open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо додаткових гарантій захисту

фінансових інтересів держави
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.420 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 }

З метою захисту фінансових інтересів держави, посилення
контролю за витрачанням державних коштів Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

2. Розділ IV Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121)
доповнити статтею 22-1 такого змісту:
"Стаття 22-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за

кошти загальнообов'язкового державного

соціального страхування
Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти
загальнообов'язкового державного соціального страхування
здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ).

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

4. Статтю 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171;
2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17-19,
ст. 267) доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти страхування на
випадок безробіття здійснюється відповідно до вимог та процедур,
визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ).
5. Розділ IX Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47,
ст. 403; 2001 р., N 4, ст. 21, N 17, ст. 80; 2002 р., N 16,
ст. 114, N 17, ст. 124; 2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., NN 17-19,
ст. 267) доповнити статтею 46-1 такого змісту:
"Стаття 46-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за

кошти соціального страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійного

захворювання, які спричинили втрату

працездатності
Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється
відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
6. У Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
1) частину першу статті 209 доповнити реченням такого змісту:
"Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), на вимогу замовника підлягає обов'язковому
нотаріальному посвідченню";
2) частину четверту статті 639 доповнити реченням такого
змісту: "Договір про закупівлю, який укладається відповідно до
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ), на вимогу замовника підлягає обов'язковому
нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту його
нотаріального посвідчення".
7. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) у частині першій статті 74 слова "на принципах
підприємництва, зазначених у статті 44 цього Кодексу" виключити";
2) частину першу статті 75 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Для закупівель матеріально-технічних ресурсів державне
комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ), з урахуванням особливостей та в порядку,
визначених Кабінетом Міністрів України";
3) частину другу статті 77 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Для закупівель матеріально-технічних ресурсів казенне
комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 );
4) частину п'яту статті 79 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Для закупівель матеріально-технічних ресурсів господарське
товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує
50 відсотків, за рішенням органів управління такого товариства
застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабінетом
Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
підпунктів 1-42 пункту 1 розділу І, які набирають чинності через
місяць з дня опублікування цього Закону.
2. Тендерній палаті України протягом місяця з дня
опублікування цього Закону привести свою діяльність у
відповідність із вимогами цього Закону та створити у визначеному
законодавством порядку інформаційний бюлетень.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 червня 2005 року

N 2664-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: