруднення - наявність радіоактивності на
поверхні в кількостях, що перевищують 0,4 Бк/кв.см для бета- і
гамма-випромінювачів і для альфа-випромінювачів низької
токсичності або 0,04 Бк/кв.см для всіх інших альфа-випромінювачів.
Радіоактивний вміст (Radioactive contents)
2.26. Радіоактивний вміст - радіоактивний матеріал разом з
будь-якими радіоактивно забрудненими або активованими твердими
речовинами, рідиною й газами, що містяться в пакувальному
комплекті.
Цистерна (Tank)
2.27. Цистерна - контейнер-цистерна, пересувна цистерна,
автоцистерна, залізнична цистерна або приймальна ємність місткістю
не менше 450 літрів для рідин, порошків, гранул, сумішей або
твердих речовин, що при заповненні перебувають у газоподібному або
рідкому вигляді і згодом твердіють, і не менше 1000 літрів для
газів. Контейнер-цистерна повинна бути придатна для
транспортування сухопутними й водними шляхами, для заповнення і
спорожнення без вилучення її конструкційного обладнання, повинна
мати стабілізувальні елементи та зовнішні кріпильні пристрої й
бути придатною для підйому в заповненому стані.
Рівень випромінювання (Radiation level)
2.28. Рівень випромінювання - відповідна потужність дози,
виражена в мілізівертах на годину.
Система захисної оболонки (герметизації) (Containment system)
2.29. Система захисної оболонки (герметизації) - система
елементів пакувального комплекту, визначена проектувальником як
система, призначена для утримання радіоактивного матеріалу під час
перевезення.
Система локалізації (Confinement system)
2.30. Система локалізації - система розміщення подільного
матеріалу та елементів пакувального комплекту, визначена
проектувальником і схвалена компетентним органом як система, що
призначена забезпечувати безпеку з критичності.
Спеціальні умови (Special arrangement)
2.31. Спеціальні умови - умови, затверджені компетентним
органом, відповідно до яких можуть перевозитися вантажі, що не
задовольняють усі застосовні вимоги цих Правил.
Судно (Vessel)
2.32. Судно - будь-яке морське судно або засіб для плавання
внутрішніми водними шляхами, що використовується для перевезення
вантажу (самохідна чи несамохідна плавуча споруда, яка
використовується або може бути використана як засіб для
перевезення вантажів).
Транспортний засіб (Vehicle)
2.33. Транспортний засіб - автошляховий транспортний засіб
(складений транспортний засіб, тобто тягач із напівпричепом,
включно) або залізнична платформа чи залізничний вагон. Кожний
причеп повинен розглядатися як окремий транспортний засіб.
Транспортний пакет (Overpack)
2.34. Транспортний пакет - засіб (оболонка), наприклад ящик,
коробка або мішок, призначений для розміщення та укладання однієї
або декількох упаковок з метою формування окремої одиниці вантажу,
що застосовується одним вантажовідправником для зручності при
вантажних операціях і перевезенні.
Транспортування (Shipment)
2.35. Транспортування - спеціальне переміщення вантажу від
місця його походження до місця призначення.
Уран природний, збіднений, збагачений (Uranium - natural,
depleted, enriched)
2.36. Природний уран - уран (який може бути хімічно
виділений), що містить природну суміш ізотопів урану (приблизно
99,28% урану-238 і 0,72% урану-235 за масою). Збіднений уран -
уран, що містить меншу в процентному вираженні кількість урану-235
за масою в порівнянні з природним ураном. Збагачений уран - уран,
що містить кількість урану-235 у процентному вираженні за масою
більше 0,72%. У всіх випадках присутня дуже невелика в процентному
вираженні за масою кількість урану-234.
Фіксоване радіоактивне забруднення (Fixed contamination)
2.37. Фіксоване радіоактивне забруднення - радіоактивне
забруднення, що не є нефіксованим радіоактивним забрудненням.
Розділ 3. Загальні положення
Радіаційний захист
3.1. Дози індивідуального опромінення не повинні перевищувати
відповідних меж доз. Захист і безпека повинні бути оптимізовані
таким чином, щоб величина індивідуальних доз, число осіб, що
піддаються опроміненню, і ймовірність опромінення утримувалися на
розумно досяжному низькому рівні з урахуванням економічних і
соціальних факторів, у межах обмеження, яке зводиться до того, що
дози, які отримують окремі особи, підпадають під дію граничних
доз. Необхідно застосовувати структурний і системний підхід, у
якому враховується взаємозв'язок перевезення з іншими видами
діяльності.
3.2. Для перевезення радіоактивних матеріалів повинна бути
розроблена програма радіаційного захисту. Характер і масштаби
заходів, що передбачаються в програмі, залежать від величини і
ймовірності опромінення. Програма повинна враховувати вимоги,
викладені в пунктах 3.1, 3.3-3.5 та 3.11. Документи програми
повинні надаватися за запитом для перевірки, що проводиться
Держатомрегулювання України.
3.3. У разі професійного опромінення при виконанні робіт,
пов'язаних з перевезенням, коли згідно з оцінкою сумарна ефективна
доза може досягати: a) 1-6 мЗв за рік - необхідно здійснювати програми оцінки доз
шляхом дозиметричного контролю робочих місць або індивідуального
дозиметричного контролю; b) понад 6 мЗв за рік - необхідно проводити індивідуальний
дозиметричний контроль. Індивідуальний дозиметричний контроль або дозиметричний
контроль робочих місць документально оформлюється відповідно до
вимог пункту 14.5 Основних санітарних правил забезпечення
радіаційної безпеки України ( z0552-05 ).
Аварійні заходи
3.4. У разі аварій або інцидентів під час перевезення
радіоактивних матеріалів необхідно дотримуватися встановлених на
випадок аварій процедур відповідних національних і/або міжнародних
організацій з метою забезпечення захисту людей, майна та
навколишнього середовища. Указівки щодо таких процедур містяться в
Положенні щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час
перевезення радіоактивних матеріалів, затвердженому наказом
Держатомрегулювання України від 07.04.2005 N 38 ( z0431-05 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.04.2005 за
N 431/10711.
3.5. Аварійні процедури повинні враховувати можливість
утворення інших небезпечних речовин унаслідок взаємодії вмісту
вантажу з навколишнім середовищем у разі аварії.
Забезпечення якості
3.6. Програми забезпечення якості повинні розроблятися і
здійснюватися стосовно проектування, виготовлення, випробувань,
розробки документації, використання, обслуговування та інспекцій
щодо всіх радіоактивних матеріалів особливої форми, радіоактивних
матеріалів з низькою здатністю до розсіювання й упаковок, а також
щодо транспортних операцій і транзитного зберігання з метою
забезпечення виконання відповідних положень цих Правил. Виробник,
вантажовідправник або користувач повинні надавати
Держатомрегулювання України можливість проводити перевірки під час
виготовлення або використання і продемонструвати, що: a) методи, які застосовуються для виготовлення, і матеріали
відповідають технічним умовам для затвердженої конструкції; b) усі пакувальні комплекти періодично перевіряються, при
потребі ремонтуються й утримуються в належному порядку з тим, щоб
продовжувати задовольняти всі відповідні вимоги й технічні умови
навіть після багаторазового використання. У разі затвердження відповідно до пункту 9.2
Держатомрегулювання України необхідно враховувати наявність
програми забезпечення якості та її адекватність.
Забезпечення дотримання правил
3.7. Держатомрегулювання України несе відповідальність за
забезпечення дотримання цих Правил. Засоби реалізації цієї
відповідальності включають розробку і здійснення програми контролю
за проектуванням, виготовленням, випробуваннями, інспекцією й
обслуговуванням пакувальних комплектів, радіоактивних матеріалів
особливої форми та радіоактивних матеріалів з низькою здатністю до
розсіювання, а також за підготовкою упаковок, документації,
обробкою та укладенням упаковок вантажовідправниками й
перевізниками для підтвердження виконання положень цих Правил на
практиці.
3.8. Міністерство охорони здоров'я України (далі - МОЗ
України) та Держатомрегулювання України здійснюють вибірковий
контроль доз опромінення, отриманих у зв'язку з перевезенням
радіоактивних матеріалів, для того щоб пересвідчитись, що система
захисту й безпеки відповідають НРБУ-97 ( v0062282-97 ).
Невідповідність правилам
3.9. У разі невідповідності рівнів випромінювання або
радіоактивного забруднення будь-яким межам, установленим цими
Правилами (за винятком випадків аварій під час перевезення): a) вантажовідправник повинен бути поінформований про
невідповідність: i) перевізником, якщо невідповідність виявлена під час
транспортування; ii) вантажоодержувачем, якщо невідповідність виявлена при
отриманні вантажу; b) перевізник, вантажовідправник або вантажоодержувач
відповідно до своєї компетенції повинні: i) ужити негайних заходів, щоб зменшити наслідки
невідповідності; ii) розслідувати невідповідність та її причини, обставини та
наслідки; iii) ужити відповідних заходів для усунення причин та
обставин, які призвели до невідповідності, та запобігти їх
повторенню; iv) повідомити Держатомрегулювання України про причини
невідповідності та коригуючі чи попереджувальні заходи, яких було
чи буде вжито; c) повідомлення про невідповідність необхідно надсилати до
вантажовідправника та Держатомрегулювання України якомога швидше в
кожному випадку, коли відбулося або відбувається аварійне
опромінення.
Спеціальні умови
3.10. Вантажі, стосовно яких не можна практично досягти
відповідністі положенням цих Правил, необхідно перевозити тільки
за спеціальних умов. Якщо Держатомрегулювання України визнано, що
відповідність положенням цих Правил неможливо досягти практично і
що встановлені цими Правилами обов'язкові норми безпеки дотримані
шляхом застосування засобів, альтернативних положенням цих Правил,
то Держатомрегулювання України може затвердити операції з
перевезення за спеціальних умов окремого вантажу або запланованої
серії декількох вантажів. Загальний рівень безпеки при перевезенні
повинен бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б
при виконанні всіх застосовуваних вимог. Для міжнародних вантажів
такого типу вимагається багатостороннє затвердження.
Навчання
3.11. Професійні працівники (персонал) повинні мати
відповідну підготовку з радіаційного захисту, уключаючи застережні
заходи, яких необхідно дотримуватись, для того щоб знизити
професійне опромінення, якому вони піддаються, й опромінення інших
осіб, які могли б постраждати в результаті їхніх дій.
3.12. Особи, залучені до перевезення радіоактивних
матеріалів, повинні пройти навчання щодо вимог цих Правил у
частині, яка стосуються обов'язків цих осіб.
3.13. Особи, які: класифікують радіоактивні матеріали; упаковують радіоактивні матеріали; наносять маркування та знаки небезпеки на упаковки; готують транспортні документи на радіоактивні матеріали; відправляють або приймають радіоактивні матеріали для
перевезення; переміщують або поводяться з радіоактивними матеріалами під
час перевезення; маркують або наносять попереджувальні знаки, навантажують або
розвантажують упаковки на/або із засобів перевезення; наповнюють пакувальні комплекти або вантажні контейнери; іншим чином безпосередньо залучені до перевезення
радіоактивних матеріалів, як це визначено компетентним органом,
повинні пройти таке навчання: a) загальне ознайомлювальне навчання: i) кожна особа повинна пройти навчання, яке передбачає
ознайомлення із загальними положеннями цих Правил; ii) таке навчання повинно включати опис видів радіоактивних
матеріалів; вимоги до нанесення знаків небезпеки, маркування,
попереджувальних знаків; вимоги до пакувальних комплектів та до
розділення при розміщенні радіоактивних матеріалів; опис цілей та
змісту транспортних документів на радіоактивні матеріали; опис
наявних документів реагування на аварійну ситуацію; b) функціонально-спеціалізоване навчання: кожна особа повинна пройти детальне навчання, яке стосується
конкретних вимог при перевезенні радіоактивних матеріалів,
застосовних до діяльності цієї особи; c) навчання з питань безпеки: з урахуванням ризику опромінення у разі витоку радіоактивних
матеріалів та посадових обов'язків, кожна особа повинна пройти
навчання з: i) методів та процедур, які необхідно застосовувати для
уникнення аварії, таких як правильне використання вантажного
обладнання та відповідних методів укладання радіоактивного
матеріалу; ii) інформації щодо аварійного реагування та її використання; iii) загальних можливих небезпек, пов'язаних з різними видами
радіоактивних матеріалів, та методів запобігання опроміненню при
таких небезпеках, уключаючи, якщо необхідно, використання засобів
індивідуального захисту та обладнання; iv) негайних процедур, які повинні застосовуватись у разі
випадкового вивільнення радіоактивного матеріалу, уключаючи
будь-які процедури негайного реагування на аварійну ситуацію, за
які особа відповідає, а також процедури індивідуального захисту,
яких необхідно дотримуватись.
3.14. Навчання, що вимагається відповідно до пункту 3.13,
повинно бути забезпечене або підтверджене при призначенні на
посаду, пов'язану з перевезенням радіоактивних матеріалів, і
повинно періодично доповнюватись перепідготовкою відповідно до
встановлених вимог. Програми навчання повинні бути узгоджені з
Держатомрегулювання України.
Розділ 4. Вимоги до радіоактивних матеріалів
Визначення радіоактивного матеріалу
4.1. Радіоактивний матеріал - будь-який матеріал, що містить
радіонукліди, у якому питома активність, а також повна активність
вантажу перевищують значення, указані в пунктах 4.2-4.7.
Основні значення для радіонуклідів
4.2. У табл. 1 наведені такі основні значення для окремих
радіонуклідів: a) A і A в ТБк,

1 2 де A - значення активності радіоактивного матеріалу

1 собливої форми, що вказане в табл. 1 або визначається згідно з
положеннями пунктів 4.3-4.7 і використовується при визначенні меж
активності для вимог цих Правил, A - значення активності іншого радіоактивного матеріалу 2 радіоактивні матеріали іншої форми), що вказане в табл. 1 або
визначається згідно з положеннями пунктів 4.3-4.7 і
використовується при визначенні меж активності для вимог цих
Правил; b) питома активність для матеріалів, на які поширюється повне
звільнення, у Бк/г; с) межі активності для вантажів, на які поширюється повне
звільнення, у Бк.
Визначення основних значень для радіонуклідів
4.3. Стосовно окремих радіонуклідів, не перерахованих у
табл. 1, визначення основних значень, про які йдеться в
пункті 4.2, вимагає багатостороннього затвердження. Дозволяється
використовувати значення A , розраховане з використанням дози на

2 диницю інгаляційного надходження (дозового коефіцієнта відповідно
до табл. II і III документа "International Basic Safety Standards
for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of
Radiation Sources, Safety Series No. 115, IAEA, Vienna (1996)")
для відповідного референтного типу системного надходження згідно з
рекомендаціями Міжнародної комісії з радіологічного захисту, за
умови, що до уваги беруться хімічні форми кожного радіонукліда як
у нормальних, так і в аварійних умовах перевезення. Як варіант без
затвердження компетентним органом можуть використовуватися
значення для радіонуклідів, наведені в табл. 2.
4.4. При розрахунку величин A і A для радіонукліда, не

1 2 казаного в табл. 1, один ланцюжок радіоактивного розпаду, у якому
радіонукліди присутні в природних пропорціях і в якому відсутній
дочірній радіонуклід з періодом напіврозпаду, що перевищує або
10 діб, або період напіврозпаду материнського радіонукліда,
необхідно розглядати як один радіонуклід; зважаючи на активність і
значення, що застосовується, A або A повинні відповідати

1 2 ктивності й значенню материнського радіонукліда даного ланцюжка.
Для ланцюжків радіоактивного розпаду, у яких який-небудь дочірній
радіонуклід має період напіврозпаду, що перевищує 10 діб, або
період напіврозпаду материнського радіонукліда, материнський
радіонуклід і такі дочірні радіонукліди треба розглядати як суміші
різних радіонуклідів.
4.5. У разі сумішей радіонуклідів основні значення, про які
йдеться в пункті 4.2, визначаються так:
1

X = --------, m f(i)

S ---- X(i)
де f(i) - частка активності або концентрація активності i-го
радіонукліда суміші; X(i) - відповідне значення A або A або відповідно

1 2 онцентрація активності для матеріалу, на який поширюється повне
звільнення, або межа активності для вантажу, на який поширюється
повне звільнення, стосовно значення i-го радіонукліда; X - похідне значення A або A або концентрація активності m 1 2 ля матеріалу, на який поширюється повне звільнення, або межа
активності для вантажу, на який поширюється звільнення, стосовно
суміші; S - знак суми.
4.6. Якщо кожний радіонуклід відомий, але не відома
індивідуальна активність деяких з них, ці радіонукліди можна
об'єднувати в групи й у формулах, наведених у пунктах 4.5 і 6.13,
можуть використовуватися відповідно найменші значення для
радіонуклідів у кожній групі. Групи можуть складатися на основі
повної альфа-активності та повної бета-, гамма-активності, якщо
вони відомі, з використанням найменших значень відповідно для
альфа-випромінювачів або бета-, гамма-випромінювачів.
Таблиця 1 - Основні значення радіонуклідів
------------------------------------------------------------------ Радіонуклід | A | A | Питома | Межа | (атомний | 1 | 2 | активність | активності | номер) | | | для |для вантажу,| | | |матеріалу, на| на який | | | | який |поширюється | | | | поширюється | повне | | | | повне | звільнення | | | | звільнення | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | (ТБк) | (ТБк) | (Бк/г) | (Бк) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Актиній (89) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -3 | 1 | 4 | Ac-225 (a) | 8x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -5 | -1 | 3 | Ac-227 (a) | 9x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Ac-228 | 6x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Срібло (47) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Ag-105 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Ag-108m (a) | 7x10 | 7x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Ag-110m (a) | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 3 | 6 | Ag-111 | 2x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Алюміній (13) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Al-26 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Америцій (95) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 0 | 4 | Am-241 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 0 | 4 | Am-242m (a) | 1x10 | 1x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -3 | 0 | 3 | Am-243 (a) | 5x10 | 1x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Аргон (18) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 6 | 8 | Ar-37 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 7 | 4 | Ar-39 | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 9 | Ar-41 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Арсен (33) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | As-72 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | As-73 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | As-74 | 1x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | As-76 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 6 | As-77 | 2x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Астат (85) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 7 | At-211 (a) | 2x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Золото (79) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 7 | Au-193 | 7x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Au-194 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 2 | 7 | Au-195 | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Au-198 | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 6 | Au-199 | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Барій (56) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Ba-131 (a) | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Ba-133 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 6 | Ba-133m | 2x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Ba-140 (a) | 5x10 | 3x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Берилій (4) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | Be-7 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 4 | 6 | Be-10 | 4x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Вісмут (83) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Bi-205 | 7x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Bi-206 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Bi-207 | 7x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 3 | 6 | Bi-210 | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -2 | 1 | 5 | Bi-210m (a) | 6x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Bi-212 (a) | 7x10 | 6x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Берклій (97) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -4 | 0 | 4 | Bk-247 | 8x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 6 | Bk-249 (a) | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Бром (35) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Br-76 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Br-77 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Br-82 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Вуглець (6) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | C-11 | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 4 | 7 | C-14 | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Кальцій (20) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 5 | 7 | Ca-41 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 4 | 7 | Ca-45 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | Ca-47 (a) | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Кадмій (48) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 4 | 6 | Cd-109 | 3x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 6 | Cd-113m | 4x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Cd-115 (a) | 3x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 6 | Cd-115m | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Церій (58) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Ce-139 | 7x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 7 | Ce-141 | 2x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 6 | Ce-143 | 9x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | Ce-144 (a) | 2x10 | 2x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Каліфорній | | | | | (98) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 1 | 4 | Cf-248 | 4x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -4 | 0 | 3 | Cf-249 | 3x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 1 | 4 | Cf-250 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -4 | 0 | 3 | Cf-251 | 7x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -3 | 1 | 4 | Cf-252 | 1x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -2 | 2 | 5 | Cf-253 (a) | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -3 | -3 | 0 | 3 | Cf-254 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Хлор (17) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 4 | 6 | Cl-36 | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Cl-38 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Кюрій (96) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -2 | 2 | 5 | Cm-240 | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Cm-241 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -2 | 2 | 5 | Cm-242 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -3 | 0 | 4 | Cm-243 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 1 | 4 | Cm-244 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -4 | 0 | 3 | Cm-245 | 9x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -4 | 0 | 3 | Cm-246 | 9x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -3 | 0 | 4 | Cm-247 (a) | 3x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -2 | -4 | 0 | 3 | Cm-248 | 2x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Кобальт (27) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Co-55 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Co-56 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 2 | 6 | Co-57 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Co-58 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 7 | Co-58m | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Co-60 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Хром (24) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | Cr-51 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Цезій (55) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 5 | Cs-129 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 6 | Cs-131 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 5 | Cs-132 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 4 | Cs-134 | 7x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 5 | Cs-134m | 4x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 4 | 7 | Cs-135 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Cs-136 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 4 | Cs-137 (a) | 2x10 | 6x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Мідь (29) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Cu-64 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 6 | Cu-67 | 1x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Диспрозій (66)| | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | Dy-159 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 6 | Dy-165 | 9x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 6 | Dy-166 (a) | 9x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Ербій (68) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 4 | 7 | Er-169 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 6 | Er-171 | 8x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Європій (63) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Eu-147 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Eu-148 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 2 | 7 | Eu-149 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Eu-150 | 0 | -1 | 3 | 6 | (коротко- | 2x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | існуючий) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Eu-150 | -1 | -1 | 1 | 6 | (довго- | 7x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | існуючий) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Eu-152 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 6 | Eu-152m | 8x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Eu-154 | 9x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 2 | 7 | Eu-155 | 2x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Eu-156 | 7x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Фтор (9) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | F-18 | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Залізо (26) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Fe-52 (a) | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 6 | Fe-55 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Fe-59 | 9x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 5 | Fe-60 (a) | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Галій (31) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Ga-67 | 7x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Ga-68 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Ga-72 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Гадоліній (64)| | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Gd-146 (a) | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 1 | 4 | Gd-148 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 2 | 7 | Gd-153 | 1x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 3 | 6 | Gd-159 | 3x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Германій (32) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Ge-68 (a) | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 8 | Ge-71 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Ge-77 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Гафній (72) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Hf-172 (a) | 6x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Hf-175 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | Hf-181 | 2x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 2 | 6 | Hf-182 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Ртуть (80) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Hg-194 (a) | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Hf-195m (a) | 3x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 2 | 7 | Hg-197 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 6 | Hg-197m | 1x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 5 | Hg-203 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Гольмій (67) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 5 | Ho-166 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Ho-166m | 6x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Йод (53) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 7 | I-123 | 6x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | I-124 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 3 | 6 | I-125 | 2x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | I-126 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 2 | 5 | I-129 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | I-131 | 3x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | I-132 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | I-133 | 7x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | I-134 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | I-135 (a) | 6x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Індій (49) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | In-111 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | In-113m | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 6 | In-114m (a) | 1x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | In-115m | 7x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Іридій (77) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 2 | 7 | Ir-189 (a) | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Ir-190 | 7x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 4 | Ir-192 | 1x10 (c) | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | Ir-194 | 3x10 | 3 x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Калій (19) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 6 | K-40 | 9x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 6 | K-42 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | K-43 | 7x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Криптон (36) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 7 | Kr-81 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 5 | 4 | Kr-85 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 3 | 10 | Kr-85m | 8x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 9 | Kr-87 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Лантан (57) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 3 | 7 | La-137 | 3x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | La-140 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Лютецій (71) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Lu-172 | 6x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 7 | Lu-173 | 8x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 7 | Lu-174 | 9x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 2 | 7 | Lu-174m | 2x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 7 | Lu-177 | 3x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Магній (12) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Mg-28 (a) | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Марганець (25)| | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Mn-52 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 4 | 9 | Mn-53 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Mn-54 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Mn-56 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Молібден (42) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 8 | Mo-93 | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Mo-99 (a) | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Азот (7) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 9 | N-13 | 9x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Натрій (11) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Na-22 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Na-24 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Ніобій (41) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 7 | Nb-93m | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Nb-94 | 7x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Nb-95 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Nb-97 | 9x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Неодим (60) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Nd-147 | 6x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 6 | Nd-149 | 6x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Нікель (28) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 4 | 8 | Ni-59 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 5 | 8 | Ni-63 | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Ni-65 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Нептуній (93) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | Np-235 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Np-236 | 1 | 0 | 3 | 7 | (коротко- | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | існуючий) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Np-236 | 0 | -2 | 2 | 5 | (довго- | 9x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | існуючий) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 0 | 3 | Np-237 | 2x10 | 2x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 7 | Np-239 | 7x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Осмій (76) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Os-185 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 2 | 7 | Os-191 | 1x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | Os-191m | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Os-193 | 2x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | Os-194 (a) | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Фосфор (15) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 5 | P-32 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 5 | 8 | P-33 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Протактиній | | | | | (91) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -2 | 1 | 6 | Pa-230 (a) | 2x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -4 | 0 | 3 | Pa-231 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 7 | Pa-233 | 5x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Свинець (82) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Pb-201 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 6 | Pb-202 | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Pb-203 | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 4 | 7 | Pb-205 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -2 | 1 | 4 | Pb-210 (a) | 1x10 | 5x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Pb-212 (a) | 7x10 | 2x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Палладій (46) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 8 | Pd-103 (a) | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 5 | 8 | Pd-107 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 3 | 6 | Pd-109 | 2x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Прометій (61) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Pm-143 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Pm-144 | 7x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | Pm-145 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 4 | 7 | Pm-147 | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Pm-148m (a) | 8x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 3 | 6 | Pm-149 | 2x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Pm-151 | 2x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Полоній (84) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -2 | 1 | 4 | Po-210 | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Празеодим (59)| | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | Pr-142 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 4 | 6 | Pr-143 | 3x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Платина (78) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | Pt-188 (a) | 1x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Pt-191 | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 7 | Pt-193 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 7 | Pt-193m | 4x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 6 | Pt-195m | 1x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 6 | Pt-197 | 2x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 6 | Pt-197m | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Плутоній (94) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 1 | 4 | Pu-236 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | Pu-237 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 0 | 4 | Pu-238 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 0 | 4 | Pu-239 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 0 | 3 | Pu-240 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -2 | 2 | 5 | Pu-241 (a) | 4x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 0 | 4 | Pu-242 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -3 | 0 | 4 | Pu-244 (a) | 4x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Радій (88) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -3 | 2 | 5 | Ra-223 (a) | 4x10 | 7x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -2 | 1 | 5 | Ra-224 (a) | 4x10 | 2x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -3 | 2 | 5 | Ra-225 (a) | 2x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -3 | 1 | 4 | Ra-226 (a) | 2x10 | 3x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -2 | 1 | 5 | Ra-228 (a) | 6x10 | 2x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Рубідій (37) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | Rb-81 | 2x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Rb-83 (a) | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Rb-84 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | Rb-86 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 4 | 7 | Rb-87 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 4 | 7 | Rb (природний)| обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Реній (75) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Re-184 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Re-184m | 3x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 3 | 6 | Re-186 | 2x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 6 | 9 | Re-187 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | Re-188 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Re-189 (a) | 3x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 6 | 9 | Re (природний)| обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Родій (45) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Rh-99 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 7 | Rh-101 | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Rh-102 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Rh-102m | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 8 | Rh-103m | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 7 | Rh-105 | 1x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Радон (86) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -3 | 1 | 8 | Rn-222 (a) | 3x10 | 4x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Рутеній (44) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 7 | Ru-97 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Ru-103 (a) | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | Ru-105 | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | Ru-106 (a) | 2x10 | 2x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Сірка (16) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 5 | 8 | S-35 | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Сурма (51) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 4 | Sb-122 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Sb-124 | 6x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Sb-125 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Sb-126 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Скандій (21) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Sc-44 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Sc-46 | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 2 | 6 | Sc-47 | 1x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Sc-48 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Селен (34) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Se-75 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 4 | 7 | Se-79 | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Кремній (14) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 6 | Si-31 | 6x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 6 | Si-32 | 4x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Самарій (62) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 2 | 7 | Sm-145 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 1 | 4 | Sm-147 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 8 | Sm-151 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Sm-153 | 9x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Олово (50) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 3 | 7 | Sn-113 (a) | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Sn-117m | 7x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | Sn-119m | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 7 | Sn-121m (a) | 4x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 6 | Sn-123 | 8x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | Sn-125 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Sn-126 (a) | 6x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Стронцій (38) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Sr-82 (a) | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Sr-85 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 7 | Sr-85m | 5x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Sr-87m | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 6 | Sr-89 | 6x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 4 | Sr-90 (a) | 3x10 | 3x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Sr-91 (a) | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | Sr-92 (a) | 1x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Тритій (1) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 6 | 9 | T (H-3) | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Тантал (73) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Ta-178 | 0 | -1 | 1 | 6 | (довго- | 1x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | існуючий) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | Ta-179 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 4 | Ta-182 | 9x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Тербій (65) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 7 | Tb-157 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Tb-158 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | Tb-160 | 1x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Технецій (43) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Tc-95m (a) | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Tc-96 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 7 | Tc-96m (a) | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 3 | 8 | Tc-97 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 3 | 7 | Tc-97m | 4x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Tc-98 | 8x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 4 | 7 | Tc-99 | 4x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 2 | 7 | Tc-99m | 1x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Телур (52) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Te-121 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Te-121m | 5x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 7 | Te-123m | 8x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 7 | Te-125m | 2x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 6 | Te-127 | 2x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 7 | Te-127m (a) | 2x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 6 | Te-129 | 7x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 6 | Te-129m (a) | 8x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Te-131m (a) | 7x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 7 | Te-132 (a) | 5x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Торій (90) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 1 | 4 | Th-227 | 1x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -3 | 0 | 4 | Th-228 (a) | 5x10 | 1x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -4 | 0 | 3 | Th-229 | 5x10 | 5x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -3 | 0 | 4 | Th-230 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -2 | 3 | 7 | Th-231 | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 1 | 4 | Th-232 | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 5 | Th-234 (a) | 3x10 | 3x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 0 | 3 | Th (природний)| обмежена | обмежена | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Титан (22) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Ti-44 (a) | 5x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Талій (81) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Tl-200 | 9x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 0 | 2 | 6 | Tl-201 | 1x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Tl-202 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 4 | 4 | Tl-204 | 1x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Тулій (69) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Tm-167 | 7x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 3 | 6 | Tm-170 | 3x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 8 | Tm-171 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Уран (92) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-230 (швидке | 1 | -1 | 1 | 5 | поглинання | 4x10 | 1x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | легенями) | | | | | (a) (d) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-230 (середнє| 1 | -3 | 1 | 4 | поглинання | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | легенями) | | | | | (a) (e) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-230 | 1 | -3 | 1 | -4 | (повільне | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | поглинання | | | | | легенями) | | | | | (a) (f) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-232 (швидке | 1 | -2 | 0 | 3 | поглинання | 4x10 | 1x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | легенями) (d) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-232 (середнє| 1 | -3 | 1 | 4 | поглинання | 4x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | легенями) (e) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-232 | 1 | -3 | 1 | 4 | (повільне | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | поглинання | | | | | легенями) (f) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-233 (швидке | 1 | -2 | 1 | 4 | поглинання | 4x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | легенями) (d) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-233 (середнє| 1 | -2 | 2 | 5 | поглинання | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | легенями) (e) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-233 | 1 | -3 | 1 | 5 | (повільне | 4x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | поглинання | | | | | легенями) (f) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-234 (швидке | 1 | -2 | 1 | 4 | поглинання | 4x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | легенями) (d) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-234 (середнє| 1 | -2 | 2 | 5 | поглинання | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | легенями) (e) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-234 | 1 | -3 | 1 | 5 | (повільне | 4x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | поглинання | | | | | легенями) (f) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-235 (усі | Не | Не | 1 | 4 | типи | обмежена | обмежена | 1x10 (b) | 1x10 (b) | поглинання | | | | | легенями) (a) | | | | | (d) (e) (f) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-236 (швидке | Не | Не | 1 | 4 | поглинання | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | легенями) (d) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-236 (середнє| 1 | -2 | 2 | 5 | поглинання | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | легенями) (e) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-236 | 1 | -3 | 1 | 4 | (повільне | 4x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | поглинання | | | | | легенями) (f) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U-238 (усі | Не | Не | 1 | 4 | типи | обмежена | обмежена | 1x10 (b) | 1x10 (b) | поглинання | | | | | легенями) | | | | | (d) (e) (f) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 0 | 3 | U (природний) | обмежена | обмежена | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| U (збагачений | Не | Не | 0 | 3 | до 20% або | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | менше) (g) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 0 | 3 | U (збіднений) | обмежена | обмежена | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Ванадій (23) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | V-48 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 7 | V-49 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Вольфрам (74) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | W-178 (a) | 9x10 | 5x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 7 | W-181 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 4 | 7 | W-185 | 4x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | W-187 | 2x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | W-188 (a) | 4x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Ксенон (54) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 9 | Xe-122 (a) | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 9 | Xe-123 | 2x10 | 7x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 3 | 5 | Xe-127 | 4x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 4 | 4 | Xe-131m | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | 1 | 3 | 4 | Xe-133 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 3 | 10 | Xe-135 | 3x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Ітрій (39) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Y-87 (a) | 1x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 6 | Y-88 | 4x10 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 5 | Y-90 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 3 | 6 | Y-91 | 6x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Y-91m | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | Y-92 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 2 | 5 | Y-93 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Ітербій (70) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 7 | Yb-169 | 4x10 | 1x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 1 | -1 | 3 | 7 | Yb-175 | 3x10 | 9x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Цинк (30) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 1 | 6 | Zn-65 | 2x10 | 2x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 4 | 6 | Zn-69 | 3x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 2 | 6 | Zn-69m (a) | 3x10 | 6x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| Цирконій (40) | | | | | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | 0 | 2 | 6 | Zr-88 | 3x10 | 3x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | Не | Не | 3 | 7 | Zr-93 | обмежена | обмежена | 1x10 (b) | 1x10 (b) | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | 0 | -1 | 1 | 6 | Zr-95 (a) | 2x10 | 8x10 | 1x10 | 1x10 | --------------+-----------+----------+-------------+------------| | -1 | -1 | 1 | 5 | Zr-97 (a) | 4x10 | 4x10 | 1x10 (b) | 1x10 (b) | -----------------------------------------------------------------
--------------- (a) A і/або A для цих материнських радіонуклідів уключають

1 2 несок від дочірніх радіонуклідів з періодом напіврозпаду менше
10 діб, перерахованих нижче:
------------------------------------------------------------------ Mg 28 |Al 28 | --------------+-------------------------------------------------| Ar 42 |K 42 | --------------+-------------------------------------------------| Ca 47 |Sc 47 | --------------+-------------------------------------------------| Ti 44 |Sc 44 | --------------+-------------------------------------------------| Fe 52 |Mn 52m | --------------+-------------------------------------------------| Fe 60 |Co 60m | --------------+-------------------------------------------------| Zn 69m |Zn 69 | --------------+-------------------------------------------------| Ge 68 |Ga 68 | --------------+-------------------------------------------------| Rb 83 |Kr 83m | --------------+-------------------------------------------------| Sr 82 |Rb 82 | --------------+-------------------------------------------------| Sr 90 |Y 90 | --------------+-------------------------------------------------| Sr 91 |Y 91m | --------------+-------------------------------------------------| Sr 92 |Y 92 | --------------+-------------------------------------------------| Y 87 |Sr 87m | --------------+-------------------------------------------------| Zr 95 |Nb 95m | --------------+-------------------------------------------------| Zr 97 |Nb 97m, Nb 97 | --------------+-------------------------------------------------| Mo 99 |Tc 99m | --------------+-------------------------------------------------| Tc 95m |Tc 95 | --------------+-------------------------------------------------| Tc 96m |Tc 96 | --------------+-------------------------------------------------| Ru 103 |Rh 103m | --------------+-------------------------------------------------| Ru 106 |Rh 106 | --------------+-------------------------------------------------| Pd 103 |Rh 103m | --------------+-------------------------------------------------| Ag 108m |Ag 108 | --------------+-------------------------------------------------| Ag 110m |Ag 110 | --------------+-------------------------------------------------| Cd 115 |In 115m | --------------+-------------------------------------------------| In 114m |In 114 | --------------+-------------------------------------------------| Sn 113 |In 113m | --------------+-------------------------------------------------| Sn 121m |Sn 121 | --------------+-------------------------------------------------| Sn 126 |Sb 126m | --------------+-------------------------------------------------| Te 118 |Sb 118 | --------------+-------------------------------------------------| Te 127m |Te 127 | --------------+-------------------------------------------------| Te 129m |Te 129 | --------------+-------------------------------------------------| Te 131m |Te 131 | --------------+-------------------------------------------------| Te 132 |I 132 | --------------+-------------------------------------------------| I 135 |Xe 135m | --------------+-------------------------------------------------| Xe 122 |I 122 | --------------+-------------------------------------------------| Cs 137 |Ba 137m | --------------+-------------------------------------------------| Ba 131 |Cs 131 | --------------+-------------------------------------------------| Ba 140 |La 140 | --------------+-------------------------------------------------| Ce 144 |Pr 144m, Pr 144 | --------------+-------------------------------------------------| Pm 148m |Pm 148 | --------------+-------------------------------------------------| Gd 146 |Eu 146 | --------------+-------------------------------------------------| Dy 166 |Ho 166 | --------------+-------------------------------------------------| Hf 172 |Lu 172 | --------------+-------------------------------------------------| W 178 |Ta 178 | --------------+-------------------------------------------------| W 188 |Re 188 | --------------+-------------------------------------------------| Re 189 |Os 189m | --------------+-------------------------------------------------| Os 194 |Ir 194 | --------------+-------------------------------------------------| Ir 189 |Os 189m | --------------+-------------------------------------------------| Pt 188 |Ir 188 | --------------+-------------------------------------------------| Hg 194 |Au 194 | --------------+-------------------------------------------------| Hg 195m |Hg 195 | --------------+-------------------------------------------------| Pb 210 |Bi 210 | --------------+-------------------------------------------------| Pb 212 |Bi 212, Tl 208, Po 212 | --------------+-------------------------------------------------| Bi 210m |Tl 206 | --------------+-------------------------------------------------| Bi 212 |Tl 208, Po 212 | --------------+-------------------------------------------------| At 211 |Po 211 | --------------+-------------------------------------------------| Rn 222 |Po 218, Pb 214, At 218, Bi 214, Po 214 | --------------+-------------------------------------------------| Ra 223 |Rn 219, Po 215, Pb 211, Bi 211, Po 211, Tl 207 | --------------+-------------------------------------------------| Ra 224 |Rn 220, Po 216, Pb 212, Bi 212, Tl 208, Po 212 | --------------+-------------------------------------------------| Ra 225 |Ac 225, Fr 221, At 217, Bi 213, Tl 209, Po 213, | |Pb 209 | --------------+-------------------------------------------------| Ra 226 |Rn 222, Po 218, Pb 214, At 218, Bi 214, Po 214 | --------------+-------------------------------------------------| Ra 228 |Ac 228 | --------------+-------------------------------------------------| Ac 225 |Fr 221, At 217, Bi 213, Tl 209, Po 213, Pb 209 | --------------+-------------------------------------------------| Ac 227 |Fr 223 | --------------+-------------------------------------------------| Th 228 |Ra 224, Rn 220, Po 216, Po 212, Bi 212, Tl 208, | |Po 212 | --------------+-------------------------------------------------| Th 234 |Pa 234m, Pa 234 | --------------+-------------------------------------------------| Pa 230 |Ac 226, Th 226, Fr 222, Ra 222, Rn 218, Po 214 | --------------+-------------------------------------------------| U 230 |Th 226, Ra 222, Rn 218, Po 214 | --------------+-------------------------------------------------| U 235 |Th 231 | --------------+-------------------------------------------------| Pu 241 |U 237 | --------------+-------------------------------------------------| Pu 244 |U 240, Np 240m | --------------+-------------------------------------------------| Am 242m |Am 242, Np 238 | --------------+-------------------------------------------------| Am 243 |Np 239 | --------------+-------------------------------------------------| Cm 247 |Pu 243 | --------------+-------------------------------------------------| Bk 249 |Am 245 | --------------+-------------------------------------------------| Cf 253 |Cm 249 | -----------------------------------------------------------------
(b) Нижчеперераховані материнські радіонукліди і їхні дочірні
продукти, що включені до вікової рівноваги:
------------------------------------------------------------------ Sr-90 |Y-90 | --------------+-------------------------------------------------| Zr-93 |Nb-93m | --------------+-------------------------------------------------| Zr-97 |Nb-97 | --------------+-------------------------------------------------| Ru-106 |Rh-106 | --------------+-------------------------------------------------| Ag 108m |Ag 108 | --------------+-------------------------------------------------| Cs-137 |Ba-137m | --------------+-------------------------------------------------| Ce-144 |Pr-144 | --------------+-------------------------------------------------| Ba-140 |La-140 | --------------+-------------------------------------------------| Bi-212 |Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) | --------------+-------------------------------------------------| Pb-210 |Bi-210, Po-210 | --------------+-------------------------------------------------| Pb-212 |Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) | --------------+-------------------------------------------------| Rn-222 |Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 | --------------+-------------------------------------------------| Ra-223 |Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 | --------------+-------------------------------------------------| Ra-224 |Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), | |Po-212 (0,64) | --------------+-------------------------------------------------| Ra-226 |Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, | |Bi-210, Po-210 | --------------+-------------------------------------------------| Ra-228 |Ac-228 | --------------+-------------------------------------------------| Th-228 |Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 | |(0,36), Po-212 (0,64) | --------------+-------------------------------------------------| Th-229 |Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, | |Pb-209 | --------------+-------------------------------------------------| Th-природ. |Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, | |Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) | --------------+-------------------------------------------------| Th-234 |Pa-234m | --------------+-------------------------------------------------| U-230 |Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 | --------------+-------------------------------------------------| U-232 |Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, | |Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) | --------------+-------------------------------------------------| U-235 |Th-231 | --------------+-------------------------------------------------| U-238 |Th-234, Pa-234m | --------------+-------------------------------------------------| U-природ. |Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, | |Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, | |Po-210 | --------------+-------------------------------------------------| Np-237 |Pa-233 | --------------+-------------------------------------------------| Am-242m |Am-242 | --------------+-------------------------------------------------| Am-243 |Np-239 | -----------------------------------------------------------------
(c) Кількість може бути визначена шляхом вимірювання
швидкості розпаду або рівня випромінювання на заданій відстані від
джерела. (d) Ці величини застосовуються тільки до сполучень урану, що
набувають хімічної форми UF , UO F і UO (NO ) як за нормальних,

6 2 2 2 3 2 ак і за аварійних умов перевезення.

(e) Ці величини застосовуються тільки до сполучень урану, що
набувають хімічної форми UO , UF і UCl , і до шестивалентних

3 4 4 получень, як за нормальних, так і за аварійних умов перевезення.

(f) Ці величини застосовуються до всіх сполучень урану, крім
тих, що вказані вище в пунктах "d" і "e". (g) Ці величини застосовуються тільки до неопроміненого
урану.
4.7. У разі відсутності відповідних даних для окремих
радіонуклідів або сумішей радіонуклідів необхідно використовувати
значення, наведені в табл. 2.
Таблиця 2 - Основні значення для невідомих

радіонуклідів або сумішей
------------------------------------------------------------------ Радіоактивний вміст | A | A | Питома |Межа активності| | 1 | 2 | активність |для вантажу, на| | | | для | який | | | | матеріалу, | поширюється | | | | на який | повне | | | | поширюється| звільнення | | | | повне | | | | | звільнення | | ----------------------+-----+------+------------+---------------| |(ТБк)|(ТБк) | (Бк/г) | (Бк) | ----------------------+-----+------+------------+---------------| Відомо, що присутні | 0,1 | 0,02 | 1 | 4 | тільки бета- або | | | 1x10 | 1x10 | гамма-випромінювальні | | | | | радіонукліди | | | | | ----------------------+-----+------+------------+---------------| Відомо, що присутні | 0,2 | -5| -1 | 3 | тільки альфа- | |9x10 | 1x10 | 1x10 | випромінювальні | | | | | радіонукліди, але не | | | | | випромінювачі | | | | | нейтронів | | | | | ----------------------+-----+------+------------+---------------| Відомо, що присутні |0,001| -5| -1 | 3 | радіонукліди, що | |9x10 | 1x10 | 1x10 | випромінюють нейтрони | | | | | або відповідні дані | | | | | відсутні | | | | | -----------------------------------------------------------------
Класифікація радіоактивних матеріалів
4.8. У залежності від характеристик радіоактивних матеріалів
у цих Правилах установлюється така їх класифікація: a) за ступенем потенційного ризику: радіоактивні матеріали з надто низьким радіологічним ризиком; радіоактивні матеріали з обмеженим радіаційним ризиком; радіоактивні матеріали із значним радіаційним ризиком; b) за формою виготовлення чи фізичним станом: радіоактивні матеріали особливої форми; інші радіоактивні матеріали; c) за фізичними властивостями: неподільні радіоактивні матеріали; подільні матеріали та подільні-звільнені матеріали.
Радіоактивні матеріали з надто

низьким радіологічним ризиком
4.9. До радіоактивних матеріалів з надто низьким
радіологічним ризиком належать: радіоактивні матеріали в обмеженій кількості; радіоактивні матеріали, що містяться в приладах або інших
промислових виробах; вироби, виготовлені з природного урану, збідненого урану або
природного торію.
Радіоактивні матеріали в обмеженій кількості
4.10. До радіоактивних матеріалів в обмеженій кількості
належать неподільні та подільні-звільнені радіоактивні матеріали
особливої форми або іншої форми з активністю, що не перевищує
відповідних меж, указаних у табл. 3.
Таблиця 3 - Межі активності для радіоактивних

матеріалів в обмеженій кількості
------------------------------------------------------------------ Фізичний стан | Межі активності для матеріалів | -------------------------------+--------------------------------| Тверді матеріали: | | | -3 | Особливої форми | 10 A | | 1 | | | | -3 | Іншої форми | 10 A | | 2 | | | -------------------------------+--------------------------------| | -4 | Рідини | 10 A | | 2 | -------------------------------+--------------------------------| Гази: | | | -2 | Тритій | 2x10 A | | 2 | | | | -3 | Особливої форми | 10 A | | 1 | | | Іншої форми | -3 | | 10 A | | 2 | -----------------------------------------------------------------
Радіоактивні матеріали, що містяться в приладі або іншому
промисловому виробі
4.11. Це неподільні та подільні-звільнені радіоактивні
матеріали особливої форми або радіоактивні матеріали іншої форми,
що містяться в приладах або інших промислових виробах, або є
їхньою частиною, з активністю, що не перевищує меж для окремих
предметів, зазначених у табл. 4. При цьому: рівень випромінювання на відстані 10 см від будь-якої точки
зовнішньої поверхні будь-якого неупакованого приладу або виробу не
перевищує 0,1 мЗв/год; кожний прилад або предмет має маркування "РАДІОАКТИВНО"
(RADIOACTIVE), за винятком: i) годинників або приладів з радіолюмінесцентним покриттям; ii) споживчих товарів, які або були допущені регулюючим
органом у відповідності з пунктом 1.7d, або кожен окремо не
перевищує межу активності для вантажу, на який поширюється повне
звільнення, указану в табл. 1 (колонка 5), за умови, що такі
товари перевозяться в упаковці, яка має маркування "РАДІОАКТИВНО"
(RADIOACTIVE) на внутрішній поверхні таким чином, що попередження
про наявність радіоактивного матеріалу можна побачити після
відкриття упаковки; активний матеріал повністю закритий неактивними елементами
(пристрій, єдиною функцією якого є розміщення всередині нього
радіоактивного матеріалу, не повинен розглядатися як прилад або
промисловий виріб).
Таблиця 4 - Межі активності радіоактивних

матеріалів у приладах і промислових виробах
------------------------------------------------------------------ Фізичний стан | Межі активності для предметів | -------------------------------+--------------------------------| Тверді матеріали: | | | -2 | Особливої форми | 10 A | | 1 | | | | -2 | Іншої форми | 10 A | | 2 | -------------------------------+--------------------------------| | -3 | Рідини | 10 A | | 2 | -------------------------------+--------------------------------| Гази: | | | -2 | Тритій | 2x10 A | | 2 | | | | -3 | Особливої форми | 10 A | | 1 | | | Іншої форми | -3 | | 10 A | | 2 | -----------------------------------------------------------------
Вироби, виготовлені із природного урану, збідненого урану або
природного торію
4.12. Це промислові вироби, у яких єдиним радіоактивним
матеріалом є неопромінений природний уран, неопромінений збіднений
уран або неопромінений природний торій у будь-якій кількості.
Такими виробами можуть бути порожні пакувальні комплекти, які не
використовувались для перевезення радіоактивних матеріалів.
Зовнішня поверхня урану або торію повинна бути покрита неактивною
оболонкою, виготовленою з металу або іншого міцного матеріалу.
Радіоактивні матеріали з обмеженим

радіаційним ризиком
4.13. До радіоактивних матеріалів з обмеженим радіаційним
ризиком належать: радіоактивні матеріали з низькою питомою активністю (LSA); об'єкти з поверхневим радіоактивним забрудненням (SCO); радіоактивні матеріали особливої форми та інші радіоактивні
матеріали з активністю не більше A та A відповідно.

1 2
Радіоактивні матеріали з низькою питомою активністю (LSA)
4.14. Матеріал з низькою питомою активністю (Low specific
activity material - LSA) - радіоактивний матеріал, який за своєю
природою має обмежену питому активність, або радіоактивний
матеріал, до якого застосовуються межі встановленої середньої
питомої активності. Матеріали зовнішнього захисту, що оточують
матеріал LSA, при визначенні встановленої середньої питомої
активності не повинні враховуватися.
4.15. Матеріали LSA входять до однієї з трьох груп: a) LSA-I: i) уранові й торієві руди та концентрати таких руд, а також
інші руди, що містять радіонукліди природного походження й
призначаються для переробки з метою використання цих
радіонуклідів; ii) природний уран, збіднений уран, природний торій чи їхні
сполуки або суміш за умови, що вони є неопроміненими і перебувають
у твердій або рідкій формі; iii) радіоактивні матеріали, для яких величина A не

2 бмежується, за винятком подільних матеріалів;

iv) інші радіоактивні матеріали, у яких активність
розподілена по всьому об'єму і встановлена середня питома
активність не перевищує більше ніж у 30 разів значення
концентрації активності, указані в пунктах 4.2-4.7, за винятком
подільних матеріалів. b) LSA-II: i) вода з концентрацією тритію до 0,8 ТБк/л; ii) інші матеріали, у яких активність розподілена по всьому
об'єму, а встановлена середня питома активність не перевищує
-4 -5 0 A /г для твердих і газоподібних речовин і 10 A /г для

2 2 ідини.

c) LSA-III:

тверді матеріали (наприклад, зв'язані відходи, активовані
речовини), крім порошків, у яких: i) радіоактивний матеріал розподілений по всьому об'єму
твердого матеріалу чи групи твердих об'єктів або переважно
рівномірно розподілений у твердому суцільному матеріалі, що
зв'язує (наприклад, бетоні, бітумі, кераміці і т.ін.); ii) радіоактивний матеріал є відносно нерозчинним або
структурно міститься у відносно нерозчинній матриці, і тому навіть
при руйнуванні пакувального комплекту витікання радіоактивного
матеріалу в розрахунку на упаковку в результаті вилуговування при
перебуванні у воді протягом 7 діб не буде перевищувати 0,1 A ;

2 iii) установлена середня питома активність твердого матеріалу
без урахування будь-якого захисного матеріалу не перевищує -3 x10 A /г.

2
Вимоги до матеріалу LSA-III
4.16. Матеріал LSA-III повинен бути твердим і мати такі
властивості, щоб при проведенні вказаних у пункті 8.3 випробувань
усього внутрішнього вмісту упаковки активність води не
перевищувала 0,1 A .

2
Випробування матеріалу LSA-III
4.17. Матеріал LSA-III повинен бути підданий випробуванню на
вилуговування відповідно до пункту 8.3 Правил.
Об'єкти з поверхневим радіоактивним забрудненням
4.18. Об'єкти з поверхневим радіоактивним забрудненням
(Surface contaminated objects - SCO) - тверді об'єкти, що не є
самі по собі радіоактивними, але містять радіоактивний матеріал,
розподілений на їх поверхні.
4.19. SCO належать до однієї з двох груп: a) SCO-I: тверді об'єкти, на яких: i) нефіксоване радіоактивне забруднення на доступній
поверхні, усереднене на площі 300 кв.см (або на всій поверхні,
якщо її площа менша 300 кв.см), не перевищує 4 Бк/кв.см для бета-
і гамма-випромінювачів та альфа-випромінювачів низької токсичності
або 0,4 Бк/кв.см для всіх інших альфа-випромінювачів; ii) фіксоване радіоактивне забруднення на доступній поверхні,
усереднене на площі 300 кв.см (або на всій поверхні, якщо її площа

4 енша 300 кв.см), не перевищує 4x10 Бк/кв.см для бета- і
гамма-випромінювачів та для альфа-випромінювачів низької

3 оксичності або 4x10 Бк/кв.см для всіх інших
альфа-випромінювачів; iii) нефіксоване радіоактивне забруднення плюс фіксоване
радіоактивне забруднення на недоступній поверхні, усереднене на
площі 300 кв.см (або на всій поверхні, якщо її площа менша

4 00 кв.см), не перевищує 4x10 Бк/кв.см для бета- і
гамма-випромінювачів та для альфа-випромінювачів низької

3 оксичності або 4x10 Бк/кв.см для всіх інших
альфа-випромінювачів; b) SCO-II: тверді об'єкти, на яких фіксоване або нефіксоване
радіоактивне забруднення поверхні перевищує відповідні межі,
указані для SCO-I вище, у підпункті "a", на яких: i) нефіксоване радіоактивне забруднення на доступній
поверхні, усереднене на площі 300 кв.см (або на всій поверхні,
якщо її площа менша 300 кв.см), не перевищує 400 Бк/кв.см для
бета і гамма-випромінювачів та альфа-випромінювачів низької
токсичності або 40 Бк/кв.см для всіх інших альфа-випромінювачів; ii) фіксоване радіоактивне забруднення на доступній поверхні,
усереднене на площі 300 кв.см (або на всій поверхні, якщо її площа

5 енша 300 кв.см), не перевищує 8x10 Бк/кв.см для бета- і
гамма-випромінювачів та для альфа-випромінювачів низької

4 оксичності або 8x10 Бк/кв.см для всіх інших
альфа-випромінювачів; iii) нефіксоване радіоактивне забруднення плюс фіксоване
радіоактивне забруднення на недоступній поверхні, усереднене на
площі 300 кв.см (або на всій поверхні, якщо її площа менша

5 00 кв.см), не перевищує 8x10 Бк/кв.см для бета- і
гамма-випромінювачів та для альфа-випромінювачів низької

4 оксичності або 8x10 Бк/кв.см для всіх інших
альфа-випромінювачів.
Радіоактивний матеріал особливої форми
4.20. Радіоактивний матеріал особливої форми (Special form
radioactive material) - твердий радіоактивний матеріал, що не
розсіюється, або закрита капсула, що містить радіоактивний
матеріал, і конструкція якого затверджена компетентним органом.
Вимоги до радіоактивного матеріалу особливої форми
4.21. Радіоактивний матеріал особливої форми повинен мати як
мінімум один розмір не менше 5 мм.
4.22. Радіоактивний матеріал особливої форми повинен мати
такі властивості або має бути таким, щоб при випробуваннях,
зазначених у пунктах 8.4-8.11, були виконані такі вимоги: a) він не повинен ламатися або руйнуватися при випробуваннях
на зіткнення, удар і згин, зазначених відповідно в пунктах 8.5,
8.6, 8.7 та 8.9a; b) він не повинен плавитися або розсіюватися при теплових
випробуваннях, зазначених відповідно в пунктах 8.8 або 8.9b; c) активність води при випробуваннях на вилуговування згідно
з пунктами 8.10 і 8.11 не повинна перевищувати 2 кБк; або ж для
закритих джерел ступінь витікання після відповідних випробувань
методом оцінки об'ємного витікання, указаним у документі ISO 9978
"Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test
Methods", не повинен перевищувати відповідного допустимого порога,
установленого ГОСТ 27212-87 "Источники ионизирующего излучения
радионуклидные закрытые. Общие технические требования".
4.23. Якщо складовою частиною радіоактивного матеріалу
особливої форми є герметична капсула, ця капсула повинна бути
виготовлена так, щоб її можна було відкрити тільки шляхом
руйнування.
Випробування радіоактивного матеріалу особливої форми
4.24. Зразки радіоактивного матеріалу особливої форми або
зразки, які імітують радіоактивний матеріал особливої форми,
повинні піддаватися випробуванням: на зіткнення, на удар, на згин, тепловому, на вилуговування відповідно до пунктів 8.5-8.10 цих Правил.
Інші радіоактивні матеріали
4.25. Інші радіоактивні матеріали (радіоактивні матеріали
іншої форми) - це радіоактивні матеріали, які не відповідають
вимогам до радіоактивного матеріалу особливої форми.
Радіоактивні матеріали із значним

радіаційним ризиком
4.26. До радіоактивних матеріалів із значним радіаційним
ризиком належать: радіоактивні матеріали особливої форми та інші радіоактивні
матеріали з активністю більше A та A відповідно;

1 2 радіоактивні матеріали з низькою здатністю до розсіювання.
Радіоактивний матеріал з низькою здатністю до розсіювання
4.27. Радіоактивний матеріал з низькою здатністю до
розсіювання (Low dispersible radioactive material) - твердий
радіоактивний матеріал або твердий радіоактивний матеріал у
герметичній капсулі, що має обмежену здатність до розсіювання і не
перебуває в порошкоподібній формі.
Вимоги до радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до
розсіювання
4.28. Радіоактивний матеріал з низькою здатністю до
розсіювання - це такий радіоактивний матеріал, загальна кількість
якого в упаковці задовольняє такі вимоги: a) рівень випромінювання на відстані 3 м від незахищеного
радіоактивного матеріалу не перевищує 10 мЗв/год; b) при проведенні випробувань, зазначених у пунктах 8.36 і
8.37, викид в атмосферу в газоподібній і аерозольній формах
частинок з аеродинамічним еквівалентним діаметром до 100 мкм не
перевищує 100 A . Для кожного випробування може використовуватися

2 кремий зразок;

c) при випробуванні, указаному в пункті 8.3, активність води
не перевищує 100 A . При проведенні цього випробування має

2 раховуватись руйнівний вплив випробувань, зазначених вище, у
підпункті "b".
Випробування радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до
розсіювання
4.29. Зразки радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до
розсіювання або зразки, які імітують радіоактивний матеріал з
низькою здатністю до розсіювання, піддаються: посиленому тепловому випробуванню відповідно до пункту 8.36, випробуванню на зіткнення відповідно до пункту 8.37, випробуванню на вилуговування відповідно до пункту 8.3.
Подільні матеріали
4.30. До подільних матеріалів належать: уран-233, уран-235, плутоній-239, плутоній-241 або будь-яка
комбінація цих радіонуклідів. Під це визначення не підпадають: a) неопромінений природний уран або збіднений уран; b) природний уран або збіднений уран, опромінений тільки в
реакторах на теплових нейтронах.
Подільні-звільнені матеріали
4.31. Подільний матеріал, що задовольняє одне з положень,
наведених нижче, звільняється від вимог, які застосовуються до
подільного матеріалу при перевезенні. Для кожного вантажу
допускається тільки один вид звільнення. a) Межа маси для вантажу визначається за формулою
маса урану - 235 (г) маса іншої подільної речовини (г) -------------------- + --------------------------------- < 1, X Y
де X і Y - межі маси, визначені в табл. 5 за умови, що
найменший зовнішній розмір кожної упаковки становить не менше
10 см і що: i) кожна окрема упаковка містить не більше 15 г подільного
матеріалу; у разі неупакованого матеріалу це кількісне обмеження
повинне застосовуватися до вантажу, що перевозиться всередині
засобу перевезення чи на ньому, або ii) подільний матеріал є гомогенним розчином, що містить
водень або суміш, де відношення подільних радіонуклідів до водню
складає менше 5% мас., або iii) у будь-якому 10-літровому об'ємі речовини міститься не
більше 5 г подільного матеріалу. Ні берилій, ні дейтерій не повинні бути в кількостях, що
перевищують 1% від застосовних меж маси вантажу, зазначених у
табл. 5, за винятком дейтерію у природній концентрації у водні.
Таблиця 5 - Межі маси вантажу для звільнення

від вимог до упаковок, які містять подільний матеріал
------------------------------------------------------------------ Подільний | Маса (г) подільного | Маса (г) подільного | матеріал |матеріалу, змішаного з| матеріалу, змішаного з | | речовинами, у яких | речовинами, у яких | |середня густина водню | середня густина водню | | нижча або рівна | вища густини води | | густині води | | ----------------+----------------------+------------------------| Уран-235 (X) | 400 | 290 | Інший подільний | | | матеріал (Y) | 250 | 180 | -----------------------------------------------------------------
b) Уран, збагачений ураном-235 максимально до 1% мас., із
загальним умістом плутонію і урану-233, що не перевищує 1% від
маси урану-235, за умови, що подільний матеріал розподілений
практично рівномірно по всьому матеріалу. Крім того, якщо уран-235
присутній у вигляді металу, окису або карбіду, він не повинен
розташовуватися у вигляді впорядкованої ґратки. c) Рідкі розчини уранілнітрату, збагаченого ураном-235
максимально до 2% мас., із загальним умістом плутонію й урану-233
у кількості, що не перевищує 0,002% від маси урану, і з
мінімальним атомним відношенням азоту до урану (N/U), рівним 2. d) Упаковки, що містять кожна окремо загальну масу плутонію
не більше 1 кг, у якій не більше 20% мас., можуть складатися з
плутонію-239, плутонію-241 або будь-якого сполучення цих
радіонуклідів.
Розділ 5. Вимоги до пакувальних комплектів
Визначення і типи пакувальних комплектів
5.1. Пакувальний комплект (Packaging) - сукупність елементів,
необхідних для повного розміщення й утримання радіоактивного
вмісту. Зокрема, він може включати одну або декілька приймальних
ємностей, матеріали-поглиначі, конструкції, що забезпечують
дистанцію, засоби захисту від випромінювання й сервісне обладнання
для заповнення, спорожнення, вентилювання та скиду тиску, пристрої
для охолодження, амортизації механічних ударів, обробки вантажу і
кріплення, теплової ізоляції, а також сервісні пристрої, що
становлять одне ціле з пакувальним комплектом. Пакувальний
комплект може бути у формі ящика, коробки, бочки чи аналогічної
приймальної ємності, але може бути й вантажним контейнером,
резервуаром або контейнером середньої вантажопідйомності для
масових вантажів. Упаковка (Package) - пакувальний комплект з його
радіоактивним умістом у наданому для перевезення вигляді. Тип
упаковки визначається типом пакувального комплекту та його
радіоактивним умістом.
5.2. У цих Правилах визначені такі типи пакувальних
комплектів: a) звільнені пакувальні комплекти;

1) b) промислові пакувальні комплекти типу 1 (тип IP-1) ,
типу 2 (тип IP-2), типу 3 (тип IP-3); c) пакувальні комплекти типу A; d) пакувальні комплекти типу B(U); e) пакувальні комплекти типу В(М); f) пакувальні комплекти типу C; g) пакувальні комплекти для подільних матеріалів IF, AF,
B(U)F, B(M)F, CF; h) пакувальні комплекти для гексафториду урану H(U), H(M).
--------------- 1) Тут і далі IP - абревіатура визначення англійською мовою
"Industrial packaging"
Загальні вимоги до конструкції

всіх типів пакувальних комплектів
5.3. Пакувальний комплект повинен бути сконструйований з
урахуванням його маси, об'єму та форми так, щоб забезпечувалася
простота й безпека його перевезення. Крім того, конструкція
пакувального комплекту повинна бути такою, щоб на час перевезення
упаковку можна було належним чином закріпити на засобі перевезення
або всередині нього.
5.4. Конструкція пакувального комплекту повинна бути такою,
щоб будь-які пристрої, розміщені на пакувальному комплекті для
його підйому, не відмовили при правильному з ними поводженні, а в
разі їхньої поломки - не погіршувалася спроможність пакувального
комплекту задовольняти інші вимоги цих Правил. У конструкції
необхідно враховувати відповідні коефіцієнти запасу міцності на
випадок підйому пакувального комплекту ривком.
5.5. Пристрої та будь-які деталі на зовнішній поверхні
пакувального комплекту, що можуть використовуватися для його
підйому, повинні бути сконструйовані так, щоб вони витримували
його масу відповідно до вимог пункту 5.4 або могли бути зняті або
іншим чином приведені в не придатний для використання стан на час
транспортування.
5.6. Наскільки це практично можливо, пакувальний комплект
повинен бути сконструйований і оброблений так, щоб зовнішні
поверхні не мали частин, що виступають, і могли бути легко
дезактивовані.
5.7. Наскільки це практично можливо, зовнішнє покриття
пакувального комплекту має бути виконане так, щоб на ньому не
накопичувалася й не утримувалася вода.
5.8. Будь-які пристрої, що додаються до пакувального
комплекту під час транспортування, що не є частиною пакувального
комплекту, не повинні робити його менш безпечним.
5.9. Пакувальний комплект повинен мати спроможність
протидіяти впливу будь-якого прискорення, вібрації або резонансу
при вібрації, що можуть виникнути у звичайних умовах перевезення,
без будь-якого погіршення ефективності запірних пристроїв різних
ємностей або цілісності всього пакувального комплекту в цілому.
Зокрема, гайки, болти та інші кріпильні деталі мають бути
сконструйовані так, щоб не допустити можливості їхнього
самочинного послаблення або від'єднання навіть після
багаторазового використання.
5.10. Матеріали пакувального комплекту та будь-яких елементів
або конструкцій повинні бути фізично й хімічно сумісними один з
одним і з радіоактивним умістом. Необхідно враховувати їхню
поведінку під впливом опромінення.
5.11. Усі клапани, через які радіоактивний уміст може вийти
назовні, повинні бути захищені від несанкціонованих дій.
5.12. Конструкцію пакувального комплекту необхідно розробляти
з урахуванням температур і тиску в зовнішньому середовищі, що
можуть виникнути за звичайних умов перевезення.
5.13. У конструкції пакувального комплекту, розрахованого на
радіоактивні матеріали, що мають інші небезпечні властивості, ці
властивості повинні бути враховані (див. пункти 1.9 та 6.25).
5.14. Крім звільнених пакувальних комплектів, конструкція
всіх типів пакувальних комплектів повинна забезпечувати
неперевищення рівня випромінювання на поверхні упаковки 2 мЗв/год.
Додаткові вимоги до пакувальних комплектів, які призначені
для перевезення повітряним транспортом
5.15. Температура на доступних поверхнях пакувальних
комплектів, які містять радіоактивні матеріали, не повинна
перевищувати 50 град.C при температурі зовнішнього середовища
38 град.C без урахування інсоляції.
5.16. Пакувальні комплекти повинні бути сконструйовані так,
щоб у діапазоні зовнішніх температур від -40 град.C до +55 град.C
цілісність захисної оболонки не порушувалася.
5.17. Пакувальні комплекти, які містять радіоактивні
матеріали, повинні витримувати без витікання внутрішній тиск, який
створює перепад тиску не менше ніж максимальний нормальний робочий
тиск плюс 95 кПа.
Вимоги до конструкції звільнених

пакувальних комплектів
5.18. Конструкція звільненого пакувального комплекту повинна
відповідати загальним вимогам до конструкції всіх типів
пакувальних комплектів, зазначеним у пунктах 5.3-5.17.
5.19. Конструкція звільнененого пакувального комплекту
повинна забезпечувати неперевищення рівня випромінювання на
поверхні упаковки 5 мкЗв/год.
5.20. Звільнений пакувальний комплект для перевезення
подільного-звільненого матеріалу повинен мати найменший загальний
габаритний розмір як мінімум 10 см.
Вимоги до конструкції промислових

пакувальних комплектів типу 1 (тип IP-1)
5.21. Конструкція промислового пакувального комплекту типу 1
(тип IP-1) повинна відповідати загальним вимогам до конструкції
всіх типів пакувальних комплектів, зазначеним у пунктах 5.3-5.17.
5.22. Найменший загальний габаритний розмір пакувального
комплекту повинен бути не менше 10 см.
Вимоги до конструкції промислових

пакувальних комплектів типу 2 (тип IP-2)
5.23. Конструкція промислового пакувального комплекту типу 2
(тип IP-2) повинна відповідати вимогам до пакувального комплекту
типу IP-1 і піддаватися випробуванням на вільне падіння та
укладання штабелем відповідно до пунктів 8.22 і 8.23. Після
випробувань пакувальний комплект IP-2 повинен запобігати: a) витіканню або розсіюванню радіоактивного вмісту; b) збільшенню більше ніж на 20% максимального рівня
випромінювання на будь-якій зовнішній поверхні пакувального
комплекту.
Вимоги до конструкції промислових

пакувальних комплектів типу 3 (тип IP-3)
5.24. Конструкція промислового пакувального комплекту типу 3
(тип IP-3) повинна відповідати вимогам до пакувального комплекту
типу IP-1 і, крім цього, вимогам пунктів 5.25-5.37, зазначених
нижче.
5.25. На зовнішній поверхні пакувального комплекту повинен
бути пристрій, наприклад пломба, що важко піддається пошкодженню і
в незайманому вигляді є свідченням того, що упаковка не
розкривалася.
5.26. Будь-які пристрої для кріплення, що є на пакувальному
комплекті, повинні бути сконструйовані так, щоб як за нормальних,
так і за аварійних умов перевезення, навантаження, що виникають у
цих пристроях, не знижували здатності пакувального комплекту
задовольняти вимоги цих Правил.
5.27. Конструкція пакувального комплекту повинна бути
розрахована на діапазон температур від -40 град.C до +70 град.C
для елементів пакувального комплекту. Особливу увагу необхідно
звертати на температуру замерзання рідини й можливе погіршення
властивостей матеріалів пакувального комплекту в указаному
діапазоні температур.
5.28. Конструкція й методи виготовлення мають відповідати
національним або міжнародним нормам або іншим вимогам, прийнятним
для компетентного органу.
5.29. Конструкція повинна включати систему захисної оболонки,
що міцно закривається надійним пристроєм для замикання, який не
здатний відкриватися випадково або під впливом тиску, що може
виникнути всередині упаковки.
5.30. Радіоактивний матеріал особливої форми може
розглядатися як елемент системи захисної оболонки.
5.31. Якщо система захисної оболонки є окремою частиною
упаковки, то вона повинна міцно закриватися надійним пристроєм для
замикання, не залежним від будь-якої іншої частини пакувального
комплекту.
5.32. У конструкції будь-якого елемента системи захисної
оболонки в належних випадках повинна бути врахована можливість
радіолітичного розкладу рідини й інших уразливих матеріалів, а
також утворення газу в результаті хімічних реакцій і радіолізу.
5.33. Система захисної оболонки повинна утримувати
радіоактивний уміст при зниженні зовнішнього тиску до 60 кПа.
5.34. Усі клапани, крім клапанів для скиду тиску, повинні
обладнуватися пристроєм для утримання будь-яких витоків через
клапан.
5.35. Радіаційний захист, що оточує елемент упаковки, який
визначається як частина системи захисної оболонки, повинен бути
сконструйований так, щоб не допустити випадкового виходу цього
елемента за межі захисту. Якщо радіаційний захист і такий елемент
усередині нього утворюють окремий вузол, то система радіаційного
захисту повинна міцно закриватися надійним пристроєм для
замикання, не залежним від будь-якої іншої конструкції
пакувального комплекту.
5.36. Пакувальний комплект типу IP-3 повинен бути підданий
випробуванням на оббризкування водою, вільне падіння, укладення
штабелем та проникання відповідно до пунктів 8.19-8.24 та не
допустити: a) витоку або розсіювання радіоактивного вмісту; b) збільшення більше ніж на 20% максимального рівня
випромінювання на будь-якій зовнішній поверхні пакувального
комплекту.
5.37. У конструкції пакувального комплекту, призначеного для
рідкого радіоактивного матеріалу, повинна бути передбачена
наявність додаткового незаповненого об'єму для компенсації зміни
температури вмісту, динамічних ефектів і динаміки заповнення.
Альтернативні вимоги до промислових

пакувальних комплектів типу IP-2 і типу IP-3
5.38. Будь-які пакувальні комплекти можуть використовуватися
як промислові пакувальні комплекти типу IP-2 за умови, що: a) вони задовольняють вимоги до пакувального комплекту типу
IP-1, які зазначені в пунктах 5.21, 5.22; b) вони сконструйовані відповідно до норм, викладених у
розділі 9 "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods",
або з урахуванням інших вимог, як мінімум еквівалентних зазначеним
нормам; c) після проведення випробувань, необхідних для групи
упаковки I або II ООН, вони запобігають: i) витіканню або розсіюванню радіоактивного вмісту; ii) збільшенню більше ніж на 20% максимального рівня
випромінювання на будь-якій зовнішній поверхні упаковки.
5.39. Контейнери-цистерни можуть також використовуватися як
промислові пакувальні комплекти типу IP-2 або типу IP-3 за умови,
що: a) вони задовольняють вимоги до пакувального комплекту типу
IP-1, що вказані в пунктах 5.21, 5.22; b) вони сконструйовані відповідно до норм, викладених у
розділі 12 "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods",
або з урахуванням інших вимог, як мінімум еквівалентних зазначеним
нормам, і здатні витримати випробувальний тиск у 265 кПа; c) вони сконструйовані так, щоб будь-який додатковий захист,
що передбачається, був здатний витримувати статичні й динамічні
навантаження, які виникають при вантажних операціях за звичайних
умов перевезення, і запобігати порушенню цілісності захисту, яке
призводило б до збільшення більше ніж на 20% максимального рівня
випромінювання на будь-якій зовнішній поверхні
контейнера-цистерни.
5.40. Цистерни, що не є контейнерами-цистернами, можуть також
використовуватися як промислові упаковки типу IP-2 або типу IP-3
для перевезення рідин і газів LSA-I і LSA-II, як це вказано в
табл. 8 за умови, що вони задовольняють норми, як мінімум
еквівалентні тим, що зазначені в пункті 5.39.
5.41. Вантажні контейнери можуть також використовуватися як
промислові упаковки типу IP-2 або типу IP-3 за умови, що: a) радіоактивний уміст обмежується твердими речовинами; b) вони задовольняють вимоги до пакувального комплекту типу
IP-1, що вказані в пунктах 5.21, 5.22; c) вони сконструйовані відповідно до норм, викладених у
документі ISO 1496/1 "Series 1 Freight Containers - Specifications
and Testing - Part 1: General Cargo Containers" або в
ГОСТ 18477-79 "Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры
и размеры", у ГОСТ 20259-80 "Контейнеры универсальные. Общие
технические условия" та ГОСТ 20260-80 "Контейнеры универсальные.
Правила приемки. Методы испытаний", за винятком розмірів і
класифікації. Вантажні контейнери повинні бути сконструйовані так,
щоб після проведення випробувань, які зазначені в цих документах,
і впливу прискорень, що виникають за звичайних умов перевезення,
вони запобігали: i) витіканню або розсіюванню радіоактивного вмісту; ii) збільшенню більше ніж на 20% максимального рівня
випромінювання на будь-якій зовнішній поверхні вантажних
контейнерів.
5.42. Металеві контейнери середньої вантажопідйомності для
масових вантажів можуть також використовуватися як промислові
упаковки типу IP-2 або типу IP-3 за умови, що: a) вони задовольняють вимоги до пакувального комплекту типу
IP-1, що вказані в пунктах 5.21, 5.22; b) вони сконструйовані відповідно до норм, що встановлюються
в розділі 16 "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods"
для групи упаковки I або II, і після проведення випробувань, які
приписуються цим документом, в умовах, коли вибирається така
орієнтація при падінні, при якій завдається максимальне
пошкодження, вони повинні запобігати: i) витіканню або розсіюванню радіоактивного вмісту; ii) збільшенню більше ніж на 20% максимального рівня
випромінювання на будь-якій зовнішній поверхні контейнера
середньої вантажопідйомності для масових вантажів.
Вимоги до конструкції пакувальних комплектів типу A
5.43. Конструкція пакувальних комплектів типу A повинна
відповідати вимогам до пакувальних комплектів типу IP-3.
5.44. Пакувальні комплекти типу A, призначені для розміщення
в них рідкого радіоактивного матеріалу, повинні: a) пройти випробування на вільне падіння з висоти 9 м та
випробування на проникнення відповідно до пункту 8.25 та
запобігти: i) витоку або розсіюванню радіоактивного вмісту; ii) збільшенню більше ніж на 20% максимального рівня
випромінювання на будь-якій зовнішній поверхні пакувального
комплекту; b) або: i) містити достатню кількість абсорбувального матеріалу для
поглинання подвоєного об'єму рідкого вмісту. Такий абсорбувальний
матеріал має бути розміщений так, щоб у разі витікання
здійснювався його контакт з рідиною, або ii) мати систему захисної оболонки, яка складається з
первинного внутрішнього і вторинного зовнішнього елементів, що
сконструйовані так, щоб забезпечувалося утримання рідкого вмісту
всередині вторинного зовнішнього елемента навіть у разі витікання
з первинного внутрішнього елемента.
5.45. Пакувальний комплект, призначений для газів, повинен
пройти випробування на вільне падіння з висоти 9 м та випробування
на проникнення відповідно до пункту 8.25 та запобігти витіканню
або розсіюванню радіоактивного вмісту. Пакувальний комплект
типу A, призначений для газоподібного тритію або для інертних
газів, звільняється від цієї вимоги.
Вимоги до конструкції пакувальних

комплектів типу B(U)
5.46. Пакувальні комплекти типу B(U) повинні бути
сконструйовані так, щоб задовольняти вимоги, зазначені в
пунктах 5.24-5.36, за винятком підпункту 5.36a, і, крім того,
вимоги пунктів 5.47-5.60.
5.47. Пакувальний комплект повинен бути сконструйований так,
щоб в умовах зовнішнього середовища, указаних у пунктах 5.49 та
5.50, тепло, що виділяється всередині упаковки радіоактивним
умістом за нормальних умов перевезення, як це підтверджене
випробуваннями відповідно до пунктів 8.19-8.24, не спричиняло б
такий несприятливий вплив на упаковку, при якому вона перестане
задовольняти відповідні вимоги до захисної оболонки й радіаційного
захисту, якщо вона не буде обслуговуватися протягом одного тижня.
Особливу увагу потрібно звернути на таку дію тепла, яка може: a) змінити розташування, геометричну форму або фізичний стан
радіоактивного вмісту або, якщо радіоактивний матеріал міститься в
ємності чи контейнері (наприклад, паливні елементи в оболонці),
викликати деформацію або плавлення ємності, контейнера або
радіоактивного матеріалу; b) знизити ефективність пакувального комплекту через різне
теплове розширення, розтріскування або плавлення матеріалу
радіаційного захисту; c) у поєднанні з вологою прискорити корозію.
5.48. Пакувальний комплект повинен бути сконструйований так,
щоб при зовнішніх умовах, зазначених у пункті 5.49, і при
відсутності інсоляції температура на доступних поверхнях упаковки
не перевищувала 50 град.C, якщо тільки ця упаковка не перевозиться
в умовах виняткового використання.
5.49. Зовнішня температура повинна братися рівною 38 град.C.
5.50. Умови сонячної інсоляції повинні братися відповідно до
значень, наведених у табл. 6.
5.51. Пакувальний комплект, що має тепловий захист для
виконання вимог теплових випробувань, зазначених у пункті 8.28,
повинен бути сконструйований так, щоб такий захист зберігав свою
ефективність при проведенні випробувань пакувального комплекту, що
передбачені в пунктах 8.19-8.24, 8.27a і b або 8.27b і c
відповідно. Будь-який такий захист, що перебуває зовні
пакувального комплекту, не повинен виходити з ладу при докладанні
зусиль на розрив, розріз, ковзання, тертя або при грубому
поводженні.
Таблиця 6 - Параметри інсоляції
------------------------------------------------------------------ Випа-| Форма і положення поверхні | Інсоляція | док | | протягом | | | 12 годин | | | на добу | | | (Вт/кв.м) | ------+------------------------------------------+--------------| 1 |Плоскі поверхні при перевезенні в | | |горизонтальному положенні - основою вниз | 0 | ------+------------------------------------------+--------------| 2 |Плоскі поверхні при перевезенні в | | |горизонтальному положенні - основою вверх | 800 | ------+------------------------------------------+--------------| 3 |Поверхні при перевезенні у вертикальному | a) | |положенні | 200 | ------+------------------------------------------+--------------| 4 |Інші поверхні основи, які направлені вниз | a) | |(не горизонтальні) | 200 | ------+------------------------------------------+--------------| 5 |Усі інші поверхні | a) | | | 400 | -----------------------------------------------------------------
--------------- a) Як варіант можна використовувати синусоїдальну функцію з
коефіцієнтом поглинання, але без урахування ефекту можливого
відбиття від близько розміщених предметів.
5.52. Пакувальний комплект повинен бути сконструйований так,
щоб після проведення: a) випробувань, передбачених у пунктах 8.19-8.24, витікання

-6 адіоактивного вмісту обмежувалось значенням, не більшим 10 A

2
на годину; b) випробувань, передбачених у пунктах 8.26, 8.27b, 8.28 і
8.29, та випробувань, передбачених у пунктах: i) 8.27c для упаковки з масою не більше 500 кг, загальною
густиною не більше 1000 кг/куб.м, визначеною за зовнішніми
габаритними розмірами, і радіоактивним умістом понад 1000 A , що

2 е є радіоактивним матеріалом особливої форми;

ii) 8.27a для всіх інших упаковок ін відповідав таким вимогам:

i) зберігав достатній захист, що забезпечує на відстані 1 м
від поверхні упаковки рівень випромінювання не більше 10 мЗв/год
за наявності максимального радіоактивного вмісту, на який
розрахований пакувальний комплект; ii) обмежував сумарне витікання радіоактивного вмісту
протягом одного тижня рівнем не більше 10 A для криптону-85 і не

2 ільше A - для всіх інших радіонуклідів.

2 За наявності сумішей різних радіонуклідів повинні
застосовуватися положення, викладені в пунктах 4.5-4.7, крім
криптону-85, для якого може застосовуватися ефективне значення
A (i), яке дорівнює 10 A . У випадку, зазначеному вище в підпункті
2 2 a", при оцінці необхідно враховувати межі зовнішнього
радіоактивного забруднення, що передбачаються в пункті 7.4.
5.53. Пакувальний комплект для радіоактивного вмісту,

5 ктивність якого перевищує 10 A , повинен бути сконструйований

2 ак, щоб у разі його випробування на глибоководне занурення згідно
з пунктом 8.30 не відбувалося руйнування системи захисної
оболонки.
5.54. Дотримання допустимих меж виходу активності не повинно
залежати ні від фільтрів, ні від механічної системи охолодження.
5.55. Пакувальний комплект не повинен включати систему
скидання тиску із системи захисної оболонки, яка допускала б вихід
радіоактивного матеріалу в навколишнє середовище в умовах
випробувань, передбачених у пунктах 8.19-8.24 та 8.26-8.29.
5.56. Пакувальний комплект повинен бути сконструйований так,
щоб за максимального нормального робочого тиску в умовах
випробувань, указаних у пунктах 8.19-8.24 та 8.26-8.29, механічне
напруження в системі захисної оболонки не досягло рівнів, які
можуть негативно впливати на пакувальний комплект, у результаті
чого він перестає задовольняти відповідні вимоги.
5.57. Максимальний нормальний робочий тиск в упаковці не
повинен перевищувати надлишкового (манометричного) тиску, рівного
700 кПа.
5.58. За винятком вимог пункту 5.15, у разі упаковок, що
перевозяться повітряним транспортом, максимальна температура на
будь-якій легкодосяжній при перевезенні поверхні упаковки в умовах
виняткового використання не повинна перевищувати 85 град.C при
відсутності інсоляції в умовах зовнішнього середовища, визначених
у пункті 5.49. Для захисту персоналу можуть бути передбачені
бар'єри або екрани, але необхідність проведення будь-яких
випробувань останніх відсутня.
5.59. Пакувальний комплект, що містить радіоактивний матеріал
з низькою здатністю до розсіювання, повинен бути сконструйований
так, щоб будь-які елементи, додані до радіоактивного матеріалу з
низькою здатністю до розсіювання, які не входять до його складу,
або будь-які внутрішні елементи пакувального комплекту не могли
негативно впливати на характеристики радіоактивного матеріалу з
низькою здатністю до розсіювання.
5.60. Пакувальний комплект повинен бути сконструйований з
розрахунку на діапазон температур зовнішнього середовища від
-40 град.C до +38 град.C.
Вимоги до конструкції пакувальних комплектів типу B(M)
5.61. Пакувальні комплекти типу B(M) повинні задовольняти
вимоги до типу B(U), які вказані в пункті 5.46. Проте для
упаковок, що перевозяться тільки в межах України або тільки між
певними країнами, замість умов, наведених вище в пунктах 5.27,
5.49, 5.50, 5.53-5.60, можуть бути прийняті інші умови,
затверджені Держатомрегулюванням України та компетентними органами
цих країн. Незважаючи на це, вимоги до упаковок типу B(U), указані
в пунктах 5.53-5.60, необхідно виконувати тою мірою, якою це
практично можливо.
5.62. Допускається періодичне вентилювання або скидання
надлишкового тиску з упаковок типу B(M) під час перевезення за
умови, що заходи експлуатаційного контролю за таким вентилюванням
або скиданням прийнятні для Держатомрегулювання України.
Вимоги до конструкції пакувальних комплектів типу C
5.63. Пакувальні комплекти типу C повинні бути сконструйовані
так, щоб задовольняти вимоги, зазначені в пунктах 5.24-5.36, за
винятком підпункту 5.36a, а також вимоги пунктів 5.47-5.50,
5.54-5.60 і, крім того, вимоги пунктів 5.64-5.66, зазначених
нижче.
5.64. Пакувальний комплект повинен задовольняти критерії
оцінки, які приписуються для випробувань у пунктах 5.52b та 5.56,
після захоронення в середовищі, що характеризується
теплопровідністю 0,33 Вт/(м*К) і температурою 38 град.C у
стаціонарному стані. Вихідними умовами оцінки повинно бути
прийнято, що будь-яка теплова ізоляція пакувального комплекту не
пошкоджена, пакувальний комплект перебуває в умовах максимального
нормального робочого тиску, а температура зовнішнього середовища
становить 38 град.C.
5.65. Пакувальний комплект повинен бути сконструйований так,
щоб при максимальному нормальному робочому тиску і після
проведення: a) випробувань, указаних у пунктах 8.19-8.24, витікання

-6 адіоактивного вмісту з нього не перевищувало 10 A на годину;

2 b) серії випробувань, указаних у пункті 8.34, він відповідав
таким вимогам: i) зберігав достатній захист, що забезпечує на відстані 1 м
від поверхні пакувального комплекту рівень випромінювання не
більше 10 мЗв/год при максимальному радіоактивному вмісті, на який
розрахований пакувальний комплект; ii) обмежував сукупне витікання радіоактивного вмісту
протягом 1 тижня рівнем не більше 10 A для криптону-85 і не

2 ільше A - для всіх інших радіонуклідів.

2 За наявності сумішей різних радіонуклідів повинні
застосовуватися положення пунктів 4.5-4.7, однак для криптону-85
може застосовуватися ефективне значення A (i), яке дорівнює 10 A .

2 2
У випадку, зазначеному вище в підпункті "a", при оцінці мають
ураховуватися межі зовнішнього радіоактивного забруднення, що
зазначені в пункті 7.4.
5.66. Пакувальний комплект повинен бути сконструйований так,
щоб не відбувалося порушення системи захисної оболонки після
проведення випробування на глибоководне занурення згідно з
пунктом 8.30.
Вимоги до конструкції пакувальних

комплектів, які містять подільний матеріал
5.67. Пакувальні комплекти для подільних матеріалів повинні
бути сконструйовані таким чином, щоб: a) зберігалася підкритичність за нормальних і аварійних умов
перевезення: зокрема, повинні враховуватися такі непередбачені
випадки: i) протікання води в упаковки або з них; ii) зниження ефективності вмонтованих поглиначів або
уповільнювачів нейтронів; iii) перерозподіл умісту або всередині упаковки, або
внаслідок його виходу з упаковки; iv) зменшення відстаней усередині упаковок або між ними; v) занурення упаковок у воду або в сніг; vi) зміна температури; b) виконувалися вимоги: i) пункту 5.22 щодо упаковок, які містять подільний матеріал; ii) що приписуються в інших положеннях цих Правил стосовно
радіоактивних властивостей матеріалу; iii) пунктів 5.68-5.77.
Характеристика вмісту для оцінки упаковок, що містять
подільний матеріал
5.68. Якщо хімічна або фізична форма, ізотопний склад, маса
або концентрація, коефіцієнт уповільнення або густина чи
геометрична конфігурація невідомі, оцінки, передбачені в пунктах
5.72-5.77, повинні проводитися за припущенням, що кожний невідомий
параметр має таке значення, при якому розмноження нейтронів
досягає максимального рівня, відповідного відомим умовам і
параметрам цих оцінок.
5.69. Для опроміненого ядерного палива оцінки, передбачені в
пунктах 5.72-5.77, повинні ґрунтуватися на ізотопному складі, що
показує: a) максимальне розмноження нейтронів протягом періоду
опромінення або b) консервативну оцінку розмноження нейтронів для оцінки
упаковок. Після опромінення, але ще до перевезення, повинно бути
проведене вимірювання з метою підтвердження консерватизму щодо
ізотопного складу.
Вимоги до конфігурації й температури
5.70. Пакувальний комплект після випробувань, указаних у
пунктах 8.19-8.24, повинен запобігати проникненню куба з ребром
10 см.
5.71. Пакувальний комплект повинен бути сконструйований з
урахуванням діапазону температури зовнішнього середовища від
-40 град.C до +38 град.C, якщо компетентним органом у сертифікаті
про затвердження, що виданий на конструкцію упаковки, не буде
обумовлене інше.
Оцінка окремої одиничної упаковки
5.72. Для одиничної упаковки має бути зроблене припущення, що
вода може проникнути в усі порожнини упаковки, зокрема всередину
системи захисної оболонки, або, навпаки, витікати з них. Однак,
якщо конструкція включає спеціальні засоби для запобігання такому
проникненню води в певні вільні об'єми або витіканню води з них
навіть у разі помилки персоналу, то можна припустити, що стосовно
цих порожнин витікання немає. Спеціальні засоби повинні включати: a) ряд високонадійних бар'єрів для води, кожний з яких
залишився б водонепроникним, якщо б упаковка була піддана
випробуванням, передбаченим у пункті 5.77b, високий ступінь
контролю якості при виготовленні, обслуговуванні й ремонті
пакувальних комплектів, а також випробування для перевірки
герметичності кожної упаковки перед кожним перевезенням; b) для упаковок, що містять тільки гексафторид урану з
максимальним збагаченням урану 5 масових відсотків по урану-235: i) упаковки, у яких, після проведення випробувань,
передбачених у пункті 6.82b, відсутній безпосередній фізичний
контакт між клапаном і будь-яким іншим компонентом пакувального
комплекту, за винятком початкової точки кріплення, і в яких, крім
того, після проведення випробувань, передбачених у пункті 8.28,
клапани залишилися стійкими до витікання; ii) високий ступінь контролю якості при виготовленні,
обслуговуванні й ремонті пакувальних комплектів у поєднанні з
випробуваннями для перевірки герметичності кожної упаковки перед
кожним перевезенням.
5.73. Іншим припущенням повинно бути те, що близьке відбиття
для системи локалізації буде при шарі води товщиною не менше 20 см
або буде таке підвищене відбиття, яке може бути додатково створене
навколишнім матеріалом пакувального комплекту. Проте в разі, коли
можна підтвердити, що система локалізації зберігається
непошкодженою всередині пакувального комплекту після проведення
випробувань, передбачених у пункті 5.77b, для пункту 5.74c можна
зробити припущення про наявність для упаковки близького відбиття
при шарі води не менше 20 см.
5.74. Упаковка повинна залишатися підкритичною в умовах,
викладених у пунктах 5.72 та 5.73, при цьому умови, у яких
перебуває упаковка, повинні бути такими, щоб максимальне
розмноження нейтронів відповідало: a) звичайним умовам перевезення (без інцидентів); b) випробуванням, передбаченим у пункті 5.76b; c) випробуванням, передбаченим у пункті 5.77b.
5.75. Для упаковок, що перевозяться повітряним транспортом: a) упаковка повинна залишатися підкритичною в умовах, що
відповідають випробуванням упаковки типу C, передбаченим у
пункті 8.34, при тому припущенні, що функцію відбиття виконує шар
води товщиною не менше 20 см, а упаковка зберігає
водонепроникність; b) при оцінюванні відповідно до пункту 5.74 припущення щодо
спеціальних засобів, указаних у пункті 5.72, не повинно братися до
уваги, якщо за результатами випробувань упаковок типу C,
зазначених у пункті 8.34, а після цього і випробування на
водонепроникність, указаних у пункті 8.33, неможливо запобігти
проникненню води в порожнини або витіканню води із них.
Оцінка партій упаковок за нормальних умов перевезення
5.76. Повинно бути визначене число "N" упаковок, при
п'ятикратному збільшенні якого зберігається підкритичність для
даної конфігурації партії й умов для упаковок, що призводять до
максимального розмноження нейтронів, при дотриманні таких вимог: a) проміжки між упаковками повинні залишатися незаповненими,
а функції відбиття для даної конфігурації партії упаковок повинен
виконувати шар води товщиною не менше 20 см, що оточує партію
упаковок з усіх боків; b) як стан упаковок необхідно брати їхній оцінений або
фактичний стан після проведених випробувань, указаних у
пунктах 8.19-8.24.
Оцінка партій упаковок, що перебувають в аварійних умовах
перевезення
5.77. Повинно бути визначене число "N" упаковок, при
дворазовому збільшенні якого зберігається підкритичність для даної
конфігурації партії й умов для упаковок, що призводять до
максимального розмноження нейтронів при дотриманні таких вимог: a) проміжки між упаковками повинні бути заповнені
уповільнювачем, який містить водень, а функції відбиття для даної
конфігурації партії упаковок повинен виконувати шар води товщиною
не менше 20 см, що оточує партію упаковок з усіх боків; b) після випробувань, зазначених у пунктах 8.19-8.24,
проводяться ті із зазначених нижче випробувань, що накладають
більш жорсткі обмеження: i) випробування, указані в пункті 8.27b, і випробування,
указані або в пункті 8.27c для упаковок, маса яких не перевищує
500 кг, а загальна густина, що визначається за зовнішніми
габаритними розмірами, складає не більше 1000 кг/куб.м, або в
пункті 8.27a для всіх інших упаковок; після цього проводяться
випробування, указані в пункті 8.28, а завершальними є
випробування, указані в пунктах 8.31-8.33, або ii) випробування, указані в пункті 8.29; c) у разі, коли відбувається витік будь-якої частини
подільного матеріалу за межі системи захисної оболонки внаслідок
проведення випробувань, зазначених у пункті 5.77b, повинно бути
зроблене припущення, що витік подільного матеріалу відбувається з
кожної упаковки в партії, а конфігурація й уповільнення для всього
подільного матеріалу такі, що в результаті відбувається
максимальне розмноження нейтронів, при якому функцію близького
відбиття виконує навколишній шар води товщиною не менше 20 см.
Вимоги до конструкції пакувальних

комплектів, що містять гексафторид урану
5.78. Пакувальні комплекти, розроблені для гексафториду
урану, повинні відповідати вимогам, зазначеним в інших пунктах цих
Правил, стосовно властивостей радіоактивності й ділення матеріалу.
За винятком випадків, передбачених у пункті 5.81, гексафторид
урану в кількостях 0,1 кг або більше повинен упаковуватися і
транспортуватися відповідно до положень документа ISO 7195
"Packaging of Uranium Hexafluoride (UF6) for Transport" і вимог
пунктів 5.79-5.80.
5.79. Кожен пакувальний комплект, призначений для розміщення
в ньому 0,1 кг або більше гексафториду урану, повинен бути
сконструйований так, щоб він задовольняв такі вимоги: a) витримував без витікання і неприпустимої напруги, як
указується в документі ISO 7195 "Packaging of Uranium Hexafluoride
(UF6) for Transport", випробування конструкції, указане в
пункті 8.18; b) витримував без витікання або розсіювання гексафториду
урану випробування на вільне падіння, указане в пункті 8.22; c) витримував без порушення системи захисної оболонки теплове
випробування, указане в пункті 8.28.
5.80. Пакувальні комплекти, призначені для розміщення в них
0,1 кг або більше гексафториду урану, не повинні мати пристроїв
для скидання тиску.
5.81. За умови затвердження компетентним органом упаковки,
призначені для розміщення в них 0,1 кг або більше гексафториду
урану, дозволяється перевозити, якщо: a) пакувальні комплекти сконструйовані відповідно до
міжнародних або національних стандартів, відмінних від ISO 7195
"Packaging of Uranium Hexafluoride (UF6) for Transport" [15], за
умови, що забезпечується еквівалентний рівень безпеки; b) пакувальні комплекти сконструйовані так, щоб витримувати
без витікання і неприпустимого напруження випробувальний тиск
менше 2,76 МПа, як указано в пункті 8.18; c) для пакувальних комплектів, призначених для розміщення в
них 9000 кг або більше гексафториду урану, упаковки не
відповідають вимогам пункту 5.79c. У всіх інших відношеннях вимоги, зазначені в
пунктах 5.78-5.80, повинні задовольнятися.
Розділ 6. Підготовка радіоактивних

матеріалів до перевезення
Загальні положення
6.1. При підготовці радіоактивного матеріалу до перевезення
вантажовідправник повинен виконати такі операції: класифікувати радіоактивний матеріал відповідно до розділу 4; з урахуванням радіоактивного матеріалу застосувати
пакувальний комплект відповідно до пунктів 6.2-6.21; упакувати радіоактивний матеріал відповідно до
пунктів 6.22-6.25; визначити категорію упаковки відповідно до пунктів 6.26-6.36; нанести на упаковку знаки небезпеки та інші необхідні знаки
відповідно до пунктів 6.3-6.44; нанести маркування відповідно до пунктів 6.45-6.51; заповнити транспортні документи відповідно до
пунктів 6.52-6.58.
Пакувальні комплекти для перевезення радіоактивних

матеріалів із надто низьким радіологічним ризиком
6.2. Для перевезення радіоактивних матеріалів із надто
низьким радіологічним ризиком повинні застосовуватись звільнені
пакувальні комплекти.
Межі вмісту звільнених пакувальних комплектів
6.3. Для радіоактивного матеріалу, що міститься в приладі або
іншому промисловому виробі (такому, як годинник або електронна
апаратура та інше) або є їхньою частиною, та для обмеженої
кількості радіоактивного матеріалу звільнений пакувальний комплект
не повинен містити радіоактивний матеріал, активність якого
перевищує межі, зазначені в табл. 7.
a)

Таблиця 7 - Межі активності для звільнених упаковок
------------------------------------------------------------------ Фізичний стан | Прилад або предмет | Обмежена кількість | умісту | | матеріалу | ------------------+-----------------------+---------------------| Тверді матеріали: | | | | | -3 | Особливої форми | A | 10 A | | 1 | 1 | | | | | | -3 | Іншої форми | A | 10 A | | 2 | 2 | ------------------+-----------------------+---------------------| | -1 | -4 | Рідини | 10 A | 10 A | | 2 | 2 | ------------------+-----------------------+---------------------| Гази: | | | | -1 | -2 | Тритій | 2x10 A | 2x10 A | | 2 | 2 | | | | | -2 | -3 | Особливої форми | 10 A | 10 A | | 1 | 1 | | | | | -2 | -3 | Іншої форми | 10 A | 10 A | | 2 | 2 | -----------------------------------------------------------------
--------------- a) Стосовно сумішей радіонуклідів див. пункти 4.5-4.7.
6.4. Для виробів, виготовлених із природного урану,
збідненого урану або природного торію, звільнена упаковка може
містити будь-яку кількість такого матеріалу за умови, що зовнішня
поверхня урану або торію покрита неактивною оболонкою з металу або
іншого міцного матеріалу.
6.5. Промисловий виріб, у якому єдиним радіоактивним
матеріалом є неопромінений природний уран, неопромінений збіднений
уран або неопромінений природний торій, може перевозитися як
звільнена упаковка за умови, що зовнішня поверхня урану або торію
покрита неактивною оболонкою, виготовленою з металу або іншого
міцного матеріалу.
6.6. При пересиланні поштою повна активність у кожній
звільненій упаковці не повинна перевищувати однієї десятої
відповідної межі, указаної в табл. 7.
Пакувальні комплекти для перевезення радіоактивних

матеріалів з обмеженим радіаційним ризиком
Пакувальні комплекти для перевезення матеріалів LSA та SCO
6.7. Матеріали LSA та SCO повинні перевозитись у пакувальних
комплектах типу IP-1, IP-2, IP-3 згідно з табл. 8, за винятком
випадків, зазначених у пункті 6.8.
Таблиця 8 - Вимоги до застосування промислових

упаковок для матеріалів LSA та SCO
------------------------------------------------------------------ Радіоактивний вміст | Тип промислової упаковки | |-----------------------------------------| | Виняткове | Невиняткове | | використання | використання | ----------------------+---------------------+-------------------| LSA-I | | | a) | | | Тверда речовина | Тип IP-1 | Тип IP-1 | Рідина | Тип IP-1 | Тип IP-2 | ----------------------+---------------------+-------------------| LSA-II | | | Тверда речовина | Тип IP-2 | Тип IP-2 | Рідина і газ | Тип IP-2 | Тип IP-3 | ----------------------+---------------------+-------------------| LSA-III | Тип IP-2 | Тип IP-3 | ----------------------+---------------------+-------------------| SCO-I | Тип IP-1 | Тип IP-1 | ----------------------+---------------------+-------------------| SCO-II | Тип IP-2 | Тип IP-2 | -----------------------------------------------------------------
--------------- a) В умовах, зазначених у пункті 6.8, матеріали LSA-I та
SCO-I можуть транспортуватися неупакованими.
6.8. Матеріали LSA та SCO, що належать до груп LSA-I та
SCO-I, можуть перевозитися без упаковки при дотриманні таких умов: a) усі неупаковані матеріали, за винятком руд, що містять
тільки природні радіонукліди, повинні транспортуватися таким
чином, щоб за звичайних умов перевезення не було витікання
радіоактивного вмісту із засобу перевезення або погіршення
захисту; b) кожний засіб перевезення повинен перебувати в умовах
виняткового використання, крім випадків перевезення тільки SCO-I,
у якого радіоактивне забруднення доступних і недоступних поверхонь
не перевищує більше ніж у десять разів відповідну межу, указану в
пункті 2.25; c) у разі SCO-I, стосовно якого є підстава припускати
наявність нефіксованого радіоактивного забруднення недоступних
поверхонь, що перевищує значення, указані в пункті 4.19a, і,
повинні застосовуватися заходи, що виключають попадання
радіоактивного матеріалу в засіб перевезення.
Межі вмісту промислових пакувальних комплектів IP-1, IP-2,
IP-3
6.9. Кількість матеріалу LSA або SCO в окремій промисловій
упаковці типу IP-1, промисловій упаковці типу IP-2, промисловій
упаковці типу IP-3 або предметі чи групі предметів у залежності
від випадку повинна обмежуватися таким чином, щоб: зовнішній рівень випромінювання на відстані 3 м від
незахищеної речовини або предмета чи групи предметів не
перевищував 10 мЗв/год; не перевищувалися межі активності для засобу перевезення,
указані в пункті 7.17.
6.10. Окрема упаковка з негорючими твердими матеріалами
LSA-II та LSA-III у разі її перевезення повітряним транспортом не
повинна містити активність, що перевищує 3000 A .

2 Пакувальні комплекти для перевезення радіоактивних матеріалів
з активністю не більше A , A

1 2
6.11. Для перевезення радіоактивних матеріалів з активністю
не більше A , A повинні застосовуватись пакувальні комплекти

1 2 ипу A.
Межі вмісту пакувальних комплектів типу A
6.12. Пакувальні комплекти типу A не повинні містити
активність, що перевищує такі значення: a) для радіоактивного матеріалу особливої форми - A ;

1 b) для радіоактивного матеріалу, іншого, ніж радіоактивний
матеріал особливої форми - A .

2
6.13. Стосовно сумішей радіонуклідів, склад і відповідна
активність яких відомі, до радіоактивного вмісту пакувального
комплекту типу A застосовується така умова:
B(i) C(j)

S ------- + S ------- i A (i) j A (j)

1 2
де B(i) - активність i-го радіонукліда як радіоактивного
матеріалу особливої форми, а A (i) - значення A для i-го

1 1 адіонукліда;

C(j) - активність j-го радіонукліда як радіоактивного
матеріалу іншої форми, а A (j) - значення A для j-го

2 2 адіонукліда;

S - знак суми.
Пакувальні комплекти для перевезення радіоактивних

матеріалів із значним радіаційним ризиком
6.14. Для перевезення радіоактивних матеріалів з активністю
більше A , A та радіоактивних матеріалів з низькою здатністю до

1 2 озсіювання повинні застосовуватись пакувальні комплекти типу
B(U), типу B(M) та типу C.
Межі вмісту пакувальних комплектів типу B(U) і типу B(M)
6.15. Пакувальні комплекти типу B(U) і типу B(M) не повинні
містити: a) активності, що перевищує значення, дозволені для даної
конструкції пакувального комплекту; b) радіонуклідів, які відрізняються від тих, що дозволені для
даної конструкції пакувального комплекту; c) умісту, форма чи фізичний або хімічний стан якого
відрізняється від тих, які дозволені для даної конструкції
пакувального комплекту, що вказується в їхніх сертифікатах про
затвердження.
6.16. Упаковки типу B(U) і типу B(M) у разі перевезення
повітряним транспортом мають задовольняти вимоги пункту 6.15 і не
повинні містити активності, що перевищує такі значення: a) для радіоактивних матеріалів з низькою здатністю до
розсіювання - значення, дозволене для даної конструкції
пакувального комплекту, що вказується в сертифікаті про
затвердження; b) для радіоактивного матеріалу особливої форми - 3000 A або

1 00000 A - у залежності від того, яке з цих значень є меншим;

2 c) для всіх інших радіоактивних матеріалів - 3000 A .

2
Межі вмісту пакувальних комплектів типу C
6.17. Пакувальні комплекти типу C не повинні містити: a) активності, що перевищує значення, дозволені для даної
конструкції пакувального комплекту; b) радіонуклідів, які відрізняються від тих, що дозволені для
даної конструкції пакувального комплекту; c) умісту, форма чи фізичний або хімічний стан якого
відрізняється від тих, які дозволені для даної конструкції
пакувального комплекту, що вказується в їхніх сертифікатах про
затвердження.
Пакувальні комплекти для перевезення

подільних матеріалів
6.18. У залежності від активності подільних матеріалів для їх
перевезення повинні застосовуватись пакувальні комплекти для
подільних матеріалів типу IP-2, типу IP-3, типу A, типу B(U),
типу B(M) та типу C, конструкція яких відповідає вимогам
пунктів 5.67-5.77.
Межі вмісту пакувальних комплектів для подільних матеріалів
6.19. За винятком подільного-звільненого матеріалу,
пакувальні комплекти з подільними матеріалами не повинні містити: a) маси подільного матеріалу, що не відповідає дозволеній для
даної конструкції пакувального комплекту, та активності, що не
відповідає дозволеній для даного типу пакувального комплекту; b) будь-якого радіонукліда або подільних матеріалів, які не
дозволені для даної конструкції пакувального комплекту; с) умісту, форма, фізичний або хімічний стан чи просторове
розміщення якого не відповідають дозволеним для даної конструкції
пакувального комплекту, що вказується в їхніх сертифікатах про
затвердження.
Пакувальні комплекти для перевезення

гексафториду урану
6.20. Для перевезення гексафториду урану повинні
застосовуватись пакувальні комплекти, конструкція яких відповідає
вимогам пунктів 5.78-5.81.
Межі вмісту пакувальних комплектів для перевезення
гексафториду урану
6.21. Пакувальні комплекти для перевезення гексафториду урану
не повинні містити: a) маси гексафториду урану, що не відповідає дозволеній для
даної конструкції пакувального комплекту; b) маси гексафториду урану більше кількості, яка може
призвести до утворення незаповненого об'єму менше 5% при
максимальній температурі упаковки, яка вказується для заводських
систем, де буде використовуватися упаковка; c) гексафториду урану, крім як у твердій формі або
гексафторид урану при внутрішньому тиску вище атмосферного тиску
при пред'явленні упаковки для перевезення.
Упаковування радіоактивних матеріалів
Вимоги, що підлягають виконанню перед першим перевезенням
6.22. Перед першим перевезенням будь-якої упаковки необхідно
виконати такі вимоги: a) якщо проектний тиск системи захисної оболонки перевищує
35 кПа (манометричний), повинна забезпечуватися відповідність
системи захисної оболонки кожної упаковки затвердженим проектним
вимогам, що мають відношення до спроможності даної системи
зберігати цілісність при даному тиску; b) для кожної упаковки типу B(U), типу B(M) і типу C, а також
для кожної упаковки, що містить подільний матеріал, ефективність
її радіаційного захисту і захисної оболонки і, при необхідності,
характеристики теплопередачі й ефективність системи локалізації
повинні бути в межах, які застосовуються або вказуються для
затвердженої конструкції; c) для упаковок, що містять подільний матеріал і які з метою
дотримання вимог пункту 5.67 спеціально обладнуються поглиначами
нейтронів у вигляді елементів упаковки, необхідно проводити
перевірки з метою підтвердження наявності та розподілу цих
поглиначів нейтронів.
Вимоги, що підлягають виконанню перед кожним перевезенням
6.23. Перед кожним перевезенням будь-якої упаковки повинні
виконуватися такі вимоги: a) для будь-якої упаковки необхідно забезпечувати виконання
всіх вимог, які містяться у відповідних положеннях цих Правил; b) підйомні пристрої, що не задовольняють вимоги пункту 5.4,
мають бути зняті або іншим чином приведені до стану, що не
дозволить використати їх для підйому упаковки, згідно з
пунктом 5.5; c) для кожного пакувального комплекту, який затверджується
Держатомрегулювання України, необхідно забезпечувати виконання
всіх вимог, зазначених у сертифікатах про затвердження; d) кожна упаковка типу B(U), типу B(M) і типу C повинна бути
витримана до того часу, поки не будуть досягнуті умови рівноваги,
достатньо близькі до відповідних вимог за температурою й тиском,
якщо тільки ці вимоги не були зняті в порядку одностороннього
затвердження; e) для кожної упаковки типу B(U), типу B(M) і типу C повинні
бути забезпечені шляхом перевірки і/або відповідних випробувань
належне закриття всіх затворів, клапанів та інших отворів у
системі захисної оболонки, через які може статися витікання
радіоактивного вмісту, і, якщо передбачено, їхня герметизація
таким чином, щоб було наочно підтверджене виконання вимог
пунктів 5.52 та 5.65; f) для кожного радіоактивного матеріалу особливої форми
повинно забезпечуватись виконання всіх вимог, зазначених у
сертифікаті про затвердження, і відповідних положень цих Правил; g) для упаковок, що містять подільний матеріал, у відповідних
випадках мають проводитися вимірювання, указані в пункті 5.69b, і
перевірки з метою підтвердження закриття кожної упаковки згідно з
вимогами пункту 5.72; h) для кожного радіоактивного матеріалу з низькою здатністю
до розсіювання необхідно забезпечувати виконання всіх вимог,
зазначених у сертифікаті про затвердження, і відповідних положень
цих Правил.
Перевезення інших вантажів
6.24. Упаковка не повинна містити жодних інших предметів,
крім предметів, необхідних для використання радіоактивного
матеріалу. Взаємодія між цими предметами й упаковкою в умовах
перевезення, що відповідають конструкції, не повинна знижувати
безпеку упаковки.
Інші небезпечні властивості радіоактивних матеріалів
6.25. При упаковуванні, нанесенні знаків небезпеки,
маркування та попереджувальних знаків, зберіганні та перевезенні,
крім радіоактивних властивостей і здатності ділитися, необхідно
враховувати будь-які інші небезпечні властивості вмісту упаковки
такі, як вибухонебезпечність, займистість, пірофорність, хімічна
токсичність і корозійна активність для того, щоб забезпечити
виконання відповідних правил перевезення небезпечних вантажів
кожної з тих країн, через територію або на територію яких
матеріали будуть транспортуватися, і коли це застосовне з
дотриманням правил міжнародних транспортних організацій, а також
цих Правил.
Категорії упаковки
6.26. Крім звільнених упаковок, інші упаковки і транспортні
пакети повинні бути віднесені до однієї з таких категорій:
"I-БІЛА" ("I-WHITE"), "II-ЖОВТА" ("II-YELLOW") або "III-ЖОВТА"
("III-YELLOW") - відповідно до умов, зазначених у табл. 9, і таких
вимог: a) стосовно упаковки або транспортного пакета при визначенні
відповідної категорії повинні братися до уваги як транспортний
індекс, так і рівень випромінювання на поверхні. Якщо транспортний
індекс задовольняє умови однієї категорії, а рівень випромінювання
на поверхні задовольняє умови іншої категорії, то упаковка або
транспортний пакет мають бути зараховані до більш високої
категорії. Для цієї мети категорія "I-БІЛА" повинна розглядатися
як найнижча категорія; b) транспортний індекс необхідно визначати згідно з
процедурами, указаними в пунктах 6.29 та 6.30; c) якщо рівень випромінювання на поверхні перевищує
2 мЗв/год, упаковка або транспортний пакет повинні перевозитися в
умовах виняткового використання і з дотриманням умов, зазначених у
пунктах 7.22a, 7.24, 7.28, у залежності від випадку; d) упаковка, що перевозиться за спеціальних умов, повинна
бути зарахована до категорії "III-ЖОВТА", за винятком випадків,
які підпадають під дію пункту 6.27; e) транспортний пакет, що містить упаковки, які перевозяться
за спеціальних умов, повинен бути зарахований до категорії
"III-ЖОВТА", за винятком випадків, що підпадають під дію
пункту 6.27.
Таблиця 9 - Категорії упаковок і транспортних пакетів
------------------------------------------------------------------ Умови | ----------------------------------------------------------------| Транспортний індекс | Максимальний рівень | Категорія | | випромінювання в будь-якій | | | точці зовнішньої поверхні | | --------------------+-----------------------------+-------------| a) |Не більше 0,005 мЗв/год |I-БІЛА | 0 | | | --------------------+-----------------------------+-------------| Більше 0, але не |Більше 0,005 мЗв/год, але не |II-ЖОВТА | a) |більше 0,5 мЗв/год | | більше 1 | | | --------------------+-----------------------------+-------------| Більше 1, але не |Більше 0,5 мЗв/год, але не |III-ЖОВТА | більше 10 |більше 2 мЗв/год | | --------------------+-----------------------------+-------------| Більше 10 |Більше 2 мЗв/год, але не | b) | |більше 10 мЗв/год |III-ЖОВТА | -----------------------------------------------------------------
--------------- a) Якщо виміряний TI не перевищує 0,05, то наведене значення
може дорівнювати нулю згідно з пунктом 6.29c. b) Повинні також перевозитися в умовах виняткового
використання.
6.27. Для кожної упаковки або транспортного пакета повинні
бути визначені номер Організації Об'єднаних Націй (далі - ООН) і
належне транспортне найменування (див. табл. 11). У всіх випадках
міжнародних перевезень упаковок, при яких вимагається затвердження
конструкції або перевезення компетентним органом, коли можуть
застосовуватись різні типи затвердження в різних країнах, що мають
відношення до перевезення, номер ООН, належне транспортне
найменування, категорія, знаки небезпеки й маркування повинні бути
у відповідності до сертифікатів країни походження конструкції.
Визначення транспортного індексу (TI)
6.28. Транспортний індекс (Transport index - TI) - число,
присвоєне упаковці, транспортному пакету або вантажному контейнеру
або неупакованим LSA-I чи SCO-I, яке використовується для
забезпечення контролю за радіоактивним опроміненням.
6.29. Значення транспортного індексу для упаковки,
транспортного пакета або вантажного контейнера або для
неупакованих LSA-I або SCO-I повинно визначатися таким чином: a) Визначається максимальний рівень випромінювання в одиницях
"мілізіверт на годину" (мЗв/год) на відстані 1 м від зовнішніх
поверхонь упаковки, транспортного пакета, вантажного контейнера
або неупакованих LSA-I або SCO-I. Виміряне значення треба
помножити на 100, і отримане число буде транспортним індексом. Для
уранових і торієвих руд та їхніх концентратів максимальним рівнем
випромінювання в будь-якій точці на відстані 1 м від зовнішньої
поверхні вантажу може бути прийнято: 0,4 мЗв/год - для руд і фізичних концентратів урану й торію; 0,3 мЗв/год - для хімічних концентратів торію; 0,02 мЗв/год - для хімічних концентратів урану, за винятком
гексафториду урану. b) Для резервуарів, вантажних контейнерів і неупакованих
LSA-I та SCO-I значення, визначене згідно з викладеним вище
підпунктом "a", повинне бути помножене на відповідний коефіцієнт
перерахунку, указаний у табл. 10. c) Значення, отримане у відповідності до викладених вище
підпунктів "a" та "b", повинно бути округлене в бік підвищення до
першого десяткового знака (наприклад, 1,13 округлюється до 1,2),
при цьому значення 0,05 або менші можна вважати рівними нулю.
Таблиця 10 - Коефіцієнти перерахунку для резервуарів,

вантажних контейнерів і неупакованих LSA-I та SCO-I
------------------------------------------------------------------ a) | | Розмір вантажу | Коефіцієнт перерахунку | --------------------------------------+-------------------------| розмір вантажу --------------------------------------+-------------------------| 1 кв.м < розмір вантажу --------------------------------------+-------------------------| 5 кв.м < розмір вантажу --------------------------------------+-------------------------| 20 кв.м < розмір вантажу | 10 | -----------------------------------------------------------------
--------------- a) Найбільша площа поперечного перетину вантажу за
результатами вимірювань.
6.30. Транспортний індекс для кожного транспортного пакета,
вантажного контейнера або засобу перевезення повинен визначатися
або як сума транспортних індексів усіх упаковок, які містяться в
транспортному пакеті, вантажному контейнері чи на засобі
перевезення, або прямим вимірюванням рівня випромінювання, за
винятком випадку нежорстких транспортних пакетів, для яких
транспортний індекс повинен визначатися тільки як сума
транспортних індексів усіх упаковок.
Визначення індексу безпеки з критичності
6.31. Індекс безпеки з критичності (Criticality safety
index - CSI) - установлене для упаковки, транспортного пакета або
вантажного контейнера, що містять подільний матеріал, число, яке
використовується для контролю за загальною кількістю упаковок,
транспортних пакетів або вантажних контейнерів, які містять
подільний матеріал.
6.32. Індекс безпеки з критичності (CSI) для упаковок, що
містять подільний матеріал, необхідно обчислювати шляхом ділення
числа 50 на менше з двох значень N, що визначаються відповідно до
пунктів 5.76 і 5.77 (тобто CSI=50/N). Значення індексу безпеки з
критичності може дорівнювати нулю за умови, що необмежене число
упаковок є підкритичними (тобто N в обох випадках фактично
дорівнює нескінченності).
6.33. Індекс безпеки з критичності для кожного транспортного
пакета або вантажного контейнера повинен визначатися як сума CSI
всіх упаковок, що містяться в них. Таким самим чином необхідно
визначати загальну суму CSI вантажу або на борту засобу
перевезення.
Межі значень транспортного індексу, індексу безпеки з
критичності й рівня випромінювання для упаковок і транспортних
пакетів
6.34. Крім вантажів, що перевозяться в умовах виняткового
використання, транспортний індекс будь-якої упаковки або
транспортного пакета не повинен перевищувати 10, а індекс безпеки
з критичності будь-якої упаковки або транспортного пакета не
повинен перевищувати 50.
6.35. Крім упаковок або транспортних пакетів, що перевозяться
в умовах виняткового використання залізницею або автомобільними
шляхами при дотриманні умов, зазначених у підпункті 7.22a, або в
умовах виняткового використання чи в спеціальних умовах на борту
судна або повітряним транспортом при дотриманні умов, зазначених
відповідно у пунктах 7.24 або 7.28, максимальний рівень
випромінювання в будь-якій точці зовнішньої поверхні упаковки
(крім звільненої упаковки) або транспортного пакета не повинен
перевищувати 2 мЗв/год.
6.36. Максимальний рівень випромінювання в будь-якій точці
зовнішньої поверхні упаковки або транспортного пакета в умовах
виняткового використання не повинен перевищувати 10 мЗв/год.
6.37. Рівень випромінювання в будь-якій точці зовнішньої
поверхні звільненої упаковки не повинен перевищувати 5 мкЗв/год.
Нанесення знаків небезпеки
6.38. Відповідальність за виконання вимог до маркування,
нанесення знаків небезпеки, попереджувальних знаків, викладених у
пунктах 7.31d та 6.39-6.52, покладається на вантажовідправника.
6.39. Кожна упаковка, кожний транспортний пакет і кожний
вантажний контейнер повинні мати знаки небезпеки згідно зі
зразками, наведеними на рисунках 1, 2 або 3 ( za056-06 )
відповідно до належної категорії, крім великих вантажних
контейнерів і резервуарів, для яких дозволяється використовувати
знаки, указані в альтернативних положеннях пункту 6.44. Крім того,
кожна упаковка, кожний транспортний пакет і кожний вантажний
контейнер, що містять подільний матеріал, повинні мати знаки
небезпеки згідно зі зразком, наведеним на рисунку 4; будь-які
знаки небезпеки, не пов'язані з умістом, видаляються або
закриваються. Стосовно радіоактивних матеріалів, що мають інші
небезпечні властивості, див. пункт 6.25.
Рис. 1. Знак небезпеки категорії I-БІЛА ( za056-06 ).
Колір фону знака небезпеки - білий, колір основного знака
радіаційної небезпеки (трилисника) і написів - чорний, колір
смуги, що позначає категорію, - червоний.
6.40. Знаки небезпеки, які відповідають зразкам, наведеним на
рис. 1, 2 або 3 ( za056-06 ), необхідно кріпити до двох
протилежних зовнішніх поверхонь упаковки або транспортного пакета,
або до зовнішніх поверхонь усіх чотирьох боків вантажного
контейнера, або резервуара. Знаки небезпеки, що відповідають
зразку, наведеному на рис. 4, у належних випадках повинні
кріпитися поруч із знаками небезпеки, що відповідають зразкам,
наведеним на рис. 1, 2 та 3. Ці знаки небезпеки не повинні
закривати маркування, указане в пунктах 6.46-6.52.
Рис. 2. Знак небезпеки категорії II-ЖОВТА ( za056-06 ).
Колір фону верхньої половини знака небезпеки - жовтий, нижньої
половини - білий, колір основного знака радіаційної небезпеки
(трилисника) і написів - чорний, колір смуг, що позначають
категорію, - червоний.
Указання інформації про радіоактивний уміст на знаках
небезпеки
6.41. На кожному знаку небезпеки, що відповідає зразкам,
наведеним на рис. 1, 2 та 3 ( za056-06 ), повинна бути зазначена
така інформація: a) уміст: i) назва(и) радіонукліду(ів), узята(і) з табл. 1, з
використанням рекомендованого там символу, за винятком матеріалу
LSA-I. У разі суміші радіонуклідів повинні бути вказані, наскільки
це дозволяє розмір рядка, радіонукліди, стосовно яких діють
найбільші обмеження. Після назви радіонукліду(ів) необхідно
вказати групу LSA або SCO. Для цього необхідно використовувати
терміни "LSA-II", "LSA-III", "SCO-I" і "SCO-II"; ii) для матеріалів LSA-I достатньо тільки терміна "LSA-I",
назви радіонукліда не вимагається; b) активність: максимальна активність радіоактивного вмісту
під час перевезення, виражена в бекерелях (Бк) із відповідним
префіксом CI (додаток). Для подільного матеріалу замість
активності може бути вказана маса подільного матеріалу в грамах
(г) або кратних йому одиницях; c) для транспортних пакетів і вантажних контейнерів записи у
графах "вміст" ("contents") і "активність" ("activity") на знаку
небезпеки повинні містити інформацію, яка вимагається згідно з
положеннями, відповідно, підпунктів 6.41a та 6.41b, і яка
сумується по всьому вмісту транспортного пакета або вантажного
контейнера; проте на знаках небезпеки транспортних пакетів або
вантажних контейнерів, що містять змішане завантаження упаковок з
різними радіонуклідами, може робитися запис "Див. транспортні
документи" ("See Transport Documents"); d) транспортний індекс: див. пункти 6.29 та 6.30
(транспортний індекс для категорії "I-БІЛА" не проставляється).
Рис. 3. Знак небезпеки категорії III-ЖОВТА ( za056-06 ).
Колір фону верхньої половини знака небезпеки - жовтий, нижньої
половини - білий, колір основного знака радіаційної небезпеки
(трилисника) і написів - чорний, колір смуг, що позначають
категорію, - червоний.
Позначення інформації про безпеку з критичності на знаках
небезпеки
6.42. На кожному знаку небезпеки, що відповідає зразку,
наведеному на рис. 4 ( za056-06 ), повинен бути вказаний індекс
безпеки з критичності (CSI), визначений у сертифікаті про
затвердження для спеціальних умов або в сертифікаті про
затвердження для даної конструкції упаковки, що видаються
компетентним органом.
Рис. 4. Знак небезпеки індексу безпеки з критичності
( za056-06 ). Колір фону знака небезпеки - білий, колір написів -
чорний.
6.43. Для транспортних пакетів і вантажних контейнерів в
індексі безпеки з критичності (CSI) на знаку небезпеки повинна
бути вказана інформація, що вимагається відповідно до положень
пункту 6.42, просумована по всьому подільному вмісту транспортного
пакета або вантажного контейнера.
Нанесення попереджувальних знаків
6.44. Великі вантажні контейнери, у яких перевозяться
упаковки, за винятком звільнених упаковок, і резервуари повинні
мати чотири попереджувальних знаки, які відповідають зразку на
рис. 5 ( za056-06 ). Знаки повинні бути прикріплені вертикально на
кожному боці, а також на передній і задній стінках великого
вантажного контейнера або резервуара. Будь-які знаки, не пов'язані
з умістом, повинні бути зняті. Замість паралельного використання
знаків небезпеки і попереджувальних знаків дозволяється
застосовувати тільки збільшені знаки небезпеки відповідно до
зразків, показаних на рис. 1, 2, 3 і 4, з мінімальними розмірами,
указаними на рис. 5.
Рис. 5. Попереджувальний знак ( za056-06 ). За винятком
випадків, обумовлених у пункті 7.20, мінімальні розміри повинні
відповідати розмірам, указаним на рисунку; при використанні інших
розмірів необхідно зберігати відповідні пропорції. Висота цифри
"7" повинна бути не менше 25 мм. Колір фону верхньої половини
знака - жовтий, нижньої половини - білий, колір основного знака
радіаційної небезпеки (трилисника) і написів - чорний.
Використання слова "РАДІОАКТИВНО" ("RADIOACTIVE") у нижній частині
не обов'язкове, що дозволяє як варіант застосовувати цей знак
для зображення відповідного номера ООН для вантажу.
6.45. Якщо вантажем у вантажному контейнері або резервуарі є
неупакований матеріал LSA-I або SCO-I або якщо вантаж, що
перевозиться в умовах виняткового використання у вантажному
контейнері, є упакованим радіоактивним матеріалом з одним номером
ООН, то відповідний номер ООН для цього вантажу (див. табл. 11)
потрібно також проставити чорними цифрами висотою не менше 65 мм: a) або на білому фоні в нижній половині знака, зображеного на
рисунку 5 ( za056-06 ); b) або на знаку, показаному на рис. 6 ( za056-06 ). У разі використання варіанта "b" додатковий знак
прикріплюється поруч із основним знаком на всіх чотирьох боках
вантажного контейнера або резервуара.
Рис. 6. Попереджувальний знак для окремого зображення
номера ООН ( za056-06 ). Колір фону знака - оранжевий, рамка й
номер ООН - чорні. Знак "****" позначає місце, де повинен
розміщуватися відповідний номер ООН для радіоактивного матеріалу
згідно з табл. 11.
Маркування
6.46. Кожна упаковка повинна мати на зовнішній поверхні
пакувального комплекту чітке й незмивне маркування з указівкою або
вантажовідправника, або вантажоодержувача, або і того й іншого.
6.47. Крім звільнених упаковок, на зовнішній поверхні
пакувального комплекту повинно бути нанесене чітке й незмивне
маркування з указанням номера ООН (див. табл. 11), перед яким
стоять літери "ООН" (UN), а також належного транспортного
найменування (див. табл. 11). У разі звільнених упаковок, крім
тих, що приймаються до міжнародного пересилання поштою, повинен
бути тільки номер ООН, перед яким стоять літери "ООН" (UN). До
упаковок, що приймаються до міжнародного пересилання поштою,
необхідно застосовувати вимогу, викладену в пункті 7.30.
6.48. Кожна упаковка з масою брутто більше 50 кг повинна мати
на зовнішній поверхні пакувального комплекту чітке й незмивне
маркування з указанням її допустимої маси брутто.
Таблиця 11 - Витяги з переліку номерів ООН

з указанням належних транспортних найменувань,

описів вантажів і додаткової небезпеки
------------------------------------------------------------------ Номер | a) |Додаткова | ООН | НАЛЕЖНЕ ТРАНСПОРТНЕ НАЙМЕНУВАННЯ і опис |небезпека | ------+----------------------------------------------+----------| 2910 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - | | |ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ МАТЕРІАЛУ | | ------+----------------------------------------------+----------| 2911 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - | | |ПРИЛАДИ або ВИРОБИ | | ------+----------------------------------------------+----------| 2909 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - | | |ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕНІ З ПРИРОДНОГО УРАНУ або | | |ЗБІДНЕНОГО УРАНУ або ПРИРОДНОГО ТОРІЮ | | ------+----------------------------------------------+----------| 2908 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - | | |ПОРОЖНІЙ ПАКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ | | ------+----------------------------------------------+----------| 2912 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, НИЗЬКА ПИТОМА | | |АКТИВНІСТЬ (LSA-I), неподільний або | | | b) | | |подільний-звільнений | | ------+----------------------------------------------+----------| 3321 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, НИЗЬКА ПИТОМА | | |АКТИВНІСТЬ (LSA-II), неподільний або | | | b) | | |подільний-звільнений | | ------+----------------------------------------------+----------| 3322 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, НИЗЬКА ПИТОМА | | |АКТИВНІСТЬ (LSA-III), неподільний або | | | b) | | |подільний-звільнений | | ------+----------------------------------------------+----------| 2913 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ОБ'ЄКТИ З ПОВЕРХНЕВИМ | | |РАДІОАКТИВНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ (SCO-I або SCO-II),| | | b) | | |неподільний або подільний-звільнений | | ------+----------------------------------------------+----------| 2915 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ A, | | |неособливої форми, неподільний або | | | b) | | |подільний-звільнений | | ------+----------------------------------------------+----------| 3332 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ A, | | |ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ, неподільний або | | | b) | | |подільний-звільнений | | ------+----------------------------------------------+----------| 2916 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ B(U), | | | b) | | |неподільний або подільний-звільнений | | ------+----------------------------------------------+----------| 2917 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ B(M), | | | b) | | |неподільний або подільний-звільнений | | ------+----------------------------------------------+----------| 3323 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ C, | | | b) | | |неподільний або подільний-звільнений | | ------+----------------------------------------------+----------| 2919 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО ПЕРЕВОЗИТЬСЯ В | | |СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВАХ, неподільний або | | | b) | | |подільний-звільнений | | ------+----------------------------------------------+----------| 2978 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНУ, |корозійна | | b), c) | (клас 8 | |неподільний або подільний-звільнений | ООН) | ------+----------------------------------------------+----------| 3324 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, НИЗЬКА ПИТОМА | | |АКТИВНІСТЬ (LSA-II), ПОДІЛЬНИЙ | | ------+----------------------------------------------+----------| 3325 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, НИЗЬКА ПИТОМА | | |АКТИВНІСТЬ (LSA-III), ПОДІЛЬНИЙ | | ------+----------------------------------------------+----------| 3326 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ОБ'ЄКТИ З ПОВЕРХНЕВИМ | | |РАДІОАКТИВНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ (SCO-I або SCO-II),| | |ПОДІЛЬНИЙ | | ------+----------------------------------------------+----------| 3327 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ A, | | |ПОДІЛЬНИЙ, неособливої форми | | ------+----------------------------------------------+----------| 3333 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ A, | | |ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ, ПОДІЛЬНИЙ | | ------+----------------------------------------------+----------| 3328 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ B(U), | | |ПОДІЛЬНИЙ | | ------+----------------------------------------------+----------| 3329 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ B(M), | | |ПОДІЛЬНИЙ | | ------+----------------------------------------------+----------| 3330 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ C, | | |ПОДІЛЬНИЙ | | ------+----------------------------------------------+----------| 3331 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО ТРАНСПОРТУЄТЬСЯ В | | |СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВАХ, ПОДІЛЬНИЙ | | ------+----------------------------------------------+----------| 2977 |РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНУ, |корозійна | | c) | (клас 8 | |ПОДІЛЬНИЙ | ООН) | -----------------------------------------------------------------
--------------- a) НАЛЕЖНЕ ТРАНСПОРТНЕ НАЙМЕНУВАННЯ вказане тільки в тій
частині графи "НАЛЕЖНЕ ТРАНСПОРТНЕ НАЙМЕНУВАННЯ і опис", що
набрана ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ. У разі N 2909 ООН, N 2911 ООН, N 2913
ООН та N 3326 ООН, стосовно яких указані альтернативні належні
транспортні найменування, розділені сполучником "або",
використовується тільки прийнятне належне транспортне
найменування. b) Термін "подільний-звільнений" застосовується тільки в разі
упаковок, що містять подільний-звільнений матеріал, який
відповідає вимогам пункту 4.31. c) У разі неподільного або подільного-звільненого
гексафториду урану N 2978 ООН і належне транспортне найменування,
а також опис "РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНУ,
неподільний або подільний-звільнений" мають пріоритет перед іншими
номерами ООН, що застосовуються для неподільного і
подільного-звільненого матеріалу. У разі неподільного або
подільного-звільненого гексафториду урану N 2977 ООН і належне
транспортне найменування, а також опис "РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ,
ГЕКСАФТОРИД УРАНУ, ПОДІЛЬНИЙ" мають пріоритет перед іншими
номерами ООН, що застосовуються для подільного матеріалу.
6.49. Кожна упаковка, що відповідає: a) конструкції пакувального комплекту типу IP-1, IP-2 або
IP-3, повинна мати на зовнішньому боці пакувального комплекту
чітке й незмивне маркування відповідно "ТИП IP-1" ("TYPE IP-1"),
"ТИП IP-2" ("TYPE IP-2") або "ТИП IP-3" ("TYPE IP-3"); b) конструкції пакувального комплекту типу A, повинна мати на
зовнішньому боці пакувального комплекту чітке й незмивне
маркування "ТИП A" ("TYPE A"); c) конструкції пакувального комплекту типу IP-2, IP-3 або
типу A, повинна мати на зовнішньому боці пакувального комплекту
чітке й незмивне маркування з указанням міжнародного
реєстраційного коду транспортного засобу (коду VRI) країни
походження конструкції, і або назви виробника, або іншу
ідентифікацію пакувального комплекту, визначену компетентним
органом країни походження конструкції.
6.50. Кожна упаковка, що відповідає конструкції, яка
затверджується згідно з пунктами 9.5-9.14 або 9.16-9.17, повинна
мати на зовнішній поверхні пакувального комплекту чітке й незмивне
маркування у вигляді: a) розпізнавального знака, установленого компетентним органом
для даної конструкції; b) серійного номера для індивідуальної позначки кожного
пакувального комплекту, відповідного даній конструкції; c) для конструкції пакувального комплекту типу B(U) або
пакувального комплекту типу B(M) - напису "ТИП B(U)" ("TYPE B(U)")
або "ТИП B(M)" ("TYPE B(M)"); d) для конструкції пакувального комплекту типу C - напису
"ТИП C" ("TYPE C").
6.51. Кожна упаковка, що відповідає конструкції пакувальних
комплектів типу B(U), типу B(M) або типу C, повинна мати на
зовнішній поверхні зовнішньої ємності, стійкої до впливу вогню й
води, чітке маркування, нанесене способом чеканки, штампування та
іншими стійкими до впливу вогню й води способами, із зображенням
знака радіаційної небезпеки у вигляді трилисника (рис. 7
( za056-06 ).
Рис. 7. Основний знак радіаційної небезпеки за ГОСТ 17925-72
у вигляді трилисника навколо центрального кола з радіусом X
( za056-06 ). Мінімальний допустимий розмір X рівний 4 мм.
6.52. Якщо матеріали LSA-I або SCO-I містяться в ємностях або
в пакувальних матеріалах і транспортуються в умовах виняткового
використання згідно з положеннями пункту 6.8, на зовнішню поверхню
цих ємностей або пакувальних матеріалів наноситься відповідно
маркування "РАДІОАКТИВНО LSA-I" ("RADIOACTIVE LSA-I") або
"РАДІОАКТИВНО SCO-I" ("RADIOACTIVE SCO-I").
Підготовка транспортних документів
Інформація про вантаж
6.53. Вантажовідправник повинен унести до транспортних
документів, які додаються до кожного вантажу, ідентифікацію
вантажовідправника і вантажоодержувача, яка включає їх
найменування та адреси, і відповідну інформацію в наведеній нижче
послідовності, а саме: a) належне транспортне найменування, указане у відповідності
до положень пункту 6.27; b) номер ООН класу небезпечних вантажів "7"; c) присвоєний даному матеріалу номер ООН, указаний відповідно
до положень пункту 6.27, перед яким стоять літери "ООН" (UN); d) назву чи символ кожного радіонукліда або, у разі сумішей
радіонуклідів, відповідний загальний опис, або перелік
радіонуклідів, стосовно яких діють найбільші обмеження; e) опис фізичної і хімічної форми матеріалу або запис про те,
що даний матеріал є радіоактивним матеріалом особливої форми або
радіоактивним матеріалом з низькою здатністю до розсіювання. Для
хімічної форми допустимий загальний хімічний опис; f) максимальну активність радіоактивного вмісту під час
перевезення, виражену в бекерелях (Бк) з відповідним префіксом CI
(додаток). Для подільного матеріалу замість активності може бути
вказана маса подільного матеріалу, виражена в грамах (г) або
відповідних кратних йому одиницях; g) категорію упаковки, тобто "I-БІЛА" ("I-WHITE"), "II-ЖОВТА"
("II-YELLOW"), "III-ЖОВТА" ("III-YELLOW"); h) транспортний індекс (тільки для категорій "II-ЖОВТА" і
"III-ЖОВТА"); i) індекс безпеки з критичності - для вантажів, що містять
подільний матеріал, крім вантажів, що містять подільний-звільнений
матеріал; j) розпізнавальний знак для кожного сертифіката про
затвердження компетентного органу (радіоактивний матеріал
особливої форми, радіоактивний матеріал з низькою здатністю до
розсіювання, спеціальні умови, конструкція упаковки або
перевезення), що застосовний до даного вантажу; k) інформацію, указану в пункті 6.53a-j, яка повинна
надаватися для кожної упаковки - для вантажів, що містять більше
однієї упаковки. Для упаковок, які містяться в транспортному
пакеті, вантажному контейнері або засобі перевезення, потрібно
надавати докладний опис умісту кожної упаковки в транспортному
пакеті, вантажному контейнері або на засобі перевезення і, при
потребі, докладний опис умісту кожного транспортного пакета,
вантажного контейнера або засобу перевезення. Якщо в пункті
проміжного розвантаження упаковки доведеться витягати її з
транспортного пакета, вантажного контейнера або засобу
перевезення, то повинні бути підготовлені відповідні транспортні
документи; l) запис: "ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УМОВАХ ВИНЯТКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ"
("EXCLUSIVE USE SHIPMENT"), якщо вантаж вимагається перевозити в
умовах виняткового використання; m) повну активність вантажу у вигляді значення, кратного A -

2
для LSA-II, LSA-III, SCO-I і SCO-II.
Декларація вантажовідправника
6.54. Вантажовідправник повинен включати в транспортні
документи декларацію такого або еквівалентного змісту: "Цим заявляю, що вміст даного вантажу повністю і точно
відображений у наведеному вище належному транспортному
найменуванні, що він класифікований, упакований, маркований,
забезпечений знаками небезпеки і в усіх відношеннях приведений у
належний стан для перевезення (указується(ються) відповідний(і)
вид(и) транспорту) згідно з діючими міжнародними й національними
державними правилами".
6.55. Якщо зміст такої декларації вже входить в умови
перевезення, що визначаються тією або іншою міжнародною
конвенцією, то вантажовідправник не зобов'язаний надавати таку
декларацію стосовно тієї частини перевезення, на яку поширюється
дана конвенція.
6.56. Декларація повинна бути підписана вантажовідправником з
указанням дати. Факсимільні підписи допускаються в тих випадках,
коли відповідними законами і правилами визнається юридична сила
факсимільних підписів.
6.57. Декларація повинна бути в тому самому транспортному
документі, що містить відомості про вантаж, перераховані в
пункті 6.53.
Інформація для перевізників
6.58. Вантажовідправник повинен уключати в транспортні
документи вказівку про дії, якщо вони необхідні, які зобов'язаний
здійснити перевізник. Така вказівка має бути зроблена мовами, які
перевізник або відповідні органи вважають необхідними, і повинна
включати як мінімум такі елементи: a) додаткові вимоги щодо завантаження, укладення,
транспортування, обробки й розвантаження упаковки, транспортного
пакета або вантажного контейнера, уключаючи будь-які спеціальні
приписи стосовно укладення для забезпечення безпечного відводу
тепла (див. пункт 7.14), або повідомлення про те, що таких вимог
не передбачається; b) обмеження стосовно виду транспорту або засобу перевезення
й будь-які необхідні інструкції стосовно маршруту; c) заходи на випадок аварії для даного вантажу.
6.59. Чинні сертифікати, що видаються компетентним органом,
не обов'язково прямують разом із вантажем. Вантажовідправник
повинен надати їх у розпорядження перевізника(ів) до завантаження
і розвантаження.
Повідомлення компетентних органів
6.60. До першого перевезення будь-якої упаковки, що вимагає
затвердження компетентним органом, вантажовідправник повинен
забезпечити надання копій кожного чинного сертифіката, що
видається компетентним органом на конструкцію упаковки,
компетентному органу кожної країни, через територію або на
територію якої транспортується вантаж. Вантажовідправник не
зобов'язаний чекати підтвердження від компетентного органу про
отримання сертифіката, а компетентний орган не зобов'язаний давати
таке підтвердження.
6.61. Про кожне перевезення, яке зазначено в підпунктах "a",
"b", "c" або "d" нижче, вантажовідправник повідомляє компетентний
орган кожної країни, через територію або на територію якої
транспортується вантаж. Таке повідомлення має бути отримане кожним
компетентним органом до початку перевезення, бажано, не менше ніж
за 7 діб до його початку: a) упаковки типу C, які містять радіоактивний матеріал з
активністю, що перевищує 3000 A або 3000 A , у залежності від

1 2 ипадку, або 1000 ТБк - у залежності від того, яке значення менше;

b) упаковки типу B(U), які містять радіоактивний матеріал з
активністю, що перевищує 3000 A або 3000 A , у залежності від

1 2 ипадку, або 1000 ТБк - у залежності від того, яке значення менше;

c) упаковки типу B(M); d) перевезення у спеціальних умовах.
6.62. У повідомленні про вантаж мають бути: a) інформація, достатня для ідентифікації даної упаковки або
упаковок, уключаючи всі відповідні номери сертифікатів і
розпізнавальні знаки; b) інформація про дату перевезення, очікувану дату прибуття й
маршрут, що передбачається; c) назви радіоактивних матеріалів або радіонуклідів; d) опис фізичної та хімічної форми радіоактивного матеріалу
або запис про те, що він є радіоактивним матеріалом особливої
форми або радіоактивним матеріалом з низькою здатністю до
розсіювання; e) відомості про максимальну активність радіоактивного вмісту
під час перевезення, виражену в бекерелях (Бк) з відповідним
префіксом CI (додаток). Для подільного матеріалу замість
активності може бути вказана маса подільного матеріалу, виражена в
грамах (г) або кратних йому одиницях.
6.63. Вантажовідправник не зобов'язаний посилати окреме
повідомлення, якщо необхідна інформація була включена в заявку на
затвердження перевезення (див. пункт 9.22).
Наявність сертифікатів та інструкцій
6.64. Вантажовідправник, перш ніж розпочати перевезення
згідно з умовами сертифікатів, повинен мати копію кожного
сертифіката, необхідного відповідно до розділу 9 цих Правил, а
також копію інструкцій стосовно належного закриття упаковки й
інших заходів з підготовки до перевезення.
Розділ 7. Вимоги до відправлення,

транспортування, транзитного зберігання упаковок
Загальні положення
7.1. Резервуари та контейнери середньої вантажопідйомності
для масових вантажів, що використовуються для перевезення
радіоактивного матеріалу, не повинні використовуватися для
зберігання або перевезення інших вантажів, якщо тільки вони не
очищені від бета- і гамма-випромінювачів та альфа-випромінювачів
низької токсичності нижче рівня 0,4 Бк/кв.см, а також від усіх
інших альфа-випромінювачів нижче рівня 0,04 Бк/кв.см.
7.2. Допускається перевезення інших предметів разом з
вантажами, що транспортуються в умовах виняткового використання,
якщо організація цього перевезення контролюється тільки
вантажовідправником і не забороняється іншими правилами.
7.3. Вантажі під час перевезення повинні бути відокремлені
від інших небезпечних вантажів з дотриманням відповідних правил
перевезення небезпечних вантажів кожної з тих країн, через
територію або на територію яких матеріали будуть транспортуватися,
і, коли це застосовне, з дотриманням правил міжнародних
транспортних організацій, а також цих Правил.
Вимоги і контроль щодо радіоактивного

забруднення й упаковок з витіканням
7.4. Нефіксоване радіоактивне забруднення зовнішніх поверхонь
будь-якої упаковки необхідно підтримувати на найнижчому практично
досяжному рівні, і за звичайних умов перевезення воно не повинне
перевищувати таких меж: a) 4 Бк/кв.см для бета- і гамма-випромінювачів і
альфа-випромінювачів низької токсичності; b) 0,4 Бк/кв.см для всіх інших альфа-випромінювачів. Ці межі застосовуються при усередненні на будь-якій площі
300 кв.см будь-якої частини поверхні.
7.5. За винятком, передбаченим у пункті 7.10, рівень
нефіксованого радіоактивного забруднення зовнішніх і внутрішніх
поверхонь транспортних пакетів, вантажних контейнерів,
резервуарів, контейнерів середньої вантажопідйомності для масових
вантажів і будь-яких засобів перевезення не повинен перевищувати
меж, зазначених у пункті 7.4.
7.6. Якщо виявляється, що упаковка пошкоджена або має
витікання, або якщо є підстави вважати, що упаковка мала витікання
або була пошкоджена, доступ до такої упаковки повинен бути
обмежений і фахівець повинен якомога швидше оцінити ступінь
радіоактивного забруднення та рівень випромінювання від упаковки,
що виникло в результаті витікання. Оцінюванню повинні підлягати
упаковка, засіб перевезення, прилеглі зони завантаження й
розвантаження і, при потребі, усі інші матеріали, що перевозилися
цим самим засобом перевезення. З метою подолання і зведення до
мінімуму наслідків таких витікань або пошкоджень, мають бути вжиті
додаткові заходи для захисту людей, майна і навколишнього
середовища відповідно до аварійних планів, затверджених та
узгоджених в установленому порядку.
7.7. Упаковки з пошкодженнями або витіканням радіоактивного
вмісту, що перевищують допустимі межі для нормальних умов
перевезення, можуть бути видалені на придатний проміжний об'єкт,
який перебуває під контролем, але не повинні відправлятися далі,
перш ніж вони не будуть відремонтовані або приведені в належний
стан і дезактивовані.
7.8. Засіб перевезення й обладнання, що постійно
використовується для перевезення радіоактивних матеріалів, повинні
періодично перевірятися для визначення рівня радіоактивного
забруднення. Частота проведення таких перевірок повинна залежати
від імовірності радіоактивного забруднення й обсягу перевезень
радіоактивних матеріалів.
7.9. За винятком, передбаченим у пункті 7.10, будь-який засіб
перевезення або обладнання, або їхня частина, які під час
перевезення радіоактивних матеріалів були забруднені вище меж,
зазначених у пункті 7.4, або рівень випромінювання від яких
перевищує 5 мкЗв/год на поверхні, повинні бути якомога швидше
дезактивовані фахівцем і не повинні знову використовуватися доти,
доки нефіксоване радіоактивне забруднення не знизиться до рівня
меж, указаних у пункті 7.4, а рівень випромінювання, що
створюється фіксованим радіоактивним забрудненням поверхонь, після
дезактивації не складе менше 5 мкЗв/год на поверхні.
7.10. Вантажний контейнер, резервуар, контейнер середньої
вантажопідйомності для масових вантажів або засіб перевезення,
призначені для перевезення неупакованих радіоактивних матеріалів в
умовах виняткового використання, звільняються від вимог
пунктів 7.5 і 7.9 тільки стосовно їхніх внутрішніх поверхонь і
тільки доти, доки вони перебувають у цих умовах виняткового
використання.
Розділення під час перевезення

і транзитного зберігання
7.11. Упаковки, транспортні пакети й вантажні контейнери, що
містять радіоактивний матеріал і неупакований радіоактивний
матеріал, під час перевезення і транзитного зберігання повинні
бути відділені: a) від персоналу (категорії А, Б [НРБУ-97 ( v0062282-97 )]) у
робочих зонах постійного перебування відстанями, розрахованими з
використанням дозового критерію 5 мЗв на рік і консервативних
модельних параметрів; b) від членів критичної групи населення (категорія В [НРБУ-97
( v0062282-97 )]) у місцях загального відкритого доступу
відстанями, розрахованими з використанням дозового критерію 1 мЗв
на рік і консервативних модельних параметрів; c) від непроявлених фотоплівок відстанями, розрахованими з
використанням критерію радіоактивного опромінення непроявлених
фотоплівок у зв'язку з перевезенням радіоактивного матеріалу
0,1 мЗв на партію вантажу таких плівок; d) від інших небезпечних вантажів відповідно до пункту 7.3.
7.12. Упаковки або транспортні пакети категорії "II-ЖОВТА"
або "III-ЖОВТА" не повинні перевозитися у відсіках, що займаються
пасажирами, крім місць, призначених винятково для осіб, спеціально
уповноважених супроводжувати такі упаковки або транспортні пакети.
Укладення під час перевезення

і транзитного зберігання
7.13. Вантаж повинен бути надійно укладений.
7.14. Упаковка або транспортний пакет за умови, що середній
тепловий потік біля поверхні не перевищує 15 Вт/кв.м, а вантаж,
який безпосередньо оточує їх, не перебуває в мішках або пакетах,
може перевозитися серед упакованого генерального вантажу без
дотримання будь-яких особливих положень щодо укладення, крім
випадків, коли компетентним органом у відповідному сертифікаті про
затвердження може бути обумовлена особлива вимога.
7.15. Розміщення вантажних контейнерів і накопичення
упаковок, транспортних пакетів і вантажних контейнерів необхідно
контролювати таким чином: a) крім випадків виняткового використання й вантажів
матеріалу LSA-I, загальне число упаковок, транспортних пакетів і
вантажних контейнерів на борту одного засобу перевезення
обмежується таким чином, щоб загальна сума транспортних індексів
на борту засобу перевезення не перевищувала значень, зазначених у
табл. 12; b) рівень випромінювання за звичайних умов перевезення не
повинен перевищувати 2 мЗв/год у будь-якій точці на зовнішній
поверхні засобу перевезення і 0,1 мЗв/год на відстані 2 м від неї,
крім вантажів, які перевозяться в умовах виняткового використання
автомобільним шляхом або залізницею, для яких межі радіоактивності
навколо транспортного засобу встановлені в пункті 7.22b, c;
Таблиця 12 - Межі транспортного індексу (TI)

для вантажних контейнерів і засобів перевезення,

що не перебувають у винятковому використанні
------------------------------------------------------------------ Тип вантажного контейнера або | Гранична сума транспортних | засобу перевезення | індексів для вантажного | | контейнера або на борту | | засобу перевезення | ----------------------------------+-----------------------------| Вантажний контейнер - малий | 50 | ----------------------------------+-----------------------------| Вантажний контейнер - великий | 50 | ----------------------------------+-----------------------------| Транспортний засіб | 50 | ----------------------------------+-----------------------------| Повітряне судно | | ----------------------------------+-----------------------------| пасажирське | 50 | ----------------------------------+-----------------------------| вантажне | 200 | ----------------------------------+-----------------------------| Судно для внутрішніх водних шляхів| 50 | ----------------------------------+-----------------------------| a) | | Морське судно | | ----------------------------------+-----------------------------| (1) Трюм, відсік або позначена | | частина палуби: | | ----------------------------------+-----------------------------| упаковки, транспортні пакети, малі| | вантажні контейнери | 50 | ----------------------------------+-----------------------------| великі вантажні контейнери | 200 | ----------------------------------+-----------------------------| (2) Судно в цілому: | | ----------------------------------+-----------------------------| упаковки, транспортні пакети, малі| | вантажні контейнери | 200 | ----------------------------------+-----------------------------| великі вантажні контейнери | Не обмежена | -----------------------------------------------------------------
--------------- a) Упаковки або транспортні пакети, що перевозяться на борту
транспортного засобу, які відповідають положенням пункту 7.22,
можуть транспортуватися на борту судна за умови, що вони не
вивантажуються з транспортного засобу протягом усього часу
перебування на борту цього судна. c) загальна сума індексів безпеки з критичності у вантажному
контейнері і на борту засобу перевезення не повинна перевищувати
значень, наведених у табл. 13.
7.16. Будь-яка упаковка або будь-який транспортний пакет, що
має транспортний індекс більше 10, або будь-який вантаж, що має
індекс безпеки з критичності понад 50, повинні транспортуватися
тільки в умовах виняткового використання.
7.17. Повна активність в окремому трюмі або відсіку судна для
внутрішніх водних шляхів або в іншому засобі перевезення для
транспортування матеріалів LSA або SCO в упаковках типу IP-1, типу
IP-2, типу IP-3 або без упаковок не повинна перевищувати меж,
зазначених у табл. 14.
Таблиця 13 - Межі індекса безпеки з критичності (CSI)

для вантажних контейнерів і засобів перевезення,

що містять подільний матеріал
------------------------------------------------------------------ Тип вантажного контейнера або засобу| Гранична сума індексів | перевезення | безпеки з критичності для | | вантажного контейнера або | | на борту засобу | | перевезення | |---------------------------| | поза | в умовах | | умовами | виняткового | |виняткового | використання | |використання| | ------------------------------------+------------+--------------| Вантажний контейнер - малий | 50 | Не | | |застосовується| ------------------------------------+------------+--------------| Вантажний контейнер - великий | 50 | 100 | ------------------------------------+------------+--------------| Транспортний засіб | 50 | 100 | ------------------------------------+------------+--------------| Повітряне судно | | | ------------------------------------+------------+--------------| пасажирське | 50 | Не | | |застосовується| ------------------------------------+------------+--------------| вантажне | 50 | 100 | ------------------------------------+------------+--------------| Судно для внутрішніх водних шляхів | 50 | 100 | ------------------------------------+------------+--------------| a) | | | Морське судно | | | ------------------------------------+------------+--------------| (1) Трюм, відсік або позначена | | | частина палуби: | | | ------------------------------------+------------+--------------| упаковки, транспортні пакети, малі | 50 | 100 | вантажні контейнери | | | ------------------------------------+------------+--------------| великі вантажні контейнери | 50 | 100 | ------------------------------------+------------+--------------| (2) Судно в цілому: | | | ------------------------------------+------------+--------------| упаковки, транспортні пакети, малі | b) | c) | вантажні контейнери | 200 | 200 | ------------------------------------+------------+--------------| великі вантажні контейнери | Не | c)| | b)| Не обмежена | | обмежена | | -----------------------------------------------------------------
--------------- a) Упаковки або транспортні пакети, що перевозяться на борту
транспортного засобу і які відповідають положенням пункту 7.22,
можуть транспортуватися на борту судна за умови, що вони не
вивантажуються з транспортного засобу протягом усього часу
перебування на борту цього судна. У цьому разі застосовуються
значення, указані в графі "В умовах виняткового використання". b) Вантаж повинен оброблятися й укладатися таким чином, щоб
загальна сума CSI в будь-якій групі не перевищувала 50 і щоб
завантаження/розвантаження й укладення кожної групи проводилися з
розділенням груп на відстань не менше 6 м. c) Вантаж повинен оброблятися й укладатися таким чином, щоб
загальна сума CSI в будь-якій групі не перевищувала 100 і щоб
завантаження/розвантаження й укладення кожної групи проводилися з
розділенням груп на відстань не менше 6 м. Простір між групами
можна заповнювати іншим вантажем відповідно до пункту 7.2.
Таблиця 14 - Межі активності на засобах перевезення

для матеріалу LSA та SCO у промислових

упаковках або без упаковок
------------------------------------------------------------------ Характер матеріалу| Межа активності для | Межа активності для | | засобів перевезення, | трюму або відсіку | | інших, ніж засоби |судна для перевезення| |перевезення внутрішніми| внутрішніми водними | | водними шляхами | шляхами | ------------------+-----------------------+---------------------| LSA-I | Не обмежена | Не обмежена | ------------------+-----------------------+---------------------| LSA-II і LSA-III | Не обмежена | 100 A | (незаймисті тверді| | 2 | речовини) | | | ------------------+-----------------------+---------------------| LSA-II і LSA-III | 100 A | 10 A | (займисті тверді | 2 | 2 | речовини та всі | | | рідини і гази) | | | ------------------+-----------------------+---------------------| SCO | 100 A | 10 A | | 2 | 2 | -----------------------------------------------------------------
Розділення упаковок, що містять подільний матеріал,

під час перевезення й транзитного зберігання
7.18. Будь-яка група упаковок, транспортних пакетів і
вантажних контейнерів, що містять подільний матеріал, які
перебувають на транзитному зберіганні в будь-якому окремому місці
зберігання, повинна обмежуватися таким чином, щоб загальна сума
індексів безпеки з критичності групи таких упаковок, транспортних
пакетів або вантажних контейнерів не перевищувала 50. Кожна група
таких упаковок, транспортних пакетів або вантажних контейнерів
повинна зберігатися таким чином, щоб забезпечувалося віддалення
щонайменше на 6 м від інших таких груп.
7.19. Якщо загальна сума індексів безпеки з критичності на
борту засобу перевезення або у вантажного контейнера більше 50, як
це допускається згідно з табл. 13, то зберігання повинне
організовуватися таким чином, щоб забезпечувалося віддалення
щонайменше на 6 м від інших груп упаковок, транспортних пакетів
або вантажних контейнерів, що містять подільний матеріал, або від
інших засобів перевезення, на яких здійснюється транспортування
радіоактивних матеріалів.
Додаткові вимоги, пов'язані з перевезенням

залізничним і автомобільним транспортом
7.20. Залізничні та автомобільні транспортні засоби, на яких
перевозяться упаковки, транспортні пакети або вантажні контейнери,
споряджені будь-яким знаком небезпеки, наведеним на рис. 1, 2, 3,
4 ( za056-06 ), або вантажі, що транспортуються в умовах
виняткового використання, повинні мати наведений на рис. 5
попереджувальний знак на кожній із: a) двох зовнішніх бокових стінок у разі залізничного
транспортного засобу; b) двох зовнішніх бокових стінок і на зовнішній задній стінці
у разі автомобільного транспортного засобу. Якщо транспортний засіб не має бокових стінок,
попереджувальні знаки можуть наноситися безпосередньо на модуль,
який несе вантаж, за умови, що вони легко розрізняються; стосовно
резервуарів або вантажних контейнерів великих розмірів достатня
наявність попереджувальних знаків на самих цих предметах. Якщо
конфігурація транспортного засобу не дозволяє наносити знаки
більших розмірів, розміри попереджувального знака, наведеного на
рис. 5 ( za056-06 ), можуть бути зменшені до 100 мм. Будь-які
знаки, не пов'язані з умістом, повинні бути зняті.
7.21. Якщо вантажем на борту транспортного засобу є
неупаковані матеріали LSA-I чи SCO-I або якщо вантаж, що
перевозиться в умовах виняткового використання, є упакованим
радіоактивним матеріалом з одним номером ООН, то відповідний номер
ООН (див. табл. 11) у вигляді чорних цифр висотою не менше 65 мм
також проставляється: a) або на білому фоні в нижній половині попереджувального
знака, наведеного на рис. 5 ( za056-06 ); b) або на знаку, наведеному на рис. 6 ( za056-06 ). При використанні варіанта, указаного вище в підпункті "b",
додатковий знак закріплюється поруч з основним знаком на двох
бокових стінках залізничного транспортного засобу або на двох
бокових і задній стінках автомобільного транспортного засобу.
7.22. Для вантажів, що перевозяться в умовах виняткового
використання, рівень випромінювання не повинен перевищувати таких
значень: a) 10 мЗв/год у будь-якій точці зовнішньої поверхні будь-якої
упаковки або транспортного пакета і може перевищувати 2 мЗв/год
тільки за умови, якщо: i) транспортний засіб обладнаний огородженням, що за
звичайних умов перевезення перешкоджає доступу сторонніх осіб
усередину огородженої зони; ii) передбачені заходи щодо закріплення упаковки або
транспортного пакета таким чином, щоб їхнє положення всередині
транспортного засобу за звичайних умов перевезення залишалося
незмінним; iii) не проводиться ніяких завантажувальних або
розвантажувальних операцій під час перевезення; b) 2 мЗв/год у будь-якій точці зовнішньої поверхні
транспортного засобу, уключаючи верхню й нижню поверхні, або в
разі відкритого транспортного засобу - у будь-якій точці
вертикальних площин, що проходять через зовнішні межі
транспортного засобу, на верхній поверхні вантажу і на нижній
зовнішній поверхні транспортного засобу; c) 0,1 мЗв/год у будь-якій точці на відстані 2 м від
вертикальних площин, утворених зовнішніми боковими поверхнями
транспортного засобу, або, якщо вантаж перевозиться на відкритому
транспортному засобі, - у будь-якій точці на відстані 2 м від
вертикальних площин, що проходять через зовнішні межі
транспортного засобу.
7.23. У разі автомобільних транспортних засобів ніхто, крім
водія і його помічників (супроводжуючих), не повинен перебувати на
борту транспортних засобів, що перевозять упаковки, транспортні
пакети або вантажні контейнери, споряджені знаками небезпеки
категорії "II-ЖОВТА" або "III-ЖОВТА".
Додаткові вимоги, пов'язані

з перевезенням на борту суден
7.24. Упаковки або транспортні пакети, що мають рівень
випромінювання на поверхні більше 2 мЗв/год, якщо вони не
перевозяться на транспортному засобі в умовах виняткового
використання відповідно до вимог, зазначених у виносці "а" до
табл. 12, повинні перевозитися на борту судна за спеціальних умов.
7.25. Перевезення вантажів на борту судна спеціального
призначення, що за своєю конструкцією або умовами фрахту
спеціально призначене для перевезення радіоактивних матеріалів,
звільняється від вимог пункту 7.15 за таких умов: a) програма радіаційного захисту для перевезення повинна бути
затверджена компетентним органом країни приписки судна і, у разі
потреби, компетентним органом кожного з портів заходження; b) повинні бути заздалегідь визначені умови укладення для
всього рейсу, у тім числі стосовно будь-яких вантажів, що
завантажуються в портах заходження на маршруті; c) завантаження, перевезення й розвантаження вантажів
необхідно здійснювати під керівництвом кваліфікованих фахівців у
сфері перевезення радіоактивних матеріалів.
Додаткові вимоги, пов'язані

з перевезеннями повітряним транспортом
7.26. Упаковки типу B(M) і вантажі в умовах виняткового
використання не дозволяється перевозити на борту пасажирських
повітряних суден.
7.27. Упаковки типу B(M) з вентилюванням або скидом
надлишкового тиску, упаковки, що вимагають зовнішнього
охолоджування шляхом додаткової системи охолодження, упаковки, що
вимагають експлуатаційного контролю під час перевезення, і
упаковки, що містять рідкі пірофорні матеріали, не дозволяється
перевозити повітряним транспортом.
7.28. Упаковки або транспортні пакети, що мають рівень
випромінювання на поверхні більше 2 мЗв/год, не дозволяється
перевозити повітряним транспортом, за винятком випадків
перевезення за спеціальних умов.
Додаткові вимоги, пов'язані з пересиланням поштою
7.29. Звільнені упаковки, активність радіоактивного вмісту
яких не перевищує однієї десятої частини меж, зазначених у
табл. 3, можуть бути прийняті національними поштовими органами до
внутрішнього пересилання за умови дотримання таких додаткових
вимог, які можуть бути встановлені цими органами.
7.30. Звільнені упаковки, активність радіоактивного вмісту
яких не перевищує однієї десятої частини меж, зазначених у
табл. 3, можуть бути прийняті до міжнародного пересилання поштою
при дотриманні, зокрема, таких додаткових вимог, приписуваних
Актами Всесвітнього поштового союзу: a) відправлення повинне передаватися поштовій службі тільки
вантажовідправниками, які мають ліцензію на провадження діяльності
з перевезення радіоактивних матеріалів; b) відправлення потрібно пересилати найшвидшим маршрутом, як
правило повітряним транспортом; c) відправлення повинне мати зовні чітку й надійно закріплену
етикетку зі словами "РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ - КІЛЬКІСТЬ, ДОЗВОЛЕНА
ДЛЯ ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОЮ" ("RADIOACTIVE MATERIAL - QUANTITIES
PERMITED FOR MOVEMENT BY POST"); ці слова повинні бути закреслені
при поверненні порожнього пакувального комплекту; d) зовні на відправленні повинні бути вказані найменування та
адреса вантажовідправника з позначкою про повернення вантажу, якщо
він не буде доставлений адресату; e) на внутрішньому пакувальному комплекті повинні бути
вказані найменування та адреса вантажовідправника і вміст вантажу.
Вимоги й контроль щодо перевезення

порожніх пакувальних комплектів
7.31. Порожній пакувальний комплект, що раніше містив
радіоактивний матеріал, може перевозитися як звільнена упаковка за
умови, що: a) він у хорошому стані та надійно закритий; b) зовнішня поверхня будь-якої деталі з ураном або торієм у
його конструкції закрита неактивною оболонкою, виготовленою з
металу або будь-якого іншого міцного матеріалу; c) рівень внутрішнього нефіксованого радіоактивного
забруднення не перевищує більше ніж у сто разів рівні, указані в
пункті 7.4; d) будь-які знаки небезпеки, що могли бути нанесені на
зовнішню поверхню пакувального комплекту відповідно до
пункту 6.38, більше не будуть видимі.
Митні операції
7.32. Митні операції, уключаючи контроль над радіоактивним
умістом упаковки, необхідно проводити тільки в місцях, обладнаних
належними засобами контролю над радіоактивним опроміненням, і в
присутності кваліфікованого персоналу. Будь-яка упаковка, відкрита
на вимогу митниці, перед подальшим її відправленням
вантажоодержувачу повинна бути приведена в попередній стан.
Недоставлені вантажі
7.33. Якщо вантаж не може бути доставлений адресату, його
необхідно розмістити в безпечному місці, і про це оперативно
поінформувати Держатомрегулювання України та запитати інструкцію
щодо подальших дій.
Умови перевезення матеріалів LSA та SCO

у 30-кілометровій зоні відчуження

та безумовного (обов'язкового) відселення
7.34. Матеріали LSA та SCO можуть перевозитися автомобільним
транспортом без упаковки при дотриманні таких умов: a) усі неупаковані матеріали повинні транспортуватися таким
чином, щоб за звичайних умов перевезення не було витоку або
розсіювання радіоактивного вмісту із засобу перевезення або
погіршення захисту; b) кожний засіб перевезення повинен перебувати в умовах
виняткового використання; c) рівень випромінювання не повинен перевищувати таких
значень: i) 2 мЗв/год у будь-якій точці зовнішньої поверхні
транспортного засобу, уключаючи верхню й нижню поверхні, або, у
разі відкритого транспортного засобу, - у будь-якій точці
вертикальних площин, що проходять через зовнішні межі
транспортного засобу, на верхній поверхні вантажу та на нижній
зовнішній поверхні транспортного засобу; ii) 0,1 мЗв/год у будь-якій точці на відстані 2 м від
вертикальних площин, утворених зовнішніми боковими поверхнями
транспортного засобу, або, якщо вантаж перевозиться на відкритому
транспортному засобі, - у будь-якій точці на відстані 2 м від
вертикальних площин, що проходять через зовнішні межі
транспортного засобу.
Розділ 8. Порядок випробувань
Підтвердження відповідності вимогам
8.1. Підтвердження відповідності робочих характеристик
вимогам, викладеним у розділах 4 та 5, повинне здійснюватися
будь-яким з методів, що наведені нижче, або їхнім поєднанням: a) проведення випробувань на зразках, що є матеріалом LSA-III
або радіоактивним матеріалом особливої форми, або радіоактивним
матеріалом з низькою здатністю до розсіювання, або на прототипах,
або моделях пакувальних комплектів, за умови, що вміст зразка або
пакувального комплекту для випробувань якомога точніше імітує
очікуваний діапазон характеристик радіоактивного вмісту, а зразок,
що випробовується, або пакувальний комплект підготовлені в тому
вигляді, у якому вони надаються для перевезення; b) посилання на попереднє задовільне підтвердження
аналогічного характеру; c) проведення випробувань на моделях відповідного масштабу,
що споряджені елементами, важливими для зразка, який
випробовується, якщо з технічного досвіду випливає, що результати
таких випробувань прийнятні для конструкторських цілей. При
застосуванні масштабних моделей має враховуватися необхідність
корегування певних параметрів випробувань, таких, як діаметр
пробійника або навантаження стиску; d) розрахунок або обґрунтована аргументація у випадках, коли
надійність або консервативність розрахункових методів і параметрів
загальновизнана.
8.2. Після випробування зразка, прототипу або моделі
необхідно застосовувати відповідні методи оцінки для підтвердження
виконання викладених у цьому розділі вимог відповідно до
прийнятних норм і робочих характеристик, указаних у розділах 4
та 5.
Випробування на вилуговування матеріалу LSA-III

та радіоактивного матеріалу з низькою

здатністю до розсіювання
8.3. Зразок матеріалу у твердому стані, що є повним умістом
упаковки, повинен занурюватися на 7 діб у воду при температурі
зовнішнього середовища. Об'єм води для випробувань має бути
достатнім для того, щоб у кінці 7-добового випробування залишковий
вільний об'єм води, яка не була поглинута і не прореагувала,
становив щонайменше 10% від об'єму твердого зразка, що
випробовується. Початкове значення pH води повинне становити 6-8,
а максимальна провідність - 1 мСм/м при 20 град.C. Після занурення
на 7 діб зразка, що випробовується, вимірюється повна активність
вільного об'єму води.
Випробування радіоактивного

матеріалу особливої форми
Загальні положення
8.4. Зразки, що є радіоактивним матеріалом особливої форми
або його імітують, повинні піддаватися випробуванню на зіткнення,
випробуванню на удар, випробуванню на згин і тепловому
випробуванню, які передбачаються в пунктах 8.5-8.9. Для кожного з
цих випробувань може використовуватися окремий зразок. Після
кожного випробування необхідно проводити оцінку зразка
вилуговуванням і визначенням об'єму витікання із застосуванням
методу не менш чутливого, ніж методи, які вказані в пункті 8.10
для твердого матеріалу, що не розсіюється, або в пункті 8.11 для
матеріалу в капсулі.
Методи випробувань
8.5. Випробування на зіткнення. Зразок скидається на мішень з
висоти 9 м. Мішень повинна відповідати приписам пункту 8.17.
8.6. Випробування на удар. Зразок повинен поміщатися на
свинцеву пластину, що лежить на гладкій твердій поверхні, і по
ньому виконується удар плоскою поверхнею болванки з м'якої сталі
із силою, яка рівна удару вантажу масою 1,4 кг при вільному
падінні з висоти 1 м. Нижня частина болванки повинна мати діаметр
25 мм з краями, що мають радіус закруглення (3,0+-0,3) мм.
Пластина із свинцю твердістю 3,5-4,5 за шкалою Віккерса й товщиною
не більше 25 мм повинна мати трохи більшу поверхню, ніж площа
опори зразка. Для кожного випробування на удар повинна
використовуватися нова поверхня свинцю. Удар болванкою по зразку
необхідно виконувати таким чином, щоб завдати максимального
пошкодження.
8.7. Випробування на згин. Це випробування повинне
застосовуватися тільки до подовжених і тонких джерел, що мають
довжину не меншу 10 см і відношення довжини до мінімальної ширини
не менше 10. Зразок необхідно жорстко закріплювати в
горизонтальному положенні так, щоб половина його довжини виступала
за межі місця затиску. Положення зразка повинне бути таким, щоб
він отримав максимальне пошкодження при ударі плоскою поверхнею
сталевої болванки по вільному кінцю зразка. Сила удару болванки по
зразку повинна дорівнювати силі удару вантажу масою 1,4 кг, що
вільно падає з висоти 1 м. Плоска поверхня болванки повинна мати
діаметр 25 мм з краями, що мають радіус закруглення (3,0+-0,3) мм.
8.8. Теплове випробування. Зразок повинен нагріватися на
повітрі до температури 800 град.C, витримуватися при цій
температурі протягом 10 хвилин, а після цього вільно
охолоджуватися.
8.9. Зразки, що є радіоактивним матеріалом у герметичній
капсулі, або його імітують, можуть звільнятися від: a) випробувань, які указані в пунктах 8.5 та 8.6, за умови,
що маса радіоактивного матеріалу особливої форми: i) менша 200 г і вони замість цього піддаються випробуванню
на дію удару для 4-го класу, що указується в документі ISO 2919

1) Sealed Radioactive Sources - Classification" ;
--------------- 1) Аналогічні вимоги містяться в документі ГОСТ 25926-90
"Источники ионизирующего излучения радионуклидные закрытые. Нормы
степеней жесткости при климатических и механических воздействиях.
Классы прочности и методы испытаний".
ii) менша 500 г і вони замість цього піддаються випробуванню
на дію удару для 5-го класу, що указується в документі ISO 2919
"Sealed Radioactive Sources - Classification"; b) випробування, яке зазначається в пункті 8.8, за умови, що
вони замість цього піддаються випробуванню на дію температури для
6-го класу, про яке йдеться в документі ISO 2919 "Sealed
Radioactive Sources - Classification".
Методи оцінки вилуговування та оцінки об'ємного витікання
8.10. Для зразків, які є твердим матеріалом, що не
розсіюється, або його імітують, оцінка вилуговування повинна
проводитися в такому порядку: a) зразок повинен занурюватися на 7 діб у воду при
температурі зовнішнього середовища. Об'єм води для випробувань має
бути достатнім для того, щоб у кінці 7-добового випробування
залишковий вільний об'єм води, яка не була поглинута й не
прореагувала, становив щонайменше 10% від об'єму твердого зразка,
що випробовується. Початкове значення рН води повинне бути 6-8, а
максимальна провідність - 1 мСм/м при 20 град.C; b) вода зі зразком повинна нагріватися до температури
(50+-5) град.C, і зразок повинен витримуватися при цій температурі
протягом 4 годин; c) після цього повинна вимірюватися активність води; d) зразок далі повинен витримуватися не менше 7 діб без
обдування на повітрі при температурі не менше 30 град.C з
відносною вологістю не менше 90%; e) далі зразок необхідно занурювати у воду з параметрами,
указаними в підпункті а) вище, вода зі зразком повинна нагріватися
до температури (50+-5) град.C, і зразок витримується при цій
температурі протягом 4 годин; f) після цього повинна вимірюватися активність води.
8.11. Для зразків, що є радіоактивним матеріалом у
герметичній капсулі або його імітують, необхідно проводити або
оцінку вилуговування, або оцінку об'ємного витікання таким чином: a) оцінка вилуговування повинна складатися із таких етапів: i) зразок повинен занурюватись у воду при температурі
зовнішнього середовища. Початкове значення рН води повинне
бути 6-8, а максимальна провідність - 1 мСм/м при температурі
20 град.C; ii) вода і зразок повинні нагріватися до температури
(50+-5) град.C, і зразок витримується при цій температурі протягом
4 годин; iii) після цього повинна вимірюватися активність води; iv) далі, зразок необхідно витримувати протягом не менше
7 діб без обдування на повітрі при температурі не менше
30 град.C з відносною вологістю не менше 90%; v) необхідно повторити дії, указані в підпунктах i, ii та
iii; b) оцінка об'ємного витікання, що проводиться замість цього,
повинна включати будь-яке прийнятне для компетентного органу
випробування з тих, які передбачені документом ISO 9978:
"Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test
Methods" або ГОСТ 27212-87 "Источники ионизирующего излучения
радионуклидные закрытые. Общие технические требования".
Випробування радіоактивного матеріалу

з низькою здатністю до розсіювання
8.12. Зразки, які є радіоактивним матеріалом з низькою
здатністю до розсіювання або його імітують, піддаються посиленому
тепловому випробуванню, що вказане в пункті 8.36, і випробуванню
на зіткнення, що вказане в пункті 8.37. Для кожного з цих
випробувань може використовуватися окремий зразок. Після кожного
випробування зразок необхідно піддавати випробуванню на
вилуговування, що вказане в пункті 8.3. Після кожного випробування
необхідно встановити, чи були виконані відповідні вимоги, указані
в пункті 4.28.
Випробування пакувальних комплектів
Підготовка зразка до випробування
8.13. До випробування всі зразки повинні перевірятися з метою
виявлення й реєстрації несправностей або пошкоджень, а саме: a) відхилень від параметрів конструкції; b) дефектів виготовлення; c) корозії або інших дефектів, що погіршують якість; d) деформацій.
8.14. Повинна бути чітко позначена система захисної оболонки
упаковки.
8.15. Зовнішні деталі зразка повинні бути чітко визначені,
для того, щоб можна було легко і ясно вказати будь-яку його
частину.
Випробування цілісності системи захисної оболонки та захисту
й оцінка безпеки з критичності
8.16. Після кожного із застосовних випробувань, зазначених у
пунктах 8.18-8.37: a) повинні бути виявлені й зафіксовані несправності та
пошкодження; b) повинно бути встановлено, чи продовжує цілісність системи
захисної оболонки й захисту задовольняти вимоги розділу 5 до
упаковки, що випробовується; c) для упаковок, які містять подільний матеріал, повинно бути
визначено, чи дотримані допущення й умови, що використовуються при
оцінках, які вимагаються згідно з пунктами 5.67-5.77 стосовно
однієї або декількох упаковок.
Мішень для випробувань на падіння
8.17. Мішень для випробувань на падіння, що зазначені в
пунктах 8.5, 8.22, 8.25a), 8.27, 8.35, повинна бути плоскою,
горизонтальною поверхнею й такою, щоб будь-яке збільшення опору
зміщення або деформації цієї поверхні при падінні на неї зразка не
призводили до значного збільшення пошкодження цього зразка.
Випробування пакувальних комплектів, призначених для
гексафториду урану
8.18. Зразки, що являють собою або імітують пакувальні
комплекти, призначені для розміщення в них 0,1 кг або більше
гексафториду урану, піддаються гідравлічним випробуванням при
внутрішньому тиску не менше 1,4 МПа, однак якщо випробувальний
тиск становить менше 2,8 МПа, то для даної конструкції вимагається
багатостороннє затвердження. Для пакувальних комплектів, що
піддаються повторним випробуванням, може застосовуватися будь-який
інший еквівалентний метод неруйнівних випробувань за умови
багатостороннього затвердження.
Випробування для підтвердження здатності витримувати
нормальні умови перевезення
8.19. Ці випробування включають: оббризкування водою; випробування на вільне падіння; випробування на укладення штабелем; випробування на проникання (пенетрацію). Зразки пакувальних комплектів повинні піддаватися
випробуванню на вільне падіння, укладення штабелем і проникання,
причому перед кожним з цих випробувань повинно проводитись
оббризкування водою. Для всіх випробувань може використовуватися
один зразок за умови, що виконані вимоги пункту 8.20.
8.20. Інтервал часу між закінченням випробування
оббризкуванням водою і наступним випробуванням повинен бути таким,
щоб вода встигла максимально всмоктатися без видимого висихання
зовнішньої поверхні зразка. За відсутності будь-яких протипоказань
цей інтервал приймається рівним приблизно двом годинам, якщо вода
подається одночасно з чотирьох напрямків. Проте, якщо вода
розбризкується послідовно з кожного з чотирьох напрямків, ніякого
інтервалу не повинно бути.
8.21. Випробування оббризкуванням водою Зразок повинен бути підданий випробуванню методом
оббризкування водою, що імітує перебування протягом не менше
однієї години під дощем інтенсивністю приблизно 5 см на годину.
8.22. Випробування на вільне падіння Зразок повинен падати на мішень таким чином, щоб завдавалася
максимальна шкода заходам забезпечення безпеки упаковки, що
випробовуються: a) висота падіння від найнижчої точки зразка до верхньої
поверхні мішені повинна бути не меншою відстані, що вказана в
таблиці 15 для відповідної маси. Мішень повинна відповідати
приписам пункту 8.17; b) для прямокутних фібрових або дерев'яних упаковок масою не
більше 50 кг окремий зразок має бути підданий випробуванню на
вільне падіння з висоти 0,3 м на кожний кут; c) для циліндричних фібрових упаковок масою не більше 100 кг
окремий зразок має бути підданий випробуванню на вільне падіння з
висоти 0,3 м на кожну чверть краю циліндра біля кожної основи.
Таблиця 15 - Висота вільного падіння при випробуваннях

упаковок на нормальні умови перевезення
------------------------------------------------------------------ Маса упаковки (кг) | Висота вільного падіння (м) | ------------------------------+---------------------------------| Маса упаковки < 5000 | 1,2 | ------------------------------+---------------------------------| 5000 ------------------------------+---------------------------------| 10000 ------------------------------+---------------------------------| 15000 -----------------------------------------------------------------
8.23. Випробування на укладення штабелем Якщо форма пакувального комплекту не виключає укладення
штабелем, зразок піддається протягом 24 годин стиску із зусиллям,
рівним або що перевищує: a) зусилля, еквівалентне 5-кратній масі даної упаковки; b) зусилля, еквівалентне добутку 13 кПа на площу вертикальної
проекції пакувального комплекту. Навантаження повинне розподілятися рівномірно на два
протилежні боки зразка, один з яких повинен бути основою, на якій
стоїть упаковка.
8.24. Випробування на проникання Зразок повинен установлюватися на жорстку горизонтальну
плоску поверхню, що не зміщується при проведенні випробування: a) стрижень діаметром 3,2 см з напівсферичним кінцем і масою
6 кг скидається у вільному падінні при вертикальному положенні
його поздовжньої осі в напрямку до центру найменш міцної частини
зразка так, щоб у разі, якщо він проб'є упаковку достатньо
глибоко, ударити по системі захисної оболонки. При проведенні
випробування стрижень не повинен піддаватися значній деформації; b) висота падіння стрижня, що вимірюється від його нижнього
кінця до наміченої точки дії на горішню поверхню зразка, повинна
становити 1 м.
Додаткові випробування для пакувальних комплектів типу A,
призначених для рідин і газів
8.25. Зразок або окремі зразки повинні піддаватися кожному з
нижчезазначених випробувань, за винятком випадків, коли можна
довести, що одне з випробувань є більш важким для зразка, що
досліджується, ніж інше; у такому випадку один зразок піддається
більш важкому випробуванню: a) випробування на вільне падіння. Зразок повинен скидатися на мішень таким чином, щоб було
завдано максимальної шкоди захисній оболонці. Висота падіння, що
вимірюється від найнижчої частини зразка до верхньої поверхні
мішені, повинна становити 9 м. Мішень повинна відповідати приписам
пункту 8.17; b) випробування на проникання. Зразок необхідно піддавати випробуванню, що передбачається в
пункті 8.24, з тією відмінністю, що висота падіння збільшується з
1 м до 1,7 м.
Випробування для перевірки спроможності витримати аварійні
умови перевезення
8.26. Зразок повинен бути підданий сумарному впливу
випробувань відповідно до пункту 8.27 і пункту 8.28 в указаній
послідовності. Після цих випробувань той самий або інший зразок
повинен бути підданий випробуванню на занурення у воду, як указано
в пункті 8.29 і, якщо це застосовно, як указано в пункті 8.30.
8.27. Випробування на механічне пошкодження Випробування на механічне пошкодження складається із трьох
різних випробувань на падіння. Кожний зразок повинен бути підданий
відповідним випробуванням на падіння згідно з пунктом 5.52 або
пунктом 5.77. Послідовність падінь зразка повинна бути такою, щоб
після завершення випробування на механічне пошкодження зразка були
завдані такі пошкодження, що призвели б до максимального
пошкодження при наступному тепловому випробуванні: a) при падінні I зразок повинен падати на мішень таким чином,
щоб він отримав максимальне пошкодження, а висота падіння, що
вимірюється від найнижчої точки зразка до верхньої поверхні
мішені, повинна становити 9 м. Мішень повинна відповідати приписам
пункту 8.17; b) при падінні II зразок повинен падати на штир, жорстко
закріплений у вертикальному положенні на мішені таким чином, щоб
зразку було завдане максимальне пошкодження. Висота падіння, що
вимірюється від наміченого місця удару зразка до верхньої поверхні
штиря, повинна складати 1 м. Штир повинен бути виготовлений з
м'якої сталі й мати круглий перетин діаметром (15,0+-0,5) см і
довжину 20 см, якщо тільки при більшій довжині штиря не буде
завдаватися більш сильне пошкодження; у цьому разі повинен
використовуватися штир достатньої довжини для завдання
максимального пошкодження. Верхня поверхня штиря повинна бути
плоскою й горизонтальною з радіусом закруглення краю не більше
6 мм. Мішень, на якій встановлюється штир, повинна відповідати
приписам пункту 8.17; c) при падінні III зразок повинен бути підданий випробуванню
на динамічне руйнування шляхом розміщення зразка на мішені таким
чином, щоб він отримав максимальне пошкодження при падінні на
нього тіла масою 500 кг з висоти 9 м. Тіло повинне бути
виготовлене з м'якої сталі у вигляді твердої пластини розміром
1x1 м і падати в горизонтальному положенні. Висоту падіння
необхідно вимірювати від нижньої поверхні пластини до найвищої
точки зразка. Мішень, на якій встановлюється зразок, повинна
відповідати приписам пункту 8.17.
8.28. Теплове випробування. Зразок повинен перебувати у
збалансованому тепловому стані при температурі зовнішнього
середовища 38 град.С в умовах сонячної інсоляції, що вказані в
табл. 6, і при максимальній розрахунковій швидкості утворення
внутрішнього тепла всередині упаковки від радіоактивного вмісту.
Як варіант допускається, щоб будь-який із цих параметрів мав інші
значення до випробування і під час нього за умови, що вони будуть
належним чином враховані при наступній оцінці поведінки упаковки. Теплове випробування повинне далі передбачати: a) розміщення зразка на 30 хвилин у теплове середовище, у
якому тепловий потік буде щонайменше еквівалентним тепловому
потоку в осередку горіння вуглеводного палива в повітряному
середовищі, у якому існують достатньо постійні умови зовнішнього
середовища для забезпечення середнього коефіцієнта випромінювання
полум'я не менше 0,9 при середній температурі не менше 800 град.С;
полум'я повністю охоплює зразок, при цьому коефіцієнт поверхневого
поглинання береться рівним або 0,8, або тому значенню, що може
бути підтверджене для пакувального комплекту, який розміщується в
означений осередок горіння, а після цього b) розміщення зразка в температурне середовище зі значенням
38 град.C в умовах сонячної інсоляції, що вказані в таблиці 6, і
при максимальній розрахунковій швидкості виділення внутрішнього
тепла радіоактивним умістом усередині упаковки на час, достатній
для того, щоб переконатися, що значення температури у зразку в
усіх місцях знижуються і/або наближаються до початкових умов
стаціонарного стану. Як варіант допускається, щоб будь-який з цих
параметрів мав інші значення після припинення нагрівання за умови,
що вони будуть належним чином ураховані при наступній оцінці
поведінки упаковки. Під час і після випробування зразок не повинен піддаватися
штучному охолодженню, а будь-яке горіння матеріалів зразка повинне
відбуватися природним шляхом.
8.29. Випробування зануренням у воду Зразок повинен перебувати під дією водяного стовпа висотою як
мінімум 15 м протягом не менше восьми годин у положенні, що
призводить до максимальних пошкоджень. Для демонстраційних цілей
приймається, що цим умовам відповідає зовнішній надлишковий тиск
не менше 150 кПа.
Посилене випробування зануренням у воду пакувальних

5 омплектів типу B(U) і типу B(M), що містять більше 10 A і

2
пакувальних комплектів типу C
8.30. Посилене випробування зануренням у воду Зразок повинен перебувати під дією водяного стовпа висотою як
мінімум 200 м протягом не менше однієї години. З демонстраційною
метою ввжається, що цим умовам відповідає зовнішній надлишковий
тиск не менше 2 МПа.
Випробування на водонепроникність пакувальних комплектів, що
містять подільний матеріал
8.31. Від цих випробувань повинні звільнятися пакувальні
комплекти, стосовно яких з метою оцінки згідно з положеннями,
указаними в пунктах 5.72-5.77, робилося припущення про протікання
води всередину та її витіканні в об'ємі, що призводить до
найбільшої реактивності.
8.32. Перш ніж бути підданим нижче передбаченим випробуванням
на водонепроникність, зразок повинен бути підданий випробуванням,
що вказані в пункті 8.27b і або в пункті 8.27a, або 8.27c, згідно
з вимогами пункту 5.77, а також випробуванню, що вказане в
пункті 8.28.
8.33. Зразок повинен перебувати під дією водяного стовпа не
менше 0,9 м не менше восьми годин у положенні, в якому очікується
максимальне протікання.
Випробування пакувальних комплектів типу C
8.34. Зразки повинні бути піддані дії кожної з таких серій
випробувань, що проводяться у вказаному порядку: a) випробуванням, що вказані в пунктах 8.27a, 8.27c, 8.35 та
8.36; b) випробуванню, що вказане в пункті 8.37. Для кожної із серій "a" і "b" дозволяється використовувати
різні зразки.
8.35. Випробування на прокол/розрив Зразок повинен бути підданий руйнівному впливу твердого
штиря, виготовленого з м'якої сталі. Положення штиря відносно
поверхні зразка повинне бути таким, щоб викликати максимальне
пошкодження при завершенні серії випробувань, що вказані в
пункті 8.34a: a) на мішені повинен розміщуватися зразок, що є упаковкою
масою менше 250 кг, і на нього з висоти 3 м над наміченим місцем
удару падає штир масою 250 кг. Для цього випробування штир повинен
бути у вигляді циліндричного стрижня діаметром 20 см, ударний
кінець якого утворює усічений прямий круговий конус з такими
розмірами: висота 30 см і діаметр вершини 2,5 см з радіусом
закруглення краю не більше 6 мм. Мішень, на якій розміщується
зразок, повинна відповідати приписам пункту 8.17; b) для упаковок масою 250 кг або більше основа штиря
закріплюється на мішені, а зразок падає на штир. Висота падіння,
що вимірюється від місця удару зразка до верхньої поверхні штиря,
повинна складати 3 м. Для цього випробування властивості й розміри
штиря повинні відповідати приписам пункту "a", за винятком того,
що довжина й маса штиря повинні бути такими, щоб наносилося
максимальне пошкодження зразку. Мішень, на якій закріплюється
основа штиря, повинна відповідати приписам пункту 8.17.
8.36. Посилене теплове випробування Умови цього випробування повинні відповідати приписам
пункту 8.28, за винятком того, що знаходження зразка в тепловому
середовищі повинне тривати 60 хвилин.
8.37. Випробування на зіткнення Зразок повинен бути підданий зіткненню з мішенню зі швидкістю
не менше 90 м/с, причому в такому положенні, щоб йому було завдане
максимальне пошкодження. Мішень повинна відповідати приписам
пункту 8.17, за винятком того, що поверхня мішені може знаходитись
у будь-якому положенні, але при цьому вона повинна бути
перпендикулярною до траєкторії руху зразка.
Розділ 9. Затвердження та адміністративні вимоги
Загальні положення
9.1. Для конструкцій звільнених пакувальних комплектів, які
не вимагають видачі Держатомрегулювання України сертифіката про
затвердження, вантажовідправник повинен на запит надавати для
перевірки Держатомрегулювання України документальне підтвердження
відповідності конструкції даного пакувального комплекту всім
застосовним вимогам.
9.2. Затвердження Держатомрегулювання України необхідне
стосовно: a) конструкцій: i) радіоактивного матеріалу особливої форми (див. пункти 9.3,
9.4 та 9.18); ii) радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до
розсіювання (див. пункти 9.3 та 9.4); iii) пакувальних комплектів, що містять 0,1 кг або більше
гексафториду урану (див. пункт 9.5); iv) усіх пакувальних комплектів, що містять подільний
матеріал (крім подільного-звільненого) (див. пункти 9.12-9.14,
9.16 та 9.17); v) пакувальних комплектів типу B(U) і типу B(M) (див. пункти
9.6-9.11, 9.16 і 9.17); vi) пакувальних комплектів типу C (див. пункти 9.6-9.8); vii) пакувальних комплектів типу IP-1, типу IP-2, типу IP-3
(див. пункти 9.6-9.8); viii) пакувальних комплектів типу A (див. пункти 9.6-9.8); b) спеціальних умов (див. пункти 9.24-9.26); c) деяких перевезень (див. пункти 9.20-9.23); d) програми радіаційного захисту для суден спеціального
призначення (див. пункт 7.25a); e) розрахунку значень для радіонуклідів, не зазначених у
табл. 1 (див. пункт 4.3). Узгодження Держатомрегулювання України необхідне стосовно: технічних умов на пакувальні комплекти, радіоактивний
матеріал особливої форми, радіоактивний матеріал з низькою
здатністю до розсіювання; програм та методик випробувань пакувальних комплектів,
радіоактивних матеріалів особливої форми, радіоактивних матеріалів
з низькою здатністю до розсіювання.
Затвердження радіоактивного матеріалу особливої

форми та радіоактивного матеріалу

з низькою здатністю до розсіювання
9.3. Конструкція радіоактивного матеріалу особливої форми
вимагає одностороннього затвердження. Конструкція радіоактивного
матеріалу з низькою здатністю до розсіювання вимагає
багатостороннього затвердження. В обох випадках заявка на
затвердження повинна включати: a) докладний опис радіоактивного матеріалу або, якщо це
капсула, її вмісту; особливо повинен бути вказаний як фізичний,
так і хімічний стан; b) докладний опис конструкції будь-якої капсули, що буде
використовуватися; c) акт про проведені випробування та їхні результати або
результати, що ґрунтуються на розрахунках, про те, що
радіоактивний матеріал здатний задовольняти прийняті норми, або
інші дані про те, що радіоактивний матеріал особливої форми або
радіоактивний матеріал з низькою здатністю до розсіювання
задовольняють вимоги цих Правил; d) детальний опис програми забезпечення якості, що
застосовується, яка вимагається відповідно до пункту 3.6; і e) опис будь-яких заходів, що здійснюються перед
перевезенням, щодо вантажу радіоактивного матеріалу особливої
форми або радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до
розсіювання.
9.4. Держатомрегулювання України видає сертифікат про
затвердження, в якому вказується, що конструкція відповідає
вимогам до радіоактивного матеріалу особливої форми або
радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, і
присвоює цій конструкції розпізнавальний знак.
Затвердження конструкцій пакувальних комплектів
Затвердження конструкцій пакувальних комплектів для
гексафториду урану
9.5. Для затвердження конструкцій пакувальних комплектів, що
містять 0,1 кг або більше гексафториду урану, необхідно таке: a) для кожної конструкції, що задовольняє вимоги пункту 5.81,
вимагається багатостороннє затвердження; b) для кожної конструкції, що задовольняє вимоги
пунктів 5.78-5.80, вимагається одностороннє затвердження
компетентним органом країни походження конструкції, якщо
багатостороннє затвердження в інших випадках не вимагається у
відповідності з цими положеннями; c) заявка на затвердження повинна включати всю інформацію,
необхідну для того, щоб компетентний орган міг переконатися у
відповідності конструкції вимогам пункту 5.78, а також детальний
опис відповідної програми забезпечення якості, що вимагається в
пункті 3.6; d) Держатомрегулювання України видає сертифікат про
затвердження, в якому вказується, що конструкція відповідає
вимогам пункту 5.78, і присвоює цій конструкції розпізнавальний
знак.
Затвердження конструкцій пакувальних комплектів типу IP-1,
типу IP-2, типу IP-3, типу A, типу B(U) і типу C
9.6. Для кожної конструкції пакувального комплекту типу IP-1,
типу IP-2, типу IP-3, типу A, типу B(U) і типу C вимагається
одностороннє затвердження, за тим винятком, що: a) для конструкції пакувального комплекту типу IP-2, типу
IP-3, типу A, типу B(U), типу B(M) та типу C для подільного
матеріалу, на яку також поширюються вимоги пунктів 9.12-9.14,
вимагається багатостороннє затвердження; b) для конструкції пакувального комплекту типу B(U) для
радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання
вимагається багатостороннє затвердження.
9.7. Заявка на затвердження повинна включати: a) докладний опис передбачуваного радіоактивного вмісту з
указанням його фізичного й хімічного складу та характеру
випромінювання; b) докладний опис конструкції, уключаючи повний комплект
інженерно-технічної документації (креслень), переліків матеріалів,
що використовуються, і методів виготовлення; c) акт про проведені випробування та їхні результати або
основані на розрахунках чи інші дані, які свідчать про те, що
конструкція адекватно відповідає застосовним вимогам; d) інструкції з експлуатації пакувального комплекту і його
обслуговування під час використання; e) якщо пакувальний комплект розрахований на максимальний
нормальний робочий тиск, що перевищує манометричний тиск, рівний
100 кПа, - детальний опис конструкційних матеріалів системи
захисної оболонки, проб, які планується відбирати, і випробувань,
що пропонуються; f) якщо радіоактивний уміст, що передбачається, є опроміненим
паливом, то заявник повинен указати й обґрунтувати будь-яке
допущення стосовно характеристик палива, зроблене під час аналізу
безпеки, і дати опис будь-яких вимірювань перед перевезенням, що
необхідні відповідно до пункту 5.69b; g) опис будь-яких спеціальних умов укладення, необхідних для
безпечного відведення тепла від упаковки з урахуванням
використання різних видів транспорту й типу засобу перевезення або
вантажного контейнера; h) придатне для відтворення графічне зображення розміром не
більше 21x30 см, що ілюструє компоновку пакувального комплекту; i) детальний опис програми забезпечення якості, що
застосовується, яка вимагається згідно з пунктом 3.6.
9.8. Держатомрегулювання України видає сертифікат про
затвердження, в якому вказується, що конструкція відповідає
вимогам до пакувальних комплектів типу IP-1, типу IP-2, типу IP-3,
типу A, типу B(U) або типу C, і присвоює цій конструкції
розпізнавальний знак.
Затвердження конструкцій пакувальних комплектів типу B(M)
9.9. Для кожної конструкції пакувального комплекту типу В(М),
уключаючи конструкції, призначені для подільного матеріалу, які
також підпадають під чинність вимог пунктів 9.12-9.14, і для
радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання,
вимагається багатостороннє затвердження.
9.10. На додаток до інформації, що вимагається в пункті 9.7
для пакувальних комплектів типу B(U), заявка на затвердження
конструкції пакувального комплекту типу В(М) повинна включати: a) перелік вимог, зазначених у пунктах 5.27, 5.49, 5.50 та
5.53-5.60, яким цей пакувальний комплект не відповідає; b) відомості про будь-які пропоновані додаткові заходи
експлуатаційного контролю, що підлягають застосуванню під час
перевезення, які, хоча і не передбачаються цими Правилами у
звичайному порядку, але незважаючи на це вимагаються для
забезпечення безпеки упаковки або для компенсації недоліків,
зазначених вище в підпункті "a"; c) заява про будь-які обмеження стосовно виду транспорту і
про будь-які спеціальні процедури завантаження, перевезення,
розвантаження або обробки вантажу; d) специфікацію діапазону умов зовнішнього середовища
(температура, сонячна інсоляція), очікуваних при перевезенні та
врахованих у конструкції.
9.11. Держатомрегулювання України видає сертифікат про
затвердження, в якому вказується, що конструкція відповідає
застосовним вимогам до пакувальних комплектів типу В(М), і
присвоює цій конструкції розпізнавальний знак.
Затвердження конструкцій пакувальних комплектів для
подільного матеріалу
9.12. Для кожної конструкції пакувального комплекту,
призначеного для подільного матеріалу, вимагається багатостороннє
затвердження.
9.13. Заявка на затвердження повинна містити всю інформацію,
необхідну для того, щоб компетентний орган міг переконатися у
відповідності конструкції вимогам пункту 5.67, а також детальний
опис відповідної програми забезпечення якості, що вимагається
згідно з пунктом 3.6.
9.14. Держатомрегулювання України видає сертифікат про
затвердження, в якому вказується, що конструкція відповідає
вимогам пункту 5.67, і присвоює цій конструкції розпізнавальний
знак.
Положення для перехідного періоду
Пакувальні комплекти, для яких не вимагається затвердження
конструкції компетентним органом у відповідності з положеннями
Правил МАГАТЕ видання 1985 року і видання 1985 року (виправленого
в 1990 році)
9.15. Звільнені пакувальні комплекти, промислові пакувальні
комплекти типу IP-1, типу IP-2 і типу IP-3, а також пакувальні
комплекти типу A, для яких не вимагалося затвердження конструкції
компетентним органом і які задовольняють вимоги Правил МАГАТЕ
видання 1985 року або видання 1985 року (виправленого в
1990 році), можуть продовжувати використовуватися за умови
прийняття щодо них обов'язкової програми забезпечення якості
відповідно до вимог пункту 3.6 і дотримання вказаних у розділі 6
меж активності та обмежень стосовно матеріалів. Будь-який
пакувальний комплект, який модифіковано, якщо тільки це не було
зроблено з метою підвищення безпеки, або виготовлений після
31 грудня 2003 року, повинен повністю відповідати вимогам цього
видання Правил. Пакувальні комплекти, підготовлені для перевезення
не пізніше 31 грудня 2003 року згідно з вимогами Правил МАГАТЕ
видання 1985 року або видання 1985 року (виправленого в
1990 році), можуть і далі використовуватися для перевезення.
Упаковки, підготовлені для перевезення після цієї дати, повинні
повністю задовольняти вимоги цього видання Правил.
Пакувальні комплекти, затверджені відповідно до положень
Правил МАГАТЕ видань 1973 року, 1973 року (виправленого),
1985 року і 1985 року (виправленого в 1990 році)
9.16. Пакувальні комплекти, виготовлені згідно з
конструкцією, затвердженою компетентним органом відповідно до
положень Правил МАГАТЕ видання 1973 року або видання 1973 року
(виправленого), можуть залишатися в експлуатації за умови:
багатостороннього затвердження конструкції пакувального комплекту,
прийняття стосовно них обов'язкової програми забезпечення якості
відповідно до застосовних вимог пункту 3.6; дотримання вказаних у
розділі 6 меж активності та обмежень стосовно матеріалів, а для
упаковки, що містить подільний матеріал і перевозиться повітряним
транспортом, - дотримання вимог пункту 5.75. Виготовлення таких
нових пакувальних комплектів не допускається. При такій
модифікації конструкції пакувального комплекту або властивостей і
кількості дозволеного радіоактивного вмісту, яка, на думку
компетентного органу, могла б істотно вплинути на безпеку, повинні
повністю виконуватися вимоги цього видання Правил. Кожному
пакувальному комплекту повинен бути присвоєний серійний номер
відповідно до вимог пункту 6.50, що наноситься на зовнішню
поверхню кожного пакувального комплекту.
9.17. Пакувальні комплекти, виготовлені згідно з
конструкцією, затвердженою компетентним органом відповідно до
положень Правил видання 1985 року або видання 1985 року
(виправленого в 1990 році), можуть залишатися в експлуатації за
умови: багатостороннього затвердження конструкції пакувального
комплекту, прийняття стосовно них обов'язкової програми
забезпечення якості відповідно до вимог пункту 3.6; дотримання
вказаних у розділі 6 меж активності та обмежень щодо матеріалів, а
для упаковки, що містить подільний матеріал і перевозиться
повітряним транспортом, - дотримання вимог пункту 5.75. При такій
модифікації конструкції пакувального комплекту або властивостей і
кількості дозволеного радіоактивного вмісту, яка, на думку
компетентного органу, могла б істотно вплинути на безпеку, повинні
виконуватися вимоги цього видання Правил. Всі пакувальні
комплекти, виготовлення яких почнеться після 31 грудня 2006 року,
повинні повністю задовольняти вимоги цього видання Правил.
Радіоактивний матеріал особливої форми, затверджений
відповідно до Правил МАГАТЕ видань 1973 року, 1973 року
(виправленого), 1985 року і 1985 року (виправленого у 1990 році)
9.18. Радіоактивний матеріал особливої форми, виготовлений
згідно з конструкцією, для якої було отримане одностороннє
затвердження компетентного органу відповідно до Правил МАГАТЕ
видання 1973 року, видання 1973 року (виправленого), видання 1985
року або видання 1985 року (виправленого у 1990 році), може
продовжувати використовуватися за умови прийняття стосовно нього
обов'язкової програми забезпечення якості відповідно до
застосовних вимог пункту 3.6. Будь-який радіоактивний матеріал
особливої форми, виготовлений після 31 грудня 2003 року, повинен
повністю задовольняти вимоги цього видання Правил.
Повідомлення про серійні номери та їхня реєстрація
9.19. До Держатомрегулювання України необхідно надсилати
повідомлення про серійний номер кожного пакувального комплекту,
виготовленого відповідно до конструкції, що затверджена згідно з
пунктами 9.6, 9.9, 9.12 та 9.16-9.17.
Затвердження перевезень
9.20. Багатостороннє затвердження є обов'язковим для: a) перевезення упаковок типу B(M), що не відповідають вимогам
пункту 5.27 або в конструкції яких передбачена можливість
контрольованого періодичного вентилювання; b) перевезення упаковок типу B(M), що містять радіоактивний
матеріал з активністю у залежності від випадку більше 3000 A або

1 000 A , або 1000 ТБк у залежності від того, яка з величин менша;

2

c) перевезення упаковок, що містять подільні матеріали, якщо
сума індексів безпеки з критичності упаковок у одному вантажному
контейнері або в одному засобі перевезення більше 50. Винятком у
цій вимозі є перевезення морськими суднами, якщо сума індексів
безпеки з критичності не перевищує 50 у жодному з трюмів, відсіків
або на позначеній частині палуби й відстань 6 м між групами
упаковок або транспортними пакетами, як це вимагається у табл. 13,
дотримується; d) програм радіаційного захисту при перевезеннях на суднах
спеціального призначення згідно з пунктом 7.25a.
9.21. Компетентний орган може дозволити транспортування на
територію або через територію своєї країни без затвердження
перевезення, уключивши спеціальне положення про це в документ про
затвердження конструкції (див. пункт 9.27).
9.22. Заявка на затвердження перевезення повинна містити такі
відомості: a) тривалість перевезення, на яку запитується затвердження; b) фактичний радіоактивний уміст, види транспорту, що
передбачаються, тип засобу перевезення і ймовірний або
запропонований маршрут; c) докладне викладення порядку здійснення застережних
заходів, а також адміністративного або експлуатаційного контролю,
про які говориться в сертифікатах про затвердження конструкції
упаковок, виданих у відповідності з пунктами 9.8, 9.11 та 9.14.
9.23. При затвердженні перевезення Держатомрегулювання
України видає сертифікат про затвердження.
Затвердження перевезень у спеціальних умовах
9.24. Для кожного вантажу, що транспортується у спеціальних
умовах, повинне бути забезпечене багатостороннє затвердження.
9.25. Заявка на затвердження перевезень у спеціальних умовах
повинна містити всю інформацію, необхідну для того, щоб
компетентний орган міг переконатися, що загальний рівень безпеки
при перевезенні щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався
б при виконанні всіх застосовних вимог цих Правил. Заявка на
затвердження повинна також містити: a) перелік відхилень від застосовних вимог із зазначенням
причин, з яких перевезення не може бути виконано у повній
відповідності до цих вимог; b) перелік будь-яких спеціальних застережних заходів або
спеціального адміністративного або експлуатаційного контролю, які
планується здійснювати під час транспортування з метою компенсації
невиконання застосовних вимог.
9.26. При затвердженні перевезень у спеціальних умовах
Держатомрегулювання України видає сертифікат про затвердження.
Сертифікати про затвердження,

що видаються Держатомрегулювання України
9.27. Держатомрегулювання України видає п'ять видів
сертифікатів про затвердження: на радіоактивний матеріал особливої
форми, на радіоактивний матеріал з низькою здатністю до
розсіювання, на спеціальні умови, на перевезення та на конструкцію
пакувального комплекту. Сертифікати про затвердження на
конструкцію пакувального комплекту й на перевезення можуть бути
об'єднані в єдиний сертифікат.
Розпізнавальні знаки компетентного органу
9.28. Кожному сертифікату про затвердження, що видається
Держатомрегулювання України, присвоюється розпізнавальний знак.
Цей знак має такий узагальнений вид: VRI/номер/код типу a) за винятком випадків, передбачених у пункті 9.29b, VRI є
міжнародним розпізнавальним кодом реєстрації транспортних засобів
країни, що видала сертифікат; b) номер надається Держатомрегулювання України, і конкретна
конструкція або перевезення повинні мати свій особливий
індивідуальний номер. Розпізнавальний знак затвердження
перевезення повинен мати чіткий зв'язок із розпізнавальним знаком
затвердження конструкції; c) для сертифікатів про затвердження, що видаються, повинні
застосовуватися такі коди типів у наведеному нижче порядку:
IP-1 - конструкція пакувального комплекту типу IP-1
IP-2 - конструкція пакувального комплекту типу IP-2

[IF - для подільного матеріалу]
IP-3 - конструкція пакувального комплекту типу IP-3

[IF - для подільного матеріалу]
A - конструкція пакувального комплекту типу A
AF - конструкція пакувального комплекту типу A для

подільного матеріалу
B(U) - конструкція пакувального комплекту типу B(U)

[B(U)F - для подільного матеріалу]
В(М) - конструкція пакувального комплекту типу В(М)

[B(M)F - для подільного матеріалу]
C - конструкція пакувального комплекту типу C

[CF - для подільного матеріалу]
S - радіоактивний матеріал особливої форми
LD - радіоактивний матеріал з низькою здатністю

до розсіювання
T - перевезення
X - спеціальні умови.
У разі конструкцій пакувальних комплектів для неподільного
матеріалу у вигляді гексафториду урану або для
подільного-звільненого матеріалу у вигляді гексафториду урану,
коли не застосовується жоден із кодів, зазначених вище,
використовуються такі коди типів: H(U) - одностороннє затвердження; Н(М) - багатостороннє затвердження; d) у сертифікатах про затвердження на конструкцію
пакувального комплекту і на радіоактивний матеріал особливої
форми, за винятком тих, що видаються згідно з пунктами 9.16-9.18,
а також у сертифікатах про затвердження на радіоактивний матеріал
з низькою здатністю до розсіювання до коду типу повинні додаватися
цифри "-96".
9.29. Ці коди типів повинні застосовуватися таким чином: a) кожний сертифікат і кожний пакувальний комплект повинні
мати відповідний розпізнавальний знак, що містить символи,
зазначені вище в пунктах 9.28a, b, c та d, за тим винятком, що
стосовно пакувальних комплектів після другої дробової риски
необхідно проставляти тільки відповідні коди типу конструкції із
цифрами "-96", якщо це застосовне, тобто індекси "T" або "X" не
входять до розпізнавального знака на пакувальному комплекті. Якщо
затвердження конструкції й перевезення об'єднані в єдиний
документ, то застосовні коди типів повторно вказувати не
вимагається. Наприклад:
A/132/B(M)F-96: конструкція пакувального комплекту типу В(М),

затверджена для подільного матеріалу, що

вимагає багатостороннього затвердження, для

якого компетентний орган Австрії присвоїв номер

конструкції 132 (проставляється як на

пакувальному комплекті, так і на сертифікаті

про затвердження на конструкцію пакувального

комплекту);
A/132/B(M)F-96T: затвердження перевезення, видане для упаковки,

що має вказаний вище розпізнавальний знак

(проставляється тільки на сертифікаті);
A/137/X: видане компетентним органом Австрії

затвердження спеціальних умов, якому присвоєний

номер 137 (проставляється тільки на

сертифікаті);
A/139/IF-96: конструкція промислового пакувального комплекту

для подільного матеріалу, затверджена

компетентним органом Австрії, якій присвоєний

номер конструкції пакувального комплекту 139

(проставляється як на пакувальному комплекті,

так і на сертифікаті про затвердження

конструкції пакувального комплекту);
A/145/H(U)-96: затверджена компетентним органом Австрії

конструкція пакувального комплекту для

подільного-звільненого матеріалу у вигляді

гексафториду урану, якій присвоєний номер

конструкції пакувального комплекту 145

(проставляється як на пакувальному комплекті,

так і на сертифікаті про затвердження на

конструкцію пакувального комплекту);
b) у разі, якщо багатостороннє затвердження забезпечується
шляхом підтвердження згідно з пунктом 9.34, то повинен
використовуватися тільки розпізнавальний знак, установлений
країною, в якій розроблена конструкція або яка здійснює
перевезення. Якщо багатостороннє затвердження забезпечується
шляхом видачі сертифікатів кожною наступною країною, то кожний
сертифікат повинен мати відповідний розпізнавальний знак, а
пакувальний комплект, конструкція якого затверджується таким
чином, повинен мати всі відповідні розпізнавальні знаки.
Наприклад: A/132/B(M) F-96 CH/28/B(M) F-96 уде розпізнавальним знаком пакувального комплекту, що початково
був затверджений Австрією, а після цього затверджений шляхом
видачі окремого сертифіката Швейцарією. Додаткові розпізнавальні
знаки проставляються на пакувальному комплекті аналогічним чином; c) перегляд сертифіката повинен бути відображений записом у
дужках після розпізнавального знака на сертифікаті. Наприклад,
A/132/B(M)F-96(Rev.2) буде означати 2-й перегляд затвердженого
Австрією сертифіката на конструкцію пакувального комплекту; або
A/132/B(M)F-96(Rev.0) - початкову видачу затвердженого Австрією
сертифіката на конструкцію пакувального комплекту. У разі
початкової видачі запис у дужках не обов'язковий і замість "Rev.0"
можуть також використовуватися інші записи, наприклад "початково
виданий" ("original issuance"). Номери перегляду сертифіката
можуть установлюватися тільки країною, що видала первинний
сертифікат про затвердження; d) додаткові символи (що можуть бути необхідні відповідно до
національних вимог) можуть бути додані в дужках у кінці
розпізнавального знака: наприклад: A/132/B(M)F-96(SP503); e) міняти розпізнавальний знак на пакувальному комплекті при
кожному перегляді сертифіката на дану конструкцію не обов'язково.
Така зміна маркування проводиться тільки в тих випадках, коли
перегляд сертифіката на конструкцію пакувального комплекту тягне
за собою зміну літерних кодів типу конструкції пакувального
комплекту, що вказуються після другої дробової риски.
Зміст сертифікатів про затвердження
Сертифікати про затвердження радіоактивного матеріалу
особливої форми та радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до
розсіювання
9.30. Кожний сертифікат про затвердження радіоактивного
матеріалу особливої форми або радіоактивного матеріалу з низькою
здатністю до розсіювання повинен містити такі елементи: a) тип сертифіката; b) розпізнавальний знак компетентного органу; c) дату видачі й термін дії; d) перелік застосовних національних і міжнародних вимог,
уключаючи видання Правил МАГАТЕ з безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів, на підставі якого затверджується
радіоактивний матеріал особливої форми або радіоактивний матеріал
з низькою здатністю до розсіювання; e) ідентифікацію радіоактивного матеріалу особливої форми або
радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання; f) опис радіоактивного матеріалу особливої форми або
радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання; g) специфікації конструкції для радіоактивного матеріалу
особливої форми або радіоактивного матеріалу з низькою здатністю
до розсіювання, що можуть включати посилання на креслення; h) специфікацію радіоактивного вмісту, що містить дані про
його активність і яка може містити опис фізичної та хімічної
форми; i) посилання на програму забезпечення якості, що
застосовується, яка вимагається згідно з пунктом 3.6; j) посилання на інформацію, що надається заявником, про
особливі заходи, які потрібно вжити до початку перевезення; k) на розсуд компетентного органу - найменування заявника; l) підпис і посада особи, що видала сертифікат.
Сертифікати про затвердження спеціальних умов
9.31. Кожний сертифікат про затвердження спеціальних умов
повинен містити такі елементи: a) тип сертифіката; b) розпізнавальний знак компетентного органу; c) дату видачі й термін дії; d) вид або види транспорту; e) будь-які можливі обмеження стосовно видів транспорту, типу
засобу перевезення, вантажного контейнера та будь-які необхідні
інструкції; f) перелік застосовних національних і міжнародних вимог,
уключаючи видання Правил МАГАТЕ з безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів, на підставі якого затверджуються
спеціальні умови; g) таку заяву: "Цей сертифікат не звільняє вантажовідправника від виконання
будь-якої вимоги уряду будь-якої країни, на територію або через
територію якої буде транспортуватися упаковка"; h) посилання на сертифікати для альтернативного
радіоактивного вмісту, підтвердження іншого компетентного органу
або додаткові технічні дані або інформацію на розсуд відповідного
компетентного органу; i) опис пакувального комплекту у вигляді посилань на
креслення або специфікацію конструкції. На розсуд компетентного
органу необхідно надавати також придатне для відтворення графічне
зображення розміром не більше 21x30 см, що ілюструє компоновку
пакувального комплекту, разом зі стислим описом пакувального
комплекту, уключаючи опис конструкційних матеріалів, загальної
маси, основних зовнішніх габаритів і зовнішнього вигляду; j) специфікацію дозволеного радіоактивного вмісту, уключаючи
будь-які обмеження, що накладаються на радіоактивний уміст і що
не можуть бути прямо визначені за характером пакувального
комплекту. Вона повинна включати інформацію про фізичну й хімічну
форми, значення активності (уключаючи у відповідних випадках
активність різних ізотопів), кількість у грамах (для подільного
матеріалу) і про те, чи є даний матеріал радіоактивним матеріалом
особливої форми або радіоактивним матеріалом з низькою здатністю
до розсіювання, якщо це застосовне; k) крім того, стосовно упаковок, призначених для подільного
матеріалу: i) докладний опис дозволеного радіоактивного вмісту; ii) значення індексу безпеки з критичності; iii) посилання на документацію, що підтверджує безпеку вмісту
з критичності; iv) будь-які особливі характеристики, на підставі яких при
оцінці критичності було зроблене допущення про відсутність води в
певних порожнинах; v) будь-яке допущення (що ґрунтується на вимогах пункту
5.69b) щодо зміни процесу розмноження нейтронів, зроблене при
оцінці критичності, виходячи з реальної історії опромінення; vi) діапазон температур зовнішнього середовища, для якого
затверджені спеціальні умови; l) докладний перелік будь-яких додаткових заходів
експлуатаційного контролю, що вимагаються для підготовки,
завантаження, транспортування, розвантаження й обробки вантажу,
уключаючи будь-які особливі умови щодо укладення з метою
безпечного відведення тепла; m) на розсуд компетентного органу - підстави для спеціальних
умов; n) опис компенсувальних заходів, яких необхідно вжити у
зв'язку з тим, що перевезення буде здійснюватися за спеціальних
умов; o) посилання на інформацію, що надається заявником, щодо
застосування пакувального комплекту або особливих заходів, які
потрібно вжити до початку перевезення; p) інформацію про умови зовнішнього середовища, прийняті з
метою розробки конструкції, якщо вони не відповідають умовам
пунктів 5.49, 5.50 та 5.60, у залежності від того, що застосовне; q) зазначення будь-яких аварійних заходів, які компетентний
орган вважає необхідними; r) посилання на програму забезпечення якості, що
застосовується, яка вимагається відповідно до пункту 3.6; s) на розсуд компетентного органу - найменування заявника й
перевізника; t) підпис і посада особи, що видала сертифікат.
Сертифікати про затвердження перевезення
9.32. Кожний сертифікат про затвердження перевезення, виданий
компетентним органом, повинен містити такі елементи: a) тип сертифіката; b) розпізнавальний знак компетентного органу; c) дату видачі й термін дії; d) перелік національних і міжнародних правил, уключаючи
видання Правил МАГАТЕ з безпечного перевезення радіоактивних
матеріалів, на підставі яких затверджується перевезення; e) будь-які можливі обмеження щодо видів транспорту, типу
засобу перевезення, вантажного контейнера, а також будь-які
необхідні інструкції; f) таку заяву: "Цей сертифікат не звільняє вантажовідправника від виконання
будь-якої вимоги уряду будь-якої країни, на територію або через
територію якої буде транспортуватися упаковка"; g) докладний перелік будь-яких додаткових заходів
експлуатаційного контролю, що є необхідними для підготовки,
завантаження, транспортування, розвантаження та обробки вантажу,
включаючи будь-які особливі умови щодо укладення з метою
безпечного відведення тепла або забезпечення безпеки з
критичності; h) посилання на інформацію, що надається заявником, відносно
особливих заходів, які потрібно вжити до початку перевезення; i) посилання на відповідний(і) сертифікат(и) про затвердження
на конструкцію; j) специфікацію фактичного радіоактивного вмісту, уключаючи
будь-які обмеження щодо радіоактивного вмісту, які не можуть бути
прямо визначені за характером пакувального комплекту. Вона повинна
містити інформацію про фізичну й хімічну форми, значення повної
активності (уключаючи, у відповідних випадках, активність різних
ізотопів), кількість у грамах (для подільного матеріалу) і про те,
чи є даний матеріал радіоактивним матеріалом особливої форми або
радіоактивним матеріалом з низькою здатністю до розсіювання, якщо
це застосовне; k) зазначення будь-яких аварійних заходів, які компетентний
орган вважає необхідними; l) посилання на програму забезпечення якості, що
застосовується, яка вимагається відповідно до пункту 3.6; m) на розсуд компетентного органу - найменування заявника; n) підпис і посада особи, що видала сертифікат.
Сертифікат про затвердження конструкції пакувального
комплекту
9.33. Кожний сертифікат про затвердження конструкції
пакувального комплекту, що видається компетентним органом, повинен
містити такі елементи: a) тип сертифіката; b) розпізнавальний знак компетентного органу; c) дату видачі й термін дії; d) будь-які можливі обмеження стосовно видів транспорту, якщо
це необхідно; e) перелік національних і міжнародних правил, уключаючи
видання Правил МАГАТЕ з безпечного перевезення радіоактивних
матеріалів, на підставі яких затверджується конструкція; f) таку заяву: "Цей сертифікат не звільняє вантажовідправника від виконання
будь-якої вимоги уряду будь-якої країни, на територію або через
територію якої буде транспортуватися упаковка"; g) посилання на сертифікати для альтернативного
радіоактивного вмісту, підтвердження іншим компетентним органом
або додаткові технічні дані, або інформацію на розсуд відповідного
компетентного органу; h) положення щодо затвердження перевезення у випадках, коли
затвердження перевезення вимагається відповідно до пункту 8.20,
якщо це вважається необхідним; i) позначення пакувального комплекту; j) опис пакувального комплекту у вигляді посилань на
креслення або специфікацію конструкції. На розсуд компетентного
органу необхідно надати також придатне для відтворення графічне
зображення розміром не більше 21x30 см, що ілюструє компоновку
пакувального комплекту, разом зі стислим описом пакувального
комплекту, уключаючи опис конструкційних матеріалів, загальної
маси, основних зовнішніх габаритів і зовнішнього виду; k) специфікацію конструкції з посиланнями на креслення; l) специфікацію дозволеного радіоактивного вмісту, уключаючи
будь-які обмеження щодо радіоактивного вмісту, які не можуть бути
прямо визначені за характером пакувального комплекту. Вона повинна
включати інформацію про фізичну й хімічну форми, значення
активності (уключаючи у відповідних випадках активність різних
ізотопів), кількість у грамах (для подільного матеріалу) і про те,
чи є даний матеріал радіоактивним матеріалом особливої форми або
радіоактивним матеріалом з низькою здатністю до розсіювання, якщо
це застосовне; m) опис системи захисної оболонки; n) крім того, щодо пакувальних комплектів, призначених для
подільного матеріалу: i) докладний опис дозволеного радіоактивного вмісту; ii) опис системи захисної оболонки; iii) значення індексу безпеки з критичності; iv) посилання на документацію, що підтверджує безпеку з
критичності вмісту упаковки; v) будь-які особливі характеристики, на підставі яких при
оцінці критичності було зроблено допущення про відсутність води в
певних порожнинах; vi) будь-яке допущення (що ґрунтується на вимогах
пункту 5.69b відносно зміни процесу розмноження нейтронів,
зроблене при оцінці критичності, виходячи з реальної історії
опромінення; vii) діапазон температур зовнішнього середовища, для якого
затверджена конструкція пакувального комплекту; o) для пакувальних комплектів типу В(М) - зазначення тих
положень пунктів 5.27, 5.49, 5.50 та 5.53-5.60, яким ця упаковка
не відповідає, і будь-якої додаткової інформації, що може
виявитися корисною для інших компетентних органів; p) для упаковок, що містять більше 0,1 кг гексафториду урану,
зазначення тих положень пункту 5.81, які застосовуються, якщо такі
є, і будь-якої додаткової інформації, яка може бути корисною для
інших компетентних органів; q) докладний перелік будь-яких додаткових заходів
експлуатаційного контролю, що вимагаються для підготовки,
завантаження, транспортування, розвантаження і обробки вантажу,
уключаючи будь-які особливі умови щодо укладення з метою
безпечного відведення тепла; r) посилання на інформацію, що надається заявником стосовно
застосування пакувального комплекту або особливих заходів, які
потрібно вжити до початку перевезення; s) дані про умови зовнішнього середовища, прийняті з метою
розробки конструкції, якщо вони не відповідають умовам
пунктів 5.49, 5.50 та 5.60 у залежності від того, що застосовне; t) посилання на програму забезпечення якості, що
застосовується, яка вимагається відповідно до пункту 3.6; u) зазначення будь-яких аварійних заходів, які компетентний
орган вважає необхідними; v) за рішенням компетентного органу - найменування заявника; w) підпис і посада особи, що видала сертифікат.
Підтвердження сертифікатів
9.34. Багатостороннє затвердження може здійснюватися шляхом
підтвердження первинного сертифіката, виданого компетентним
органом країни, в якій розроблена конструкція або яка здійснює
перевезення. Таке підтвердження може мати форму затвердження
первинного сертифіката або видачі окремого затвердження, додатка,
доповнення і т.ін. компетентним органом країни, через територію
або на територію якої здійснюється перевезення.
Начальник відділу безпеки
перевезень Управління гарантій
та безпеки перевезень В.В.Сакало

Додаток

до пунктів 6.41, 6.53, 6.62

Правил ядерної

та радіаційної безпеки

при перевезенні

радіоактивних матеріалів

(ПБПРМ-2006)

КОЕФІЦІЄНТИ

співвідношення і префікси CI

У цих Правилах використовуються одиниці Міжнародної системи
одиниць (CI). Нижче наведені коефіцієнти співвідношення для
позасистемних одиниць.
Одиниці випромінювання
Активність у бекерелях (Бк) або кюрі (Кі)

10 1 Кі = 3,7x10 Бк

-11 1 Бк = 2,7x10 Кі Еквівалентна доза в зівертах (Зв) або берах

-2 1 бер = 1,0x10 Зв 1 Зв = 100 бер
Тиск
Тиск у паскалях (Па) або (кгс/кв.см)

4 1 кгс/кв.см = 9,806x10 Па

-5 1 Па = 1,020x10 кгс/кв.см
Провідність
Провідність у сименсах на метр (См/м) або в обернених омах на сантиметр (мо/см) 10 мкмо/см = 1 мСм/м, або 1 мо/см = 100 См/м

-2 1 См/м = 10 мо/см
Префікси та позначення одиниць CI
Десятичні кратні й дольні одиниць вимірювання можуть бути
утворені префіксами або їх позначеннями, які ставлять перед
найменуванням або перед позначенням одиниці вимірювання й мають
указані нижче значення:
------------------------------------------------------------------ Множник | Префікс | Позначення | -------------------------------------+-------------+------------| 18 | | | 1 000 000 000 000 000 000 = 10 | екса | Е | -------------------------------------+-------------+------------| 15 | | | 1000 000 000 000 000 = 10 | пета | П | -------------------------------------+-------------+------------| 12 | | | 1 000 000 000 000 = 10 | тера | Т | -------------------------------------+-------------+------------| 9 | | | 1000 000 000 = 10 | гіга | Г | -------------------------------------+-------------+------------| 6 | | | 1000 000 = 10 | мега | М | -------------------------------------+-------------+------------| 3 | | | 1000 = 10 | кіло | к | -------------------------------------+-------------+------------| 2 | | | 100 = 10 | гекто | г | -------------------------------------+-------------+------------| 1 | | | 10 = 10 | дека | да | -------------------------------------+-------------+------------| -1 | | | 0,1 = 10 | деці | д | -------------------------------------+-------------+------------| -2 | | | 0,01 = 10 | санті | с | -------------------------------------+-------------+------------| -3 | | | 0,001 = 10 | мілі | м | -------------------------------------+-------------+------------| -6 | | | 0,000 001 = 10 | мікро | мк | -------------------------------------+-------------+------------| -9 | | | 0,000 000 001 = 10 | нано | н | -------------------------------------+-------------+------------| -12 | | | 0,000 000 000 001 = 10 | піко | п | -------------------------------------+-------------+------------| -15 | | | 0,000 000 000 000 001 = 10 | фемто | ф | -------------------------------------+-------------+------------| -18 | | | 0,000 000 000 000 000 001 = 10 | атто | а | -----------------------------------------------------------------
Начальник відділу безпеки
перевезень Управління гарантій
та безпеки перевезень В.В.Сакало

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: