open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.11.2004 N 129/402
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2004 р.

за N 1597/10196

Про затвердження Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з проведення знезараження підкарантинних матеріалів

та об'єктів, які переміщуються через державний

кордон України та карантинні зони

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), статті 7
Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з проведення знезараження підкарантинних матеріалів та
об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та
карантинні зони (далі - Ліцензійні умови), що додаються.
2. Департаменту реєстрації та ліцензування Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
(Єфремову О.В.), Головній державній інспекції з карантину рослин
України Міністерства аграрної політики України (Мельник І.І.) у
встановленому порядку забезпечити подання Ліцензійних умов на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Головній державній інспекції з карантину рослин України
Міністерства аграрної політики України (Мельник І.І.) забезпечити
публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. та заступника Міністра аграрної
політики України Сергеєва В.В.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв
Міністр аграрної політики України В.А.Слаута

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України

з питань регуляторної

політики та підприємництва,

Міністерства аграрної

політики України

04.11.2004 N 129/402
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2004 р.

за N 1597/10196

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності

з проведення знезараження підкарантинних

матеріалів та об'єктів, які переміщуються через

державний кордон України та карантинні зони

1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони
(далі - Ліцензійні умови), розроблені відповідно до законів
України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ), "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ),
"Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ), "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та
нормативно-правових актів, визначених цими Ліцензійними умовами.
1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні,
кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги, обов'язкові для
виконання при провадженні господарської діяльності з проведення
знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.
1.3. Дія Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правовової форми та
форми власності, які здійснюють господарську діяльність з
проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.
1.4. Відповідно до законодавства ліцензуванню підлягає
господарська діяльність з проведення знезараження підкарантинних
матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони (далі - знезараження підкарантинних
матеріалів).
1.5. У Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому
значенні: знезараження (фумігація) - обробка хімічними речовинами, які
знаходяться у газоподібному і рідкому стані, підкарантинних
матеріалів, транспортних засобів з метою знищення карантинних
організмів; підкарантинні матеріали та об'єкти - матеріали та об'єкти,
які можуть сприяти поширенню або за допомогою яких можуть
поширюватися карантинні організми, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України; карантинна зона - територія, на якій запроваджено відповідно
до Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) карантинний
режим у зв'язку з виявленням карантинного організму.
1.6. Органом ліцензування у сфері господарської діяльності з
проведення знезараження підкарантинних матеріалів є Міністерство
аграрної політики України (далі - Мінагрополітики України). Порядок ліцензування господарської діяльності з проведення
знезараження підкарантинних матеріалів, відповідальність суб'єктів
господарювання та органу ліцензування за порушення законодавства у
сфері ліцензування визначено Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
1.7. Оформлення заяв про видачу ліцензії, копії ліцензії, про
переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії здійснюється
суб'єктами господарювання за встановленими формами (додатки 1-4). Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,
приймаються за описом (додаток 5), копія якого видається заявнику
з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та
підписом відповідальної особи.
1.8. Перелік документів, що додаються до заяви про видачу
ліцензії, визначаються постановою Кабінету Міністрів України від
04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності" (із змінами).
1.9. Ліцензія Мінагрополітики України є документом державного
зразка, який засвідчує право суб'єкта господарської діяльності на
провадження господарської діяльності з проведення знезараження
підкарантинних матеріалів протягом визначеного строку за умови
виконання ліцензійних умов.
2. Вимоги до провадження господарської

діяльності з проведення знезараження

підкарантинних матеріалів
2.1. Організаційні вимоги: 2.1.1. Суб'єкт господарювання при проведенні знезараження
підкарантинних матеріалів повинен дотримуватись вимог Цивільного
( 435-15 ) та Господарського ( 1798-12 ) кодексів України, законів
України: "Про карантин рослин" ( 3348-12 ); "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ); "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ); "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ); "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ); постанов Кабінету Міністрів України: від 20.06.95 N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку
одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних
агентів" (із змінами); від 18.09.95 N 746 ( 746-95-п ) "Про затвердження Порядку
одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
пестицидами і агрохімікатами"; від 02.11.95 N 881 ( 881-95-п ) "Про затвердження Порядку
державного обліку наявності та використання пестицидів і
агрохімікатів"; від 27.03.96 N 354 ( 354-96-п ) "Про затвердження Порядку
вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або
заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від
них"; від 22.06.99 N 1109 ( 1109-99-п ) "Про затвердження Положення
про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні"
(із змінами); від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування"; від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності" (із змінами); від 16.11.2002 N 1788 ( 1788-2002-п ) "Про затвердження
Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути
заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і
санітарно-епідеміологічного характеру"; від 15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ) "Про затвердження
Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною
праці та його територіальними органами" (із змінами); від 26.05.2004 N 672 ( 672-2004-п ) "Про затвердження Порядку
проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та
знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку"; наказів Мінагрополітики України: від 05.09.2002 N 255 ( z0862-02 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок виготовлення та використання бланків
карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та
фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного
сертифіката", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
01.11.2002 за N 862/7150; від 11.12.2003 N 439 ( z1244-03 ) "Про затвердження Положення
про Державну службу з карантину рослин України", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1244/8565; наказів Головної державної інспекції з карантину рослин
України: від 25.09.96 N 72 ( z0754-96 ) "Про затвердження Правил
фітосанітарного контролю на державному кордоні України",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.96 за
N 754/1779; від 29.09.97 N 56 ( z0470-97 ) "Про затвердження інструкцій
із виявлення, локалізації та ліквідації карантинних об'єктів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.10.97 за
N 470/2274; від 06.08.2002 N 65 ( z0716-02 ), "Про затвердження Правил
фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї" зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 30.08.2002 за N 716/7004. 2.1.2. Суб'єкт господарювання повинен вести облік наявності
та використання пестицидів і агрохімікатів у прибутково-видаткових
книгах (журналах) і подавати статистичну звітність за
затвердженими Державним комітетом статистики України формами
відповідно до Порядку державного обліку наявності та використання
пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02.11.95 N 881 ( 881-95-п ). 2.1.3. Суб'єкт господарювання для провадження господарської
діяльності з знезараження підкарантинних матеріалів повинен
отримати дозвіл на початок (продовження) виконання роботи
підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта чи навчання з питань
охорони праці, виданий відповідними органами, згідно з Порядком
видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та
його територіальними органами, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ).
2.2. Технологічні вимоги: 2.2.1. При провадженні господарської діяльності з
знезараження підкарантинних матеріалів суб'єкт господарювання
повинен використовувати лише пестициди і агрохімікати, які
зареєстровані в Україні, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 04.03.96 N 295 ( 295-96-п ) "Про
затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної
реєстрації та переєрестрації, видання переліків пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні"(із змінами),
і визначені в офіційному виданні "Перелік пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" та щорічному
доповненні до нього. Забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів, які не
мають сертифіката якості, виданого виробником, а також пестицидів
і агрохімікатів з простроченим терміном дії. 2.2.2. Для провадження господарської діяльності з
знезараження підкарантинних матеріалів суб'єкт господарювання
повинен мати: дозвіл на проведення фумігаційних робіт, виданий відповідно
до вимог Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98
"Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у
народному господарстві" територіальною санітарно-епідеміологічною
службою; у разі застосування хімічних речовин, зазначених у Переліку
отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших
біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізація яких
здійснюється за наявності дозволу, у додатку до Порядку одержання
дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.95
N 440 ( 440-95-п ), дозвіл, виданий Мінприроди України
(із змінами); складські приміщення, які відповідають санітарно-гігієнічним
вимогам СНіП 11-108-78 та правилам техніки безпеки і мають
санітарні паспорти, засвідчені санітарно-епідеміологічною службою; спеціально виділене сухе приміщення, яке добре провітрюється
для зберігання засобів індивідуального захисту відповідно до
Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування,
зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві",
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 03.08.98 N 1; обладнані відповідно до СНиП 2.04.09-87 побутові приміщення; обладнання для проведення робіт із знезараження
підкарантинних матеріалів, яке згідно з Порядком проведення
інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження
підкарантинних матеріалів і об'єктів та Переліком підкарантинних
матеріалів і об'єктів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.2004 N 672 ( 672-2004-п ), має технічні паспорти
та своєчасно пройшло технічне обслуговування в установленому
законодавством порядку. 2.2.3. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити виробничий
персонал, який виконує роботи із знезараження підкарантинних
матеріалів, засобами індивідуального захисту (протигазні маски,
протигазні коробки, спецодяг, спецвзуття, гумові рукавиці) згідно
з Типовими нормами безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам сільського та водного господарства, затвердженими
наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 10.06.98
N 117 ( z0449-98 ), зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
14.07.98 за N 449/2889, та Державними санітарними правилами ДСП
8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування
пестицидів у народному господарстві", затвердженими постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 03.08.98 N 1. 2.2.4. Проведення знезараження підкарантинних матеріалів на
судах морського флоту здійснюється суб'єктом господарювання
відповідно до рекомендацій Міжнародної морської організації,
виданих згідно з Конвенцією про Міжнародну морську організацію,
яка прийнята постановою Верховної Ради України від 04.02.94
N 3938-XII ( 3938-12 ) "Про прийняття Конвенції про Міжнародну
морську організацію 1948 року в редакції 1982 року". 2.2.5. Роботи із знезараження підкарантинних матеріалів
повинні проводитись працівниками суб'єкта господарювання
відповідно до Кваліфікаційних вимог, зазначених у пункті 2.3 цих
Ліцензійних умов, у складі не менше трьох працюючих. 2.2.6. Після проведення знезараження підкарантинних
матеріалів проводиться дегазація. Закінчення дегазації
встановлюється особисто організатором (керівником) робіт, який дає
письмовий дозвіл на право користування приміщенням.
2.3. Кваліфікаційні вимоги: 2.3.1. Посадові особи суб'єкта господарювання, що провадить
господарську діяльність із знезараження підкарантинних матеріалів,
згідно з Переліком посад посадових осіб, які зобов'язані проходити
попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці,
затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за
охороною праці від 11.10.93 N 94 ( z0154-93 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 20.10.93 за N 154, до початку
виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки,
проходять навчання, а також перевірку знань з охорони праці. 2.3.2. Працівники суб'єкта господарювання, діяльність яких
пов'язана з знезараженням підкарантинних матеріалів, повинні
проходити навчання за затвердженою програмою, перепідготовку один
раз на три роки, медичний огляд, мати допуск на право роботи із
зазначеними препаратами, посвідчення та медичну книжку
встановлених зразків відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 18.09.95 N 746 ( 746-95-п ) "Про затвердження Порядку
одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
пестицидами і агрохімікатами" і пред'являти їх на вимогу
представників державного нагляду та контролю. 2.3.3. Працівники суб'єкта господарювання, які організовують
виконання робіт, пов'язаних із знезараженням підкарантинних
матеріалів, повинні мати досвід у цій роботі, спеціальну освіту чи
пройти підготовку на відповідних курсах і семінарах при станціях
захисту рослин, спеціальних навчальних закладах, а також щорічно
підвищувати свої знання на курсах і семінарах, проходити медичний
огляд, мати допуск, посвідчення та медичну книжку встановлених
зразків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
18.09.95 N 746 ( 746-95-п ) "Про затвердження Порядку одержання
допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
пестицидами і агрохімікатами". 2.3.4. Спеціалісти, які не працюють понад три роки з
пестицидами, допускаються до роботи тільки після проходження
медичного огляду та отримання допуску (посвідчення) на право
проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами.
2.4. Інші вимоги: 2.4.1. Суб'єкт господарювання, який виконує роботи із
знезараження підкарантинних матеріалів, повинен: забезпечити організацію та проведення атестації робочих місць
відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за
умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 01.08.92 N 442 ( 442-92-п ), у строки, передбачені колективним
договором, але не менше одного разу на 5 років; забезпечити організацію та проведення попереднього (при
прийнятті на роботу) і періодичних (один раз на рік) медичних
оглядів працівників згідно з Положенням про медичний огляд
працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.94 за
N 136/345. 2.4.2. При провадженні господарської діяльності з проведення
знезараження підкарантинних матеріалів суб'єкт господарювання
повинен дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 16.11.2002 N 1788 ( 1788-2002-п ) "Про затвердження Порядку і
правил проведення обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути
заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і
санітарно-епідеміологічного характеру". 2.4.3. Суб'єкт господарювання, який виконує роботи із
знезараження підкарантинних матеріалів, несе відповідальність за
неналежне виконання даних робіт згідно з чинним законодавством.
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування - начальник
Управління ліцензування Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Б.Іванченко
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Міністерства аграрної
політики України О.М.Лаврик

Додаток 1

до пункту 1.7

Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з проведення знезараження

підкарантинних матеріалів

та об'єктів,

які переміщуються через

державний кордон України

та карантинні зони
_____________________________________________________

(орган ліцензування)

ЗАЯВА

про видачу ліцензії

Заявник _________________________________________________________

(для юридичної особи: повне найменування, _________________________________________________________________
місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; _________________________________________________________________

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, _________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
номер телефону ___________________, номер факсу _________________
організаційно-правова форма _____________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів __________________________________
поточний рахунок N ______________________________________________
у _______________________________________________________________

(найменування кредитної установи)
рахунок в іноземній валюті N ____________________________________
у _______________________________________________________________

(найменування кредитної установи)
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності _________________________________________________________________
Місцезнаходження відокремлених підрозділів підприємства, які
провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої
ліцензії:
----------------------------------------------------------------- | Найменування філій, | Місцезнаходження | | представництв, | | | відокремлених підрозділів | | |------------------------------+--------------------------------| | | | |------------------------------+--------------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Підпис заявника ______________ ___________________
"___"____________ 20__ р.
М.П.
Заява та документи, що додаються до неї, прийняті в органі
ліцензування "___"____________ 20__ р.
Відповідальна особа _______________________________
__________ __________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування - начальник
Управління ліцензування Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Б.Іванченко
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Міністерства аграрної
політики України О.М.Лаврик

Додаток 2

до пункту 1.7

Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з проведення знезараження

підкарантинних матеріалів

та об'єктів,

які переміщуються через

державний кордон України

та карантинні зони

_____________________________________________________

(орган ліцензування)

ЗАЯВА

про видачу копії ліцензії

_________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник _________________________________________________________

(для юридичної особи: повне найменування, _________________________________________________________________
місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; _________________________________________________________________

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, _________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів _____________________________________
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія ________ N _________) ___________________________
просить видати копію ліцензії у зв'язку зі створенням нового
відокремленого підрозділу, а саме:
----------------------------------------------------------------- | Найменування філій, | Місцезнаходження | | представництв, | | | відокремлених підрозділів | | |------------------------------+--------------------------------| | | | |------------------------------+--------------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Підпис заявника ______________ ___________________
"___"____________ 20__ р.
М.П.
Заява та документи, що додаються до неї, прийняті в органі
ліцензування "___"____________ 20__ р.
Відповідальна особа _______________________________
__________ __________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування - начальник
Управління ліцензування Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Б.Іванченко
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Міністерства аграрної
політики України О.М.Лаврик

Додаток 3

до пункту 1.7

Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з проведення знезараження

підкарантинних матеріалів

та об'єктів,

які переміщуються через

державний кордон України

та карантинні зони

_____________________________________________________

(орган ліцензування)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії

_________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник _________________________________________________________

(для юридичної особи: повне найменування, _________________________________________________________________
місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; _________________________________________________________________

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, _________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів _____________________________________
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія _________ N _______)_____________________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку _________________________ _________________________________________________________________

(зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана _________________________________________________________________

з реорганізацією юридичної особи, зміна місцезнаходження _________________________________________________________________

юридичної особи, зміни, що пов'язані з провадженням _________________________________________________________________

господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню)
Перелік документів, що додаються до заяви: ______________________

(ліцензія, документи, _________________________________________________________________
що підтверджують зміни, які підлягають внесенню до ліцензії)
Підпис заявника ______________ ___________________
"___"____________ 20__ р.
М.П.
Заява та документи, що додаються до неї, прийняті в органі
ліцензування "___"____________ 20__ р.
Відповідальна особа _______________________________
__________ __________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування - начальник
Управління ліцензування Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Б.Іванченко
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Міністерства аграрної
політики України О.М.Лаврик

Додаток 4

до пункту 1.7

Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з проведення знезараження

підкарантинних матеріалів

та об'єктів,

які переміщуються через

державний кордон України

та карантинні зони

_____________________________________________________

(орган ліцензування)

ЗАЯВА

про видачу дубліката ліцензії

_________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник _________________________________________________________

(для юридичної особи: повне найменування, _________________________________________________________________
місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; _________________________________________________________________

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія, _________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів _____________________________________
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано
ліцензію (серія _________ N _______)_____________________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку ______________________ _________________________________________________________________
(зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)
До заяви додаються: _____________________________________________

(документ, що підтверджує внесення плати _________________________________________________________________
за видачу дублікату ліцензії, та непридатна до користування _________________________________________________________________

ліцензія у випадку пошкодження бланка ліцензії)
Підпис заявника ______________ ___________________
"___"____________ 20__ р.
М.П.
Заява та документи, що додаються до неї, прийняті в органі
ліцензування "___"____________ 20__ р.
Відповідальна особа _______________________________
__________ __________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування - начальник
Управління ліцензування Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Б.Іванченко
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Міністерства аграрної
політики України О.М.Лаврик

Додаток 5

до пункту 1.7

Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з проведення знезараження

підкарантинних матеріалів

та об'єктів,

які переміщуються через

державний кордон України

та карантинні зони

_____________________________________________________

(орган ліцензування)

ОПИС

документів, що подаються для видачі ліцензії

Вид господарської діяльності ____________________________________ _________________________________________________________________
від _____________________________________________________________

(для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,

посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, серія,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування документа |Кількість|Примітки| | з/п | |аркушів | | |-----+---------------------------------------+---------+--------| | 1. |Заява | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------| | 2. |Засвідчені в установленому порядку | | | | |(нотаріально або органом, який видав | | | | |оригінал документа) копії установчих | | | | |документів (для юридичної особи): | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------| | 2.1.|Установчого акта, статуту | | | | |або засновницького договору | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------| | 2.2.|Свідоцтва про державну реєстрацію | | | | |або довідки про включення | | | | |до державного реєстру | | | |-----+---------------------------------------+---------+--------| | 3. |Засвідчені в установленому порядку | | | | |(нотаріально або органом, який видав | | | | |оригінал документа) копії допусків | | | | |(посвідчень) на право проведення робіт | | | | |з пестицидами та агрохімікатами | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис заявника ______________ ___________________
"___"____________ 20__ р.
М.П.
Заява та документи, що додаються до неї, прийняті в органі
ліцензування "___"____________ 20__ р.
Відповідальна особа _______________________________
__________ __________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Відмітка про прийняття документа, що підтверджує внесення плати
за видачу ліцензії
Назва документа ______________, дата видачі __________, N _______
Дата прийняття "___"____________ 20__ р.
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування - начальник
Управління ліцензування Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Б.Іванченко
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку
насінництва Міністерства аграрної
політики України О.М.Лаврик

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: