open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 19 вересня 2005 р. N 934

Київ
Про реалізацію Закону України

"Про реструктуризацію заборгованості з виплат,

передбачених статтею 57 Закону України

"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним

та іншим категоріям працівників

навчальних закладів"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 508 ( 508-2006-п ) від 12.04.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок погашення кредиторської заборгованості державного
бюджету педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних
закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років та
допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;
розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
2005 рік ( 2285-15 ) для здійснення виплат, визначених Законом
України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних
закладів" ( 1994-15 );
розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення у 2005 році виплат, визначених
Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних
закладів" ( 1994-15 ).
2. Установити, що у 2005 році перерахування коштів, що
виділені у державному бюджеті ( 2285-15 ) для фінансування виплат,
визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з
виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"
педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників
навчальних закладів" ( 1994-15 ) (далі - виплати педагогічним і
науково-педагогічним працівникам), здійснюється в установленому
законодавством порядку відповідно до розподілів, затверджених цією
постановою.
3. Міністерству фінансів на підставі розподілів, затверджених
цією постановою, внести в установленому порядку зміни до розпису
державного бюджету.
4. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
забезпечити протягом місяця нарахування навчальними закладами
та установами освіти педагогічним і науково-педагогічним
працівникам (працюючим, сумісникам, звільненим і пенсіонерам)
надбавок за вислугу років за період із січня 1997 по серпень
2002 року та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної
відпустки з січня 1998 по серпень 2002 року відповідно до Порядку,
затвердженого цією постановою;
подавати щокварталу та наростаючим підсумком щороку (в
2005 році до 31 грудня) Міністерству освіти і науки та
Міністерству фінансів інформацію про стан погашення кредиторської
заборгованості державного бюджету з виплат педагогічним і
науково-педагогічним працівникам.
5. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством
фінансів у місячний строк розробити та затвердити порядок
погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з
виплат, пов'язаних із забезпеченням педагогічних працівників, які
працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також
пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих
населених пунктах і проживають в них, безоплатним користуванням
житлом з опаленням і освітленням.
6. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством
фінансів у разі потреби подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до розподілів, затверджених цією
постановою.
7. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів
під час складання проекту Державного бюджету України на
відповідний рік передбачати кошти:
за окремою бюджетною програмою Міністерству освіти і науки на
погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з
виплат педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних
закладів та установ освіти, що фінансуються з державного бюджету;
як окрема субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з виплат педагогічним і
науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ
освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, і погашення
кредиторської заборгованості державного бюджету, що виникла у
зв'язку із здійсненням виплат педагогічним і науково-педагогічним
працівникам за рахунок відповідних місцевих бюджетів у період,
коли законом про державний бюджет такі виплати зупинялися або
здійснювалися з місцевих бюджетів на підставі рішень судів.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 вересня 2005 р. N 934
ПОРЯДОК

погашення кредиторської заборгованості державного

бюджету педагогічним і науково-педагогічним

працівникам навчальних закладів та установ освіти

з виплати надбавки за вислугу років та допомоги

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

1. Цей Порядок визначає відповідно до Закону України "Про
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57
Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та
іншим категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 )
механізм погашення кредиторської заборгованості державного бюджету
з виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення
при наданні щорічної відпустки (далі - виплати) особам, які у
період із січня 1997 по серпень 2002 року працювали на посадах
педагогічних і науково-педагогічних працівників (у тому числі за
сумісництвом) навчальних закладів та установ освіти (далі -
заклади та установи).
2. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів
та установ (працюючим, сумісникам, звільненим і пенсіонерам) суми
надбавок за вислугу років нараховуються за період із січня 1997 по
серпень 2002 року залежно від стажу роботи відповідно до Порядку
виплати надбавок за вислугу років педагогічним та
науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31 січня 2001 р. N 78 ( 78-2001-п ), а допомоги на оздоровлення
при наданні щорічної відпустки - за період із січня 1998 по
серпень 2002 року.
Виплати нараховуються за фактичний час роботи протягом
зазначених періодів виходячи з посадових окладів (ставок),
установлених цим працівникам у місяці відповідного періоду, та
відображаються у формах бухгалтерського обліку як кредиторська
заборгованість державного бюджету з виплат, у тому числі
здійснених з місцевих бюджетів на підставі рішень судів (далі -
заборгованість), станом на 1 липня 2005 року.
3. Особам, які працювали у 1997-2002 роках на посадах
педагогічних і науково-педагогічних працівників і працюють зараз у
тому самому закладі чи установі (незалежно від займаної посади),
виплати нараховуються окремо і заборгованість погашається
одночасно з виплатою заробітної плати.
Особам, які працювали у 1997-2002 роках на посадах
педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та
установ, у тому числі за сумісництвом, і звільнилися або вийшли на
пенсію, заборгованість погашається один раз на квартал за їх
заявою, поданою закладу чи установі, в яких вони працювали та які
їм нарахували виплати.
3-1. Нараховані страхові внески на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування сплачуються у порядку, встановленому
частиною шостою статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) для сплати авансових
платежів. { Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ
N 508 ( 508-2006-п ) від 12.04.2006 }
4. Відрахування, передбачені законодавством, з виплат
здійснюються в установленому порядку.
Інформація про погашення заборгованості та сплату страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з
виплат за період після липня 2000 р. вноситься до персональних
облікових карток в системі персоніфікованого обліку шляхом подання
закладами та установами, що здійснюють погашення заборгованості,
територіальним органам Пенсійного фонду відомостей про
застрахованих осіб, яким погашено заборгованість, одночасно з
поданням річного звіту страхувальника.
Перерахунок призначених пенсій особам, яким повністю або
частково погашено заборгованість, здійснюється згідно із Законом
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) на підставі довідок про заробітну плату за відповідні
періоди роботи з урахуванням сум нарахованих виплат, а за період
після 1 липня 2000 р. - на підставі даних персоніфікованого
обліку.
5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
перетворення) закладу чи установи, в якому працював педагогічний
або науково-педагогічний працівник, заборгованість погашається
його правонаступником.
Якщо заклад чи установу, в яких працював педагогічний або
науково-педагогічний працівник, ліквідовано, заборгованість
погашається в установленому законодавством порядку відповідним
органом управління освітою, який здійснював фінансування
ліквідованих закладу чи установи.
У разі коли заклад чи установа, в яких працював педагогічний
або науково-педагогічний працівник із січня 1997 по серпень
2002 року, фінансувалися за рахунок державного бюджету, а в даний
час фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (або
навпаки), заборгованість погашається з бюджету, з якого заклад чи
установа фінансується в даний час.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 вересня 2005 р. N 934
РОЗПОДІЛ

коштів, передбачених у Державному бюджеті України

на 2005 рік ( 2285-15 ) для здійснення виплат,

визначених Законом України "Про реструктуризацію

заборгованості з виплат, передбачених статтею 57

Закону України "Про освіту" педагогічним,

науково-педагогічним та іншим категоріям

працівників навчальних закладів" ( 1994-15 )
(тис. гривень) ----------------------------------------------------------------- Код згідно з| Головний розпорядник коштів | Обсяг | відомчою | державного бюджету | видатків| класифіка- | | | цією | | | видатків | | | ------------+-----------------------------------------+---------| 30 | Державне управління справами | 176,6 | ------------+-----------------------------------------+---------| 110 | Мінпаливенерго | 11 | ------------+-----------------------------------------+---------| 120 | Мінекономіки | 53,2 | ------------+-----------------------------------------+---------| 140 | МЗС | 15,5 | ------------+-----------------------------------------+---------| 180 | Міністерство культури і туризму | 2860,7 | ------------+-----------------------------------------+---------| 190 | Держлісгосп | 209,8 | ------------+-----------------------------------------+---------| 210 | Міноборони | 671,7 | ------------+-----------------------------------------+---------| 220 | МОН | 98375,7 | ------------+-----------------------------------------+---------| 230 | МОЗ | 5682,9 | ------------+-----------------------------------------+---------| 240 | Мінприроди | 4,3 | ------------+-----------------------------------------+---------| 250 | Мінпраці | 90,4 | ------------+-----------------------------------------+---------| 280 | Мінагрополітики | 16125,6 | ------------+-----------------------------------------+---------| 310 | Мінтрансзв'язку | 2141,3 | ------------+-----------------------------------------+---------| 340 | Міністерство у справах сім'ї, | 610,4 | | молоді та спорту | | ------------+-----------------------------------------+---------| 350 | Мінфін | 211,9 | ------------+-----------------------------------------+---------| 500 | Держводгосп | 10 | ------------+-----------------------------------------+---------| 516 | Держмитслужба | 48,9 | ------------+-----------------------------------------+---------| 607 | Державний департамент з питань виконання| 294,5 | | покарань | | ------------+-----------------------------------------+---------| 614 | Державна податкова адміністрація | 238,8 | ------------+-----------------------------------------+---------| 655 | Академія педагогічних наук | 96,5 | ------------+-----------------------------------------+---------| 656 | Академія медичних наук | 12,8 | ------------------------------------------------------+---------| Усього |127942,5 | -----------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 вересня 2005 р. N 934
РОЗПОДІЛ

обсягу субвенції з державного бюджету ( 2285-15 )

місцевим бюджетам на здійснення у 2005 році

виплат, визначених Законом України "Про

реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених

статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,

науково-педагогічним та іншим категоріям

працівників навчальних закладів"

( 1994-15 )
(тис. гривень) ----------------------------------------------------------------- | | У тому числі: | | |------------------------------| | | для виплати | для погашення | Найменування місцевого| Обсяг | надбавки за |заборгованості,| бюджету | субвенції| вислугу років| пов'язаної з | | |та допомоги на| безоплатним | | | оздоровлення | користуванням | | | при наданні | житлом з | | | щорічної | опаленням і | | | відпустки | освітленням | ----------------------+----------+--------------+---------------| Бюджет Автономної | 23682,7| 21978,9| 1703,8| Республіки Крим | | | | ----------------------+----------+--------------+---------------| Обласні бюджети: | | | | ----------------------+----------+--------------+---------------| Вінницької області | 19815,5| 17635,6| 2179,9| ----------------------+----------+--------------+---------------| Волинської області | 14872,7| 13383,4| 1489,3| ----------------------+----------+--------------+---------------| Дніпропетровської | 26548,9| 25412,4| 1136,5| області | | | | ----------------------+----------+--------------+---------------| Донецької області | 46470,1| 45224,8| 1245,3| ----------------------+----------+--------------+---------------| Житомирської області | 18423,4| 16713,9| 1709,5| ----------------------+----------+--------------+---------------| Закарпатської області | 15542,3| 13830,8| 1711,5| ----------------------+----------+--------------+---------------| Запорізької області | 20433,2| 18993,3| 1439,9| ----------------------+----------+--------------+---------------| Івано-Франківської | 19650,9| 17922,5| 1728,4| області | | | | ----------------------+----------+--------------+---------------| Київської області | 19022,7| 17597 | 1425,7| ----------------------+----------+--------------+---------------| Кіровоградської | 12700,3| 11545,3| 1155 | області | | | | ----------------------+----------+--------------+---------------| Луганської області | 20924 | 20044,3| 879,7| ----------------------+----------+--------------+---------------| Львівської області | 34372,9| 32169,1| 2203,8| ----------------------+----------+--------------+---------------| Миколаївської області | 13618,1| 12693,7| 924,4| ----------------------+----------+--------------+---------------| Одеської області | 24446,6| 22644,2| 1802,4| ----------------------+----------+--------------+---------------| Полтавської області | 18584,6| 17131,9| 1452,7| ----------------------+----------+--------------+---------------| Рівненської області | 15780,3| 14233,5| 1546,8| ----------------------+----------+--------------+---------------| Сумської області | 14162,3| 13024,2| 1138,1| ----------------------+----------+--------------+---------------| Тернопільської | 15208,6| 13674,8| 1533,8| області | | | | ----------------------+----------+--------------+---------------| Харківської області | 23793,6| 22135,5| 1658,1| ----------------------+----------+--------------+---------------| Херсонської області | 12972,1| 11770,3| 1201,8| ----------------------+----------+--------------+---------------| Хмельницької області | 21012 | 19209,8| 1802,2| ----------------------+----------+--------------+---------------| Черкаської області | 17415,8| 16050,8| 1365 | ----------------------+----------+--------------+---------------| Чернівецької області | 10125,3| 9213,3| 912 | ----------------------+----------+--------------+---------------| Чернігівської області | 16162,7| 14907,8| 1254,9| ----------------------+----------+--------------+---------------| Міські бюджети: | | | | ----------------------+----------+--------------+---------------| м. Києва | 29635,9| 29615,8| 20,1| ----------------------+----------+--------------+---------------| м. Севастополя | 5826 | 5793,5| 32,5| ----------------------+----------+--------------+---------------| Усього | 531203,5| 494550,4| 36653,1| -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: