open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 31 січня 2001 р. N 78

Київ
Про реалізацію окремих положень частини першої

статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої

статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту",

частини другої статті 18 і частини першої статті 22

Закону України "Про позашкільну освіту"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1222 ( 1222-2002-п ) від 19.08.2002

N 1089 ( 1089-2004-п ) від 25.08.2004 )

Відповідно до частини другої статті 60 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Запровадити починаючи з 1 січня 2001 р. передбачену
абзацами восьмим і десятим частини першої статті 57 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) виплату педагогічним та
науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ
освіти надбавок за вислугу років і допомоги на оздоровлення при
наданні щорічної відпустки.
2. Затвердити Порядок виплати надбавок за вислугу років
педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних
закладів і установ освіти, що додається.
Дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, які
займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963
( 963-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24,
ст. 1015), і на яких поширюються умови оплати праці працівників
навчальних закладів і установ освіти.
3. Установити, що у 2001 і наступних роках щорічна грошова
винагорода педагогічним працівникам навчальних закладів державної
та комунальної форми власності за сумлінну працю і зразкове
виконання службових обов'язків виплачується відповідно до Порядку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня
2000 р. N 898 ( 898-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 23, ст. 946).
4. Установити, що у 2001 році:
( Дію абзацу другого пункту 4 продовжено до 1 вересня 2002
року згідно з Постановою КМ N 1222 ( 1222-2002-п ) від
19.08.2002 ) виплата педагогічним та науково-педагогічним
працівникам навчальних закладів і установ освіти надбавок за
вислугу років провадиться в обсязі 50 відсотків до розмірів,
визначених абзацом восьмим частини першої статті 57 Закону України
"Про освіту";
( Дію абзацу третього пункту 4 продовжено до 1 вересня 2002
року згідно з Постановою КМ N 1222 ( 1222-2002-п ) від
19.08.2002 ) виплата допомоги на оздоровлення педагогічним та
науково-педагогічним працівникам провадиться в розмірі 40
відсотків місячного посадового окладу (ставки заробітної плати)
при наданні щорічної відпустки;
( Дію абзацу четвертого пункту 4 продовжено до 1 січня 2003
року згідно з Постановою КМ N 1222 ( 1222-2002-п ) від
19.08.2002 ) розміри доплат за класне керівництво, перевірку
зошитів та письмових робіт, завідування майстернями, навчальними
кабінетами та інших доплат, обсяги навчального навантаження,
передбачені статтею 25 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) та статтею 22 Закону України "Про позашкільну
освіту", наповнюваність груп, передбачена статтею 18 Закону
України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), визначаються на
рівні, який діяв у 2000 році.
5. Реалізація норм, передбачених абзацами одинадцятим і
дванадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту",
здійснюється шляхом підвищення розмірів посадових окладів (ставок
заробітної плати) педагогічним та науково-педагогічним працівникам
за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.
6. Ця постанова набирає чинності починаючи з 1 січня
2001 року.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2001 р. N 78
ПОРЯДОК

виплати надбавок за вислугу років педагогічним

та науково-педагогічним працівникам навчальних

закладів і установ освіти

1. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам
навчальних закладів і установ освіти виплачуються надбавки за
вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу (ставки
заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи
у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад
10 років - 20 відсотків і понад 20 років - 30 відсотків.
2. До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за
вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників
(далі - стаж педагогічної роботи) зараховується час роботи на
посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 ( 963-2000-п ), а
також:
час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до
1 квітня 1991 року;
час роботи на посаді військового керівника та керівника
допризовної підготовки у період до 1 вересня 1994 року;
час, протягом якого виконувалися обов'язки
батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;
час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та
ясел-садків;
час роботи у спортивних школах усіх типів на посадах
керівників, їх заступників з основного виду діяльності,
тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів,
акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю, тим науково-педагогічним
працівникам, що працюють за профілем у вищих навчальних закладах
III-IV рівня акредитації, керівників фізичного виховання,
викладачів фізкультури вищих навчальних закладів I-II рівня
акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів
фізкультури, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм
гурткової роботи, які працюють за профілем у загальноосвітніх
навчальних закладах, і педагогічних працівників, які працюють за
профілем у позашкільних та дошкільних навчальних закладах.
( Пункт 2 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 1089
( 1089-2004-п ) від 25.08.2004 )
До стажу педагогічної роботи зараховується робота на
відповідних посадах у закладах освіти СРСР.
3. Час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних
працівників за межами України зараховується до стажу педагогічної
роботи, якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено
зарахування роботи до стажу, необхідного для призначення трудових
пенсій.
4. Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім
основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних
закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до
стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років
зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька
робота.
Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім
основної роботи працювали за сумісництвом на посадах
науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи
не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати),
до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років
зараховується період роботи на цих посадах. ( Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1089 ( 1089-2004-п ) від
25.08.2004 ) Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1089
( 1089-2004-п ) від 25.08.2004 )
5. До стажу педагогічної роботи зараховується час перебування
громадян України на військовій службі, час перебування у відпустці
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
відпустка без збереження заробітної плати (частини третя і шоста
статті 179 Кодексу законів про працю України) ( 322-08 ).
6. Основним документом для визначення стажу педагогічної
роботи є трудова книжка та інші документи, що відповідно до
законодавства підтверджують стаж роботи.
7. Зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з
місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо
документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення
стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з
дня подання таких документів працівником.
8. У разі коли педагогічні та науково-педагогічні працівники
виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої
ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років
зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу
роботи).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: